Klimat-aktivistiska domare vränger lagen!

 

domstolar

Som bekant har Stockholms tingsrätt häromdagen dömt i en tvist där en demonstrant, X , gjort motstånd mot polisen vid en klimademontration på Kungsgatan i Stockholm. Resultatet blev trafikstockning och att många poliser sattes i arbete.

Det intressanta är inte att X dömts för ”ohörsamhet mot ordningsmakten”, med stöd av 16:3 brottsbalken, utan att X beviljats frihet från påföljd, 29:6 samma lag. Inget straff med andra ord för den som brutit mot lagen. Detta beslutade nyligen Stockholms tingsrätt genom en majoritet av nämndemän. Yrkesdomaren, dvs ordföranden, är skiljaktig, men överröstas av juridiska amatörer i nämnden.

Så här motiveras domstolens majoritet sin eftergift av påföljd:

Det är fråga om ett akut nödläge och effekterna av klimatförändringarna är redan påtagliga. Vetenskapen är i stor utsträckning enig om orsakerna till klimatkrisen och kan med stor säkerhet förutsäga konsekvenserna för livs- betingelserna på jorden. Det står klart att följderna kommer att bli katastrofala om inte nödvändiga åtgärder vidtas för att sänka utsläppen. Det står vidare klart att tiden för att vidta åtgärder är mycket knapp. Det kan också konstateras att varken föregående eller nuvarande regering har vidtagit tillräckliga åtgärder.
X har agerat på grund av att ett av rättsordningen skyddat viktigt intresse är utsatt för fara och att han har begått sin gärning i syfte att undanröja den faran. Mot denna bakgrund menar vi att det framstår det som uppenbart oskäligt att utdöma påföljd. Denna bör sålunda efterges.

Det är klart att en domstol kan bevilja straffeftergift åt en brottsling, 29:6 brottsbalken. Men för detta krävs det tydliga bevis om att det föreligger omständighet som otvetydigt pekar på att den tilltalade ska få ett lägre straff än brottets straffvärde motiverar. Temat måste med andra ord vara tunga skäl som rättsligt kan ses som viktigare än själva brottet.

I den aktuella tvisten bygger tingsrätten sin dom på en prognos, klimatkris, vars infriande inte alls är säker. Förvisso tror  en majoritet politiker detta. Men straffbefrielse förutsätter tydliga bevis av juridisk dignitet – om orsak och verkan – och inte bara antaganden om vad som ska ske. Krisen måste givetvis dessutom vara nära förestående i tiden – alltså det enda tänkbara scenariot under överskådlig tid. Pågående omställning från oljeberoende kan mycket väl visa sig tillräckligt för att minska uppvärmningen. Demonstranten agerar med andra ord politiskt och inte av något slags akut klimatnöd.

Dessutom har på senare tid, i ett stort antal tvister i liknande mål runtom i landet, andra demonstranter som hindrat trafiken dömts till böter. Detta har som bekant några gånger även hänt klimatrörelsens särskilda gullegris, Greta T. Demonstrationerna på Kungsgatan har hindrat trafiken, kostat polis och domstol arbete och pengar samt drabbat enskilda bilister. Det rör sig alltså inte om ett obetydligt straffvärde. Politiska aktioner ska dessutom i princip inte ta över lagen. Beaktas måste förstås risken för upprepad brottslighet om påföljd efterges (liksom i detta fall) för trafik som hindras. Viktigast är kanske risken för fortsatta demonstrationer med väsentliga störningar av samhället. Om ingen påföljd döms ut blir straffprocesser i framtiden rena farsen, dvs ett nöje för klimataktivister som bara kostar ordningsmakt och samhälle stora pengar.

Som sagt agerar demonstranten X inte med stöd av ett objektivt samt akut nödtillstånd avseende klimatet. Enbart i X´ och hans kamraters värld är det så. Vad medier och politiker påstår om krisens aktualitet är ovidkommande. Nu gäller det lagens spelregler. I vår rättsordning har enbart reglerats metoder för att granska, rapportera och begränsa den uppvärmning och de utsläpp som följer av CO2. Viktigt är att X genom sin trafikdemonstration inte minskar halten av utsläpp (bilköerna på Kungsgatan ökar ju utsläppen). X agerande är således ett personligt beslut och en åtgärd enbart i propagandasyfte. Syfte att driva propaganda omfattas inte av 29:6 brottsbalken. X har alltså självmant och med öppna ögon trotsat lagen.

Enligt min mening har således domen fått en medvetet felaktig lydelse. Nu har åklagaren klokt nog överklagat. Jag har svårt att tro att hovrättens domare godtar tingsrättens bedömning.

De nämndemän som står bakom domen – måhända med någon rättslärd aktivists hjälp – har alltså dömt efter sina egna åsikter. Det är något synnerligen allvarligt i en rättsstat – oavsett om det straff som rätteligen borde ha dömts ut är lindrigt. Det är faktiskt i strid mot gällande rätt att befria en klimataktivist från påföljd som normalt ska utdömas. Personligt motiverad aktivism från domares sida under myndighetsutövning – alltså även från nämndemäns sida – kan straffas enligt 20:1 B brottsbalken för tjänstefel.

Det går inte att utesluta att någon juristdomare vid domstolen bistått majoriteten med att skriva domskälen. Tanken bakom en sådan aktivism är att genom en domstolsprocess framtvinga ett ställningstagande i högre instans till de politiskt aktivas fördel. En åtgärd i detta syfte är något extremt allvarligt för ett rättssamhälle, där domare inte ska agera politiker. Jag menar allt så att domen hotar den svenska rättsstaten. Domen handlar faktiskt om främjande av politisk fanatism som stödjer organiserad brottslighet!

Om jag har rätt är en brottsanmälan förmodligen att vänta mot de politiserande domarna – om och när tingsrättens dom undanröjts. Jag hoppas verkligen att det kommer att ske.

Torsten Sandström

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. foliehatt

  Intressant Torsten,
  vad för lag(ar) och paragrafer kan dessa domare tänkas ha brutit mot?

  Att domen kommer att gå åt andra hållet i hovrätten finner jag vara en 100%-ig sannolikhet.

 2. Ann lh

  Tack för inlägget!
  Eftersom hela den så kallade klimatomställningen i grunden saknar vetenskapligt stöd bör väl den politiska rörelse som driver den kunna anklagas för ”främjande av politisk fanatism som stödjer organiserad brottslighet”.
  Motbevisningen är stark inte minst paleogeologin.
  Det som nu händer kring COP28 är mer än spännande. Med en blinkning till gamle H. Tingstens övertygelse, skulle man idag kunna säga ” det finns ingen klimatkris och ordförande för COP28 är dess profet”.

 3. Ann lh

  Tillägg för dem som är så unga att de inte ärrats av ”åldersrynkor”. Tingsten hävdade att det inte finns någon gud. Parallellen är slående.

 4. Matsa

  Som du skriver har andra tingsrätter gjort andra bedömningar. En Linköpingskvinna har nyligen dömts av Linköpings tingsrätt för ohörsamhet vid två klimataktioner i Stockholm. Så här skriver lokaltidningen Corren:

  ”35-åringen, som åtalades för två fall av ohörsamhet mot ordningsmakten, nekade till brott under rättegången i Linköpings tingsrätt med argumentet att världen befinner sig i ett klimatnödläge. Syftet med demonstrationerna var att skapa ett politiskt tryck, enligt kvinnan, som ansåg att det var fel av polisen att avbryta demonstrationen.

  Förra veckan meddelade Stockholms tingsrätt en dom där en man dömdes för ett liknande brott. Han dömdes för brottet men slapp straff – så kallad påföljdseftergift. Domen har överklagats av åklagaren.

  I fallet med den 35-åriga kvinnan anser inte Linköpings tingsrätt att det finns något utrymme för påföljdseftergift. Rätten anser inte att kvinnan befann sig i en nödsituation och hon döms nu att betala 50 dagsböter på sammanlagt 16 500 kronor. ”

 5. Benny

  Vad hände med likhet inför lagen? Nog för att höga politiker i Sverige länge sluppit undan straff för sina snedsteg typ Mona Sahlin, Kalle Bildt och andra men ska figurer med klimatnoja nu räknas in i den gruppen också? Vi får ett samhälle där politisk aktivism får straffrihet och vi vet vad som hände i Tyskland på 1930-talet när brunskjortorna fick härja bäst de ville utan påföljd. Från regimen meddelas som vanligt ”vi såg det inte komma”…

 6. Ulf

  En sosse och en vänsterpartist men detta går liksom under radarn. Precis som att S nu höjt skatten i Stockholm både i region och stad. Mycket skitsnack om förra majoriteten innan valet. Men stockholmaren får inte reda på att det nu blir mindre pengar i plånboken och längre vårdköer eftersom privata alternativ stängs ner.
  Varför är det ibland så hemligt vilka politiker som gör vad?

 7. Lennart Bengtsson

  Det glädjer mig att den juridiska kompetensen uttalar sig med fasthet. Att dömas, alternativt frikännas, åberopande något som ännu hänt men skulle kunna hända går emot det mest centrala inom juridiken.
  Det visar om något problemet med att använda lekmän som nämndemän. I sin extrapolation hamnar man till slut i situationer när man ställs inför en framtida Roland Freisler som dömer efter magkänslan

 8. Lennart Bengtsson

  Min text blev tyvärr fel så här skall det givetvis vara

  Det glädjer mig att den juridiska kompetensen uttalar sig med fasthet. Att dömas, alternativt frikännas, åberopande något som ännu inte hänt men skulle kunna hända går emot det mest centrala inom juridiken.
  Det visar om något problemet med att använda lekmän som nämndemän. I sin extrapolation hamnar man till slut i situationer när man ställs inför en framtida Roland Freisler som dömer efter magkänslan

 9. Lasse

  #8
  Tänker gå ut och stoppa bilar när det snöar.
  Vill förhindra krockar!
  Lagen är väl tydligt på min sida 🙂

 10. Per Wisten

  Vi har väl i praktiken inget fungerande rättsamhälle eftersom alla domstolar inklusive JO och JK är politiskt styrda. Nämndemän saknar juriska kunskaper och enda kravet är att man tillhöra ett politiskt parti. Inte konstigt klimataktivister och invandrare som begår grova brott undslipper straff. Diktaturens ansikte syns oftare vilket tydligast visats i Estonias sänkning. Det enskilt största folkmord i modern tid och alla politiker duckar och ljuger öppet.

 11. Petter F

  Det är väl tur att hovrätten brukar döma tvärtom.

 12. Per Wisten

  Till Petter F.
  Regeringen beslutar tillsättning av domare i hovrätten. Allt är tyvärr genomruttet

 13. Tege Tornvall

  Fallet visar riskerna med politiskt tillsatta nämndemän. Om domen ändras, bör rimligen berörda nämndemän bytas ut.

 14. Tege Tornvall

  #13. Inte ”om” domen ändras utan ”när” domen ändras. Annars gör skam på torra land!

 15. Benny

  I Sverige har vi haft politiskt tillsatta domare väldigt länge men när man i Polen diskuterade samma typ av politisk tillsättning av domare för några år sedan stod minsann svenska politiker och skrek i högan sky om att Polen blir alltmer auktoritärt och odemokratiskt? Men svenska politiker anser sig moraliskt så högtstående att sådana fjuttigheter är inget att påtala! Till saken hör att Polen då hade en högerregering så nu när de har en vänsterregering är det säkert helt okej…

 16. iah

  jag förstår ingenting. cop-ordförande lär ha sagt att det finns ingen forskning som stödjer att utfasning av fossila bränslen skulle underlätta att nå klimatmålen. i dagens tidningar syns bara några korta artiklar. här finns nästan inga kommentarer. man kunde ju i alla fall tänka sig ett litet jubel. tillsammans med kritiken som numera finns runt vindkraften och dess ekonomiska konsekvenser, att försäljningen av elbilar i alla fall i usa går jättedåligt och inte minst den elekrifierade cykelbanan i tyskland som blivit ett enda skämt så tycker i alla fall jag att det finns åtminstone ett uppvaknande som gläder.

 17. Det hade varit välbehövligt i Sverige med en utvärdering och en öppen debatt inte bara om energipolitiken utan även av vårt rättsväsende. Är det aktivister som driver det hela?

 18. Björn

  Nämndemanssystemet är föråldrat och borde skrotas. En nämndeman är en privatperson som andra med sina privata åsikter. Den juridiska insikten saknas till skillnad mot juristen som är skolad i juridik byggd på svensk lag. Enligt uppgifter var det en nämndeman som ville fria på grund av klimatnödläge. Skall man i andra fall beroende på beteenden, istället döma folk med hänvisning till klimatnödläge?

 19. Roland Salomonsson

  #17
  Vänsterextremistiska juridikstuderandes nätverk HILDA, RUBEN, IDA, Legal Lady´s har ett antal målsättningar. En är att vränga av Riksdagen beslutade lagar till något vänsteranpassat och inte minst anpassat till Sharia! M a o ser de till att ett lämpligt rättsfall leder till en överklagan i hovrätt (där det finns gott om ”nätverkare”) för att skapa ett hovrättsprejudikat. Hovrätterna bemannas idag till stor del av medlemmar ur de olika nätverken. Nätverken har också stort inflytande över vilka individer som utses till domare i Hovrätter, högre förvaltningsdomstolar resp HD. Enligt listan över kända medlemmar i HILDA, så är t ex nya Rikspolischefen en ”HILDA” (Gud bevare Svenska Folket – gissa vem som höll i trådarna bakom s k ”Hedin-fallet”).
  Sedan döms i framtiden enligt prejudikat och inte enligt lag. Om 20-25 år så har vi så mycket sharia infört i lagarnas tillämpningar att det i princip är lika bra att förklara Sverige muslimskt.

  Tidö-partierna måste enas om att införa den ”Författningsdomstol” som Sverige genom medlemskapet i EU åtagit sig att införa. En viktig arbetsuppgift för denna domstol skulle bli att ”Revidera hovrätters domar, så att de stämmer med lagstiftningen, samt att godkänna att ev hovrättsprejudikat tillämpas”! En annan uppgift skulle kunna vara att övervaka att Statliga resp Kommunala myndigheters tjänsteutövning sker enligt lagstiftningen och utan (politisk) korruption (Tjänstemanna-ansvar).

 20. Gunnar Juliusson

  #16
  COP28-ordföranden Al Jaber blev i veckan intervjuad av Irlands klimataktivistiska f.d. president Mary Robinson, som finns att höra i ett 7-minuters videoklipp i en artikel i The Guardian.
  Al Jaber upprepade ”Show me the solution. Stop pointing fingers”.

  https://www.theguardian.com/environment/2023/dec/03/back-into-caves-cop28-president-dismisses-phase-out-of-fossil-fuels?CMP=share_btn_fb&fbclid=IwAR38RabM9hX3rRBgTLRUKfdW94HBaNPaB2X8mgoj7vsm8gOsFbMgiRJ0Zj8

 21. Claes-Erik Simonsbacka

  Ignore the doom-mongers, says new UN climate change chief
  31 July 2023

  Utdrag:
  Doom-mongers do more harm than good, the United Nations’ new climate change chief has said.

  Prof Jim Skea, the newly elected head of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), warned that apocalyptic messaging merely “paralyses” the public and fails to motivate them to protect the planet.

  The Scottish physicist also said that the world warming 1.5C above pre-industrial levels, to which the 2015 Paris Agreement pledged to limit global temperature rises, was “not an existential threat to humanity”.

  “If you constantly communicate the message that we are all doomed to extinction, then that paralyses people and prevents them from taking the necessary steps to get a grip on climate change,” he said.

  “The world won’t end if it gets more than 1.5 degrees warmer. However, it will be a more dangerous world. Countries will struggle with many problems, there will be social tensions.

  “And yet this is not an existential threat to humanity. Even with 1.5 degrees of warming, we will not die out.”

  https://www.msn.com/en-gb/news/world/ignore-the-doom-mongers-says-new-un-climate-change-chief/ar-AA1eBgfd

  Mvh,

 22. Tege Tornvall

  #15 Benny. Problemet tycks inte vara ATT man tycker utan VAD man tycker, alltså att man tycker RÄTT. Det är ett parallellspår till skrämmande mångas syn på demokrati: en spårvagn mot önskad hållplats, där man kliver av och genomför sin agenda.

 23. Tege Tornvall

  #19 Roland. Ytterst oroväckande och vad jag och många tyckt oss märka allt mer. De sitter över allt och har systematiskt gått in för det. Logiskt och skickligt från deras utgångspunkt. Hinner Tidö-regeringen rensa upp? Vill den? Kan den?

 24. Tege Tornvall

  #20 Gunnar. Damen (la Robinson) tycks marinerad i alarmism. Hon går igång som en grammofonskiva. Hon är tyvärr långt från ensam och åtnjuter som många andra statligt (vårt) stöd. Vi betalar dem för att de skall motarbeta oss.

 25. iah

  det enda raka är om alla kunde första att sverige är en DIKTATUR. det finns inget annat sätt att beskriva sverige som rättstat, politiken, skatterna, kommunalförvaltningarna, msm, osv. närmast för dom som levde då är östtyskland. samma diskussionsklimat gäller här och nu som i ddr på 60-talet och dom flesta är döva

 26. Ivar Andersson

  ”De nämndemän som står bakom domen – måhända med någon rättslärd aktivists hjälp – har alltså dömt efter sina egna åsikter. ”
  I Sverige är det svensk lag som gäller och inte nämndemännens åsikter. Sparka dessa nämndemän som sätter sig över lagen.

 27. Christer Eriksson

  Ber om ursäkt då jag har en fråga utanför ämnet.
  Finns det en ny teknik för generatorer i vindkraft.
  Gäller en disskusion på Fb.
  Frågar då jag vet att det finns kunskap här.

  Admin får ta bort .

 28. #19
  Jag håller med om att den politiska aktivismen är ett problem inom rättsväsendet och att en författningsdomstol är att önska. Men problemet med domarkåren rör än så länge en liten farlig minoritet (som kanske kan bli större).

  Ett större problem är politikernas val av lagstiftning. Genom reglernas mängd och utformning släpps anden ur flaskan och ger större plats för politiserande tillämpare. Framför allt på myndigheter, men även, tyvärr, på domstolar.

 29. Anders

  Torsten Sandström,
  Tack för bra inlägg om en beklämmande rättsröta!

 30. Björn Thundal

  Lennart Bengtsson
  Är pensionerad tekn fysiker och följer med intresse klimatdiskussionen här på Klimatupplysningen. Har just köpt din bok o gjort som jag brukar med nya böcker, bläddrar runt, läser lite här o där, tittar på några av bilderna. Blev lite förvånad när jag ser att du säger att temperatuhöjningen de senaste 150 åren sannolikt beror på den koldioxid höjning vi människor åstadkommit under samma tid. Jag har uppfattat av andra av dina inlägg här att du har betydande tveksamhet betr rådande klimatalarmism. Att du inte ser förändringarna som sker så tidskritiska o/ el så allvarliga beträffande följderna har jag uppfattat. Men ändå, om du entydigt ser temperaturhöjningen som orsakad av människan blir det svårt att inte vara positiv till de utvecklingsländernas ekonomiska krav på oss välutvecklade länder som ju står för merparten av koldioxidutsläppen? Med vänlig hälsning,/ Björn

 31. Anders

  #18, 28. Har fått för mig att de värsta politiska ”världsräddande” aktivisterna finns vid MMD och MMÖD och att Klimatlagen har förvärrat läget. Håller Ni med?

 32. Sten Kaijser

  Hej Björn Th #30

  ett faktum som de flesta inte ”brytt sig om” är att uppvärmningen främst sker, där det är kallt, när det är kallt, vilket innebär att den viktigaste följden av fossileldningen är att jorden blir grönare.

  Vi ska inte skämmas, utan vara stolta över att vi berikat atmosfären med koldioxid.

 33. Adepten

  #28 Torsten Sandström

  Med tanke på att viktiga samhällsfunktioner och myndigheters minskande förmåga att ge en god samhällsservice samt en ökande förmåga att skylla ifrån sig och se i mellan fingrarna när det gäller spridande av klimat/alarmistiska budskap utan saklig grund, nedmontering och försämringar av energi- och transport-system, tillståndsgivning till opassande demonstrationer, typ koranbränning etc.

  Jag anser att ovanstående är de första flimrande tecknet på samhällskollaps om vi inte kommer tillrätta med detta. Eftersom det påverkar en stor del av befolkningen i form av olägenheter och oro som i förlängningen ger stresspåslag och en bristande tillit till samhällssystemets funktion.

  Min fundering resulterade i dessa frågor:
  Har man återinfört och stärkt tjänstemanna ansvaret ännu?
  Är påföljderna gällande suspension, avsättning, böter eller fängelse infört i den svenska lagtexten?

 34. Håkan Bergman

  Christer E. #27
  Kan det vara synkrongeneratorer man avser, det är ingen nyhet i växelströmsvärlden. Men om så så löser det sannerligen inte vindkraftens värsta problem, vindens opålitlighet. Titta på följande grafer över vindkraft i Västeuropa, 170 GW installerat. För att täcka upp ett effektbortfall under 1 timme på 1000 MW, en bagatell i sammanhanget, behövs 4 olympiska simbassänger fullpackade med Teslas Powerwall-batterier.
  https://sites.google.com/view/nya-sprayhattas/elpriser/elen-i-europa

 35. Torsten Sandström

  #31 Jag tror att Miljöbalken och diverse speciella miljöregler är värre bekymmer än Klimatlagens relativt tandlösa regler.
  #33 Tyvärr är inte tjänsteansvaret återinfört – det är allvarligt. Olof Palme tyckte att det räckte med regler om vanliga avtalspåföljder i kollektivavtalen för kommunalt anställda. För statsanställda gäller ungefär samma sak, dvs disciplinansvar – varning eller löneavdrag – i LOA, dvs lagen om offentlig anställning. Palmes deform har strakt bidragit till aktivism hos tjänstemän inom det offentliga

 36. Claes-Erik Simonsbacka

  Christer E. #27

  Kan informationen + kommentarer i bilagt länk`, enligt nedan, vara till din hjälp?

  https://klimatupplysningen.se/behov-av-reaktiv-effekt-i-elsystem/

  Mvh,

 37. Christer Eriksson

  Claes-Erik S.#36
  Tack för länken men det är tydligen materialet i generatorn som personen menade fanns ny teknik för.
  Alltså inga eller mindre sällsynta mineraler.

  Mvh

 38. Håkan Bergman

  Christer E. #37
  Generatorer precis som elmotorer har redan hög verkningsgrad, 90-95 % och så nya generatorer som dom i vindkraftverken ligger antagligen redan på 95 % där. Så inte mycket att vinna där.

 39. Claes-Erik Simonsbacka

  Christer E. #27, 37

  Delvis supraledande direktdrivna vindturbingeneratorer med högtemperatur supraledande excitationslindning

  https://link.springer.com/article/10.1007/s00502-023-01127-3

  Mvh,

 40. GK

  #27 Christer Eriksson

  Våra stora kärn- och vattenkraftverk använder synkrongeneratorer för att alstra ström. Det medför att de måste gå i takt och att de dessutom håller och säkrar 50 Hz frekvens.
  Vindkraftverken å andra sidan nyttjar asynkrongeneratorer. Dessa behöver inte gå i takt utan fasas in på nätet med hjälp av elektronik. Anledningen, som jag förstått det, är att tekniken är mycket billigare. Med många tusen vindkraftverk så blir det väldigt mycket pengar.
  Detta skulle för övrigt kunna vara ett ämne för ett nytt huvudinlägg, där många mycket kunnigare än jag skulle kunna bidra.

 41. UffeH

  #27, 37, 39
  men den ger fortfarande ingen el när det inte blåser, verkar vara ett döfött projekt och att kasta pengarna i sjön att försöka höja effekten på generatorn, får man någonsin igen pengarna?

 42. Christer Eriksson

  38,39 ,40
  Tack för utförliga svar

 43. Fredrik J

  I Storbritannien dömdes i alla fall två klimataktivister från Just Stop Oil till fängelse – 3 år respektive 2 år och 7 månader. Deras tilltag hade lett till att en central bro i London hade fått stängas under 40 timmar (!) och därmed orsakat omfattande störningar för en stor mängd människor.

  Inte helt oväntat fördömde en representant från FN domarna. Enligt FN kunde domarna leda till att färre vågar gemonföra liknande aktioner. Premiärministern ansåg dock att domarna var rättvisa.

  Detta beskrivs bl.a. i Euronews Green, som uppenbarligen är kraftigt alarmistisk:

  ”Just Stop Oil (JSO) activists Morgan Trowland, 40, and Marcus Decker, 34, climbed the Queen Elizabeth II (QEII) Bridge in October last year, forcing police to close the Dartford Crossing road below for 40 hours.

  The road links the M25 between Essex and Kent, and is the only fixed crossing over the River Thames east of Greater London, so the closure led to serious gridlock.

  Trowland was sentenced to three years in prison, in what is reportedly the longest sentence for a peaceful climate protest in British history. While Decker was handed two years and seven months.”

  https://www.euronews.com/green/2023/04/25/it-is-a-long-time-just-stop-oil-protesters-who-scaled-uk-bridge-jailed-for-five-years

  https://www.euronews.com/green/2023/11/21/uk-pm-says-tough-sentences-for-climate-protesters-are-entirely-right-after-un-criticism

 44. Thorleif

  Extinction Rebellion Global: nu den 3 dec om kylan (instämmer domstolen?);

  ”As the global temperature rises the climate is breaking down unleashing chaotic weather”

  https://twitter.com/ExtinctionR/status/1731258585487684044

  Resten av global-etablissemanget instämmer säkert……särskilt galne Kerry! Global Uppvärmning blev Klimatförändring och nu Kaotisk uppvärmningseffekt (de skyller bl.a på Jetströmmar och dess Vortex). Vad blir det ”nästa gång”?

  https://www.zerohedge.com/weather/europe-deep-freeze-kerry-warns-rampant-global-warming

 45. Ulf

  Svar Fredrik J 43,

  Det är väl dags att lägga ner FN. Det är genomkorrumperat och kapat av djupt odemokratiska länder.

 46. Ulf

  30 Björn Tuhndal,

  Dagens koldioxidutsläpp är det intressanta inte gårdagens. USAs och EUs utsläpp är under 20 procent av världens utsläpp. Utvecklingsländerna lider inte av koldioxidutsläppen utan precis tvärtom har de senaste 50 årens utveckling varit de mest positiva i mänsklighetens historia. För 50 år sedan levde 50 procent av jordens befolkning under fattigdomsgränsen. Idag är det mindre än 10 procent och hittar man inte på fler dumheter om klimatet så är snart ingen under fattigdomsgränsen.
  Det samma gäller extremväder. Idag dör och skadas betydligt färre människor av extremväder än för 50 år sedan. Mytbildningen är att det kostar mer. Men det är ett räknefel där man ”glömt” justera för bnp utvecklingen.
  För övrigt finns det inget sämre än att skicka allmosor till länder, det förstör deras ekonomi. Bistånd är kontraproduktivt. Det konserverar korrupta, inkompetenta regimer.

 47. Thorleif

  #46 Ulf

  ….samt var man bygger och för hur många!

 48. MATS Växjö

  #46
  Hej Ulf
  Detta är OT men har kanske en koppling till vad du skriver; ”Dagens koldioxidutsläpp är det intressanta…”

  https://phys.org/news/2023-11-carbon-dioxide-potent-climate.html
  Här påstås ungefär: ”ytterligare CO2 ger allt större temperaturökning”.
  Jag ska genast säga att jag inte läst särskilt mycket av artikeln men det fick mig att höja på ögonbrynen.
  Med vänlig hälsning, Mats Växjö

 49. Daniel Wiklund

  Ständigt denna koldioxid. Nu samlas dom i Dubai för att förfasa sig över koldioxidutsläppen. Undrar om nån har räknat ut hur mycket koldioxidutsläpp som detta klimatmöte står för. Det kalla vädret i Sverige beror säkert också på koldioxid. För mycket eller för lite, koldioxiden måste oavsett bekämpas med alla stående medel. Dom som nu lever glada livet i värmen i Dubai vill gärna vara med nästa år. Om inte jorden hunnit gå under. Lägg ner den besatta och meningslösa jakten på koldioxid och lägg ner dom meningslösa och gigantiskt dyra klimatkonferenserna.

 50. Robert Norling

  Tänk så det kan bli.
  -19,9 vid mätstationen Uppsala flygplats ikväll. Men inne bland alla hus så har Uppsalas mätstation -14,6, allt enligt SMHI.

 51. Anders

  #44. De där smygröda globaliserna är sannerligen mästare i kollektivistisk ordvrängning, paragrafrytteri, styrelsemaskopi och andra lömska oegentligheter.

  Företeelser som godhet, ärlighet och sunt förnuft är sedan Marx’ tider strängeligen förbjudna i deras förment sociala konsensuskretsar.

 52. Ulf

  Svar 48,

  Det är rätt konstigt när mätningar de senaste 40 åren visar precis tvärtom. Ökningen är ganska konstant vilket framgår av UAHs mätningar. Så jag lägger nog inte tid på det utan håller mig till verklighetens mätningar.

 53. Ulf

  På tal om aktivister så har Greta rörelsen nu visat att man är lika okunnig om folkmord och medias inriktning, som om klimatet. Frågan är ens om de vet någonting om någonting.

 54. Ulf

  Thorleif 47,

  Det fångas i stort sett upp av BNP utvecklingen. Tillräckligt väl för att visa att kostnaderna inte alls ökat som påståtts. Bl a Pielke har skrivit om detta utifrån en italiensk studie som gjordes för några år sedan.

 55. Nr 53 Ulf
  Dom har blivit – klimatsmarta – vilket också är den nya smarta ekonomin.

  Passa på att njuta av värmen inomhus och mat på bordet och ett skapligt välfärdssystem – för snart får vi alla leva i det nya klimatsmarta samhället.

 56. Ulf

  Magnus 55,

  Ja du Magnus, jag m fl har redan blivit utsatta för klimatsmartheten. Men vi slog tillbaka och just nu kan vi faktiskt njuta av inomhusvärme. Värre var det förra året när vår styrelse i Brfn fick för sig att vi skulle bekämpa ”Putinpriser” och sänkte med tre grader. Jag lyckades få stopp på detta på årets stämma.

  Det intressanta var att de klimatsmarta ansåg att detta var Putins fel 100 procent. Jag tyckte då att det kanske var dumt av Tyskland m fl att göra sig beroende av en person som jämnat städer med marken och annekterat områden av grannländer. Dessutom att som Sverige och Tyskland lägga ner kärnkraften. Den infallsvinkeln hade inte de klimatsmarta tänkt på. Frågan var alltså om vi skulle sitta och frysa, för en mycket mycket ringa besparing, i solidaritet med inkompetenta politiker. Vi vann och det känns skönt (och varmt idag). Att vi slipper lida pga ”korkade politiker priser”.
  Men detta var nog inte det sista klimatsmarta angreppet.

 57. Björn Thundal

  Tack Sten, jag är inte särskilt orolig för klimatet. Däremot är jag orolig för att det verkar vara svårt att få någon som helst uppmärksamhet från MSM över den kritik mot klimatalarmismen som vid det här laget har ganska brett vetenskapligt stöd. Eftersom Lennart Bengtsson kanske är vår främsta och mest erfarna vetenskapsmannen inom klimatområdet har det viss betydelse var han står i frågan.

 58. Sten Kaijser

  Björn T #57

  Så länge COP 28 pågår lär inga skeptiska röster släppas fram. Jag tror också att eventuella journalister från Sverige kommer att vara klimataktivister.

  Vi som är tillräckligt gamla kan ju bara skratta åt eländet. Tyvärr lyssnar inte ens våra egna barn på oss.

 59. Björn Thundal

  Hej Ulf, jag är ganska väl inläst både på IPCC:s rapporter och inte minst kritikernas synpunkter, alltifrån Happers och Lindzens rapporter till Björn Lomborgs, Elsa Widdings, Sven Börjessons o Staffan Mörners böcker, plus några till, så jag har en ganska klar bild av var jag står och jag är inte särskilt orolig för klimatet. Däremot är jag orolig för var klimatalarmismen hinner driva oss och är, precis som jag svarade Sten, intresserad av var han står i frågan. Han som nog är Sveriges mest kända och mest erfarna vetenskapsman inom klimatområdet.

 60. Ulf

  Hej Björn,

  Jo det förstod jag därför la jag mitt svar på en mer ekonomisk nivå och diskuterade mer i ekonomiska termer.
  Skulle tro att det är något som Lennart hyfsat håller med om. Det är ju något som skiljer ut honom ifrån en del andra ”forskare”, nämligen helhetsperspektivet och konsekvenstänk.
  Att bara minska utsläppen är ju enkelt. Bara att vi alla slutar andas. Det får dock konsekvenser…..

  Vi får väl se om han läser detta. Men de flesta som skriver här delar din oro och vi har redan sett konsekvenserna av klimatalarmismen med energikrisen förra året. Vi får hoppas en del lärde sig en läxa.

 61. Sten K #58,

  ”Tyvärr lyssnar inte ens våra egna barn på oss.”

  Jovisst lyssnar de. De gör allt för att slippa höra en bombmatta av argument från mig. 🙂 Uppriktigt sagt så är båda barnen skeptiska efter att de tvingats att läsa in sig lite på ämnet.

 62. Peter Stilbs

  Breivik, via sin försvarare i domstolen hävdade på liknande sätt ”nödläge” i sakfrågan…

 63. Johan, Uppsala

  #62 Peter S

  Otäckt bra kommentar. Jag ska använda den själv när jag känner det passar. Tack.