COP 28: Kina och Indien vill bränna mer kol

COP 28 Dubai

Hur är läget inför COP 28 i Dubai? I public services värld så råder det stor optimism. Ständig påeldad av gröna drömmar, men utan koll på verkligheten.

Indien:

”Det kommer att bli påtryckar igen på de länder som använder kol,” sa RK Singh, minister för energi och ny och förnybar energi, den 6 november. ”Vår synpunkt är att vi inte kommer att kompromissa med tillgången på energi för tillväxt.”

”Indien genererade 149,66 TWh el i september, varav 108,70 TWh, eller 73%, var koleldad, visade data från Central Electricity Authority. Den koleldade siffran ökade med 17 % från år till år.”

https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/energy-transition/112923-cop28-india-doubles-down-on-right-to-increase-climate-emissions

Indierna resonerar ungefär så här: Javisst. Vi är jättebekymrade för den globala uppvärmningen. Och vi vill absolut att 1,5 graders-målet skall uppnås. Men eftersom vi behöver bränna mer fossilt bränsle så betyder det bara att Västvärlden måste dra ned ännu mer. Det är det vi kommer att argumentera för på COP 28.

Kina:

”Kina ökar kol- och naturgasproduktionen, -importen och -konsumtionen när dess el-efterfrågan ökade under årets andra halva och ser ut att nå en rekordhög vintertoppsefterfrågan.

Kinesiska myndigheter har varit angelägna om att undvika en upprepning av förra årets brist och höga priser och har instruerat kraftverk och producenter att maximera import och produktion innan vintern.

Den här vintern väntas efterfrågan i topparna bli högre på grund av ökad konsumtion under andra halvåret, inklusive en varmare sommar än normalt.

Kina kommer att fortsätta att tillhandahålla höga nivåer av kolvolymer för att säkerställa stabilitet i kraftförsörjningen i vinter, enligt tjänstemannen.”

https://oilprice.com/Energy/Coal/China-Boosts-Coal-and-Gas-Consumption-as-Power-Demand-Nears-Record-High.html?mc_cid=d0ed989b90&mc_eid=85b9459f9f

Bara så att ni vet.

USA:

I USA så går Bidens Green Deal inte så bra.

”Under de senaste åren har Washington och Wall Street börjat fantisera om att övergången till netto-noll koldioxidutsläpp skulle kunna vara en ekonomisk bonanza. ”När jag tänker på klimatförändringar, tänker jag på jobb,” sa president Biden. När Wall Street hörde grön energi såg man vinster. När Ford Motor lanserade en elektrisk Mustang och pickup, toppade dess marknadsvärde 100 miljarder dollar för första gången.

I år tog fantasin slut. Eftersom efterfrågan på elfordon inte lever upp till förväntningarna drar tillverkarna tillbaka produktionen och köper tillbaka lager istället. Vindkraftsutvecklare till havs har ställt in projekt. S&P Global Clean Energy Index har fallit 30 % i år. Fords börsvärde är nere på 42 miljarder dollar.”

https://www.wsj.com/business/autos/why-no-one-wants-to-pay-for-the-green-transition-aed6ba74

”Ingen förväntade sig att övergången från fossila bränslen skulle vara enkel. Men ett år efter att president Joe Bidens omfattande klimatlag lovade miljarder dollar för Amerikas övergång till ren energi, har några av landets mest ambitiösa projekt för förnybar energi lagts på hyllan, elbilsförsäljningen saknar mål och investerare flyr från sektorn i massor.

Resultatet är en kollaps på 30 miljarder dollar i amerikanska aktier för ren energi under de senaste sex månaderna – en marknad som många investerare förväntade sig att blomstra i efterdyningarna av lagens antagande.”

”Få branscher har varit oskadda av stigande räntor, men kanske ingen har drabbats hårdare än förnybar energi. För en sektor som bygger stora, dyra anläggningar som solkraftverk och vindkraftsparker sänker höga priser vinstmarginalerna tillräckligt för att sänka projekt och konkursföretag. Den snurriga entusiasmen som följde på Inflation Reduction Acts passage förångades och utplånade en fjärdedel av marknadsvärdet för amerikanska företag i S&P Global Clean Energy Index under de sex månader som slutade den 27 november.

Varningarna är tydliga: USA:s väg mot att uppnå ett koldioxidutsläppsstopp till 2035 blir stenigare för varje dag.”

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-29/clean-energy-stocks-30-billion-dive-exposes-biden-s-climate-law-hurdles

GWPF har beräknat att Bidens satsning på grön energi innebär att varje nytt ”grönt” jobb kostar 2,3 miljoner dollar per år.

Jag hör mycket entusiasm från SVT om klimatmötet i Dubai: Nu skall världen äntligen minska sina koldioxidutsläpp. Forskningen är klar över att vi måste hålla Parisöverenskommelsens 1,5 graders-mål och att alla länder måste minska sina koldioxidutsläpp. Och det är bråttom.

Själv undrar jag om public service ens vet vad som väntar i Dubai. Har de någon koll på hur det går för storspelarna Kina, Indien och USA? Det verkar inte så. Istället fortsätter de att slå blå dunster i tittarnas ögon.

Det är samma meningslösa klimatmöten varje år. Media försöker skapa entusiasm och förväntningar. Sedan faller allt samman i ilska och gråt. Men The Show Must Go On, år efter år. Bedrägeriet ligger i öppen dager för alla som vill se, men tyvärr är det alltför få som vill det.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mikael Andersson

  Bra Ingemar!

  Jag undrar när insikten infinner sig om att de av människan orsakade klimatförändringarna är en konspirationsteori och de alla bär foliehattar?

 2. Mats Kälvemark

  Tack Ingemar för värdefullla synpunkter och värdefull information. Igår kunde vi läsa i SvD: ”Det är ett stort antal länder inklusive USA, Kanada, Japan och en rad Europeiska länder som under den pågående klimatkonferensen COP28 går ut med budskapet om att kraftigt öka kärnkraften.
  – Sverige tar nu konkreta steg mot ny kärnkraftskapacitet och jag är glad att stå sida vid sida med likasinnade länder här på COP28, sade statsminister Ulf Kristersson (M) under ett anförande på lördagen.
  Enligt avtalet kommer kärnkraften att spela en nyckelroll för att nå målet med minskade koldioxidutsläpp. Målet är att öka kärnkraftskapaciteten trefaldigt till 2050 jämfört med 2020 års nivåer.” Detta innebär mer grus i maskineriet för de som vill bygga vindkraft. Redan tidigare har den utbygganden avstannat som följ av stora ekonomiska problem hos flera företag i branschen, ofta förorsakat av teknikproblem med livslängd och hållbarhet. Fortsatt nedång för vindkraft blir till ett självspelande piano.

 3. Ulf

  Finns inte en chans för västvärlden att kompensera för Indien. Det blir bara löjligt.
  Finns två sätt att göra detta på. Se till att Indien kan alltmer ersätta kol med gas, vilket innebär stora politiska implikationer, exempelvis rysk gas.
  Det andra är att hitta sätt att tekniskt minska utsläppen ifrån kolkraftverk.

  Så länge det inte händer saker vad gäller Kina och Indiens koleldande så behöver Väst inte ens försöka minska något. Det spelar ingen roll helt enkelt.
  Jämför detta med Alestigs yrande om konspirationsteorier att tillverka billiga bensinbilar och tillverka snabbare flyg. Han sitter och skriver om rena avrundningsdifferenserna medan de gigantiska problemen helt ignoreras.
  En debatt som sillar mygg och sväljer kameler är det bevis på vetenskap eller religion, välj själva. Västvärldens utsläpp är väl nere på 20 procent av världens utsläpp nu. Säger sig själv var eventuella minskningar måste komma ifrån.

 4. Ann lh

  Ingemar, Tack för klartext!
  Sedan kan man ängsligt undra vilka ytterligare överenskommelser våra numera ”världsledande” politiker skrivit under på eller lovat att skriva under på, men kanske först och främst vad redan överenskomna skrivelser innebär i praktiken för vårt ”rika land”.
  Att tillhöra de rika har ju konsekvenser.

 5. Lennart Bengtsson

  Varför sätter sig inte journalister, kommentatorer och aktivister ned för några minuter och inspekterar varifrån koldioxid och andra antropogena växthusgaser kommer .
  Gör man detta så visar alla data att utsläppen från icke-OECD länder helt dominerar.

  USA och EU står idag för mindre än en 1/5 av de totala utsläppen och minskningen fortsätter. I dag kommer de dominerande utsläppen från främst Kina och Indien. Bara Kina släpper på EN DAG ut ungefär vad Sverige gör på ETT ÅR.
  Vetenskap utan siffror är ingen vetenskap och inte ens en vettig politik.

 6. Magma

  Tack Ingemar för ett insiktsfullt inlägg – det känns som om verkligheten börjar komma ifatt beslutsfattarna … i vart fall de beslutsfattare som satsar egna eller företagets kapital.
  Precis som Ann antyder så är inte heller jag lika övertygad om att våra folkvalda politruker har kommit till lika stor insikt … de har ju tillgång till en skattkista av helt annat slag, en skattkista som fylls på så länge någon annan i landet jobbar.
  Vårt största problem, som jag upplever det, är ändock de politiker som sitter allra längst från vanligt folks verklighet och då tänker jag på överhögheten i Bryssel.
  Bland mina kollegor och bekanta är det inte många som ägnat valen till EU särskilt stor uppmärksamhet – ”de håller ju ändå bara på med att klassificera egenskaperna hos jordgubbar och gurkor som säljs inom den europeiska handelsföreningen” och har inte på allvar observerat hur våra nationella politiker stegvis smugit ut mer och mer beslutsrätt från den nationella lagstiftande församlingen. Hur ofta hör vi inte i dag ”att det har EU bestämt” – och vem har då bestämt att EU skall få bestämma …
  Jag kan bara instämma i det Ann här ovan leder in samtalet på – de politiker som tror sig var världsledande och sådana som världen i övrigt följer är samtidigt de ryggradslösa som inte drar sig för att skänka bort den välfärd som vi hittills gemensamt lyckats bygga upp.

 7. Ulf

  Kort sagt kan man fråga sig om det ens finns någon därute ibland politiker, journalister, opinionsbildare etc som driver agendan ”effektivt minskande koldioxidutsläpp” eller har samtliga en annan agenda istället? Är det egentligen någon som ens är genuint intresserade av minskade utsläpp eller är den här frågan på tapeten för att man vill åt något helt annat?
  Man vill åt marknadsekonomi, frihet och återigen fjättra folk likt på medeltiden. Alla dessa dödgrävare är det bara att de avskyr folks frihet? Svårt att komma till någon annan slutsats. Detta eftersom förslag och skriverier enbart går ut på att begränsa folks rörelsefrihet och möjligheter. Dags att inse att dessa människor ogillar helt enkelt mänskligheten. Inte första gången det händer i världshistorien.

 8. foliehatt

  Väl formulerat Ingemar!
  Kärnkraftsutspelet var för mig som en blixt från blå himmel. Men då jag endast har läst om COP28 i vår nationella media så kan det ha funnits ett MP-filter mellan de nyheter vi får oss till livs och vas som diskuteras i världen.

  Jag ser detta som något verkligt positivt som kommit ur alla dessa COPs. Visserligen en väldigt låg avkastning på spenderade medel, sett till kostnaden för spektaklet – men ändå…
  Vi får bara hoppas på att implementeringen blir mycket bättre jämfört med allt annat som de har diskuterat och beslutat om tidigare.

 9. Mikael Andersson

  #7 Ulf

  Den här beskrivningen ligger nog nära sanningen:

  ”-Syftet är maktkoncentration för kontroll och egen vinnings skull. Genom att fingera problem av överstatlig art, vilka ej kan lösas genom beslut om åtgärder på nationell nivå, skapar den globala eliten nu ett fiktivt behov av en världsregering som man sen avser erbjuda världens befolkning att inrätta – för det allmänna bästas skull.

  Dylika fingerade problem utgörs i regel av skrämmande men helt abstrakta hot, helt osynliga för ögat: terrorhot, virushot. klimathot etc. Dessa hot skapar rädsla hos befolkningen som då vänder sig till sina ledare med krav på lösning av det aktuella problemet: övervakning, restriktioner, grön omställning etc.

  Förfarandet är urgammalt och har använts av eliten i alla tider:
  1. Skapa problemet.
  2. Underblås reaktionen.
  3. Erbjud lösningen.

  Problem. Reaction. Solution.

  Genom mutor och hållhakar har den globala eliten skaffat kontroll över beslutsfattare, rättsväsende och media. Detta är en nödvändig förutsättning.

  Den globala eliten ger sig hela tiden själv mer kontroll och makt. Och folk tror hela tiden att de själva har efterfrågat precis den lösning som erbjudits och verkställts.”

  Citat okänd

 10. foliehatt

  Förbränning kan följas genom proxyn aerosoler. Speciellt för dåligt renade rökgaser.

  Kina, Indien, men även stora delar av Afrika sticker ut.
  https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps/MODAL2_M_AER_OD

 11. Thorleif

  #10 foliehatt

  Intressant länk om aerosoler. Noterar att utsläppen från Nigeria också är tydliga.

 12. Ulf

  Svar 9,

  Jag tror inte på konspirationer däremot på att människors hjärnor fungerar på olika sätt. Viljan att begränsa andra människors rörelsefrihet botas bäst med en duktig psykolog. Problemet är att sjukdomsinsikt helt saknas. Personerna ifråga tror på fullt allvar att tvångstankarna inte är tvångstankar utan att de istället är ett utslag av ett förnuft som omgivningen saknar. Det är detta som gör dem så farliga. Speciellt i flock. Sjukdomen driver dessutom denna typ av människa till att söka jobb där de kan påverka andras liv så mycket det någonsin går.

 13. Lasse

  Kärnkraftssatsningen skall möjliggöra Sveriges stålprojekt.
  Den görs eftersom klimatkrisen är verklig-säger Kristersson.

  Så vi skall förverkliga ett omöjligt projekt för att förhindra en overklig kris.
  Enda stödet till denna satsning är motiverad för att reta MP!
  Men är det värt det?

 14. Benny

  Mycket möjligt att västvärlden släpper ut ca 20% men det är ju för att industrin flyttat till Kina och övriga Asien som väst kan fortsätta låtsas man är ”bäst” i klassen! Väst importerar det mesta i stället och transporterna ökar på ”klimatgaserna” än mer vilket man tydligen inte fattar! Och detta hyckleri som COP28 uppvisar med 70.000 delegater av vilka 0% kom dit med enligt deras vokabulär ”miljövänliga” färdmedel borde ju få även den värsta klimatdåre att tänka till? Men ack nej! Undrar när Greta gör entre i Dubai? Och hela denna cirkus för en spårgas i atmosfären som är nödvändig för växt och djurliv?

 15. foliehatt #8,

  ”Kärnkraftsutspelet var för mig som en blixt från blå himmel”

  Jag håller med. Det var överraskande att man var så positiv på Dubaimötet. Det går ju helt på tvärs mot den rödgröna politiken hittills. C, S, V och MP röstade emot i vår riksdag.

  Och när man tittar närmare på det svenska riksdagsbeslutet så är det faktiskt en frihetsreform genom att man tar bort en rad förbud angående kärnkraft,

 16. Mats Kälvemark

  #14 Benny
  Greta är körd i klimatsammanhang. Hon klev ner i en galen tunna med sin aktivism. Kommer inte till COP28.

 17. Ulf

  Benny,

  Ställer jag mig tveksam till. Tror att EU är nettoexportör och inte nettoimportör. Oavsett kan man bara påverka utsläpp i det egna området på riktigt.

 18. Karl Eider

  Enligt Svt är Kina värst, men ändå bäst. Ett Orwellskt dubbeltänk, men det är inget som bekymrar aktivister i klimatbranschen. Varför är man så mån om att framhålla Kina, som ett föredöme?

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/prognos-klimatboven-kina-minskar-utslappen-2024–ftwxzz

 19. Thorsten Bergqvist

  För den som bara har hammare som verktyg tenderar alla problem bero på spikar, och att envisas att lösa problem på samma sätt utan att beakta konsekvenserna må anses som dumt.
  Men för den som planlagt situationen är det fördelaktigt att spikens konstruktion debatteras då de får tillfälle att skruva ihop berättelsen ännu bättre.

 20. Mikael Andersson

  #12, Ulf

  Det är just det som är problemet, de fattar inte själva att de framstår som en elit.

 21. Björn

  Lennart Bengtsson [5]; ”USA och EU står idag för mindre än en 1/5 av de totala utsläppen och minskningen fortsätter”. Dessa 1/5 säger mycket om skevheten i Parisöverenskommelsen. Västvärden lägger sig platt för den s.k U-världens energikrävande befolkningsökning. Därför talar man hellre om CO2-emission per capita än per land eller nation. Kinas nära 30% av världens emission säger så mycket mer och som om antalet innevånare skulle vara ett försvar. Den gröna klimataktivistiska klimatagendan har tydligen skapat och skapar en politisk total sinnesförvirring. När skall denna förvirring vändas till en rationell eftertänksamhet hos våra politiker?

 22. iah

  mycket av det som sägs här mycket intressant. jag skulle bara vilja hålla fast vid en utveckling. på 1850-talet säger man att ”lilla istiden” upphörde. enda skälet att det kallas lilla istiden är att det var kallare än normalt. vad jag har letat mig fram till är att det var ca 1-1,5 möjligtvis 2 grader celsius kallare än ”normalt”.
  detta läge innebär i så fall att vi än så länge bara har återvänt till ett noll-läge, vilket i sin tur innebär att vi har 1,5 grader kvar innan vi når 1,5 graders målet enligt parisavtalet.

 23. Sören G

  Kring år 1000 e.v.t. var det samma temperatur som nu. År 100 f.v.t. var det ca 1 grad högre temperatur. Ca 1350 f.v.t. var ytterligare nästan 1 grad högre temperatur enligt data från borrkärna i isen på Grönland.

 24. Mats Kälvemark

  #21 Björn
  Utsläpp av CO2, ton per capita:
  Kina 7,8; Sverige 3,2
  Slutsatsen är att antalet innevånare inte är ett försvar för Kina.
  Källa:
  https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC

 25. LeifR

  https://omni.se/a/0QRvGo

  ’COP28-ordförande: ”Ingen forskning” visar att fossila bränslen behöver fasas ut’

 26. Ann lh

  # 25 Oj! Vad händer i kulisserna?

 27. Jan Ågersten

  Då observationer visar att stigande temperaturer driver ökningen av CO2 halten i atmosfären kan man som lekman knappast förlika sig med rådande klimatdebatt. COP28-möten, Paris avtal med mera är bara symbolpolitik som inte leder någonstans. Att satsa enorma summor på batteribilar, vindkraft, solfångare samt stora investeringar i CO2-infångning är kontraproduktivt ur ett miljö och samhällsekonomiskt perspektiv. Vi förstör naturen och våra levnadsförhållande för att i klimatreligionens namn rädda planeten. De som har råd skaffar elbil och pekar finger åt de som kör med förbränningsmotor. Likaså skall områden i städerna enbart göras tillgängliga för elbilar. Allt för att visa sig duktiga inför klimatreligionens prästerskap. Nuvarande samhällsutveckling vilar på ett fundament av lögner som kommer att svida när lögnens plåster rivs av och sanningen sipprar fram.

 28. Mikael Andersson

  #27, Jan Ågersten

  Det ger arbetstillfällen.

 29. Jan Ågersten

  #28
  Knappast, redan nu drar energi intensiv industri ned på tillverkningen när priserna är för höga samt tillgången på el är låg. Man kan säga att arbetstillfällen skapas på bekostnad av värdeökande arbetstillfällen. Vi befinner oss i ett samhällsekonomiskt ansträngt läge som kommer att eskalera runt 2028 då den ökande elanvändningen kommer att orsaka så kallade Blackouts i elsystemet på rund av elbrist. Det är osäkert om Tyskland hinner bygga ut sin kolkraft innan dess.

 30. Mikael Andersson

  #29

  Det kommer inte att bli någon ökad elanvändning, ingen elektrifiering av samhället, inget Hybrit eller H2Gs, elbilar är redan en flopp.
  Arbetstillfällen inom klimathysterin kommer dock att bestå, klimatjournalister och klimatpsykologer etc.

 31. BG

  #28

  Komponenttillverkare är beroende av att bilindustrin går bra. Minskar bilförsäljningen drabbas dessa och de finns över hela världen. Detsamma gäller service. På sjuttiotalet, i samband med bränslekrisen hade exempelvis Volvo fyradagarsvecka. GM, Ford och inte minst Chrysler hade problem med att klara sig – företaget var nära konkurs.

  Chrysler fick helt ny ledning med Lee Iacocca i spetsen, sparkad av Henry Ford från Ford efter att ha tagit fram Ford Mustang.

 32. Ivar Andersson

  #18 Karl E
  ”Ett mörkt moln på horisonten är Kinas kolberoende. Kolkraften fortsätter att växa, trots regeringens löften och mål.”
  Hur kan klimatboven Kina minska utsläppen 2024 när kolkraften fortsätter att växa ???
  Det verkar som att SVT saknar sunt förnuft.

 33. Ulf

  Eftersom regeringen i Indien ogillas av media i Sverige så får man inte reda på hur framgångsrik politiken och landet faktiskt är. Man kommer heller inte vika ner sig i klimatfrågan.
  https://www.tn.se/article/33758/darfor-borde-alla-prata-om-indien-skett-nagot-helt-osannolikt/

 34. Joachim

  Lennart B skrev ovan att Kina på en dag släpper ut lika mycket CO2 som Sverige gör på ett år. Undrar vad dom 420 forskarna tänker om det.

  Jag får en känsla av att många länder eldar kol och olja till stor del för att få elektricitet och uppvärmning. Är det korrekt?

  Men hur ser Sveriges användning av fossila bränslen ut? Hur mycket av användningen är el och uppvärmning, och hur mycket är transporter, produktion av stål och cement, raffinaderier etc?

  Var hittar man såna siffror?

 35. Brutus

  # 31 Mikael A : lyssna på dagens FILOSOFISKA RUMMET. Akademiker- utan klimatkunskaper – utgår från SPM och filosoferar. I följd av ett felaktigt klimatkatastrofnarrativ spinner panelen och rent allmänt psykologer, samhällsvetare, journalister och offentliga beslutsfattare etc vidare . Man bygger stiliga hus på lösan sand. Sådana hus torde falla. Ju förr desto bättre för medborgarna.

 36. Joachim

  Det kan bli intressant att se Agenda ikväll. Sveriges främsta klimatforskare kommer, liksom politiker och ministrar. Man kommer säkert diskutera huruvida det finns forskning som visar att vi måste sluta med fossila bränslen, hur mycket av Sveriges viktiga klimatarbete som omvärlden känner till osv.

 37. Ulf

  36, nej man kommer bara prata skit. Och det är aldrig några riktiga klimatforskare på SVT. Bara pajaser.

 38. Lars-Eric Bjerke

  #34 Joachim

  ”Men hur ser Sveriges användning av fossila bränslen ut? Hur mycket av användningen är el och uppvärmning, och hur mycket är transporter, produktion av stål och cement, raffinaderier etc?”
  Var hittar man såna siffror?

  Du kan börja med Energimyndigheten.
  https://www.energimyndigheten.se/energisystemet/sveriges-energisystem/

 39. leg

  Efter att ha tittat på kvällens Rapport är bara att konstatera vilken hybris svenska politiker och SVT har. De flesta deltagarna vet inte att Sverige finns eller förväxlas vi med Schweiz.

 40. Marianne Lindblad

  Precis, det flesta människor i världen vet inte att det finns ett land som heter Sverige, att tro att andra länder skulle imponeras av oss? Dumheter.
  Blir förvånad över att ingen som har andra åsikter än dom gängse får vara med i diskussionen på TV2, men det är väl som vanligt.

 41. Ann lh

  Kvällens Agenda är ovanligt pinsamt!
  Samma gamla tugg och inte en möjlighet att få en möjlighet ställa väsentliga frågor till exempel den viktigaste frågan av alla:
  ”VAR finns den vetenskap som visar att det är atmosfärens CO2-halt som styr atmosfärens temperatur”.
  Det var dessutom kemiskt rent från klimatforskare, endast IPCC/SPM-papegojor släpptes in i gemenskapen.
  Det enkla svaret på den väsentligaste frågan av alla, svaret som alla kan förstå, är:
  ”varför skulle CO2-halten driva jordens temperatur nu när den aldrig har gjort det under jordens alla miljoner år”?
  Det är lite i stil med det uppkäftiga påstående som COP28s ordförande nyligen släppte. Spännande!

 42. Mikael Andersson

  Jag ska titta på SVT den dagen Lennart Bengtsson, Elsa Widding, Märta Stenevi och Johan Rockström intervjuas av Erika Bjerström under 3 timmar.

 43. Mats Växjö

  # 9
  ”Propaganda”
  1 Förenkla något komplext
  2 Peka ut ett yttre hot
  3 Presentera dig själv som den som, mot pengar och makt, ska frälsa världen från dess synder.

 44. Wojciech Waligórski

  Man borde gå till rötterna ibland.

  Vad är avsikten?

  Maurice Strong hade ett mål. Målet var att montera ner västvärldens industri.

  Hur?

  Se till att täppa igen avgasröret.

  Hur görs det?

  Genom att klassificera CO2 som en bov i dramat.

  Naturvetare som vet bättre än en ekonom som därtill hade kanadensiska oljebolag som drygade ut kassan, och som dog i Kina (Tibet?) tillhörande en Bahía – sekt, borde för länge sedan ha punkterat Maurice Strong som domedagsprofet via CO2 ”faran”.

  Frågan är varför det inte har gjorts?

  Möjligen därför att nedmonteringen av västerlandets industri har i sin tur en koppling till den sk.” överbefolkningsfrågan”.

  Inte för intet finns ingen debatt om ”överbefolkning ” idag, den frågan har flyttats över till ”klimat-faran”.

  Alltså, om västerländsk industri sprider sig ökar i takt härmed även befolkningen på jordklotet.

  Att härtill infoga en neo-Malthusiansk filosofi (efter Thomas R. Malthus), gör saken ännu mera angelägen till förmån för CO2-hysteriker.

  Till slut finns en annan tråd som är invävd i det hela. Homosexlobbyn och LBTQ lobbyn syftar till detsamma – nämligen mindre födslar och överbefolkningsfaran fördröjs.

  Summa Summarum;

  CO2 – ”Överbefolkning” – LBTQ/Homo lobbyn – är en enhetlig kedja.

  Västerländska tankesmedjor (frimurare/ västerländska oligarker) är med på detta tåg av dessa ovan beskrivna orsaker.

  Det är i sin tur anledningen till frågan varför naturvetare inte har kunnat tackla CO2- ”faran” från Maurice Strong’s skapelseberättelse om CO2.

  PS, är inte emot Homo eller LBTQ personer (det är deras samvete) , utan lobbyn som driver fram ett sådan livsstil. Jag har inte heller någon avsikt att gå på dessa ting i denna panel, utan talar om dess lobby enbart.

 45. Anders

  #44 Wojciech Waligórski. Klockren analys! Där fick Du med nästan hela konkarongen!

  Jag föreslår dock ett litet tillägg av den relativt sentida västvärldsaspekt som kallas sekularisering. En mix av livsåskådningar som menar att all makt utgår från folket. Det vill säga man hävdar att det inte finns någon högre god makt.

 46. Sören G

  Klimatfonden ska alltså dela ut pengar till länder som drabbats av klimatförändringar. Inte för skador i samband med översvämningar och stormar rent allmänt, utan bara om klimatet har ändrats. Och att dessa företeelse i så fall har blivit värre i ett varmare klimat.
  Enligt statistiken är det tvärtom i ett varmare klimat.

 47. Paul Håkansson

  Ann lh
  22:18, 2023-12-03

  ”Det är lite i stil med det uppkäftiga påstående som COP28s ordförande nyligen släppte. Spännande!”

  Du kan vara helt säker på att hans uttalanden är väl förankrat. Det är inte en slump att han valdes till COP28s ordförande, det var för att göra just dessa uttalanden. De 7/8 (läs BRICS) av världen som står utanför västvärldens klimatidioti har nu insett dess nackdelar för sin befolkning och kommer from nu inte att acceptera den globalistiska och imperialistiska klimatagendan. De vi nu sett är starten på ett konstant ifrågasättande av västs vantolkning av klimatet från denna del av världen. BRICS växer sig starkare för varje dag som går och västvärlden styrs numera av totalt inkompetenta politiker som driver sin befolkning utför stupet.

 48. Thorleif

  Den här är ganska illustrerande: Tryck på start och se utvecklingen år till år om kolets betydelse för tillväxten i särskilt Kina.

  https://ourworldindata.org/grapher/coal-production-by-country?time=earliest..2022

 49. tty

  #48

  Nu är ju dock siffran 0 för Kina 1900 fel, för kol har varit det viktigaste bränslet där i ca 1000 år, vilket redan Marco Polo berättade om. Däremot finns det ingen statistik på hur mycket kol som bröts i Kina 1900.

 50. Mikael Andersson

  #48,49

  Användningen av kol för energiutvinning i Kina har historiska rötter och kan spåras tillbaka till antika tider. Under Song-dynastin (960–1279 e.Kr.) användes kol för att driva saltkärl och för uppvärmning. Under Yuan-dynastin (1271–1368) och Ming-dynastin (1368–1644) blev kolbränning för energiutvinning mer utbredd.

  Under Qing-dynastin (1644–1912) ökade användningen av kol för att möta de växande energibehoven i samband med industriell utveckling. Kolbrytning intensifierades särskilt under slutet av 1800-talet när järnvägar och moderna industrier krävde en ökad tillgång på energi. Så, användningen av kol för energiutvinning i Kina har en lång historia som sträcker sig över flera århundraden.

 51. Thorleif

  kommentaren borttagen

 52. Thorleif

  #51

  Alltså är som sägs av Kerry i slutet av videon att det sociala kontraktet måste göras om (förstöras pga dyr välfärd) liksom att ”mobiltelefonen” utgör ett hot mot ett Reset pga risken för anarki (alternativ info måste förbjudas = censur).

  Det handlar om superrika människor med makt att totalt transformera västvärlden i händerna för samma grupps makt att införa transhumanism via universal income (slavar till att bli den nya digitala människan). För att möjliggöra detta krävs ekonomiskt kaos och katastrof för väldigt många människor samtidigt med att det västliga ekonomiska systemet (staten tar makten över valutan (statlig digital valuta CBDC) totalreformeras mht överskuldsättning m.m)

 53. Thorleif

  Kommentaren borttagen

 54. Thorleif

  #49 tty

  Du har rätt men syftet är att skapa en visuell bild av utvecklingen och år 1900 är lämpligt också pga bra statistik-historik.

  Kommentaren modererad

 55. Thorleif

  #48-50

  Hade man använt sig t.ex av en graf baserad på logaritmisk skala (och konsumtion per capita) hade chartet med fördel kunnat starta långt tidigare än år 1900. I den linjära utvecklingen (på y-axeln) hade övriga gamla västländer exkl USA nästan helt försvunnit längs botten av x-axeln,

 56. Gunnar Strandell

  Besökte Hargs Bruk idag. Det har 350-åriga anor och delar ut stipendier från CG Beck-Friis stiftelse sedan 1991.

  Ett av 2024-års stipendium kommer att användas för att samarbeta om att rita och åstadkomma ett verk. Samarbete är nyckeln och rita är låset. Ingen spayburksgraffiti alltså.
  Kritor och ritstift ska göras av ”biokol” som tas från Småland där det finns en exklusiv tillverkare.

  Jag frågade VD för Hargs Bruk om det inte finns kolbottnar på närmare håll och han höll med om att de finns i hundratal på ägorna, men de törs man inte röra.

  Hallå, alla som bor i gamla järnbrukssamhällen!
  Det var fossilfritt stål som framställdes i masugnar som eldades med träkol, som nu kallas biokol för att inte träden ska ta slut?

  Vad har hänt med vår utbildning och vår kunskap om hur landets ekonomi växte till den grad att vi förde krig i hela Europa?

  Länk till Hargs Bruk:
  https://www.hargsbruk.se/

 57. Thorleif

  Ingemar;

  Beklagar att du behövde moderera ett par inlägg från mig. Jag vet ju redan bloggens inställning (reglerna) betr ”viruset” även om det i högsta grad är en del av WEFs och WHOs program tillsammans med ”klimatet” inför framtiden. Ska lägga band på mig så att du slipper moderera framöver.

 58. UffeB

  Någon här som möjligen kan bekräfta, förneka eller förtydliga följande?

  Frågan är för mig. Är det dessa forskare/vetenskapsmän som utgör ”alla tusentals ’experter’ som ingår i konsensus” ?

  – Intergovernmental Panel on Climate Change of the UN
  Formed in 1988 by the WMO and the UNEP 195 member countries Conducts NO original scientific research.

  – WG1 The Physical Science Basis: 167 scientist lead authors who either directly work for, or are
  largely funded by, governments.

  – Average of 13 lead authors per chapter chosen by the member governments.

  – Chapter 3: Human Influence had 11 lead authors. So all of the assessments (otherwise
  known as opinions) in Chapter 3 are made by those 11 people.

  – FINAL approval by governmental representatives of their employer governments

 59. TorbjörnR

  #58 UffeB

  Relevant fråga.
  Vet inte vart du fått uppgifterna ifrån men IPCC tillsätter lead authors och då har det alarmistiska byrån inom IPCC stor makt att bestämma vilka som bestämmer över resp kapitel. Där hittar du inga ”klimatskeptiker” inte!