Net Zero på reträtt

Ingen har hittills visat att människans utsläpp av koldioxid driver global uppvärmning.

Om det visades måste det även visas att de naturliga utsläppen, 97% av de totala utsläppen,

inte driver den globala uppvärmningen, vilket inte gjorts.”

Ian Plimers obehagliga sanning

 Jacob Nordangård har vidare genom sin forskning, sina böcker och Stiftelsen Pharos övertygande visat att klimatfrågan inte handlar om vetenskap utan om politik på allra högsta politiska nivå. Särskilt boken Den Globala Statskuppen borde ha debatterats högt och lågt, men varken statsmedia eller MSM verkar intresserade .

Med Ian Plimers ”obehagliga sanning” och Jacob Nordangårds avslöjande forskning borde klimathotsfrågan för länge sedan varit död, men trots all upplysning och vetenskap har FNs/IPCCs/SMPs propaganda för klimathotet fått fäste i västvärldens så kallade upplysta demokratier, vilket har resulterat i nuvarande ”Madness of Crowds” (Charles Mackay 1841).

Chrisitiana Figueres (ordförande för UNFCCC 2010 – 2016) avslöjade det långsiktiga målet med denna propaganda och det var inget mindre än Global Governance, en världsregering. Jacob N. beskriver det väl i Den Globala Statskuppen. Tyvärr har detta mål fastnat i våra så kallade fria mediers censur.

Propagandan driver på och målet kryper närmre, men först nu när Den Stora (Gröna)  Omställningen med krav Net Zero till 2045 – 2050 har börjat implementeras på allvar i väst börjar det gå upp för allt fler, möjligen utan att se sambandet, att Västvärlden blir alltmer kraftlös, vilket Macron i Frankrike nyligen varnade för, men utan att nämna orsaken. Det går inte att fasa ut de fossila bränslena när det saknas ersättning för den energi som de skulle kunna erbjuda.

¤¤¤

NetZeroWatch.org kämpar på med kontinuerlig och värdefull information från verkligheten, som i den här lilla rapporten på totalt dryga 20 sidor.

th 1

netzerowatch.com/all-papers/the-retreat-from-net-zero

I Introduktionen beskrivs hur världens ledare under UNFCCCS näst intill religiösa COP-möten kämpar om att bäst beskriva i vilken desperat situation världen befinner sig och hur vi måste se till att bli av med de fossila bränslena så snabbt som möjligt. Men, när de sedan kommer hem måste de hantera verkligheten. Trots alla vidlyftiga löften fortsätter världen därför att både utvinna och använda de fossila bränslena.

Enligt rapporten har 93 oljeproducerande länder Net Zero som mål, men endast 6 av dem har planer för att fasa ut oljan. Endast 5 av 94 gasproducerande länder med Net Zero som mål har planer för att fasa ut gas och slutligen de kolproducerande länderna, endast 65 av dem med Net Zero mål har planer på att stoppa produktionen.

Al Jaber presidenten för COP 28 och ordförande för Abu Dhabis statliga oljeföretag var ovanligt frank under senaste COP-mötet. Vid en fråga från den irländska presidenten Mary Robinson svarade Al Jaber ”visa mig hur vi ska kunna fasa ut de fossila bränslena och samtidigt möjliggöra en social och hållbar utveckling – om Du inte vill föra världen tillbaka till grottstadiet”. Ett uttalande som inte direkt hyllades av klimataktivisterna.

I land efter land övergår skarpa krav till luddiga intentioner. NetZero-krav skulle till exempel medföra att hela jordbrukskulturen måste återskapas. I princip har hela NetZero-projektets utveckling stannat upp. Inget land har backat på målet, men delmål har lindrats, medan de icke valda överstatliga organisationerna i kretsen runt FN pressar på.

Al Jaber var rak. Utfasningen är ett gigantiskt svek mot den av media missledda allmänheten, vilken i en demokrati  har rätt till allsidig upplysning från tredje statsmakten.

Frågan är om vi över huvud taget kan sägas leva i en demokrati, när media konsekvent bedrar oss på väsentlig information i den viktiga klimatfrågan.

¤¤¤

Varje avsnitt i rapporten är fyllt av aktuell detaljrik information och rubrikerna får tala för sig själva:

Fossil fuel demand – never been higher

Wind looking les breezy, solar less sunny

Hydrogen economy losing its puff

Small nuclear reactors failing to glow

Electric cars running out of juice

Heat pumps cooling down

Electric planes – left on the runway

Investment drying up

Med andra ord det går trögt för Den Gröna omställningen

¤¤¤

What Now sammanfattar innehållet i rapporten.

För att uppnå Net Zero krävs en mångfald av nya teknologier, ett flertal av dem väntar både på att uppfinnas och att kunna skalas upp till industriell skala.

Många visioner som uppvärmning med vätgas som energikälla, SMR och elektriska flygplan har dumpats innan de ens blivit etablerade.

Tron på sol- och vindkraft och andra teknologier minskar.

Konsekvenserna av Net Zero-strategin blir för hushållen allt tydligare, vilket medfört att regeringar börjar backa på målen som om de implementeras hotar att åstadkomma en orimlig börda för allmänheten.

När eller om så kallad ren energi kommer att få genomslag i framtiden, behövs tid för eftertänksam och noggrant utvärderad utveckling och inte som nu med en ”det måste gå filosofi”.

¤¤¤

I Sverige har vi varit snabba med att ”hoppa i den galna klimathotstunnan”. Man kan bara önska att Romina Pourmokhtari är tillräcklig nyfiken, erfaren, orädd och klartänkt för att hitta ”den svenska modell” som hon säger sig söka. Förhoppningsvis tog hon intryck av Al Jaber under COP 28. Drömmen är att hon vågar söka insikt och råd utanför klimathotsboxen och att hon tar till sig vederhäftig information gällande den Vetenskapliga delen av ”klimatvetenskapen” och effekterna av Net Zero. På så sätt skulle hon kunna bli stark och våga trotsa hela etablissemanget kring klimathotet. Efter Net Zero-erfarenheterna bör opinionen nu vara tämligen upplyst och villig att bejaka en återgång till de energikällor som är väl beprövade. De har bjudit på utveckling och välfärd och de sitter på tillräckligt med resurser för att kunna erbjuda fortsatt hållbar utveckling och välfärd. Både mänskligheten och jordens växtlighet skulle tacka och ta emot.

¤¤¤

Koldioxiden har aldrig under jordens senaste 500 – 600 miljoner år drivit klimatförändringarna.

OIP 24

Varför skulle just de antropogena utsläppen ha fått ny okänd kraft att värma atmosfären, när den nu, enligt atmosfärsfysikerna, är mättad på CO2, avseende uppvärmningen. 

Ann Löfving-Henriksson

 

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Tack Ann för ditt inlägg som på ett befriande sätt beskriver dagens situation i klartext. Kampen mot Klimatkyrkans välde må te sig överväldigande men vi får aldrig ge oss i kampen mot den. Och dessutom är det bara en åttondel av jordens befolknng som på allvar är inkluderade i kyrkan. Sju åttondelar bryr sig inte eller levererar bara läpparnas bekännelse.

 2. iah

  egentligen så är det naturligt att vara mycket skeptisk till att 420 miljondelar skulle kunna driva klimatet på något avgörande sätt. hade det istället varit något läkemedel med en substans i samma omfattning hade alla förstått att det bara kan vara båg.

 3. Ivar Andersson

  Net Zero till 2045 – 2050 är en utopi.
  Klimataktivisterna drömmer om att vi ska bli de nya grottmänniskorna. Själva ska de ta över makten och fördela veden till hushållen kanske med segelbåt.

 4. Björn

  Det är obegripligt att västvärldens ledare har intellektuellt abdikerat i klimatfrågan. Om man nu tror på att antropogen CO2 driver temperaturutvecklingen, då borde ju världens länder gå i takt och minska på emissionen samtidigt. Men nej, världens folkrikaste land Kina tillsammans med Indien med flera, tillåts att ohämmat fortsätta med sin emitterande förbränning till 2030. Det s.k Parisavtalet eller överenskommelsen har klubbats utan tanke på konsekvenser. Det är nu först som konsekvenserna börjar märkas och vad som framöver innebär ekonomiskt och levnadsmässigt för västvärldens befolkningar. Om man nu tror på att klimatfrågan och klimatkrisen beror på förbränning och därmed på en farlig emission av CO2, då bör naturligtvis alla världens länder samtidigt minska på emissionen. Parisavtalet borde därför så snart som möjligt förkastas och ses som något destruktivt och utvecklingshämmande för oss i västvärlden.

 5. Stefan Eriksson

  Tack Ann för ett informativt referat. Frågan som infinner sig är:
  Hur illa skall det bli innan upplysningen får genomslag?
  Hybrisen om klimatet är en fara för fred och välstånd.

 6. Evert Andersson

  Vi gjorde väl ett avgörande misstag med att i ett manus (som aldrig publicerades) skriva att Al Jaber ställde en relevant fråga. Då blev person non grata i NA.

 7. Thorleif

  Sverige har sedan länge bekänt sig förbunden med brittiska intressen inom flera områden. Nuvarande regering med R Sunak ökar prospektering av fossilbränslen och tycks istället ge intrycket av att vilja lagra koldioxid i marken (kompensera!) men utan några detaljerade planer. Istället har krigsansträngningarna i Ukraina och de försämrade relationerna med öst omfokuserat energiomställningen mot energisäkerhet. Ett rejält uppvaknande får man väl konstatera samtidigt som väst börjar satsa på att resurs-exploatera Arktis i konkurrens med Ryssland.

  Det känns sannerligen som om omställningen mot NetZero befinner sig vid ett vägskäl. Är det praktiskt möjligt börjar beslutsfattare fråga sig nu i sanningens stund. I samma position befinner sig Sverige som nu står inför oerhörda kostnader kring koldioxidfritt stål.

  Politiker inser att deras popularitet och därmed makt korrelerar starkt med hur medelklassen klarar sin vardag ekonomiskt. Krig eller krigshot kan bli de faktorer som får ”fega” politiker att långsamt ducka för åtagandena enligt Paris-ök.

  Sverige som alltid vill vara ”bäst i klassen” står nu också vid ”stupkanten”. Väljer vi att ensamma försöka fortsätta att ”leda omställningen” riskerar vi en framtida ekonomisk härdsmälta eller åtminstone kännbara politiska förluster. Vi vet ju att våra satsningar inte kommer att ge några mätbara resultat i det globala perspektivet. Redan idag är vi tack vare skogen som koldioxidsänka i praktiken utsläpps-neutrala.

 8. Lasse

  Tack Ann
  Det är lätt att se att det finns problem med ny teknik.
  Norska oljefondens fd förvaltare, Yngve Slyngstad, är numera mer intresserad av att skapa gröna lösningar.
  Men det har gått dåligt för dessa . Kanske är kapitalägare inte så intresserade av att se sina pensioner minska i direkta felinvesteringar längre.
  (Norrmannen som vill befria oss från olja, SVD 2 maj 2024)

  Omslaget till skriften du hänvisar till är en vacker olja 😉

 9. Ann lh

  # 7 Thorleif Tack.
  Syster min är inte lika intresserad av klimatfrågan som jag, hon lever lite vid sida om. Men, för en tid sedan lyfte hon fram vår klimatminister som ett retoriskt under.
  Romina förlorar aldrig en debatt samtidigt som hon inte verkar sitta alltför djupt i träsket. Nu söker hon sin väg!
  Förhoppningen är att hon förstod vad Al Jaber stilla förkunnade och att hon nu är på väg att göra en U-sväng innan vi riktigt hunnit hänga med.
  Hon har ju otaliga förebilder. Trumps fel var att han minsann inte höll inne med sin väg.

 10. Lars-Eric Bjerke

  Ann L-H

  ””Ingen har hittills visat att människans utsläpp av koldioxid driver global uppvärmning. Om det visades måste det även visas att de naturliga utsläppen, 97% av de totala utsläppen, inte driver den globala uppvärmningen, vilket inte gjorts.”

  Visst är det visat att en ökning av de fossila utsläppen (och förstås icke fossila) driver global uppvärmning, man tvistar bara om hur mycket.

  Att cirkulation av koldioxid mellan atmosfär och hav/land är mycket stor är ju väl känt. Att det skulle motsäga att ökningen av CO2 i atmosfären sedan 50-talet huvudsakligen beror på våra fossila utsläpp finns det inga belägg för.

 11. Uffe

  #10
  ”Visst är det visat att en ökning av de fossila utsläppen (och förstås icke fossila) driver global uppvärmning”

  Var hittar man bevisen? Du får gärna länka till dem eller är de hemliga, har aldrig sett någon klimatforskare hänvisa till några bevis men om du vet att de finns så visa oss okunniga var de finns.

 12. LEB #10,

  När man säger att CO2 ”driver” den globala uppvärmningen så läser de flesta detta som att CO2 är den huvudsakliga, kanske den enda, drivkraften bakom uppvärmningen. Men det förutsätter att t.ex. inte molnigheten + solinstrålningen inte är den huvudsakliga drivkraften till senare tiders uppvärmning.

  Den minskade molnigheten räcker för att förklara huvuddelen av uppvärmningen. Alltså är det korrekt som Ann L-H skriver enligt min mening.

 13. Ann LH #9,

  Visst är Romina rapp i käften. Hon är väl en typisk politisk broiler som fått sin utbildning och träning i Folkpartiets ungdomsförbund. Men det känns inte som någon garanti för att hon kan sakämnet. Hon brukar alltid falla tillbaka på havsbaserad vindkraft som räddningen. Och fossilfritt stål.

 14. Lasse

  #10
  Denna video förklarar:
  https://www.youtube.com/watch?v=QCO7x6W61wc

  Utgår från områden med lite vatten i vägen, där CO2 borde driva på uppvärmningen.

 15. Ann lh

  #13 Ingemar, Romina har uttalat att hon ”söker sin väg”. Intressant att se vart den leder.

 16. Daniel Wiklund

  Tack Ann Ih för en mycket läsvärd tråd. Det är alltid dina inlägg.

 17. tty

  #10

  ”Att det skulle motsäga att ökningen av CO2 i atmosfären sedan 50-talet huvudsakligen beror på våra fossila utsläpp finns det inga belägg för.”

  Tills helt nyligen skulle jag ha hållit med om detta. Men den här artikeln har fått mig att börja tvivla:

  https://www.mdpi.com/2413-4155/6/1/17

  Att de ökande utsläppen inte alls har påverkat isotopsammansättningen av den nytillkomna koldioxiden i atmosfären är mycket märkligt. Det går visserligen att få ihop det med att mänskliga utsläpp är viktiga, men det förutsätter ett antal väldigt osannolika sammanträffanden.

 18. Tege Tornvall

  # 13, 15. Hur fri är Romina att tänka, besluta och handla själv? Hon har ju överrockar både i sitt parti och på departementet. Flera av oss sänder henne fortlöpande info utan att veta om hon får den, om hon läser den, vad hon tänker om den och om den påverkar henne – och hennes omgivning.

  På departementet finns bl. a. fysikdoktorn Daniel Westlén och energiexperten Maja Lundbäck (civ. ing.) som rådgivare. Vad som händer där tycks mycket viktigt.

 19. stig morling

  Stort Tack Ann! För att ”chocka” KU med ett citat från en gammal sydafrikansk ”väckelsevisa”, som borde passa in på den så kallade ”klimatkyrkan”:
  ”De går hitåt, de går ditåt och vet inte vart, och famlar fram på vilsen väg”
  PS: Eftersom jag aldrig tillhört denna pseudokyrka kommer jag aldrig att råka ut för en ”exkommunikation” DS
  glad vår
  Stig m

 20. Tege Tornvall

  # 17 tty. Efter att ha läst abstract på din länk undrar jag om jag är kort om roten. Där tycker jag mig utläsa att a) biosfären i stort har en stor (major) roll för kolcykeln men att b) mänsklig verksamhet har en omärklig signatur. Abstract tycks också styrka att temperaturen driver CO2-halten. Ändå undrar du.

  Utan nödvändiga grundkunskaper skall jag försöka navigera i den långa texten också. Har du någon lykta för seglatsen?

 21. Peter Svensson

  #2

  Ja, och sedan har vi den logaritmiskt avtagande effekten av koldioxid, där det över tid spelar mindre roll hur mycket mer de 420 miljondelarna blir eftersom koldioxidens frekvensområde för utstrålning av värme redan är täckt av tidigare utsläppt koldioxid. Klimatalarmisterna känner till detta, men hävdar att den ökande värmen skapar mer vattenånga vilket i sin tur täcker ett större frekvensområde för värmeutstrålning. Detta motverkas dock av att vattenånga bidrar till ökad molnbildning vilket i sin tur minskar solinstrålningen och sänker temperaturen.

  Allt hänger ihop, och därför är jag av uppfattningen att jordens klimatsystem är i grunden robust och självreglerande. Det är möjligt att mänskligt orsakade fossila koldioxidutsläpp påverkar klimatet men inte värre än att det naturliga systemet i det stora hela klarar av att balansera upp det.

  #9

  Jag håller med om detta. Även om jag inte är något större fan av Liberalerna, så har även jag noterat att Romina P är en retoriskt skicklig politiker som inte låter sig dras med i det ”korrekta gröna” dravlet utan tvärtom argumenterar emot och står upp för vad hon tycker. Återstår att se om hon hittar rätt i vetenskapen, så som de flesta här har gjort.

 22. Joachim

  Än får Net zero lite draghjälp av temperaturen. April +1,05 enligt UAH.
  https://www.drroyspencer.com/2024/05/uah-global-temperature-update-for-april-2024-1-05-deg-c/
  Vore trevligt med back i maskin i maj innan EU-valet i början av juni.

 23. Mats Kälvemark

  #10 Lars-Eric
  Ge oss beviset för att fossilt (=mänskligt) utsläpp är grundorsaken till den nuvarande uppvärmningen! Bortsett från El Niño uppvärmning f.n. 2023-2024 och 2015-2016 har vi haft global, satellitmätt temperaturpaus i 8 år. Och i USA 19 års paus för landtemperaturen (NOAA) , 114 stationer som är utvalda för att inte påverkas av UHI.
  Så tell me, var har du bevisen för att värmningen
  är antropogent orsakad annat än till en försumbar del.
  Artmosfärshalten har i obruten trend ökat och inte ens den dramatiska minskningen (ca 7%) av utsläppen under pandemiåret 2020 gjorde något som helst avtryck i minskad ökning av atmosfärshalten. Du har bollen. Upp till bevis.
  För övrigt är det övertydligt bevisat att ökad tempertur driver ökning i atmsofärshalten av CO2, inte tvärtom. Lag time är ungefär 8-10 månader. (Professor Ole Humlum)

 24. Tege #20,
  Jag gissar att det som TTY undrar över är huruvida de mänskliga utsläppen har annat än en ytterst marginell påverkan.

  Fler och fler artiklar visar på att CO2 inte ökar värmen alls, eller omätbart lite. Biosfären, haven och molnen tycks vara de egentliga drivkrafterna.

 25. Claes-Erik Simonsbacka

  Tack Ann för ditt inlägg!

  Energy transition delay will impact investment – Wood Mackenzie
  Reuters | May 2, 2024

  ”A five-year delay to decarbonization efforts could see global average temperatures rising to 3 degrees Celsius above pre-industrial levels and result in a 55% fall in global average spending, a report by consultancy Wood Mackenzie showed”

  ”The impact of a five-year delay to a move to low-carbon energy sources could result annual average spending to fall to $1.7 trillion, 55% lower than what Wood Mackenzie estimates is needed to reach net zero emissions by 2050.”

  ”Total investment could fall to $48 trillion with such a delay, compared to $75 trillion needed to reach net zero.”

  https://www.mining.com/web/energy-transition-delay-will-impact-investment-wood-mackenzie/

  Mvh,

 26. Sten Kaijser

  CES #25

  Tror du på det där?

 27. Claes-Erik Simonsbacka

  #26 Sten Kaijser

  Anser nog att Wood Mackenzie-rapporten kan erbjuda värdefulla insikter och analyser om förseningar av energiomställningen och deras effekter på investeringar, om man letar efter insikter i energisektorn, trender i investeringar eller potentiella effekter av förseningar i övergången till förnybara energikällor.

  Tror att förseningar i energiomställningen verkligen kan påverka investeringar i sektorn. Men omfattningen av denna påverkan beror nog också på olika faktorer som politisk stabilitet, tekniska framsteg, marknadsförhållanden och investerarnas förtroende. Dessutom kan en jämförelse av deras resultat med annan oberoende forskning eller industriprognoser hjälpa till att validera deras slutsatser.

  Wood Mackenzie är, vad jag erfarit, ett välrenommerat forsknings- och konsultföretag som specialiserat sig på energimarknader och ger insikter i olika aspekter av branschen. Deras rapporter används ofta av beslutsfattare, bransch intressenter, investerare och analytiker för att förstå marknadstrender och fatta välgrundade beslut.

  Mvh,

 28. CES #27
  ”Deras rapporter används ofta av beslutsfattare, bransch intressenter, investerare och analytiker för att förstå marknadstrender och fatta välgrundade beslut.”
  Och hur ser världen ut idag? Konsulter är väl nåt man anlitar när man själv inte tror sig veta vad man håller på med. Och dom blir bara fler och fler. Vi kanske ska sträva mot NetZero konsulter?

 29. Lars-Eric Bjerke

  #17 tty

  Tack för referensen. Det vore intressant om du vill utveckla ditt svar.

 30. Sten Kaijser

  Hej igen CES #27

  Jag har inte läst deras rapporter, men deras utgångspunkt tycks vara att ”väst” kommer att uppnå sina mål. Från den utgångspunkten är det naturligtvis så att ju förr man börjar en omställning ju lättare går det.

  Om man som jag tror att ”våra politiska ledare i väst” snart inser att målen, dels är omöjliga att uppnå och dels motarbetas av de ”varma länder” som vi vill rädda, och därför kommer att backa ”ända in i kaklet”!

  Jag tror därför att deras råd kommer att hamna i papperskorgen inom 5 år — deras tidshorisont!

 31. Stort tack Ann!

  Din text andas en viss optimism. Tyvärr kan jag inte dela uppfattningen att västs politiker och allmänhet snart förstår att NetZero och alla andra klimatmål är ogenomförbara och leder till fattigdom kombinerad med livsmedelsbrist. Att politikerna inser ogenomförbarheten av aviserade klimatmål stämmer nog till stor del, men då finns alternativet att hålla fast vid målen och kraftigt minska produktion och konsumtion, med undantag för samhällets livsnödvändiga grupper, d.v.s politiker, journalister och artister av olika slag.

  Det scenariot grundar jag på vad jag dagligen läser och hör på franska MSM. T.o.m Amanda Lind var nyligen, som vi alla vet, inne på samma spår. Kort sammanfattat är de franska grön-rödas lösning för planeten: avskaffad kapitalismen (=marknadsekonomi, privat ägande och upplysningstidens arv), införande av grön planhushållning, och en drastiskt ändrad livsstil för alla, undantaget ovan nämda kategorier.

  Beträffande fransk elförsörjning ligger beslutet fast om att minska kärnkraftens andel till 50%. Det har talats mycket om att bygga 6-8 nya kärnreaktorer, men inga beslut har klubbats. För att en ny lag ska träda i kraft i Frankrike krävs att regeringen lägger fram ett lagförslag, parlamentets båda kamrar ska rösta, det konstitutionella rådet ska godkänna och som sista steg ska lagen publiceras i le Journal Officiel.

  Dock finns två jokrar i leken som skulle kunna ändra klimatpolitiken: Trump 2024 och Marine Le Pen 2027.

  Den här bilden har det tidigare länkats till på KU, men den är värd att ses igen:

  https://pbs.twimg.com/media/GMEcTo3bQAA7123?format=jpg&name=medium

 32. Adepten

  #17 tty

  Håller med #20 Tege Tornvalls belysande fråga.
  Har han kastat Suess-effekten överbord?

  Vilka data och hur komponerades de för att komma fram till att den inte förändras trots fossila CO2 utsläpp?
  Jag tycker att rapporten är otydlig på den punkten, han bara säjer så mha kurvor och tabeller.

  Enligt NOAA är Suess-effekten den observerade minskningen av δ 13 C och Δ 14 C värden på grund av fossila bränsleutsläpp, som är utarmade på 13 C och 14 C.

  Förövrigt tycker jag att Inlägget om Net Zero på reträtt och dokumentet med de briljant konstnärliga dystopiska bilderna var utsökt bra som borde väcka till eftertanke bland de flesta🙂

 33. Thorleif

  #7 Klimatlagen sägs ju vara Sveriges svar på Paris-ök. Att politiskt ducka för åtagandena inkl lagen har såvitt jag erfarit medfört flera försök att stämma staten (regeringen) för brott mot lagen. Någon positiv dom har inte kommit vad jag vet och sannolikt bli det svårt och regeringen kan ”fortsätta” (eller helt enkelt bromsa) ducka t.ex med hänsyn till ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Lagrådet var väl inte heller utan kritik vid införandet!

 34. ann lh

  #31 Lars M. Stort Tack för feedback.
  Jag vet inte om jag är optimist eller pessimist, men jag tycker mej se att allt fler bland skribenter och annat här i landet antyder en viss tvekan om klimathotet. De flesta har nog inte skaffat sig tillräckligt insikt i frågan för att våga debattera. Men, tron sitter nog löst.
  Här ute i myllan bland vanligt folk möter jag enbart förståelse när jag lite försiktigt sagt att jag inte tror på klimathotet.
  Sverigedemokraterna här har många trogna med bra utbildning som grävt tämligen djupt i frågan, men de verkar nu satsa på energiförsörjningen istället för att bjäbba om klimatet.
  Jag vet att vår klimatminister inte har särskilt mycket på fötterna när det gäller klimatfrågan, men när hon kom hem efter COP 28 var hon nästan lyrisk när hon förstått att det hela nu kunde handla om energi och där kämpar hon nog på. Både hon och SD hör ju dessutom till Tidöpartierna …
  Befriande att Du tog upp jokrarna.
  Jag följde Trump tämligen väl när det begav sig. Han hade ju hela klimatvetenskapen i USA bakom sig, inte minst co2coalition.org med Happer och gänget, som nu vuxit sig allt starkare sedan organisationen bildade 2015
  https://klimatupplysningen.se/trump-bryter-fortrollningen-kring-klimathotet/
  Vad som händer rent juridiskt med Trumpaffären nu kan jag inte genomskåda, men sista ordet är långt ifrån sagt.
  Bidenfamiljens affärer återstår dessutom att granska och Bidens åldrande verkar accelerera.
  OCH! Epoch Times gör ett gott jobb också.

 35. Leif Åsbrink

  #14 Lasse

  Den video du länkar till, David Siegel, en av många från hans Science Video Master Class Han vill testa ”the CO2 hypothesis” Eftersom vattenånga är en mycet viktigare faktor än CO2 vill han undersöka områden med mycket låg halt av vattenånga.

  Det första exemplet är Antarktis. Den torraste platsen på jorden. ”So if CO2 is having effect, it should stand out here” Han hittar ingen tydlig trend i temperaturerna. Ganska självklart, Han säger: If a 20% increase of CO2 would have any effect we we’d see it here in this data, but we don’t. Han verkar helt omedveten om att den värmande effekten från CO2 beror på vilken temperatur som råder vid den höjd där strålningen lämnar jorden. Jag vet att Happer m.fl. kommit fram till att ökad halt CO2 verkar kylande på Antarktis vintertid eftersom temperaturen då stiger med höjden. Hur det är just vid Vostok vet jag inte, Siegel påstår att det inte finns någon temperaturinversion sommartid, men att det finns vintertid, mycket tveksamt. Jag tycker det finns goda skäl att förmoda att effekten av CO2 vid Vostok inte alls är den som vi kan förvänta oss över större delen av jordklotet. Fig 3 här visar att temperaturen stiger med höjden dels vid marken hela året och dels vid cirka 9 km halva året. https://www.mdpi.com/2073-4433/10/7/365 Vostok ligger högt över havet, den kraftiga inversionen vid marken alltså mer än 3,5 km över havet påverkar rimligen strålningen från CO2, en liten del kommer från sådan höjd, men inversionen ger ett laps rate på cirka -20 grader per km.

  Det andra exemplet, den högsta temperaturen i Death Valley visar en linjär ökning och inte att ökningen skulle gå snabbare när CO2 ökat snabbare på senare tid. Nu tycker jag detta är ett dåligt exempel, varför skulle högsta dagstemperaturen vara relevant? Mer rimligt vore att titta på lägsta nattemperaturen som direkt skulle avspegla hur väl koldioxiden avskärmar jorden från den tomma rymdens 3K.

  Jag kollar här: https://www.weather.gov/media/vef/Climate/Death%20Valley%20Climate%20Book/Temp%20May%20Daily%20Normals%20%26%20Records.pdf Detta är för maj månad och lägsta minimitemperaturerna är gamla, 1921 och 1930. Rekordhöga minimitemperaturer är från 2020. Detta är ju inte vettiga data att utgå ifrån men det borde gå att få fram data för lägsta nattemperatur, vindhastighet, vindriktning och luftfuktighet. Det går säkert utmärkt bra att hitta ett samband mellan dessa mätvärdens medelvärde per dag under t.ex. 5 år – man kan utjämna över typ 10 dagarsperioder. Ut sambanden man får från statistisk analys kan man bestämma dygnets minimitemperatur vid ”normala” vindhastigheter, vindriktningar och luftfuktigheter under ett ett antal 5-årsperioder. Då borde man kunna se effekten av CO2 (om det finns någon.)

  Vad en analys av klimatet nattetid i Death Valley skulle visa vet jag naturligtvis inte – men visst vore det intressant om någon gjorde sig besväret att undersöka saken.

  Att den långsiktiga temperaturutvecklingen i Stykkisholmur, Stockholm eller någon annan plats där det finns riktigt gamla temperaturdata skulle bero av CO2 enbart är det väl ingen vettig människa som tror. Den mycket tydliga svängningen med en periodtid på cirka 70 år i Stykkisholmur måste bero på något, och CO2 kan det inte vara. Svängningar i havet får man väl tro. Havet är stort och mycket tungt. Svängningar kan antagligen ha mycket långa periodtider. De långsammaste kan fortfarande vara okända för mänskligheten. Jag tror den som syns i Stykkisholmur är välkänd, men minns inte riktigt.

  Jag tycker videon är lika oseriös som jag brukar tycka om yttranden från Rockström. Klimatfrågan handlar om ekonomi och miljö. Vi kan ta resultaten som redovisas av IPCC, WG1 till utgångspunkt. Dom kan vara fel, men knappast på ett avgörande sätt. Vad dom tydligt visar är att någon klimatkatastrof inte pågår just nu och att det inte heller finns nämvärd risk de närmaste årtiondena. Om man skall tro på de som troligast bedömda scenarierna kommer utsläppen att nå maximum omkring 2060. Det kommer inte av sig självt, det förutsätter en massa klimatpolitik. Kina bygger ny kolkraft nu, men när den tjänat ut planeras den bli ersatt av kärnkraft och kanske diverse annat.

  Världens politiker måste välja trots den osäkerhet som råder. Just nu tycker jag man väljer fel i vår del av världen. Dyrbara åtgärder med tveksam effekt är legio. Miljöförstöring nedströms våra vattenkraftverk när dom tvingas balansera den våldsamt varierande vindkraften. Rovdrift på haven med industriellt fiske. Kemikalieproblem – senast PFAS i vår miljö. Jag är övertygad om att det finns massor av problem som är viktigare att komma till rätta med än växthusgasutsläppen. För att inte tala om alla krig!

  Jag har inga förslag på hur man skall komma tillrätta med världens svåraste problem, men en god början skulle vara att minska fokus på klimatet.

  Läs gärna om vad Lennart skrev nyligen https://klimatupplysningen.se/den-offentliga-klimatlognen/#comment-456237

  Hur kan vi hjälpa till med att få hans synpunkter kända i den allmänna debatten?

 36. Leif Å #35,

  Jag håller med.

  Det överdrivna fokuset på CO2-halten och utsläpp har förvridit både klimatvetenskapen och, än mer, energipolitiken. Det går inte att trolla bort CO2-molekylens inverkan, men det har lett till en total låsning vid att till varje pris implementera en politik som undergräver både demokrati och en fri forskning.

  Men CO2 visade sig vara ett perfekt hatobjekt bland anti-industrialister (gröna-vågare etc) och antifrihetliga ideologer som vill ha en global stat. Man vill ha maktkoncentration och ett slut på protester från folk som inte vill ha skyhöga skatter eller vindkraftverk som förstör deras natur.

  ”Vetenskap” fungerar ibland som politisk legitimitet för olika totalitära läror. Så har vetenskapen använts i den politiska retoriken sedan slutet av 1800-talet (rasbiologin, Marx, Lysenko, ekologism, etc).

  Idag fungerar klimatvetenskapen som en apologet för samma typ av totalitär lära. Man får inte ifrågasätta, eller ens diskutera, det narrativ som aktivisterna utvecklat ovanpå klimatvetenskapen: Mänsklighetens största hot, extremvädren ökar, torkan breder ut sig, nederbörden i form av skyfall ökar, 58 dagar mindre vinter, snön försvinner, polernas havsis försvinner etc. etc. Ingen lyssnar längre på vad vetenskapen egentligen säger och vilka osäkerheter som finns. Vi främjar oss alltmer från fakta och har tyvärr helt anammat vidskeplighetens rike.

 37. Gabriel Oxenstierna

  Leif #35

  ”Hur det är just vid Vostok vet jag inte, Siegel påstår att det inte finns någon temperaturinversion sommartid, men att det finns vintertid, mycket tveksamt. Jag tycker det finns goda skäl att förmoda att effekten av CO2 vid Vostok inte alls är den som vi kan förvänta oss över större delen av jordklotet.”

  Enligt Ceres satellitdata verkar Siegels påstående stämma. Happer har helt klart rätt:
  Här först en bild för juni månad, alltså vinter i Antarktis. Det är stora områden på Ö.Antarktis med t-inversion och kylande effekt av ökad CO2. De gråa fälten i kartan över Antarktis har NEGATIV växthuseffekt:
  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2024/01/AA-vaxhuseffekt-JUNI-.png

  Sedan en bild för december månad, alltså sommar i Antarktis. Finns inga områden med t-inversion:
  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2024/01/AA-vaxhuseffekt-DEC.png

  Från denna artikel:
  https://klimatupplysningen.se/arktisk-forstarkning-7-ar-vaxthuseffekten-forklaringen/

  I övrigt har jag inga synpunkter på Siegel, har inte tagit del av hans videos.

 38. Adepten

  #35 Leif Åsbrink

  Kan du analysera länken som #17 tty 14:41, 2024-05-02 hänvisade till och som #32 jag 20:19, 2024-05-03 önskade belyst.

  Länken handlade om ”Nettoisotopsignatur för atmosfärisk CO2 Källor och sänkor: Ingen förändring sedan den lilla istiden” https://www.mdpi.com/2413-4155/6/1/17

  Det Koutsoyiannis, D kommit fram till kullkastar teorin om att det är Anropogen förbränning av fossila bränslen som är orsaken till den globala uppvärmningen.

 39. Leif Åsbrink

  #37 Gabriel

  I din artikel, figur 3, genomsnitt för hela perioden mars 2000 – september 2023 av procent av långvågsstrålning som strålar tillbaka mot Jorden var noll.

  Dvs genomsnittligt kommer lika mycket strålning ut i rymden som den som lämnar marken. Jag kan inte se varför detta skulle ha någon bäring på vilken ändring av atmosfärens CO2-halt skulle ha på utgående långvågig stråning.

  Du påstår att det sommartid inte finns några områden med t-inversion. Det strider mot fig 3 i länken jag hänvisade till, det är visserligen radiosonder vid sydpolen och inte vid Vostok, men viktigare är nog att redan vid 9 km höjd börjar temperaturen stiga under nästan halva året.

  Jag ser inget skäl att tro att effekten av CO2 skulle vara märbar på sydpolen.

 40. Leif Åsbrink

  #38 Adepten

  När jag råkade få syn på detta: https://klimatsans.com/2022/06/08/royal-society-tron-att-co%E2%82%82-orsakar-uppvarmning-kan-uteslutas-efter-ny-analys/ blev jag rätt upprörd. Jag skrev till Koutsoyiannis och bad honom skriva en rättelse till sin artikel: Slutsatsen han dragit var för generellt formulerad.

  Koutsoyiannis svarade att han inte kunde hålla med om det och föreslog att jag skulle skriva en kommentar i Proc Roy Soc så vi kunde diskutera saken publikt.

  Min skrift finns här: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.2022.0529

  Koutsoyiannis hävdar fortfarande att han har rätt. Innebörden av följande når inte fram till honom: The exponential rise of [CO2] will not continue forever. Nothing can grow exponentially forever. [CO2] will reach a maximum value and then most likely start to decrease, although the decrease might be very slow. It is impossible to know what would happen to the temperature, but sooner or later it will stop growing at a constant rate. One cannot rule out today that both T and [CO2] will show a maximum sometime in the future on the basis of the currently available 42 years of data.

  Jag har förtydligat genom att hävda att han inte har visat att kurvorna som IPCC visar är fel. Dvs ifall scenario SSP1-2.6 besannas så kommer utsläppen av CO2 att halveras till 2050 och bli noll ungefär 2080. CO2-halten i atmosfären skulle fortsätta att stiga och nå ett maximum 2060 vid ungefär 480 ppm. (Box TS.5, Figure 1) Temperaturen skulle fortsätta att stiga och nå ett maximum ungefär 2070 (Figure SPM.8 )

  Jag har alltså hävdat att hans studie INTE visar att IPCC har fel. Det är fullt tänkbart, till och med mycket sannolikt, att man i framtiden kommer att finna att maximal CO2-halt i atmosfären inträffar före maximum i temperatur.

  Koutsoyiannis godtog inte argumentet att vem som helst som betraktar kurvorna kan se att CO2-maximum inträffar före temperaturmaximum enligt IPCC, men erbjöd sig att köra IPCC:s data i sitt program ifall jag kunde skicka månadsvisa data från deras kurvor. Jag har mer spännande saker att syssla med, men om någon vill digitalisera IPCC:s kurvor från 1900 till 2100 så ska jag skicka filerna till honom. Han kommer rimligen att finna att hans statistikprogram visa det man ser med blotta ögat.

  Nu skriver Koutsoyiannis: ”The latter study raised wide interest and was subsequently discussed in several forums, among which the most representative is Judith Curry’s blog [6]. With its approximately 1000 comments, 18% of which were replies by the principal author, this extended discussion, equivalent in length to a book of 370 pages [7], can be regarded as an interesting case of post-publication crowd reviewing, which the study withstood. Some of the comments tried to refute the findings of the paper by invoking arguments related to changes in the isotopic composition of atmospheric CO2, and particularly in the signatures of the stable carbon isotopes, 12 and 13” Det är alltså bakgrunden till den senaste studien.

  Själva grundidén, att havet skulle absorbera all CO2 som mänskligheten släpper ut utan att halten i atmosfären skulle påverkas alls ifall temperaturen vore konstant, men att ökad temperatur skulle påverka jämvikten mellan atmosfären och hav/biosfär är fysikaliskt orimlig. Den är ändå rätt populär bland skeptiker, t.ex. Gösta Pettersson har en enkel modell (Bild 42, sidan 104 i Falskt Alarm) där ”Termisk avgasning” påverkar atmosfärens CO2-halt mer än utsläppen. På sidan 112 ser vi resonemanget bakom: ”Partialtrycket av koldioxid i luften är alltså vid jämvikt proportionellt mot havets koldioxidhalt, och därmed mot havets totala halt av karbonatföreningar (koldioxid,kolsyra,bikarbonat- och karbonatjoner)”

  Orsaken till att detta är fel illustreras av Gösta Walin här: file:///home/bsz/Downloads/Koldioxid%20i%20hav%20och%20atmosfa%CC%88r%20av%20professor%20G%C3%B6sta%20Wahlin_kort-1.pdf Där står bland annat ”Det är en vanlig missuppfattning att avsättning av kalk genom deposition på botten eller genom koralltillväxt innebär att koldioxid dras från atmosfären. Verkligheten är den motsatta. Upplösning av kalk (även korallrev) leder till att koldioxid dras ned i havet och därmed att koldioxid trycket sjunker i atmosfären.” Alltså, avlägsnar man karbonatjoner släpper havet ut CO2 till atmosfären. Tvärtemot vad Gösta Pettersson säger.

  Att man kan få felaktiga modeller att stämma väl med observationer betyder inte att modellerna har med verkligheten alls att göra. Den diskussion som Koutsoyiannis tycker är ”an interesting case of post-publication crowd reviewing” tycker jag är ett bevis på att religiös övertygelse trumfar vetenskaplighet. Det gäller på båda sidorna i klimatdebatten.

  Själva sakfrågan, vad kan vi lära av isotopförhållandena är väldigt komplicerad. Jag är övertygad om att man kan konstruera modeller som stämmer förträffligt utan att vara vetenskapligt korrekta.

  Klimatfrågan handlar inte om vetenskap. Särskilt inte den i mitt tycke fåniga diskussionen om ifall utsläpp påverkar CO2-halten i atmosfären (Denna diskussion kvalar inte in för att kallas vetenskaplig enligt min mening.)

  Klimatfrågan är politik, och religion, inte vetenskap.

 41. foliehatt

  Adressen:
  file:///home/bsz/Downloads/Koldioxid%20i%20hav%20och%20atmosfa%CC%88r%20av%20professor%20G%C3%B6sta%20Wahlin_kort-1.pdf

  är felaktig.

 42. Ann lh

  # 40 Leif Å.
  Dina fyra sista rader har hittills försvunnit i djupa diskussioner som minsann inte alla här på bloggen kan genomskåda.
  Tänk om Du istället kort och gott kommit ut med denna oerhört viktiga slutsats för länge sedan.

 43. Adepten

  #40 Leif Åsbrink

  Tack för gediget arbete för besvarande på min fråga. Din slutkläm på de fyra sista raderna instämmer jag i 🙂

  Efter ett försök till en analys efter att läst och grunnat färdigt kommer jag fram till att du inte besvarade min fråga som handlade om ”Nettoisotopsignatur för atmosfärisk CO2 Källor och sänkor: Ingen förändring sedan den lilla istiden” https://www.mdpi.com/2413-4155/6/1/17

  Resultatet av hans analyser i den uppsatsen gav följande svar genom att studera isotopsignaturerna för C-13 och C-12 från planetens biom:
  1). Från moderna instrumentella kolisotopdata från de senaste 40 åren finns inga tecken på mänsklig (fossilbränsle) CO2 utsläpp som kan urskiljas.
  2).Proxydata sedan den lilla istiden tyder på att den moderna perioden av instrumentella data inte skiljer sig åt när det gäller nettoisotopsignaturen för atmosfärisk CO2 källor och sänkor, från tidigare århundraden.

  Det jag saknar är att hans tabeller inte innehåller några data som understödjer figurerna till hans slutsatser och varifrån han fick sina ingångsdata.
  Det var vad jag önskade att du kunde belysa?

 44. Leif Åsbrink

  #41 Foliehatt

  Man når dokumentet genom att klicka på ”Ladda ner” här: https://www.mynewsdesk.com/se/elsa-widding-ab/documents/koldioxid-i-hav-och-atmosfaer-av-professor-goesta-walin-440606

 45. Leif Åsbrink

  #43 Adepten

  Varför skulle man förvänta sig någon tydlig signatur? Se figur 1 i Koutsoyiannis skrift.

  Fossilförbränning 6,4 GtC/år med delta C13 mellan -44 och -19 promille.
  Utbyte med biosfären 120 Gt/år med delta C13 mellan -29 och -12 promille.
  Utbyte med havet 90 GtC/år med delta C13 mellan -0,6 och +2 promille.
  Utbyten från IPCC 2007, bild i Falskt Alarm.

  Fossilförbränningens bidrag är extremt litet och osäkerheten i isotophalterna för de olika flödena mycket stor.

  I atmosfären finns 760 GtC. På ett år har 210 GtC bytts ut med hav och biosfär. Efter varje år återstår således endast 72% av förutvarande års CO2-molekyler. Det är bombkurvan, och 72% är inte riktigt rätt – men det ger en uppfattning om storleksordningen. (Bombkurvan är välkänd experimentellt.)

  Koutsoyiannis skriver: ” Hence, the null hypothesis that all observed changes are (mostly) natural has not seriously been investigated. However, there are good reasons for this investigation. It is a fact that the biosphere has become more productive and expanded [5,17,18,19], resulting in natural amplification of the carbon cycle due to increased temperature. This fact may have been a primary factor for the decrease in the isotopic signature δ13C in atmospheric CO2. Note that the emissions of the biosphere are much larger than fossil fuel emissions (where the latter are only 4% of the total) [5] and, as seen in Figure 1, the biosphere’s isotopic signature δ13C is much lower than the atmospheric (see also Section 6). ”

  Jag finner det självklart att det inte går att förkasta hans nollhypotes utgående från kända data. Den förväntade effekten är mycket liten och försvinner i osäkerheterna när det gäller isotopförhållandena i de stora flödena.

  Den här diskussionen började med #10 Lars-Eric Bjerke som skrev: Att cirkulation av koldioxid mellan atmosfär och hav/land är mycket stor är ju väl känt. Att det skulle motsäga att ökningen av CO2 i atmosfären sedan 50-talet huvudsakligen beror på våra fossila utsläpp finns det inga belägg för.

  Jag förstår inte vad #17 tty menar med att skriva om Koutsoyiannis så här ”Att de ökande utsläppen inte alls har påverkat isotopsammansättningen av den nytillkomna koldioxiden i atmosfären är mycket märkligt. Det går visserligen att få ihop det med att mänskliga utsläpp är viktiga, men det förutsätter ett antal väldigt osannolika sammanträffanden.

  Jag tycker att slutsats 1 i skriften: ”From modern instrumental carbon isotopic data of the last 40 years, no signs of human (fossil fuel) CO2 emissions can be discerned;” är ohederligt formulerad. Precis som det där med att atmosfärens ökade koldioxidhalt inte har med våra utsläpp att göra i tidigare skrifter. Det finns ingen anledning att tro att de obetydliga flöden av svagt C13-utarmad CO2 som fossilutsläppen förorsakat skulle kunna urskiljas.

  Det är endast ifall man tar det där med att våra utsläpp stannar länge i atmosfären bokstavligt som man kommer till att C13 borde minska på grund av utsläppen. Så är det ju inte. En förhöjd CO2-halt stannar länge, men CO2-molekylerna byts ut med en himla fart med andra CO2-molekyler från hav och biosfär.

  Resten av texten i slutsatserna speglar Koutsoyiannis övertygelser: ”Those who seek to control the world in our era are not leftists. They are oligarchs. This article calls them controligarchs: EXPOSED: Klaus Schwab & WEF’s Secret Blueprint to Control Every Aspect of Your Life <https://www.breitbart.com/politics/2023/11/12/exposed-klaus-schwab-wefs-secret-blueprint-to-control-every-aspect-of-your-life/ " Han är fotsoldat i religionskriget. Jag tror det är kontraproduktivt.

 46. Adepten

  #45 Leif Åsbrink

  Ojdå, Jag trodde att Koutsoyiannis var en vanlig demokrat ympad med den grekiska modersmjölken som sökte vetenskaplig sanning, som inte åberopade konspiratoriska källor som ”Breitbart” när det gäller klimatpolitiken.

  Det jag fortfarande saknar är att hans tabeller 1-4 inte innehåller några data som understödjer figurerna och hans slutsatser. Det var vad jag önskade att du kunde belysa?

 47. Leif Åsbrink

  #46 Adepten

  Under rubriken 2. Data finns referenser til de ställen Koutsoyiannis hämtat data ifrån. Han har tydligen bearbetat data – interpolerat med hänsyn till årstidsvariationerna får man väl tro.

  Han skriver så här:
  Data Availability Statement
  This research uses no new data. The data sets used have been retrieved from the sources described in detail in the text.”

  Kanske går det att förstå hur han gjort om man läser texten noga. Det har inte jag något intresse av. Osäkerheterna är för stora.