Ann L-H

The Process is the Policy (M. Strong)

Det är dags för sista avsnittet i den lilla serien med repriser om Global Warming/Climate Change (GW/CC). Serien inspirerades av ett kapitel i Steven Koonins bok, Unsettled (länk 1). Rupert Darwall fick sedan första ordet med ett inlägg om The Age of Global Warming – a History (2013), (länk 2) och hans färska artikel Happy   →

Klimatfrågan och BBCs trefaldiga svek II

I och med Villach II (2021-07-06) hade miljörörelsen övergivit vetenskapen i klimatfrågan till förmån för konsensus och annat som hör till den postmoderna vetenskapen. Media har mer eller mindre varit med på det tåget från början, med tiden alltmer, vilket har resulterat i att våra politiker nu med en gemensam konsensus-röst ser fram emot att   →

Villach II – mötet som skar av klimatfrågan från den vetenskapliga metoden

Min lilla sommarserie om var, när och hur ”ljuset släcktes” i klimatfrågan inspirerades av Koonins tal om ”vetenskapens normer och etik” och dess krav på ”absolut intellektuell ärlighet” (Unsettled, Who Broke the ”The Science” and Why ). Repris-serien startade med inlägget om Darwalls klassiker ”The Age of Global Warming” (2013), där han uppmärksammade att miljörörelsen   →

Hubert Lamb och klimatvetenskapens omvandling II

Steven Coonins intressanta genomgång av vem och vilka som hindrar en ordentlig genomlysning av klimatfrågan väckte tanken på att titta närmare på när syret till klimatfrågans vetenskapliga ljus började tryta. KU har berört frågan ett otal gånger och nu när det mesta tagit semester är det lägligt att återuppliva några inlägg, som tillsamman kan bidra   →

The Age of Global Warming: A History II

Så här i semestertider tryter krafterna till att skriva nya inlägg. Men, det finns kanske anledning att titta tillbaka och återuppliva en del gamla alster. 2013 kom Rupert Darwall med en på många sätt tung bok med samma titel som rubriken här. Rupert Darwall är historiker och ekonom och numera en av de viktiga skribenterna   →

Vem släckte ljuset?

Steven E. Koonins Unsettled är faktaspäckad, upplysande och behagligt resonerande. Ett litet försynt kapitel heter Who Broke ”The Science” and Why. I mycket fri översättning, vem släckte ljuset? Koonin resonerar där kring varför det vetenskapliga ljuset har släckts i ”The Science”. Företrädare för ”The Science” hävdar att Science is settled. Det är den berättelse allmänheten   →

Politisk konsensus på skakig grund

Samtliga partier i vår riksdag, premiärminister Boris Johnsons flickvän, EUs ledning och president Joe Bidens ledsagare, alla har de drabbats av samma åkomma, politisk konsensus i klimatfrågan med åtföljande fobi för antropogen koldioxid. Deras politik går därför ut på att ”ställa om”, det vill säga snabbavveckla användningen av de fossila bränslena, oavsett hur denna avveckling   →

Fred Singer – Hot Talk, Cold Science

Fred Singer (1924 – 2020) Det är en ynnest att när som helst kunna lämna omvärldens destruktiva klimatpladder och tryggt få landa i Fred Singers Hot Talk, Cold Science. Boken beskriver klimatfrågan i sin helhet. Texten måste läsas noggrant och med eftertanke liksom alla andra testamenten. Singers vänliga humor och djupa kunskaper präglar bokens ca   →

GWPF Annual Lecture 2020

Narratives of Extential Threats in the Climate and Covid Era, Frank Furedi. Global Warming Policy Forum bildades för tio år sedan. Organisationen har sedan dess troget bjudit på en Annual Lecture. Innehållet i dessa föreläsningar speglar klimatfrågan från olika perspektiv och rör alltid något intressant debattämne för det aktuella året. 2011 gav till exempel Kardinal   →

Patrick Moore – vem är han och vad vill han åstadkomma?

Svaren på den första frågan i rubriken beror på vem man frågar och de varierar från förrädare över kunnig, ständigt nyfiken ekolog till en beundrad person, som knappast söker skydd i det politiskt korrekta för dagen, en person som står för sina ideal även när det blåser småspik kring honom. Och, vad vill han? Han   →