Ann L-H

Sunt förnuft om Energi & Klimat – en liten betraktelse

Efter att ha bläddrat igenom och slöläst lite i Elsa Widdings senaste bok blev min spontana reaktion ”äntligen en allsidig bok i klimatfrågan”. Rubriker som ”att revidera sin världsbild, katastrofscenarierna, ett energisystem i omställning – varför och till vad” blev oemotståndliga och ju mer nu jag läst och begrundat innehållet i Sunt förnuft om Energi   →

Perspektiv på klimatfrågan 2022

GWPF uppmanade medlemmarna i deras vetenskapliga råd att välja ut den eller de bästa böckerna de läst under året och kort motivera sitt val. Svaren kommer här: Best Books of 2022 (mailchi.mp) Listan och svaren är både inspirerande och berikande. Flera av böckerna har varit uppe till diskussion här på KU, men inte i media   →

GG, fotavtryck och de GRÖNASTE energikällorna

Matt Ridley´s uppfriskande ”Annual Lecture” på GWPF från 2016 är värd att återuppliva. Ridley-GWPFlecture.pdf (thegwpf.org , (alt. länk 1). 2012 såg Matt Ridley en video från en föreläsning av R. Myneni. Bilder från satellitdata visade att stora delar av jordens bevuxna områden under de senaste decennierna hade blivit allt grönare. M. Ridley kände till den   →

Grön galenskap och energikris men ändå en smula hopp

Än en gång firas FNs krig mot västvärldens användning av kol och övriga fossila bränslen. Årets begivenhet, COP27, går av stapeln i Egypten och det är dags att följa upp tidigare överenskommelser. EU, UK och USA har börjat känna av att krigets krav på Net Zero kommer att föra med sig energikris, vilket märkligt nog   →

Kris i klimatfrågan

“There is no such thing as consensus science. If it´s consensus, it isn´t science…” I somras debatterades följande inlägg här på KU: The FN/Rockefellers Scam mot vägs ände – Klimatupplysningen Kommentarerna var givande och inlägget breddades av flera berikande länkar. Tanken då var att inlägget utgjorde första delen av två, där den andra delen skulle   →

EU´s krypande totalitarism, Den Gröna Omställningen och Det O/Fria Ordet

Hur står det till egentligen? Den fria klimatvetenskapen har på senare tid gjort stora framsteg (Happer&Wijngaarden) och företrädare för dess kanske mest vitala gren hävdar att hotet om kraftig global uppvärmning på grund av användning av de fossila bränslena saknar stöd av vetenskapen. Däremot kommer det att bli katastrofala följder om användningen av fossila bränslen   →

Varning för nya Hållbarhetsmål

När FNs generalförsamling öppnade 20 september i år höll deras generalsekreterare Antonio Guterres än en gång ett klimatpolitiskt tal. Som så ofta en uppvisning i vetenskapligt bedrägeri. I Guterres värld befinner vi oss nu 2022 i ett klimatnödläge helt utan någon antydan om att ett stort antal klimatvetenskapligt insiktsfulla män och kvinnor modigt trotsar den   →

Den Gröna Omställningen och De Två Kulturerna

  Lindzen-AnnualGWPF-lecture.pdf (thegwpf.org) För varje debatt inför årets val blev malandet kring klimat- och energifrågan alltmer vämjeligt. Varför kan eller vill inte media och politikerna sätta sig in frågorna på riktigt? Debatterna lämnade aldrig den trånga FN-styrda konsensusboxen. En av alla dem som har försökt berika boxen med vetenskapliga argument är professor Richard Lindzen. För   →

Spelet om de fossila bränslena

Detta politiska spel har sin historia i FN/Rockefellers kulisser långt innan FN officiellt och via klimatkonventionen i förtäckta ordalag förklarade krig mot de fossila bränslena 1992, (länk 1). Angela Merkel, har sedan dess varit en av storspelarna och berättelsen om hennes betydelse för Tysklands och Europas öde är omfattande, men mycket återstår att gräva fram   →

Europas gröna experiment – ett ensidigt och kostsamt politiskt misslyckande

GWPF´s färska rapport Europas gröna experiment – ett ensidigt och kostsamt politiskt misslyckande inleds med en bild på Angela Merkel och ett flertusenårigt visdomsord från bibeln. Vind sår de, Storm skördar de. Växande gröda har de inte, det som spirar ger inte mjöl, och ger det något slukas det av främlingar. Hosea 8:7 (Bibel 2000)   →