Ann L-H

Den ädla lögnen om klimatnödläge

Wikipedia skriver ”inom politiken avser ädel lögn en myt eller osanning, som framförs av en samhällselit i syfte att bibehålla social harmoni eller befästa ett budskap”. Nog har vi hamnat i nödläge, men knappast vad klimatet beträffar. Men, hur har vi hamnat i denna ädla lögn, noble lie? Från ett klimatperspektiv kan man beskriva utvecklingen   →

Settled vs unsettled science och vetenskaplig integritet

2013 bad American Physical Society (APS) Steven E. Koonin att uppdatera deras deklaration kring klimatet. Det medförde att han året därpå sammankallade till ett seminarium där sex ledande klimatexperter och sex ledande fysiker från APS, skulle granska (stresstesta) klimatvetenskapen i IPCCs femte rapport AR5, (2014). Koonin blev förfärad när han insåg hur långt ifrån mogen   →

COP26 – The Madness of crowds

Vi har just upplevt COP26, ännu ett utbrott av nutidens ”Extraordinary popular delusions and the Madness of crowds”, som Charles Mackay beskrev för snart två hundra år sedan. Blobben, Vetenskapen och Verkligheten – Klimatupplysningen ¤¤¤ Detta utbrott av dårskap och villfarelser har sina rötter i The Rockefellers/FNs ambitioner om makt och kontroll, vilket ledde till   →

Klimathotspolitiken – Ohyran i Rosen

Inför och under COP26 har det öst ner extremt mycket information om klimatfrågan över oss. Mediavärlden har i vanlig ordning dundrat på med sin ihärdiga propaganda, men ”den som söker han finner”, det finns även vetenskapligt grundad upplysning, till exempel den lilla pärlan, essän The Worm in the rose (GWPF). Denna essä inleds med bild   →

Eco-fundamentalismen – en närande soppa för Kinas utvecklingskvarnar

Eco-fundamentalism as Grist for China’s Mill (thegwpf.org) GWPF har inför COP26 publicerat rapporten ”Eco-fundmentalism as Grist for China´s Mill”. Rapportens författare Jun Arima, är professor i ekonomi, han har varit minister i internationell handel i Japan, dess chefsförhandlare vid COP-förhandlingar och dessutom ingår han i ASEANs Economic Research Institute med mycket mera. Här ger han   →

Nobelpris – Fake News, Yttrandefrihet och Klimatpolitiken

Nobels Fredspris 2021 hedrar yttrandefriheten Den norska Nobelkommittén beslöt i år att hylla två journalister, Maria Ressa från Filippinerna och Dmitrij Muratov från Ryssland med årets Fredspris. De valdes ut ”För sina insatser att skydda yttrandefriheten, som är en förutsättning för demokrati och varaktig fred” (länk 1). De båda har offrat enormt mycket för det   →

Vad och vilka tjänade Angela Merkel

Efter att under hela sitt vuxna liv ha varit i politikens tjänst ska nu Angela Merkel avgå som Tysklands Förbundskansler. Hon danades i DDR och lämnar ett krisande Tyskland och ett svajande EU efter sig mitt under Den Gröna Omställningen. Det har väckt många frågor om vår framtid, från hur vi ska klara den kommande   →

Kriskaos och krisen som aldrig var

När det gäller klimatfrågan har media sedan länge begränsat sig till att i huvudsak förmedla kring de hot som IPCCs SPM skriver om. SPM är den rapport som grundas på snedvridning av IPCCs vetenskapliga rapport och skrivs av politiker för politiker. Detta har nu lett till omfattande kriser i västvärlden. Våra vänner Klimarealistene beskriver det   →

Morten Jødal och Miljømytene

Biologen Morten Jødal (1953 – 9/9 2021) är inte särskilt känd här i Sverige trots att han har betytt oerhört mycket för att sprida verklighetsbaserad information i miljö- och klimatfrågor både i Norge och här i landet. Han har arbetat brett och djupt i ett flertal organisationer, inte minst i KLIMAREALISTENE och med sin egen   →

Vetenskaplig integritet

The Science and Environmental Policy Project delar varje år ut SEPPs APRIL FOOLS AWARD THE JACKSON. C(s) Årets pristagare var hela Biden-administrationen, eftersom den deklarerat klimatnödläge utan hänsyn till den vetenskapliga metoden och det faktum att vi nu lever i den mest välmående tid i mänsklighetens historia. Bland tidigare mottagare av denna sällsamma utmärkelse finns   →