Ann L-H

Klimatkänsligheten – en känslig fråga

Medan FN/IPCC/SPM och andra klimataktivister hävdar att vi går mot förödande antropogen uppvärmning hävdar FN-fria forskare främst inom AMO-fysiken att det inte finns någon anledning att frukta för kommande människoskapade klimatförändringar. ¤¤¤ På Heartlandinstitutet, frihetens institut har Anthony Watt under projektet Climate at a Glance sammanställt historiken över den beräknade klimatkänsligheten, klimatets svar på en   →

Lord Frost och Net Zero

Lord Frost fick i år äran att presentera årets Lecture på GWPF. Rubriken är lånad från Bob Dylan och ser i sin helhet ut så här “Not Dark Yet, But It´s Getting There – is net zero compatible with mass prosperity” Det skymmer, men det är ännu inte riktigt mörkt – är Net Zero förenligt   →

Pseudovetenskap och klimatcensur

CO2coalitions senaste bravader runt klimatupplysning och Nobelpristagaren John Clauser är intressanta. Som pricken över i-et just nu är att IMF avbeställde en planerad Zoom-föreläsning som J. Clauser skulle leverera. Den gällde hans forskning som kanske har potential att revolutionera klimatfrågan. Nobel Laureate Silenced – CO2 Coalition ‘We Are Totally Awash in Pseudoscience’: Nobel Prize-Winning Physicist   →

Co2Coalition, Det Fria Ordet och nobelpristagaren John Clauser

John Clauser och Carl XVI Gustaf Co2coalition grundades 2015 av klimatforskaren William Happer med flera. Syftet med organisationen är upplysning: “…educating thought leaders, policy makers, and the public about the important contribution made by carbon dioxide to our lives and the economy. The Coalition seeks to engage in an informed and dispassionate discussion of climate   →

Klimat- och koldioxidfrågan och kampen om PFP

Under almedalsveckan fick våra riksdagspartier möjlighet deklarera sina aktuella åsikter kring den allt överskuggande klimat- och koldioxidfrågan. Deras budskap visade att det i vårt lands politiska ledning råder konsensus om att vi måste ”ställa om”, det vill säga sträva efter att nå Net Zero koldioxidutsläpp. Vårt samhälle har därmed för närvarande förlorat kampen om PFP,   →

The Royal Society, Robert May och Nullius In Verba

Med Nullius in Verba påminner Roy Society sina medlemmar om att var och en är fri att tänka och tycka efter eget huvud men att ingen ska uttala sig i organisationens namn, vilket även gäller dess president. Så har det varit sedan sällskapet grundades, i tre hundra år har detta diskussionssällskap med andra ord lyckats   →

Vad är hotat – klimatet eller vår frihet (Václav Klaus)

Elsa Widding och Jacob Nordangård tog sig nyligen friheten att delta i en konferens anordnad av organisationen Binders initiativ, (länk1): «Bindersinitiativet er stiftet for å forsvare fred, frihet og demokrati som grunnleggende verdier i et velfungerende samfunn. Vi arbeider for å fremme ytringsfrihet, fri informasjonsflyt og åpen og fordomsfri samfunnsdebatt» (www.binders.info och binders.info/om – oss) Enligt citatet från deras   →

Nigel Lawson, GWPF och Problemet med Klimatförändringar

Nigel Lawson var under 1980t Storbritanniens finansminister under Margaret Thatcher. Då utkämpade han hårda strider kring ekonomin. Under en tid blev han hyllad för att ha bidragit till att få landets ekonomi på fötter men kom senare i konflikt med sin primärminister om det europeiska samarbetet och då avgick han (1989). Långt senare tog han   →

CO2 vän eller fiende – ur ett vetenskapligt perspektiv

”Klimathotet” var från vetenskapligt håll ifrågasatt redan från start. När frågan kidnappades av FN vid den globala miljökonferensen i Rio 1992 blev både ”klimathotet” och IPCC/SPM politiskt korrekta. Men, hur var det med vetenskapen? Den allt överskuggande frågan är hur vetenskapligt det är att byråkrater utsända från den politiska ledningen bland klimatkonventionens Parter samlas och   →

Media och FN´s krig mot CO2

1982 MSM har varit mycket framgångsrikt när det gäller att leta upp konflikter av alla de slag, men de i längden allvarligaste konflikterna och krigen i vår nutid har de medvetet eller på grund av okunskap missat och det gäller FN’s krig mot CO2 och medias krig mot det fria ordet i klimatfrågan. Om de   →