Plimers Lilla Gröna – för tonåringar

I samband med FNs första globala miljökonferens (1992), skrev majoriteten av ledarna för världens då suveräna stater under Klimatkonventionen (UNFCCC): change of climate is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods. (SEPP, The Week That Was 2024-01-27 sid 1 – 8).

Förändring i klimatet knöts därmed till människans förändring av atmosfärens innehåll. Sedan den dagen tycks klimatkonventionen med IPCC/SPM och annat med samma ursprung få trumfa över den traditionella klimatvetenskapen. Politiska ledare för då suveräna stater i västvärlden överlämnade med andra ord ledarskapet för klimatfrågan till den globalt sett högsta makten med sitt mål att nå Global Governance (Christiana Figueres, ledare för klimatkonventionen 2010 – 2016).

Detta kan vara en förklaring till att våra politiker, utbildningsinstitutionerna, media och allmänheten inte är på banan när det gäller den vetenskapliga utvecklingen i klimatfrågan. De har blundat för, alternativt inte förstått, den aktuella klimatvetenskapliga debatten utanför FN-fållan och håller fast vid den ”FN-sanning” som styrt in oss på ohållbara gröna villovägar.

¤¤¤

Nu har den debattglade, djupt och brett kunnige och orädde professorn i Paleoklimatologi Ian Plimer fått nog och författat serien ”The Little Green Book” för olika åldrar. Den tredje delen den för Twenties and Wrinkles bygger på att man är bekant med vissa grunder inom naturvetenskapen. Den diskuterar det riktigt stora perspektivet, (länk 1).

Den andra delen For Teens diskuterar allmänbildande grunder i klimatfrågan, kunskaper som varken ungdomsskolan eller media förmedlar idag. Förmodligen är Plimers uppfattning stötande för dem som endast tagit del av FNs/UNFCCCs bild, men det oroar honom knappast för egen del – snarare roar.

The Little Green Bok – for Teens

61cC0 1UnjL. SY425

Boken rivstartar med den provocerande frågan ”A planet in Crisis?”och Plimer besvarar den med den obekväma sanningen:

Ingen har hittills visat att människans utsläpp av koldioxid driver global uppvärmning.

Om det visades måste det även visas att de naturliga utsläppen, 97% av de totala utsläppen,

inte driver den globala uppvärmningen, vilket inte gjorts.”

En avslöjande sanning som vid närmare betraktande går på tvärs mot klimatkonventionen, en sanning som hela Den Gröna Boken vilar på, en sanning som måste diskuteras!

Figur 1 visar att Plimer har årmiljonerna på sin sida:

temp co2

Det saknas paleohistoriska samband mellan atmosfärens CO2 -halt och dess temperatur.

Efter ytterligare grafer som knappast visar oroande temperaturhöjningar frågar Plimer, är vi drabbade av en klimatkris eller inte? Han svarar, kanske har några hittat en väg att tjäna pengar på genom att skrämma oss med en mytisk klimatkris. Kanske det, ja. Han menar på goda grunder, det vill säga vetenskapliga avslöjanden, att opinionsstormar om klimatkris och klimatkatastrofer som bäst bygger på kraftiga överdrifter men allt som oftast på felaktig eller vilseledande information.

Plimer går vidare och frågar efter det perfekta klimatet, vad anser de dajaker som lever i Borneos djungler, beduinerna i Mellanösterns öken eller renskötande samer i Lappland? De har alla anpassat sig till extrema klimat och läsaren får frågan, vilket klimat tycker Du skulle vara perfekt?

115 Warm is better 1

Figur 2 Jorden befinner sig i en uppvärmningsfas, men sedan när?

Data från de senaste 4000 åren visar att väl kända perioder, som brons- och järnåldern och högmedeltiden, alla ägde rum under relativ värme, medan de mörka åren, inte minst Den Lilla Istiden, kännetecknas av kyla, svält, sjukdomar och annat elände.

Men, vad orsakade att grödorna frös och människorna svalt? Den tidens människor hade inte tillgång till de kunskaper som idag borde tillhöra allmänbildningen. I brist på bättre förklaring spreds då rykten om att det var häxor som förstörde skördarna och ve den kvinna som blev utpekad.

Klimatförändringar är inte något nytt som mänskligheten har hittat på. Jorden har gått igenom många värme- och köldperioder och idag befinner vi oss eventuellt i en mellanistid. Hur som helst är det ovanligt kallt om man jämför med de senaste dryga 500 årmiljonerna:

Fig I 35

Figur 3

Trots kunskap om tidigare goda värmeperioder före industrialismen föreligger det idag politisk enighet i västvärlden om att en global uppvärmning skulle vara skadlig och att det är de antropogena utsläppen av koldioxid från civilisationen, industrialismen som är boven i detta drama – trots att det inte finns någon vetenskap som stöder hypotesen att CO2 har drivit förändringar i klimatet.

Vid ett plakat från skolstrejkare som uppmanar till aktion för klimatet NU, frågar Plimer, Vad menas? Är Du på väg till Kina för att demonstrera mot att landet har de högsta CO2 utsläppen? Kommer Du att sluta använda Din telefon och dator? Kommer Du promenera vart du än ska? Vad vill DU göra för att världen ska bli en bättre plats att leva på?

¤¤¤

Men, som alla med lite kunskaper i biologi känner till så har vi ett helt annat och verkligt problem med atmosfärens halt av CO2det är för lite av den, jordens växtlighet är undernärd.

Figur 1 visar att temperaturen har gått upp och ner under de senaste 500 årmiljonerna medan atmosfärens CO2 -halt har minskat från i runda tal 7000 ppm (miljondelar) till dagens dryga 400 ppm. Om atmosfärens halt av CO2 halveras från dagens nivå kommer en stor del av växtligheten att dö svältdöden, vilket naturligtvis även skulle påverka djurlivet inklusive mänskligheten.

Den vetgiriga tonåringen frågar naturligtvis, vart nästan all atmosfärisk koldioxid har tagit vägen? Svaret är att den bland annat ligger inbakad i det, som vi kallar för de fossila bränslena kol, olja och naturgas, de bränslen som FN med klimatkonventionen och dess följare arbetar för att fasa ut i västvärlden. Vid förbränning av dem frigörs både fossil solenergi i form av värme och CO2.

En fråga som verkligen är värd att debatteras: är CO2 vår vän eller fiende?

Klimatrealister i allmänhet svarar, ju mer CO2 i atmosfären desto bättre, det gynnar vår svältfödda växtlighet! Plimer ställer vidare en öppen fråga om varför våra politiker inte stiftar lagar mot vattenånga eftersom den är den i särklass mest förekommande växthusgasen!

¤¤¤

Klimataktivister driver FNs krav på den gröna omställningen av samhället vilket innebär att vi ska fasa ut de fossila bränslena och ersätta dem med de så kallade förnybara bränslena för att nå Net Zero utsläpp – för att ”Rädda Jorden”. Detta utan tanke på vad jordens historia har att berätta.

Klimatrealister hävdar däremot att vi kan ”Rädda Jorden” om vi tillåter recycling, återvinning av den CO2 som tillsammans med bunden solenergi ligger inbäddad i de fossila bränslena.

Plimer ägnar sedan en stor del av bokens innehåll åt de så kallade förnybara energikällorna och deras enorma fotavtryck på ekonomin och miljön och med exempel från bland annat Tyskland, England och elbilarna.

Han ställer sedan den intressanta frågan om vi bör kalla omställningens energislag för renewable, förnybara eller ruinable, ruinerande. Återigen en intressant fråga att debattera!

¤¤¤

Hur har vi hamnat här? Plimer hävdar, återigen på goda grunder, att klimathotet vilar på klimatmodellerna med sina antaganden, hypoteser och vidlyftiga värden. Klimataktivisterna är benägna att tro på koldioxidhypotesen och klimatmodellerna, medan klimatrealisterna bland annat förlitar sig på dryga 40-års mätdata samt vad paleoklimatologin har avslöjat om årtusendens och årmiljoners CO2-halter och den globala medeltemperaturen:

COP26

 Fig 4. Det övre diagrammet med dagens häxkvast som får politikerna och media att tro på klimathotet.

Den röda linjen i häxkvasten är ett medelvärde mellan ett stort antal klimatmodeller. Den låter påskina att den globala temperaturen i snitt har ökat med 0,44 ℃ per tioårsperiod under de senaste dryga 40 åren. Den gröna streckade linjen är den uppmätta trenden (0.16℃ per tioårsperiod) för den globala uppvärmningen. Observera att uppmätt uppvärmning i atmosfären, inte skiljer mellan alla de olika drivkrafter som har påverkat uppvärmningen, den är ett mått på den totala uppvärmningen.

Grundskolans alla pigga Tänkande August, borde ha mycket synpunkter på och frågor kring dessa diagram.

Till exempel, varför har koldioxidhypotesen avfärdats?

Plimers budskap till läsaren är:

Din framtid kan byggas på klimatmodellerna”.

Plimer skriver att aktivismen kring klimatförändringarna är det största vetenskapliga misstaget sedan åtskilliga generationer. Ett tidigare misstag var Lysenkoismen (1930t – 1960t) i Sovjetunion. Det ledde till att 30 miljoner människor dog av svält och människor fängslades och dödades när de protesterade mot att Lysenko förbjöd den vetenskapliga genetiken. Plimer avslutar med:

“There is a crisis in common sense. Not a climate crisis.”

¤¤¤

Den Lilla Gröna Boken är i sin enkelhet tilltalande. Man bjuds ständigt på väl genomlysta kunskaper och insikter med diagram och reflektioner i små portioner. Efter de cirka 100 tämligen lättlästa sidorna har man fått en grundläggande introduktion till klimatfrågan och klimatpolitiken kryddad med frågor som kan så små frön till en skeptisk hållning i klimatfrågan.

Boken är en läsebok inte endast för dagens tonåringar utan kanske framför allt för våra politiker och alla andra – en välgörande kanonbok.

Ann Löfving-Henriksson

Länkar:

 1. Plimers Lilla Gröna – Klimatupplysningen
 2. konsten att ruinera ett land – Klimatupplysningen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Tack Ann för ditt inlägg som ger ett antal reflektioner som hjälp för att formulera relevanta frågor, som klimatalarmaisterna måste tvingas svara på. Tre exempel:

  ”Ingen har hittills visat att människans utsläpp av koldioxid driver global uppvärmning. Om det visades måste det även visas att de naturliga utsläppen, 97% av de totala utsläppen, inte driver den globala uppvärmningen, vilket inte gjorts.”

  ”Vid ett plakat från skolstrejkare som uppmanar till aktion för klimatet NU, frågar Plimer, Vad menas? Är Du på väg till Kina för att demonstrera mot att landet har de högsta CO2 utsläppen? Kommer Du att sluta använda Din telefon och dator? Kommer Du promenera vart du än ska? Vad vill DU göra för att världen ska bli en bättre plats att leva på?”

  ”Klimatrealister i allmänhet svarar, ju mer CO2 i atmosfären desto bättre, det gynnar vår svältfödda växtlighet! Plimer ställer vidare en öppen fråga om varför våra politiker inte stiftar lagar mot vattenånga eftersom den är den i särklass mest förekommande växthusgasen!”

 2. Lars Cornell

  Tack för en pedagogiskt utmärkt sammanfattning. Den kommer jag att referera till i några debattartiklar som jag nu skriver.
  Den lilla gröna boken för tonåringar borde översättas till svenska. Är det kanske på gång?

 3. Evert Andersson

  Tack Ann! Du stärker min idolbild av Plimer. Skriver som Mats – bra frågor att spinna vidare på.

  Sådana ’visselblåsare’ som Plimer har ju dragbasun. Vi fortsätter med våra små visselpipor och gör vårt bästa för att sprida kunskap.

  Jerikos murar föll för basuner. Det måste då gå att åtminstone ruska om kokongen som håller politiken undan verkligheten.

 4. Christer Jendrén

  Läser Plimers bok Green Murder och det är precis vad de gröna vill efter vad jag kan förstål, marxistisk makt är det som gäller. Köp och läs en sanning som politiker inte tycks förstå.

 5. Benny

  Klimatalarmismen drivs av makteliten av politiska skäl och det är skattepengar och lydnad de är ute efter. De globala oligarkerna varav många numera är klimatkapitalister driver på den ”gröna” omställningen för egen vinning eftersom det finns enorma mängder statliga bidrag att hämta i alla dessa vanvettsprojekt som vindsnurror och hybrit och andra typer av mer eller mindre utopiska hugskott. Den enda anledningen till att man driver just CO2-hypotesen är att den är beskattningsbar och utgör numera vad politikerna kallar skattebas precis som bilismen, elenergi och andra företeelser som får ett modernt samhälle att fungera.

 6. Jan Ågersten

  #4 Benny
  Jag lyfter på hatten för din träffsäkra sammanfattning.

 7. Utmärkt Ann!
  Man kan med gott fog fråga sig vilket energislag som är mest hållbart och minst skadligt för jordens organismer.
  1. Återbruk av Co2.
  2. Storskalig vattenförstöring.
  3. Stöld av vind.
  4. Kärnkraft.

  1 – Göder och föder våra skogar, jordar och hav, ökar biomassan.
  2 – Dödar enorma mängder liv knutet till vårat livsavgörande vatten, rent vatten snart en bristvara.
  3 – Vindens vikt för havsströmmar, atmosfärcirkulation och värmetransport är viktig. Vill vi bygga 300m höga murar i våra hav…
  4 – Kärnkraft, fantastiskt rent men jobbigt att hantera avfall och olyckor.

  Vad vi väljer att använda och forska på och hantera är upp till oss människor att besluta om demokratiskt – men just nu finns varken den fria forskningen eller den demokratiska beslutsprocessen, vilket med största sannolikhet blir vårat fall i både energifrågan och klimatfrågan.

  Det är som Plimer skriver, dags att tänka igenom vad vi som art håller på med.

  Min tanke går till alla västvärldens ledare som tror att dom räddar klimatet genom att ge alla medborgare en splitter ny elbil på 2 ton…Ja, jösses- det är mer galenskap än man kan ta in på en söndag.

  Jag drar mig ut på dom västsvenska pimpelisarna, som ligger tjocka denna värmekokande vinter i nådens klimatår 2024…mätningarna visar rekord på rekord..och politikerna måste dansa efter sin egenbygggda pipa – uttrycket..Att måla in sig i ett hörn passar finfint.
  Vem tar första steget ut ur det hörnet?

 8. Ivar Andersson

  Klimataktivister driver FNs krav på den gröna omställningen av samhället vilket innebär att vi ska fasa ut de fossila bränslena och ersätta dem med de så kallade förnybara bränslena för att nå Net Zero utsläpp – för att vi ska leva som på 1800-talet. Undrar hur de stora städernas befolkning ska klara sin matförsörjning när vi bara har de förnybara bränslena?

 9. Lasse

  #4 Kan tillägga:
  Klimatfrågan sätter utvecklingen i skamvrån och kan ge underlag för transfereringar från utvecklade länder till tredje världen som betalning för vår klimatskuld.

  Vi skall sluta med det som de vill börja med, vilket knappast ger den utveckling vi behöver.
  Allt från kolkraft till dieselmotorer kan utvecklas men det är knappast något dagens klimatpolitik gynnar.
  Race to the bottom!

 10. Gunnar Juliusson

  Sture Åström, ledare för Klimatsans, har ansökt om att få deltaga som oberoende tredje part i det sk Auroramålet där klimataktivistiska ungdomar stämt svenska staten för bristande klimatåtgärder. Tyvärr har han fått avslag enligt artikel i Epoch Times. Hans insats är lovvärd.

  ” Högsta domstolen ska snart bestämma om de tar upp fallet eller inte. Det brukar ta två månader men nu är vi inne på tredje månaden, säger Anna Rogalska Hedlund.

  Sture Åström har i väntan på besked beslutat att upplysa riksdagens ledamöter om vad han anser är falska påståenden om klimatprocesserna, något han betecknar som alarmism.”

  ”FN:s och IPCC:s högste företrädare, generalsekreteraren António Guterres, larmar om kokande hav och klimathelvete. Sådan skrämseltaktik använde väckelsepredikanter på 1800-talet för att skrämma allmogen till frälsning, säger han.

  Han föreslår därför att riksdagen kallar till en hearing med Klimatsans för att få en annan bild av frågan. Bakgrunden är att han är orolig för att Sveriges ekonomi kan skadas om beslutsfattare fortsätter att ta beslut utifrån rådande narrativ om klimatet. Han hänvisar till ett otal forskningsrapporter från meriterade forskare som ger en annan bild än att det skulle handla om en klimatkris.

  – Politikerna kan inte vara ovetande om att det finns invändningar mot den så kallade klimatkrisen. Men de tycks omedvetna om att dessa helt skulle undanröja motiven för att satsa flera tusen miljarder kronor på fossilfritt stål, väteproduktion och batterifabriker samt subventioner till vindkraftverk och elbilar, säger han.

  – Under COP28 i Dubai förklarade dessutom ordföranden att IPCC inte har vetenskapliga bevis för att förbränning av kol, olja eller naturgas har någon effekt på klimatet, säger han.”

  ”Kontakta journalisten: glenn.mattsing@epochtimes.se

  https://www.epochtimes.se/Hogsta-domstolen-stoppar-Klimatsans-deltagande-i-Auroramalet

 11. Ann lh

  # 10 Gunnar J.
  Tack för denna upplysning.
  Tryggt att veta att Sture har gett sig in i denna konflikt.
  Enligt min mening är ”Plimers Lilla Gröna – för tonåringar” precis lagom översiktligt och lättillgänglig som underlag för att fortbilda både politiker, jurister och klimataktivister.
  Kikar man noggrant finns det gott om stoff för skarpa frågor.
  Bara Plimers dundrande inledning kan bli utmanande för aktivisterna, gärna kopplad till frågan om vad de ständiga mätningarna av atmosfärens temperatur egentligen säger om det eventuella antropogena bidraget till temperaturförändringarna.
  Sedan är ju frågan om jordens koldioxidsvält kanske ännu större. Där har Plimers tredje bok i serien, den för förskoleåldern mycket att ge❣️Perfekt för förskolebarn. Jag gästas alltsom oftast av några små ljuvligheter i den åldern och kan intyga att minnena från mina egna barns upplevelse av kiss och bajs stämmer väl med deras avkommas.
  När det gäller klimathotsfrågan står nog politikerna och juristerna på samma kunskapsnivå som normala tonåringar.
  Enligt min mening har Plimer hittar rätt, inte alltför komplicerat och samtidigt nogsamt utvald information som är svårt att förkasta.

 12. iah

  socialdemokraternas väg för sverige heter i tyskland democracy security act. läs den, fruktansvärd- då hjälper inte plimer eller någon annan heller.

 13. Lennart Svanberg

  Tack för ett suveränt inlägg. Vilken hjälte författaren är. Även om vi har en lång väg att gå upplever jag att sakta, sakta håller ’verkligheten’ på att sjunka in för befattningshavare att CO2 kanske inte är roten till ’allt ont’.