Plimers Lilla Gröna

the little green book for twenties and wrinkles kopia

Vår tids så kallade klimatomställning raserar vidare och många undrar ängsligt hur detta ska sluta. Det finns dock en och annan som står på fast grund och förtvivlat frågar varför politikerna är så villiga att slå undan benen för civilisationen. Till en och annan hör mannen som vet mer än de flesta om klotets klimatförändringar i verkligheten, Ian Plimer. Förutom att vara djupt kunnig i denna aktuella fråga är han också gärna lite provocerande och sprider villigt sina kunskaper och insikter. Nu har han publicerat serien The Little Green Book i tre delar. Här kommer ett kort sammandrag från den sista delen den för Twenties & Wrinkles, de övriga två delarna riktas till förskoleåldrarna och grundskoleelever.

Bokens ”beskyddare” är ett brev från HRH Prince Philip to Professor Plimer, 29th April 2018. Brevet omfamnar boken genom att både inleda och avsluta den:

I find it frustrating, as a lay person,

to find answers to technical questions.

You see gigantic wind turbines appearing

all over the country, but there is very

little about the practical value of these

monstrosities …

When will common sense and good

science prevail and what happens if it does

not fairly soon?

Att fråga efter sunt förnuft och god vetenskap är kanske mer frispråkigt är tillåtet för den man som var gift med Drottning Elisabeth II och är far till den synnerligen ”miljömedvetne” Kung Charles III av Storbritannien. Nu är brevet offentligt och professor Plimer ämnar svara på Prins Philips fråga genom Den Lilla Gröna Boken, ”Plimers Lilla Gröna”.

plimer 3

Till Plimers CV hör bland annat att vara en av de tre redaktörerna för

Encyclopedia of GEOLOGY

Förordet till Plimers Lilla Gröna handlar om skolans uppgift där Plimer först tar upp all utveckling, alla förbättringar som han har fått del av under sin tid på klotet. Han ger eventuella klimataktivister en känga genom att påpeka att det är bättre att hugga i och hjälpa till än att gnöla, gnälla och demonstrera. Professor Plimer menar att de FN-stödda klimataktivisterna, inklusive våra mer eller mindre missledda politiker, inte kämpar för klimat och miljö, de försöker istället förändra världen till en plats med en livegen befolkning som kontrolleras av en outbildad elit.

Plimer uppmuntrar läsaren att ta vara på den information och utbildning som erbjuds, att tänka själv och vara skeptisk till all information, vilket är en stor del av vetenskapens själ medan skolans uppgift är att förmedla sådan utbildning och bildning att man kan ställa utmanande, aktuella och relevanta frågor.

Klimatförändringarna på vårt klot enligt Co2Coalition.org

Fig I 35

Boken inleds med en Plimersk provokation och ståndpunkt, ”det var en mörk och stormig natt en torsdag för 4567 miljoner år sedan när bitar av rymdskräp förenat sig och bildat solsystemet” och fortsätter ”från den dagen har klimatet ändrat sig av samma anledning som i dag”.

Sedan bjuder Plimer på en hissnande resa genom vårt klots klimatrelaterade öden och äventyr samtidigt som han diskuterar kring vad som kännetecknar Vetenskap. Resan är tidvis lite hoppig, vilket kanske inte är förvånande när den sträcker sig ända ner till den tidigaste historiens dunkel, men bättre guide är svårt att finna.

Klotets första atmosfär, dess första vatten och höga koldioxidhalt får några rader liksom de första tecknen på rinnande vatten i 3,7 – 3,8 miljarder år gammalt grus och sten från Isua-området på västra Grönland. Trots förhoppningar om att där ha funnit klotets äldsta fossil dyker det inte upp några mikrofossil inte ens under mikroskopen. Men, efter en omild behandling med flourväte bildas en svart återstod med tecken på spår av liv, förmodligen primitiva encelliga bakterier. Sådana bakterier kan leva i vilken avskyvärd miljö man kan tänka sig och de gjorde vad bakterier gör än idag, de förökade sig. Dessa tidiga livsformer levde under den långa och till största delen outforskade eran, Prekambrium.

I dag utgör bakterier den största biomassan på jorden och tro det eller ej, men i vår kropp består 90% av cellerna av bakterier. Vi är alla på samma sätt som de mest avskyvärda kreaturen på jorden en mer eller mindre osmaklig koloni av små samverkande enheter med rötter ända ner i urtiden.

Upptäckten av spår efter liv triggade igång ett getingbo av argument. Vetenskapen blev ändå inte avgjord trots att representanterna för vetenskapen gjorde vad de skulle göra – de debatterade, var skeptiska och sökte vetenskapsfält med validerat och bekräftat bevismaterial. Denna vetenskapliga debatt fortsätter än idag.

Den tidiga atmosfären var rik på CO2 men saknade syre. Någon gång efter den där torsdagsnatten för 4567 miljoner år sedan, troligen för 2100 – 2400 miljoner år sedan, började delar av bakteriefloran utnyttja solenergin och CO2 till syre- och energiproducerande fotosyntes. Det allt oxiderande syret var som gift för de oskyddade bakterierna och slog till stor del ut de ursprungliga bakterierna, men sådana gömmer sig ändå fortfarande i syrefria miljöer som bottensediment i hav och sjöar och i vår mage. Spår från denna tid är bandad järnmalm. Denna genocid var den första någonsin – åtminstone vad vi tror oss veta idag.

Under det stora oxidationsäventyret interagerade liv, vatten, luft, sten och grus på samma sätt som idag. Ingenting har på så sätt förändrats. Istider och klimatcykler kom och gick och var det inte klimatförändringar så säg! De kunde bland mycket annat drivas av förändringar i solens aktivitet eller klotets galaktiska adress.

Nästa steg i utvecklingen uppenbarade sig för 542 – 583 miljoner år sedan. CO2-halten låg på 7.000 – 8.000 ppm, temperaturen var hög och konkurrensen i haven gynnade de varelser som hade utvecklat förmåga att bilda skyddande skal av havens karbonater och en del livsformer bildade dessutom flercelligt liv. Länge var ”science settled” över att den 542 – 583 år gamla Ediacara faunan var den äldsta flercelliga livsformen men för några decennier sedan visade det sig att vetenskapen än en gång inte varit så säker. Då upptäcktes det 660-miljoner år gamla Arkaroola-revet i södra Australien. Plimer skriver att det är höjden av arrogans att tro att ”vetenskapen är settled”, vilket våra dagars klimataktivister vill få oss att tro.

Då för 542 – 583 miljoner år sedan startade en aldrig tidigare skådad explosion av liv.

CO2 07

Denna biologins Big Bang gjorde avtryck på atmosfärens innehåll av CO2. Livsformerna inte minst alla kalkskalsorganismer som bundit atmosfärens koldioxid deponerades och bildade efter hand till exempel rev och kalksten och andra lager av fossila bränslen. Atmosfärens CO2-halt började sjunka från cirka 8.000 ppm till dagens dryga 400 ppm.

Atmosfärens koldioxidhalt har med andra ord minskat och närmar sig alltmer den nivå där den numera anorektiska växtligheten når svältgränsen.

koldioxid temperatur 1

På denna guppiga resa mot CO2 -anorexi har evolutionen ständigt rensat ut arter och grupper ur ekosystemen och gett plats åt nya och efter rådande förhållanden bättre anpassade livsformer. Evolutionen!

Med tanke på dagens klimathotsmantra påpekar Plimer ständigt att det inte finns några paleogeologiska bevis för att koldioxiden drivit eller driver dessa de så kallade klimatförändringarna.

Den moderna uppvärmningen började för mer än 300 år sedan, alltså före industrialismen vilket innebär att den drevs av naturliga krafter.

FN-propagandan har försökt tuta i oss att mer koldioxid kommer att värma planeten till livshotande, verkligen LIVshotande nivåer. Men den i klimatsammanhang undanskuffade geologin visar att CO2 aldrig under planetens långa historia har drivit klimatförändringarna och den moderna fysiken hävdar att atmosfären redan är så gott som ”mättad” med CO2 och ytterst marginellt påverkar dess temperatur.

Växtligheten är undernärd på CO2 och suktar efter mer energi medan de fossila bränslena ligger lagrade i berggrunden beredda att ge oss både energi och en mer välmående växtlighet. Civilisationen har gett oss möjlighet att återanvända den energi och den koldioxid som ligger dold i de fossila bränslena – ändå anses planeten vara i kris.

De fossila bränslena och bildande utbildning kan avhjälpa denna dubbla kris!

Vad är problemet?

Plimers svar på prins Philips´ undran är att skolan måste ta sitt ansvar och ge våra barn och ungdomar upplysta och hållbara kunskaper och insikter.

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Tack Ann för en bra genomlysning av historiken med klimatets kontinuerliga och naturliga variation. Dagens klimataktivister saknar helt kontakt med detta. För dem börjar klimathisoriken 1988 när IPCC bildades.

 2. Lasse

  Tack Ann
  Alltid bra med baskunskaper om CO2historiken.
  Även SVTs satsning om vår korta historia i Sverige är klimatupplysande. Vädret varierar i perioder.
  COP 28 kommer att ge sig på fossila utsläpp-som svarar för 80% av all energi vi gör av med. Snabbt eftersom vi har klimatnödläge!
  Om de lyckas slipper vi klimatnödläge att oroa oss för 🙂
  För då blir det verkligt nöd!

 3. Tege Tornvall

  Utmärkt genomgång. Men vi skall undvika den tyvärr enkla och bekväma termen ”fossil”. Den spelar alarmisterna i händerna. Fossil är hårda rester av sedan länge döda växter och djur. De är klart synliga ett och ett och lämnar avtryck – och duger inte som bränslen.

  Det gör däremot sediment av mjuka rester, som under hög värme och högt tryck fortlöpande bildar ny olja och gas. Detsamma gör ursprungligt kol i Jordens inre, där 90 procent av allt Jordens kol enligt DCO fortfarande finns. Värt att framhålla för COP 28!

 4. foliehatt

  Tack Ann,
  COP28 innebär att 70000-80000 människor från alla jordens hörn ska flyga till och sedan från Dubai. Det motsvarar en stad av hygglig storlek.

  Kanske blir det utsläppen från dessa COP28-transporter som får 1,5-gradersmålet att spricka definitivt, vilket startar den oundvikliga processen mot den Rockströmianska klimatkatastrofen

 5. Christer

  Tack Ann för en intressant artikel. Professor Plimer verkar vara en färgstark personlighet. Han har i Australien fått ta emot mycket kritik från ”etablissemanget” för sina starka åsikter i klimatdebatten, där han gått hårt åt den vetenskapliga konsensusen om klimatförändringar. Han påstår ju bl.a. att vulkanutbrott släpper ut mera CO2 än mänsklig aktivitet och menar att IPCC helt undanhållit att de flesta, och också största, vulkanutbrotten sker under havsytan.

 6. Ann Löfving-Henriksson

  #3 Tack Tege, men jag förstår inte riktigt Din varnande kommentar. Jag tycker själv att jag använt begreppen kring fossil och fossila bränslen korrekt även om processen kring nedbrytning, mineralisering och inlagring inte finns med i den här kort, korta beskrivningen.
  Vad är DCO i det här sammanhanget?

 7. Roland Salomonsson

  De ryska djupborrningarna visade att petroleum bildas kontinuerligt på djup under 10000 m. Hetta och högt tryck! Sedan diffunderar petroleumet sakta upp mot jordens yta där det oxideras och försvinner. Utom en liten andel som fångas i olika typer av låsta utrymmen under jorden. M a o är petroleum i huvudsak en förnyelsebar produkt.

  Teorin om att växtdelar skulle omvandlas till petroleum är inte bevisad. Annat är det med ”stenkol”, som bildas av växtdelar.

 8. Roland Salomonsson

  Beträffande CO2, så avvisas alltid att den CO2 som utan avbrott sprutas ut ur de hetvattenskorstenar som står längs havsbottnarnas sprickzoner skulle vara utan betydelse för atmosfärens CO2-balans. Det handlar om miljontals hetvattenskorstenar. Men sprickzonerna finns ju även inom ”fastlandsplattorna. Även där pyser CO2 kontinuerligt ut. Vulkaner etc släpper endast minimala volymer CO2.

  Och sedan påstås mänsklighetens olika aktivitéter vara avgörande. Ha! Ha! Ha!

 9. Tege Tornvall

  #6. Ann. DCO är forskningsprojektet Deep Carbon Observatory 2009-2019. Under ledning av prof. Robert M. Hazen undersökte 1.200 forskare världen runt grundämnet kols ursprung, förekomst, egenskaper och betydelse.

  De fann bl. a. att över 90 procent av allt Jordens kol fortfarande finns i dess inre, främst i olika föreningar. Bara 1 procent i atmosfären. Skildrat av Hazen i hans bok ”Symphony in C” (han är även kvalificerad musiker).

  Ryske professorn Nikolai Kydryavtsev lanserade på 50-talet rön om detta, men de nådde knappast utanför Sovjet. Enligt Vladimir Kutcherov (bl. a. KTH) prospekteras och utvinns nu olja och gas från ursprungligt kol på lägre nivåer än där sediment pressats samman.

  Det tycks inte råda någon brist. Aleklett tvingas fortlöpande flytta fram sin oil peak”.

 10. Tege Tornvall

  #8 Foliehatt. Till COP 28 uppges 70.000 komma – knappast med kamelkaravan. Flyg, logi, kost och lokaltransporter för 70.000 personer kostar rimligen 2,5-3 miljarder.
  Jag räknar med 5.000 kr för flyg, 5 dagars vistelse, 4.000 per hotellnatt, 1000 kr förplägnad per dag samt 500 kr lokaltransport per dag.
  Flyg: 70.000 x 5.000 = 350 Mkr
  Logi 70.000 x (5 x 4.000) = 1,4 miljarder
  Kost 70.000 x (5 x 1.000) = 350 Mkr
  Trp 70.000 x (5 x 500) = 175 Mkr Totalt: 2,3 miljarder
  Kanske i underkant, jag avrundar till 2,5-3 miljarder.
  Heja!

 11. Tege Tornvall

  #10, För perspektiv. 2.5-3 miljarder omsätter en industri per år med 2.000 anställda. Min hemkommun Leksand med 15.800 invånare har en kommmunal årsbudget runt 1 miljard.

 12. Lasse

  SVT har i dag en datasida där vi kan följa CO2 utsläpp från olika länder.
  Kort sagt: Vi har gjort vårt!
  3,43 ton per person. -48,7 % sen 1992
  (dvs över55% sen 70 talet)
  https://www.svt.se/datajournalistik/koldioxidutslapp-i-varlden/

  Netto noll blir minus om skogen räknas in.

 13. Ann Löfving-Henriksson

  Det är bara att konstatera att den av IPCC undanskuffade paleogeologin har mer att berätta än vad klimatkonventionens följare tål att höra. Lägger man dessutom till solens, havens och molnens betydelse för de eviga klimatförändringarna så blir det som nu ska stötas och blötas på COP28 tragikomiskt eller som redan Anna Maria Lenngren en gång skrev ”det har mer rätt till löje än till tårar”

 14. Herman

  Off track men ändå.
  Det finns en annan bok med identisk titel och grönt omslag av Ayatollah Mosavi Khomeini. Den är tillgänglig för nerladdning som pdf. Medan Plimers bok är baserad på vetenskap redovisar Khomeini på 70 sidor ett stort antal strikta regler och absurditeter inom shia islam.

 15. mattias

  #12
  Det var nån nyhet idag om nåt land som hade negativa koldioxidutsläpp, tror det var Bhutan. Samtidigt ville naturligtvis ha offentliga pengar för att kunna behålla sin skog och sina negativa utsläpp. Vi får väl hoppas att även Sverige får ta del av dessa pengar när vi hjälper övriga världen med våra negativa utsläpp.

 16. Sören G

  Så här får vi läsa i tidningen: ”Världen går mot det varmaste året som uppmätts, extremvädren slår till oftare och mer intensivt och många arter får svårare att klara sig. Trots högljudda varningsklockor gör världens regeringar fortfarande för lite för att bromsa den globala uppvärmningen.”
  Men enligt historiska data så var det svårare stormar under Lilla istiden. Enligt fysikens lagar blir det mindre stormar etc. i ett varmare klimat eftersom det är mindre temperaturkontraster. Så var finns faran med ett varmare klimat? Sen vet vi inte om det blir varmare eftersom naturliga variationer troligen är större så att en avkylning kan överväga.
  Klimatet har aldrig varit konstant utan har pendlat mellan varmare och kallare perioder. De varmare var till gagn för mänskligheten och naturen. De kallare förde med sig negativa konsekvenser.
  Att förbjuda fossila bränslen leder bara till ekonomisk ruin.

 17. Fredrik S

  Tack Ann för intressant inlägg med den viktiga historiska aspekten.

  Angående Dubai så blir det till att poppa majsen.

  BBC skrev om ordförandens och tillika chefen för UAE’s statliga oljebolag planerade olje- och gasbusiness mellan andakterna.

  https://www.bbc.com/news/science-environment-67508331

 18. Håkan Bergman

  foliehatt #4
  Dom från Huddinge kommun som rymt till Dubai uppmanas att genast komma hem och skotta snö.

 19. Håkan Bergman

  Förresten dom idioter som konstruerat dagens barnvagnar ska också piskas ut i snöröjningen, det är plågsamt att se småbarnsmammor kämpa mot snömodden med dagens epakonstruktioner.

 20. tty

  #9

  ”Enligt Vladimir Kutcherov (bl. a. KTH) prospekteras och utvinns nu olja och gas från ursprungligt kol på lägre nivåer än där sediment pressats samman.”

  Var i världen skulle det vara? Sedimentärt (och t o m ganska ungt) berg finns ned till mer än 20 km djup, och så djupt har ännu ingen borrat efter olja.

 21. tty

  #3

  ”Fossil är hårda rester av sedan länge döda växter och djur. De är klart synliga ett och ett och lämnar avtryck – och duger inte som bränslen.”

  Alla fossil är inte hårda, och många fossil duger alldeles utmärkt som bränsle, kol och olja t ex.

  Är detta ett fossil?

  http://www.isez.pan.krakow.pl/muzeum/nosorozec-starunia.html

  eller detta?

  https://i0.wp.com/www.anoleannals.org/wp-content/uploads/2016/03/Amber-fossils-6.jpeg?resize=1024%2C769&ssl=1

 22. tty

  #7

  ”Teorin om att växtdelar skulle omvandlas till petroleum är inte bevisad.”

  Helt, riktigt, för en stor, kanske största, delen, kommer från marina djur.

  ”De ryska djupborrningarna visade att petroleum bildas kontinuerligt på djup under 10000 m. Hetta och högt tryck! Sedan diffunderar petroleumet sakta upp mot jordens yta där det oxideras och försvinner.”

  I så fall hur kommer det sig att oljan har en isotopsammansättning som visar pått den kommer från leande organismer? Och varifrån kommer biomarkers som steraner och terpaner?

 23. foliehatt

  Mattias, #14,
  ja du uppfattade landets namn korrekt. Kanske ska vi istället använda den kemiska summaformeln, C4H10.
  Lite humoristiskt faktiskt att det oavsett problemet (ökade stormar, torka, översvämningar, etc) så är det mer transferering av pengar som är lösningen. Så även här, där problemet är att de är koldioxidnegativa, men menar att det är väldigt dyrt att upprätthålla detta, så de behöver få pengar….

 24. Tege #3,
  Du envisas alltid med att peta in din favoritteori om fossilfri olja. Men det är fullkomligt irrelevant varifrån oljan kommer. Eller om vi kallar den fossil eller ej. Det hela diskussionen handlar om huruvida mänsklig produktion av CO2 i atmosfären påverkar temperaturen och i så fall hur mycket.

 25. Ann Löfving-Henriksson

  # 24 👍

 26. Tege Tornvall

  #24, 25. Det har stor betydelse för hur mycket kol, olja och gas som finns tillgänglig och blir starkt motargument mot onödig satsning på vindkraft. Bara uttrycket ”fossilfri” missleder och ger alarmister och aktivister vatten på kvarnen. Fossil har inget med saken att göra!

 27. Daniel Wiklund

  Tack Ann L-H för en mycket intressant artikel. Jag som en gång i tiden hade Maos lilla röda i bokhyllan har snart Plimers lilla gröna i bokhyllan. På min dagliga cykeltur såg jag idag förmodligen dom största plogkarmarna jag sett i november någonsin. Kanske dom största på minst 120000 år. Vid närmare eftertanke nöjer jag mig med 100 år. Under den senaste istiden var ju isen här drygt 2000 meter tjock. I Dubai lär det vara bättre väder att cykla i än här i Luleå. Dom har nog mer koldioxidutsläpp där. Och närmare till solen. Det finns väl cyklar att hyra där. Det har nog Per Bolund fixat.

 28. Tege Tornvall

  #24, 25. Vi har en klimat- och en energidebatt. Den förra är ett politiskt påfund för att störa och styra den senare, som är den verklighet vi lever i.

  Eftersom alarmister ogillar både kärnkraft och kolbaserad energi, tar de till påhittat klimathot för att komma åt dem. Då spelar det stor roll hur mycket kolbaserad energi vi har.

  Kalkhaltiga fossil är inte energi men intressanta som tecken på tidiga livsformer. Kan vi enas om det?

 29. Rossmore

  Tack Ann,

  Hänger på ditt ” Växtligheten är undernärd på CO2…” i slutet och hänvisar till den här broschyren om hur odlare kan åtgärda det.

  https://www.linde-gas.se/sv/processes_ren/modified_controlled_atmospheres/carbonioxide_fertilization/index.html

 30. Ann Löfving-Henriksson

  # 28 Förstår fortfarande inte vad Du menar. Det känns som att Du har skapat en egen terminologi.

 31. Ann Löfving-Henriksson

  # 29 Tack Rossmore.

 32. Ulf

  På temat förfasar sig klimatprästen Alestig över de ogudaktiga oljemagnaterna som nästlat sig in i klimatmötet för att begå horribla brott mot mänskligheten och klimatreligionen.
  Man försöker producera en billig fossilbil till utvecklingländerna och bygga snabba flygplan. Voine, Voine vilka otäcka människor. Maken till fräckhet. Inte ska fattiga människor ha tillgång till bil. Och nog ska de som flyger inte komma undan med snabba resor.

  https://www.dn.se/varlden/peter-alestig-har-ar-fossilgiganternas-hemliga-planer-for-att-forstora-varldens-klimatarbete/

 33. Magma

  HJag har inte svårt att förstå Teges resonemang. Uttrycket fossila drivmedel eller bränslen har jag för egen del aldrig hört talas om utanför klimathotsdebatten – undantagen uppfattar jag som små små läckor som sipprar ut just från denna debatt.
  Uttrycket i sig har emellertid fått en ”fulstämpel” av de klimathotsreligiösa och det jag inte förstår är varför vi skall använda deras ful-uttryck om en produkt med så många positiva egenskaper. Varför inte helt enkelt kalla kolväten för kolväten, olja för olja, eller för vad som helst som inte ger det en fulstämpel ….
  Därutöver fick även jag lära mig en gång i grundskolan på 60-talet att en fossil var en förstenad rest av någonting organiskt, men det kan vi lämna därhän … den delen av resonemanget ser jag som ganska så ointressant .
  För övrigt en lysande genomgång Ann …

 34. För ett par veckor sedan rapporterade vårat ledande klimatinstitut att deras mätningar visade att jorden nådde en globaltemperatur över 2 C jämfört förindustriell tid – ok, det var dock få människor av alla våra miljarder som kunde berätta om denna oerhörda hetta – någon som känner någon?

  Dom senaste dagarna handlar det plötsligt inte så mycket om uppvärmningen – nu är det luftpartiklarna, miljoner dör av dessa..
  Har dessa människor överhuvudtaget förstått att vårat välstånd, våran välfärd och ungefär allt vi kan föreställa oss kommer från den makalösa, fossila, energin.
  Våran medellivslängd har tokökat och vi botar sjukdomar vi inte ens visste fanns för 100 år sedan – fattigdom och misär har betvingats med billig, energität, fossil energi.

  Vad gäller dödsfall och sjukdomar från fossilt är det nog svårt att ens jämföra med övriga kemikalier vi slarvar runt med – ännu en gång skall ledarskapen ut på den tunna isen och fördömma och skrämmas med omdömeslösa påståenden.
  Istället borde dom tala om rening och seriös, vetenskaplig utveckling för alla och hela klotet.

  Nu sitter hela etablissemanget fast i vaneföreställningar, girighet och ovetenskapligt tänkande.
  Instängda i Co2 bubblan och i alarmism har dom tappat förmågan till konstruktivt tänkande och börjat ägna sig åt häxjakt och beskyllningar och ett retoriskt hatbyggande mellan människor och länder.

  Herregud vilken mardrömsutveckling, så oerhört destruktivt!

  Vindkraften går i konkurs och markägarna står med rivnings och återställningskrav och pensionfonderna har spelat bort våran framtida försörjning – dystert..eländigt och dessutom har det blivit kallt som tusan…och solen värmer oss inte än på flera månader.

 35. Tege Tornvall

  #30 Ann. Det är inte jag utan alarmisterna som skapat en egen terminologi. Läs #33, Magma. Vi skall inte spela deras spel. Rent sakligt är fossil fysiska, urskiljbara och rörbara rester av sedan länge döda djur och växter. De är kalkbaserade och duger inte som bränslen.

  Oljemagnaten John D. Rockefeller fick en konferens i Genève 1892 att klassa olja ur marken (petroleum) som fossil. Därmed skapade han ett intryck av knapphet, höll uppe priset och skyddade sitt eget oligopol (i konkurrens med bröderna Nobel). Varför skall vi fortsatt spela hans spel?

  Detta är en viktig principfråga. Att konsekvent driva energiförsörjningen i verklighetens ljus kan fälla klimatfrågan. Att fortsatt driva klimatfrågan överskuggar energifrågan – som alarmisterna vill.

  Natti, natti! Tidigt till sängs.

 36. Torbjörn

  #24 Ingemar
  ”Det hela diskussionen handlar om huruvida mänsklig produktion av CO2 i atmosfären påverkar temperaturen och i så fall hur mycket.”

  Hur ska vi någonsin få reda på svaret när vi inte ens kan mäta varken det ena eller det andra?

 37. GoranA

  # 24
  Den viktigaste diskussion måste väl ändå vara om CO2 har haft något märkbart inflytande på historiska eller för den delen på förhistoriska klimatförändringar.
  Jag kan inga men men det finns kanske.

 38. GoranA

  För övrigt kan jag rekommendera janvier Vinos senaste bok ”Solving the climate puzzle”.
  Han för fram ”The winter gatekeeper” hypotesen.
  En hypotes som han tillstår förklarar de flesta av de senaste klimatförändringarna från den nuvarande moderna värmeperioden, den Lilla istiden, genom glacialer och interglacialer, ända till klimat förändringar mellan eocen och oligocen

 39. mattias

  #34
  Man flyttar på målstolparna. Om nu inte koldioxid påverkar temperaturen tillräckligt snabb så dödar fossila utsläpp i alla fall miljontals människor pga. partiklar i luften. Jämförelsepopulationen nämns som vanligt inte. Hur många hade dött av vedeldning om vi haft samma invånarantal utan fossila bränslen?

 40. Tack Ann !

  ”Professor Plimer menar att de FN-stödda klimataktivisterna, inklusive våra mer eller mindre missledda politiker, inte kämpar för klimat och miljö, de försöker istället förändra världen till en plats med en livegen befolkning som kontrolleras av en outbildad elit.”

  I eftermiddags körde jag bil och lyssnade då som vanligt på France Inter, motsvarigheten till SR P1. Det var ett ring in program med anledning av Cop 28. Som klimatexpert var en av de ledande figurerna i The Shift Project inbjuden, en klimatalarmistisk marxistisk tankesmedja. Hans genomgående budskap var att för att rädda planeten, mänskligheten och för att hålla internationella klimatavtal, finns endast en lösning och det är att övergå till en radikalt annan livsstil och ekonomiskt system än vad vi är vana vid. En synnerligen låg konsumtion bestående av lokalt producerade vanor i små mängder transporterade utan motordrivna fordon. Med andra ord, en återgång till förindustriella förhållande. Förmodligen skulle det leda till att en del människor inte förstod att något annat val inte finns, varför en del mindre trevliga tvångsåtgärder skulle bli nödvändiga. Vilka fick vi inte veta.

  Den här ”experten” kan med rätta avfärdas som en nobody och extremist, men som jag påpekat många gånger, fransk statlig radio och TV har politiska kommissarier som bara släpper fram av den politiska makten godkända åsikter och med god hjälp av programledarna.

  Min gissning är att nuvarande makthavare har insett att beslutade klimatåtgärder inte kommer att fungera. Då planerar man att i stället för batteribilar, vindel etc. att införa ransoneringar och ekologisk planekonomi som drastiskt reducerar levnadsstandarden och livslängden för alla utom nomenklaturan.

 41. GoranA

  #39
  Det finns i princip inga som dör av utsläppen från moderna förbrännings anläggningar
  Det dör heller inte bevisligen några från passiv rökning.
  Om det vore så skulle folk dö i drivor i Peking och new deli.
  En viss mängd föroreningar håller oss friskare. Samma sak med bakterier, solljus, strålning

 42. Tege T #35,

  Du envisas med att diskutera fullkomligt irrelevanta namnfrågor. Att oljan skulle ta slut inom en snar framtid har varit populärt alltsedan Theodore Roosevelt sedan början på 1900-talet till peak-oil fantasterna idag. Förresten så hade man en stor debatt i England under 1800-talet där man förutspådde att kolet snart skulle ta slut i spåren på den industriella revolutionen, Olja, gas och kol tar inte slut – någonsin. Däremot förändras kostnaden för att utvinna dessa ämnen. Det är det som har betydelse, inte hur de bildats.

  Klimatalarmisterna vill stoppa all utvinning av olja, gas och kol. De bryr sig inte om huruvida det finns mycket eller lite av den varan.

  Om man skall vinna en debatt så är det bättre att diskutera sakfrågan (CO2s inverkan på klimatet) än att tvista om lingvistiska spetsfundigheter. ”Bråka aldrig med din motståndare om namnfrågor” är en god regel för en saklig debatt.

 43. Sören G

  #37 Klimathysterikerna oroar sig för värmen. Då kan man lugna dem med att det har varit varmare förr och att förhistoriska kulturer blomstrade. Men kollapsade när det blev kallare.
  Det berodde förstås in på koldioxiden.

 44. Fortsatt milt i stora delar av sverige även om det är ner mot 20 minus på sina håll, sa tv4 metorologen ikväll.
  Hon glömde nämna att visby satte nytt köldrekord i veckan, 15,4 minus – förra rekordet 11,4 från 1965….en av sveriges äldsta mätststationer.

  Vi tvingas acceptera copernicus rapporter om extrem rekordvärme i november, globalt – medans stora delar av norra hemisfären har ovanligt kallt.

  Satellitkartorna visar fortsatt illröda, varma hav hos oss i november och runt om i norra atlanten – ytvattnet vägrar att kylas av, trots isande nordanvindar och rekordlåga temperaturer – genuint märkligt.

  Jobbar copernicus lika vetenskapligt som tv4 meteorologen – har dom samma ledstjärna och är det verkligen Co2 som ger oss dessa otroligt låga temperaturer som är så varma, vad blir rött på kartorna och vad blir blått när satellitvärdena redovisas.

  Jag får allt svårare att lita på dessa rapporter om rekordvärme som få har sett – det känns riktigt trist.

  Varför har våra nya rekordlåga temperaturer så lågt nyhetsvärde, det var samma visa i våras när köldrekorden radades upp.
  Det är ju vi i skandinavien som drabbas hårdast/mest av klimatuppvärmningen både enl teorin och klimatsystemets utformning, med värmetransporten från syd….men hos mig i västsverige syns inte detta, varken i smhis statistik eller i naturen.
  Är det verkligen Co2 vi ser effekterna av – eller råder andra storheter?

 45. TorbjörnR

  Idag startade galenskapen COP28.
  Enligt uppgift ca 70 000 människor som flyger till Dubai för att minska våra utsläpp av co2.

  Friends of science har gjort en serie i 6 delar med en prognos för vad som kommer hända under de 2 veckorna. Länkar med #1 och sedan kan ni hitta de övriga på Youtube.

  Lärorikt!

  De lär väl trivas i värmen i alla fall och sedan har de bra air condition så att det inte är för varmt på natten. Allt givetvis drivet av förnybart?

  https://youtu.be/iq0O1NIGWQI?si=ou4nTZAAwf7BVYxq

 46. Fredrik S

  Magnus blomgren #44

  ”Fortsatt milt i stora delar av sverige även om det är ner mot 20 minus på sina håll, sa tv4 metorologen ikväll.”

  Sa hen det?

  Enligt SMHI var det idag kallare än normalt i hela landet, undantaget nordligaste Lappland.

  Men det är väl inte så noga.

 47. Nr 46 Fredrik S
  Programmet var tv4 nyheterna kl 22.00 – ligger på play, spola fram till vädret.

 48. Robert Norling

  Medel­temperaturens avvikelse från den normala under november 2023 blev nog en av de kallaste på många år.
  Kallare än de normala för de senaste tre klimatperioderna alltså 93 år och det i hela landet.
  https://www.smhi.se/data/meteorologi/ackumulerade-avvikelsekartor/foregaende-manad/temperatur/

 49. UWB

  #34
  Enligt Björn Lomberg så dör mellan 3 – 4 miljoner människor på grund av ”indoor cooking”, därför att de eldar med dynga, grenar etc.

  Skulle de få moderna gasdrivna spisar skulle de flesta dödsfallen undvikas, men det ”får” man ju inte föreslå…

 50. Fredrik S

  Magnus blomgren #47

  Jadu, snart börjar de väl kalla snöbyar för regnskurar.

 51. Jan-Åke

  Är det uteslutet att ökningen av atmosfäriskt CO2 från 290 till 420 miljondelar i huvudsak är en effekt av ökad solinstrålning mot haven ,då tillsammans med minskad molnighet ?
  Enligt Henrys lag bör det vara så.

 52. Jan-Åke

  tty
  Vet du varför atmosfäriskt CO2 var mycket högre under jura än under karbon ?