Klimathistoria

Klimat och vulkaner

Dags för lite klimathistoria igen. Nedanstående inlägg är baserat på en artikel från The Collector och en artikel från Interesting Engineering . För c:a 75 000 år sedan exploderade en supervulkan, Toba, på Sumatra. Det är förmodligen det största vulkanutbrottet under människans historia. Man beräknar att utbrottet var bortåt 1000 gånger större än det ökända   →

Ny bok om klimatets historia

Vi drabbas av stormar, skyfall, översvämningar, värmeböljor, skogsbränder och orkaner i en aldrig sinande ström. Om detta kan vi dagligen läsa, se och höra i våra media. Men historiskt sett så är det småpotatis. Klimatet har nämligen alltid skiftat, och ibland mycket våldsamt – helt utan koldioxidens försorg. Om detta skriver den norska historikern Eva   →

Plimers Lilla Gröna

Vår tids så kallade klimatomställning raserar vidare och många undrar ängsligt hur detta ska sluta. Det finns dock en och annan som står på fast grund och förtvivlat frågar varför politikerna är så villiga att slå undan benen för civilisationen. Till en och annan hör mannen som vet mer än de flesta om klotets klimatförändringar   →

Vad gäller egentligen?

Under mitt surfande på Climate Explorer nyligen, närmare bestämt det som kallas ”Monthly reanalysis fields”, insåg jag att dataserier som borde visa samma sak, skiljer sig lite åt. Jag ska visa en del diagram. Där det är möjligt, har jag valt tidsintervallet 1950-2023. Fast en del har inte data för hela den tidsperioden. Dessutom har   →

Vad visste egentligen EXXON?

Oljeindustrien og CO2s drivhuseffekt Klimanytt nr. 336 Redaktør: Ole Henrik Ellestad. Forfattet av Ole Henrik Ellestad. https://klimarealistene.com/oljeindustrien-og-co2s-drivhuseffekt/ Efter den varma perioden under decennierna kring 1940 blev det kallare, och världen var upptagen av en kommande ny istid under 1960-1970 åren – naturens dominerande klimatvariation. Men klimatalarmisterna vill att folk ska inbilla sig att oljebolag och andra energiproducenter visste   →

Kan en minskad CO2-halt rädda oss från megatorka?

I ett intressant inlägg från norska Klimarealisterne så tittar man närmare på hur långa perioder av torka (mega torka) hänger ihop med koldioxidhalten i atmosfären. Någon korrelation finns inte. Att vi kan drabbas av sådana perioder på olika platser i världen ligger helt inom de naturliga variationerna. De skriver: ” Klimatnyheter nr 321. Redaktör: Ole   →

Naturliga klimatvariationer är signifikanta även idag

Denna artikel är en fortsättning på en artikel igår här på KU. Där analyserade jag signifikansen hos den platå och korta negativa temperaturtrend, som vi haft de senaste 6-8 åren. Resultatet är att dessa korta trender är statistiskt signifikanta. Att något är signifikant betyder enligt ordboken att det är betydelsefullt, viktigt, icke slumpmässigt. När vi   →

Till havs

  – eller är det riktigt säkert? Följande rader är mina ytterst personliga reflektioner till KU – efter en förnyad läsning av boken ”Havet” av Rachel Carson. Den skrevs redan på 1950-talet. Så först några rader om, varför skriva till alla ”klimat-skeptiker”? Tja, efter att ha arbetat som vattenrenare i 53 år har jag nogsamt   →

Den globala hydrologicykeln

Clausius-Clapeyrons formel säger hur mycket vattenånga atmosfären teoretiskt kan innehålla, beroende på temperaturen. Egentligen berättar den om hur trycket varierar med temperaturen vid en fasövergång, men när det gäller klimat och klimatförändringar är det viktiga just hur halten av vattenånga i atmosfären skulle kunna förändras, på grund av avdunstning och kondensation, när temperaturen förändras. Nyckelorden   →

Global avkylning?

Varför har jag ett frågetecken i rubriken? Ja, inte är det för att det är osäkert om det har varit en global avkylning. Osäkerheten är om den betyder något viktigt, och om den kommer att fortsätta eller om den globala uppvärmningen kommer att börja igen. Världen har blivit kallare de senaste 5 och ett halvt   →