Ny bok om klimatets historia

klimatbok nyhet

Vi drabbas av stormar, skyfall, översvämningar, värmeböljor, skogsbränder och orkaner i en aldrig sinande ström. Om detta kan vi dagligen läsa, se och höra i våra media. Men historiskt sett så är det småpotatis. Klimatet har nämligen alltid skiftat, och ibland mycket våldsamt – helt utan koldioxidens försorg. Om detta skriver den norska historikern Eva Marie Brekkestö i denna fantastiskt lättillgängliga och genomarbetade bok.

Så här skriver Ole Humlum, professor Emeritus i Fysisk Geografi vid Universitet i Oslo i förordet bl.a.:

”Eva Marie Brekkestø har skrivit en mycket fascinerande och läsvärd bok. Hon presenterar en lång rad historiska händelser och placerar dem i ett klimathistoriskt ljus. Hon visar därigenom på ett enkelt och samtidigt övertygande sätt den stora naturliga variabiliteten i jordens klimat genom flera tusen år. …

Tyvärr kan man fortfarande möta ”klimatexperter” som hävdar att klimatet från naturens sida är stabilt. Dessa experter är tydligen ovetande om de många naturliga variationerna och blir därför lätt offer för villfarelsen att alla klimatförändringar som utspelar sig i nutiden måste ha sin orsak i helt andra faktorer än naturen själv.

Eva Marie Brekkestø har med sin bok på ett elegant sätt demonstrerat hur antagandet om klimatets naturliga stabilitet beror på en missuppfattning och brist på historisk insikt. Jag hoppas att många kommer att läsa denna lättlästa och rikt illustrerade bok. Boken kommer förhoppningsvis att inspirera läsaren att själv bidra till att sprida ny kunskap om vår planets fascinerande klimathistoria.”

Boken är som sagt rikt illustrerad och ger en vederhäftig beskrivning av forskningsläget när det gäller klimatets historia. Människan har varit med om mycket värre saker än idag, den saken är klar. Som läsare börjar man ana att klimatet är ett betydligt mer dynamiskt och varierande system än vad dagens klimatrapportering ger vid handen. Den totalt världsfrånvända synen att vi människor skulle kunna styra klimatet genom diverse ingrepp i kolcykeln faller platt till marken.

Läs boken! Uppmuntra skolorna att köpa in den. Begär att ditt bibliotek införskaffar den. Tipsa dina politiker.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Äntligen, årets julklapp!

  Detta är min eviga käpphäst – i klimathistorien finner vi facit..och enl detta facit är vi där vi borde vara – klimat är inte bara kaos, det är också cykliskt.

  Jag förvånas över att boken släpps, tuff författare, tufft förlag.

  När jag som väder/klimatintresserad läste om klimat och dess historia på 1900 – talet…återkom ständigt slutsatsen att vi skulle vara glada över det stabila 1900 – talet.

  Norra europa och inte minst england har en ganska väl dokumenterad klimathistoria för åtminstone 1800 och 1900 – OCH just där finner vi dom ständigt varierande och jobbiga väderskiftningarna, med varma och kalla perioder.

  Egentligen räcker det med att betrakta 1900 – talet för att förstå – att skiftni garna ständigt pågår.

  När nu covering Climate Now och konsencus härjar får vi en helt förvrängd historia – det som besvärar extra är ju hur professorerna och eliten i denna vetenskap infångats i konsencusfällan och att dom som vågar reflektera hängs ut som förnekare, professor eller inte.

  När institutioner, organisationer och etablissemang måste tillhöra samma berättelse – så är samhälle och människa illa ute.
  Vart tog egentligen demokratin vägen?

  Frågan om Co2:s inverkan blir mycket intressant i ett historiskt perspektiv – särskilt dess ledande eller icke- ledande roll i vårat klimatsystem.

 2. Johan, Uppsala

  Tack för tipset Ingemar. På både Bokus och Adlibris tar de 380kr för boken, men du verkar hittat den för 250kr. Får man fråga var?

 3. BG

  #2

  Det norska förlaget Sinus tar NOK 275.

  https://www.akademika.no/realfag/miljokunnskap/vart-alltid-skiftende-klima/9788230350140

 4. UWB

  Tydligen kan man bara mäta temperaturen när man har en termometer av modert snitt, alltså från slutet av 1800-talet.

  Alla observationer före det verkar vara lokalt förekommande eller icke accepterade.

  Här är en kort BBC snutt om en vandringsled över Norges bergtrakter där de smältande glaciärerna visar artefakter som varit gömda under isen, och där det pågår en kamp emot tiden att ta tillvara detta.

  Den rimliga slutsatsen är att vandringsleden torde ha skett direkt på berget och inte över glaciären och därmed har då inte glaciären funnits oavbrutet sedan den senaste istiden. Ergo, det har varit så varmt tidigare att den smält undan, då utan inverkan av koldioxid (förhöjda halter).

  Varför tas detta inte upp?

  https://www.youtube.com/watch?v=lM3EL94UKDM

 5. Lasse

  #3 BG
  Då får man en kurs i Norska på köpet!

  Tack för tipset Ingemar.

 6. UWB

  Jag har ett minne av att det finns en dansk site, där en pensionerad dansk man har byggt upp motsvarande underlag, tyvärr verkar jag inte sparat länkadressen, men är det någon här som känner till denna site?

 7. Johan #2,

  ”På både Bokus och Adlibris tar de 380kr för boken, men du verkar hittat den för 250kr. Får man fråga var?”

  Den här utgåvan är på svenska. Tyvärr så lägger bokhandlarna på en rejäl summa ovanpå förlagspriset på 250 kr. En fågel visar i mitt öra att priset kommer att reduceras i december, inför julen.

  Men jag har i alla fall bett mitt bibliotek att köpa in boken. Jag tycker att det är viktigt att den finns tillgänglig.

 8. Jag upprepar min kommentar från gårdagens inlägg. Den är relevant även här:

  Som vanligt så var klimathistorien i gårdagens avsnitt av Sveriges Historia nedtonad. Men fimbulvintern nämndes i alla fall med tre års svält och att 50% av befolkningen i Norden dog.

  ”Senare teorier har hävdat att myten kan ha historisk bakgrund. Arkeologen Bo Gräslund har argumenterat för att Fimbulvintern speglar folkliga minnen av svåra förhållanden under klimatavvikelsen 535–536 med en rad somrar med dåligt väder som följde efter två förmodade vulkanutbrott år 536 och 540 e.Kr.[2][3] Detta antyds av en rad historiska och naturvetenskapliga källor.[4][5] En hundraårig global köldperiod inleddes efter denna avvikelse, då Norrland helt verkar ha förlorat permanent bebyggelse.[6] I norra Sverige beräknas medeltemperaturen under somrarna ha sjunkit dramatiskt — med en och en halv till två och en halv grad Celsius.[3][7] I Mellannorrland fanns dessförinnan flera gårdar med elitbetonad prägel baserat på järn- och skinnhandel med Uppland, men de förlorade denna karaktär under vendeltiden, det vill säga från 550-talet och fram till vikingatid, och de samhälleliga strukturerna i hela Mellannorrland kollapsade från 600-talet.[8]”

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Fimbulvinter

  Rätt dramatiska förändringar alltså, med stora konsekvenser för samhälle och näringar. Fimbulsvintern finns förstås även med i boken.

 9. Karl Erik R

  Vi måste förstå vad som ligger bakom hela den här klimat- och koldioxidcirkusen. Man vill bl a att vi i den rika delen av världen ska sänka vår levnadsstandard kraftigt och att de då ”överblivna rikedomarna” ska omfördelas till de betydligt fattigare länderna. Men ….

  Den politiker som försöker bli vald på budskapet att vi ska sänka vår levnadsstandard kraftigt, den kommer givetvis inte att bli omvald i nästa demokratiska val. Därför har man dragit upp pseudoproblemet CO2 och presenterat den som ett absolut hot mot mänskligheten och därför ett tacksamt objekt att skrämmas med och att beskatta.

  De mest radikala vill att jordens befolkning ska minska till högst fyra miljarder. Vilka ska bli ”utröstade i kommande öråd”?

  Den presenterade boken kan förhoppningsvis leda de som läser den, bort från tron att klimatet alltid har varit oföränderligt. Kanske kan då deras nästa slutsats bli att CO2 har mycket begränsad verkan på klimatet och att de viktigaste faktorerna som styr vädret är: 1. Solen, 2. Solen, 3. Solen, 4. Övriga faktorer.

 10. Lasse

  #9
  SVT förmedlar denna bild:
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/klimatet-sa-mycket-mer-slapper-de-rikaste-ut–0s8y2y

  Oxfam vill att fler skall bli rika och släppa ut mer?

 11. Nr8 Ingemar N
  Jo, så var det – även sista halvan av 1800 – talet var hård mot folket här i norr.

  Bl a vädret och klimatet drev folk till landsflykt under 1800 – talets verkligt svåra väderskiften köldvågor, värmeböljor, torka och översvämningar gjorde livet fattigt, folk svalt.

  Så – vi har i relativ, tidsmässig, närhet haft klimatflyktingar i stor skala i norden – dessa klimatomvälvningar under 1800 – talet återspeglades även i norra atlantens temperatur och enorma omställningar skedde i havets fisksamhällen.

  Både jordbruket och fisket tvingades möta dessa snabba skiften, inte minst den plötsliga men relativt kortvariga värmeuppgången i vattnen runt grönland i början på 1800 – talet påverkade utkomstmöjligheterna kraftigt.

  Den och dom klimatexperter som försöker inbilla folket och sig själva att klimat kännetecknas av stabilitet bör uppgradera sig kring historia i 100, 200, 500 och 1000 års perspektivet – facit står ju där, i både naturen och i våran dokumenterade historia – det vore farligt att vara rädd för historien, lyft in den i modellerna om framtidens klimat istället..kanske skulle dom då bli bättre.

 12. Roland Salomonsson

  Norrland, eller ”Helsingländerna” bildade en självständig ”Nation” från ca 400 ekr. Området var inte direkt tättbefolkat. men välorganiserat och väldigt rikt ekonomiskt. Eliten, helsingarna (Not! Inte landskapet, som bara är en treding av nationen), hade goda kontakter med områden långt i söder, där STÅL var värt lika med guld, alltså arabvärlden, Östrom, Italien. Västeuropa fick sitt stål i huvudsak från Nordtröndelag. Stål för vapen resp rustningar. Inte minst för att bygga alla katedraler, moskéer, borgar, stadsmurar samt flottor.
  Äldsta säte för helsingarnas ”allting” bör ha varit Härnösand och ca 450 ekr flyttade alltinget till Selånger (Tuna), med manifestation i Högom-anläggningen. En ny monumentalanläggning är under uppförande ca 500 i Nolby, men upphör då ”fimbulvintern” startar och (nästan) hela den jordbrukande befolkningen hastigt tvingas fly söderut.

  Helsingarna anlade dessa speciella anläggningar med 3 monumentalgravar resp en fjärde s k tingshög på rad i öst-västlig riktning på varje plats de hade makt. Det är bakgrunden till att Uppsala Högar tillkommer från ca 550 ekr och tillkomsten där stämmer väl med att Högom/Nolby överges. Det finns även en liknande anläggning i Nordtröndelag, vars läge passar väl in i handelsväg därifrån mot Ångermanälven och Härnösand under ca 400-talet. Senare omledd via Storsjöområdet (Frösö).

  Rätt kul att Uppsalakungen eg är ”Norrlänning”, som flyr söderut undan svält och tar makten över Svionerna. I alla dessa anläggningar ger fynden vid handen att det handlar om s k ”hunniska” artefakter. Notera att Samerna i huvudsak var jordbrukare/svedjare, men stannade när svälten kom och återgick helt till jakt/fiske för att överleva.

  Under 700-talet återhämtar sig samhällena runt Östersjön resp Helsingländerna. Massor av handelsplatser anläggs. Rus börjar öppna upp lederna längs Volga resp Dnjepr. Gutarna bistår via bl a Daugava. Stål börjar på nytt flöda söderut från Helsingländerna.

 13. Sören G

  Hörde Daniel Helldén på morgonekot. Ny kärnkraft är uteslutet om han kommer i en ny regering.

  Extrema väderhändelser som tas upp i olika TV-program beror på att det blivit kallare. Såg ett program på Kunskapskanalen om hur tre civilisationer föll i slutet på Bronsåldern p.g.a. torka. Men det blev samtidigt kallare (kallare och torka hänger ihop vilket framgår av temperaturdata från isborrkärnor från Grönland).
  Tittarna får aldrig klart för sig sammanhanget, eftersom man ständigt blir matad med att högre temperatur är så hemskt.

 14. Mats Kälvemark

  #13 Sören
  Enligt TT sa Helldén i sitt första tal som språkrör: ”Kärnkraften skall benämnas med sitt rätta namn; livsfarlig och helt oansvarig teknik.. Framtiden är förnybar.” Helldén är livsfarlig och oansvarig. Bevare oss från honom i maktställnig.

 15. Håkan Bergman

  Mats K. #14
  Vi får tacka för att han talar klarspråk, det har varit lite luddigt på den punkten från MP senaste tiden. Att dom skulle ha mjuknat i kärnkraftsfrågan har jag aldrig trott på, men nu ska man väl kunna skrämma en och annan sosseväljare med Helldén.

 16. Ulf

  Svar 10,

  Om inte Socialismen fungerar så får man använda klimatreligiösa argument för att ändå införa den.

  Nyss hemkommen ifrån en annan kontinent kan jag konstatera att inget existerande klimat hade kunnat krossa ett land som socialismen kan. Venezuela är fullständigt ödelagt och grannländerna förtvivlade över flyktingströmmarna. Speciellt som de öppnade fängelserna på vid gavel. Inte en en gigantisk meteorit hade kunnat vara värre.

  Oxfam om Venezuela och Chavez 2010. Öste beröm över Chavez och hans vansinnespolitik.
  Har Oxfam lärt sig något? Inte ett skit. De försöker bara hitta nya hot för att införa socialism och därmed slakta mänskligheten.

 17. Ann Löfving-Henriksson

  Tack Ingemar för tipset!
  När nu även Ole Humlum verkar acceptera boken som pålitligt historisk , vilket också titeln skvallrar om, blir den en måstebok att läsa.
  Det blir också intressant att följa hur alla som nu hyllar den relativt ”klimatfria” svenska serien om vår historia kommer att reagera när det ständigt varierande klimatet fått en egen bok.

 18. Björn

  Enligt SVT nyheter idag: ”Klimatkatastrofen som tog livet av nästan halva Sverige – på tre år. En serie stora vulkanutbrott gjorde att solen inte nådde hela vägen ner till människorna under tre år på 500-talet. Det ledde till att nästan halva Skandinaviens befolkning dog………..Det ledde till tre års konstant vinter”.

  Detta är något att tänka på ur många synpunkter. Det visar bland annat hur beroende vi är av energi från solen och tillräckligt med energi för uppvärmning under vintermånaderna och hur har man tänkt sig om det blir vinter under flera år utan sommar? Nej, vi måste tänka längre än vindkraft och grön energi om vi skall överleva ett liknande scenario.

 19. Lena Krantz

  Jag har bara bläddrat i den än så länge men tycker att den är väldigt snygg och med många illustrationer.

 20. tty

  #4

  ”Alla observationer före det verkar vara lokalt förekommande eller icke accepterade.”

  Ingalunda. Här i Sverige har vi t ex Uppsalaserien från 1722 och Stockholm från 1756

  https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/uppsalas-temperaturserie-1.2855

  https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/stockholms-temperaturserie-1.2847

  Fast lokala är serierna naturligtvis. Det är nämligen alla temperaturmätningar innan satelliteran börjasde 1979.

 21. Peter Stilbs

  Glöm inte Sven Börjesson’s utmärkta bok från 2021 – En Klimathistoria – tyvärr gjordes boken ner av mediemafian, med motivering via ett enda misstag (en temperaturuppgift i C istället för F). https://www.adlibris.com/se/bok/en-klimathistoria-9789180077675

 22. Mats Växjö

  #11
  ”Den och dom klimatexperter som försöker inbilla folket och sig själva att klimat kännetecknas av stabilitet bör uppgradera sig kring historia i 100, 200, 500 och 1000 års perspektivet –…”
  De ”klimatkonservativa” !😬
  (får man hänga på epitetet ”konservativ” på de klimatoroliga, som ju oftast är
  vänsterorienterade? 😬)

  Med vänlig hälsning, Mats

 23. Sören G

  Vetenskapsvärlden hade ett program om Maya-kulturens fall vid slutet av 700-talet e.v.t. Man hade med studier av droppstenar i en grotta konstaterat att det rådde svår torka. Man kunde också att klimatet varierat kraftigt mellan perioder med mycket regn och med perioder av torka. Men torkan under 700-800-talen höll i sig längre.
  Iskärnedata från Grönland visar att temperaturen vid mitten av 700-talet var den lägsta på flera tusen år. Därefter steg temperaturen till ett maximum kring år 1000 som inledning till den medeltida värmeperioden.

  Efter programmet började man prata om våra utsläpp från fossila bränslen och att vi står inför stora utmaningar.

 24. Sören G

  Vetenskapens värld i SVT2 hade ett program om Maya-kulturens fall vid slutet av 700-talet e.v.t. Man hade med studier av droppstenar i en grotta konstaterat att det rådde svår torka. Man kunde också visa att klimatet varierat kraftigt mellan perioder med mycket regn och med perioder av torka. Men torkan under 700-800-talen höll i sig längre.
  Iskärnedata från Grönland visar att temperaturen vid mitten av 700-talet var den lägsta på flera tusen år. Därefter steg temperaturen till ett maximum kring år 1000 som inledning till den medeltida värmeperioden.

  Efter programmet började man prata om våra utsläpp från fossila bränslen och att vi står inför stora utmaningar.

 25. UWB

  #14
  MP har redan börjat förbereda för 2026. Naturligtvis måste de säga nej till kärnkraft, för de har många andra saker de vill genomföra. Här är en kort lista över saker de driver, och som de säkert kan växla in mot fortsatt utbyggnad av kärnkraft:
  1. Betalda anslutningar till havsbaserad vindkraft – det är nog inte en slump att alla beviljade parker har investeringsbeslut tidigast 2026.
  2. Hårdare villkor för gruvor
  3. Kraftigt ökade bidrag till återställande av våtmarker
  4. Fortsatta / ökade bidrag till solceller, inklusive tvingande krav på nya byggnader (hur vinterns elförbrukning ska lösas står skrivet i stjärnorna).
  5. Uppluckring av villkor för invandring / bidrag etc.
  6. Elbilsbidrag
  etc.
  Då är det upp till S att se vad som är minst skadligt för landet och med tillräckligt kraftiga kompensationer för stoppade byggen kan nog kärnkraften finnas kvar.

 26. Peter Stilbs

  Minns också Hubert Lamb’s monumentala pionjärinsatser inom klimathistoria – och hur han motarbetats av klimatalarmismens mekanismer – Ann skrev om detta här för några år sedan https://klimatupplysningen.se/hubert-lamb-och-klimatvetenskapens-omvandling/

  Han skrev flera böcker inom klimathistoria

 27. Louis S

  Tack för detta mycket bra boktips! Jag har beställt boken på Adlibris för 380:- på svenska även om jag inte har några som helst bekymmer med att förstå Eva Marie Brekkestø på Klimarealistenes youtube sida.
  https://youtu.be/Su0J4JOWrxg
  Jag snubblade då över andra mycket bra youtube videor på föredrag som jag har tittat på och varmt kan rekommendera.
  1. Professor Emeritus Jan-Erik Solheim foredrag om de faktorene som påvirker atmosfærens innhold av CO2 från 24 oktober 2022
  https://www.youtube.com/watch?v=Ug-XFIiJLwU
  Här beskriver han att det troligtvis har varit mycket högre CO2 nivåer under 40-talet (ca. 380 ppm) än vad de felaktig 83 år förskjutna isborrkärnmätningarna från Law Dome, Siple värdena anger (lyssna vid 21minuter).
  Vidare får man reda på hur vind . fukt och årstiderna med trädtillväxt och fotosyntes påverkar de uppmätta CO2 mätningarna. Troligtvis har vore utsläpp av CO2 liten inverkan på CO2 värdena. Det är troligtvis havets ytvatten och temperatur som påverkar CO2 nivåerna i atmosfären Enligt Ole Humlum.
  2. Fysiker Torstein Seim föredrag Kan eksperimenter vise at mer CO2 fører til oppvarming ? från 25 februari 2020
  https://www.youtube.com/watch?v=TgCEaJNAWDY
  är också väldigt intressant. Han upprepar och utför egna experiment med CO2 och visar vissa experiment har varit felaktigt utförda och att hans CO2 experiment inte uppvisar någon nämvärd uppvärmning.

 28. #27 Louis S

  Torstein Seim liksom många andra resonerar som om det bara funnes en process som styr sambandet mellan temperatur och koldioxidhalt i atmosfären. Extremt primitivt och helt fel!

  Beskrivningen av ”tillbakastrålningen eller backscatter” är helt fel. Inte ovanlig, men alldeles fel. Det är många olika fenomen som transporterar energi genom atmosfären. Strålning är INTE den viktiga processen. Förlust av strålningsenergi ut till rymden sker från alla höjder inklusive själva markytan. Det är den konvektiva jämvikten som fördelar om energin/värmen så att ett laps rate uppstår och marken får sin temperatur oavsett från vilken höjd strålningen ut mot rymden kommer.

  ”Akilleshälen”: ”En del av den (från växthusgaser) utsända strålningen sänds tillbaka till jordytan och bidrar till ökad marktemperatur” Detta är en mycket dålig, men vanlig, bekrivning av växthuseffekten. Jag ser inte att han på något sätt berör ”Akilleshälen” under resten av videon.

  Sedan kommer en lång beskrivning som börjar med de allra äldsta experimenten, men sedan en långrandig beskrivning av diverse ovetenskapliga experiment med koldioxid och termometrar i flaskor. Mest värmer man kärlets väggar. I fallet argon är det endast väggarna som värms.

  39:48 visas att en svart påse med termometer i inte blir lika varm som en blank påse när omgivande luft i en låda värms upp. Självklart strålar den svarta påsen ut i det omgivande kalla rummet medan aluminiumpåsen håller samma temperatur som luften i lådan. Jag begriper inte på vilket sätt detta skulle vara relevant för klimatmodellerna, ändå verkar han säga något som innebär att experimentet motsäger vad 97% av klimatforskarna säker??

  45:04 visas en kurva som visar glaciärernas utbredning globalt. Med eller utan Alpernas glaciärer. Detta tycker jag är en utomordentligt viktig information, har aldrig sett den förut och skulle gärna vilja se den utökad till romartiden – med referens till var den är publicerad. Kurvan visar att glaciärerna har ökat de senaste 10 åren ifall Alperna utesluts. Mycket konstigt, såvitt jag förstått från vad Leif Kullman skrivit.

  46:02 Kurva över TSI 1800-2018. Utan angivande av källa. Jag tror inte att denna kurva representerar allmänt accepterade data.

  Beträffande koldioxidens absorption. Man kan göra enkla, mycket bättre experiment. Placera en mikrofon i en låda som innehåller CO2. Skicka in IR-strålning genom ett lämpligt fönster som är transparent för IR. Placera en skiva med ett hål i som får rotera framför fönstret så att hålet blockeras eller är öppet t.ex. 20 gånger i sekunden. Registrera signalen från mikrofonen. Där kommer det att finnas ljudpulser. Det blir en liten tryckökning när CO2-molekylerna absorberar IR-strålning. Placera en kammare, 1 m lång, som kan fyllas med olika gaser mellan lämplig IR-strålare och den roternde skivan. Med argon i kammaren blir ljudet lite starkare än med vanlig luft därför att vanlig luft dämpar strålningen på de våglängder som CO2 absorberar. Med ren CO2 i kammaren upphör ljudet nästan helt. Apparaten har använts för att mäta koldioxidhalt i luft. Jag vet inte vad den kallas, nätet är fullt med moderna apparater så jag har inte kunnat hitta någon referens. Jag tycker denna apparat väl besvarar de frågeställningar som försök med flaskor och termometrar endast sprider förvirring kring.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *