Den behagliga boken om klimat och klimatförändringar

Visst lever vi i en tid av Climate Madness! Vi hukar under den FN-styrda och begränsade politiska klimatdebatten där Det Fria Ordet hindras, vilket lett till en synnerligen vingklippt debatt, som i sin tur lett till det dåraktiga kravet på Net Zero. Med andra ord vi i väst lever i de snörda klimatperspektivens tid när meteorologernas ofullständiga modeller, begränsade tidsperspektiv och bortsopade insikter om vad ökade koldioxidhalter kan ge mänskligheten får råda över vett, sans och vetenskap.

61SalyhZphL. AC UY327 FMwebp QL65

Geologen Dr. Gregory Wrightstone, VD för CO2Coalition vill med ”A very convenient warming” befria den vilseledda allmänheten från nutidens madness.

Dr. William Happer har skrivit förordet till boken. Han går tillbaka till den klassiska boken Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds (Charles Mackay) och citerar de kända orden:

Men think in herds; they go mad in herds;

While they only recover their sense slowly, and one by one.

Happer anser att dagens ”klimatnödläge” inte har större vetenskapligt stöd än det ”häxnödläge” som rådde här och var under lilla istidens mörka år. Intressant nog är det dagens ledande affärsmän, som de som deltog i 2023 WEF i Davos, de mest bedragna kring klimatet på samma sätt som de som dömde i häxmålet i Salem var dåtidens bäst utbildade från Harvard University.

¤¤¤

Boken på dryga 100 innehållsrika sidor är verkligen behaglig. Texten är relativt stor, boken är inte särskilt ordrik men ovanligt rik på väl valda och tydliga illustrationer, huvudsakligen som diagram, vilka belyser och förstärker texten. Den är ett gott exempel på att en bild, ett diagram kan säga mer än en mångfald av ord. Informationen blir ju även mer lättsmält när man tvingats engagera sig i vad illustrationerna, diagrammen förmedlar.

¤¤¤

Del I beskriver grundläggande klimatfakta kring till exempel:

hur de fossila bränslena bildas, växthusgaserna, mirakelmolekylen koldioxid, hur temperaturdata brukas och missbrukas, koldioxidens avtagande effekt med ökad halt i atmosfären, ifall de naturliga krafter som hittills har drivit klimatförändringarna rår över koldioxidens modesta effekt på klimatet och inte minst klimatmodeller som inte fungerar:

114 Christy 1

Fig 1

Alla klimatmodeller baseras enligt författaren på bedömning av ”klimatkänsligheten” det vill säga den beräknade globala temperaturhöjningen vid en fördubbling av den atmosfäriska C02-koncentrationen. I dagens FN-understödda klimatmodeller förstärks effekten dessutom av en tänkt positiv feedback. Dessa klimatmodeller avviker mer och mer från observerade data.

Wrightstone skriver att aktuella publikationer från AMO-fysiker, uppskattar klimatkänsligheten till mindre än 1℃ möjligen så låg som 0.5℃, (Van Wijngarden).

Dessutom är, enligt Dr John Clauser mottagare av 2022 år Nobelpris i fysik, stora räknefel inbakade i de aktuella klimatmodellerna och utöver det menar han att hans hypotes om en molntermostat ger en stark negativ feedback, betydlig starkare än den positiva feedback som IPCC räknar med. Se vidare länk 1.

Avsnittet avslutas med det sammanfattande diagrammet rörande temperatur och CO2-halt genom årmiljonerna där koldioxiden inte över huvud taget tycks ha påverkat klimatet och klimatförändringarna:

temperatur vs co2 fairytale

Fig 2

Del II ”Blessed Warmth, Horrific Cold”

I klimathotets ensidiga propaganda ligger fokus på den framtida hotande globala uppvärmningen. Diagram 2 visar att dagens globala temperatur är klimathistoriskt sett ojämförligt LÅG. Varför skulle en höjning av den vara hotande?

Går vi mot en onaturlig katastrofal klimatapocalyps på grund av ökande halter av växthusgasen CO2 eller har de som prognosticerat fått det hela om bakfoten?

Innan den så kallade klimatvetenskapen blev politiserad kallades varma perioder klimatoptima eftersom både jordens ekosystem och mänskligheten mådde väl av den välsignade värmen. Under kalla perioder minskade däremot mänsklighetens förutsättningar. Kylan ledde till förstörda skördar, svält, sjukdomar, ökad dödlighet och omvälvningar medan uppvärmning gav blomstrande kulturer.

I det här avsnittet guidas vi av den professionelle geologens breda och intressanta insikter i hur det ständigt förändrade klimatet har påverkat mänsklighetens kulturer – paleoklimatologi.

115 Warm is better 1 2

Fig 3

Sedan 150 år tillbaka har vi lämnat den lilla istiden bakom oss och kan nu njuta av lite mer värme och högre CO2-halt.

Wrightstone går här hårt åt Michael Mann som konstruerade en högst egen klimatkurva där de väl belagda klimatförändringarna under de senaste 1000 åren glömts bort alternativt gömts undan. UNFCCC/IPCC har gjort många misstag, men att publicera ”Mannkurvan” (IPCC 2001) som trovärdig är nog ett av de grövsta.

Del III “Life is Good and Getting Better”

Här får vi veta att globalt sett dör 10 – 20 ggr så många av köld som av värme. Dessutom utreds medias missvisande information kring gräs- och skogsbränder och inte minst tas vårt grundläggande behov av fungerande jordbruk och dess beroendet av konstgödning upp.

Den schweiziske botanisten Jean Senebier var möjligen den förste som redan 1796 påtalade att högre CO2-halt gav större skördar. Sedan dess har tusentals vetenskapliga studier bekräftat detta. Vetenskapligt grundad forskning har även visat att ökad CO2-halt hjälper plantorna att motstå torka, extrem hetta, föroreningar och annan miljömässig stress. Optimala halter anses vara minst 800 ppm – 1.000 ppm.

Högre temperatur ger längre odlingssäsong, mindre frost och tidigare vår. Naturlig uppvärmning och högre antropogen CO2-produktion har bidragit till att mänsklighetens population ökat från 791 miljoner till 8.04 miljarder sedan början av den industriella revolutionen.

¤¤¤

A very convenient warming” ger inblick i bortsorterade, men viktiga delar av klimatfrågan, inte minst tidsperspektivet, vilket självklart borde vara prioriterat när det gäller klimat och inte väder. Och, visst är det omöjligt att förstå hur hyfsat väl utbildade individer arbetar för att till enorma kostnader begränsa den välgörande CO2-molekylen i atmosfären när jorden både är kallare än någonsin och växtligheten anorektisk.

Förhoppningsvis kan Wrightstone´s behagliga bok väcka en och annan troende.

¤¤¤

Länk 1

Klimathotet har levt på sina klimatmodeller och hotet om kommande överhettning grundat på ännu inte påvisad positiv återkoppling och hög klimatkänslighet. Allt enligt idén att CO2 kan kontrollera klimatet. Både fig/diagram 1 och 2 motbevisar denna uppfattning.

Nu har denna den så kallade CO2-hypotesen med dess traditionella återkoppling utmanats av John Clauser´s föreslagna molntermostat som till del bygger på IPCCs värden, men inte på dess beräkningar, vilka enligt Clauser är oredliga.

Clauser kom ut som klimatrealist, förnekare, strax efter det att han hyllats som Nobelpristagare i fysik. Han försvann då omedelbart från våra medier och fick uppleva att inbokade föreläsningar i FN-nära sammanhang avbokades. Däremot togs han genast upp som medlem i W. Happers CO2coalition och dess styrelse.

Clauser har tipsat om sin molntermostat under en tid och den 8 maj höll han en ZOOM-föreläsning i Irish Climate Science Forum & CLINTEL´s regi:

A Cloud Termostat Controls the Earth´s Climate,

Not Greenhouse gasses! And Climate Change is a myth!

John_Clauser_ICSF_FINAL_May-8_2024.pdf (climatecite.com)

Föreläsningen är inte lätt att hänga med i men här redovisas hans föreslagna molntermostat i tämligen heltäckande och tydliga OH, där man i lugn och ro kan för djupa sig – efter bästa förmåga.

Clausers slutsats lyder: ”My cloud thermostat mechanism provides nature´s own Solar Radiation Management System. This mechanism already exists. It is built in to nature´s own cloud factory. It works very well to stabilize the Earth´s temperature on a long term basis. And, it is free!”

Det finns sannerligen underlag för en öppen debatt!

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Tack Ann för din info om en intressant bok! Jag kollade på Bokus och Adlibris och fick träff hos båda men boken angavs vara ”tillfälligt slut”. Har du något tips om hur man kan få tag på den?

 2. foliehatt

  Mats -Amazon har den (dyr frakt dock)
  https://www.amazon.se/Very-Convenient-Warming-Benefiting-Humanity/dp/1662885857

 3. Adepten

  Inlägget ger anledning till både ris och ros🤔🤗

  Märkligt att boken är så svår att få tag i. Kan det bero på ett kollektivt intresse eller censur?

  Figurerna 1-3 är gammal skåpmat som inte har förnyats på åratal.

  John Clauser molntermostat är däremot ett fräscht inslag.
  Stort tack för den länken👍
  Den texten ska jag inmundiga långsamt och njuta av🙂

 4. Ann lh

  #3 Adepten, visst är figurerna gammal skåpmat för oss här på bloggen, men det är lite av poängen. Boken är avsedd att läsas av och påverka allmänheten. Ju mer klassiska diagram desto bättre. Fig. 2 finns i boken i mer detaljerad form, men den hade jag inte tillgång till. Den som jag valde är enkel att förstå och oerhört central för hela debatten.

 5. #2
  Men Fort och billigt som kindlebok.

 6. Ann lh

  # 3 När det gäller Clauser så får han ingen stor roll i boken, men att han överhuvudtaget nämns är ett stort plus. Länk 1 är, som Du nog förstår, som en vanlig länk, något som kan stödja inläggets innehåll.
  Boken skrevs innan Clausers OH blev tillgängliga för utomstående.

 7. Tack, ett bra och tacknämligt referat i raden av viktiga skrifter som inte kommer att beaktas av etablissemanget förrän klimatet vänt ner mera tydligt.
  Och en i raden som överskattar CO2 känsligheten, som bör ligga kring 0,00, plus/minus någon tiondels grad. Enligt mätningar från verkligheten, sett till naturens normala rörelsemönster. Det viktigaste budskapet långsiktigt är väl uppmaningen till fri debatt gissar jag, utan att ha läst boken.

 8. Ann lh

  Sök på Amazon och bokens titel så kommer det upp en hel del intressant.

 9. mattias

  #3,4
  Fast varför finns det ingen fräschare version av figur 1?
  Det kan ju leda till misstanken att skillnaden mellan modeller och verkligheten har minskat sedan 2015 som man inte vill visa?

 10. Lasse

  Tack Ann
  Gissar att boken är lättläst-så den vänder sig till de som står i vattnet och ser jorden brinna upp, tex Guterres 😉

  Själv håller jag mig borta från vattnet och hoppas hinna cykla en runda mellan regnskurarna.

 11. TorbjörnR

  #9 mattias

  Det finns ju senare jämförelser med CMIP6 versionen.
  Bilden ovan är nog CMIP5.

  Bägge är ju i grunden relevanta då inga modeller följer verkligheten

 12. foliehatt

  Nu har jag inte läst boken – men om det påstås i den att klimatkänsligheten INTE inkluderar samtliga sekundära effekter som påverkar (aka återkopplingar) så är det fel. Klimatkänsligheten(CO₂) utgörs av den temperaturpåverkan som en förändring av koldioxidhalten i atmosfären ger, inklusive alla sekundära effekter som kan uppstå.

 13. tty

  #12

  Problemet är dock att storleken och ibland t o m tecknet för dessa sekundära effekter är ytterst osäker.

  Och ditt påstående gäller egentligen bara ECS, inte TCR.

 14. foliehatt

  tty, #13,
  självklart påverkar sekundära effekter även TCR. Olika återkopplande processer kan visserligen ha olika tidskonstanter och resultera i olika momentana effekter, jämfört effekten vid jämvikt (ECS) vilket komplicerar situationen. Den direkta effekten av koldioxidens forcing kan extrapoleras relativt noggrant, beräknat utifrån data erhållna i laboratorieexperiment, men på egen hand säger ett sådant värde inte mycket om jordens klimatutveckling.

  Utan en god förståelse av klimatkänsligheten är samtliga förutsägelser om hur klimatet kommer att utveckla sig när koldioxidhalten förändras, i stort sett värdelösa. IPCC redovisar en osäkerhet om +/- 50% för klimatmodellerna. Mycket av modellernas utfall består av gissningar, med andra ord.

 15. Tack Ann för ett belysande och bra inlägg.
  Vad beträffar FN som nämns i inledningen så domineras den organisationen sedan ett antal år av icke-demokratiska och rentav totalitära stater. Det enskilt största röstblocket är OIC (Organisation of Islamic Cooperation) med 57 medlemmar.
  IPCC:s arbetsgrupper är underordnade en Executive Committee som är politiskt sammansatt och om alltför ofta har kört över slutsatser WG 1 (den vetenskapliga arbetsgruppen) kommit fram till.
  Detta ledde till att Richard Lindzén lämnade arbetet inom WG 1.
  Vad beträffar kommentar [3] vill jag påtala att även gamla sanningar (”skåpmat”) gäller så länge de är just sanningar.

 16. Ann lh

  # 15 Bertil Malmberg, tack.
  Vad FN beträffar så har jag just lyssnat till Carl Bildts sommar i P1. Intressant för en tämligen oupplyst person som mest ägnat sitt liv åt vad den mer naturvetenskapliga sidan har att berätta. Tyvärr verkar även den näst intill omnipotente Bildt behöva bredda sin bildning. I avslutningen av programmet såg han framåt och siade. Det fanns vissa problem som absolut måste tas om hand. Ett var de hotande klimatförändringarna.
  Han läser och läser och träffar andra potentater, men tänk om han kunde nedlåta sig till att undra över hur och varför jordens klimat oavbrutet förändrades under de ca 600 miljoner år som förlöpte innan mänskligheten började utnyttja de fossila bränslena …

 17. enough

  #16 Ann

  Han tillhör den absoluta makt- och globalisteliten, med intressen som gynnas av det, även om han förstod och visste, skulle han aldrig diskvalificera sig för WEF m.fl…..Bildt bildad….kanske, men praktiken, kom ihåg hur han lobbade för att Turkiet skulle med i EU, ex.vis, samt bidrog i hög grad till östutvidgningen, alltför snabbt och alltför vårdslöst mot de befintliga medlemmarna, om du frågar mig.

 18. Ann lh

  # 17 enough, ack ja! Det är bara så plågsamt att se hur små alla dessa uppblåsa män är och vad de ställer till med.
  Tack för Din reaktion.

 19. Joachim

  Nu har jag läst igenom Clausers PowerPoint. Eftersom jag inte har kompetens att följa fysiken och beräkningarna måste jag göra en trovärdighetsbedömning utifrån andra premisser.
  Jag blir lite orolig när jag hör rapporter om att hans föreläsning är svår att hänga med i. Jag tolkar det som att den är rörig. Även hans PowerPoint känns överlastad, och den har upprepningar och anklagelser om fusk och elementära felberäkningar (bogus, fudge, bad penny, a factor of 2, 5, 10 etc).
  Han skriver dessutom att det inte finns någon global warming. Menar han att jordens medeltemperatur inte stigit med i snitt 0,15 grader sedan 1979 nära 1,5 grad sedan Lilla istiden slutade?
  Borde inte uppenbara felaktigheter hos IPCC ha uppmärksammats långt tidigare?
  Borde inte molntermostaten, som också jag som lekman tycker verkar logisk – om än utan uppfattning om storlek, ha undersökts och beräknats av många forskare redan? Clauser får fram en kylande effekt långt större än forskare IPCC hänvisar till.
  Jag blir helt enkelt misstänksam om en person plötsligt slår hela forskarvärlden på fingrarna genom en helt ny upptäckt. I alla fall om den, som molntermostaten, är en uppenbar och fullt logisk mekanism att undersöka närmare om man är intresserad av vad som styr jordens temperatur.

 20. Ann lh

  # 19 Joachim, friskt vågat! Tack!
  Om jag förstått Clauser rätt menar han utifrån sin grund i kvantmekaniken att IPCC inte valt rätt beräkningsmodell. Den invändningen får andra ta hand om, men poängen med Clausers beräkningar i min lilla värld är att CO2 saknas i hans molntermostat.
  Det bör leda vidare till att titta på vad begreppet Global Warming innebär i den nu allmänna klimatdebatten. Är det inte detsamma som CO2-hypotesen? Jag vill minnas att Clauser klart uttryckt att han frikänner CO2 som ansvarig för ”klimatförändringarna”, dvs han avfärdar CO2-hypotesen. Naturligtvis ställer han upp på att klimatet ständigt har förändrats. Vi får nog skilja på klimatförändringar å ena sidan och Global Warming och KlimatförändringarNA å den andra sidan. Begreppsförvirring!
  Hoppas att fler läser och reflekterar!

 21. Ann lh

  # 19 Tillägg Joakim, Du skriver att Du blir misstänksam när plötslig en person slår hela forskarvärlden på fingrarna genom en helt nu upptäckt.
  Glöm inte att Clauser tillhör Co2coalition med Happer m.fl. och att Lindzen har snuddat vid tankegångarna i sin iris hypotes sedan lång tid tillbaka.
  Det är ingen helt ny upptäckt, Clauser har nog mera fått hyfs på beräkningar kring den och kanske visat att IPCC inte haft förmåga att räkna på den med rätt metod.

 22. Ragnar Ström

  Clausers modell med molntillväxt som termostat fungerar säkert mycket bra i alla fall på dan. Ett problem är just att han fokuserar på på input-sidan. Vi har ju alla observerat att en molnig natt inte kyls lika mycket som en stjärnklar. Det behövs fortfarande en balans mellan input och output för stabilitet. Jag tror att vatten som gas eller moln kan nog kan hålla den balansen och att halten av andra växthusgaser inte spelar någon märkbar roll i sammanhanget. För att begripa hur klimatsystemet kan förändras över tid måste man som Javier Vinós studera alla ingående parametrar.

  Ragnar

 23. Joachim

  #20 Ann Ih
  Jag klistrade in några exempel från Clausers kritik av IPCC och hyllande av den egna teorin, för dem som ännu inte kollat själva.

  En sak jag saknar är en förklaring till att jordens temperatur ökat senaste 40 åren. Borde inte termostaten slagit till och korrigerat ökningen?
  Senaste dryga året har dessutom varit exceptionellt varmt. Varför har inte termostaten slagit till?
  Många har pekat på varma vattentemperaturer som bidragande orsak, men varifrån kom denna värme om solen mestadels producerar moln och inte uppvärmning av vattnet?
  Och hur är det med sambandet moln och vattenånga? Om land värmts upp av solen, och moln/vattenånga blåser in över land, innebär inte det att växthuseffekten ökar? På natten exempelvis blir väl inte molnen kylande utan värmekonserverande?
  Lite sånt är jag nyfiken på att få förklarat.
  Men om termostaten kan påverka energibalansen upp till -5.7 eller -12.7 W/m2/K så bör vi inte ha något att frukta från CO2.

  Här en citat-kavalkad:
  ”The IPCC’s observational data are wildly self-inconsistent and/or are fully consistent with no global warming.”
  ”I assert that the IPCC and its contributors have not proven global warming, whereupon their house of cards collapses.”
  ”My mechanism’s overwhelmingly dominant strength confirms that it is the dominant feedback mechanism controlling the Earth’s climate.”
  ”However, given that said claimed net warming power imbalance is not proven, and there is actually no global warming, then there is no crisis and the house of cards has collapsed.”
  ”Large variations occur both in time and in space over the surface of the Earth. As noted in a previous slide, this grossly under-sampled fluctuation is about 28 W/m2, compared with the IPCC’s claimed imbalance, 0.7 ± 0.2 W/m2.”
  ”due to the ellipticity of the Earth’s orbit and the associated sinusoidal temporal variation of the so-called solar constant.”
  ”Since clouds are mostly produced over the oceans (because that’s where the
  exposed water is), then 82/112 = 73% of the input energy absorbed by the Earth’s
  oceans is used, not for warming the Earth, but instead simply for making clouds.”
  ”1. I have introduced here the cloud-thermostat mechanism. It is clearly the overwhelmingly dominant climate controlling feedback mechanism that controls stabilizes the Earth’s climate and temperature. It thereby prevents global warming and climate change.
  2. The IPCC’s 2021 AR6 report (p.978) claims that climate stabilizing natural feedback mechanisms have a net (total) stabilizing strength of -1.16 ± 0.6 W/m2/K. My cloud feedback mechanism has a net stabilizing strength of anywhere between -5.7 to -12.7 W/m2/K, depending of one’s assumptions regarding the albedo of clouds.”

 24. Adepten

  #23 Joachim

  ”Borde inte termostaten slagit till och korrigerat ökningen?”

  Om du har studerat reglerteknik vet du att Jordens termostat inte är en enkel bimetalltermostat som slår av och på.
  Istället består den av ett komplext reglersystem där olika faktorer och processer med olika tidskonstanter samverkar för att styra planetens klimat och temperatur.
  Detta innebär att det finns mycket att hålla reda på och många samband att förstå för oss människor.

 25. Sten Kaijser

  Joachim #23

  Det finns många tidsskalor att hålla reda på. Om vi bortser ifrån satellitmätningar och nöjer oss med ”markobsevationer” så finns det på de flesta håll en dygnsvariation på minst 10 grader. Sedan finns det en latitudberoende årstidsvariation på allt mellan 2 grader vid ekvatorn och kanske 40 grader vid polcirkeln. Sedan går värmen upp och ned ur haven. Det finns inga riktigt snabba återkopplingar.

 26. Ann lh

  # Joachim från # 19 och framåt.
  TWTW har sedan Clauser gav sin föreläsning 8:e maj diskuterat dess innehåll, med stöd av tillgängliga OH, i veckorapporten TWTW – 05 – 25 och veckorapporterna framåt.
  Som jag tidigare skrev( # 20) måste vi ta reda på vad olika begrepp i debatten står för innan vi börjar ”utvärdera”. Ja! Global Warming hör ihop med den tänkta uppvärmning de antropogena bidragen av CO2 står för och den vilar ju på klimatmodellerna.
  Sedan är det ju ett bekymmer för de flesta av oss att vi är särskilt slängda i den matematik Clauser har tillgodogjort sig.
  Clausers resultat av sin termostatmodell kan verkligen ge upphov till frågor som söker sitt svar.
  Ju fler frågor desto större möjlighet att få upplysande svar.

 27. Adepten #24
  Termostaten fungerar, men värmen från havet måste passera oss kryp här nere innan den kan stråla ut högre upp. Simma lungt!

 28. Joachim

  #19 och framåt Termostaten
  Det är väl det jag reagerar på. Clauser hoppar över alla komplexa mekanismer i sin PP och slår fast att han har rätt ändå.
  Samtidigt kanske man ska förklara hans hållning så här:
  1) IPCC har inte bevisat Global uppvärmning (=energi in > energi ut)
  2) En rimlighetsbedömning av havens andel av jordens yta , faktum (?) att energin från solinstrålning över hav går till moln, samt molnens albedo innebär att molntermostatens påverkan på energibalansen är mångdubbelt större än IPCC:s beräkning av påverkan från CO2
  3) Alla komplexiteter och variationer och tidsskalor, inklusive sparad energi från världshaven, vulkanutbrott osv, går att räkna på, men innebär inte global uppvärmning eller apokalyps.

  Hans tankar är intressanta, och har han rätt innebär mänskliga utsläpp av CO2 enbart fördelar, då atmosfären får en välbehövlig påfyllnad efter långvarig minskning ner mot växtsvältnivåer.

 29. Ann lh

  # 19 Joachim, jag ser nu att jag missat ett pinsamt INTE i #26 självklart ska det stå ” … ett bekymmer för de flesta av oss att vi INTE är särskilt slängda i …”, men förmodligen har Du läst det så ändå.

 30. Ann lh

  # 29 Tillägg, Clausers tankar är intressanta men kanske egentligen inte särskilt nya. Det är ju vad AMO-fysikerna Happer m.fl. visat från sitt håll och geofysikerna med ickesambandet mellan Temperatur och CO2 under årmiljonerna från sitt håll.
  Om GW definieras utifrån CO2-hypotesen så är den väl effektivt punkterad nu.

 31. Lasse

  Joachim
  Termostaten som uppkommer på en varm dag är studerad och väl beskriven av Willis Eshenbach på WUWT.
  Han bollar med CERESdataoch visar att en ökad instrålning ger mer nederbörd som väl kompenserar för ökningen.
  Varför ökar solinstrålningen?
  Kanske av samma orsak som den minskar efter vulkanutbrott.
  SO2
  Clausers invändning om osäkerheter är lätt att förstå.
  Två stora tal med osäkerhet kan inte ge en summa med mindre osäkerhet!

  Sök på WUWT och du finner flera thermostatartiklar från WE.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *