Fit-for-33 istället för Fit-for-55

Fit-for-55 bygger på en rädsla för att våra co2 utsläpp ökar halten i atmosfären och att det driver farlig temperaturhöjning på jorden.

 • Att halten ökar stämmer. Exakt hur mycket vet vi inte då stora delar av kolcykeln är delvis okänd. Forkning pågår…
 • Driver temperaturhöjning på jorden är okänt. Ingen vet idag och spannet bland forskare inom klimatet vad gäller tex ECS är ca 0,7-5,4 grader C. Ett spann på 8 ggr mellan lägsta och högsta samtidigt som det är endast klimatmodeller som signalerar ECS över ca 3,0.

Fit-for-55 innebär att EU till 2030 ska sänka sina utsläpp med 55% räknat från 1990 års nivåer.

Sverige har, inom ramen för Net Zero, tagit fram egna mål som enligt Naturvårdsverket är:

 • 63% lägre utsläpp år 2030 (dvs tuffare än fit-for-55)
 • 75% lägre utsläpp år 2040
 • Netto-noll år 2045 där man räknar 85% lägre utsläpp som godkänt

utslapp minskning

Då våra utsläpp 1990 var ca 71 Mton co2 (egentligen koldioxidekvivalenter) så innebär det:

 • 2030: 26 Mton co2
 • 2040: 18 Mton co2
 • 2045: 11 Mton co2

Idag, 2023, så släpper vi ut ca 44 Mton co2 så vi har lyckats sänka våra utsläpp med ca 38% sedan 1990. Det innebär att vi ”bara” har 25 procentenheter kvar på 7 års tid för att nå den svenska varianten om fit-for-55 målet 2030!! (när vi hittills lyckats med 38% på 33 år)

Så om vi tänker oss en konstant sänkning av våra utsläpp så bör takten i vår sänkning vara (relativt våra 44 Mton år 2023):

 • 2030: -7,7% per år för att nå 26 Mton (7 års tid)
 • 2040: -5,4% per år för att nå 18 Mton (17 års tid)
 • 2045: -6,5% per år för att nå 11 Mton (22 års tid)

En oerhörd snabb takt och mycket större än de ”lågt hängande frukter” vi redan tagit. Resultatet av sådana tvingande sänkningar blir att det svenska folkhemmet raseras pga en politik som ev sänker jordens medeltemperatur med ca 0,001 grad om 75 år. Om EU också lyckas så sänks temperaturen med 0,1 grad C år 2100.

Så, kan man hitta ett alternativ till denna politik som inte förgör välståndet i Sverige och EU?

Ja, lösningen är Fit-for-33!

IPCC har en grupp som jobbat med bla hur koldioxiden tas upp i biosfären (växtlighet) och hydrosfären (haven). Gruppens namn är The Global Carbon Project team (GCP team) bestående av ca 123 stycken olika forskare.

De har undersökt hur mycket co2 som tas upp av naturen som konsekvens av den ständigt ökande halten i atmosfären uppmätt bla via Mauna Loa. Nedan graf visar deras resultat så här långt.

 

utslapp globalt

Vid dagens nivåer kring 420 ppm co2 så tar hav och land upp ca 3 ppm co2 per år vilket du kan sätta i relation till våra utsläpp på jorden om ca 36/7,8 = 4,6 ppm per år.

Tittar man på grafen så kan man räkna fram två olika regressionskurvor. En linjär och en icke-linjär.

Den linjära indikerar att hav och land kan fortsätta att ta upp co2 i samma procentuella omfattning oberoende av den faktiska co2 halten. Den icke-linjära indikerar att möjligheten att ta upp co2 minskar något när co2 halten ökar dvs det uppstår en ”mättnad”.

Vi vet inte vilken som är sann men om vi nu ska ta fram en alternativ fit-for-33 så bör vi vara försiktiga och räkna med viss ”mättnad” varför vi använder den icke-linjära ”best fit” när vi börjar räkna. IPCC är ju rädda för att naturen blir mindre och mindre effektiv att ta upp co2 så det stämmer med deras uppfattning.

Simulering av atmosfärens koldioxidhalt:

Så, låt oss nu anta att:

 • vi (hela jorden) sänker våra utsläpp 1% per år from 2024.
 • hela ökningen av co2 i atmosfären kommer från våra utsläpp
 • vi använder den icke-linjära kurvan för att räkna ut hur mycket co2 som naturen tar bort

Frågorna att besvara blir då:

 • när blir co2 halten i atmosfären maximalt hög? När når den sin topp?
 • på vilken nivå börjar halten minska pga att vi fortsätter sänka våra utsläpp med 1% per år?

Grafen nedan visar resultatet av denna simulering.

utslapp topp

Svaren blir då:

 • atmosfärens halt av co2 toppar på ca 460 ppm och minskar sedan år för år
 • toppen sker år 2063 dvs efter 39 år när våra utsläpp totalt minskat med 33%

Fit-for-55 (2030) och Net Zero 2045 kan alltså ersättas av Fit-for-33 som har gjort sitt jobb att begränsa AGW år 2063 med en maximal halt av 460 ppm och vid en total utsläppsminskning på bara 33% under 39 år!

”Är inte det den bästa lösningen, är inte det den bästa lösningen” Citat: Magnus Brasse!

Hur mycket uppvärmning motsvarar då denna Fit-for-33?

Enligt analys av klimatforskarna Roy Spencer och John Christy 2023

(https://link.springer.com/article/10.1007/s00704-023-04634-7)

så uppskattades (försiktig uppskattning) ECS till 1,9 grader C.

Med denna ECS så ger 460 ppm (460-280)/280 = 64%) co2 en uppvärmning på

64% x 1,9 = 1,2 grader C förutsatt att all uppvärmning av jorden kommer från co2.

Summering:

Denna plan innebär att vi endast behöver sänka våra utsläpp på jorden med 33% från dagens nivå. Långt mindre än Net Zero som i Svensk tappning innebär 85% reduktion samt metoder som CCS etc.

Är inte 1% reduktion per år mer rimligt än 5-8% reduktion per år?

Är inte detta ett bra förslag att använda ”försiktighetsprincipen” där man även tar hänsyn till dagens människor och deras levnadsvillkor och inte bara framtidens människor där skrämselpropagandan säger att ”jorden brinner upp”?

Hur sprider vi denna av IPCC ”godkända” information av 123 forskare till de som bestämmer klimatpolicy i Sverige och i EU?

Denna artikels information kommer från den erkända klimatforskaren Roy Spencer enligt denna länk:

https://www.drroyspencer.com/2024/04/unnecessary-net-zero-part-ii-a-demonstration-with-global-carbon-project-data/

Torbjörn Ripstrand, Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Tack Torbjörn för intressant läsning. Kompletterande information finns också i länken nedan.
  Professorerna Lindzen – Happer – Wijngaarden spelar ner klimateffekten av CO2 ytterligare. Den enda effekt man kan vara säker på med besinningslös CO2-jakt är att deltagande länder (ca en åttondel av världen) över tid blir dramatiskt mycket fattigare. Sju åttondelar av världen (inklusive BRICS) bryr sig marginellt eller bara med läpparnas bekännelse med utsläppsmål så långt borta i horisonten så att de saknar betydelse. Arma länder inom EU!

  https://co2coalition.org/publications/net-zero-averted-temperature-increase/

 2. Staffan Lindström

  NO brainwashing here ”Fit For FiftyFive” … måste vara något gudomligt över det… FÅR INTE ÄNDRAS!

 3. foliehatt

  Klon ligger i Mats Kälvemarks kommentar #1. Om (när) 7/8 av jordens länder inte arbetar på att sänka sina CO₂-utsläpp så kommer halten i atmosfären att öka, oavsett vad den sista åttondelen gör. Å andra sidan så spelar det nästan lika liten roll om den åttondelen koldioxidsvälter sig ned till noll. Annat än att de försvinner från den ekonomiska världskartan.

  För att förändra spelreglerna behöver mänskligheten en källa till energi som är koldioxidfri, stabil och planeringsbar, tillgänglig i stora mängder samt billigare än de fossila, utan att orsaka andra miljö, eller klimatproblem.

 4. Kostar det att sänka Co2 utsläppen?
  Jodå – Tysklands 3 regeringspartier har just denna veckan avvärja en regeringskris – tack vare att dom kommit överens om ett ramverk för att hantera ” Det enorma budgetunderskottet”.

  Samma såg vi när Storbritanniens energimarknad kollapsade 2021, pga havsvindkraftens oförmåga att leverera på kalkyler och gröna drömmar – istället fick dessa företag köpa stora mängder Co2 energi på spotmarknaden – bara 1/3 del av företagen överlevde och regeringens tvingades skyffla in ofattbara summor för att rädda landet – folk kunde inte betala elräkningarna och elfattigdom blev ett nytt begrepp.

  Nu vann Labour valet – och lovar att göra Storbritannien till en supermakt inom grön energi – gud hjälpe det landet.

  Tyskland och Storbritannien har havererat sin energimarknad och sin ekonomi – men precis som i Sverige låter den gröna medievärlden meddela att grönt är jättebra, jättebilligt, jättesnällt- och underbart för miljön.

  Ingenting av det som folken här I väst får veta om klimat och grön omställning är sant – vi lever nu i alarmismens totalitära sanning – och då är det ok att krascha ekonomier, skola, vård och omsorg – för vi måste räddas.

  All denna gröna retorik och all grön sanning riskerar att kasta oss in i ett storkrig.

  Alarmism är samhällsomstörtande – när brister bubblan?

 5. Jan-Åke

  Kan det till stor del vara så att den minskande molnighet en och därmed ökningen av den inkommande solstrålningen mot haven gett den ökande halten atmosfäriskt koldioxid ?
  Kan det till stor del vara så att tempökningen i lägre atmosfären även den beror på minskat albedo pga den minskande molnigheten ?
  Här fås ju två kurvor som stiger men utan direkt samband.

 6. FitFor55

 7. TorbjörnR

  #1 Mats Kälvemark

  I denna artikel ställde jag mig på motståndets sida och föreslog något bättre än befintlig policy men fortfarande med tro på att IPCC har rätt.
  Det som visas tydligt (hoppas jag) är att IPCC inte använder sin egen information utan gömmer undan den troligen av politiska skäl.

  Så fit-for-33 är den logiska policyn för IPCC och visar tydligt att någon klimatkris existerar inte

 8. TorbjörnR

  #4 Magnus Blomgren

  Se mitt svar i #7.
  Jag är helt på din sida och då blir ju frågan hur tex fit-for-33 enligt IPCC-matematik meddelas omvärlden?

  Finns chans att den i omarbetad form kan publiceras i någon MSM-kanal?

 9. Magma

  Frågan är när vi och våra barn tvingas forma andra vågen av utvandrare för att överleva den fattigdom som den grönfärgade politiska adeln är på väg att tvinga på oss(?).
  Uffe K den store kanske kan ge oss svaret på den frågan …

 10. Det är svårt att se det smarta i detta fitFore, oavsett siffra.
  Kanske såg ni Länsstyrelsens godkännande av en ny vindkraftpark till havs i början på denna vecka..

  5 myndigheter och länsstyrelsens egen fiskexpert avslog – men länsstyrelsen kom fram till godkännandet eftersom – vi måste tänka på klimatet…

  Blir man dum i huvet av klimatet, slutar man lyssna på sina egna experter och på andra myndigheter?
  Jodå – man och kvinna förlorar förståndet och förnuftet genom att inhalera Klimatet.

 11. Björn

  Kanske det enda sanna kring CO2 är att den antropogena emissionen är stigande, men sen då? Koldioxiden värmer inte, den kan bara i någon grad fördröja återstrålningen från jordytan. Grunden för det som är värme, måste ständigt tillföras utifrån, där solen är den primära källan. Den ackumulerade värmen i haven strålar ut, men måste ständigt tillföras energi, annars avtar den. Årstidsväxlingarna är en ständig påminnelse om solens betydelse för uppvärmning och avsvalning av jordytan partiellt. Härav borde man inse att CO2 i denna process har en underordnad betydelse och borde därför också nedgraderas till en relativt obetydlig forcing jämfört med vattenångan och primär variabel tillförd energi från solen och även andra faktorer som kosmisk strålning som hypotetiskt påverkar molnbildningen.

 12. Karl Eider

  #9 Magma

  Arnold Toynbee var en brittisk historiker. Han hade sin egen teori om civilisationers uppgång och fall.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Arnold_J._Toynbee?wprov=sfla1

  https://youtu.be/3gzkHhSMHIA?si=87G9Neackq4WUc3Y

  ”Civilisationer, menade Toynbee, uppstod som respons på utmaningar, där en minoritet erbjöd en grupp en lösning på utmaningens problem. Sådana utmaningar kunde vara fysiska eller sociala. Om civilisationen kunde bemöta utmaningen växte den, och om den misslyckades förföll den, menade Toynbee, och påstod: Civilizations die from suicide, not by murder. Sammanlagt identifierade han 30 civilisationer, levande och förfallna.”

  När ledarna i västvärlden nu fokuserar på gröna icke-frågor med destruktiva lösningar, i stället för tillfredställa medborgarnas behov, så rusar vi med stormsteg mot slutet av vår civilisation.

 13. Adepten

  Inte för att jag vill skapa dålig stämning men det är faktiskt överbefolkningen med sina aktiviteter som skapar de största miljö- och klimatförändringarna.
  Varför kan ingen lansera att minska nativiteten med minst 55 procent till 2030, jämfört med 1990 års nivåer?
  Istället för att diskutera CO2 som det stora problemet.

 14. Sten Kaijser

  Adepten #13

  : )

 15. Lasselu

  Om Afrika tillåts använda kol, olja och gas kommer deras ekonomi att växa. Enligt Hans Rosling kommer då Afrika att anamma västvärldens låga barnafödande. Då kommer befolkningstillväxten att plana ut. Dessutom skulle den välsignade CO2 att öka lite och Jordens växter och djur frodas.

 16. KGR

  På jorden finns det en imponerande mängd biomassa som utgör allt levande. Låt oss titta på siffrorna i termer av kolmassa (C):

  – **Växter**: Växter utgör den överväldigande majoriteten av biomassa på jorden, med 450 gigaton kol (Gt C). Deras fotosyntes är avgörande för ekosystemens överlevnad.
  – **Bakterier**: Cirka 70 Gt C.
  – **Svampar**: Cirka 12 Gt C.
  – **Arkeer**: Cirka 7 Gt C.
  – **Protister**: Cirka 4 Gt C.
  – **Djur**: Endast 2,589 Gt C, där människor bidrar med 0,06 Gt C (vilket är en liten del av den totala biomassan).

  För att visualisera detta, motsvarar en kub 1 miljon metriska ton kol, och varje tusen sådana kuber är lika med 1 gigaton kol (Gt C). Växterna dominerar, medan djur utgör en liten droppe i den biomassa-oceanen ¹. Intressant, eller hur? 😊

  Källa: Samtal med Copilot, 2024-07-05

 17. Daniel Wiklund

  På text-tv ser jag att varmast i Sverige idag har Kalmar med 18 grader. Karlstad har kallast med 13 grader. Högsommarvärmen lyser med sin frånvaro. Koldioxidjägarna och koldioxidinfångarna kan nog ta åt sig äran.

 18. Adepten

  #16 KGR

  So what?

  Om vi ​​tittar på naturliga processer där biomassa omvandlas till CO₂, är det en del av den globala kolcykeln. Växter genom fotosyntesen tar upp koldioxid från atmosfären och binder det i biomassa. När växterna dör eller äts upp av djur, frigörs kol tillbaka som CO₂ genom nedbrytning och andning.

  Sammanfattningsvis är biomassa-C en viktig del av jordens ekosystem, och dess omvandling till CO₂ är en naturlig process som påverkar både miljö och klimat.

  Mänskliga aktiviteter har dock accelererat denna process, vilket leder till ökad miljöförstöring och koldioxidhalt i atmosfären som ger klimatförändringar enligt gängse uppfattning.

 19. KGR

  #13, 18 Adepten
  Vänligen😇

 20. Berra

  #17 Wiklund:

  Och snart kommer copernicus/fn ändå och säger att juni var varmaste månaden någonsin och att haven kokar, asfalten brinner och betongen smälter…

 21. Daniel Wiklund

  # 18 Adepten ” Mänskliga aktiviteter har accelereat denna process” skriver du. Kanske nåt för den nya myndigheten, accelerationsmyndigheten att ta tag i. Före detta kommunalrådet I Luleå Niklas Nordström fick först jobbet att leda denna myndighet, men har redan sagt upp sig. Det gick kanske lite för fort.

 22. Lasse

  #16 KGR
  Intressant info.
  Kan kombineras med våra globala utsläpp som uppgår till ca 50 GtCo2 ekv årligen.
  Blir det 13 Gt C?
  På sid 13 finns ett flödeschema.
  https://www.ksla.se/wp-content/uploads/2021/09/KSLAT-2-2021-Koll-pa-kolet.pdf

 23. Adepten

  #21 Daniel Wiklund

  Haha😄 Antikens greker hade ju vakter som brukade piska på galärslavarna om de inte rodde tillräckligt fort.
  Vi kan väl inte vara sämre idag? Klimatmålen helgar medlen, men jag tror inte att två personer på ett nyöppnat kontor klarar av det😄

 24. Kent

  Ot Sveriges radio går ut med att det blivit dubbelt så så många heta dagar över 30 grader c. De jämför perioderna 1961-90 med 1990-2020. Visst var det så att i början på 70- talet varnade man för en ny istid?
  Här i Dalsland är det då ingen värme bölja varit runt 15 grader i några dar nu och bad temeraturen i vänern är 13 grader burr. Hoppas sommaren kommer snart

 25. TorbjörnR

  #24 Kent

  De jämförde 10 senaste åren med 1961-1990.
  Dessutom står 2018 förra 1/3 av dessa dagar vilket var ett extremår

 26. Magma

  # Kent 24
  ”Här i Dalsland är det då ingen värme bölja varit runt 15 grader i några dar nu”
  Var det inte så att den nya mediala definitionen av värmebölja är 15 grader celsius i minst 2 timmar …. Hörde dessutom att värmeböljorna blivit fler

 27. Lars Cornell

  #18 Adepten

  ”som ger klimatförändringar enligt gängse uppfattning.”

  Är det alarmisternas 3° – 5°C du åsyftar eller vetenskapsmännens 0° – 1°C ?

 28. Lars Cornell

  Tack Torbjörn Ripstrand för mycket intressant information. Den har jag efterlyst flera gånger. I brist på sådan viktig information gjorde jag själv några amatörmässiga beräkningar för några år sedan och kom då fram till att det finns ett asymptotiskt maxvärde någonstans mellan 500 och 600 ppm. Men då räknade jag inte med avtagande användning av fossila bränslen utan att det skall fortgå som nu under överskådlig tid. Den är som bekant ganska kort eftersom den resursen snart tar slut.

 29. TorbjörnR

  #28 Lars Cornell

  Tack så mycket.
  Tycker analysen är superintressant då Global Carbon Project team får anses ha IPCC-gängets trovärdighet.
  Jag ska ärligt säga att jag inte riktigt vet varifrån analyserna bakom fit-for-55 kommer ifrån, Vilka har räknat och hur har de kommit fram till resultatet Net Zero 2045/50?

  Denna analys ger ju så oändligt bättre förutsättningar för världen att behålla en välfärd om man tror på hypotesen.
  Varför diskuteras den inte ?

  Att jag sedan inte tror på hypotesen är en annan sak men allt som är bättre än Net Zero är en framgång

 30. Adepten

  #27 Lars Cornell

  Med risk för att bli missförstådd🤐
  Den gängse uppfattningen om klimatförändringar drivs av en bred koalition av vetenskapliga samhällen, internationella organisationer, nationella myndigheter, miljöorganisationer, företag, media och aktivister. Dessa aktörer bidrar till att samla, analysera och kommunicera vetenskapliga bevis samt främja politiska och teknologiska lösningar för att bekämpa klimatförändringar.

 31. Lasse

  #30
  SVD har en ledartext om detta idag.
  Flugor samlas kring syltburken.
  Laddstationer i Norrland får bidrag utan att de blir av.

 32. Lars-Eric Bjerke

  TorbjörnR

  Roy Spencers räkneövning kommer från hans ”Simple model” av atmosfärens koldioxid från 2019.
  https://www.drroyspencer.com/2019/04/a-simple-model-of-the-atmospheric-co2-budget/
  Den säger att upptaget av koldioxid i hav/land är direkt proportionell mot koldioxidhalten i atmosfären minus 295 ppm (v). Detta samband har gällt sedan 50-talet och kommer att fortsätta tills havets och markens koldioxidsänka börjar avta. Det är just det senare som är kruxet. Ingen vet ju om koldioxidsänkan kommer att stå sig eller inte.

  Jag fick samma tankar när jag läste Stuard Stanifords blog Early Warning från 2018 ”Global carbon sink holding up so far.”
  https://earlywarn.blogspot.com/

 33. TorbjörnR

  #32 Lars-Eric Bjerke

  Nej, simuleringen bygger på The Global Carbon Project och deras ”godkända” data från IPCC.

  Det är den stora fördelen med denna analys.

  Läs inlägget igen!

 34. Adepten

  #31 Lasse

  Den ledaren var bra😁 Jens Nylander är en sann entreprenör och tillhör tydligen den övre kvartilen på IQ-skalan. Det är nu tydligt att klimatbubblan har fått sig en pyspunka. Näst efter den kommer AI-bubblan att utvecklas till en pyspunka när vi inte längre kan producera tillräckligt med elektricitet🙂

 35. pa

  Det kommer inte ändra något, för människan kan inte påverka de naturliga variationerna i någon mätbar omfattning.
  Hela iden bygger på idiotier som påhejas av idioter och drabbar alla utom de som sitter vid skattkranarna.

 36. Lars-Eric Bjerke

  #33 TorbjörnR
  Jag hade läst på ordentligt men visst har du rätt i att modellerna är olika (fast ger ungefär samma result i dagens läge.) Jag ska beskriva likheter och skillnader nedan
  Jag tycker det verkar ologiskt att Global Carbon Project baseras på att hav/land skulle fortsätta att ta upp lika mycket koldioxid som idag (eller svagt avtagande). Det stämmer ju inte med mätningar sedan 50-talet. Då koldioxidhalten var 295 ppm var ju nettoupptaget noll. Om man gör samma övning med ”a simple model” med 420 ppm i atmosfärskoncentration bli resultatet ungefär detsamma som CGP´s. I båda fallen krävs att kolsänkan är uthållig, vilket vi inte har en aning om.
  Om jag har förstått saken rätt använder IPCC Bernmodellen för beräkning av hur länge koldioxiden stannar kvar i atmosfären, vilket ju inte alls stämmer med CGP eller a simple model.

 37. TorbjörnR

  #36 Lars-Eric Bjerke

  Sådant som händer. Jag vet inte hur gruppen har fått fram sina resultat men det viktiga är att de är politiskt godkända.

  Det vore ju intressant om deras graf kommer från klimatmodeller…

  Vi har ju diskuterat tidigare att förr eller senare så kommer utsläpp och upptagning balansera och atmosfärens halt maximeras. Huruvida det är vid 460 eller 560 PPM är i grunden ganska ointressant då ev temperatur bara skulle påverkas med några tiondelar som mest.

 38. Lars Kamél

  Sverige har kanske varit bäst i världen på att minska koldioxidutsläppen. För har något annat land minskat med mer än 38 % på 33 år?
  Dessutom tar svensk natur upp all koldioxid som släpps ut inom landets gränser, främst genom fler träd och återställda våtmarker. Sverige har redan nollnettoutsläpp!
  Ändå vill svenska politiker, myndigheter och aktivister att Sverige ska vara bäst i klassen på att avveckla välfärd och välstånd genom ytterligare utsläppsminskningar. Fakta bryr de sig inte alls om!

 39. Lars-Eric Bjerke

  # 37 TorbjörnR
  Här är ett papper där man beräknat att koldioxidsänkan minskar med 0,54 % per år.
  https://bg.copernicus.org/articles/16/3651/2019/

 40. Thorleif

  Några kommentarer om senaste data från alarmist-siten Copernicus? Politiker et al måste få panik nu!

  https://climate.copernicus.eu/copernicus-june-2024-marks-12th-month-global-temperature-reaching-15degc-above-pre-industrial

 41. TorbjörnR

  #40 Thorleif

  Temperature.global säger 15,53 grader C.

  Det är 12 månaders rullande medelvärde så inte direkt jämförbart.
  Dock har det värdet gått ner 0,1 grader på hyfsat kort tid.

 42. Adepten

  #39 Lars-Eric Bjerke

  ”beräknat att koldioxidsänkan minskar med 0,54 % per år”

  Var i dokumentet framgår detta att sjunkhastigheten minskat med 0,54 % per år?
  Det skulle innebära att sjunkhastigheten om 50 år skulle vara ca 25 % lägre?
  I dag ökar väl koldioxidhalten i atmosfären med ca 2 ppm per år eller ca 0,5 % om man räknar på 400 ppm.
  Det innebär, om man ska vara ”alarmistisk”, att all mänsklig aktivitet måste upphöra med det snaraste.

 43. TorbjörnR

  #41 mig själv.

  Det ska stå 14,53 grader