Vad visste egentligen EXXON?

Oljeindustrien og CO2s drivhuseffekt

Klimanytt nr. 336 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.
Forfattet av Ole Henrik Ellestad.

https://klimarealistene.com/oljeindustrien-og-co2s-drivhuseffekt/

Efter den varma perioden under decennierna kring 1940 blev det kallare, och världen var upptagen av en kommande ny istid under 1960-1970 åren – naturens dominerande klimatvariation. Men klimatalarmisterna vill att folk ska inbilla sig att oljebolag och andra energiproducenter visste att klimatförändringarna var människan skapade. Denna falska saga får plats i vetenskapens mest prestigefyllda tidskrifter och förs vidare av okritiska medier, inklusive NTB [Norges motsvarighet till TT].

Dagens ledande experter på klimatberäkningar hänvisar till modellernas begränsningar, att de beräknar för höga temperatureffekter från CO2-ökning och att de hela tiden har dålig förståelse för molnens dominerande betydelse (som täcker 66 +/-3 % av jordens yta). Det blir då anmärkningsvärt att klimatalarmister under ett antal år attackerat oljebolaget EXXON för deras ställningstagande till CO2 och klimat främst baserat på resultat från modellberäkningar.

EXXON och klimatpolitik

Huvudpåståendet är att företaget sedan 1970-talet genom egen forskning alltid känt till CO2-ökningens negativa klimateffekter (IPCC:s hypotes). Sekretess av fakta, alltför stor osäkerhet och bagatellisering av effekterna för att säkra bolagets affärsverksamhet är andra anklagelser. Det upprepas ännu en gång i den prestigefyllda tidskriften Science och norska medier (Vårt Land).

Sanningen är en annan. EXXONs forskning inom området använde sig av de förenklade modeller som då hade utvecklats, samarbetade även med externa miljöer och publicerade resultat i internationella tidskrifter. Övergripande osäkerhetsbedömningar från EXXON bör också återspegla den vetenskapliga helhetsbedömningen av tiden (och nutiden) och inte bara baseras på resultaten från enkla, mycket bristfälliga modeller med bristande betoning på osäkerhet och spridningen av denna, för vilken IPCC fick kritik (IAC:s utvärdering 2010 efter ”Climategate” – skandalen).

Under 1980-talet och framåt var oljebolagen bekymrade över den framtida bristen på petroleumfyndigheter. De bevisade fynden tyder på begränsade utsläpp bortom 2000-talet. Jag tror att Shell hade en förutsägelse om ”permanent oljechock” från år 2000, men nya upptäckter och ”skifferolja och gas” har förändrat bilden.

Det har aldrig funnits någon vetenskaplig konsensus om CO2:s klimatbetydelse. Historiskt har den accepterats vara låg. John Tyndall fann omkring 1860 att det var vattenånga som var den mycket starka växthusgasen. CO2 var en svag växthusgas, jfr läroböcker på 1960-talet (Walter Moore, Physical chemistry och Gunnar Hãgg, Inorganic Chemistry), baserad på noggranna data om molekylers strålningsegenskaper sammanfattade av Gerhard Herzberg 1935-50.

Charny-rapportens uppskattning från 1979 var att en fördubbling av CO2 skulle öka den globala medeltemperaturen på 3C +/-1,5 C. Det var en enkel medeluppskattning baserad på den låga uppskattningen från Manabes enkla modell på +1,5C (1967, se KN) 308) och Hansens (GISS) enkla modell av 4,5C. Anmärkningsvärt nog är värdet och osäkerheten fortfarande på samma nivå, efter att ha spenderat tiotals miljarder NOK på beräkningar och flera hundra miljarder på annan klimatforskning. För att siffrorna ska tala för sig själva beräknar de modeller som används av IPCC jordens temperatur till cirka 277,5  287,5 +/-2 Kelvin, en variation på samma nivå som den uppskattade osäkerheten. Det är inte så synligt när IPCC bara rapporterar avvikelser från ett beräknat medelvärde utan osäkerhet.

1970-talets förutsägelse om en ny istid

För EXXON:s koncernledning fanns det dock helt andra förutsättningar som skulle dominera klimatbedömningarna och som aktivisterna medvetet förbiser. Efter uppvärmningsperioden 1915-1940 beskrevs klimatförändringarna som förbättring med mildare förhållanden i kalla regioner (inklusive Arktis) och inte minst förbättrade skördar. Men sedan blev det kallare med sämre skördar. På 1960-talet kom bl.a. Sovjetunionen och Indien i dåligt skick (inklusive CIA-rapport 1974). På 1960-talet förutspådde WMO en eventuell kommande istid, vilket var framträdande i media på 1970-talet med bl.a. artiklarna ”En annan istid?” (Time 1974) och ”The Cooling World” (Newsweek 1975) där den varma perioden 1925-1955 framgår av siffran i grader Fahrenheit. Carter-administrationen övervägde åtgärder mot avkylning så sent som i slutet av 1970-talet. Nedan finns ytterligare en temperatursiffra från NAS (1975), med temperatur i grader Celsius.

temperatur 1975

Klimatkonferensen i Princeton 1955, ledd av den legendariske Otto von Neumann, hade bara en föreläsning om CO2:s möjliga påverkan (KN 194). Världens ledande meteorologer, inklusive norrmännen Jacob Bjerknes och Arnt Eliassen, var medvetna om CO2:s begränsade effekt, att ytterligare ökning närmar sig optisk mättnad (Beer-Lamberts lag 1852/1760 och de andra principerna) som formade världens dominerande uppfattning fram till det plötsliga klimatet vände före 1980. IPCC-anhängare Steven Schneider hade publicerat arbete om att mer CO2 faktiskt skulle leda till ett kallare klot, men när det vände och blev varmare på 1980-talet var budskapet det motsatta.

Århundradets klimatguru, Hubert Lamb, påpekade i UNESCO Chronicle 1973 bristen på koppling:

Medan CO2 gick upp sjönk temperaturen och vice versa. Det måste alltså vara något annat som dominerade klimatförändringarna än ökningen av CO2 – naturliga variationer”.

Men lika viktiga var satellitobservationer (NIMBUS från 1969) som visade liknande förhållanden, även att inversion i atmosfäriska temperaturer (Antarktis/kalla områden) innebar att ökad CO2 främst skulle orsaka nedkylning (se KN 300). Likaså, enligt väderballonger, reducerades fuktigheten i luften som figuren visar (även specifik luftfuktighet) för olika atmosfäriska höjder/tryck (millibar, mb).

luftfuktighet

Se även här och här, data från NOAA. Det skulle minska bidraget från den mycket starkare vattenångan (nämns i KN 307).

Slutsats

Inga studier om ovan nämnda förhållanden ingår i Science-artikeln, normalt en självklar uppgift för referenten att påpeka. Detta är en bra demonstration som visar att IPCC-stödjande artiklar har ett ’frikort’ med mycket dålig faktaunderlag även i de mest prestigefyllda vetenskapliga tidskrifterna och därifrån ända till media.

Mycket kan sägas om EXXON, men för ledningen att ignorera en öronbedövande empirisk faktabas och slaviskt följa uppenbart felaktiga modeller vore meningslöst.

Översättning Ingemar Nordin och Google

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Tack!

 2. Håkan Bergman

  Burr, ”277,5 +/-2 Kelvin”, verkar i kyligaste laget, varmare än så vill vi ha, minst 10 K till.

 3. Lasse

  Tack
  Exxon satsade tidigt på utvärdering och fick väl resultat som kan tolkas som stöd för CO2 påverkan.
  Projektet lades ner .
  Kanske hade de annat att satsa på.
  Vad som ”Exxon” visste är väl svårt att bevisa.
  Visste de att globala utvecklingen skulle fortgå på ett aldrig tidigare positivt sätt med bla 15% grönare värld, en förutsättning för matförsörjningen?

 4. BG

  Men alarmisterna ”glömmer” att exempelvis Sierra Club i USA har tagit mot miljoner av oljeindustrin i stöd i sin kamp mot kol och kärnkraft. Det är bara att läsa Michael Shellenbergers bok Apocalypse Never.

  Här är ett annat exempel:

  ”Exclusive: How the Sierra Club Took Millions From the Natural Gas Industry—and Why They Stopped [UPDATE]”

  https://science.time.com/2012/02/02/exclusive-how-the-sierra-club-took-millions-from-the-natural-gas-industry-and-why-they-stopped/

 5. Göran

  Det finns ingen motsättning för oljeindustrin mellan petroleum och koldioxid. De tjänar pengar på båda. Koldioxidindustrin kommer att bli mer lönsam än petroleumindustrin.

  Vinner klimatkrisbluffarna tjänar oljeindustrin pengar på koldioxid. Vinner klimatrelisterna fortsätter oljeindustrin tjäna pengar på petroleum.

 6. Lars Kamél

  Klimatforskarna kan fortfarande inte med någon rimlig säkerhet avgöra hur mycket växthusgasutsläpp påverkar klimatet. Men Exxon skulle alltså ha vetat ganska exakt redan på 70-talet? Känner de klimathotsreligiösa inte till begrepp som rimlighetsbedömning?
  Men det är klart. De lever i en fantasivärld där klimatforskarna är överens om att växthusgasutsläpp leder till stora, farliga, ja rent av katastrofala klimatförändringar.
  277,5 +- 2 K ska väl ändå vara 287,5 +- 2 K?
  Hur kan någon tro på ett uppenbart felaktigt antagande om att den relativa luftfuktigheten skulle vara konstant, oberoende av temperatur? En enkel väderstation som visar temperatur och relativ luftfuktighet visar ju att antagandet inte alls stämmer!

 7. #2 och #6,

  Rättat nu i inlägget

 8. Lasse

  Länkar :
  https://realclimatescience.com/2019/11/new-video-exxon-knew/

  Inte lätt att gå emot den allmänna trenden.
  När EXXON trodde på värme så blev det kallare.

 9. Evert Andersson

  Richard Lindzen i en av sina föreläsningar uppmärksammade åhörarna på att Kelvingrader startar vi minus 273 grader. En grad K = en grad C.

  Om vi ett ögonblick glömmer temperaturanomalier som de vanligtvis presenteras så är 2 grader C eller K, 7 promille av 287 K.

  Vet inte hur relevant det är, men kan Lindzen så kan väl jag säga så.

 10. tty

  #6

  ”Hur kan någon tro på ett uppenbart felaktigt antagande om att den relativa luftfuktigheten skulle vara konstant, oberoende av temperatur?”

  Jag tror att det hänger ihop med att Manabe i artikeln han fick nobelpriset för gjorde två alternativa beräkningar, en med konstant absolut fuktighet och en med konstant relativ fuktighet. Det sägs inte explicit, men det är uppenbart att det är avsett som två extremalternativ och att det verkliga resultatet måste ligga någonstans däremellan. Sedan snöade på något obegripligt sätt ”klimatforskarna” in på alternativet med konstant relativ fuktighet, vilket som du säger är orimligt.

 11. Sven Andersson

  Det blir skillnad i procentuell värmeökning om man räknar i Celsius eller Kelvin. Exempel:
  Ökning från 1 till 1,5 Celsius är 50 procent.
  Motsvarande i Kelvin är ökning från 274,15 K( 1C) till 274,65 K(1,5C) 0,18 procent!

 12. Jihan

  Rekordkyla i Carlifonien kallt i
  Australien ,Kina och Indien med
  flera 40 cm snö på mallorca.

  Kan inte alla klimattalibaner bara
  stanna upp och fundera på om
  detta går ihop med deras teorier.
  En sak är säker kyla är farligare än
  värme. Vänsterliberaler ska frysa
  rejält innan det går in i deras skallar.

 13. Johan

  Fingret slinter: Johan

 14. Håkan Bergman

  Jag tror att man ska reservera procent för ekonomiska beräkningar och för att ange styrkan på brännvin.
  Här har vi två wikipediasidor,
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Specifik_v%C3%A4rmekapacitet
  https://en.wikipedia.org/wiki/Specific_heat_capacity
  Den första innehåller 3454 byte text och den andra 49991. 0ch det blir väldigt många procent.

 15. Gunnar Strandell

  När det gäller oljebolagens förmåga att förutsäga och styra framtiden sköts den i sank 1994 av norrmannen Björn-Erik Willoch med boken ”Business process reengineering” och de föredrag han höll åren innan.

  Han hade jobbat för Statoil när de gjorde trettioåriga prognoser för oljeprisets utveckling, som blev helt värdelösa vid oljekriserna från 1970-talet och framåt.

  Förtroendet för modeller över lång tid blev och är nog lågt, sedan dess, i oljeindustrin.

  Enstaka höga chefer som Per G. Gyllenhammar kunde gripas av panik och satsa på Jofa och norsk aluminium, istället för att vårda sin produktportfölj och företagets identitet.

  De kloka har avvaktat och följt utvecklingen.

  Jag önskar mig en klok ledning av landet jag bor i.

 16. foliehatt

  Gunnar, #15,
  du har två röster. En att stoppa i valkuvert vart fjärde år, den andra att ventilera i diskussioner i relevanta ämnen. Använd båda.

 17. Kent

  Rubriken till trots handlar denna text inte nämnvärt om Exxon och dess klimatforskning. Denna länk är då betydligt fylligare och med referenser. Exxons klimatforskning låg långt framme för sin tid och de förutspådde korrekt den uppvärmning vi har sett sedan 1970-talet. Vidare berättas det att Exxon först 1989 tog steget att motverka sin egen forskning för att undvika ett regelverk som jobbar för minskning av CO2-utsläpp, av rent kortsiktigt ekonomiska skäl.

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil_climate_change_denial

 18. Magma

  #Kent
  En länk är en länk och inte en referens … en referens till Wiki är ungefär som att referera till ett bibliotek …

 19. foliehatt

  Kent och Magma, ##17,18,
  Wikipedia är totalt värdelöst som informationskälla vad gäller kontroversiella ämnen då det står vem som helst fritt att redigera innehållet.

  Så, den som har tid och en brinnande övertygelse om något kan skriva vad som helst. Vilket också syns. Se t.ex. M. Nilssons respektive E.Widdings wikipediasidor.

 20. Kent

  #18, 19:
  Så ni sågar Wikipedia och kallar den ”värdelös som informationskälla” men litar blint på texten i inlägget av Ellestad? Wikipediaartikeln har mer än 100 referenser och Ellestad bara en – till ett annat lika innehållslöst blogginlägg av honom själv.

  Men låt oss titta på en av referenserna i Wiki: en intern rapport från Exxon från 1978 som rätt tydligt visar vad Exxon visste om global uppvärmning. Pretty impressive.
  https://ia801806.us.archive.org/20/items/aQwayback/exxon/James%20Black%201977%20Presentation.pdf

 21. Anders

  Kent tycker att artikeln om Exxon i engelska Wiki skulle vara förtroendeingivande. Det gör inte jag efter att ha scrollat igenom de senaste editeringarna och noterat vilka botar som ångar på i detta ämne: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Special:History/ExxonMobil_climate_change_denial

  Tänk om Kent och hans anhang istället kunde:

  1) informera oss och omvärlden vari klimatkrisen består i uppmätta värden och

  2) leverera data på hur reduktion av antropogen CO2 påverkar klimatet.

 22. Ivar Andersson

  #17 Kent
  Om EXXON redan på 1970-talet visste hur koldioxid påverkar klimatet varför bildades IPCC 1989?
  Vad har IPCC tillfört under sina drygt 30 år?
  Varför behövs 102 klimatmodeller om EXXON redan på 1970-talet visste hur klimatet fungerar?

 23. tty

  #20

  Jag rekommenderar alla att faktiskt läsa rapporten Kent länkar (vilket han troligen inte gjort). Den beskriver nämligen alla svagheterna i klimatmodellerna och osäkerheterna i klimatvetenskapen på ett bra sätt. Moln, havsströmmar, osäkerheten om den naturliga kolcykeln, osäkerhet om havsströmmar osv osv.

  Det är påfallande hur litet som egentligen har hänt i kunskapshänseende på 45 år.

  Ett par citat:

  ”A nurnber of assrmrptions and uncertairlties are iuvolved, ia the predictlons of the Greenhouse Effect. The fLrst is the assunption that the observed Co2 lncrease can be attributed eati.rel-y to fossil. fuel coubustLon. At Presentr meteorol.ogists have no direct evldence that the incremental C02 tn the atmosphere comes from fossil carbon. The increase could be at least partly due to changes in the natural balance. There is eonsiderable uncertainty regarding what controls the exchange of atuospheric Co2 wlth the oceans and with carbonaceous uaterlals on the contlnents.”

  ”Models whlch predict the climatic effects of a CO2 lncrease are in a prfurltlve stage of development. The atmosphere i.s a very com- p]-icated system, particuLarry on a global- scaLe. rn existlng models, lmportant lnteractions are neglected, ei.ther because they ar! not com- pletely understood or because thelr proper roathematical treatment is too cuobersome. Substantlal efforts are being expended to improve exlsting models. But there is no guarantee that better knowleage wfU lessen rather than augment the severity of the predictions.”

  (50 år gammal skrivmaskinstext är litet svår att OCR:a)

 24. Anders

  Förenkling (av problem), förnekelse (av fakta) och förakt (för avvikande åsikter) i kombination med övertro på datormodeller => klimatalarmism.

 25. tty

  #21

  Jag ser att W M Connolley jobbar på som klimatcensor på Wikipedia, så du har rätt, det är definitivt inte en pålitlig källa.

  Jag hade några kontroverser med honom för ca 10 år sedan då jag vågade mig på att ändra några rena paleoklimatiska sakfel (utan att röra agendan). Han ändrar tillbaka blixtsnabbt och är totalt faktaresistent.

 26. Anders

  #25 tty. Fastnade instinktivt just för denne W M Connolley… Jag kan alltså fortsätta att lita på min magkänsla 😉

 27. Kent

  #23 tyy
  Likväl har de korrekt modellerat den kommande uppvärmningen, spot on faktiskt.

 28. Anders

  #27 Detta påstående måste Du givetvis verifiera. Förklara nu för oss klentrogna.

 29. tty

  #27

  Nej, de har inte modellerat någonting. Däremot läst Manabe & Wetherald 1975 och klippt och klistrat:

  http://go.owu.edu/~chjackso/Climate/papers/Manabe_Wetherald_1975_The%20Effects%20of%20Doubling%20the%20CO2%20Concentration%20on%20the%20climate%20of%20a%20General%20Circulation%20Model.pdf

  Har du någon gång funderat på att sätta dig in i källor du citerar?

 30. foliehatt

  Kent, #27,
  det fullkomligen skriker konspirationsteori om det du framhåller som sant (jag har sett en del sådana i mina dagar). Dessutom så är rapporten full av saker som verkligen inte är ”spot on” – förutom vad som har listats av andra i debatten här om alla osäkerheter som pekas ut så påstås att polernas temperaturökning skulle bli 10⁼C till 2050 (5⁰C upp redan idag).

  Men om detta är signifikativt för vilka krav du har på klimatmodellers överensstämmelser med verkligheten så förstår jag bättre var din argumentation, nu och tidigare, har sina rötter.

  Slutligen så ställer jag mig bakom Anders, #21, frågor till dig. Du har fått dem många gånger nu. Prioritera att besvara dem före att du ger dig in i diskussioner om andra ämnen.

 31. Lars Kamél

  Vi kunniga vet att alla klimatmodeller, utom troligen den ryska från matematiska institutet i Moskva, är misslyckade. De klarar inte tester mot verkligheten och har för hög uppvärmningstrend.
  Lika fullt håller de klimathotsreligiösa på och ljuger om att modellerna fungerar bra och har gett rätt uppvärmningstrend. Inbillar de sig att de kan lura andra än de redan lurade, alltså andra anhängare av klimathotsreligionen?

 32. Artikeln i Science är skriven av Oreskes & Supran et al. Inte så betryggande vad gäller vetenskaplig stringens med tanke på Oreskes tidigare försök att bevisa det där om 97 procents (och t.o.m. 100 procents) konsensus i klimatfrågan.

  Såvitt jag kan förstå har inte Exxon haft någon egen forskning utan byggde sina interna memos på vad de läst hos t.ex. Bert Bolin och i artiklar från WMA (World Meteorological Association). Exxon, skriver Oreskes et al. har ägnat sig åt att ”överdriva osäkerheter, racka ner på klimatmodellering, mytologisera global nedkylning”. Det var knappast Exxon som hittade på detta med global nedkylning och en snabbt annalkande istid (DN hade en artikel 15 november 1979 om att istiden kunde komma på bara 20 år). Det var en väldigt vanlig teori på 1970-talet. Som nämnts i texten ovan var t.ex. Stephen Schneider först istidsvarnare och sedan uppvärmningsalarmist, han ändrade sig ungefär under åren 1971–1979.

  Oreskes källor är t.ex. Exxons primer från 1978 och 1982 samt World Meteorological Organisations skrift från 1977. Det luriga är att Oreskes et al. i sin artikel oftast skriver att ”Exxon reports …” olika saker. I de allra flesta fall har de knappast forskat fram det som sägs utan de tar data och diagram från andra. I några få fall har de nog haft statistiker som fått data från någon forskningsdatabas och sedan har de kört detta i något program för att skapa diagram.

  De framhåller ofta osäkerheten i beräkningar och datorernas ringa kapacitet, hur det skulle ta veckor att köra vissa simuleringar osv. Så min slutsats är att Oreskes et al. gör ett väldigt väsen av att Exxon ”visste” det mesta om global warming. Men det gjorde ju mängder av andra också som läst olika artiklar och rapporter.

  I J F Blacks rapport (som länkades till här i inlägg #20) The Greenhouse Effect från 1978 står explicit (sid 5):

  ”My lnformation is derived from following recent literature in this area and from talks with some of the leading research people in the field.”

  Det knepiga är ju om de skulle ha sagt en sak internt och något helt annat utåt till allmänheten. Och det kanske de har gjort, men Oreskes et al. visar inte detta.