vulkaner

+/- för vulkaner?

  Klimateffekter av vulkanutbrott har observerats och diskuterats under många år. Vulkanutbrott sänder upp partiklar i atmosfären, där de under 1-2 års tid utgör ett hinder för inkommande solinstrålning. Det är sålunda allmänt erkänt att vulkanutbrott är kylande, och i globala temperaturkurvor kan man t ex se effekten av Pinatubos utbrott i juni 1991, se   →

Vulkanutbrott kan påverka jordens klimat mer än man trott

Vulkanutbrott kan påverka jordens klimat mer än man trott genom att de släpper ut mycket mer väderförändrande partiklar, skriver Charles Q Choi på Our Amazing Planet den 11 juli 2011. För att undersöka vulkaners påverkan på det globala klimatet undersökte forskarna den enorma vulkanen Eyjafjallajökull på Island den 20 mars 2010. De övervakade, från en   →

Koldioxid gär vulkaner explosiva

”När magman i vulkaner kommer i kontakt med kalkrik berggrund kan på kort tid enorma mängder koldioxid frigöras”, kan vi läsa i UNT. En grupp forskare från bl.a. Uppsala universitet har gjort experiment i vilka kalksten utsätts för mycket höga tryck och temperaturer. Många vulkaner vilar nämligen på kalkrik berggrund, som binder stora mängder av   →

Ur gårdagens NWT, eller Hur ska Mann ha det?

Ifrån Värmland kommer denna intressanta artikel.

Nu kommer vulkanutbrotten

Det har redan förekommit påståenden om att den globala uppvärmningen kommer att innebära fler jordbävningar. Och nu menar en geologiprofessor från London att stigande havsnivåer kommer att föra med sig fler vulkanutbrott. Många vulkaner, däribland Etna, ligger nära kusten. Den stigande havsnivån böjer visst havsbotten under berget. Det blir som att trycka tandkräm ur tandkrämstuben,   →

Another one bites the dust

Större delen av den uppvärmning som skett i Atlanten beror på en minskning av mängden stoftpartiklar i atmosfären, inte AGW, menar Amato Evan, forskare vid University of Wisconsin-Madison Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies. Hans studie publicerades i Science den 26 mars. ”Volcanoes and dust storms are really important if you want to understand changes   →

Kol-laps?

Idag upptäckte även DN att det händer någonting uppe i Tällberg. Runt 450 deltagare – vetenskapsmän, politiker, näringslivsföreträdare, debattörer, allmänhet och media – har samlats i lilla Tällberg mellan Leksand och Rättvik för detta fritänkarnas forum, som i år har föresatt sig att leverera direkta policyrekommendationer till världens makthavare. På detta forum har vi redan   →