Vulkanutbrott kan påverka jordens klimat mer än man trott

Vulkan

Vulkanutbrott kan påverka jordens klimat mer än man trott genom att de släpper ut mycket mer väderförändrande partiklar, skriver Charles Q Choi på Our Amazing Planet den 11 juli 2011.

För att undersöka vulkaners påverkan på det globala klimatet undersökte forskarna den enorma vulkanen Eyjafjallajökull på Island den 20 mars 2010. De övervakade, från en forskningsstation i Frankrike, vulkanens enorma plym som spred sig över hela Europa.

Utbrottet kastade snabbt ut stora askpartiklar i atmosfären. Forskarna analyserade sedan hur många sekundära partiklar av denna aska som genererades vid kemiska reaktioner med andra komponenter i atmosfären. De partiklar som skapades från utbrottet var mestadels bestående av svavelsyra och växte med tiden.

Om svavelsyrapartiklar blir tillräckligt stora kan de bete sig som frön för molnbildning. Moln i sin tur kan förändra mängden och typen av nederbörd ett område får.

De atmosfäriska data som forskarna samlat in under Eyjafjallajökulls utbrott tyder på att vulkanutbrott kan frigöra upp till 100 miljoner gånger mer askpartiklar än man trott. Dessutom kan ytterligare partiklar formas på lägre höjder och längre avstånd från vulkaner än tidigare studier har visat.

De flesta tidigare studier har inte riktigt insett låghöjdseffekterna av vulkaner” säger forskaren Julien Boulon, en fysiker vid Laboratoriet för meteorologi och fysik vid det franska nationella centret för vetenskaplig forskning och Blaise Pascal University i Aubiere, Frankrike.

Resultaten redovisas i tidskriften Proceedings of National Academy of Sciences och pekar på den potentiellt bredare klimatpåverkan som vulkaner kan ha.

Red anm: Ytterligare kylande effekter som döljer uppvärmningen
(förutom Kinas svavelutsläpp) alltså. Forskningen går framåt!

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Pär Green

  Jonny,
  Detta har tagits upp ett antal gånger!
  Tack vare sjömän finns gamla uppgifter på hur temperaturen har påverkat människan!

 2. Pär Green

  Krakataus utbrott 1883

  Under året efter utbrottet föll genomsnittstemperaturerna i världen med upp till 1,2 °C. Vädermönster fortsatte att vara kaotiska i åratal, och temperaturer återgick inte till det normala förrän 1888. Utbrottet införde ovanligt stora mängder svaveldioxidgas (SO2) i stratosfären; dessa färdades senare med höga vindar utöver jorden. Detta ledde till en global ökning av svavelsyrlighet i cirrusmoln på hög höjd, som i sin tur ökade molnens reflektivitet (albedo). Följden blev att instrålande solljus reflekterades bort i högre grad än vanligt, och hela jorden kyldes ner tills svavlet föll till marken i form av surt regn.

  Huvudartikel: Krakataus utbrott 1883

  Den seismiska aktivitet runt vulkanen var intensiv åren före det stora utbrottet 1883; en serie av mindre utbrott som började i mitten av juni 1883 ledde fram till katastrofen. Vulkanen fortsatte spy ut ånga och aska fram till slutet av augusti.

  Den 27 augusti förstörde en serie av fyra enorma explosioner nästan hela ön. Explosionerna var så våldsamma att de hördes 3 500 km bort i Perth, Australien, och på ön Rodrigues nära Mauritius, 4 800 km bort. Tryckvågen från den sista explosionen registrerades av barografer över hela världen, och den fortsatte att registreras upp till fem dagar efter explosionen. Totalt genljöd chockvågen från den sista explosionen runt jorden sju gånger.

  Konsekvenserna av pyroklastiska flöden, vulkanisk aska och tsunamis hade tillsammans en förödande följd på regionen. De holländska myndigheternas officiella dödssiffra var 36.417; vissa källor uppskattar antalet döda till över 120.000. Det finns ett stort antal rapporter om grupper av människoskelett på flottar av vulkanisk pimpsten som flutit tvärsöver Indiska oceanen och spolats upp längs Afrikas östkust, upp till ett år efter utbrottet. Under året efter utbrottet föll genomsnittstemperaturerna i världen med upp till 1.2 °C. Vädermönster fortsatte att vara kaotiska i åratal, och temperaturer återgick inte till det normala förrän 1888.

 3. pekke

  Kanske låg solaktivitet och höjd vulkanaktivitet har en koppling som förstärker en nedkylning ?
  http://en.wikipedia.org/wiki/Year_Without_a_Summer
   
  http://en.wikipedia.org/wiki/Little_Ice_Age
   
  Abstrakt:
  The Role of Explosive Volcanism During the Cool Maunder Minimum
  http://adsabs.harvard.edu/abs/2002AGUFMPP61A0298A
   
  Det verkar som att vulkanaktiviteten ökar när det är långvarigt låg solaktivitet vilket förstärker en ev. nedkylning.
   

 4. Halvdansken

  Det finns ju faktist de som tvivlar på meteor-teoring ang. dinosariernas utdöende, och istället pekar på enorma vulkanutbrott i nuvarande Indien.

 5. Det är bara se Pinatubo 1991 och se dess konsekvenser,en dipp som
  heter duga.
  De utbrott från Island verkar inte haft någon betydelse alls,bara
  flyget har retats några dagar endast,men de var små egentligen.
  ALI.K.

 6. pekke

  ALI.K
  Islands vulkaner är inte att leka med, skulle det bli ett liknande utbrott som Laki hade 1783 skulle det bli allvarliga konsekvenserna för hela Europa.
   
  http://en.wikipedia.org/wiki/Skaft%C3%A1reldar
   
  Här en flygvideo från Katla efter glaciärfloden förra veckan, kolla in de jättelika sänkorna son bildades i glaciären.
  http://www.youtube.com/watch?v=EYUVC-gWyb8&feature=related
  Det var ytterligare en glaciärflod nu i veckan, men den gick inåt land och orsakade inga skador.
   
  Både Myrdalsjökull och Vattnajökull har haft ganska hög aktivitet den senaste tiden, så kan hända mer.

 7. Pekke#
  De vulkanutbrott i Island som varit obetydliga,än så länge.
  Men som sagt dessa Vulkaner i Island kan bli ett REJÄLT hot för
  Skandinavien är jag helt medveten om.
  ALI.K.
   

 8. Halvdansken#
  Ett riktig iaktagelse ,denna vulkanutbrott i Indien,kan ha haft en
  större betydelse än vi trott,den bör ha haft en stor betydelse,men
  vi vet för lite om detta ännu.
  Båda teorierna vulkan och meteoriter,har haft stor betydelse för
  vår Jord,frågan är hur mycket dessa har spelat för roll för Jorden.
  Det gäller också den ryska meteoriten i Sibiriska ödemarken,om-
  rådet är kraftigt påverkart av magnetism i underjorden,varför?
  Var det en meteorit?
  Frågan är inte helt klarlagd på långa vägar.
  ALI.K.

 9. Pär Green 2
  Där har vi nått som man kan oroa sig över.  Huga!

 10. Pär Green

  Och en till!


   

    

  Indonesisk vulkan spyr aska i jätteutbrott
   

  Het aska kastades tusentals meter upp i luften och fick bybor att panikslaget söka skydd, då en vulkan i centrala Indonesien fick sitt hittills största utbrott på söndagen.

  Mount Lokon på ön Sulawesi i norra Indonesien, har varit inaktiv i åratal, men väcktes mullrande till liv igen sent förra veckan.
  En rad utbrott på torsdagen och fredagen krävde ett dödsoffer – en kvinna som dog av en hjärtattack då hon flydde.
  Enligt Surono, en lokal vulkanspecialist, var söndagsmorgonens utbrott det hittills största. Sot och partiklar kastades 3 500 meter rakt upp i luften.
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13336250.ab

 11. Christopher E

  Halvdansken, Ali.K;

  Man ska dock inte glömma att i gränsen Krita-Tertiär ligger ett lager med iridium, vilket gjorde att meteoriten kunde förutsägas innan man fann en krater med både rätt storlek och rätt ålder i Yucatan. Det blir lite otroligt om denna meteorit bara av en tillfällighet ligger i rätt tid. Sannolikheten för att det var en meteorit är alltså mycket stor.

  Det hindrar inte att vulkanismen som gav upphov till Deccan-platåerna i Indien inte är intressant i sammanhanget. Det har föreslagits att den var en följd av meteoritschocken nästan på nästan andra sidan jorden, men det bör noteras att den indiska vulkanismen är kopplad till när subkontinenten drev över en permanent så kallad hotspot (analogt med Hawaii) i nuvarande södra Indiska Oceanen. Indien låg ju intill Madagaskar, släppte därifrån och drev norrut för att kollidera med Asien. Hotspoten ligger idag vid ön La Réunion öster om Madagaskar, som har bland den mest aktiva vulkanismen i världen. När jordskorpan drev över denna hotspot bildades i tur och ordning de indiska basalterna, Maldiverna, Chagos, Mauritius och alltså senast La Réunion.

  Jag ska förresten till Mauritius (numera avsomnade vulkaner) i augusti och lovar ägna vulkanklimat en tanke när jag vandrar bland basalterna. 😎

 12. C,E#
  intressant kommentar,tack för den!
  ALI.K.