Klimat och vulkaner

Dags för lite klimathistoria igen. Nedanstående inlägg är baserat på en artikel från The Collector och en artikel från Interesting Engineering .

toba

För c:a 75 000 år sedan exploderade en supervulkan, Toba, på Sumatra. Det är förmodligen det största vulkanutbrottet under människans historia. Man beräknar att utbrottet var bortåt 1000 gånger större än det ökända Krakatoa i slutet på 1800-talet . Stora mängder aska fördes upp i atmosfären och cirklade runt jorden. I Indien som var den kontinentala landmassa som låg närmast, 500 mil bort, var asklagret 15 cm tjockt. Allt kvävdes och dog ut. Askan täckte även stora delar av Afrika. Så här ser en jämförelse i mängden aska ut mellan vulkaner som vi känner till:

aska

Det finns två teorier om vad som hände med klimatet och människan. Den ena kan vi kalla för Nära-Döden och den andra för Flera-Överlevde.

Den första teorin, Nära Döden, stöds av ett genetiskt mysterium, nämligen att vi människor trots allt är ganska nära besläktade. Jämfört med många andra arter på jorden så är Européer, Afrikaner och Kineser närmast att betrakta som kusiner snarare än olika raser och arter. En del forskare menar att detta tyder på att människosläktet vid någon tidpunkt i stort sett blivit utplånat och att endast en spillra överlevde. Och att det är ur denna folkgrupp som vi alla härstammar. Man menar också att effekterna av Toba-utbrottet förmörkade solen i 10-100 år och att det triggade en istid.

Den andra teorin, Flera-Överlevde, menar att utbrottet visserligen var en jättestor katastrof men att betydligt fler människor, och växter och arter i allmänhet, överlevde på olika håll i världen. De menar också att den luftburna askan inte minskade den globala temperaturen med mer än 3,5 grader och att temperaturerna återvände till det normala efter fem år. Som stöd för denna teori hänvisar man till nya modellkörningar där storleken på de partiklar som vulkanen slängt ut har en stor betydelse för påverkan på klimatet.

Förutom de två artiklarna som nämnts i inledningen så rekommenderar jag starkt boken av Eva Marie Brekkestö, Vårt alltid skiftande klimat. Den betonar också vulkanernas betydelse för vårt klimat. Även om vulkanutbrott inte styr klimatet på egen hand så är det ofrånkomligt att de i hög utsträckning har bidragit till olika klimatregimers utveckling på jorden.

klimatbok jgp

Boken finns att köpa bl.a. här, här , här , och här .

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Niklas Strömberg

  Utbrottet var inte 1000 gånger större än Krakatoa, möjligtvis 100. Då ska man dessutom godta att Tobautbrottet var ett VEI 9, dvs en magnitud över högsta kategorin på skalan.

 2. Ann lh

  Vulkanism, ännu en energikälla som kan värma oceanerna och havsströmmarna från grunden som klimatgudarna med dess profeter glömt eller gömt.

 3. Lasse

  Tack Ingmar för dina texter.
  Vulkaner spyr ut aska i en takt som är klimatpåverkande.
  De kyler när aerosolerna kommer upp i atmosfären.
  Clean air act har plockat bort samma typ av föroreningar.
  Vad sker då?

  Kart över stilla havet:https://volcano.si.edu/gvp_currenteruptions.cfm

  Ring of fires!

 4. Daniel Wiklund

  Igår visade TV en dokumentär om vulkanutbrottet på Island i april 2010. En påminnelse om vad som händer när naturen sätter ner foten. Ännu så har vi människor inte dominans över naturen. Vulkanernas liv är förgörelse och evolution.

 5. Göran

  För 75 000 år sedan, var det inte en istid då? Det kanske var en annan istid som utlöstes?

  75 000 år tycks vara en för kort tid för utvecklingen av olika raser om man utgår från en enda ras.

  Modellkörning? Någon som får ett leende?

 6. Daniel Wiklund

  Den 24 juli 1999 hade Aftonbladet en krönika med rubriken ”Vulkanerna våra värsta miljöbovar” skriven av Robert Aschberg. Det hade just varit ett vulkanutbrott i Nya Zeeland. Han var kritisk till att miljö vännerna inte brydde sig om utbrottet. Han ger flera fakta om vulkanutbrott hämtat från en artikel av geologen Sven Laufeldt. Han ringde upp Laufeldt som sa ”Den viktigaste miljöinsatsen idag vore att se allting i ett längre tidsperspektiv. En del av varningarna för växthuseffekten hör hemma på de teologiska institutionerna. Det började när meteorologerna behövde pengar till superdatorer. Enda sättet att få pengar var att skrämma upp människor med växthuseffekten”. Robert A skriver ”Visst är det vidunderligt att de politiker som drivit fram koldioxidskatt och miljöavgifter och byggt partier runt de så kallade miljöfrågorna, partier som idag är med och avgör Sveriges framtid, aldrig nämnt ett ord om vulkaner. Jag ger mig fan på att en del miljövänner -utom möjligen Gudrun Schyman-kan tillåta sig att njuta av ett gott vin från Etnas sluttningar. Men de vill förstås inte såga av grenen de sitter på och medge att naturen är sin egen värsta fiende, och att det är vulkaner, inte människor, som är vår tids största miljöbovar”. Det var ord och inga visor. Skrivet långt innan Covering Climate Now bildades.

 7. Sören G

  #5
  Den senaste istiden inleddes för 115 000 år sedan och slöt för knappt 12 000 år sedan. Men även under istiden varierade klimatet med varmare och kallare perioder. Runt för 80 000 år sedan var temperaturen något högre, men för ca 70 000 år sedan hade temperaturen sjunkit 5-6 grader enligt iskärnedata från Antarktis.

 8. Roland Salomonsson

  #5 Göran!
  För ca 75000 år sedan så hade pågående glacial gått tillbaks i den grad att stora delar av istäcket var bortsmällt. Efter smällen så blev det ”omtag” och den delen blev hårdare än den 1:a delen. En glacial är inte konstant. Senaste bestod således av 3 delar inkl bakslaget vid Y.D.

 9. tty

  På senare år har man tonat ner den förmodade effekten av Lake Toba. Man kan notera att Homo floresiensis och Homo luzonensis båda överlevde Lake Toba, trots begränsad utbredning och närhet till utbrottet.

  I Indien där asklager från utbrottet anträffas på många håll märks inte heller något kulturellt brott i samband med utbrottet.

  Och några utdöenden av djur eller växter som stämmer tidsmässigt verkar inte heller vara kända.

  https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:0a9312e1-19fc-4e6e-9740-4d05be06ff78/files/s7h149r417

  En annan stor calderakollaps nära Neapel för 39 000 år sedan kan ha varit viktigare. Det verkar finnas ytterst få om ens några fynd av neandertalare yngre än det asklagret. Det utbrottet sammanföll dessutom med Heinrich Event 4 i Nordatlanten.

  Det stora Laacher See-utbrottet för 12 900 år sedan tycks också ha kraftigt påverkat de samtida jägarkulturerna i Nordeuropa med partiell avfolkning som följd. Här kompliceras bilden dock av att den kalla Yngre Dryas-stadialen börjar i stort sett samtidigt, och dateringarna är inte tillräckligt exakta för att bena ut vad som kom först.

  Den senaste stora vulkankatastrofen var ju på 500-talet, då de folkvandringstida jordbruksbygderna längs Norrlandskusten och i Österbotten tycks ha helt avfolkats, och de omfattande övergivna ”stensträngsbygderna” på Öland, Gotland och i Östergötland indikerar en kraftig befolkningsminskning. Men även där kompliceras bilden av den nästan samtidiga Justinianska pesten.

 10. tty

  #5

  ”75 000 år tycks vara en för kort tid för utvecklingen av olika raser om man utgår från en enda ras.”

  Raser (eller underarter som man numera föredrar att kalla dem) kan uppstå mycket snabbare än så. Populationer som isolerades när den senaste istiden upphörde för 12 000 år sedan är i regel egna underarter idag.

  Och betänk att ALLA olikheter mellan t ex en europé, en ostasiat och en australisk aborigin har uppstått under de senaste 50 000 åren (när det gäller aboriginen visserligen med hjälp av 5 % Denisova-gener)

 11. Roland Salomonsson

  För att återgå till 74000 fkr och mt Tuba!
  Vid den tiden hade mänskligheten nått Sundaland förbi ”Sumatra”. och var på väg mot Australien/Nya Guinea. Vid smällen täcktes stora delar runt mt Tuba av aska och bl a ca 1 m i södra ca 1/3 av Indiska Halvön ca 400 mil åt väster. Sådan aska är giftig på olika sätt och bedöms ha dödat allt liv där askan föll.

  Detta bör samtidigt ha dödat de människor som hade etablerat sig inom nedfallsområdena. Därmed försvann alla spår av människa inom nedfallsområdet för ca 10000 år. Någon liten spillra överlevde, men knappt mer i ett par regioner i Indien resp i dagens Indokina resp utanför Malackahalvön.

  De människor som hade passerat mt Tuba hade nu ingen annan väg för expansion än österut resp norrut. Australiens Aboriguinéer brukar själv sätta sin ankomst till ca 70000 fkr. Norrut är spåren sena, men ca 50000 fkr finns människa dels i NÖ USA resp i Ö Amazonas inom delstaten Piaiu. Bergen är t ex fulla av klippmålningar. Jordarna i Sydamerika är så sura att alla mänsklige lämningar försvinner, utom i ett enda fall inom NV Amazonas där en ung kvinna blivit begravd i en kalkstensbyggnad och daterats till ca 12000 fkr. Forensiskt kunde kvinnan återskapas och förutom med DNA så såg hon ut som en Australisk Aboriguinée. Det är först nyligen som arkeologer/Historiker börjat erkänna hur tidigt människan befolkat de amerikanska kontinenterna.

 12. #5 #10,

  Begreppet ”ras” är så vitt jag vet inget evolutionsbiologiskt begrepp utan tillhör väl mer vardagsspråket. Men att människan ser olika ut är inte så mycket en genetisk anpassning som just en utseendemässig.

  Linné, den store klassifikatorn inom biologin, gick av naturliga skäl efter utseende. Men när den genetiska vetenskapen gjorde sitt inträde under sent 1900-tal så skedde en smärre revolution. Om man går efter genernas likhet och inte efter utseende så fick man revidera stora delar av Linnés verk.

 13. Sören G

  #12
  När det talas om ”ras” så menar man väl egentligen släktdrag där man upplever skillnader i utseende vilka är större ju avlägsnare släktskapet är.

 14. Roland Salomonsson

  Det föregående kan jämföras med vad som gäller för Europa. Här fanns det en gles befolkning av människa från ca 300000 fkr (Kaukasus/S Atlasbergen). Dessa människor kallas av nutiden Neanderthalare. Något Out Of Africa finns inte i bilden. Detta är ett kommunistiskt rövslickande gentemot USA:s svarta befolkning.
  Emellertid expanderade modern människa in i Europa, i huvudsak från Mellersta Östern och hela tiden interagerade de nya med de gamla. Tekniskt kan inte Neanderthalare resp modern människa skiljas åt. Verktyg och metoder ser lika ut. Det krävs skelettdelar för att särskilja.
  39000 fkr går mt Vesuvius i luften, d v s vad som idag är ”Neapelbukten”. Istiden fick ny fart i N Europa. Aska lade sig ända fram till Uralbergen. Hela det området blev livlöst p g a giftig aska. Inkl människa. Kanske överlevde ett fåtal människa (Neanderthalare) utmed Atlantkusterna, men den tidens kuster är idag dränkta. Neanderthalarnas huvudsakliga bosättningar fanns före katastrofen i Serbien resp Ukraina och längs Atlantkusten. Med utbrottet intensifierades istiden. Långsamt expanderade människa över Kaukasus norrut och ”återtog” t ex Ukraina, där det skapades en kultur från ca 35000 fkr tillsammans med enstaka överlevande Neanderthalare som när den nådde Frankrike fick namnet Sollutreankulturen. Denna kultur var anpassad för ”havsbruk” (typ Inuiter) och för den megafauna naturen utvecklat.
  Men ca 13000 fkr kom en ny smäll (Yngre Dryas) vilka effekter tog död på Eurasiens och N/S-Amerikas Megafauna. Europas blandbefolkningar i princip utrotades på kort tid. Några enstaka överlevare kan spåras, t ex i Elbedalens nedre. Ca 11000 fkr återtogs Balkan och Ukraina av nyanlända jägarsamlare, som inom kort övergick till bondebefolkning.

 15. Tege Tornvall

  Supervulkaner klassas på nivå 8 (högst) i VEI-skalan och släpper ut minst 1.000 km3 vulkaniskt material (sid 78-79 i min bok ”Tänk om det blir kallare?”). De har utbrott med runt 10.000 års mellanrum. Toba var en sådan, och även Huckleberry Ridge i Yellowstone. Den anses ha 600-700.000 års periodicitet och hade sitt senaste utbrott för 640.000 år sedan. Nu observeras marken där svälla oroväckande igen.

  Andra oroande stora utbrott kan komma från markvulkanen Campi Flegrei strax nordväst om Neapel samt Taupo på Nya Zeeland. Island är en ständig oro. Campi Flegrei ligger över samma magmakammare som kägekvulkanen Vesuvius,

  Ett stort superutbrott kan göra övrig klimat- och miljödebatt överflödig för lång tid. Men bortglömt i rådande debatt.

 16. Tege Tornvall,

  #6 Daniel. Som medlem sedan 1972 i Publicistklubben föreslog jag för snart tio år sedan dåvarande ordf. Anna Hedenmo att PK en öppen debatt om varför media inte uppmärksammar fakta och personer som betvivlar överdrivna klimatlarm.

  Hon hänvisade till IPCC som gällande faktakälla och menade att jag kunde avsluta mitt medlemskap om jag var missnöjd. Sedan efterträddes hon av Robert Aschberg, och jag återkom med mitt debattförslag. Knäpp tyst utan minsta svar. Kapp-vändare ?

 17. tty

  ”Men att människan ser olika ut är inte så mycket en genetisk anpassning som just en utseendemässig.”

  Många av skillnaderna är dock adaptiva, som t ex pigmentering och kroppsform, som är anpassningar till mängden solljus respektive temperatur.
  Många andra särdrag (i synnerhet utseendemässiga) beror troligen på sexualselektion.

  ”Ras” undviks av ideologiska skäl, men synonymen ”underart” är i hög grad levande fortfarande. Hos många arter finns delpopulationer som inte är reproduktivt isolerade, men som skiljer sig åt så mycket morfologiskt och/eller beteendemässigt att de betraktas som underarter. Faktum är att trenden inom biologin nu domineras av ”splitting”, d v s att vad som betraktats som underarter upphöjs till arter. Antalet fågelarter har därför ökats från knappt 9 000 till ca 12 000 på ett par årtionden.

  ”Om man går efter genernas likhet och inte efter utseende så fick man revidera stora delar av Linnés verk.”

  Det kan man dock inte utan vidare göra. Den genetiska skillnaden mellan två populationer talar bara om hur länge de varit åtskilda, inte hur olika de är. Detta beror på att de flesta mutationer inte har någon egentlig effekt, de är ”tysta” eller ”neutrala”. Däremot kan ett fåtal mutationer leda till reproduktiv isolering, och därmed artbildning, om de påverkar t ex parningsbeteenden eller viktiga signalfunktioner som t ex sång.
  ”Råa” genetiska skillnader måste därför hanteras med stor försiktighet när man skall bedöma artstatus.

  Det är lätt att hitta exempel på arter som är mycket lika, men som inte alls kan korsas t ex stare och svartstare, men också mycket olika arter som regelmässigt korsar sig t ex knipa och salskrake.

  Sedan finns det som alltid gränsfall, kråka och svartkråka t ex, de kan korsas även om det inte är särskilt vanligt. Det verkar som gråkråkan är bättre anpassad till kallt klimat, och hybriderna har möjligen reducerad fertilitet.

  Det finns också många artpar som regelbundet hybridiserar och där hybriderna är livsdugliga och fertila, men där genflödet är så litet att arterna ändå inte ”flyter ihop”, som t ex röd glada och brun glada.

 18. OT: Jag råkade lyssna på P1 där Rahmstorf från PIK institutet fick breda ut sig om att AMOK, och därmed Golfströmmen, skulle plötsligt stanna (tipping point). Nu verkar det inte vara så farligt med det eftersom det hela har tagit fart igen under de senaste 10 åren. Men den modellbaserade spekulationen var ohejdbar. Ingen ände på alla de olyckor som väntade oss pga vårt koldioxidutsläpp med smältande isar och allt.

  Jag önskar att jag kunde ställa följande fråga: ”Era prediktioner verkar vara av stor politisk betydelse. Vad skulle hända om Du, PIK, Rockström och Greta fick all makt i en världsregering? Och ni fick ned temperaturen på vår överhettade jord, civilisationen gick tillbaka till medeltiden, skatten höjdes till 100% och alla överlevande måste leva i 15-minutersstäder? Vad säger era modeller om det?”

 19. Göran

  Det är väl bara i Sverige som vi inte vågar använda oss av order ras eller raser. I USA går det alldeles utmärkt och att även dela in folk i olika raser.

  Det är inte bara utseende som skiljer oss åt utan det finns saker på insidan som skiljer oss åt. Det bara är så och jag kan inte förstå att vissa anser det kontroversiellt.

 20. foliehatt

  Ingemar, #18.
  Det sköna i den framställningen (SR) är att det är samma visa som SvT drog för en månad sedan ungefär, vilken de fick pudla för. Tipping point skulle (enligt modellen) inträffa om 1700 år från nu, och skulle kräva sötvatteninflöde av storleksordningen 5 gånger all is på Grönland under dessa 1700 år.

  Med andra glasögon på näsan skulle man kunna tolka det modellutfallet som att AMOC-tipping point på grund av Grönlands avsmältning är omöjlig.

 21. tty #17,

  Jo, jag inser förstås att genetiken inte ger svar på alla frågor. Samtidigt så bör vi vara medvetna om att alla klassificeringar som görs är i någon mening konstruerade av oss människor. Inte så att det de inte har motsvarigheter i verkligheten, men i någon mån är de alltid konstruerade. Och då blir ju frågan vilken klassificering som är ”bäst”? Ja, det beror ju på vilket syfte vi har med klassificeringen.

 22. tty

  #1

  Toba var VEI 8. Man känner bara till ett VEI 9-utbrott, Fish Canyon tuff i Colorado (5 000 kubikkilometer) som inträffade för 28 miljoner år sedan.

  Sedan finns ju det verkligt tunga vulkaniska artilleriet, Large Igneous Provinces (LIP), vilket innebär framförallt utbrott av lättflytande platåbasalt över stora områden. De kan uppgå till flera miljoner kubikkilometer som kommer i flera pulser över en geologiskt sett kort period, tusentals till hundratusentals år. Sådana basaltutbrott är inte explosiva men har ändå stora effekter p g a de stora mängder flyktiga ämnen som frigörs (svavel, klor, brom, fluor, kvicksilver…).

  En stor LIP påverkar drastiskt klimat, växt- och djurliv över hela Jorden.

  De två senaste var Columbia River-basalten i USA och Etiopien-Jemen för ca 15 respektive 30 miljoner år sedan. Fast vi har en ”mini-LIP” i nutiden, nämligen Island, där platåbasaltutbrott faktiskt inträffar. Det senaste, Laki 1783-84 omfattade ca 14 kubikkilometer, och orsakade stora effekter på hela norra halvklotet. En del historiker anser att den missväxt som följde var en viktig utlösande faktor för den franska revolutionen.

 23. Lasse

  Imponerad av kunskapen som finns ovan.
  Men vad finns under?

  Det finns vulkaner även under haven.
  Kan dessa ge havstemperaturpåverkan i någon mätbar utsträckning?

 24. Daniel Wiklund

  # 16 Tege T Robert A tillhör inte nån av mina favoriter. Men geologen Sven L hade intressanta synpunkter. Tror inte att Robert A och Aftonbladet skulle skriva nåt liknande idag.

 25. tty

  #21

  Jag håller med om att all klassificering ovanför artnivå är ett mänskligt påfund, och ett hjälpmedel att organisera vårt vetande om naturen.

  Men för arter är det litet annorlunda eftersom djur (och även växter, faktiskt) själva skiljer på artfränder och icke artfränder och reagerar olika på dem. Detta är alltså något verkligt som finns i naturen, inbyggt i organismerna.

  Dock fungerar ju detta inte för populationer som inte kommer i kontakt med varandra, t ex på två öar eller på vardera sidan av en bergskedja.

 26. tty

  #23

  ”Kan dessa ge havstemperaturpåverkan i någon mätbar utsträckning?”

  Inte annat än rent lokalt p g a havens enorma värmekapacitet.

  Kanske med undantag för LIP som jag nämnde i 22 ovan. Det finns en del som tyder på att mycket stora LIP på havsbotten kan ge effekter på havet. Den största av alla kända LIP, Ontong Java Nui-platån (80 miljoner kubikkilometer på 3-6 miljoner år) tycks signifikant ha påverkat havsströmmar och havets kemi.

 27. tty #25,

  Vi skulle kunna ha en lång filosofisk diskussion kring vad som är konstruerat eller ej. Men dagens feminister, wokefilosofer och diverse tyckare som vill hänga med i medietyckarnas inne-tänk har totalt missuppfattat insikten om att det är vi människor som klassificerar verkligheten i begrepp. Som du påpekar så gör även djur och växter det eftersom de reagerar olika beroende på t.ex. olika arter.

  Sammanblandningen som de gör sig skyldiga till är i korthet att man från det rätt självklara att klassifikationer är konstruerade efter behov, dra slutsatsen att verkligheten är godtycklig; att det det inte ”egentligen” finns saker som man och kvinna, att det inte finns olika folkslag (särskilt så finns det inga ”svenskar”), att det inte finns någon sanning. Det har gett upphov till en mycket förvirrad och motsägelsefull diskussion som man fyller ledar- och kultursidor med. Plus en otalig mängd böcker och vetenskapliga artiklar. Allt är bäst lämpat att slänga på återvinningen, så har vi åtminstone NÅGON nytta av det.

  Vi kastar på prov ut våra begreppsnät över verkligheten och hoppas på att fånga en och annan sak som faktiskt beskriver denna del av verkligheten. Konstigare än så är det inte.

 28. Christian H

  #Roland Salomonsson

  Jag har med intresse tagit del av dina synpunkter på Out Of Africa-teorin och om hur människosläktet spridits runt om. För cirka 10 år sedan fick jag ett erbjudande av National Geographic att spåra mitt genetiska arv via y-kromosomen. Jag nappade och testet visade att jag tillhörde haplogroup R1B, som är vanligast i Västeuropa, dock inte i Sverige. Genom att undersöka mutationer kom de fram till att y-kromosomen vandrat från Afrika över till Arabiska Halvön, via Irak och Iran till Södra Ryssland, för att fortsätta västerut till Mellaneuropa, ner till Spanien. De som hade denna y-kromosom anses vara de konstnärligt högtstående människor som gjorde grottmålningar spanska Altamira och franska Lascaux för mer än 20000 år sedan. Därefter vandrade genen sedan upp längs Europas västkust, Doggerland och slutligen Skandinavien. Min fråga till dig blir därför: ”Anser du att deras slutsatser är fel, då du motsätter dig Out Of Africa- teorin, och i så fall varför”? Du har ju hävdat In to Africa istället.

  En annan intressant aspekt är förstås hur människan spridits. Eldsländarna har ju visat sig vara genetiskt närbesläktade med aboriginerna i Australien och även kulturellt lika primitiva. Då uppstår frågan om hur de kan ha tagit sig dit från Australien. Kan de verkligen ha kommit dit avsiktligt, kanske i jakt på solens uppgång eller kanske pga av en olyckshändelse? Man har också funnit att Sydamerikas apor är nära besläktade med de i Afrika, men inte med de i Nordamerika. Det har föreslagits att d kommit dit med hjälp av flytande öar som slitits loss från Afrika och med hjälp av strömmar hamnat i Afrika. Det låter bestickande, då det borde vara många individer som då följt medsedan upp längs Europas västkust, Doggerland och slutligen Skandinavien. Min fråga till dig blir därför: ”Anser du att deras slutsatser är fel, då du motsätter dig Out Of Africa- teorin, och i så fall varför”? Du har ju hävdat In to Africa istället.

  En annan intressant aspekt är förstås hur människan spridits. Eldsländarna har ju visat sig vara genetiskt närbesläktade med aboriginerna i Australien och även kulturellt lika primitiva. Då uppstår frågan om hur de kan ha tagit sig dit från Australien. Kan de verkligen ha kommit dit avsiktligt, kanske i jakt på solens uppgång eller kanske pga av en olyckshändelse? Man har också funnit att Sydamerikas apor är nära besläktade med de i Afrika, men inte med de i Nordamerika. Det har föreslagits att d kommit dit med hjälp av flytande öar som slitits loss från Afrika och med hjälp av strömmar hamnat i Afrika. Det låter bestickande, då det borde vara många individer som då följt med. Kan det vara något liknande fenomen bakom hur Eldsländarna kom dit? Vad tror du?

  Det verkar vara något lurt med den gängse beskrivningen om hur människan spridits, speciellt i Sydamerika. Alla kom nog inte dit via Berings sund.

  Att vi härstammar från Neanderthalarna är inget att skämmas för. Blåögdhet är vanlig hos arktiska djur och var så även hos Neanderthalarna . Rött hår var också vanligt hos dem. Till stor del tror jag att dessa egenskaper kommer just från dem.

  Oj då, det blev mycket OT här, men olika väder- och klimathändelser jämte vulkanisk aktivitet torde ha haft ett avgörande inflytande på människans historia och har det så även idag. Vi är inte herrar över klimatet, utan måste anpassa oss till det. Globalistmaffian och dess lakejer försöker inbilla oss att de kan styra klimatet, men de har fel!

  Slutligen skulle det glädja mig om du, Roland, vill besvara ovannämnda spörsmål, då jag förstått att du är mycket kunnig inom området,

 29. Christian H

  Jag beklagar att jag inte hann redigera klart. Därför står visst innehåll i dubbel upplaga

 30. Sten Kaijser

  Christian H #28

  när det gäller apor är nog förklaringen ”platt-tektonik”. Det var Alfred Wegener som observerade att Brasiliens nordöstra hörn passade precis in Guineabukten och då ville han förklara släktskapet mellan djur i Afrika och Sydamerika med att de en gång hängde ihop.

  Det är samma sak på norra halvklotet men där har separationen mycket senare.

  Det handlar dock alltid om miljontals år, så människańs utbredning har inte med tektoniken att göra, däremot med istider.

 31. Göran

  Vissa forskare anser att haven värms underifrån och bara de övre 400 metrarna värms ovanifrån.

 32. Göran

  I Brasilien har man hittat gener i hundar vars gener bara existerat i hundar i Danmark. Tog sig vikingarna ända till Brasilien?

 33. Christian H

  #Sten Kajser

  Platt-tektonik kan förklara varför daggmaskar och krokodiler är genetiskt lika i Sydamerika och Afrika. Dock kan det inte gälla apor som utvecklades långt efter att Sydamerika och Afrika glidit isär. Tyvärr minns jag inte inte exakt tidsspannet, men jag tror inte aporna dök upp förrän minst 100 miljoner år efter isärglidandet. Det är just därför som den genetiska likheten mellan Afrikas apor och de i Sydamerika är så förbryllande. Kanske någon annan på forumet har bättre koll på årtal gällande kontinentaldriften?

 34. Christian H

  #Göran

  Jag tror inte det är omöjligt att vikingarna hade med sig hundar till Amerika och att några av deras efterkommande begav sig till Sydamerika. Jag har läst någonstans att man funnit stammar där med en genetik som tyder på såväl europeiska som afrikanska förfäder. Det är fortfarande mycket som är oklart inom detta område.

 35. Bernt O

  Vi vet inte hur bra vi har det, så länge supervulkanerna slumrar nere i djupet – oförberedda och aningslösa som vi är.
  Bergrunden ovanpå Campi Flegrei utanför Neapel har en speciell fiberarmering som gör den böjlig och stark – håller den på att försvagas?
  1980 höll den för det enorma trycket underifrån, men hur länge?
  https://www.youtube.com/watch?v=hZbnQGhv4bU

 36. tty

  #28

  ”Man har också funnit att Sydamerikas apor är nära besläktade med de i Afrika, men inte med de i Nordamerika.”

  Nu finns det ju inga apor i Nordamerika att vara släkt med.
  Det är riktigt att de sydamerikanska aporna är släkt med de afrikanska. Dock inte särskilt nära, de två linjerna skilde sig åt för ca 40 miljoner år sedan. Intressant nog är de säregna sydamerikanska caviomorfa gnagarna ungefär lika nära släkt med phiomorfa afrikanska gnagare.

  Sydamerika och Afrika var närmare varandra då, och att två däggdjursgrupper lyckades ta sig över i stort sett samtidigt tyder på att det fanns strömmar och öar som underlättade spridningen.
  Nya fossilfynd tyder t o m på att två olika apor tog sig över, men att den ena linjen är utdöd.

 37. tty

  #31

  ”Vissa forskare anser att haven värms underifrån och bara de övre 400 metrarna värms ovanifrån.”

  Uppvärmningen genom geotermisk energi är mycket blygsam (typ 0,1 W per kvadratmeter).

  Och allt vatten i djuphavet kommer ju ned från ytan. Vilket bevisas inte minst av att det är rätt väl syrsatt.

  Att djuphavet är så kallt beror på att djupvattnet uppstår dels i Nordatlanten när det mycket salta golfströmsvattnet kyls och sjunker (den mycket omtalade AMOC), dels i polynyor och under havsisen runt Antarktis. Det är alltid det tyngsta vattnet som sjunker till botten.

 38. Bubo

  #6 Daniel Wiklund #16 Tege

  Vad är det ni vill säga? Att eftersom vulkanutbrott har stor miljöpåverkan borde politiker prata bry sig om det? Finns väl ingen politisk åtgärd som kan påverka vulkanutbrott? Varför ska det då diskuteras?

  Bättre att de ägnar sig åt människoskapad miljöpåverkan som det åtminstone finns någon rimlig möjlighet att påverka än att de ska stå i riksdagen och diskutera vulkanutbrott. Får vara för era skattepengar i så fall.

 39. Bubo #38,

  Till skillnad från dig och de flesta klimatalarmister så är vi intresserad av klimatet och dess förändringar, även om det inte handlar om koldioxid. Vissa tror nämligen att klimatet styrs av människan och enbart koldioxidutsläpp.

 40. Christian H

  #tty

  Nog finns det apor i Nordamerika. Brednäsorna finns upp till södra Mexiko. Men de härstammar kanske också från Afrika. På apor.se kan man läsa:
  ”Forskarna är överrens om att aporna i Sydamerika härstammar från de afrikanska aporna. De ska ha kommit över Atlanten för cirka 50 miljoner år sedan men Sydamerika och Afrika separerades för 100 miljoner år sedan. Detta innebär att aporna måste ha korsat ett stort hav på något sätt”.
  Det betyder att avståndet mellan Afrika och Sydamerika var ungefär hälften av det nutida, eller minst 160 mil. Ett mycket långt avstånd! Måhända fanns det nu sjunkna vulkaniska öar i den Mittatlantiska ryggen, eller också kom aporna med flytande öar som slitits loss från mangroveträsk. Det senare finns beskrivet på https://www.svd.se/a/aab2fce8-b85f-3db8-b273-5a817cae8105/sydamerikas-apor-kom-fran-afrika

 41. tty

  #40

  Det finns apor i södra Mexico upp till Tehuantepecnäset som är gränsen mellan den nearktiska och den neotropiska regionen. Och ja, aporna där tillhör Ceboidea, de sydamerikanska aporna, som t ex vrålapor. Jag såg (och hörde) för övrigt första gången vrålapor just där, i Chiapas.

  Den sista kända apan i Nordamerika, Ekgmowechashala dog ut för 28 miljoner år sedan.

  Och aporna använde nog både sjunkna vulkanöar (som man vet har funnits i sydatlanten), och flytande öar för att korsa Atlanten.

 42. tty

  #38

  ”Finns väl ingen politisk åtgärd som kan påverka vulkanutbrott? Varför ska det då diskuteras?”

  Litet beredskap för några års missväxt och kyla skulle inte skada. Vi har faktiskt haft extrem tur, det har nu gått 32 år sedan det sista vulkanutbrottet som påverkade klimatet signifikant. Det är en ovanligt lång paus.

  Och det finns flera ställen på Jorden där ett vulkanutbrott mycket väl skulle kunna leda till flera miljoner döda. Platser där storstäder är byggda på ignimbrit- eller laharavlagringer. Mig veterligt finns ingen beredskap alls där.

  Observera detta är kända risker för katastrofer som vi vet har inträffat förr och kommer att inträffa igen, i motsats till teoretiska ”klimatkatastrofer”

 43. Magma

  Jag tror nog att Sveriges riksdag har lika stor möjlighet att påverka vulkanernas aktivitet som det globala klimatet … hörde i för sig nu på morgonen att Nordiska ministerrådet vill lägga skatt på socker o kött som ett gemensamt krafttag för att rädda klimatet … 😳 så det skulle ju kunna vara så att jag har jättefel … 😖 men som tty säger så finns det åtgärder som kan vidtas för att minska konsekvenser, både av väderhändelser och vulkan utbrott!
  P.S. Vi har de politiker som vi röstar fram …. !

 44. Christian H

  Det allvarliga är väl att vi inte har någon beredskap värd namnet inför de värsta hoten mot mänskligheten. Jag tänker då på extrema vulkanutbrott och nedfallande himlakroppar. Beredskapslagren av mat och utsäde är försvinnande små. Istället satsas det enormt på små och inbillade hot, som klimatförändringar. Klimatet sköter sig självt och vi kan bara påverka det ytterst marginellt. Liksom på medeltiden skyller våra makthavare på vårt syndfulla leverne när det blir naturkatastrofer eller felslagna skördar. Det är ett utslag av hybris när makthavare tror att de kan styra klimatet. Det handlar endast om att med skrämsel skaffa sig makt och pengar och då är andra människors väl och ve irrelevant. Det brukar heta att VI måste ändra vårt sätt att leva, men de menar att NI måste ändra sättet att leva. Den styrande globalistmaffian ser klimathotet som en affärsmöjlighet, berikar sig på det och försöker nu ställa om hela samhället för att öka makten ytterligare.

 45. Christian H

  #41 tty

  Tack för svar! Nu har några frågetecken rätats ut.

 46. Tege Tornvall

  Som flera påpekat finns de flesta av Jordens vulkaner under haven. Runt 80 procent, har jag sett. Många är aktiva, men även många passiva vulkaner och andra sprickor under vatten släpper fortlöpande ut koldioxid och andra gaser.

  De kan tillföra minst hälften av årliga CO2-tillskott enligt kolcykeln (Zeller, Nikolov, Hiller, Watts, Batiza m. fl). Inget av detta får vi veta av alarmister,

 47. Roland Salomonsson

  Kanske kontroversiellt!
  Jorden ser i princip ut som en ”fotboll”. En mängd ”lappar” åtskilda av sprickzoner. Lättast kan detta urskiljas längs oceanernas bottnar, men gäller även för ”fastlanden”.

  Platt-teorin behöver modifieras. Vad som verkar ske är att jorden sakta expanderar och blir större. T ex expanderar Atlanten längs mitten med typ 4 cm årligen (om jag minns rätt). Alla sprickzoner expanderar. Detta innebär att landområden separeras (jmf världskartan). Alla rörelser har att göra med behovet att balansera jorden. Antarktis är jordens ”fot” och står en aning närmare solen än Arktis. F n är östra Afrika på väg att delas av. Jordens massa växer ständigt då stoft, vatten, himlakroppar från rymden kontinuerligt slår ned, vilket påverkar jordens balanser.

  Drivkraften är gravitation. Denna är komplex. Genom jordens rotation får man både en gyroeffekt och en normal ”gravitationseffekt vilka ligger i ”balans” längs med jordens yta. De som studerat ett kärl, som snurrar snabbt (gyro) och innehåller ett mjukt ämne kommer att se hur ämnet ifråga med tiden fördelar sig närmast jämnt runt kärlets övre insida. Effekten av gyro på jorden blir att samla merparten av landmassorna runt Arktis d v s längst bort från ”foten”. Vad gäller jorden, så finns ett ”hål” i Arktis, d v s Norra Atlanten, som nu sakta fylls igen av Island. Grönland existerar enbart av balansskäl. Den dag Island växt över Nordatlanten, så kommer ismassorna på Grönland att ha tinat bort.

 48. Roland Salomonsson

  Vad gäller ”avfolkning” ca 535 i Norden.

  Denna avfolkning har 2 delar. Dels att delar av befolkningar flyttar söderut och dels att återstående befolkningar börjar leva på nytt sätt och använda nya metoder som inte sätter samma spår i terrängen som tidigare. Denna återstod bosätter sig samtidigt på nya platser. Kanske går man från bofasthet till sässong-nomadism (i högre utsträckning)

  En intressant historisk effekt av katastrofen 535 är hur kultplatsen ”Uppsala” uppstår.
  Först anläggs i Helsingländerna från ca år 0 ett antal monumentalgravar (och befästa boplatser).
  Ungefär 400 ekr anläggs en kultplats i Härnösand med 4 monumentalgravar i Ö-V riktning. På platsen finns (fanns) även en kallkällsjö samt ett hov (där domkyrkan står). Vid den tiden gick handeln från norra Tröndelag österut mot Ångermanälvens avrinningsområde (även i N Tröndelag anlades med tiden en kultplats).
  Handeln lades med tiden om och då flyttades typ 450 ekr centrum till Högom i Medelpad. Samma ”Uppsala-anläggning”.
  Ca 500 ekr anläggs Nolbyhögarna, men den 4:e högen (tingshögen) blir liksom i Tröndelag en stor terrass. Kanske blev anläggningen inte färdigbyggd?
  Sedan kom smällen 535 ekr. Ganska omgående flyttar klanen? söderut och i varje fall en del av klanen tar kontroll över centrala Uppland, samt anlägger från ca 550 på nytt en kultplats, vad som idag heter Uppsala Högar.

 49. Roland Salomonsson

  Appropå hundars gener i N Europa resp Brasilien.

  Här behöver man läsa Kåre Prutz forskning (hans böcker). Kåre blev aldrig erkänd som forskare (han var närmast journalist), förmodligen eftersom hans forskning ifrågasatte en massa ”etablerad” forskning. Den akademiska världen visst ”bäst”. Kåre visade bl a hur nordiska sjöfarare tidigt hade tillgång till den matematik som behövdes för att göra långfärder i Oceanerna. Hans forskning visade bl a hur Ptolemios bevisade att jorden var rund. T ex kunde sedan tysk forskning hitta en mängd tidigare okända städer i centrala östeuropa vilka Ptolemaios pekat ut.

  Kåre visade även hur begreppet ”Charta” förändrades från att innebära listor över positioner för geografiska punkter till att gälla grafiska återgivningar av dessa punkter – d v s vad vi idag kallar ”karta”! Kåre spårade således upp anteckningar för positioner Europas sjöfarare gjort. Sådana uppgifter hemlighölls för att kunna säljas. Av sådana uppgifter framgår att Euopeiska sjöfarare nådde Nordamerika resp Amazonasflodens utflöde långt innan vikingatid. Han påvisar även hur Grönlänningar senare exploaterar New York-området.
  Kåre dog för ett par år sedan – Emellertid – Läs hans böcker.

 50. Benny

  Magma, vi har inte de politiker vi röstar fram utan vi har de politiker som partistyrelserna plockar fram! Att kalla Sverige för demokrati med vetskap om detta förhållande är falsk varudeklaration. Det är ju som en vis man en gång sa att hade våra röster haft någon som betydelse så hade vi inte fått rösta! Stalin sa att det är inte folket som röstar som är viktiga utan de som räknar rösterna vilket kan appliceras på en del mystiska valresultat i Sverige.

 51. Christian H

  #Roland Salomonsson

  Ja, nog måste man känt till vikingarnas färder till Vinland långt innan Columbus ”upptäckte” Amerika. På 1400-talet fanns det t.o.m en biskop med säte i Grönland. Så kretsen kring påven var säkert informerad.

 52. tty

  Det finns ett tämligen avgörande bevis för att det inte funnits annat än ytterst sporadiska kontakter mellan Eurasien och Nya Världen före 1492.

  Nämligen att innevånarna helt saknade immunitet mot gamla världens sjukdomar.

  Stora epidemier rapporterades redan omkring 1500 och 100 år senare hade befolkningen sjunkit med 90 % eller mer, även i områden dit inga europeer ännu nått.

  Några enstaka skepp eller kanoter från det isolerade Grönland och ännu mer isolerade öar i Polynesien var inte nog, men så snart fartyg kom från mera tättbefolkade områden så gick det illa.

 53. tty

  #51

  ”På 1400-talet fanns det t.o.m en biskop med säte i Grönland.”

  Nej, det fanns det inte. Den siste biskopen i Gardar på Grönland, Alfr, dog 1378. Han hade tillträtt 1365 efter 20 år lång vakansperiod.

  Det tillsattes biskopar i Gardar efter det också, men det var en rent titulär post, och ingen av dem försökte ens resa till Grönland.

 54. Roland Salomonsson

  För att kunna diskutera mänsklighetens expansion, så måste man förstå förutsättningarna fram till jägar-samlar-skedet.

  Först – alla människor måste leva i utvidgade familjegrupper. Alla familjegrupper var ”bofasta”, åtminstone sässongvis. Tänk efter!
  Det gick inte att ständigt flytta, då de behövde ägodelar. T ex skin är tungt! Enklast att flytta är givetvis med sjöfarkoster. En familjegrupp måste bestå av 15 vuxna par och deras barn, d v s ca 60 individer. Blev de ned mot 10 vuxna par (deras barn) så var de på väg att dö bort. Blev de typ 30 vuxna par och deras barn (ca 120 individer), så blev det sociala stridigheter.
  Familjegruppen byggde på att alla byten delades lika. Detta fungerar bara för ca 15 vuxna par (eller färre). Om gruppen hittar ett område där de slipper svälta så överlever fler barn till vuxen ålder och gruppen når 30 vuxna par. Då måste en del (typ halva gruppen) söka upp nytt revir månaders dagsmarscher (paddling/rodd) bort. Detta innebär att gruppen expanderar ungefär vart 20:e år. På lång sikt oerhört kraftfullt. Det är så mänskligheten expanderade.
  15 vuxna par är genetiskt optimalt för att undvika inavel. En sådan grupp klarar även att vårda sjuka/skadade och överleva.

  Ovanstående utvecklades av en tvärvetenskaplig Australisk forskargrupp, vilken senare splittrades p g a bl a teorierna runt ”Out Of Africa”, vilken de inte accepterade, som tog deras anslag.

  Och glöm alla tankar på den ensamme mannens och hans kvinnas ”landnam”. De och deras barn skulle inte överleva en vinter.

 55. Christian H

  #tty

  Nåväl, den siste biskopen som bodde på Grönland dog 1378 och levde inte på 1400-talet. Det ändrar dock inte på att Grönland och Vinland borde varit kända av den katolska kyrkan sedan lång tid. Från Wikipedia hämtar jag följande: ”Grönland kristnades omkring 1000. Grönlands förste biskop, Erik Gnupson, skall ha avrest till Grönland 1112 och omkommit 1121 under en missionsresa till Vinland. Hans efterträdare Arnold vigdes till ämbetet av ärkebiskop Asker 1124 i Lund. 1126 grundades ett eget stift för Grönland, med biskopssäte vid Gardar (nu Igaliku). Biskopen stod under ärkebiskopen i Nidaros (Trondheim).[2] Biskopsgården var ansenlig. Till följd av landets natur måste nämligen biskopen kunna hysa ett stort antal långväga gäster. Hans storstuga var till och med större än biskopens i Bergen”.
  Av ovanstående anledning anser jag att den katolska kyrkan måste ha haft god kännedom om såväl Grönland som Vinland och att det inte fallit i glömska när Columbus seglade till Amerka år 1492.