Plimers lilla gröna – för ännu inte läskunniga

 

CO2 07

Efterlyst! Den naturliga CO2-halten under 5-600 miljoner år (fig 1)

Vid FNs första globala miljökonferens skrev världens ledare under den så kallade klimatkonventionen, vilken på lösa boliner hävdade att förändringar i klimatet direkt eller indirekt är kopplade till mänsklig aktivitet som förändrar sammansättningen i den globala atmosfären, (se sist i inlägget). Vad man inte direkt skrev då var att det gällde den CO2 som släpps ut i atmosfären vid förbränning av de fossila bränslena. Detta påstående har nu lett till krav på ”Den Gröna Omställningen” med ”Net Zero”.

Geologiprofessor Ian Plimer hävdar övertygande att det inte kan bevisas att CO2 har någon avgörande betydelse för de globala klimatförändringarna och att den så kallade CO2-hypotesen är motbevisad. Han menar tvärtom att planetens växtvärld numera lider av CO2-anorexi.

koldioxid temperatur 1

Kan man här se något samband mellan CO2-halt och den globala temperaturen? (fig 2)

Ian Plimer har sedan länge engagerat sig i denna viktiga fråga. Han har publicerat välgrundad litteratur i frågan och nu har han dessutom skrivit trilogin The Little Green Book för alla åldrar. Det är en liten behändig serie anpassad för förskoleåldrar, tonåringar och vuxna. Trilogin ger grundläggande utbildning i klimatfrågan och är som sagt skriven av en av de mest välmeriterade klimatprofessorerna på området.

The Little Green Book:

 • For twenties & wrinklies, (länk 1), beskriver atmosfärens koldioxidhalt i det stora perspektivet. Boken tar återkommande upp hur CO2-halten på jorden har minskat under de senaste ca 500 miljoner åren (se fig. 1) och att jordens växtlighet numera är svältfödd på CO2. Samtidigt återkommer han alltsomoftast till hur den moderna civilisationen, som bygger på användningen av de fossila bränslena, varit gynnsam för honom och hans generation i väst.
 • For teens (länk 2) ger de mest grundläggande kunskaperna i den breda klimathotsfrågan.
 • For ankles biters ger ett genomtänkt underlag för alla vuxna att diskutera med de ännu inte läskunniga kring grundläggande kunskap om CO2 och vår föda, från bondejord till alla våra pruttar och liknande, samtidigt som han påpekar värdet med tillgång till pålitliga energikällor.

Tillsammans ger de små böckerna en fast grund att stå på när det gäller det så kallade klimathotet.

51eTbA1qdwL. AC UY327 FMwebp QL65 3

Det första uppslaget visar en tecknad bild av en hungrig best. Texten lyder “For most of time, it was a case of eat or be eaten”. Ja, så var det. För den tidiga mänskligheten gällde det precis som för alla andra djur i naturen att äta eller ätas. Men, i dag har vi jordbruk med jordbrukare som producerar vår mat så att vi inte behöver tillbringa varje dag med att jaga och samla för vår överlevnad.

¤¤¤

Plimer bjuder sedan på ett enkelt kretslopp kring bröd, från plog till prutt med talande illustrationer och lämpliga reflektioner.

När bönderna plöjer fälten använder de fossila bränslen som energikälla till sina traktorer på samma sätt som när det sår, rensar ogräs och skördar. Skörden körs av fossildrivna fordon till kvarnar och bagerier. Mer energi behövs för att mala säden och baka bröd. Brödet transporteras till butiker i fossildrivna fordon och vi alla kommer till dessa butiker i el- eller fossildrivna bilar för att köpa brödet och andra livsmedel.

Utan fossila bränslen skulle vi inte få mat från jordbruken.

¤¤¤

Men var kommer de fossila bränslena ifrån?

När växterna gror och växer tar de upp CO2 från luften.

Ju mer CO2 i atmosfären desto bättre för växtligheten.

Vi får veta att skogar täckte stora delar av jorden redan innan dinosaurierna dök upp. Skogarna växte genom att producera växtnäring med CO2 från luften, solljusets energi, vatten och mineralnäring i jorden. En del av skogarna täcktes senare av slam och sand och så småningom förkolnade träden och omvandlades till stenkol. När de förkolnande träden, stenkolen nu bränns släpps den gamla, fossila lagrade solenergin ut och ger oss värme. Samtidigt återvinns den fossila koldioxiden och släpps ut till atmosfären/luften.

Andra fossila bränslen är olja och naturgas. De kommer från grönt slem, flytande växter och smådjur som samlats på havsbottnarna. Delar av dem har täckts med sand och slam och omvandlats till olja och gas. Även de innehåller koldioxid och solenergi som en gång fanns i atmosfären. När de bränns avger även de CO2 och värme.

¤¤¤

Vår mat innehåller kol precis som våra kroppar. När vi äter bröd och all annan mat sönderdelar vi den i munnen. Saliven hjälper till att bryta ner tuggorna och skickar ett meddelande till magsäcken att tuggorna är på väg. Nere i magsäcken tar bakterier och kemikalier hand om och bryter ytterligare ner maten. Kolrikt material som kroppen behöver transporteras in i blodbanorna. Socker håller igång hjärnan och ger musklerna energi, ersätter döda celler och bygger upp nya när man växer. Om hjärnan inte får socker kan den leva på fett.

Sådant som kroppen inte kan använda blir bajs, kiss, rap och pruttar.

Vårt kiss är mest vatten och kemikalieskräp från våra muskler och njurar. Njurarna filtrerar ut avfallet från blodet och ger det till urinblåsan. Det gula i kisset bildas när blodkroppar bryts ner till avfallsprodukter.

Kiss ska vara nästan färglöst, om det är gult drick mer vatten!

Att kissa är ett sätt att bli av med kolrikt avfall och att bajsa är ett annat. Bajset består av miljontals virus och bakterier.

Ät inte bajs, det kan vara giftigt, det är därför man ska tvätta händerna när man varit på toaletten, varnar Plimer.

Många, miljoner människor på jorden är så fattiga att de inte har någon toalett. De gör sina behov utomhus där de kan.

Detta är ett större problem än klimatförändringarna eftersom det leder till sjukdom och död särskilt för barn.

¤¤¤

Före dinosauriernas tid fanns det mycket CO2 i atmosfären (fig. 1). Mycket av den koldioxiden ligger nu lagrad i de fossila bränslena kol, olja och gas samtidigt som jordens växtlighet svältfödd.

Jordens växtlighet är svältfödd men koldioxiden finns kvar på jorden i de fossila bränslena.

Förr när det var mer än tio gånger mer CO2 i luften än idag var det ingen galopperande uppvärmning ibland var det till och med istider.

¤¤¤

Hundratals år tillbaka höggs mycket av våra skogar ner för att framställa träkol, som användes till att framställa järn, värma hus och matlagning. Men man upptäckte att stenkol var effektivare än träkol. Det fick ersätta träkol och på så sätt blev användningen av det fossila bränslet stenkol ett sätt att rädda skogarna i Europa, Amerika och England.

De fossila bränslena har på oändligt många sätt varit till nytta för människorna och

ingen har visat att utsläpp av CO2 från människan påverkar det globala klimatet! (fig. 2, länk 2)

Planeten Jorden har funnits i 4,567 miljoner år, klimatet har alltid förändrats och kommer alltid att göra så oavsett människorna.

Plimer vänder sig sist i boken direkt dem som fått lite insikt i klimatfrågan med orden, om någon säger till Dej att världen kommer att gå under på grund av mänskliga CO2-utsläpp kan Du svara på samma sätt som barnen i bilden på bokens framsida, ”fart or burp loudly”.

i. plimer

Ian Plimer

Länkar

 1. Plimers Lilla Gröna – Klimatupplysningen
 2. Plimers Lilla Gröna – för tonåringar – Klimatupplysningen

*Klimatkonventionen (UNFCCC), som på lösa boliner hävdar:

change of climate is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods”.

Källa bl.a. SEPP, The Week That Was 2024-01-27 sid 1 – 8.

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Tack Ann för din gedigna redovisning av Ian Plimers författarskap. Jag gillar citatet nedan med sin enkelhet och logik. Kan till och med klimatalarmister förstå, men de kommer aldrig att erkänna det i sin faktaförneklese.

  ”Ingen har hittills visat att människans utsläpp av koldioxid driver global uppvärmning. Om det visades måste det även visas att de naturliga utsläppen, 97% av de totala utsläppen,
  inte driver den globala uppvärmningen, vilket inte gjorts.”

 2. Magma

  Såg just på dumburken att SVT reagerar mot barnarbete i gruvor för koppar och kobolt i Kongo. Är det möjligen ett första steg mot tillfrisknande eller förstår de inte att de pratar mot sin egen agenda som innebär elektrifiering av allt … ?

 3. Mats Kälvemark

  #2 Magma
  I Klimatkyrkan bortser man (=blundar för) helt från CO2-belastningen från tillverkningen av elbilars batterier. En Golf ID måste därför rulla ca 12000 mil innan den hamnar på mindre utsläpp än en Golf Diesel. En Tesla Y med stora batteriet, som väger 770 kg och som laddas från ett elnät med EU27 mix kommer aldrig ikapp en Golf Diesel, förrän det blir dags att byta batteri i Teslan eller mer sannolikt skrota den. (> 20.000 mil)
  Dessa fakta förtigs kategoriskt liksom att batterbilar på grund av sin högre vikt (20-30%) genererar mer cancerogena partiklar från däck, asfalt och bromsar. Och dessutom förtigs miljövidrig brytning i bl.a. Kongo av råvara för Koppar och Kobolt. Vi får se vad som avslöjas av Kalla Fakta på TV4 ikväll.

  https://klimatupplysningen.se/elbilar-ar-inte-sa-smarta/

 4. Christer Jendrén

  Tack Ann.
  Har snart plöjt Ians P. bok Green Murder kanonbra beskrivning av hänt i världen. Personligen tycker jag att klimatnissarna borde läsa och lära samt förstå till slut att de bara pratar skit.
  Var finns de ovanstående böckerna att köpa?

 5. Tack Ann!
  Det vi människor har lära oss av historien – har utgjort grunden för överlevnad och framsteg.

  Nu har vi med hjälp av klimatalarmismen inlett en storskalig förvanskning av klimat, temperatur och utveckling – vi gör ett stort avsteg från vad facit visar oss om våran klimatologiska utveckling.

  Klimatvetenskap idag har blivit läran om temperaturutvecklingen sedan 1950.

  Stryker man bort den snabba temperaturuppgången I början på 1900 – talet och dom snabba klimatförändringarna, upp och ned i 500 års perspektivet och vidare 1000bår tillbaka – och säger att dom århundrandena var STABILA, då ljuger man som en flock skenande hästar.

  Naturen visar oss facit över omfattande temperaturförändringar över århundranden och årtusenden och att vi har haft både mycket snabba förändringar och förändringar på flera grader i medeltemperatur, i olika cykler.

  Saluförandet av det stabila klimatet är ett grovt hittepå av klimathotarna liksom förnekelse av Lilla Istiden – dessa spår hittar vi överallt i naturen och att förneka vårat klimat i dessa perspektiv är upprörande!

  Nu senast har vi I väst med kanske Sverige i spets med mördande reklam salufört kollapsen av AMOC, gång på gång, vecka efter vecka av statliga medier.

  Modellerna visar att AMOC har havererat och att det blir ännu värre framöver – ALLT DETTA MEDAN AMOC ÖKAR I KRAFT, ENL FAKTISKA MÄTNINGAR.

  AI och Modeller har redan tagit över både klimatvetenskapen och vårat sunda förnuft – sannolikt kommer AI att tala om för oss och modellerna att människan bör elimineras för att stoppa våra antropogena utsläpp.

  AMOC – Historien, i direkt nutid, är en skrällande väckarklocka att västvärlden och klimatalarmismen och klimatkonsensusen nått en allvarlig tipping – point och blivit Farlig.

 6. Ann lh

  #4 Christer J. De finns på Amazon! Tyvärr mycket dyra, men de är värdefulla.
  Sedan lång tid tillbaka har jag ältat hur man skulle kunna skriva en vettig bok för barn i denna otroligt viktiga fråga. Nu har Plimer gjort serien med finess, den är så bra att den inte känns ett dugg pedagogisk.
  Jag bävar för en beskäftig översättning.

 7. Lasse

  Tack Ann Lh
  Vi behöver alla mer optimism och framtidstro.
  Äta eller ätas kanske inte är den paroll som vi skall ansluta oss till då 😉

  Lite om missriktad undervisning:
  https://wattsupwiththat.com/2024/03/13/teaching-the-science-virginia-style/

 8. Ann lh

  # 7 Tack Lasse, ja den artikeln var nyttig.
  Plimer kan tillräckligt för att hålla sig till den röda tråden, att inte säga för mycket.
  Att som pedagogerna i artikeln försöka hoppa på den otroligt komplicerade processen med kolets omsättning i oceanerna är verkligen inte särskilt lyckat.

 9. Gunnar Juliusson

  TT/GP rapporterar att Shell tar ett litet myrsteg bort från woke genom att minska sina ’klimatambitioner’. Tidigare mål att minska ’utsläppen’ med 20% till 2030 reduceras till 15-20% minskning. Denna strategi tycks gemensam med andra oljebolag. Fortsatt produktion/utveckling av bensin/dieselbilar i några bolag indikerar också en försiktig sondering bort från den Gröna Omställningen. Man kan tro att detta är en testballong, som om den inte röner massiv opposition kan slå ut i full blom, gärna redan till EU-valet om tre månader.

  https://www.gp.se/ekonomi/oljejatten-shell-sanker-klimatambitionerna.fea4c1ae-bdd7-585f-871b-7747ee7e9a0d

 10. L

  #Ann Ih Tack för ditt inlägg. Det ger någonstans ett litet hopp att det finns sans i den snedvridna debatt som fortfarande gäller.

 11. Roland Salomonsson

  Beträffande olja!
  Alla djupborrningar visar att på djup av 10000 m eller mer så hittar man petroleumpartiklar – trots att denna berggrund aldrig varit ovan mark. Slutsatsen är att bildandeprocessen ständigt pågår och inte har något med biologiskt material att göra.
  DVS PETROLEUM ÄR FÖRNYBART!

 12. Christian H

  #tty

  Tack för svar! Nu har några frågetecken rätats ut.

 13. stig morling

  ANN IH!
  Stort tack för ett mycket gott inlägg! Ber att få rekommendera en bok kallad ”Trädens hemliga liv”
  PAX ET BONUM
  Stig M

 14. Ann lh

  # 11 Roland S. Allt är relativt.

 15. Ann lh

  # 11 Roland S.
  Science is not settled

 16. Göran

  Saturnus måne Titan innehåller mer olja än jorden. Fossil olja, eller?

 17. Christer Eriksson

  # Ann lh
  In Plimers böcker vore lämpliga att skicka till
  lärarna i dagens upprop i Aftonbladet(var annars).
  Dom frågar utbildningsministern hur dom skall utbilda barnen i vår tids största utmaning,nämligen klimathotet.
  Vore kanske lämplig läsning för dessa lärare och deras elever

 18. Ann lh

  # 18 Christer, tack för tipset!
  Jag har inte den tidningen, men ska söka reda på hur man kan svara på uppropet.
  Mvh

 19. foliehatt

  Ann, Christer, ## 17,18,
  bry er inte om texten i AB. Undertecknarna var följande individer:
  Annelie Ängdervik, grundskollärare, Teachers rebellion
  Maria Lundell, grundskollärare, Teachers rebellion
  Peter Forsberg, folkhögskollärare, Teachers rebellion
  Johanna Pontén, skolkurator gymnasiet, XR psykologer

  De redovisade affilieringarna säger allt. De skulle aldrig ta i databaserad vetenskap, inte ens med tång. Stackars deras elever.

 20. Lasse

  #19
  Undrar om de uppskattar solen 😉
  Den tycks värma haven i en allt ökande takt:
  https://notrickszone.com/2024/03/14/new-study-satellite-evidence-shows-absorbed-shortwave-radiation-has-been-increasing-since-2000/

  Eller om de gillar en allt renare luft, för det kan vara det som orsakar denna ändring i sol instrålning?

  Vi kan ju upplysa dem!

 21. Björn

  Man kan ställa sig frågan hur det var möjligt att så stora djur som dinosaurierna kunde utvecklas. Det måste helt enkelt varit en mycket riklig tillgång på vegetation, men som inte hade kunnat vara så riklig utan god tillgång på CO2. Varför har CO2 fått ett så destruktivt fokus? Växtligheten är ju grunden för allt liv, hur kan då vetenskapen tillåta en så snedvriden uppfattning om denna för fotosyntesen viktiga gas CO2? Klimatvetenskapen har helt enkelt demoniserat denna för allt livs viktiga gas. Varför och hur kan detta demoniserande tillåtas av de vetenskaper som har med livets vara att göra?

 22. Ann lh

  # foliehatt Tack.
  Tanken på att kunna påverka alla dessa som verkligen tror på klimathotet har, med hjälp av Ian Plimer, utkristalliserats till den enkla men nog så viktiga frågan, har någon någonsin på vetenskaplig grund visat att det är CO2 som driver klimatförändringarna?
  I så fall vem eller vilka, källa!
  En enkel fråga till media!

 23. Mats Kälvemark

  #21 Björn
  Förenklat svar.
  1. Jakten på CO2 har upphöjts till den allena rådande religionen i Klimatkyrkan. MSM inklusive SvT och TV4 trummar ut budskapet. Bl,a, via välavlönade vapendragare som ständigt syns i morgonsofforna.
  2. Jakten bedrivs intensivt och detta ändamål helgar alla medel.
  3. Pkt 2 innebär att alla medel är tillåtna för att hävda relgionen. Exempel: Fusk, manipulering av data, bortse frånall historik, ljug och fabricera när helst detta behövs. Vilket i praktiken är hela tiden!
  4. De som redovisar andra synpunkter, även om de är solitt faktabaserade, kallas unisont för ”klimatförnekare”.

 24. Fredrik S

  Christer, Ann, foliehatt #17, 18, 19

  Vore det inte bättre att de skaffar sig kunskap om ämnet först innan de beslutar sig för att bli rebeller?

 25. Lasse

  Happy PI day!
  😉

  Matematikens egna dag 14 mars!

  För den som vill se mer, lite kritik av IPCC:
  https://wattsupwiththat.com/2024/03/13/climate-model-bias-7-wgiii/

  In every volume we see that the selection of papers cited, model input, and models chosen was guided not by a desire to uncover the truth, but by how best to reach their pre-determined conclusions.

 26. Karl Eider

  Ulf Kristersson skulle nog behöva läsa den lilla gröna. Men den vägrar han nog att ens ta i. Han säger att Fit for 55 ligger fast och att det inte finns på kartan att ens diskutera det hela. Han och Moderaterna går således hand i hand med EU och alla andra partier i riksdagen (förutom SD, som lite försiktigt tycker att man kan diskutera frågorna iaf). Hand i hand vandrar de trallandes mot avgrunden. Undrar om de hinner vakna upp ur sina fantasier innan det är helt försent.

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kristersson-om-sds-klimatkrav-finns-inte-pa-kartan

 27. Ann lh

  # 26 Karl E., Tack, ja dessa troende FN-kramare kan verkligen leda EU över kanten till det totala eländet.
  Jag följer troget vad Net Zero Watch förmedlar. Om våra stolta politiker, som nu lett oss in i Nato kunde ta ett steg till och öppna sig för vad NZW, denna vetenskapligt förankrade organisation berättar om el-bilarnas dalande förtroende, Storbritanniens nygamla intresse för gaskraft och inte om minst deras urusla ekonomi skulle de våra möjligen få en tankeställare.
  Vad ska väcka dem alla?

 28. Karl E #26

  Sorgligt att se att Ulf K är beredd att dra ned sitt parti och regeringen – ända ned i stengolvet.

 29. Nr 26 och 28
  Fit for 55? Nu ( idag ) händer det jag väntat på i 2 år.
  Professor Helena Karlsson ( arbets och miljömedicin) har visat att markerna runt vindkraftparker visar höga halter av potentiellt farliga ämnen.

  Där spricker bilden av den gröna vindkraften.

  Professor Karlsson hade som grund för sin undersökning funnit den stora disrespans som Skottska universitet redovisat gentemot vindbranschens uttalanden om att – det inte finns någon farlig kemi i rotorbladen och slitaget från dessa.

  Professor Karlsson ställde sig också den självklara frågan – varför har inte detta undersökts tidigare!?

  Hennes undersökning nekades ( självklart ) bidrag – men hon lyckades hitta andra vägar för att finansiera projektet.

  Dessa markundersökningar har potential att revolutionera synen på vindkraft – som grön.

  Rotorblad av epoxi och flamskyddsmedel och smutsavvisande kemikalier – låter inte det minsta ofarligt.

  Jag ser nytt hopp I kampen mot det gröna vansinnet.

 30. Benny

  Många bilhandlare byter inte ens in elbilar då de är ekonomiskt vanskligt, de är svårsålda och bara samlar damm i ett hörn iskalla på marknaden. Den vanliga privata bilköparen avvaktar utvecklingen förståndigt nog men politikerna lever fortfarande i det blå precis som många bilskribenter som inte satt sig in i verkligheten utan låter ”gröna” dunster grumla omdömet.

 31. Ann lh

  # 29 Magnus, delar Din glädje!

 32. Ann Lh

  # 30 Den ena gröna drömmen efter den andra, visar plötsligt sitt rätta jag. Vid närmare betraktande visade det sig vara en riktig mara.

 33. Nr 31 Ann.
  Imorgon blir det en flaska bubbel.

  Professor Karlssons fynd kan innebära ett paradigmskifte – och det är inte ofta man får uppleva sådana.

  Denna upptäckt förtjänar att föras fram i varje forum – kanske är ett uppvaknande möjligt i klimat och energifrågan.

  Insatserna och investeringarna är skyhöga i både klimatfrågan och den gröna omställningen – många huvuden skulle falla från höga höjder om korthuset rämnar.

  Professor Karlsson kommer att få kämpa för sina upptäckter, hon har en hel bransch och ett helt etablissemang emot sig – Men hon verkar ha den där extra kraften som behövs för att våga tänka och agera självständigt – en ovanlig och ovärderlig förmåga!

  Detta blir intressant att följa.

 34. Brutus

  # 33 Magnus B : Mycket bra nyhet. Eftersom jag tvivlar på att det slås upp i MSM undrar jag om du har ngn länk.

 35. Nr 34 Brutus
  Tyvärr länkar jag aldrig – men bl a Epoch Times skrev om detta idag.

  Gissningsvis kommer massor av fler tillfällen att dyka upp när det gäller att ta del av dessa resultat.

  Själv brukar jag gräva vidare och kontakta inblandade för att sedan kunna använda materialet i direkt arbete mot vindbolag, länsstyrelser, naturvårdsverk och politiker.

  Precis som professor Karlsson upptäckte och läste jag rapporterna från Skottland för ett par år sedan – och såg den extrema disrespansen gentemot vindbranschens uppgifter om dess ofarlighet ( branschen har inte ens mätt..).

  Rent kemiskt är det högst rimligt med negativa kemikalier för miljön i rotorblad om man ser till tillverkning, slitage, brandskydd och smutskydd.

  Striden har i mångt och mycket stått om branschens påståenden om att slitaget är obefintligt – vilket har motbevisats av gjorda undersökningar från Skotska Universitet.

  Nu är embryot implementerat i debatten men det kommer att tryckas ner hårt av – motståndarsidan, som inte vill se några vetenskapliga undersökningar eller än mindre någon debatt om resultat.

  Som professorn sa – varför detta motstånd mot undersökningar?

  Vindkraft är en stor industrialisering – som åtnjuter mängder av avsteg från krav på tekniska parametrar, miljökrav och konsekvenser på nästan alla nivåer – att rapporter nu kommer om negativa miljökonsekvenser är enormt stort – det gäller bara att nå fram till beslutsfattare och lagens långa arm.

  Att jag inte länkar beror på flera saker, vilket stör många – det är svårt att ge en bra bild av vetenskapsläget genom enstaka länkar – då skall man helst kunna länka i flera led och synvinklar ( som exempelvis tty och många duktiga på denna blogg ) för att ge en vetenskaplig bild – och då krävs mer tid, djup och erfarenhet än jag besitter.
  Länkar är kanonbra men ger inte hela bilden – jag skriver här för att inspirera andra att söka egen info och för att folk skall ta steget att engagera sig i reella problem som klimatalarmismen och den gröna omställningen för med sig – som exempelvis vindkraftetablering.

  Men googla gärna med sökord som Skottland, universitet, vindkraft, slitage miljöpåverkan osv ( fast med engelska ord..) – massor av intressant dyker upp men rapporterna kan vara omfattande och tar tid att plöja igenom.

  Vindbranschen kör samma taktik som klimatalarmisterna – att bidrag och etableringen skall gå så fort som möjligt och definitivt så fort att ingen hinner tänka efter eller företa sig något som går emot deras planer – dom räknar med att snabbt bli så stora och etablerade att det sedan inte går att stoppa dom eller deras dogmer.

  Nu blev det hopplöst långt inlägg igen – jag har adhd i pekfingret, sorry.

 36. Ivar Andersson

  Stål utan kol eller vätgas
  https://klimatsans.com/

  Nytt hot mot Hybrit

 37. Brutus

  # 35 Magnus B : Jag förstår – motvilligt kanske – dina motiv till att inte länka. Du gav ändå vissa sökriktningar. Allmänt : Man kan undra hur mycket negativt om vindkraft , störningar, kontaminering, elsystemstörning, ekonomi, utländsk kontroll av infrastruktur som skall till för att det skall vända. I detta fall tror jag på en tippingpoint.

 38. Ann lh

  # 35 Magnus b., lova att Du aldrig hämma Din adhd här på Ku i varje fall.

 39. Christian H

  #Ann L-H

  Tack för ett utmärkt inlägg. Plimers lilla gröna – för ännu inte läskunniga borde vara obligatorisk läsning för våra politiker. Den läskunniga delen av dem borde kunna starta direkt med ”For teens” som ger de mest grundläggande kunskaperna i den breda klimathotsfrågan. Sedan kan man hoppas att enstaka politiker har intresse och tillräcklig begåvning för att till viss del förstå vad som sägs i ”For twenties & wrinklies”, som beskriver atmosfärens koldioxidhalt i det stora perspektivet. Då vore mycket vunnet!