Missledande råd för klimatet

medborgarrad

Nu utses ett ”medborgarråd” om 60 slumpvis utvalda personer som skall ge beslutsfattare en uppfattning om vad allmänheten vet och tycker i klimatfrågan.

Till sin hjälp får de 24 i förväg utsedda ”experter” att rådfråga. Dessa kommer att leda rådets medlemmar vid örat mot i förväg fastställda ”klimatmål”. Målen definieras som högst 2 eller (helst) 1,5 graders global temperaturhöjning sedan 1800-talets slut enligt det så kallade Parisavtalet.

Målen rymmer i sig flera allvarliga missuppfattningar. För det första slöts i Paris inget avtal. Det var en gemensam avsiktsförklaring med fritt för varje land att för egen del försöka tillföra mindre koldioxid till atmosfären fram till 2030.

För det andra kommer 2-gradersmålet från den amerikanske ekonomen William Nordhaus. Han skulle 1975 beräkna möjliga ekonomiska effekter av högre global temperatur. För att ha något att utgå från valde han två grader – men hade lika väl kunnat välja något annat. Men nu gäller högst två graders global uppvärmning som officiellt klimatmål  utan minsta vetenskapliga grund.

Nordhaus Tege

För det tredje har FN:s klimatpanel IPCC i efterhand skärpt detta helt godtyckliga mål till högst 1,5 grader – räknat från slutet av 1800-talet

För det fjärde slutade Lilla Istiden då efter besvärande kalla perioder med missväxt, nöd och svält. En dryg grads global uppvärmning är en välkommen återhämtning sedan dess. Den skall vi vara glada för. Mer värme och koldioxid från värmda hav har stimulerat växtliv och grödor, oss allom till fromma. Fler har fått det bättre. Färre lider nöd och svält.

Men detta får knappast medborgarrådets medlemmar veta, ens om de frågar. De får sig i stället gängse klimatlarm till livs med kol, olja och gas ur marken som påstått vållande till farlig global uppvärmning. För det borgar de 24 ”experterna”. De är främst statsvetare, beteendevetare, ekonomer, jurister, historiker, politiker och kommunikatörer, många med koppling till miljö- och klimatrörelser med egna agendor. Där finns en enda klimatolog, professor men egentligen meteorolog. Där finns också två transportforskare, varav en professor. Några är civilingenjörer. En ägnar sig åt ungdomars hälsa. Ett fåtal har haft poster i tidigare regeringar.

Men ingen ifrågasätter Sveriges och EU:s klimatmål, i alla fall inte öppet. Det vore att såga av den gren de sitter på.

Officiellt skall rådet ”ha tillgång till… korrekt, relevant och lättillgänglig evidens” från ”tillförlitliga källor”.

Vi får se hur det blir med det. Varken Klimatrealisterna, Klimatsans, Clintel eller andra på verklighet grundade faktakällor lär komma att tillfrågas – men kanske nämnas som exempel på för projektet olämpliga faktakällor.

Liknande projekt finns i flera andra EU-länder. De kan snarare vara avsedda att skapa alibi för fortsatt officiell klimatpolitik.

Vi kommer förstås att kontakta projektledarna för besked.

Tege Tornvall

PS. Sture Åström på Klimatsans har ett informativt inlägg om Medborgarrådet här: https://klimatsans.com/2024/03/12/medborgarrad-om-klimatet/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. ”Liknande projekt finns i flera andra EU-länder. De kan snarare vara avsedda att skapa alibi för fortsatt officiell klimatpolitik”

  Precis så! En oroande trend i Frankrike är att en mängd alarmistiska miljö-och klimatalarmistiska organisationer bjuds daglig tillgång till statliga media. Budskapet är alltid; Inför grön planekonomi, inför tvingande lagstiftning och obligatorisk klimatuppfostran av medborgarna. Dessa organisationer är också aktiva i att presentera lagförslag till parlamentet.

  Här nedan tre exempel från France Inter, motsvarande SR P1, från de senaste dagarna. Det räcker att läsa rubrikerna. ”Hur kött förtär planeten.” ”En ekologisk värld är möjlig.” ”Gruvor och metaller: En återvändsgränd i energiomställningen.”

  https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-jeudi-14-mars-2024-1578289

  https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-mercredi-13-mars-2024-2723671

  https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-mardi-12-mars-2024-3511935

 2. foliehatt

  Lars Mellbom.
  Har man i Frankrike uppfunnit väl fungerande substitut för metaller? Man får lyfta på hatten och gratulera i så fall. Annars lär det bli svårt med någon omställning som inte innefattar gruvor.

  Kanske har Fransmännen förvägrats Peter Dalles uppfinnaren i Sumpan (Lorry)? ”Tänkte inte på det”

 3. Dan

  Man kan ju misstänka att de 60 slumpvis utvalda har plockats fram på samma sätt som SVT:s ”mannen på gatan” vilken alltsomoftast visar sig vara en aktiv vänster- eller miljöpartist.
  Hur det nu kan komma sig.

 4. foliehatt

  Dan, #3,
  du kan läsa om proceduren här: https://fairtrans.nu/
  Det ska förment ha varit en process som tog hänsyn till en massa olika egenskaper hos de som valdes ut, bl.a. politisk inställning. Men f**n vet – ingenstans redovisas vilka dessa 60 utvalda är. De kanske inte ens finns. Det blir lättare att formulera deras förslag så att lydelsen blir så som man vill ha den, om det inte finns några eventuellt bångstyriga, verkliga människor i panelen.

  Organisationen Fairtrans som har satt upp panelen sticker inte under stol med vad de anser är rätt åsikter i frågan.

 5. Lasse

  De sammansvurna 60 borde tvingas bredda sina kunskaper.Dagligt besök på klimatupplysningen med möjlighet att ställa frågor kanske skulle vara lämpligt.
  Eller ta del av olika veckobrev från klimatskeptiker.
  Här är ett från CDN Kanada.
  Keep calm 😉
  https://www.youtube.com/watch?v=gQmfd1_05Wc

  För övrigt så har SVD debatt ett inlägg om vätgasen idag.
  Plocka lågt hängande frukter först!

 6. Stefan Eriksson

  #1 Lars Mellblom
  ”De gula västarna” i Frankrike uppges vara ett skäl till att ”medborgar-råd” behövs för att ”lösa upp” politiska låsningar.
  ”De gula västarna” är väl medborgare i Frankrike, eller har jag missat något här?
  https://www.iffs.se/nyheter/medborgarrad-behovs-for-klimatet/

 7. Gabriel Oxenstierna

  Intressant ny metod att styra upp opinionen, detta ska väl lanseras som ’folkets röst’ i klimatfrågan.

  Men att det blir styrt åt rätt håll är ju självklart när man dels ser hur klimatexperterna valts ut, samt att Fairtrans självt är en lobbyorganisation. Som de själva skriver:

  ”Om Fairtrans
  Genom att visa att vi tillsammans kan ställa om snabbt och rättvist skapar vi en vision och hopp för framtiden.
  Det övergripande syftet med Fairtrans är att underlätta för och påskynda en grundläggande omställning (transformation) till en rättvis fossilfri framtid. ”

  Ungefär som kommunistpartiet skulle gjort i Kina för att skapa legitimitet för Partiets politik i någon fråga.

 8. Gabriel Oxenstierna

  Fairtrans (vilket står för Fair Transition to a fossil Free Future) är en rent klimatrevolutionär organisation. Läste i deras programförklaring hur de vill bryta ner strukturer i det existerande systemet:

  ”FAIRTRANS distinguishes between transformation and adaptation. … Transformation, […] implies undermining the resilience of the present system to break with some of the existing structures. This is often referred to as crossing a threshold or shifting to a new regime.”

  Deras ledord är TRANSFORMATION och RÄTTVISA.
  Låt oss kalla dem för vad de är: Gröna kommunister som vill förändra samhället i grunden eftersom de fått för sig att CO2 är farligt.

  https://fairtrans.nu/wp-content/uploads/2022/02/PROGRAMPLAN-A-Fairtrans.pdf

 9. Michael E

  Tja, 60 slumpvis utvalda kommer väl bara bekräfta det vi redan vet via olika undersökningar nämligen att ca 54% är mycket oroliga och 34% ganska oroliga för förändringarna i jordens klimat (SOM institutet 2021). Med den s.k. expertgruppen kommer de deltagande troligen ut efter genomförd studie som fullfjädrade och hjärntvättade klimataktivister. En med andra ord lika förutsägbar som fullkomligt onödig undersökning ämnad enbart för deltagarna att tjäna som nyttiga idioter. Det enda som kommer att vända utvecklingen i Sverige är när kostnaderna för klimathysterin blir smärtsamt uppenbara för befolkningen i stort. Till dess kommer befolkningen inte bry sig men för att inte hamna utanför ”gemenskapen” säga vad som förväntas av dem. Det finns väl få saker som kan få stopp på ett trevligt samtal mellan bekanta så snabbt som att hävda en åsikt utanför våra smala åsiktskorridorer, därav denna påklistrade konsensus.

 10. ces

  Urvalet av de ”medborgare” som ingår i ”Rådet” är intressant. Enkätfabriken bjöd in 7000 att anmäla intresse – endast 473 svarade (förmodligen extremt intresserade). I samband med intresseanmälan fyllde de potentiella medlemmarna i en enkät med frågor om utbildningsnivå, hur oroliga de är inför klimatförändringarna, samt vilket parti de skulle rösta på om det var val idag.
  Bland dessa valdes 60 (mindre än 1% av de tillfrågade) att representera ”medborgarna”.

 11. Jan Ågersten

  Det går fort utför nu med den västerländska civilisationen. Man kan ana en viss återhållsamhet både av EU:s och USA:s befolkningsfientliga regeringar inför respektive val. Men förberedelserna inför den stora omställningen pågår ändå för fullt. Jag kan inte se någon annan förklaring till medborgarråd än att det är en test för hur korrigeringar av vår klimatmedvetenhet skall gå till. Vidare testas färs gjord på larver som man uppger vara recept avsedda för kriser på en skola i Södertälje. Förhandlingarna i WHO där även den ryske hälsoministern sitter med skall det beslutas om mycket långtgående maktöverföring till WHO. Grundlagsändringen inför maktöverföringen är redan gjord i samförstånd mellan nuvarande och den förra regeringen. Viktigt att veta är att WHO har klassat koldioxid som ett hälsovådligt ämne. Censur och hantering av desinformation finns även med i förslaget om ändringar i de internationella hälsobestämmelserna som beslut skall tas om i Maj 2024. Tony Heller har ett intressant YouTube inslag om hur desinformation skall hanteras. https://www.youtube.com/watch?v=s75BuFT-ZKk
  Vi ser redan nu hur Mainstream media underlåter att rapportera om händelser som kan störa den stora omställningen. Jordbruksprotesterna runt om i Europa har visats en gång i Tv4 där protestdeltagarna beskrevs som högerextremister. Texas konflikt med den federala regeringen i USA om flyktingkrisen på gränsen till México lyser med sin frånvaro i media. Vetenskap om klimatet och vanligt sunt förnuft är något som hör till historien. Jag skulle bli glatt överraskad om vi till hösten fortfarande kan diskutera vetenskapen om klimatet här på forumet.

 12. Brutus

  # Jan Å : Och nu skall vår resande klimatspanare Erica B göra en serie om klimat inför EU-valet. Om det blir objektivt skall jag äta upp den sko, som Annie Lööf ej åt. Kokar den dock först i den värld som FN-chefen såg.

 13. Man får väl ändå glädjas över insikten att omställningen hittills inte varit rättvis. Lite mera rättvisedebatt i dom där kretsarna är inget att oroa sig över det är en säker väg till ännu mera splittring. Hur många organisationer kan vi räkna in redan idag i klimatsoppan?

 14. Christian H

  #Jan Ågersten

  ”Viktigt att veta är att WHO har klassat koldioxid som ett hälsovådligt ämne”. Sanningen är att koldioxid är ett livsnödvändigt ämne för såväl djur som växter. För livet på Jorden är det t.o.m. viktigare är syre. Utan syre dör djuren, men växterna klarar sig. Ren idioti från WHO och det är till dem som den nutida och den förra regeringen överlåtit makten. Bedragare och landsförrädare är lämpliga epitet på dem.

 15. #Foliehatt 2#

  Damen som intervjuades svarade väldigt yvigt och svävande på frågan om var metaller skulle komma från om gruvdrift förbjöds. Kokt ner blev svaret att användningen av metaller skulle bantas till vad som kan återvinnas. Receptet var en radikalt annorlunda livsstil med den nya ekologiska människan som inte konsumerade varken varor eller animalieprodukter och inte heller förflyttade sig.

 16. #Stefan Eriksson 6#

  Det stämmer att ett medborgarråd utsågs för att lugna de Gula Västarna, på ungefär samma sätt som #ces 10# beskriver.

  ””De gula västarna” är väl medborgare i Frankrike, eller har jag missat något här?” Ja, det har du. Endast storstadsbaserade akademiker räknas som fullvärdiga medborgare. Det är för övrigt inte unikt för Frankrike. Här under en länk från USA där man ondgör sig över lantisar. Missa inte den korta videon.

  https://townhall.com/tipsheet/mattvespa/2024/03/08/former-rolling-stone-editor-highlights-how-white-rural-rage-is-nothing-new-n2636248

 17. Jan Ågersten

  #14 Christian H
  När en förtroendevald politiker som Jakob Forssmed tar ett uppdrag utanför riksdagen kan hans lojalitet ifrågasättas. Så viss håller din slutkläm i kommentaren ”Bedragare och landsförrädare är lämpliga epitet på dem”.
  Saxat från Elsa Widdings hemsida.
  ”Bill Gates inofficiell (ej vald) ledare för WHO
  Bill Gates och hans organisation Global Alliance for Vaccines (GAVI) kom in i WHO 2006. Med Bill Gates inträde kom WHO att alltmer likna ett företag där de enskilda medlemsstaterna agerar ”underleverantörer”. Gates styr finansiering av WHO genom dess rådgivande kommitté Strategic Advisory Group of Experts on Immuniziation (SAGE), UNICEF och Rotary International, vilket ökar hans samlade totala bidrag till 1 miljard dollar. Socialminister Jakob Forssmed har fått ett prestigeuppdrag av WHO att utreda ensamheten i världen fram till 2027.”

 18. #Gabriel Oxenstierna 8#

  ”Låt oss kalla dem för vad de är: Gröna kommunister som vill förändra samhället i grunden eftersom de fått för sig att CO2 är farligt.”

  Den sista delen av meningen stämmer inte. De gröna kommunisterna använder CO² som ett verktyg för sin revolution. Endast nyttiga idioter tror att koldioxid är farligt.

 19. foliehatt

  Stefan Eriksson, #6
  Länken du lade upp går till Institutet för Framtidsforskning.

  Dj*vlar vad det kryllade med forskare med akademiska titlar inom mjuka discipliner i den organisationen.

  Det är många som har sin inkomst från klimathotsnarrativet.

 20. Stefan Eriksson

  #16 Lars Mellblom.
  Ja, snacka om, att lägga på bränsle på brasan i ”stad-land-konflikten”.
  Polariseringen tilltar.

 21. Björn

  I klimatfrågan finns det snart ingenting som längre är trovärdigt. Manipulerade urval och s.k experter som saknar allt vad som heter sakkunskap. När skall trovärdigheten återställas?

 22. Karl Erik R

  Någon som vet när detta medborgarråd ska vara klara med sina slutsatser och förslag till planer?

  Man kan hoppas att planerna är ungefär:

  Förbjud andra bilar än el-bilar.
  Bygg ut nätet för att ladda el-bilar med flera 100 %.
  Maximera flygning till en resa per år.
  Beskatta och begränsa köttätande starkt.
  Utveckla insekter som mat.
  Satsa på 3D-printat växtbaserat köttsubstitut.
  Beskatta och begränsa ägande av fritidsbåtar starkt (utom el-drivna).
  Bygg ut vind- och solkraft till mångdubbelt dagens.
  Öka bidragen kraftigt till solpaneler på hus.
  Förbjud skogsbruk på 30 % av Sveriges nuvarande skogsareal.
  Förbjud torvbrytning.
  Mångdubbla stödet till investeringar i solkraft i utvecklingsländer.
  Återställ XXX kvadratkilometer våtmark.
  O s v

  Då blir det nog bara 4-5 % av väljarna som tycker det här är en vettig väg att gå. Ungefär samma 4-5 % som nu röstar på MP.

  Tvivlar på att andra partier som är rädda om sina röstetal, kommer att lyfta ett finger för att genomföra förslag som en folkmajoritet skulle förkasta.

 23. Jan Ågersten

  #22 Karl Erik R
  Det räcker nog inte med att undvika Miljöpartiets valsedlar vid röstning. Problemet är mycket värre än så. Nedan text är saxat ur SVT:s nyhets app.
  EU:s klimatpaket Fit for 55 har lovordats av regeringen. Flera av akterna slutförhandlades under det svenska ordförandeskapet vilket sågs som en stor framgång. ”Det är en milstolpe i det globala klimatarbetet. Nu går vi från förhandlingsbordet till verkstadsgolvet, från ord till handling”, skrev Ulf Kristersson på Instagram när klimatpaketet var i hamn.

 24. Michael E

  Undersökningen leds av Fairtrans https://fairtrans.nu som bla har Thomas Hahn (medgrundare till partiet vändpunkt) och Stephan Barthel (professor Gävle Högskola som driver utmaningsdriven forskning om gröna städer och om det civila samhällets roll för en klimatomställning). D.v.s. ”usual suspects” som kommer att ta fram de som de på förhand bestämt sig för att ta fram. Det är tragiskt med dessa individer som ikläder sig rollen som ”forskare” för att ge legitimitet till att de ersätter kompetens med politisk ideologi vilket för övrigt är väldigt likt narcissism.

 25. Lasse

  Detta sker i samma anda som karteringen av klimatförnekare som SOM institutet gjort. Väldigt få trodde att vi inte påverkat klimatet, utan specificering av tidsperiod eller grad av påverkan.
  För att inte tala om den forskning som sker på Chalmers om förnekare.
  Kanske är det en global rörelse som här i USA:
  https://wattsupwiththat.com/2024/03/15/the-conversation-leans-on-flawed-polling-study-to-claim-that-climate-change-influences-elections/

 26. Christian H

  #17 Jan Ågersten

  Ja, Bill Gates är en av de mest profilerade inom Globalistmaffian. Han är också USA:s största ”landowner”, vad han nu skall med all mark till. Han satsar hårt på att vi ska äta artificiella livsmedel, gärna framställda av insekter. Dessutom har han tjänat många miljarder på vaccin mot den påstådda pandemin Covid-19. För att få Covid-19 klassad som en pandemi var de tvungna att släppa på kravet om hög dödlighet. Det finns ingen vettig anledning till att han skall bestämma över hälsovårdfrågor, då han ju propagerar för onaturlig mat och vill roffa åt sig all mark. Allt handlar om hans och globallisternas förakt för demokratin och den vanliga människan. De vill äga och styra över allt och alla och förslava hela mänskligheten.

  Beträffande att socialminister Jakob Forssmed har fått ett prestigeuppdrag av WHO att utreda ensamheten i världen fram till 2027, kan man nog bara konstatera att det är ett exempel på hur globallistmaffian infiltrerar och korrumperar politiken. Forssmeds uppdrag är säkert så välbetalt att han inte kan säga nej. Troligen är det också bestämt vilka resultat som utredningen av ensamhet skall resultera i. Jag gissar att den kommer med rekommendationer om att de ensamma , för att bryta ensamhet, bör engagera sig i någon verksamhet som gynnar globallisternas agenda. En del hoppas de säkert kunna ge viktiga uppdrag. De vill ju ha lydiga undersåtar som med emfas kan föra ut budskapen om klimatkatastrofer och nödvändigheten att vi ändrar vårt leverne. Sakkunskap vill man inte veta av, då det bara är till besvär med kunniga och intelligenta människor som ifrågasätter deras infernaliska agenda.

 27. Lasse #25,

  I åsiktsundersökning efter undersökning vill man visa att klimatfrågan är sååå viktig. Det är bara det att när samma personer tillfrågas mer allmänt om vilka valfrågor de anser viktigast så hamnar klimatfrågan långt ned på listan. Men alltid lurar det någon – kanske politikerna.

  Skulle jag gissa så är majoriteten väljare rätt ointresserade av den kommande katastrofen, och det handlar mest om en posering att tänka på klimathotet och köpa elbil. Tilliten till ”vetenskapen” har minskat drastiskt över åren. Klimatalarmisterna har tyvärr förstört vetenskapen och folk ser igenom det som den propaganda det är fråga om.

 28. Thorsten Bergqvist

  Enligt Hans Erixon har WEF bestämt att enbart den information de publicerar är fakta, allt annat förbjuds!

 29. Daniel Wiklund

  Häromdagen var det ett program på SVT om idrotten och stasi. Hur chefen Mielke styrde med järnhand. En av fotbollsspelarna i hans fotbollslag bevakades av 26 informella medarbetare som spionerna kallades. I DDR gick det en spion på var nittionde östtysk. ( I programmet fick man veta att 71 spioner jobbade i Sverige.). DDR finns inte längre.
  Men DDR finns kvar i världsrekorden i friidrott. Och stasi har flyttat norrut. Och dom enorma stasiarkiven finns kvar. DDR-s historia visar att man inte kan förtrycka folk hur mycket och hur länge som helst. Stasichefen Erich Mielke intygade in i det sista att ” jag älskar er dock alla”.

 30. Sören G

  ”At a speech to the United Nations in 2019, Greta Thunberg declaimed:
  ”You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I’m one
  of the lucky ones. People are suffering. People are dying….”1
  Ms. Thunberg was not speaking of malnutrition and the diseases of poverty, which continue to
  ravage hundreds of millions of people around the world.2 She was speaking of death and
  suffering caused by climate change. It was an emotive message, delivered with passion and
  conviction. But was it based on facts? Is manmade climate change causing more people to suffer
  and die? And, if so, what can be done about it?”
  https://thegwpf.us4.list-manage.com/track/click?u=c920274f2a364603849bbb505&id=0f068a829f&e=e5eb1174e1

 31. Lasse

  #30
  Timbro har en bra video där Indiens utveckling från fattigdom till välstånd visas.
  Med en känga till de som är emot utvecklingen, bla flickan på trappen.
  https://www.youtube.com/watch?v=XQ7KZOJVY0Q&t=577s

 32. Christian H

  #Thorsten Bergqvist

  I George Orwells dystopi 1984 skildras ett framtida skräcksamhälle där de tre bärande deviserna är:

  1) Lögn är sanning.
  2) Okunnighet är styrka.
  3) Frihet är slaveri.

  Du skrev: ”Enligt Hans Erixon har WEF bestämt att enbart den information de publicerar är fakta, allt annat förbjuds!”

  Är detta sant så är det ett ovedersägligt bevis på att devisen ”Lögn är sanning” sanktionerats från högsta ort. Mycket allvarligt, då Wef:s führer Klaus Schwab är den person som har störst inflytande över Västvärldens politiker.
  Devisen ”Okunnighet är styrka” har fått ett fast grepp om vår riksdag. Mobbningen av den kunniga energiexperten Elsa är ett av många exempel på det.
  Devisen ”Frihet är slaveri” exemplifieras tydligt då våra politiker inte vill ta ansvar utan överlåter lagar och beslut till EU, WHO och andra globallistorganisationer.

 33. Thorleif

  Medborgarråden blir en slags ”acklimatisering” för medborgarna inför WHOs maktövertagande av hälsa&klimat som formellt planeras i vår (april) och ”laga kraft” 2025. Om vi inte röstar emot i riksdagen (vår Widding et al).

  WHO har idag redan ett nybildat råd (Advisory board) som kommer att lägga fram förslagen till klimatåtgärder efter samråd av olika ”experter” inom FN inkl IPCC och dess ledande ”konsulter” från bl.a WEF. Brittiskan Susan Michie från det brittiska kommunistpartiet leder rådet vilket närmast får betecknas som exekutivt och inget råd. Ungefär som EU-kommisionen och dessutom ovalda av folket. Tillsamman med eller via WEF kommer flera PPPs (Private Public Parnerships) att etableras där EU kommer att representera skattebetalarnas åsikter! Dvs vi som ska betala kalaset i slutändan.

  Kommande klimatåtgärder omfattar förstås alla tänkbara ting utom utvärdering och korrelation med fysik och meteorologi förutom koldioxid. Eller ekonomi.

  Michie är beteende-expert så räkna med stora psykologiska taktiker & strategier för hur få oss att enklast förslavas med så få protester som möjligt.

  ”You will own nothing but be happy”

 34. Jan Ågersten

  En riktigt bra lögn är alltid kryddad med lite sanning. Det gäller att pussla med de fragment av sanning som går att få fram. Har men tur så går det att verifiera resultaten men det mesta åker i papperskorgen. Hans Erixon däremot har lyckats väldigt bra med att nosa upp och verifiera information från WEF. Jag har en stor tillit till det som han har att berätta.

  Förutom klimathotslögnen där vi skall skrämmas till lydnad vill WEF även förändra västvärldens demografi. Nationalstaten med dess kulturella särarter skall raderas genom massinvandring. Detta pågår för fullt i hela västvärlden där USA har kommit längst. Grupper ställs nu mot varandra genom bland annat en omvänd rasism. Det som händer i USA brukar spilla över till Europa och händelseutvecklingen i USA är oroande. Jag följer utvecklingen noga men det är förnärvarande svårt att sia om framtiden. En joker som däremot har dykt upp är den oberoende presidentkandidaten Robert F. Kennedy Jr. Jag har ännu inte kunnat klarlägga hur han ställer sig till klimatnarrativen.

  Det blir kanske lite för mycket politik här på forumet men klimatkrisen är en politisk skapelse utan vetenskapligt stöd och då blir samtalet därefter.

 35. Karl Erik R

  #23 Jan Ågersten

  Ja, Ulf Kristersson säger det nu, när hans väljare inte riktigt vet vad det konkret innebär för dem. Men när alla får klart för sig vad Fit for 55 innebär konkret, då kommer de förhoppningsvis tala om detta för Ulf. Tala om och säga: ”Detta vill vi inte vara med om, och om du håller fast vid att Fit for 55 ska gälla oförändrat, då väljer vi att rösta på ett parti som inte tänker ställa sig bakom Fit for 55.”

  Undvik givetvis MPs valsedlar, det kommer att finnas vettiga alternativ utanför den klimatfanatiska kretsen. SD vill ju redan nu revidera Fit for 55 och fler kommer efter.

 36. Fredrik J

  #34 Jan Ågersten

  Angående Robert F. Kennedy, Jr., så tyckte han 2014 att ”klimatförnekare” skulle fängslas. I videon nedan låter det nu som om han ångrar hur han uttryckte sig då.

  https://www.youtube.com/watch?v=zadtR8-dFHw

 37. Rossmore

  Den här presentationen av ett ”medborgarråd” kommer väl ändå lite plötsligt? Har den föregåtts av någon offentlig debatt om vad, varför, var, när, hur, vem, etc?

  Här presenteras vi liksom med fullbordat faktum på en gång, att allt minsann gått demokratiskt och vetenskapligt korrekt tillväga samt att ”Medborgarrådets slutsatser presenteras om…” [sekundklocka räknar ner till pingsthelgen].

  https://fairtrans.nu/medborgarrad-om-klimatet/

  Kommer vi att hänryckas, tro?

 38. Fredrik J

  #37 Rossmore

  Är det inte så att ju mer påträngande och ju mer vansinniga ”klimatåtgärderna” blir, desto mer motstånd möter de? Jag tycker man hör mer och mer kritik (inofficiellt, åtminstone).

  Jag gissar att nu när alarmisterna har drivit på den heliga ”omställningen” i en så stor omfattning, och där man har fått politiker och storföretag att investera enorma summor, så kan man överhuvudtaget inte tänka sig att låta detta projekt misslyckas. Det skulle vara förödande för alarmister, politiker, företagsledare m.fl. om de skulle tvingas backa nu. Därför intensifieras propagandan på alla håll och kanter, och all kritik måste tystas.

 39. Jan Ågersten

  #36 Fredrik J
  Han har även drivit mål mot oljeindustrin så det är inte utan att man blir fundersam över hur han agerar nu.

 40. Rossmore

  #38 Fredrik J

  Alarmisterna har missat den diplomatiska devisen att ”du kan inte höja rösten om du redan skriker”.

  Jag tror tvärtom att de desperat letar efter en exit med äran i behåll. Verkligheten är skoningslös och i takt med att de inser det kommer de att behöva ett narrativ där misslyckandet vänds till succé. Förmodligen sker det genom att man justerar temperaturmätningarna så att de visar att alla åtgärder lyckats vända utvecklingen.

 41. Fredrik J

  #40 Rossmore

  ”…så att de visar att alla åtgärder lyckats vända utvecklingen.”

  Ja, så småningom behöver de få fram en förklaring.

  Men en sådan strategi skulle kräva att de åtgärder som redan vidtagits bibehålls. Alarmisterna skulle i så fall skrika lika mycket som nu om folket försökte återställa de skador som redan åsamkats samhället. Och det är inte lite som behöver återställas…

 42. Frej

  Vad jag inte förstår är att hur kan någon här på Klimat upplysningen fortfarande tro på att vi lever i en Demokrati ? Ett hjärntvättat folk som man redan på 80 talet smide planer hur man skulle få folket fogligt . Jag vet det finns inget kvar att söka på det där . Men det fanns en artikel på 80 talet . Tror det var Aftonbladet om hur dom som äger media skulle få folket på sin sida . Med att ändra ja då TV till mera flams från då som det var lite samhällskritik . Och här är vi ,90 % av det här landet är helt nöjda med att följa makten . Skulle vara kul om någon annan läste den där artikelen på 80 talet Det är länge sen men jag glömmer den aldrig .

 43. Thorleif

  #42 Frej

  Vår Fredrik Reinfeldt hade redan före sin partitoppskarriär i M skrivit om det ”sovande folket” (vi svenskar). Jag har inte läst boken själv men jag förstår hans synpunkter. Vi har levt i trygghet under statsindividualismen och vår homogenitet. Reinfeldt’s ”litterära” kritik av det svenska systemet borde fått honom att inse riskerna med öppna gränser. Varför lät han denna sårbarhet drabba oss kan man fråga sig? Pengar och individuell karriär? Ja man undrar!

 44. Frej

  43 Thorleif Ibland undrar jag om det är bara jag som minns ?Den här artikeln det är nog 20 år sen jag sökte efter den där men fick aldrig tag på den . Men det var ju folk då som läst den , det fans ju sajter då som inte finns nu . Det är som det är ,dom fick sin vilja igenom Reinfelt han hatar ju svenskar mycket skumt med han . Inte ens bland fotbollsfolk går han hem :)För att inte tala om Bildt den långa USA spionen Nu styr USA våran utrikespolitik Och EU våran inre Så vi är bäst i klassen av demokratier , och vi är bäst i klassen av allt . Jag ser framemot att få möta medeltiden i det här klimatsmarta landet ..

 45. UffeH

  Frej om artikeln är från 80-talet så vill jag bara påpeka att då fanns inget internet och inga siter, inte ens på 90-talet var det vanligt att folk hade internet, så vill du hitta artikeln så ska det vara att Aftonbladet skannat in den och lagt upp den i sitt arkiv, eller om du har tillgång till statsbiblioteket och deras tidningsarkiv, var gratis att besöka under pandemin men inte längre.
  Du kan också prova med https://archive.org/web/ (wayback machine) som lagrar det mesta som någon gång varit publicerat på internet.

 46. Thorleif

  #44 Frej

  Ja man undrar verkligen hur och varför den ”tidigare” fred liga men numera rik e föredettingen kunde erhålla såna stora ”efterhands-gager” från en av USAs största banker, Bank Of Amerika (BofA)? De som kan den här typen av oproportionerliga belöningar (långt i efterskott) vet att det alltid handlar om tjänster för ”främmande makt”. Aldrig för riktigt arbete utfört som ”rådgivning” etc som det brukar kallas. Utrikes- och handelspolitik för avreglering av nationell suveränitet (global politisk och korporativ makt) skulle jag kalla det.

  Däremot har det stått klart att Sverige länge behövt ersätta och kompetensförstärka ekonomin vars bortfall av pensionerade babyboomers blev tydligt för beslutsfattarna under 90-talet. Arbetskraftsbehovet debatterades ofta på tidningarnas ledarsidor från slutet av 90-talet men det upphörde omedelbart när migrationen växte kraftigt. Istället handlade det om flyktingar och mänskliga rättigheter. Lönsam invandring var tabu och är det i princip fortfarande sett till objektiv analys.

  Reinfeld tycks ändå vara väl emottagen av den ena fallangen inom M. Vi får se om han ändå lyckas få en ”politisk reträttpost” av något slag om hans fotbollskarriär osv misslyckas?

 47. Evert Andersson

  Käre Gud, som en sista räddning, låt oss slippa denna charad.

 48. Henrik

  De intresskonflikter som finns, troligen hos merparten, hos experterna kommer nog ”rådet” aldrig få.

  Mikael Karlsson, docent, som är med som expert och ofta uttalar sig i klimatfrågor presenterar sig aldrig som partner och styrelsemedlem i privata företaget 2050 Consulting (www.2050.se).

  ”Vi hjälper företag att bli mer lönsamma genom minskad klimatpåverkan och aktivt hållbarhetsarbete”

  Gått från omsättning på 20 miljoner 2018 till 60 miljoner 2022, inte dåligt under pandemiår….. 2023 är inte officiellt ännu.

 49. Argus

  #48

  Mikael Karlsson, hm.
  Är det han som var en höjdare i SNF?
  Och mha KTH blev docent?

  För ett par år sedan var det tänkt att han skulle ut på en KTH sanktionerad Eriksgata för att predika klimathot och att bli hyllad för samma sak.

  Den resan verkar ha runnit ut i sanden.

  Så nu ska det bli *Medborgarråd*?!

  Skendemokrati?

  Med viss reservation för att inte alla detaljer är 100%.

  ’Dagens klimatpolitik är ett bedrägeri och en skamlös misshushållning.’

 50. Thorleif

  #47 Evert Andersson

  Javisst, saliga äro de aningslösa! Internationella karriärer blir gärna en del av den nya överstatligheten och NWO.

  Detta avsnitt om WHO/WEF tycks ivf lite bekräfta riskerna jag ofta skrivit om.
  T.ex där Klimatet spelar en nyckelroll.

  https://swebbtv.se/w/msothkzuoz8aqDc5nWXkge

 51. Lars Kamél

  Det där med medborgarråd verkar inspirerat av de arbetarråd som fanns i Sovjetunionen. Men så vill ju de klimathotsreligiösa avskaffa kapitalism och marknadsekonomi, för att ersätta med världsdiktatur och global planekonomi. De fattar att drastiska klimatåtgärder inte går att genomföra i demokratier.