medborgarråd

Missledande råd för klimatet

Nu utses ett ”medborgarråd” om 60 slumpvis utvalda personer som skall ge beslutsfattare en uppfattning om vad allmänheten vet och tycker i klimatfrågan. Till sin hjälp får de 24 i förväg utsedda ”experter” att rådfråga. Dessa kommer att leda rådets medlemmar vid örat mot i förväg fastställda ”klimatmål”. Målen definieras som högst 2 eller (helst)   →