Tege Tornvall

En valvinnare?

Hundratusentals klimatrealister undrar: vem skall vi rösta på? Få äldre och sansade personer jag talar med om energi och klimat tror egentligen på klimatlarmen. De har genom åren upplevt kyla och värme, regn och torka, blåst och vindstilla, snö och barmark. Visst oroas många av alla klimatlarm. Men när jag berättar hur cykliskt växlande solmagnetism   →

Ont om vätgas – en flyktig dröm

  Vårt kända Universums vanligaste kända grundämne är väte. Nästan tre fjärdedelar av de kända grundämnena i vår galax (Vintergatan) är väte. Näst vanligast är helium med nästan en fjärdedel. Därnäst kommer syre med runt en procent. Efter dessa tre gaser återstår bara en procent för övriga grundämnen. Av dem är kol vanligast – som   →

Farlig biologisk mångfald?

Här en lätt ironisk text om biologisk mångfald.   Den som somnar på en sommaräng angrips snabbt av den biologiska mångfald som frodas på ängen. Allehanda intressanta insekter kommer flygande eller krypande och smyger in under kläderna.  De inte bara smyger in. En del sticks eller bits också. Ont gör det och svullnar till ömma   →

Tege har en förfrågan

Jag måste betala professionell hjälp med att förvandla mina statiska bilder till levande bilder med inspelat tal. Med sommarhälsning och tack på förhand… … från klimatvännen Tege 0247-137 25, 070-628 87 76, tege.tornvall@gmail.com   Ingemar NordinProfessor emeritus i filosofi. Forskningsinriktning är vetenskapsteori, teknikfilosofi och politisk filosofi. Huvudredaktör för Klimatupplysningen. www.klimatupplysningen.se/

Kapitalstarka aktivister

Den tyska miljöorganisationen DUH (Deutsche Umwelthilfe) omsatte år 2020 ca 125 miljoner kronor och hade 154 anställda. Medellönen med fackliga avtal var ca 48.000 kronor per månad. Ledande personer med individuella avtal hade nära 120.000 kronor i månaden. DUH förespråkar elfordon, mindre vägtrafik med lägre fart, mer och snabbare tågtrafik, plastförbud, vind- och solkraft, biologisk   →

Fossilfria drivmedel räcker inte

Varken biomassa eller elektricitet räcker för att driva världens fordon Biomassa föreslås nu kunna driva allt fler av människans aktiviteter: fordon, maskiner, uppvärmning och mycket annat. Den skall tas från världens skogar och från vilda och odlade växter. Men dessa räcker inte på långa vägar till för alla behov, särskilt inte i konkurrens med mat   →

Tyngre och dyrare elbilar tar mindre last

Elbilar (batteribilar) väger i allmänhet minst 400 kg mer än motsvarande bensin- och dieselbilar. De tar mindre last, räknat i vikt. Och de kostar mycket mer. Jag jämför 45 vanliga batteribilar med 43 bensin- och dieselbilar: Medelvikter Lastfaktor Biltyp Tom Last Procent Pris 45 batteribilar 1.891 kg 454 kg 19,4 % 586.000 43 bränslebilar 1.456   →

Ingen global medeltemperatur!

Nio tiondelar av Jordens befolkning bor på norra halvklotet. Där finns de stora landmassorna. Därför gäller pågående klimatdebatt främst norra halvklotet. Där finns också de flesta landbaserade mätstationer, som mäter atmosfärens marknära temperatur. Främst på lättnådda platser i världens välståndsländer. Södra halvklotet och fattigare länder har ont om mätstationer. Men 71 procent av Jordens yta   →

Klimatlagen bör upphävas!

Klimatlagen saknar vetenskapligt stöd och medför planekonomisk politik. Därför bör den upphävas. Svensk klimatdebatt utgår från tron att mer koldioxid i atmosfären skulle hota Jordens klimat med farlig uppvärmning. Denna tro bygger på skenbart samband mellan atmosfärens marknära temperatur och dess halt av koldioxid. Detta skenbara samband är att både temperatur och CO2-halt har stigit   →

Turbiner på hög höjd ger dyrbar el – ibland

Foto: Världens största vindturbin från Kina Nästan all elektricitet alstras med turbiner. De må drivas av vatten, kärnkraft, kol, gas eller olja. Alla har ändå turbiner. Enda undantaget är solkraft, där elström skapas mellan två skikt av elektroner. Men solstrålar som koncentreras till en enda punkt driver också turbiner. Gemensamt för nästan alla är att   →