Tege Tornvall

Ont om sakkunskap i vätgassatsning

För att undvika kolbaserad energi försöker stat, myndigheter och flera företag att föra in vätgas som energibärare och energilager. De förbiser att vätgas inte finns i naturen utan måste tillverkas (frigöras) i flera ytterst energikrävande steg – och sedan hanteras och lagras antingen under minst 200 bars tryck som gas eller vid 253  minusgrader som   →

Bristande kvalifikationer hos många chefer

De som ansvarar för Sveriges energiförsörjning saknar ofta viktiga kvalifikationer för sin uppgift. De kan förstås ha lärt sig under hand, men i botten har de ofta klena sakkunskaper. Energiföretagen De är en förening för nära 400 svenska energiföretag. VD Åsa Pettersson, statsvetare, pol. mag. Lund, läst klimat & miljö Sth univ. Ordf. Fridolf Eskilsson,   →

Varken råvaror eller el räcker för alla elfordon

Ljudlöst och utan avgaser. Så rör sig eldrivna fordon i trafiken – nästan. Något låter de ändå, och även utan avgaser sprider de partiklar i luften. Men de är mycket tystare och renare än vanliga bensin- och dieselfordon. Eller snarare: deras elmotorer är tystare och renare. Deras batterier är förstås också tysta, men knappast rena.   →

Tyngre batterier än nyttolast i elektriskt passagerarplan

Flygtillverkaren Heart Aerospace i Säve utanför Göteborg utvecklar ett eldrivet passagerarplan för 30 passagerare, avsett för högst 50 mils avstånd. Konkurrenter är snabba tåg, bränsledrivna propellerplan och även bilar på motorväg. Planet heter ES-30, syftande på eldrift och 30 passagerare. Dess litium/jon-batterier uppges i fackpress väga drygt 5 ton (nämns inte på företagets hemsida). Med   →

Lovsång till kol av riktig expert

  Amatörmusikern Robert M. Hazen spelar flera instrument i orkestrar. Han är också professor i geofysik på George Mason-universitetet i Virginia, USA, expert på grundämnet kol och dess förekomst, historia och processer. Som sådan har han skrivit boken ”Symphony in C”. Titeln syftar både på kolets tecken C i det periodiska systemet och på den   →

Hur stora mängder kol finns det?

Kolcykeln Utifrån den kolcykel som FN:s klimatpanel IPCC använder kan man ungefärligt beräkna hur mycket kol som finns i Jordens hav, atmosfär, mark, växtlighet, sediment efter döda djur och växter samt kol-, olje– och gasfyndigheter. Dessa mängder anges inom vissa ramar. Om man adderar dem får man ungefär 46-50.000 Gigaton (miljarder ton) kol. Men kolcykeln   →

Ovissa tider för bilister

Efter valet får svenska bilister vänta på vilka regler som fortsatt skall gälla. Först skall en ny regering bildas och börja positionera sig i olika frågor. I en trolig borgerlig regering finns spänningar rörande bränslen och bilskatter. Därför kan inget säkert ännu sägas. Men man kan ändå resonera om hur vinden blåser. Den nya regeringen   →

Självförvållat energifiasko

Fysikprofessorn Jan Blomgren rör om i den svenska energigrytan med en serie artiklar i flera media. Jag citerar och kommenterar några stycken ur varje artikel. I kritik av Tysklands energipolitik ger Blomgren Sverige en släng av sleven: ”Även Sverige har bidragit till den nuvarande elkrisen. Sverige hade som mest 12 block (kärnkraft) i drift.. Sedan   →

En valvinnare?

Hundratusentals klimatrealister undrar: vem skall vi rösta på? Få äldre och sansade personer jag talar med om energi och klimat tror egentligen på klimatlarmen. De har genom åren upplevt kyla och värme, regn och torka, blåst och vindstilla, snö och barmark. Visst oroas många av alla klimatlarm. Men när jag berättar hur cykliskt växlande solmagnetism   →

Ont om vätgas – en flyktig dröm

  Vårt kända Universums vanligaste kända grundämne är väte. Nästan tre fjärdedelar av de kända grundämnena i vår galax (Vintergatan) är väte. Näst vanligast är helium med nästan en fjärdedel. Därnäst kommer syre med runt en procent. Efter dessa tre gaser återstår bara en procent för övriga grundämnen. Av dem är kol vanligast – som   →