istider

Smutsig luft, tipping points och klimatkänslighet

Här följer ett gästinlägg av Rolf Melberg: Forskningen om mekanismerna kring jordens återkommande istider har jag intresserat mig för under ett par års tid och nu tror jag att jag har funnit något viktigt. Länge har vi känt till att tre sorters variationer i planetbanan – s.k. Milankovic-cykler – har en fundamental inverkan på istidernas   →

AGW räddar oss från en ny istid?

Det fullkomligt dräller av mer eller mindre fantasifulla forskningsartiklar som handlar om alla katastrofer som förväntas bli konsekvensen av människans bidrag till koldioxidhalten i atmosfären. AGW-teorin ifrågasätts inte. Men den här artikeln av Lars Franzén, F. Linberg, V. Vikander och A Walther, The potential peatland extent and carbon sink in Sweden, as related to the   →

Jorden kommer att överleva människan

I Newsweek hittar jag (tack, Bengt) en mycket intressant artikel som manar oss till att vidga våra perspektiv. Artikeln har titeln ”The Earth Doesn’t Care” och baserar sig på en längre artikel i The American Scholar, skriven av Robert B. Laughlin, en av vinnarna av Nobelpriset i fysik år 1998. Tesen som Laughlin driver är   →