istider

Smutsig luft, tipping points och klimatkänslighet

Här följer ett gästinlägg av Rolf Melberg: Forskningen om mekanismerna kring jordens återkommande istider har jag intresserat mig för under ett par års tid   →

AGW räddar oss från en ny istid?

Det fullkomligt dräller av mer eller mindre fantasifulla forskningsartiklar som handlar om alla katastrofer som förväntas bli konsekvensen av människans bidrag till koldioxidhalten i   →

Jorden kommer att överleva människan

I Newsweek hittar jag (tack, Bengt) en mycket intressant artikel som manar oss till att vidga våra perspektiv. Artikeln har titeln ”The Earth Doesn’t   →