Lars Franzén

AGW räddar oss från en ny istid?

Det fullkomligt dräller av mer eller mindre fantasifulla forskningsartiklar som handlar om alla katastrofer som förväntas bli konsekvensen av människans bidrag till koldioxidhalten i   →