råvaror

Varken råvaror eller el räcker för alla elfordon

Ljudlöst och utan avgaser. Så rör sig eldrivna fordon i trafiken – nästan. Något låter de ändå, och även utan avgaser sprider de partiklar i luften. Men de är mycket tystare och renare än vanliga bensin- och dieselfordon. Eller snarare: deras elmotorer är tystare och renare. Deras batterier är förstås också tysta, men knappast rena.   →

Hållbart är ett missbrukat modeord

Hållbart är ett modeord så missbrukat på ett Orwellskt sätt, att det helt förlorat sin ursprungliga betydelse. Ända sedan bondesamhället har vi vetat att det är oklokt att lägga alla ägg i samma korg. När det gäller klimat och energi har vi i västvärlden ändå gjort just det. Till och med gjort en dygd av   →