Mats Kälvemark

Varmare klimat är bra för mänskligheten

Vi upplever i vår tid en långsam gående global uppvärmning i en takt av ca 0,14 gr/decennium. Temperaturen har stigit ca 1,2 gr sedan slutet på Lilla Istiden som av alarmisterna alltid definieras dom ”förindustriell tid” för att tankarna inte ska ledas fel hos allmänheten. Vem vill tillbaka till en tid som upplevs som istid   →

Vaccination mot klimatpropaganda

Copernicus, EU:s vädergurus, larmar om 2023 som varmaste året i mänsklighetens historia. Varmaste på hundra tusen år. Att det är lögn bekymrar inte stormedia. Varje dag stöter vi på oreflekterade och okritiska inslag i vardagens mediebrus i SVT, TV4, DN, TT med flera. En påminnelse om fakta som en vaccination mot desinformationen som bara tillåts   →

Hur hållbara är bubblor av (vätgas)stål?

Kan vi få statsminister Ulf Kristersson och närings- och energiminister Ebba Busch att läsa Ekon. dr. David Sundén tre rapporter – och särskilt den senaste ”El till vilket pris som helst?” borde de kasta sig på stoppknappen medan tid är. Jimmie Åkesson stöder nog också och då bör riksdagsmajoriteten vara säkrad. Magdalena Andersson kommer efterhand   →

Den meningslösa och omöjliga jakten på koldioxid

Professor Dr William Happer är en, av nu ganska många vetenskapsmän, som vågar säga sanningen om koldioxidens välgörande och allt annat än katastrofala påverkan på planetens klimat. I den här betraktelsen backar vi till Romklubben som bildades 1968. Deras oro för överbefolkning och att världen inte kan försörja en större befolkning än den vi då   →

Är en fossilfri värld möjligt? Önskvärt?

Sultan Al Jabers uttalande inför COP28 i Dubai kändes väl som en ren förolämpning mot alla goda människor, som samlats där för att komma överens om hur fossila bränslen ska fasas ut. Ur vetenskaplig synpunkt var det ett välkommet påpekande av en person, som var omöjligt att ignorera. Att människans övermod nått en punkt 2015,   →

Är Northvolt nästa storslagna gröna bubbla

”Det är klart vi ser över våra kostnader och drar åt svångremmen för att säkerställa att vi inte hamnar i en likviditetsfälla”, säger Northvolts VD Peter Carlsson till Di. Samtidigt framgår av deras delårsrapport för 2023 att utnyttjningsgraden är 5 promille av installerad kapacitet mer än 2 år efter det första batteripacket producerades i slutet   →

COP28 – Eftersnack

Parisavtalet 2015 påminner vi oss. Stort jubel efter nattmanglingen, som är standard vid dessa årliga klimatfestivaler. Stående ovationer i pressrummet med ackrediterade journalister. Åtta år senare jublas det över en ny stor framgång. För första gången finns ”fossila bränslen” i slutdokumentet! Men dokumentet är snarast ett mästerstycke i icke bindande klimatfloskler. Alla lovar att var   →

Omöjliga klimatmål

Några slumpvisa nedslag på tre klimatmål som är omöjliga att nå. Målet att begränsa de globala utsläppen för max 1,5 grC COP28 blir som vanligt ett oändligt ältande av gröna ambitioner där de mest löjeväckande är att slutsatsen blir att kraven enlig 1,5-gradersmålet från Paris 2015 ”visst är möjligt att nå”, bara vi tar i   →

Vätgasutopin lever igen

Klimatfrågan är den största gröna bubblan i världshistorien. En erfaren EU-byråkrat som professor Samuel Furfari beskriver i sin bok The hydrogen illusion hur tidigare satsningar på väte alltid stupat på ohållbar ekonomi. Främst beroende på enormt låg verkningsgrad i avsedda tillämpningar. Naturlagarna är inte politiskt följsamma. Att världens ledare nu ser ”grön vätgas” som en   →

Sabotaget mot vår infrastruktur för el

Förstört efter 15 satsade miljarder på uppgradering Regeringen la 28 september fram propositionen om ny kärnkraft i riksdagen. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår i propositionen, att regler som hindrar utbyggnaden av kärnkraft ändras, så att det blir möjligt att bygga fler kärnkraftsreaktorer och på fler platser i Sverige. Kanske den viktigaste frågan för ett lands välstånd   →