batterier

Är elfordonen och batteriförsörjningskedjan laddad för framgång?

Marknadsdynamiken för elfordon och energilagring fram till 2050 kommer att vara komplex. Framtiden för elfordonens (EV:s) batteriförsörjningskedja och energilagringssystem fram till 2050 kommer att avgöras av det komplexa samspelet mellan en lång rad faktorer. För att förstå utvecklingen av marknadsdynamiken är det viktigt att överväga förväntad försäljning, produktionskapacitet och återvinningsnivåer, såväl som effekten av regleringar,   →

Kobolt kommer att förbli en dyr men en nödvändig ingrediens i vår framtida batterienergi

En ny rapport från Helmholtz Institute Ulm (HIU) i Tyskland, tyder på att världsomspännande leveranser av litium och kobolt, material som används i elbilsbatterier, kommer att bli kritiska år 2050. Situationen för kobolt, en metall som vanligtvis produceras som en biprodukt av koppar- och nickelmalm, verkar vara särskilt svår eftersom ”… efterfrågan på kobolt från   →

Lagring av el – en (oroväckande) omvärldsanalys

Bildtext: Energilagring är en viktig faktor eftersom städer, stater och anhängare av EU:s Green New Deal talar om en övergång till 100 procent koldioxidfri el inom några decennier. Foto: GE Power Inverkan av den civiliserade världens åtgärder mot koldioxidutsläppen är mycket mer skrämmande än hotande presumtiv klimatkris. Världens energiförsörjning är utsatt för en huvudlös attack   →

Kritiska material räcker inte till för alla elbilar

EU vill se 30 miljoner elbilar på vägarna år 2030. Deras batterier skulle kräva mer litium och kobolt än vad som utvinns per år – och nästan lika mycket nickel. Västvärldens politiker vill få oss alla att köra elbil. Då behövs varken bensin, diesel, gas eller ens biobränslen. Då släpper bilar inte ut några skadliga   →

Elbilar – den mörka sidan

Mörkrets krafter sänker sig över världen. Idag haglar rapporterna om blockningar på sociala media, i dagstidningar, i etermedia och också böcker som beslagstas av polisen. Även vi som diskuterar klimatvetenskap och klimatpolitik har drabbats, alltifrån solforskaren Nir Shaviv som blev censurerad i Forbes förra året till den nyligen självkritiske miljöaktivisten Michael Shellenberger (länk). De rödgröna   →