batterier

Den meningslösa och omöjliga jakten på koldioxid

Professor Dr William Happer är en, av nu ganska många vetenskapsmän, som vågar säga sanningen om koldioxidens välgörande och allt annat än katastrofala påverkan   →

Är elfordonen och batteriförsörjningskedjan laddad för framgång?

Marknadsdynamiken för elfordon och energilagring fram till 2050 kommer att vara komplex. Framtiden för elfordonens (EV:s) batteriförsörjningskedja och energilagringssystem fram till 2050 kommer att   →

Kobolt kommer att förbli en dyr men en nödvändig ingrediens i vår framtida batterienergi

En ny rapport från Helmholtz Institute Ulm (HIU) i Tyskland, tyder på att världsomspännande leveranser av litium och kobolt, material som används i elbilsbatterier,   →

Lagring av el – en (oroväckande) omvärldsanalys

Bildtext: Energilagring är en viktig faktor eftersom städer, stater och anhängare av EU:s Green New Deal talar om en övergång till 100 procent koldioxidfri   →

Kritiska material räcker inte till för alla elbilar

EU vill se 30 miljoner elbilar på vägarna år 2030. Deras batterier skulle kräva mer litium och kobolt än vad som utvinns per år   →

Elbilar – den mörka sidan

Mörkrets krafter sänker sig över världen. Idag haglar rapporterna om blockningar på sociala media, i dagstidningar, i etermedia och också böcker som beslagstas av   →