vätgas

Vätgasutopin lever igen

Klimatfrågan är den största gröna bubblan i världshistorien. En erfaren EU-byråkrat som professor Samuel Furfari beskriver i sin bok The hydrogen illusion hur tidigare satsningar på väte alltid stupat på ohållbar ekonomi. Främst beroende på enormt låg verkningsgrad i avsedda tillämpningar. Naturlagarna är inte politiskt följsamma. Att världens ledare nu ser ”grön vätgas” som en   →

Vätgasbubblan och nationell strategi för vätgassamhället

I mitt förra inlägg om vätgasbubblan diskuterades energilagring av vätgas och tillverkning av vätgas för industriell användning. Det senare är fallet i projekt Hybrit (LKAB, SSAB, Vattenfall) och H2GS. Ett ytterligare projekt för industriell tillämpning pågår, Uniper/Perstorp, elektrolysör 25 MW. Uniper har erfarenhet av en elektrolysör i Hamburg på 1.5 MW. I mitt inlägg togs   →

Vätgasbubblan kommer att spricka/projekt Hybrit/LKAB/SSAB/ Vattenfall

Analysen: Vätgasbubblan kommer att spricka är gjord av professorn i kärnfysik Jan Blomgren, professorn i nationalekonomi Magnus Henrekson och professorn i företagsekonomi Christian Sandström. Den finns i sin helhet bakom betalvägg i Samhälle/Energipolitik https://kvartal.se/artiklar/vatgasbubblan-kommer-att-spricka/ Jag redovisar nedan utdrag ur analysen. Kärnan i analysen är att projekt Hybrit, att använda vätgas i stället för kol i   →

Lagring av el – en (oroväckande) omvärldsanalys

Bildtext: Energilagring är en viktig faktor eftersom städer, stater och anhängare av EU:s Green New Deal talar om en övergång till 100 procent koldioxidfri el inom några decennier. Foto: GE Power Inverkan av den civiliserade världens åtgärder mot koldioxidutsläppen är mycket mer skrämmande än hotande presumtiv klimatkris. Världens energiförsörjning är utsatt för en huvudlös attack   →

Elsystem i (o)balans

Det tre delarna elproduktion – eldistribution – elkonsumtion måste vara i balans med varandra. Hela tiden. Axiom för ingenjörer. Vår infrastruktur för elförsörjning har medvetet och långsiktigt nedmonterats. Först av kärnkraftfobi. Sedan i klimathotets namn. Nu, fast det självförvållat har kvaddat, beror alltihop på Putin. Svenska Kraftnät har varnat i många år för att kraftbalansen   →

Vätgas – hur vettigt är det?

  I ett par trådar härförleden på KU har vätgasen ivrigt diskuterats. Det har under flera decennier funnits idéer om att vätgas skulle vara lösningen på alla problem med koldioxid. Dels skulle stora behållare med vätgas kunna användas som back-up energi när vind och sol inte producerar. Dels har många tänkt sig att ersätta fossilt   →