Jan Blomgren

Vätgasbubblan kommer att spricka/projekt Hybrit/LKAB/SSAB/ Vattenfall

Analysen: Vätgasbubblan kommer att spricka är gjord av professorn i kärnfysik Jan Blomgren, professorn i nationalekonomi Magnus Henrekson och professorn i företagsekonomi Christian Sandström. Den finns i sin helhet bakom betalvägg i Samhälle/Energipolitik https://kvartal.se/artiklar/vatgasbubblan-kommer-att-spricka/ Jag redovisar nedan utdrag ur analysen. Kärnan i analysen är att projekt Hybrit, att använda vätgas i stället för kol i   →

Jan Blomgren besöker Helsingborg

Kärnkraftsprofessorn Jan Blomgren besökte medlemsmötet för Klimatrealisterna och Klimatsans den 8:e november. ”Varför har vi elkris?” var titeln på föredraget. Ett 35-tal åhörare hade samlats i en av bibliotekets hörsalar, trots att det var en vanlig arbetsdag och på eftermiddagen 15-17. Jan Blomgren gav en grundläggande förklaring till hur vårt energisystem fungerar. Sverige hade en   →

Jan Blomgren talar om elen 8:e november

  Ingemar NordinProfessor emeritus i filosofi. Forskningsinriktning är vetenskapsteori, teknikfilosofi och politisk filosofi. Huvudredaktör för Klimatupplysningen. www.klimatupplysningen.se/

Självförvållat energifiasko

Fysikprofessorn Jan Blomgren rör om i den svenska energigrytan med en serie artiklar i flera media. Jag citerar och kommenterar några stycken ur varje artikel. I kritik av Tysklands energipolitik ger Blomgren Sverige en släng av sleven: ”Även Sverige har bidragit till den nuvarande elkrisen. Sverige hade som mest 12 block (kärnkraft) i drift.. Sedan   →