havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft kan få allvarliga följder

Hur skall regeringen ha det med den havsbaserade vindkraften? Oppositionen (C, S, MP och V) skäller som bandhundar för att regeringen ännu inte gett   →

EU:s revisorer granskar EU:s vindkraftspolitik

Jan Blomgren har i Epoch Times skrivit en intressant artikel om vad EU:s egna revisorer har kommit fram till beträffande vindkraftspolitiken. Jag ger några   →

Grön energi: Ge oss mer pengar!

Under många år så har gröna investerare och energiproducenter, dvs. vind- och solkraftsindustrin, levt högt på statliga subventioner. Enorma mängder av skatte-, pensionsfonds- och   →

Vindkraften till havs

Tittade på Stefan Sauks Youtube (utlagt 5 Juli) angående vindkraften i Östersjön se nedan. Han refererar till en studie om vindkraftens problem med utsläpp   →