EU:s revisorer granskar EU:s vindkraftspolitik

greennightmare

Jan Blomgren har i Epoch Times skrivit en intressant artikel om vad EU:s egna revisorer har kommit fram till beträffande vindkraftspolitiken. Jag ger några citat från hans artikel här:

I sammanfattningen sägs följande:

”Sammantaget drog vi slutsatsen att EU:s åtgärder, inbegripet EU:s finansiering, har bidragit till utvecklingen av havsbaserad förnybar energi, särskilt havsbaserad vindkraft. Målen är dock ambitiösa och kan vara svåra att uppnå, och att säkerställa social och miljömässig hållbarhet i samband med utvecklingen av havsbaserad förnybar energi är fortfarande en utmaning.”

Översatt till ett mer brutalt uppriktigt språk där en spade kallas för en spade innebär detta att EU framgångsrikt har drivit på byggandet av havsbaserad vindkraft, men miljön och ekonomin har man struntat i – och fortsätter att strunta i.

”Hållbarhet” är en nyckelterm i revisorernas arbete eftersom det är en sådan energipolitik som EU säger sig vilja uppnå. Men som Jan B. påpekar så innehåller begreppet tre komponenter: det sociala, miljön och ekonomin. Har man uppnått, eller är man ens på väg att uppnå detta? Knappast. ”Åtgärder som är bra för miljön men extremt kostsamma är inte hållbara, och omvänt är billiga lösningar som föröder miljön inte heller hållbara.

Jan B säger: En intressant iakttagelse är att om man summerar ländernas mål kommer man upp i volymer som uppfyller EU:s övergripande mål, men i verkligheten byggs inte alls lika mycket som målen anger. Det är trots allt lättare att fatta politiska beslut om ett visst mål än att verkligen uppnå målet i fråga.

Med hänsyn taget till de ledtider som de olika länderna har för att godkänna och igångsätta ett vindkraftverk så ter sig målet om 60 GW till 2030 (en femdubbling jämfört med nu) och 300 GW till år 2050 som en ”utmaning”. Eller som Jan B säger:

På kansliprosa förkunnar rapporten att ”med tanke på de utmaningar som vi redogör för i rapporten, anser vi att dessa övergripande mål, både på medellång och lång sikt, är ambitiösa och kan bli svåra att nå”.

Åter, översatt till brutalt uppriktigt vardagsspråk förklarar EU:s revisorer att beslutsfattarna ägnar sig åt rent önsketänkande.

Revisorerna säger om de andra aspekterna av hållbarhet: ”De socioekonomiska konsekvenserna av utvecklingen av havsbaserad förnybar energi, till exempel när det gäller vilka kompetenser som behövs, har inte undersökts tillräckligt ingående. På liknande sätt har många miljöaspekter i samband med den planerade utbyggnaden av havsbaserad förnybar energi ännu inte redovisats, och med tanke på omfattningen av den planerade utbyggnaden av havsbaserad förnybar energi under de kommande åren kan miljöavtrycket på det marina livet bli betydande.

Man struntar i om den havsbaserade vindkraften skadar miljön och människors liv.

Jan Blomgren kommenterar även en del ytterligare aspekter om dels havsbaserad vindkraft, dels frånvaron av den forskning som EU säger är nödvändig. Han avslutar sin artikel med:

Sammanfattningsvis ger EU:s revisorer i stillsamma ordalag bilden att EU:s beslutsfattare har fullt fokus på att bygga så mycket havsbaserad vindkraft som möjligt, och i denna strävan offrar man miljön. Den som är förvånad räcker upp handen.

Jan BlomgrenProfessor i tillämpad kärnfysik, författare och debattör

En helt annan fråga är om EU kommer att bry sig om denna minst sagt förödande kritik? Eller gör man som då våra egna riksrevisorer gick igenom den svenska energipolitiken; man struntar i den? Det är ju ett rätt utmärkande drag för de flesta politiker när det gäller den gröna omställningen att inte lyssna, vare sig på vetenskap eller på allmänheten, utan att låta ideologi och önsketänkande ha företräde.

Ingemar Nordin

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. ”Det är ju ett rätt utmärkande drag för de flesta politiker när det gäller den gröna omställningen att inte lyssna, vare sig på vetenskap eller på allmänheten, utan att låta ideologi och önsketänkande ha företräde.”

  Precis, i mitt inlägg i våras om fransk energi-och klimatpolitik, beskrev jag hur f.d ministrar stolt under ed vittnade i parlamentsutfrågningarna om att de inte beaktade något annat än sin egen ideologi när de lade fast politiken. Klarare än så kan det inte bli. Med all sannolikhet är det också fallet med andra EU-länders ministrar.

 2. foliehatt

  Pär Holmberg i radions P1 morgon:
  ”sätt ett pris på störningar i nätverket och låt de som orsakar dem stå för kostnaden”
  I dagsläget orsakar den intermittenta kraftproduktionen stora kostnader som tas externt. Även kärnkraft orsakar kostnader vid ex.vis snabbstopp, men så mycket mer sällan.
  Förslaget kan ses som ett alternativ till att betala mer för effekt som som är stabil, ger svängmassa och reaktiv effekt. Det borde ge ett liknande uppsving för byggande av stabil elproduktion och mindre av intermittent sådan.

 3. Paul Håkansson

  Vindkraften ej hållbar enligt EU och Riksrevisionen – professor Jan Blomgren i Fjärde Statsmakten 181

  https://swebbtv.se/w/3oqmRj3Z32GYXyXyJHsJdt

  Professor i tillämpad kärnfysik, Jan Blomgren, samtalar med Mikael Willgert om vad som händer inom EU med avseende på energiproduktion och distribution.

  Jan Blomgren tar upp kostnaden för att balansera elsystemet. På några år har denna kostnad gått från under en miljard till att bli flera tiotals miljarder. Förklaringen, säger han är vindkraftens expansion och dess inneboende problem att generera stabil el. Detta är en delförklaring till att vi har kunnat se våra fakturor för eldistribution öka senare år. Tyvärr kommer detta problem att förvärras ytterligare i och med att ny vindkraft installeras. Jan Blomgren åskådliggör problemet med att elproduktionen uppe i Norrland kan på några timmar ”tappa” effekt motsvarande flera kärnkraftverk på grund av ändrade vindförhållanden. För att kompensera för sådana fall måste el ledas om från andra håll och då måste mängder med nya elledningar installeras. Kostnaden för detta är i samma storlek som att bygga helt nya kraftverk berättar Blomgren.

  Riksrevisionen har nyligen kommit ut med hård kritik mot hur Sveriges elsystem har sköts. Deras kritik är övergripande att man fattat avgörande beslut utan att göra tillräckligt goda konsekvensanalyser. Senast man gjorde en rejäl konsekvensanalys innan man fattade ett avgörande beslut inom energisektorn var 1978 berättar Jan Blomgren. Det var Ove Rainers kommission berättar han vidare. Han nämner att Riksrevisionen flera gånger gjort ett utmärkt jobb, dessvärre tas inte deras slutsatser på allvar varken av beslutsfattare eller media.

  När det gäller livslängden för ett vindkraftverk så har man angett tjugo år. Nu visar det sig att de inte håller så länge, utan snarare tio år. Detta har lett till att många investerare nu drar sig ur stora planerade projekt berättar Jan Blomgren. Fakta om hållbarheten för vindkraftverk har alltid funnits bland tekniska experter, men den har inte tagits på allvar av politiker och investerare. Men nu har alltså de senare börjat att få kalla fötter och visa ett allt större ointresse för att gå in med kapital i dessa projekt.

  Två veckor efter att den svenska riksrevisionen kom ut med sin kritiska rapport, kom EU:s revision ut med en liknande rapport. Denna handlade om ”hållbarheten” för havsbaserad energiproduktion, som i praktiken är identisk med havsbaserad vindkraft, då de andra källorna är försumbara. Ordet ”hållbarhet” i detta sammanhang syftar inte bara på klimatet, utan på andra värden för att de europeiska samhällena ska fungera över lång tid framöver.

 4. Thorleif

  ”Fakta om hållbarheten för vindkraftverk har alltid funnits bland tekniska experter, men den har inte tagits på allvar av politiker och investerare.”

  Alla springer åt samma håll! Det är så de s.k ”bubblorna” skapas. MSM en av de värsta bidragarna eftersom de dels vill stimulera bilden av ”det goda” (t.ex motverka klimathotet och hjälpa ”flyktingar”), dels att de ser alternativa fakta som extrem-rörelser och då givetvis oftast från höger. Men förr eller senare visar sig den kranka verkligheten.

  Lyssna till Veckopanelen 30/9 Kvartal.se och hör erfarna journalisten (tidigare DN) Niklas Ekdahl och Anna Helse’n där de uttrycker den svenska naiviteten som eftertraktansvärd. Förbluffande insåg jag att det handlar om hur de representerar den 3′ e statsmaktens förfall att under lång tid blunda för objektivitet och balans i rapporteringen. Huvudämnet här handlade om hur okontrollerad massininvandring (öppna gränser och mänskliga rättigheter) skapat dagens situation ifråga om klanvåld och masskriminalitet riktat mot det svenska samhället. I studion satt även Inga-Britt Ahlenius (tidigare RRV) som givetvis hade motsatt åsikt.

  Vad vi sannolikt kommer att se kommande år är hur ett etablissemang försöker ”krypa ifrån” och distansera sig från ANSVAR för att ha bidragit till en ohållbar politik.

  Som vi vet kan politiker aldrig erkänna fel men det är därför journalistens huvuduppgift att redovisa verkligheten och var ansvaret ligger. Det blir jobbigt nu när de inser sitt medansvar. Kanske bör många av dem ta fram sina läroböcker från journalist-skolan!

 5. UWB

  Speciellt den havsbaserade vindkraften springer i riktningen ”ju större, desto bättre”. Som alla vet finns det fysiska begränsningar i detta.

  Varför blev inte Airbus A380 en succé, det var ett större plan med större kapacitet? Varför har skepp begränsningar i storlek? Varför byggs inte hus hur höga som helst? Etc.

  Svaret är att fysiken sätter begränsningar, det går att bygga, men det blir för dyrt.

  Ett vindkraftstorn på 100 meter väger X ton. Om höjden fördubblas blir vikten 2*2*2*X = 8X ton, för att klara vikten av turbinen (som till exempel för en 15 MW väger 500 – 700 ton inklusive vingar).

  Målet är att komma så högt som möjligt, för där är det bättre vingar, men samtidigt öka turbinstorleken för att kompensera för de ökade kostnaderna för torn och fundament.

  Turbintillverkarna har redan nu problem med att få sina 15 MW turbiner fungera och med så långa vingar om 120 meter kommer balansproblem, lagerproblem och växellådeproblem som ett brev på posten.

  Skulle det inte vara bättre att behålla de turbiner på cirka 8 MW som bevisligen fungera och i stället öka höjden på tornen. Då dessa väger mindre kan tornen göras lättare, alternativt kan tornen designas för att hålla 60 – 90 år och man byter turbiner mer frekvent, 20 – 25 år.

  Ett torn på 300 meter kan fånga bättre vindar, har i teorin 3 * 3 * 3 * X = 27X högre materialkostnad, men i praktiken kanske halva materialkostnaden på grund av lägre vikt hos turbin, blad och nav.

  Jag är ingen förespråkare av vindkraft, men det kan vara så att visuellt blir detta mindre besvärande, högre torn, men mindre yta som de roterande vingarna tar. Undra om vindkraftsindustrin har tittat på detta?

 6. Thorleif

  UWB #5

  ”Målet är att komma så högt som möjligt, för där är det bättre vingar,…”

  Menar du inte ”bättre vind” (högre vindhastighet)?

  Högre byggnationshöjd kräver förstås uppskalade konstruktioner. Alltså för stabilitet för att samtidigt kunna öka produktionen via större vingar/turbiner.

 7. Lasse

  #2 foliehatt
  forts
  Nu föreslås en effektgaranti vilket skall säkra effekten eller i alla fall premiera planerbar kraft.
  Det är en namne till EU parlamentarikern som dock är ekonom som gjort rapporten.
  https://www.sns.se/artiklar/en-teknikneutral-elmarknad-med-en-effektiv-elmarknadsdesign-och-nattariffstruktur/

  Vindkraften ger ett sårbart energisystem där priserna hoppar för producenterna medan vi konsumenter får höga elnätskostnader som minskar lusten att anpassa förbrukningen och nyttja prisvariationer.

 8. Thorleif

  #2 och 7

  Vi (staten och Vattenfall) har i decennier vetat om att våra eldistributionsnät behöver moderniseras och byggas ut. Men det har gått trögt. Staten har tidigt annonserat att nätägarna kommer att ha (vissa) begränsningar när det gäller höjningarna av nätavgifterna till slutförbrukarna. Så varför har oligopol-ägarna (stamnät/regionala) varit så långsamma? Har eget sparande (höjda nätavgifter t.ex) mer gått till ägarutdelning än investerings-planer?

  Nu när svängmassa och reaktiv kraft saknas i takt med ökad elkonsumtion kan man fråga sig hur man på effektivaste sätt väljer investeringsalternativ och dess mix? Finns det någon bra läsning kring dessa frågor? Situationen som den utbyggda vindkraften skapat med ytterligare flaskhalsar är ju uppenbar. Se bara på kritiken från Finland och Forsmarks-kabelns förutsättningar.

 9. Tack Ingemar.
  En av aftonbladets ledande journalister skrev härom dagen..
  ” I allt större utsträckning verkar det vara starka känslor mer än sunt förnuft som styr handlandet hos världens ledare.”

  Han hade naturligtvis rätt – och jag har sett den här bloggens alla kloka skribenter uttrycka detta vid flera tillfällen när det gäller klimat och energiproblematiken.

  Jag har haft en del kontakt med flera av aftonbladets skribenter om just detta sviktande vetenskapsperspektiv i dessa frågor – och deras påspädning av polarisering och motsättningar och bejakande av känslostyrda artiklar.

  Det går faktiskt att nå fram till dom och att öka deras reflektioner kring journalisters misslyckande i den vetenskapliga förankringen – när det gäller just klimat och energi….dom flesta av dom är medvetna om denna offentliga agendastyrning men klarar inte av stå emot narrativet.

  Just nu är det avgörande för vårat samhälles framtid att vi lyckas bryta denna galopperande spiral av känslostyrt ledarskap och att införandet av sunt förnuft prioriteras – även media behöver inkluderas i denna förändring.

  En grund som jag själv ofta använder i argumentationen med myndigheter, politiker och journalister om vindkraft är – konsekvensutredningarna – oavsett om det gäller miljöpåverkan, hållbarhet eller ekonomi och teknik.

  Konsekvensutredningarna i dessa projekt är nästan alltid på en extremt låg och ovetenskaplig nivå – och det är lätt att påvisa kraftiga och uppenbara fel, ofta rena tokerier i samtliga frågeställningar.

  Jag brukar börja med naturinventeringarna och hur dom ständigt följer samma mall – dom radar upp mängder av skyddsvärda arter och avslutar alltid med att ingreppet dock kommer att innebära ” obetydlig påverkan”…för dessa arter.

  När det gäller dom ekonomiska delarna brukar bästa/enklaste sättet att motbevisa dom vara att använda – facit från befintliga anläggningar, gärna närbelägna, produktionen och ekonomin stämmer aldrig med lovorden som dessa projekt baserade sig på…det är också bra att undersöka vindförhållandena på tänkta plats..där finns vanligtvis drömmar om höga och stabila vindflöden inskrivna – som kan motbevisas av bl a smhi:s vindkartering.

  Tekniken – där skall man påvisa bristen på svängmassa, överföring och behoven av externt behov av back – up, bland annat från fossilt.
  Slitage och behov av undehåll behöver tas med liksom den alltid underskattade problematiken med livslängd.

  Hållbarheten är ju verkligen en visa för sig – vindkraftens enorma påverkan på mark och hydrologi är extremt underskattat.
  Ofta byggs vindkraft på skogsklädda berg i vildmarker som kräver oerhörda mängder tungtransportväg, diken och kabelgravar – som skär av alla naturliga vattenvägar med efterföljande påverkan på mark och vattenkemi = stor påverkan på våran natur och därmed den biologiska mångfalden, väldigt ofta dras dessa vägar och diken och kabelgravar genom skyddsvärda myr och våtmarkssystem – frasen är återigen alltid ” obetydlig påverkan”.

  Eftersom vindkraftindustrier dessutom är kortlivade projekt blir återställningen, som det pratas varmt om, viktig.
  Återställningen av mark är i dessa konsekvensutredningar en närmast magisk läsning – där naturen i stort sett löser detta själv och dessutom är den nästan gratis…
  Återställningen lämnas i princip till nästa istid.

  Summa summarum – konsekvensutredningarna måste nagelfaras i alla vetenskapliga perspektiv och brister och falsarier påvisas – det går INTE att tro på politikernas ord om att ” vindkraft skall inte byggas i känsliga miljöer” eller att länsstyrelser eller naturvårdverk skall arbeta förutsättningslöst – för den tiden är sedan länge förbi.

  Byggandet av samhället står just inför 2 val – Antingen bejakas dom starka känslorna eller också anammas det sunda förnuftets strategi och retorik.

 10. Håkan Bergman

  Thorleif #8
  Nu har vi ju ett stamnät som är dimensionerat för fyra reaktorer i Ringhals och tre i Oskarshamn, då borde det vara en nobrainer att bygga fyra reaktorer, fyra GW, på dom platserna till att börja med.

 11. Jan-Åke

  En GW är en miljard Watt.
  En TW är tusen miljarder Watt.
  Svensk Energiproduktion är 170 TW /år
  60 GW år 2030 låter lite, vad har jag missat?

 12. Håkan Bergman

  Jan-Åke #11
  Vi har 14,7 GW, enligt entsoe vid årsskiftet, vindkraft installerat idag, så 60 GW skulle vara en massiv utbyggnad på 7 år.

 13. Lasse

  #11
  Du missade tiden (h) ! 😉

 14. Karl Erik R

  #11
  Blanda inte äpplen och päron. Installerad effekt mäts i GW och svensk vindkraft är nära 15 GW nu.

  Energi mäts i GWh eller TWh. Om ett kärnkraftverk går med 1 GW (1000 MW) under en timme så har det producerat 1 GWh. Två timmar ger 2 GWh osv.

  Svensk el-produktion är ca 170 TWh per år, totalt.

 15. Paul Håkansson

  Magnus blomgren
  10:27, 2023-10-17

  Lyssna gärna på intervjun med Jan Blomgren i länken #3 den är enormt informativ och som vanligt när det gäller Jan Blomgren väldigt pedagogisk.

 16. Mario

  #7 Lasse
  MP-Pär heter Holmgren.
  Författaren i länken som #2 refererade till heter Holmberg.

 17. Peter

  #11
  Lär dig skillnad mellan Effekt och energi.
  Effekt mäts mycket riktigt i Watt(W) medans energi mäts i Wattsekunder(Ws) eller Joule(J) vilket är samma sak. Ws är en mycket liten energimängd varför man ofta använder kWh som är 3,6MWs eller 3,6MJ.
  60GW kan således skapa energin 60GWh/h.
  Givet 365*24=8760h/år ger detta energin 525,6 TWh vilket är ca: 3 ggr Sveriges totala energiskapande per år. (170 TWh/år)

 18. Håkan Bergman

  Och vår egen snabbutredare, Hassler, travesterar Olrog.
  ”Ni ska göra som EU gör och inte skilja er från mängden,
  Ni ska tro det som EU tror om Ni tror nåt alls.”
  Naivt att tro att den här soppan kan klarna med nån enkel snabbutredning, det behövs rejäla omtag.
  https://www.altinget.se/artikel/altinget-avslojar-hassler-vill-slopa-alla-befintliga-klimatmaal

 19. Den bästa ombearbetningen är denna: Skippa klimatlagen, lägg ned det klimatpolitiska rådet, samt skrota parisöverenskommelsen (och alla tidigare överenskommelser inom FN och EU),

 20. Thorleif

  Håkan Bergman #10

  Visst är det så och allt fler inser det (t.o.m Greta?).

  Varför har det då stått ganska stilla så länge? Även utan S+MPs vansinniga beslut KK (okunskap? Var var deras experter?) när man samtidigt ville satsa på intermittent kraft. Givetvis vill de hävda att allt är Putins fel och den tyska energiomläggningen när de i själva verket inte fattat hur prissättningen i branschen fungerar. Och verkar inte gör det ens idag.

  Förr inkluderade alltid vår (o)politiska Långtidsutredningar objektiva fakta kring bl.a teknik- och strukturfrågor samt målinriktning osv. Kan det handla om att politiker handlat med partimakten i centrum och inte nationens bästa? Ja varför inte? Vi vet ju t.ex att Sverige efter avregleringens tid (?) saknat en myndighet som har totalansvaret för svensk energisäkerhet osv. SVK’ s förklaringar slog ju nästan ner som en bomb för allmänheten under 2021 när elpriserna drog iväg.

  ps! Jag noterar att EU-Kommissionens ordf VdL ibland tycks bedriva sin egen utrikespolitik helt utan mandat enl medlemskritik. Börjar mer och mer inse att Washington informellt styr/påverkar EU-toppen!

 21. Det är inte bara EU som med sin diktatoriska vindkraftspolitik vill krossa allt motstånd mot vindkraft.

  Jag har alltid misstänkt att det ligger ett embryo till en totalitär ideologi i folkhälsa. Massor med förbud och skatter (särskilt mot roliga och njutbara saker) har iförts med hänvisning till folkhälsan. Nu är tydligen även WHO ute efter en global makt. Här är en intressant video om detta:

  https://swebbtube.se/w/b3608413-2aa3-4da8-b890-58038ed74e63

  Efter pandemin så har WHO sett sig manade att inte bara ge rekommendationer utan även kunna BEORDRA stater att göra som de säger. ALLT som kan hota folkhälsan i världen, inklusive CO2 och den globala uppvärmningen, skall enligt deras senaste förslag hamna under WHOs domän. Och det är WHO som har rätten att tala om vad som utgör ett globalt hot mot hälsan!

  Personligen så tyckte jag att vår egen folkhälsomyndigheten skötte sin roll rätt bra och gav vettiga rekommendationer. Vaccinet fungerade utmärkt mot covid och jag som är över 65 skall snart ta den senaste dosen. Dvs, man behöver inte vara anti-vaxxare för att vara emot WHOs maktanspråk. Detta är två helt skilda frågor.

 22. UffeH

  Nu är nästa steg på gång, ytterligare en försöksballong med ursprung i WEF/UN, WHO och C40 Cities. Ett utspel av londons borgmästare Khan där andra världskrigsransoner av kött är framtiden. EAT är drivande och där WEF protégén Gunhild Stordalen, Johan Rockstrom med flera är är ledande klimataktivister har betydande roller. här är en länk: https://dailysceptic.org/2023/10/17/sadiq-khan-signs-up-londoners-for-the-planetary-health-diet-by-2030-with-meat-cut-to-ww2-levels-of-44g-a-day/ .

  Så vad får dig att ge covidvaccinet högsta betyg?

  Det senaste är väl att injektionen visat sig innehålla stora mängder plasmid DNA från de e-kolibakterier som används för att tillverka mRNA strängen, långt mer än de gränsvärden man satt upp för denna typ av genterapi injektioner. Här är två länkar om just detta,
  https://worldcouncilforhealth.substack.com/p/wch-expert-panel-finds-cancer-promoting
  https://arkmedic.substack.com/p/5-ways-to-skin-a-genetically-modified

 23. Claes-Erik Simonsbacka

  Samhällets ilska efter andra GE-bladfelet vid tysk vindkraftsanläggning på 12 månader.
  17 oktober 2023

  Utdrag översatt till svenska:
  Cypress-plattformen har kopplats samman med andra turbinbladsbrott vid två separata tillfällen vid vindkraftparken Björkvattnet på 175 MW i Sverige, bland annat fel vid olika projekt.

  Andra brott som involverar Cypress-plattformen inkluderar en turbinkollaps vid vindkraftsparken Anykščiai i Litauen i mars förra året, och ett blad som knäcktes av en Cypress-turbin vid 10,6 MW Epe-Füchte-projektet i Gronau, Tyskland två månader innan dess, i januari 2022 .

  https://www.windpowermonthly.com/article/1840933/developer-shares-public-anger-second-ge-turbine-blade-snaps-german-wind-farm

  Mvh,

 24. Jan Ågersten

  #21

  Kan bara bekräfta det du skriver. Dessutom råder det en oroväckande samsyn i riksdagen om dessa frågor. Eftersom Kristersson har skrivit på och godkänt ändringarna för WHO så återstår bara formalia. Efter WHO-mötet i början på 2024 kan man säga att vi har en marionettregering.
  Jag rekommenderar att följa länken nedan och se föreläsningen.
  https://swebbtv.se/w/kV7TTfkWpwU9UxJonxpLJK

 25. Gunnar Strandell

  Slutklämmen om havsbaserad vindkraft vill jag komplettera med den logik som nu tycks råda i branschen och bland miljövännerna:

  ”En havsbaserad vindkraftpark skapar livsutrymme för allt utom blåstång för att det inte är tillåtet att fiska där.”

  Tanken om att man kan freda områden från fiske på enklare sätt har inte föresvävat vindkraftsindustrin.

 26. Thorleif

  Ni kanske har sett artikeln i Di om under-radarn-bolaget Freja Offshore med tunga norska Aker som delägare.

  De tänker för miljardbelopp bygga ännu längre ut i hopp om bättre vindar och mindre störningar/klagomål!Det stämmer nog på hösten och under lågtryckens tider. Samtidigt ska de hitta relativt grunda vatten? De har lämnat in tillståndsansökningar på både västkusten och Östersjön om jag minns rätt (betalvägg nu).

 27. Karl Eider

  #21 Ingemar

  Om man tycker att WHO:s planer är läskiga, så tror jag att FN:s planer om sin ”Common agenda” är ännu värre.

  https://www.un.org/en/content/common-agenda-report/summary.shtml

 28. Karl Eider #27,

  Jo, det är många som vill ha ett världsherravälde. Ända sedan det antika Grekland och framåt. I modern tid kommunister, nazister och ekologister. Same old, same old. Och de har väldigt olika syn på inte bara vem som skall styra världen utan även hur.

  Skillnaden mot WHOs plan är att den är konkret och tar sig makt över en massa naiva nationer, typ Sverige. Men tanken är också att undvika nationella regeringar, samt förstås demokratiska omröstningar. Det räcker med att enskilda representanter inom WHO tycker att det är bra att WHO får mer makt. Den omröstningen görs i maj 2024. Resultatet behöver inte ratificeras på nationell nivå. Det skall ändå vara bindande.

 29. Hans H

  #10 Håkan Bergman

  O1 och O2 var tillsammans 1200 MW.
  R1 och R2 var tillsammans 1800 MW.

  Den nya reaktortyp för Ringhals jag tror ligger närmast till hands att välja för R5 och R6 är Westinghouse AP1000 med nominell effekt 1200 MW per enhet.

  Jag har ingen kunskap om dessa kan anslutas utan investeringar på elsidan.

 30. Håkan Bergman

  Hans H #29
  Nå en AP1000 i Oskarshamn och två i Ringhals då. Om det behövs några investeringar på elsidan så är det lapri i sammanhanget. Och sen slänger vi in några SMRer i Stenugnsund.

 31. Berra

  #2 foliehatt:

  Notera att (enligt reportaget) ska kärnkraftverk eller stora vindkraftsparker bara behöva stå för kostnaden vid till exempel ett nödstopp…inte när vinden råkar mojna…

  https://sverigesradio.se/artikel/ny-rapport-sa-ska-sverige-undvika-effektbrist

 32. Lars-Eric Bjerke

  ”29 Hans H
  Om man bygger ett kärnkraftverk på en ny site krävs vaktpersonal, verkstäder, kontor med teknisk och administrativ personal, strålskyddspersonal, laboratorium, brandkår, hantering och förvaring av låg-och medelaktivt avfall, simulatorer, lärare/instruktörer och inte minst tillgång till kvalificerad arbetskraft. Ett ställverk är en jämförelsevis liten kostnad. Ringhals har ställverk för fyra reaktorer som inte kan börja avvecklas förrän R1/R2 är helt avvecklade.
  .

 33. Hans H

  #30 Håkan Bergman #32 Lars-Eric Bjerke

  Jag håller med om Ringhals. De har haft R5 och R6 med i planerna hela tiden. I skarpt läge sedan 2013 vad jag förstått. Westinghouse levererade R3 och R4 vilket talar för att de får R5 och R6.

  Varför dessa brasklappar Lars-Eric? Och behöver inte SMR också det du tar upp?

  I Simpevarp finns nog däremot vissa större förseningar att räkna med tror jag fast jag inte känner detaljer. Siten har vad jag vet inga färdiga gamla planer på O4. Och marken mer begränsande väl.

  Mest rimligt är kanske att avsluta demontering och rivning av O2 som väl stått avställd längst och som man ju la ner 8,5 miljarder i förbättringar på som aldrig kom att utnyttjas. Vilket väl innefattade expansion av kylkanalen? Och andra förberedelser för högre effekt tror jag. O3 boostades ju från 1050 till 1400 MW.

  Antar att om man verkligen vill går det att påskynda rivningen av O2.

 34. Thorleif

  Min kommentar #4 ovan

  Nu är Niklas Ekdahl ute i en text i DN (betalvägg) och försvarar svensk politik genom att bl.a hävda att massinvandringen som inkl islamska Mena-länder inget har och göra med det groende hotet från islamister mot Sverige. Detta apropå hans försvar av ”svensk naivitet” (skulle implicit representera en oskuldsfullhet).

  Öppna gränser osv för med sig problem liksom det tidigare svenska stödet för invasionen av Irak osv och nu Nato-medlemskap som enl beslut ska expandera sin närvaro i öster. Det får konsekvenser där terrorismens utveckling ökat dramatiskt från 911. Koran-bränningarna är ett uttryck för att vårt land utsätts för islamska påverkans-operationer (intressen) pga den stora muslimska diasporan som etablerats här. Att försvara yttrandefriheten är förstås oerhört viktigt men den klingar samtidigt falskt pga den pågående totalitära utvecklingen i väst gällande kritik i andra frågor vare sig det gäller Corona, WHO, klimatet, Energi, EU, Israel/Palestina, Ukraina/Nato osv.

  Alltså, väljer Sverige en globalistisk (EU-)politik som inkl att inte ha kontroll på gränserna och vilka som får komma hit så får det konsekvenser vilka aldrig kan ursäktas genom att samtidigt hävda att de måste försvaras utifrån ”den goda viljan” och en naivitet inför hur världen fungerar utanför det egna landet.

 35. Sten Kaijser

  Thorleif #34

  Håll dig till klimat och energi!

  Om allmän politik finns det andra ställen att skriva på.

 36. Håkan Bergman

  Volvo Cars har inte tid att vänta på ny kärnkraft, å andra sidan finns inte den el som artikeln påstår att dom köper, går att läsa i inkognitoläge.
  https://www.dn.se/ekonomi/volvo-cars-koper-in-sig-i-vindkraftspark-i-havet-behover-el-till-batterifabriken/
  ”Parken” det skrivs om ska ha 50 snurror som tillsammans ska ge en installerad effekt på 1000 MW, alltså rejält stora snurror och för att dom ska leverera uppåt 4,5 TWh per år krävs en kapacitetsfaktor på över 50%. Och som sagt inga tillstånd är klara än. Fakta om ”parken” har jag hämtat här.
  https://map.4coffshore.com/offshorewind/
  Volvo Cars är ju kinesägt så det blir väl i slutändan kinesisk vindkraft också. Från Eolus hemsida
  ”Vindkraft på land och till havs spelar en viktig roll i samhällets omställning till förnybar elproduktion. Eolus är vindkraftspionjären som sedan starten 1990 varit delaktig i etableringen av mer än 660 vindkraftverk och idag är en av Nordens främsta projektörer av vindkraftsanläggningar.”

 37. SatSapiente

  #33 Hans H
  På platsen där O3 står planerades ursprungligen för både O3 och O4, men O3 placerades mitt på, så O3 tar upp båda positionerna. Det är mycket luft och gårdsplan kring O3.
  En kuriositet: F3 byggdes först och för att man skulle kunna använda samma ritningsunderlag (med samma nivåer etc), fick man spränga bort mycket berg och sänka nollnivån för O3’an.
  Jag vill minnas att OKG har option på att köpa/använda mer mark norr om O3’an för att ev bygga fler kkv.
  Beträffande O1 och O2 så är de till stor del ihopbyggda och delar en del utrymmen, strålskydd mm. Ett helt nytt kylvattenintag med bergtunnel under havsbotten gjordes för O2.
  En helt oanvänd ny generator finns för den som är sugen på att köpa, liksom ett antal nya reservkraftsdieslar. Material för drygt 1 miljard skrotas eller reas nu ut, resten av de dryga 8 miljarderna var nedlagda arbetstimmar.
  Jag tror inte det är möjligt att bygga nya verk exakt på platsen där O1 och O2 står, man vill nog ha jungfrulig berggrund att bygga på. Misstänker också att villkoren för avvecklingen är att återställning ska ske så att det inte ska gå att se att där någonsin stått några kkv.

 38. Thorleif

  #35 Sten K

  Du har väl rätt men jag vill peka på MSMs försök att slippa ta ansvar för hur man medverkat till en politik på flera områden där nu konsekvenser börjar visa sig. När även Klimat-frågan når dit kommer naiviteten definitivt inte att användas som försvar. Frågan är då alltför allvarlig den dagen ansvar ska ”utkrävas” eftersom miljard-rullningen varit så stor att ingen kommer att vilja veta än mindre räkna efter.

 39. Hans H

  #37 SatSapiente

  Tack för upplysningarna!

  Tänker man sig bygga nytt på O1/O2’s plats behöver man nog inte återställa platsen först. Det nya verket övertar enkelt förpliktelser då samma krav i framtiden kommer gälla det. Här finns nog en del fonderade medel man också kan ta över.

  Nya kylkanalen för O2 är väl en styrka här!

  Reservkraftsdieslarna har väl UNIPER som ägare och de verkar ointresserade av nya kkv…

 40. johannes

  kommentaren borttagen

 41. Jan Ågersten

  #35
  Jag håller med dig i sak men klimatalarmism har ingenting med vetenskap att göra utan är en politisk och ideologisk företeelse.
  Då koldioxid är klassad som en förorening och därigenom anses vara hälsofarlig ligger det här på WHO:s bord. Beroende på hur kreativa WHO och WEF är framöver hur de skall utnyttja detta politiskt behöver vi här på forumet vara en smula överseende om vad som skrivs på forumet. Det blir alltmer tydligt att klimatalarmismen framöver kommer bli en allmänpolitisk fråga där vetenskapliga argument är underordnat narrativen.

 42. johannes

  kommentaren borttagen. Det är populärt bland vissa att utnyttja denna plattform för sina egna käpphästar beträffande andra ämnen. Som Sten Kaijser säger så bör de då söka sig till andra debattfora.

 43. Ann Löfving-Henriksson

  John Hassler&Romina Pourmokhtari – inte nog med allt elände ute i stora och lilla världen. Denna duo!
  Hur kunde det gå såååååå snett?
  Hjälp!

 44. Ann Löfving-Henriksson

  När jag sansat mej lite efter Hasslers genomgång av sin utredning om klimatmål gick jag vidare till den nya klimatbloggen i Finland
  klimatvett.fi
  En uppdaterad blogg som lovar gott!
  Till min särskilda glädje är inlägget ”problemet med IPCC:s klimatmodeller är att det saknas en viktig faktor”.
  Det handlar om John Clauser! Fritänkare och djupt insyltad i modern fysik.
  Läs och glöm för en stund våra ”bibeltrogna” Hassler&Pourmokhtari kliniskt rena från upplysta ”kättare” och i vars hand vi nu ska lägga vår framtid.
  Lycka till Christer Käld! Du behövs.

 45. Daniel Wiklund

  Vem f-n tror Hassler att han är. Han borde uppdateras. Vilket dravel han producerar. Han har 46 förslag. Det räcker med ett. Lägg ner klimatsvamlet. Kary Mullis kallade IPCC för internationella byråkratdjävlar. Hassler är en nationell byråkratdjävel.

 46. Ivar Andersson

  Om koldioxid är giftig ska det sättas gränsvärde som inte får överskridas. Hur ska vi göra med människorna vars utandningsluft innehåller 4% koldioxid dvs 100 gånger mer än omgivningen?

 47. Jan Ågersten

  #46
  Det finns ingen logik i den absurda klimatpolitiska agendan. Man får hålla i sig så gott det går.

 48. Karl Erik R

  #46 Ivar Andersson
  Hygieniska gränsvärden för CO2 finns. I Sverige är 8-timmars gränsen satt till 5000 ppm. Det finns dock inget värde för utsläpp. Vid för höga värden ska luft med lägre värde tillföras så att halten minskar till lägre än 5000 ppm.

 49. Thorleif

  Jaa, vad ska man säga?

  https://www.tn.se/article/32599/tyska-energifiaskot-fortsatter-eldar-i-gang-nyrenoverad-brunkolsgigant/

  Någon som skäms där nere? Eller kanske på Vattenfall som varit ägare och gjort en i raden av ”lyckade” affärer.

 50. Daniel Wiklund

  Läser på text-tv ”Avslöjar; Klimatklivet ineffektivt”. Det visar sig att av dom 5 miljarder som regeringen satsar på klimatklivet så går dom mesta pengarna där dom gör minst klimatnytta. ( vilket märkligt ord). Vad förvånad jag blir, ingen såg det komma. Jag borde själv ha begärt pengar från klimatklivet. Efter dagens cykeltur har jag cyklat 1674 dagar av dom senaste 1708 dagarna. I genomsnitt drygt 20 km varje dag. Jag har då tagit ett kliv runt jorden. Under samma tid har jag kört ca 500 mil med min Honda CRV. Klimatklivet borde ge mig pengar till en ny cykel. Som den sanna klimathjälte jag är. Att min påverkan på det globala klimatet är ca 0,000000000001 procent är ju en helt annan historia. Lägg ner klimatklivet och allt annat klimattrams. Just nu I Luleå stekheta minus 5 grader.

 51. Ivar Andersson

  #48 Karl Erik
  För inomhusluft finns gränsvärden, som du skriver, men för utomhusluft finns inga gränsvärden. Om koldioxid är giftigt ska det också finnas ett gränsvärde för utomhusluften precis som för partikelhalten.

 52. Hans H

  #51 Ivar Andersson

  Vadå SKA? Enligt vilken lag?

  Halten koldioxid kommer troligen plana ut omkring 800 ppm i en avlägsen framtid vilket är mycket långt ifrån halter då utomhusluften blir farlig att inandas

  5% är farligt ganska snabbt, 10% rätt snabbt dödligt.

  Faktum är att när man hittar döda migranter i låsta oventilerade containrar så har de INTE dött av syrebrist. Om man är i vila klarar man utmärkt en syrehalt som sjunkit från 20 till 10%. Jämför höga berg.

  Men lika mycket som syrehalten sjunkit har koldioxidhalten stigit… eftersom man vistats länge i gradvis stigande procenthalter och tiden också är en faktor har man varit lost redan innan 10% nås