Solstollarna i EU

Nya EU-regler att förhålla sig till. De ”gröna” har genomdrivit

 • Att alla nya bostadshus måste fr.o.m. 2029 utrustas med solpaneler på taken
 • Det gäller från 2033 även för hus som genomgår större renoveringar
 • Från 2027 är det offentliga byggnaders (o)tur om det är tekniskt och ekonomiskt rimligt

För att gälla måste först ministerrådet godkänna det och därefter måste medlemsländerna implementera direktivet nationellt.

Syftet är att minska den ”fossila” energin för uppvärmning, då byggnader enligt EU svarar för 40% av den totala energiförbrukningen.

sol varmebehov

Diagram 1 – Kurvorna är en sammanvägning av år 2022 och 2023.

 

Värmebehoven är mina i Klippan baserat på graddagar och redovisat som %.

Solenergikurvan baseras på SCBs (Statistiska Centralbyråns) offentliga redovisningar.

Att februaris energibehov ”dyker” beror på färre antal dagar än de två intilliggande.

sol staplar

Diagram 2 – Solpaneler är inte någon höjdare för svenska förhållanden.

Under åren 2022 + 2023 var värmebehovet (exkl. tappvarmvatten) 80% av årsbehovet under kvartal 1 + 4. Under samma tid presterade solenergin 20%. D.v.s. tvärtom till behovet.

Detta i Klippan i Skåne. Ju längre norrut desto ”tokigare” blir fördelningen. Ju närmare ekvatorn vi kommer desto mindre blir energiförbrukningen och solcellerna ger mer energi.

Central- och Sydeuropa använder mer naturgas både till uppvärmning och matlagning. De har normalt ingen centralvärme (i svensk mening) i flerlägenhetshus. Varje lägenhet (lgh) har en egen gasförsörjning. Så därför kan exempelvis ett hus med 60 lgh innehålla 60 villagaspannor med inbyggd varmvattenberedare. I de flesta fall är pannorna kondenserande, d.v.s. med en verkningsgrad på 100% eller lite mer.

I Sverige används, sedan 70-talet, mycket elvärme och/eller fjärrvärme i mer tätbebyggda områden. Så vår energiförsörjning ser annorlunda ut mot den kontinentala.

Nu är solcellsparker ingen lösning för den svenska elförsörjningen. Vettiga energilagringsmöjligheter saknas för att kunna utjämna obalansen mellan behov och förbrukning. Dagens batterier är en utopi, även vätgas men ligger ändå närmare tillhands.

 • Att gå från 100% el via vätgas ger ut ca 20%. För att få 100% måste vi multiplicera med 5.
 • Solenergin har en tillgänglig energi på i genomsnitt 11 – 12% på årsbasis. För att få 100% måste vi multiplicera med 9.
 • Det fodras alltså ca 45 (5 × 9) kombienheter (sol + vätgas), vardera med samma effekt som exempelvis ett kärn-/vatten-kraftverk, etc., under förutsättning att lagringskapaciteten är tillräcklig.

Sen klarar sig inte solenergin eller bränslecellerna utan kärn-/vatten-kraftverk, etc. för att elen skall kunna nå konsumenten.

Solceller hjälper inte elsystemet – de stjälper det.

Dags att ta bort subventionerna för solcellerna, såsom skatteavdraget med 60 öre/kWh för mikroproducenter, bidrag för installation av lagringslösningar etc. Solel borde inte tillåtas i det offentliga elnätet.

Värmepumpar luft/luft, luft/vatten, etc. har i dag utvecklats till mycket bra prestanda. Nu har jag bara erfarenhet av luft/luft. Dessa ger 4 ggr ineffekten som uteffekt vid -17°C och 5 ggr vid -5°C. Det finns även varianter som ger 4 ggr vid -25°C. När det blir riktigt kallt krävs andra/kompletterande uppvärmningsformer.

Värmepumpar är ett effektivt användande av el-energin.

EU är i dag ”överbefolkat” med personer som har koldioxidfobi.

Det gäller att välja rätt kandidater i det kommande EU-valet.

Ingvar Åkesson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lennart Bengtsson

  Hade Sverige behållit det skolsystem som hade före 1970-talet hade detta aldrig hänt.
  Problemet är att landets yngre medborgare saknar en förnuftig utbildning.

 2. foliehatt

  Solinstrålningen uppvisar väldigt olika årstidsvarianser vid EUs södra gräns (35⁰N) jämfört med den norra (70⁰N). Dessutom så varierar bostädernas värmebehov stort beroende på om de står i EUs södra eller norra delar.

  Men för solceller på byggnader så är det ”en storlek passar alla”. Korkat är endast förnamnet.

 3. Sören G

  Man har på sina hålla stoppat solceller på kyrktak p.g.a. brandrisken.

 4. Lasse

  Sol och vind kräver mer av elnäten eftersom de levererar intermittent upp till en övre gräns.
  EON förbereder lokalnätet för detta till en årlig kostnad under fem år på ca 0,7 SEK per KWh.
  Detta bör väl ingå i de kostnader som ”gratiselen” har?
  I SVD får vi idag en vinklad bild av lagringen. Det installeras lika mycket batterier idag som i ett kärnkraften säger man och jämför effekten, inte lagrets energi innehåll. (2200MW mot 1400MW) Birgitta Forsberg fortsätter sin kampanj mot kärnkraften. Man kan undra hur länge hon får vara kvar på SVD?
  Fast hon är inte ensam:
  ” Yes, they are so dumb that they discuss energy storage capacity in GW rather than GWh. How did they come up with the line that to reach their goals “energy storage needs to increase six-times” when they don’t even know the right units to do the calculations?”
  https://wattsupwiththat.com/2024/04/28/a-shockingly-inept-report-from-the-iea-on-battery-storage-of-energy/

 5. Magma

  Solpaneler kommer aldrig att hamna på vårt tak – om de så skulle bli gratis … och med gratis menar jag inte subventionerade via skattsedeln.
  Vi nyttjar istället två fantastiska uppfinningar för att värma hus och tappvatten, värmepump och kakelugn. Värmepumparna, en luft/vatten och en luft/luft, går mer eller mindre året om, med ett litet undantag för luft/luft pumpen som värmer en tillbyggnad som var svår att nå med vattenburen värme. Kakelugn byggd av ca 1600 kg olivin-sten ger en fantastiskt skön värme i upp till 12 timmar efter en brasa stöttar värmepumparna under vinterhalvåret.
  Det jag reagerar starkast över är EU’s byråkratiska klåfingrighet där de tycks tro att Aten med sin medelhavsvärme har samma förutsättningar som Kiruna med sitt polarklimat – låt var och en fatta beslut om vad som är bäst med hänsyn till individuella förutsättningar och låt marknaden tillhandahålla lösningarna.

 6. stig morling

  1# Lennart! Tack håller med Dig, sänder Dig en kommentar jag skickade en vän nu på morgonen!
  Citat: ”Jo Jörgen håller helt med. Mitt ”lackmuspapper” är att fråga folk, ja även Akademiskt utbildade, om de känner till sossarnas ”egen” folkhögskola i Brunnsvik och vem Alf Ahlberg var! Okunnigheten är slående!
  PAX ET BONUM

 7. TorbjörnR

  #1 Lennart Bengtsson

  Håller med om skolsystemet.

  Skulle du kunna kika på det mail jag skickade till dig för några dagar sedan?

  Mvh Torbjörn

 8. Berra

  Har varit på Malta under en värmebölja i juni månad (asfalten brann som tur inte) och då hade solpaneler gjort nytta då all AC gick på högvarv på dagarna.

  Fast det gjorde de å andra sidan även kvällar och nätter…

 9. Ivar Andersson

  Grön vätgas ses som räddaren som ska få industri och tung transport att minska sina utsläpp. Men få nya elektrolysörer har hittills kommit igång i Sverige. Och i pionjärprojekt har tekniken strulat. Det visar Ny Tekniks granskning.

  Det måste gå eller hur?

 10. Ivar Andersson

  Svenskbaserade Aurobay – motortillverkaren till Volvo Cars och Geely – presenterar en ny innovation. Det handlar om en bensinmotor för elbilar som ska gå att ladda under färd, rapporterar bilsajten Carup.

  Det behövs tydligen en extra motor till elbilen.

 11. Magma

  Med anledning av dagens rubrik ”Sollstollarna i EU”
  Är det då Urs-Ulla som är Ulla-Bella ”min sekreterare” som var ett framträdande alter ego till en av solstollarna i det under 80-talet så omtyckta men kritiserade barnprogrammet med samma namn. 🤔🥴
  Känner i vart fall att logiken ligger på samma plan …

 12. Björn Åke Boström

  Med satsning på kärnteknik som levererar el dygnet om, behövs inte dessa stolligheter med solceller och energilagring. Att varje fastighet även skall ingå som producent i elnätet vid överskott, kommer att leda till degenererad elkvalitet, utöver de störningar i form av elektromagnetisk vågutbredning som kan störa wifi-uppkopplingar etc. Läs speciellt om den förra regeringens regleringsbrev till SVK om energilagring. Klistrar in från gårdagens öppen tråd en kommentar om detta:

  ”I ett regleringsbrev till SVK för 2022, alltså bestämt av den gamla socialdemokratiska- och MP-regeringen, skulle fokus bland annat läggas på lagring av el, vilket har resulterat i en rapport, ”Lagring av el – omvärldsanalys”, från 2022-11-30. Egentligen är det beklämmande läsning, där snart sagt hela landet skall fyllas med batterilager etc. Olika lösningar på lagring som, pumpkraft, batterier, vätgas, tryckluftslagring och lagring av flytande luft, är en anpassning till ett samhälle med eleffekt från vind och sol. Med modern teknik som kärnteknik skulle inte detta regleringsbrev om konstgjord andning behövts. Bedrövligt!!”

  https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2022/rapport-ru-energilager.pdf

 13. Björn

  I samband med stolligheter kring solceller och energilagring klistrar jag in här från gårdagens öppen tråd, en kommentar av mig:

  I ett regleringsbrev till SVK för 2022, alltså bestämt av den gamla socialdemokratiska- och MP-regeringen, skulle fokus bland annat läggas på lagring av el, vilket har resulterat i en rapport, ”Lagring av el – omvärldsanalys”, från 2022-11-30. Egentligen är det beklämmande läsning, där snart sagt hela landet skall fyllas med batterilager etc. Olika lösningar på lagring som, pumpkraft, batterier, vätgas, tryckluftslagring och lagring av flytande luft, är en anpassning till ett samhälle med eleffekt från vind och sol. Med modern teknik som kärnteknik skulle inte detta regleringsbrev om konstgjord andning behövts. Bedrövligt!!

  https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2022/rapport-ru-energilager.pdf

 14. Lasse #4
  Artikeln av Birgitta Forsberg finns också i dagens pressreaderversion av SvD, samma som papperstidningen som jag antar du läst artikeln i. Jag delar din uppfattning om damen i fråga. För att travestera Hasse Alfredsson – ”Ska det vara så förbannde svårt att lära sig skilja på energi och effekt.”

 15. Erik A.

  #1 Lennart:
  Problemet är större än så. Det försämrade skolsystemet är ett resultat av något annat. Nämligen den avtagande mognadsgraden hos människorna under de senaste årtiondena. Om mognad, helhet och vishet kan sägas utgöra målet för ett väl levt liv så konstaterar jag att nuförtiden är det få som når dit. Vilket i sin tur präglar hela vår vilsna kultur.

 16. pekke

  Undrar vad försäkringsbolagen tycker om att alla bostadshus skall ha takmonterade solpaneler ?

 17. Erik A.

  #14: forts
  Sen är det ju så att huvudansvaret för att skolsystemet/samhället utvecklats som det gjort ligger på de som varit med och utformat det, dvs. de som är gamla idag. En del av dessa personer finns ju onekligen på detta forum. Det kanske kan vara på sin plats att fråga sig vad som gick snett och vad man själv har haft för ansvar i det? (Särskilt om man själv varit verksam inom utbildningssektorn.) Jag menar att en del av problemet de senaste årtiondena ligger i att männen kapitulerat i sitt utövande av det maskulina elementet i samhället. Det duger liksom inte så mycket till att i efterhand bara gnälla i kör på ett nätforum.

 18. Ann lh

  # 16 Erik A. Dra inte alla över en kam. Vi var många ”som såg det komma” och protesterade så gott vi kunde. Historien har gett oss rätt och nu får skolpolitikerna i landet göra så gott de kan med återställningsprocessen. Problemen nu i hela samhället är dessutom så mycket värre än vad de var under de tidigare decennierna.
  Hur som helst arbetade jag under den stora omgöringsperioden på gy.skolan i Norrtälje. För min del blev det otänkbart att fortsätta där. Till vår lycka fanns det platser att söka på gy.skolorna här i mellersta Bohuslän dit de alltför progressiva idéerna inte nådde.
  De som kunde gick i pension, andra fick bita ihop och göra så gott de kunde.

 19. Göran

  Skolan fungerar alldeles utmärkt. Tror ni det är en slump att det är som det är?

 20. Berra

  Opps…nu kokar inte haven längre utan nästan brinner…

  https://www.dagensps.se/cleantech/koralldoden-som-skogsbrander-under-ytan/

 21. sibbe

  Oj, tänkte ja, vätetåg i tyska Taunus, på samma spår där jag åkte till Yrkesskolan åren 1961 till 1964. Fantastiskt, och väte är en avfall-produkt som en av Tysklands stora kemiproducenter, Högst i Frankfurt annars släpper ut i luften. Visserligen inte grön men gratis.
  Start var för 2 år sedan, och blev ett finansiellt desaster för delstaten Hessens järnvägsbolag.
  https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/wasserstoffzuege-fahren-von-dezember-an-im-taunus-18137282.html. (tyvärr bakom betalmur. men sök Wasserstoffzug in Taunus).
  Den rödgröna delstatsregering gav klartecken, att ersätta dieseltåg med vätetåg.
  27 nya tåg beställdes – och de gamla dieseltåg såldes genast då de nya tågen kom.
  Ingen av de första 5 tågen fungerade alls.
  Ingen var förstås ansvarig för att transporten av resenärerna uteblev.
  (Inte så) snabbt ordnades bussar längs med spåren. Gratis till början för att dölja katastrofen. Än idag går ett flertal bussar parallell med tågen. Ett bussbolag vädrade stora pengar, och hyrde ett större antal bussar, och gjorde ett avtal med tågbolaget för flera år framåt.
  Fortfarande fungerar de nya tågen inte som de bör, vilket gjorde att en del av de sålda dieseltåg köptes för dyra pengar tillbaka.
  Facit: tågtrafiken fungerar, mest med diesel, men resenärerna föredrar buss.
  Efter förra årets delstatsval sparkades de gröna ur delstatsregeringen.
  Tyvärr så tystades det mesta ner av medierna, som precis som också i Sverige styrs av gröna fundamentalister. Lokaltidningar tog bort kritiska insändare och till sist fick ingen kommentera längre.

 22. Berra

  OT: Vill minnas jag läst att det är företagen driver på omställningen…

  ”Nu vill tillverkaren ha ny lagstiftning för att få fart på försäljningen. – Vi har satt hela företaget på pant i princip. Vi har investerat miljardbelopp i flera anläggning, säger Jennie Cato,”

  https://carup.se/scanias-ellastbil-floppar-bara-47-levererade/

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/scanias-mangmiljardsatsning-star-pa-spel-eu-beslut-avgor

 23. Rossmore

  #19

  Noterar artikelförfattarens namn och kvalifikationer:

  ”Matilda Habbe
  Bevakar i huvudsak privatekonomi och företagande.”

  Suck!

 24. Fredrik S

  Berra #19

  De verkar sitta i Blåkulla och skriva artiklar.

  Men vet ju inte hur ”hemskt” det är ännu, först måste de analysera data och undersöka om några koraller dött under de närmaste månaderna.

  Det har varit runt en grad varmare i sommar vid havsytan under nuvarande El Nino men nu är sommaren över och vattnet är har slutat brinna eller koka etc.

  https://www2.gbrmpa.gov.au/learn/reef-health/reef-health-updates

 25. Berra #21,

  Å så synd om dessa parasitföretag som vill tjäna pengar på statens subventioner och ”investeringar”: elbilar, vindkraftsbolag, solcellsföretag, biodrivmedelsföretag, gröna konsulttjänster, osv. De flesta VET att det är skit och inte hållbart. Men nu är det slut! Jag vill inte att staten skall servera dem lagstiftning och skattepengar på silverfat för att de producerar varor och tjänster som nästan ingen vill ha.

 26. Det har kommenterats en hel del om det svenska skolsystemet. Undertecknads kännedom därom har som slutdatum vårterminen 1972, efter första året på gymnasiets naturvetenskliga linje, då jag hoppade av. Inte på grund av dåliga betyg utan därför att ett unikt tillfälle att flytta till Paris dök upp. Det beslutet glädjer mig mer och mer för varje år som går, trots att jag därför med fog kan kallas en lågutbildad deplorable.

  Nu till poängen. Korrelationen mellan individers utbildningsnivå och klimatalarmism är ganska klar; mer utbildning = mer klimatalarmism och tvärt om. I USA syns det tydligt om man tittar på kartor över republikanska (röda) och demokratiska (blå) valdistrikt. Det lantliga lågutbildade flyover country är nästan helt rött medan öst-och västkusten samt storstäderna är blå.

  Jag skulle satsa en stor slant på att majoriteten av de nu så aktuella rebellmammorna har lång utbildning, men vet de ens vad sunt förnuft är?

  Bitte Assarmo på Det Goda Samhället skrev nyligen en läsvärd text om välbärgade bortskämda klimataktivister:

  https://detgodasamhallet.com/2024/04/22/bitte-assarmo-greta-gor-det-greta-gor-for-att-greta-atnjuter-overklassprivilegier/

 27. Nr 26 Lars M
  Idag har vi haft stora protester mot försämringar i skolan, I västsverige.

  Massor av oroliga föräldrar vill ha mer pengar till skolan.

  Tänk om dom visste att 1000 – tals miljarder försvunnit till dom gröna klimatprojekten och att ännu mera miljarderskall lånas upp av EU.

  Det skall sammanlagt bli 10 000 – tals miljarder till klimatet – för att sänka den globala temperaturen med…0,1C ?

  EU:s och sveriges budget skall läggs på klimat.
  Skola vård och omsorg kommer sedan.

  Enligt senaste undersökningarna är svenskarna mest intresserade och rädd – för klimatet.
  Därefter är svenskarna oroliga för världskrig och skola, vård och omsorg.

  Tiden, folket och medierna och EU- är ur led – helt lost.

  Vi borde fråga oss hur vi kunde hamna i denna misär – av krigshot, osämja och korkade prioriteringar??

  Vi kan fråga oss det – medans kylan åter kryper ner över landet – dags att flytta däckbyte till midsommar..vill vi ha kallare klimat – 1,5 grader kallare?

 28. Solstollar- på smhi?
  Deras sammanfattning av april, normala temperaturer i Götaland, något lägre i övriga landet…
  Det krävs väldigt mycket 2024 – för att räknas som låg temperatur…inte konstigt att folk blir oroliga.

 29. Sören G

  I partiledardebatten; Vi skickar klimatnotan till nästa generation om vi följer regeringens politik enligt Demirok (C).

 30. Sören G #29
  Kanske bäst att hugga in ordet ”Klimathotsskeptiker” på gravstenen så att man får vila i frid.

 31. Sören G

  Magda (S) är bekymrad för böter som Sverige kommer att få om vi inte inte klarar klimatomställningen.

 32. Det överdrivna fokuset på CO2-halten och utsläpp har förvridit både klimatvetenskapen och, än mer, energipolitiken. Det går inte att trolla bort CO2-molekylens inverkan, men det har lett till en total låsning vid att till varje pris implementera en politik som undergräver både demokrati och en fri forskning.

  Men CO2 visade sig vara ett perfekt hatobjekt bland anti-industrialister (gröna-vågare etc) och antifrihetliga ideologer som vill ha en global stat. Man vill ha maktkoncentration och ett slut på protester från folk som inte vill ha skyhöga skatter eller vindkraftverk som förstör deras natur.

  ”Vetenskap” fungerar ibland som politisk legitimitet för olika totalitära läror. Så har vetenskapen använts i den politiska retoriken sedan slutet av 1800-talet (rasbiologin, Marx, Lysenko, ekologism, etc).

  Idag fungerar klimatvetenskapen som en apologet för samma typ av totalitär lära. Man får inte ifrågasätta, eller ens diskutera, det narrativ som aktivisterna utvecklat ovanpå klimatvetenskapen: Mänsklighetens största hot, extremvädren ökar, torkan breder ut sig, nederbörden i form av skyfall ökar, 58 dagar mindre vinter, snön försvinner, polernas havsis försvinner etc. etc. Ingen lyssnar längre på vad vetenskapen egentligen säger och vilka osäkerheter som finns. Vi främjar oss alltmer från fakta och har tyvärr helt anammat vidskeplighetens rike.

 33. Peter Svensson

  Egentligen får vi medborgare skylla oss själva. Det är vi som har röstat fram den stolliga politiken i EU. Även om vi som väljare inte har kunnat förutse eller varit medvetna om alla märkliga lagar och förbud som EU har genomfört, så är det ändock resultatet av det som vi har röstat på.

  Något att tänka på inför det stundande EU-valet. Jag vet inte vad man ska rösta på för att få en förändring, men rimligtvis bör man välja något annat än de partier och partigrupper som sitter i ledande ställning nu, dvs man ska inte rösta på liberaler, gröna eller socialdemokrater.

 34. Lennart Bengtsson

  Kanske det vore på sin plats att fundera över vad man skall göra med ett potentiellt allt större energiöverskott under speciellt försommaren. Inte minst om det blir ett legalt villkor att ha solpaneler på alla hus. Vad skall elmyndigheterna göra med ett allt större överskott vid en tid på året när behovet är som minst? Bortsett från att producera bitcoins har jag svårt att komma på något. Det troliga är att man på sikt får betala för att göra sig av med överskottet eller helt koppla bort det under soliga dagar sommartid.

 35. Göran

  Skolan lider av ett systemfel. Pengar kan aldrig rätta till systemfel.

  Kanske det vore bättre med mindre pengar till skolan? Vad skulle ni själva göra om ni plötsligt hade mindre pengar till förfogande? Kanske koncentrera er på det som ger bäst resultat; fundera på vad som egentligen är onödigt?

 36. Uffe

  Peter #33
  Håller inte med dig om att vi röstat fram dessa stollar till politiker, vi normala människor har väl ingen möjlighet i Europa bestämma vilka politiker som ska få uppdrag i våra politiska församlingar.
  Partiledningarna har i princip ensam beslutanderätt av vilka som ska finnas på partilistorna och om de ska hamna på en valbar plats, det enda vi som väljare kan göra är att välja ett parti och då automatiskt få de av partierna utsedda ”stolpskotten” på köpet.
  Vill man klättra inom partipolitiken måste man vara följsam och smidig och inte motsätta sig ledningens vägval.
  Hur mycket demokrati detta sätt att utse sina ”styrande” kan diskuteras, men inte här. Vi får bara inse att vår möjlighet att påverka den förda politiken och vilka stolpskott som får en plats vid köttgrytorna är väldigt liten.

 37. Berra

  Hur ska de ha det egentligen? Nyss var det det varmaste åter på 125.000 år

  Och nu ska sommaren tydligen bli svinkall…

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/o3RrVV/monstren-som-kan-forutspa-sommarens-vader-paminner-om-2017

 38. Fredrik S

  Berra #37

  ”Och nu ska sommaren tydligen bli svinkall…”

  Jamen det låter ju härligt när man bor i ett land i periferin med Europas sämsta valuta och obligatorisk flygskam.

  Å inte f-n får man tända en brasa ute att värma sig vid heller numera.

 39. I skrivande stund är kapacitetsfaktorn för den samlade vindkraften i Litauen, Polen, Tyskland, Danmark, Nederländerna och Storbritannien ca. 3,5%.