Ingvar Åkesson

NATURGASTURBIN – en perfekt energikälla

Bilden är lånad/hämtad från Klimatsans artikel https://klimatsans.com/2016/07/13/efter-karnkraften-gaskraft/ Då kärnkraften ser ut att dröja, kan naturgasturbiner, vara ett utmärkt sätt att snabbt komma igång med elproduktion i elområde SE4. Barsebäck är alldeles utmärkt för detta, med färdig infrastruktur på ca 1.800 MWe samt huvudgasledning som passerar en bit utanför. Naturgasledning finns sedan tidigare till ”Barsebäcksverket”, dock   →

Bristande elproduktion i elområde SE4

SCB (Statiska Centralbyrån) har i år som första år även med uppdelning på de olika elområdena. De har nyligen redovisat data även för dec. 2023. V+S i diagrammen = vind + sol energi. För att få en uppfattning om vad de i förtid nedlagda väl fungerande kärnkraftverken kunde ha haft för betydelse för energiförsörjningen finns   →

Magnetiska Nordpolens vandring

Del av bild från WMM (World Magnetic Model) karta 2020-1 från NGA. (The National Geospatial-Intelligence Agency) Vit stjärna Magnetiska Nordpolens officiella läge den siste dec. 2019. Inritad gul prick, ungefärligt läge för densamma per den 1 feb. 2024. Nästa officiella WMM karta 2025-1 kommer om ca 1 år. Den magnetiska nordpolen har varit på vandring   →

Elprisutvecklingen i område SE4

Värdena i grafen är hämtade från mina fakturor som avser rörligt elpris. De är inkl. elskatt, moms, etc. Bor i en villa som är försedd med luft/luft-värmepumpar som primär värmekälla. Dock ej badrum/tvättstuga, som är med el-värmeslingor i golvet. Från diagrammet kan vi se att tiden före den förtida nedläggningen av väl fungerande kärnkraft och   →

Det har varit varmare förr

Reflektion kring presentationen av ett TV-program. Även hos SVT talar om att det varit varmare förr, även om de i andra program påstår att det aldrig varit det. Bilden/presentationen är från HD/NST införd i november 2023. Den tar upp 4:e avsnittet av TV-programmet ”Historien om Sverige”, som behandlar tiden från 1100-talet till 1300-talet. Från vikingatiden,   →