elproduktion

Bristande elproduktion i elområde SE4

SCB (Statiska Centralbyrån) har i år som första år även med uppdelning på de olika elområdena. De har nyligen redovisat data även för dec. 2023. V+S i diagrammen = vind + sol energi. För att få en uppfattning om vad de i förtid nedlagda väl fungerande kärnkraftverken kunde ha haft för betydelse för energiförsörjningen finns   →

Elpolitik är att välja

Politik är att vilja. Ett bevingat ord av en politiker som gav väljarna tre varianter av elförsörjning. Linje 1, 2 och 3 om kärnkraft. Ett sammelsurium som vi lider av än idag. Det gjorde att en teknisk / vetenskaplig fråga blev till en vänster / höger fråga i politiken, men också enträget drivet av de,   →

Blir det en rullande bortkoppling av elen Sverige?

Ja helt klart är risken överhängande för södra Sverige. Det säger det statliga Svenska Kraftnät: ”– Det kan handla om några timmar när det är som kallast, säger generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/generaldirektoren-i-varsta-fall-beordrar-vi-natagare-att-koppla-bort-elen ” Hon berättar att antal timmar som Sverige är beroende av importerad el beräknas öka mycket i år, och tar upp stoppet på   →

Främlingar i verkligheten styr oss

Bild @stegetefter Klimatpolitiken saknar förståelse för proportioner och är likgiltig för kostnader. Vi matas med hur många nya gröna jobb som skapas med omställningen till något, som man enträget  kallar hållbart. Verkligheten är man betryggande avskärmad från. Hela kalabaliken utgår från IPCC:s rapporter. Antag för en kort sekund av vi blint tror på IPCC:s modeller.   →

Gästinlägg: Om hur man kan spara på elen

Elkraftsingenjör Claes-Erik Simonsbacka föreslår här olika möjligheter att effektivisera eldistribution och -konsumtion. Obs, i slutet kommer ett par reklamfilmer som illustration: Hög tid att börja optimera vår elproduktion och elförbrukning! Det är hög tid att allmänheten också börjar diskutera optimeringspotentialer i befintliga elproducerande baskraftsanläggningar och elanvändningen framför, att som nu helt acceptera subventionerade suboptimerade investeringar   →

Två ögonblicksbilder

Bild 1. Ur dagens Miljöaktuellt. Bild 2. Från vindstat.nu Uppdatering 3/11 kl 5.00: Nedanstående diagram är hämtat ur Energimyndighetens årsrapport för 2009. Är det verkligen något att hurra över?

Klimatproppens klimatambitioner

Jag håller på att ta mig igenom regeringens klimatproposition. Det är en tjock och inte särskilt intressant lunta, men några stycken får mig faktiskt att haja till. Bland annat det som sägs om den svenska elproduktionen. Låt mig citera (från sid. 12): ”Svensk elproduktion står i dag i princip bara på två ben – vattenkraft   →

Vindkraftens vara eller inte vara

Vid slutet av 2007 fanns totalt ungefär 780 MW vindkraft installerat i Sverige, vilket är en ökning med 38 % från året innan. Den installerade effekten i Sverige framstår dock som blygsam vid en internationell jämförelse, trots våra gynnsamma vindförhållanden. Som jämförelse var den installerade effekten i Danmark 3.100 GW och 22.500 GW i Tyskland.   →