Bristande elproduktion i elområde SE4

Elforhallanden

elproduktion

SCB (Statiska Centralbyrån) har i år som första år även med uppdelning på de olika elområdena. De har nyligen redovisat data även för dec. 2023. V+S i diagrammen = vind + sol energi.

För att få en uppfattning om vad de i förtid nedlagda väl fungerande kärnkraftverken kunde ha haft för betydelse för energiförsörjningen finns i diagrammet, om GWh, även dessa med som röda staplar. Energimängden baseras på tillgängligheten 92%. O=Oskarshamn, R=Ringhals och B=Barsebäck.

Förutom nedläggning, skrotade man planerna på att bygga Barsebäck 3, Ringhals 5 + 6. Dessa finns inte med i nämnda diagram.

Uppdelningen i elområden infördes i november 2011. Syftet var bl.a. att områden med svag självförsörjning skulle stärkas. Den svenska S+MP-regeringen gjorde tvärtemot. De försämrade förhållanden i SE3. Någon förstärkning i SE4 har inte gjorts. Trots stora tal för installerad vädereffekt i MW/GW har den producerade mängden energi MWh/GWh varit ”väldigt liten”, vilket visar på opålitligheten för väderproducerad energi.

Självförsörjningen i SE4 var 49,2%, varav 60,7% kom från väderberoende och oplanerbara energikällor. D.v.s. < 20% kommer från ”egna” planerbara energikällor. Egentligen var självförsörjningsgraden i synnerhet i SE4 sämre än diagrammet visar. Många industrier/verksamheter har här fått nekande till utökad elförbrukning/nysatsningar.

Nysatsningar med planerbar energi, med synkrona generatorer, såsom kärnkraft, vattenkraft, naturgas, etc. borde i första hand ske inom område SE4. Gärna i Barsebäck där infrastrukturen finns klar för ca 1.800 MWe.

Ingvar Åkesson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Stefan Eriksson

  En av dessa i Barsebäck kanske vore något? ;
  https://www.youtube.com/watch?v=oWzbVLqJoMA

 2. tty

  #1

  Sverige har stora urantillgångar men inget torium.

 3. Lasse

  Det finns produktionskapacitet på andra sidan gränserna.
  Dansk kolkraft och Tysk ? samt Polska kolet.
  Öppet för användning.
  Vad nedläggningen av kärnkraftverken gjort för CO2 produktionen kan inte överskattas.
  Tack för det Vattenfall!
  Rekordskördar av majs 2023!
  #2 Då får vi öka vårt territorium 😉
  Norge?

 4. Stefan Eriksson

  Lasse #3.
  Norge ?,, Ja!!
  Nu skall väl i sanningens namn sägas att tillgången av Torium, kanske inte är det största huvudbryet i sammanhanget.
  ”Breeder-tekniken” i sig innehåller tillräckligt med utmaningar. En del ganska komplicerade sådana.

 5. Ivar Andersson

  Vi får göra som tyskarna.
  Tyskland ska bygga mer än 30 nya gaskraftverk
  Tyskland kommer att använda sig av auktioner för att säkerställa att nya gaskraftverk byggs, då regeringen ser det som nödvändigt för att säkra tillgängligheten vid tidpunkter då förnybar energi inte levererar tillräckligt med el. Det sade ekonomiminister Robert Habeck nyligen.
  https://www.energinyheter.se/20230324/28836/tyskland-ska-bygga-mer-30-nya-gaskraftverk?_exception_statuscode=404&destination=/&page=%2C2

 6. Vi rusar in i samma elmörker som Storbritannien och Tyskland- men folket vaggas in i ovisshet och förvanskning om utvecklingen av våran energimarknad.

  Det talas ofta om Tysklands misslyckanden men ser man Storbritanniens okontrollerade övergång till storskalig vindkraft i elnätet så syns att dom 5 dubblat elpriset dom senaste 20 åren – och vanligt folk lever i energimisär och företagen har tvingats ner på knä…ländernas regeringar försöker mildra det fria fallet med bidrag och subventioner men kostnaderna är fruktansvärda och långsiktigt fullständigt ohållbara.

  Man kan på mycket goda grunder fråga sig om någon tror att Europa löser denna egenförvållade samhällkris – detta går inte att sopa under mattan länge till.

  Europa som välfärdsstat och levande demokrati riskerar att försvinna inom kort – nu skall både försvars och energikostnader tokökas, hur skall inflation och låneutrymme hanteras i den miljön av storskalig utgiftsökning…Att dessutom samtidigt förstöra våran egen matproduktion och böndernas ekonomi… Ja..Det finns anledning till oro.

 7. Lasse

  #6 Magnus B
  En som ofta kritiskt granskar elsituationen är Henrik Jönsson, som i sina veckoprogram tagit upp förra regeringens tillkortakommande i frågan.
  Nu har Magdalena A gått till angrepp mot honom.
  Vem finansierar hans inlägg?
  Debattnivån är verkligen ifrågasatt.
  Samtidigt redovisar forskare hur vanligt folk håller inne med sina åsikter för att inte förarga. Något jag känner igen!
  Migrationsfrågan är inte den enda där vi tigande sett hur det går och hur styrande ändrar sig utan debatt.

 8. Nr 7 Lasse
  Det Anderssonska debaclet gentemot Jönsson visar vart klimathotsretoriken tagit våra högsta ledare – det finns ingen botten i retorikträsket som denna klimatpropaganda tagit västledarna, nu är enskilda hotade om samhällelig utfrysning om inte dogmerna följs.

  Någon kanske såg att den polska publikservice bad hbtq – personer om ursäkt för den propaganda dom fört mot denna grupp i flera år.
  Vi är nog många som väntar på något liknande från SVT angående klimathotpropagandan – horribla påståenden staplas på varandra, vecka efter vecka.
  Vi lär få vänta – men ibland kan verkligheten komma att rasera korthus fortare än någon trodde var möjligt.

  Vi är många som lever i verkligheten och överlever våra demokratiska regler denna propagndavåg – så finns det hopp.

 9. UWB

  Det kanske finns närmare lösningar, som använder Torium och transuranics som bränsle, vi kanske ser den i Norrköping snart.

  https://www.tn.se/naringsliv/33942/avancerad-testreaktor-till-marviken-drift-planerad-2025/

  https://www.copenhagenatomics.com/

 10. UWB

  #6 – det blir lite mer en tummetott, baserat på finansieringsproblem (de får inte använda Corona-fonds-pengar till detta) är de senaste planerna 4*2,5 GW anläggningar – som naturligtvis får subventioner och som alla subventioner betalas detta av skattebetalarna i slutändan.

  Sedan ska ju dessa naturgasdrivna anläggningar byggas om till vätgas och det är inte ännu klart hur detta ska gå till eller varifrån vätgasen kommer ifrån…

  https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/germany-agrees-tender-10-gw-hydrogen-ready-gas-fired-power-plants.html

 11. Claes-Erik Simonsbacka

  #2 tty

  ”Uppskattningsvis finns 50 000 ton torium i svensk berggrund. ”

  https://via.tt.se/pressmeddelande/3266654/ny-rapport-om-energimetallerna-uran-och-torium?publisherId=3235764

  Mvh,

 12. Ulf

  Maggan har länge fått hållas och säga vad hon vill. Ingen granskning av massmedia där eller kritiska frågor ifrån journalisterna. Det är väl därför en person som folk borde ha extremt lågt förtroende för istället ligger högt i förtroende hos folket.

  Hennes skitsnack vad gällde S ansvar för att ha lagt ner kärnkraften rann liksom bara rakt igenom. Ingen ifrågasatte hemnes ansvar trots omröstningen i riksdagen skyllde hon på ”affärsmässiga” beslut.

  Varför är det så här? Är journalisterna rädda för henne eller är det för att de fått för sig att socialisten inte är socialist och ska rädda Sverige ifrån Åkesson? Lite av varje tror jag.

  Men efter 1000 dumma uttalanden så gick hon tydligen i väggen.
  Detta är viktigt annars kommer vi ha en energipolitik som bestäms av MP igen efter nästa val. Vi vet alla vad det innebär. Fortsatt nedläggning av energisystemet.

 13. UWB

  #12 – det finns en lika sorglig som naturlig förklaring på att saker som händer i högerblocket får mycket större uppmärksamhet än saker som händer i vänsterblocket, även om dessa saker objektivt har större bäring.

  Det är välkänt att stora delar av journalistkåren är vänsterlutande och därmed har en filtrerad bild av vad som är rätt och fel och då stora delar av befolkningen tar in den mesta informationen om omvärlden ur dessa vänsterlutande medier får andra nyheter svårare att ta sig igenom mediebruset.

  Detta visar på vikten av att ha starka personligheter som Henrik Jönsson, som kan visa på de brister som finns i vänsterblocket. Det är väl på samma sätt som i övrig media, även om han har över 100000 visningar på sina veckovideos är troligtvis majoriteten personer som har liknande åsikter, men förhoppningsvis tar han sig genom mediebruset och kan även nå ”medelsvensson”.

  Att sedan Margareta A attackerar Henrik på det sätt hon gör, och säkert medvetet, visar på att hotet mot vänsterblocket är reellt och raseras nuvarande mediemur är risken stor för minskat väljarunderlag.

  Sedan har vi El-Haj historien, som riskerar att bli ett annat sänke – det är ingen hemlighet att Nyans har stort intresse att värva honom, och sker det (vilket jag inte skulle sätta mycket pengar emot) kan det leda till att vi får ytterligare ett parti i Riksdagen efter nästa val. Dess väljare kommer primärt från vänsterblocket, men det finns alltid en risk för vågmästarroll. En annan risk är att MP och C åker ur, då S med minskat väljarunderlag har mindre möjligheter att stödrösta på dessa partier.

 14. Claes-Erik Simonsbacka

  En viktig milstolpe för högre anrikad kärnbränsle, Nuclear Regulatory Commission (NRC) har beviljat Global Nuclear Fuel—Americas (GNF) första godkännande för bränsletillverkning med anrikning upp till 8 viktprocent (%) U-235 för användning i kommersiell kraftproduktion. Detta markerar en viktig milstolpe för kärnkraftssektorn. ”Högre anrikad bränsle förväntas förbättra kärnbränslecykelns ekonomi genom effekthöjningar för befintliga kokvattenreaktorer och även för nästa generations reaktorteknologi, inklusive avancerade och små modulära reaktorer,” noterade GNF på onsdagen.

  Mvh,

 15. Fredrik S

  Ulf #12

  Sossarnas dryga fackpamp till partisekreterare vill inte vara sämre och försvarar Magda och menar att befolkningen är underbegåvad.

  Han ifrågasätter hur finasiering sker och vill lagstifta (troligen mot sossekritik):

  ”Vill du gå fram med förslag om förändrad lagstiftning på området?
  – Det kan inte uteslutas att se över lagstiftningen.”

  Varför röstar folk på odemokraterna?

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/VPWg06/baudin-backar-magdalena-andersson-efter-intervjun-om-jonsson

 16. Berra

  Hon kallas ju inte ”Arga Maggan” av en slump…

  Och det blir inte bättre av att Henrik Jönsson påpekat detta i en video…

 17. Lars Kamél

  Norge har ju torium i sin berggrund, eftersom det grundämnet första gången upptäcktes där. Då borde också Sverige ha torium i sin berggrund, då vi till stora delar har samma berggrund som Norge.

 18. Stefan Eriksson

  Favorit i repris;
  https://klimatupplysningen.se/karnkraften-och-torium/

 19. tty

  #17

  Åtminstone hittills har inte mycket monazit (den enda viktiga toriummalmen) hittats i Sverige i motsats till Norge,

  Och Sveriges och Norges geologi är rätt ordentligt olika. Norges berggrund består till större delen av en paleozoiska bergskedja (Kaledoniderna) och bara till en liten del av den prekambriska fennoskandiska skölden. I Sverige är det tvärtom.

 20. Ulf

  Svar 15, skrämmande typ den där.

  Är lotter transparent? Hur vet man vilka som köper lotterna?

  Svar 13, det har också glidit ifrån kommunister till miljöpartister.
  Vill nog gå så långt och säga att anledningen till det sönderslagna energisystemet är just att alldeles för många journalister röstar på MP. Utan det problemet hade nedläggningen av kärnkraften kunnat stoppas medialt. Istället har man spridit lögner om att nedläggningen fattades på affärsmässiga grunder. Vilket är trams.

 21. Lars Kamél

  Så vi ska leta torium i de svenska fjällen?

 22. Jo det är en helt annan berggrund i fjällkedjan, den har väl s.a.s. tryckts in över urbergsskölden. Bland grusfolk talar man om grus från silurområdet som ett sämre grus, slits ner mycket fortare än grus från urbergsskölden. Hemma i östjämtland gick snacket att grus väster om Stugun var skitgrus, så det är såklart inte bara isolerat till just fjällkedjan, grus vandrar men inte hur långt som helst.

 23. Claes-Erik Simonsbacka

  Bilägger länkar till reportage, ang. mina överklagningar av undersökningstillstånd för kärnbränslet torium och REE i Bureå.

  Boende överklagar tillstånd att leta kärnbränsle
  11 maj 2007 kl 12.19
  Lyssna mer

  https://sverigesradio.se/artikel/1362169

  Protest mot kärnbränslebrytning i Bureå
  29 NOVEMBER 2012

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/protest-mot-karnbranslebrytning-i-burea

  Mvh,

 24. Mats

  Tydligen ingen här som ens leker med tanken att det faktiskt kan ligga något i Magdalenas funderingar?
  Har bara sett ett av pellejönsiga alstren och det tålde definitivt inte en kritisk granskning. ”Sanningssägare” som visar sig vara propagandister ger jag inte mycket för. De som gör propaganda gör det för alltid för någons räkning. Vems?
  Och de lättlurade på läktaren jublar åt spektaklet.

 25. Jan Ågersten

  #24 Mats
  För min del granskar jag kritiskt klimatalarmismen och de politiker som driver frågan. Jag granskar även energipolitiken. Magdalena Andersson har redan på dessa två punkter farit med osanning och drivit en politik som saknar vetenskaplig grund. Rent allmänt vågar jag påstå att de som är insatta i hur energisystemet fungerar och vad som inte påverkar klimatet något nämnvärt har förpassat Magdalena Andersson till klimatclownernas läktare. Kort sagt så har hon förbrukat sitt förtroendekapital. Vidare granskar jag även propagandister genom faktakontroll och om det finns någon substans i deras berättelse. Hur sanning och fakta finansieras är för mig fullständigt ointressant.

 26. TorbjörnR

  #24 Mats

  Berätta vilka faktafel Henrik har i sina alster?

 27. Fredrik S

  Mats #24

  En av hans senaste inkomstkällor är väl SVT, dvs du själv.

 28. Mats

  Jönsson är, av vad jag sett, helt förankrad på högersidan i politiken och argumenterar därefter. Det har han naturligtvis rätt att göra. Men om någon skall påstås vara granskare (vet inte om han själv kallar sig så men hans anhängare tycks göra det) borde han/hon betrakta företeelsen som granskas utifrån mer än en ståndpunkt.

  På frågan i #26 om faktafel: i ett inlägg om elpriser framför han 1: synpunkten att vänstern ”paragrafridit” eller ”feltolkat” innebörden av begreppet förnybar i energiöverenskommelsen 2016 (EÖ) till att inte innefatta kärnkraft. Detta är ju rent nys, ingen vare sig höger- eller vänsterpolitiker med någon som helst begreppsförståelse kan ha inbillat sig att kärnkraften är en förnybar energikälla! 2: han framställer det som att EÖ 2016 ledde till att Oskarshamn 1-2 och Ringhals 1-2 stängdes (några år) i förtid. Men både Uniper och Vattenfall tog sina beslut redan 2015, innan EÖ. Om EÖ alls hade någon påverkan i saken var det väl snarast att kraftbolagen från EÖ fick en tydlig signal att inte heller högern betraktade kärnkraften som en långsiktig del i Sveriges energisystem. Annars hade de kanske återkallat sina beslut för åtminstone någon eller några av reaktorerna. Men den aspekten tar Jönsson naturligtvis inte upp!

  I övrigt tar han på klassiskt propagandamanér och utan fördjupning bara upp, och vinklar eller överdriver, sådant som stärker det egna budskapet och förtiger sådant som inte gör det. T.ex.:
  Att effektskatten både behölls och höjdes av regeringen Reinfeldt.
  Varför Vattenfalls ekonomi var så ansträngd under 2010-talets första år och hur regeringen Reinfeldt kunnat förhindra detta.
  Varför de gamla reaktorernas lönsamhet var så låg att man beslutade stänga dem efter den, räknat i öre per kWh, låga höjningen av effektskatten.
  Att Sverige trots allt idag har mest kärnkraft per capita i världen.
  Att SE4:s låga egenförsörjningsgrad inte är någon nyhet. Så har det varit sedan Barsebäck stängdes. Verken i Ringhals och Oskarshamn ligger i SE3.
  Han visar extrema värden på elpriser som rådde under kort tid istället för att visa medelvärden per t.ex. månad.
  Han avstår från att analysera kopplingen till europeiska elpriser, hur dessa utvecklats, och varför.
  Han avstår från att analysera prissättningsmodellen på den avreglerade elmarknaden. En annan modell skulle kraftigt fått ner elpriserna utan att bygga ett enda nytt kraftverk eller dra en endaste ny kraftledning.
  Han överdriver hur mycket Karlshamnsverket körts.
  Han avstår från att intervjua andra experter än den som har samma uppfattning som han själv har.
  o.s.v.

  Därmed inte sagt att det saknas utmaningar i Sveriges framtida elsystem. Men nu handlade det om HJ.

 29. Mats

  UWB, #13 skrev:

  ”Det är välkänt att stora delar av journalistkåren är vänsterlutande och därmed har en filtrerad bild av vad som är rätt och fel och då stora delar av befolkningen tar in den mesta informationen om omvärlden ur dessa vänsterlutande medier får andra nyheter svårare att ta sig igenom mediebruset.”

  Ett citat från en krönika av Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs universitet, visar en annan bild:

  ”Bland kritiker till höger är det exempelvis vanligt att anklaga medierna för att vara vänstervridna utifrån (vid det här laget gamla) studier som visar att journalister står till vänster om allmänheten. Omvänt anklagar kritiker till vänster medierna för att vara högervridna utifrån att de flesta medier är privatägda, de flesta tidningar borgerliga, och utifrån antagandet att de flesta medieägare står till höger. Vad båda sidor förenas av är tron att journalistikens innehåll i hög grad påverkas av de subjektiva åsikter som verksamma inom nyhetsmedierna har.

  Samtidigt är det ett empiriskt faktum att det som präglar nyhetsrapporteringen i olika medier inte är att nyhetsrapporteringen skiljer sig kraftigt åt. Tvärtom tenderar olika medier att rapportera om ungefär samma ämnen, med ungefär samma vinklar och med ungefär samma nyhetskällor, trots att de har olika journalister och olika ägare. Visst finns det skillnader mellan morgontidningar, kvällstidningar och nyhetsprogram, men inom varje kategori är likheterna större än skillnaderna. De främsta undantagen är när olika medier får tillgång till exklusiva nyheter och satsar på egna granskningar, men de är undantagen som bekräftar regeln.

  Detta talar emot misstanken att nyhetsjournalistiken skulle präglas av journalisternas eller ägarnas subjektiva värderingar och åsikter, och illustrerar vad som är oändligt mycket viktigare om man vill förstå hur nyhetsmedierna fungerar: Att olika nyhetsmedier delar i princip samma nyhetsvärderingar, präglas av i princip samma journalistiska värderingar, normer och uppfattningar om journalistisk professionalism, och att produktionsrutinerna och medielogiken ser i princip likadan ut inom olika nyhetsmedier.

  Att journalistik i hög grad handlar om att välja och välja bort är därför inte detsamma som att nyhetsrapporteringen präglas av subjektivitet. Vad den i stället präglas av är en hög grad av gemensam journalistisk förståelse för vad som är nyheter och god journalistik. Det är inte enbart positivt, men väldigt mycket bättre än om den skulle präglas av journalisternas eller ägarnas subjektiva politiska åsikter.”

 30. Fredrik S

  Mats #28

  Tja, det mesta vi läser och ser vad beträffar opinionsbildare innehåller någon form av propaganda och definitivt urval av fakta. Från höger till vänster.

  Det var mycket du klagade på och saknade och så kan det vara och mycket kan bli bättre, det håller jag med om.

  En reflektion angående det förnybara:

  Vad jag minns var att man käbblade om ifall elproduktionen skulle kallas förnybar istället för fossilfri och att åtminstone mp vägrade det sista för att inte få med kärnkraft. Kan det varit detta han var inne på?

  Vad beträffar effektskatt, här är en bra genomgång av denna:

  https://second-opinion.se/omdebatterad-karnkraftsskatt-avskaffades-efter-18-ar/

 31. foliehatt

  Mats, #28,
  hur räknar du då när du menar att Sverige är det land med mest kärnkraft per capita?
  I Frankrike genereras 63% av elektriciteten genom kärnkraft. Motsvarande siffra för Sverige är 29%. Frankrike har 56 reaktorer med en elektrisk effekt på 61400 MW, Sverige har 6 reaktorer med nominell elektrisk effekt om 6937 MW.
  Frankrikes befolkning är 68,4 miljoner, Sveriges är 10,5 miljoner.

  Hur man än räknar så kommer Frankrike ut som kärnkraftstätare per capita än vad Sverige gör.

  Hu kommer du fram till ditt påstående?

  Källor: http://www.world-nuclear.org, samt wikipedia.

 32. Fredrik S

  foliehatt #31

  Det är väl ”measured in kilowatt-hours per person” som gäller för detta påstående. Men där är det nästan jämt skägg mellan Sverige, Frankrike och Finland.

  https://ourworldindata.org/grapher/nuclear-electricity-per-capita

  Vad Henrik Jönsson kanske borde tagit upp som är mer relevant är att Sverige minskat mest i denna tävlan. Finland står på toppnotering.

 33. Fredrik S

  tillägg #32

  Värt att notera är att 2022 var det sämsta året hittills för fransk kärnkraft. Med reservation för 2023 vilket dock såg bättre ut sent i höstas.

 34. Mars

  Fredrik S #30:

  Second Opinion har missat att skatten egentligen var äldre än 18 år. Den version som sjösattes 2000 ersatte den äldre 1983:1104

 35. Mats

  Fredrik #30:
  Second Opinion har missat att skatten egentligen var äldre. Den version som sjösattes 2000 ersatte den äldre 1983:1104

 36. Fredrik S

  Mats #34

  Ja, men den ju lite annorlunda. De nya skatten på termisk effekt beskattade bolagen för den el som var teoretiskt möjlig att producera. Tidigare beskattades producerad effekt.

  Men den var ju stabil och förhållandevis låg fram till den nya effektskatten så den är väl inte så relevant?

  Den senare höjdes ju efter ett tag med sammanlagt 300 procent till att stå för en tredjedel av driftkostnaderna. Allt för att smörja MP.

 37. Jan Ågersten

  #29 Mats
  Det hade varit intressant att få Jesper Strömbäcks syn på den kompakta oviljan från media ex. Publik Service att publicera motargument till de ofta undermåliga studier om klimatet som publiceras. Vad tror du själv om vad som ligger bakom den cancelkultur som råder.

 38. foliehatt

  Jan, #36,
  Hanlons rakkniv räcker långt som förklaringsmodell.

 39. TorbjörnR

  #28 Mats

  Fakta är att:
  Rödgröna la ner 6 reaktorer, 2 st redan 97 o 05 om jag minns rätt och ytterligare 4 2015-2020. De gjorde det bla genom att höja effektskatten och säkerhetskraven trots stora protester. Man kan också säga att de la ner R5 o 6.

  Elpriser har ökat kraftigt pga det.
  Staten har subventionerat med elcertifikat på ca 25 miljarder,
  Inflationen har ökat kraftigt.

  Jag såg väl inga faktafel där direkt. Mer hur man tolkar olika saker.

  Borgarna var nog tvungen att gå med på EÖ 2016 annars hade rödgröna lagt ned fler reaktorer. En sak de fick med genom att ingå överenskommelsen var ju att effektskatten skulle bort några år senare.

  Att man sedan inte kan ha med alla detaljer i ett klipp på 20 min förstår också du

 40. Jan Ågersten

  #37 foliehatt
  Jag förväntar mig inget svar men frågan är ändå berättigad.

 41. Fredrik S

  Apropå Magda, hon jobbar på för fullt nu, man kan säga att hon är inne i ett stim. Så HJ behöver inte anstränga sig där för tillfället.

 42. BD-Nille

  #28 Mats, med flera

  Kärnkraftsnedläggningen baserades på S-MP överenskommelse oktober 2014, direkt efter valet.

  ”I samband med överenskommelsen lovade Åsa Romson att flera kärnkraftreaktorer ska stängas, redan den här mandatperioden.

  – Vi ska säkerställa att det stängs kärnkraftreaktorer under den här mandatperioden och det kommer också att bli så, sade hon i SVT:s Rapport.”

  https://sverigesradio.se/artikel/6080841

 43. Mats

  #38 Torbjörn

  2 faktafel har jag nämnt.

  Nej, man hinner inte allt på 20 minuter, i synnerhet inte om man prioriterar trams om Marie Antoinette och jönsiga klipp istället för att titta lite mer allsidigt på sakfrågorna.

  Säkerhetskraven, liksom i andra länder, höjdes 2014 av Strålsäkerhetsmyndigheten till följd av haveriet i Fukushima, och även en tidigare incident i Forsmark.
  Reinfeldtregeringen höjde några år tidigare taket för det ekonomiska skadeståndsansvaret vid radiologiska olyckor, något som var bra men torde ha ökat försäkringspremierna. Den kostnadsökningen är liksom samma regerings höjning av effektskatten är något som Jönsson naturligtvis inte heller ”hann med” att berätta.

  Ja energiöverenskommelsen var väl ett givande och tagande från båda sidor. Det är den felaktiga beskrivningen i HJs inlägg jag vänder mig mot.

 44. Mats

  Vattenfalls kärnkraftsplaner presenteras i ”detalj” idag. https://www.di.se/nyheter/energibjassens-karnkraftsavtal-drojer/
  Tidigare har beslutsunderlag tagits fram för Ringhals 5 och 6.
  Idag presenterar Vattenfall att det finns oklarheter hur stor markyta som krävs för 2 st nya rektorer med samlag kapacitet på ca 1,4 + 1,4 GW (1,2 + 1,2), ok oklart när detta kan klaras ut.
  Vilka skarpa offerter som har inhämtats framgår inte. 1.) det borde gå att klarlägga vilken yta som 2 st APR1400 reaktorlösningar behöver för yta genom att titta på plats i Förenade Arabemiraten med utetemp sommar +50 grC och havsvattenkylning – denna havsvattenkylning är enligt uppgift överdimensionerad! – vad betyder det?, fungerar det med våra havsvattentemperaturer? 2.) OL3 – vilken yta krävs. Har man kontrollerat med Finland. 3.) Westinghouse ap1000 – vilken yta kräver denna lösning?
  Förstudien som Vattenfall har tagit fram kan inte presenteras för svenska folket – det borde gå att sammanfatta vilka delar som är oklara vad avser vilka förutsättningar som krävs på plats i Ringhals för att upphandla 2 st konventionella stora reaktorer. Exakt vilka problem finns just idag 2024-02-19 för att skarpa offerter inte har inhämtats?

 45. Mats #44,

  Jag hörde en del av det där från en kommunikatör från Vattenfall. Efter ett års utredande eller så så har man kommit fram till att det finns jättestora problem med kärnkraft och att man måste ha stora statliga subventioner.

  Föga förvånande med tanke på Vattenfallsledningens långa motstånd mot kärnkraft. De vill hellre bygga vindkraft runt våra kuster, och har tidigare satsat miljarder på sådana projekt i Nordsjön utanför Skottland. Då talades det minsann inte om några problem. Till slut blev det ett totalfiasko med storförluster för Vattenfalls ägare, dvs för svenska staten.

  Dax att byta ut Vattenfalls ledning!

 46. Mats

  #45 Ingemar
  Vattenfall måste visa vilka slutsatser som förstudien har kommit fram till på ett bättre sätt och det räcker inte med några minuter i Aktuellt! Vattenfall får ta fram en mini variant på förstudien och presentera vad de vet och vad som är oklart – vilka för – och nackdelar finns det med att köpa färdiga lösningar typ APR1400 vs framtida SMR som inte har driftsatts/finns på ritbordet. Med tanke på de otroliga problemen med väst:s kärnkraftsbyggen i Europa och USA så kan det vara klokt att välja säkra lösningar som fungerar och är i drift/finns – svårt att upphandla SMR lösningar på ”ritbordet” och samtidigt samordnad lösning för kringutrustning inkl bygg för driftsatt fungerande anläggning! – här har vi förklaringen till nuvarande haveri!, tid/kostnad etc. Klarar Vattenfall att styra upp nya ”Ringhals 5 och 6”, presentera ett förnyat aktivt arbetssätt?, eller alt med SMR. (är det driftsatt fungerande anläggning/totalåtagande som vi upphandlar på?, eller kaos CM, delad?)

 47. Mats #46,

  Vad gäller SMR så startades den första fungerande 2021. I Kanada, Kina, Sydkorea och USA har redan nått konstruktion- eller tillståndsstadiet. Brittiska Rolls-Royce har under flera årtionden byggt små kärnkraftsreaktorer som bland annat finns på brittiska atomubåtar.

  Och om man nu inte vill ha SMR utan vanliga stora så har vi och världen en lååång erfarenhet av detta. Men nu plötsligt så är det så stora problem att man inte ens kommit igång med en ordentlig och publicerbar ”förstudie”. Märkligt.

 48. TorbjörnR

  #43 Mats

  Hittar inga faktafel och tyvärr har du fel i övrigt dessutom. Ganska meningslöst att försöka skriva om historien.

  De rödgröna la med berått mod ner 4 reaktorer 2015 och hindrade utbyggnad av 2 R5 R6.

  Det går inte att prata bort om man ska vara intellektuellt hederlig.

 49. Gunnar Strandell

  Mats #24 m.fl
  Du skriver att du har sett ETT avsnitt av de 334 jag hittat på Youtube av Henrik Jönsson och det räcker för att avfärda honom.

  Du har missförstått en hel del.
  Han är opinionsbildare och vänder sig emot sådant han tycker är fel eller görs fel i Sverige. Han får betalt genom frivilliga betalningar från människor som inte är lättlurade.

  Du påstår att du hittat faktafel som mer handlar om dina värderingar än fakta. Annars kunde vänt dig direkt till honom.

  Och du är knappast oskyldig i genren när du räknar effektskatten i öre per kWh istället för att se mönstret med skatt på installerad effekt tillsammans med höjda krav som leder till långa avställningstider för kärnkraftverken.

  Det kanske är du som är lättlurad?

 50. Mats F

  Gunnar Strandell #49:
  Ja, helt klart räckte ett avsnitt med HJ för att konstatera att det är ointressant att se fler. Skulle det vara så att jag råkade se det allra värsta exemplet kan jag leva med att ha missat resten. Det jag såg var avskräckande nog och jag betvivlar att övriga avsnitt är signifikant bättre. Jag föredrar att ta del av balanserad framställan framför hårdvinklad och ensidig propaganda.

  Vem som betalar har jag ingen uppfattning om i hans fall men principiellt är det en viktig fråga. Mer än en gång har de faktiska förhållandena visat sig vara helt annorlunda än hur det sett ut på ytan. Både nu och i historien.

  Vill du inte se faktafelen så är det upp till dig.

  Nej, jag har inte inbillat mig eller påstått att effektskatten var definierad som skatt per kWh. Men med typisk driftstatisik för en reaktor går det att approximera vad kostnaden på ett ungefär motsvarade per kWh, vilket gör det mer gripbart för ”gemene man”. De siffrorna finns här och där på nätet.

  De höjningar av kärnkraftens säkerhetskrav som skett ett antal gånger har varit befogade och inget ”jävelskap”. Jag har haft förmånen att ta del av sakkunskap från teknikexperter som arbetat med problemlösning efter incidenter som förekommit.

  Nu lämnar jag den här tråden så bemötanden är överflödiga. Ser dock att det också finns en annan Mats här.