Klimatproppens klimatambitioner

Jag håller på att ta mig igenom regeringens klimatproposition. Det är en tjock och inte särskilt intressant lunta, men några stycken får mig faktiskt att haja till. Bland annat det som sägs om den svenska elproduktionen. Låt mig citera (från sid. 12):
”Svensk elproduktion står i dag i princip bara på två ben – vattenkraft och kärnkraft. För att minska sårbarheten och öka försörjningstryggheten bör ett tredje ben utvecklas för elförsörjningen, och därmed minska beroendet av kärnkraft och vattenkraft. För att åstadkomma detta måste kraftvärme, vindkraft och  övrig förnybar kraftproduktion tillsammans svara för en betydande del av elproduktionen.”
Är det inte fantastiskt att en svensk utbyggnad av vindkraften motiveras med att vi måste ”minska sårbarheten och öka försörjningstryggheten”?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. István

  Det heter ju klimatproppen!
  Våra folkvalda har fått propp någonstans. 🙂

 2. Jo det är dravel på hög nivå. Lite Goebbelsöver det hela.

 3. Hin Håle

  Gör de nåt med dricksvattnet i regeringshuset? Ventilationen? 

 4. Adolf Goreing

  Det vet väl alla att vattnet till vattenkraften importeras från arabvärlden och uranet från Iran. Det är klart vi måste bli oberoende och använda alla de outnyttjade vindar som finns i de svenska husen.
  Hälsningar från ordförande i Svenska missförståndsförbundet
  tillika spöksskrivare i klimatproppen

 5. L

  Just det Adolf, vi har massor av förrådsvindar att ta av…

 6. Carl Friis-Hansen

  De vet sanningen, blot när den politiska agenda gör det, måst de komma met deras hest handlar uppriktighet.

 7. Adolf och L: Det är första gången som till och med jag tvingas medge att det inte är så dumt med vind.

 8. Iven

  Vi har tillägsisolerat vår vind. Sparar en hel del energi, förmodligen mer än omläggningen från vattenkraft och kärnkraft till vindkraft kommer att ge. 🙂 🙂

 9. Peter Stilbs

  Det var en lång artikel i Ny Teknik i dag om hur störande vindkraft och annat är på den traditionella stabila elproduktionen. Jag tror inte folk i allmänhet är medvetna om det. Det var till och med tal om ett separat elnät för detta.
  För något halvår sedan var det ju också tal om separata elnät för ”grön el” – som inte var besmittad av skuld från kärnkraft eller fossilbaserad energi – men det var av ideologiska skäl – jag tror mig minnas att James Hansen låg bakom detta. 
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article538889.ece

 10. Peter

  Första delen av formuleringen ställer jag iofs upp på (aldrig fel att säkra upp ett lands elkraftsförsörjning) men slutknorren ”betydande del” visar att författaren svävar i det blå..

 11. Labbibia

  Peter S # 9
  Det låter som en lysande idé med eget elnät för vindkraften. Tänk så bra om alla som förordar den formen av elförsörjning verkligen fick känna på hur bra den fungerar vintertid.

 12. Iven

  Peter Stilbs # 9
  Det kanske inte spelar så stor roll att allmänheten inte vet, mycket värre att inte beslutsfattarna är medvetna, eller hur? 🙂

 13. Gösta Walin

  Kraftvärme brukar avse kombinerad produktion av värme och el i kommunal regi eller vid stora företag som har möjligheter. Detta är mycket bra oavsett bränsle, kol eller kottar.

 14. L

  Gösta, vi hade kärnkraftsvärme när jag var ung..!

 15. Kann man inte anordna en prova-på i noll vind, noll el och -30 med hög luftfuktighet ? I strandsonen på Bouvetöya fex  http://sv.wikipedia.org/wiki/Bouvetön
   I samband med padleturen til Antaktis og Sydpolen under Gunnar L’s inspirerande mentorskap/tipspromenad.  Inget varmt vann t il dusch etter siste paddeletappen fra Kapp Horn tillåtet. Då luktar en såpass get att tom pingvinerna blir  rädda.
  Hmm, det blir för snällt. På Bouvetöya blåser det ju hela tiden. I Nikkaloukta vid -50 flytter inte seg et molekyl i luften.  

 16. Här var det livat i vinden…

 17. FcH

  Har frågat fem av mina riksdagsmän. Ingen vet vad proppen betyder. En har svarat svamlande, de andra inte.
  Men partipiskan viner, ”Rösta ja eller ni åker ut”. Från att ha varit en obetydlig och misslyckad politiker på 15.000 kr. nivån så sitter man då i en riksdagsstol Lön 85.000. All inclusive. Pension  (90%) efter tre mandat.  Det folk förstår är stryk och pengar. Synd vi inte kan ge dom stryk?

 18. L

  Tur att dom lallande riksdagsmännen får pension när klimatbubblan brister, annars skulle dom sluta som vinddrivna existenser… 😉

 19. Lars G


  WMO har släppt sin ”klimatproposition”/rapport “Global climate system in 2008”
(posted on 18 March)The WMO statement on the global climate in 2008 (WMO-No. 1039) is now available in Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish.
  Hittas här:
  http://www.wmo.int/pages/mediacentre/news/documents/1039_en.pdf
  Rapportera gärna er analys i morgon bitti. Trevlig läsning!

 20. Carl Friis-Hansen

  För jag kommentera med Dansk dialäkt?  Om inte så latt detta vare siste gången.
  WMO har lavet en fint udseende rapport, som desværre afspejler en politisering af WMO. De bruger mange trick til at vedligeholde frygten for klimaet. Jeg vil trække et eksempel ud af mængden.
  Startende på side 12 i WMOs rapport, taler de om hvor værdifuldt det vil være at digitalisere op til flere hundrede år gamle data.
  Ja, det er specielt vigtigt for deres politiske agende idet vi her taler om en periode gående fra den koldeste del del af den Lille Istid og til 1998. Da vi egentlig kun lige er kommet ud af den dystre og kolde middelalder, så vil en uddybning af data fra middelalderen klart vise at vores nuværende temperaturer er meget langt over gennemsnittet af moderne historiske optegnelser. – Klimajobbene er sikrede.

 21. Carl Friis-Hansen

  Vindkraft er på mange måder en god ting. Jeg var selv med til at udvikle de første industrielt producerede vindturbiner i et yderst kendt firma tilbage i begyndelsen af 80’erne. I de år jeg gjorde udvikling der, blev det mig klart at man skal se vindkraft som et tilskud til den øvrige elforsyning. Der er tekniske og økonomiske begrænsning, som varier fra område til område.
  Teknisk begrænsning opstår først og fremmest på grund af at vind turbiner benytter asynkrone generatorer. Dette betyder at der skal være et synkront netværk, der kan levere ”blind strømmen” til disse. Teoretisk kunne 90% af elkraften være leveret af disse asynkrone generatorer, men grundet el-nettets tykkelse og den måde vi belaster el-nettet, så er den maksimalt mulige tilførsel fra vind turbiner meget lavere. Hvor lavt ville være gætværk fra min side.
  Økonomisk set, så er det måske ikke altid så afgørende om vindkraften er lidt dyrere. En af de store gevinster er jo, lige som med vandkraften, at den er vedvarende og uafhængig af blokade fra andre lande, så som Ruslands gasledninger til Vest Europa.
  Jeg forstår argumentet, som regeringen fremfører, at en måde at styrke forsynings sikkereden er at udbygge de såkaldte alternative energi former. Det vil også leve op til en vigtig business rule, som siger at, om muligt, skal man satse sin produktion på så mange leverandører at ingen leverandør overstiger 21% af den samlede leverance.
  Nu har vi blot ornitologerne, der vil hævde at alle fugle bliver dræbt af vindturbiner, lige som alle isbjørne drukner, når isen smelter under dem.

 22. Gunnar Littmarck

  Carl Friis-Hansen
  Fortsätt skriva på danska, de som inte förstår kan ju låta översätta
  här.
  Om Danmarks ledning hade ett uns av begåvning stoppade ni in LFR i era kolkraftverk som skitar ner så enormt.
  Den dagen vindkraft kan ge till under 10 öre/kWh och i alla tider, har det en chans i storskaliga system utan att sänka välfärden.
  Men det kommer aldrig ske, till dess kommer bara småskalig vindkraft som möjliggör för privatpersoner att slippa energi skatter och nätavgifter vara berättigat.
  Kanske kommer solenergisystem under 20 öre de kommande 10 åren, då byggs få kärnkraftverk till efter det.
  Annars ser mer realistiska scenarier att kärnkraft blir domminerade till 2100 och inte fören 2300-2400 är utkonkurrerat av solenergisystem.
  Hur är det med dansk kärnenergi?
  Ingenting att ha……
  5000ton svaveldioxid och 600ton partiklar från era inte ens renade kolkraftverk ger ni utan att skämmas till atmosfären..
  För att inte tala om dansk stolthet Mærsk handelsflotta…
  Hur mycket noxrening har de???
  Drivs de månne på den billigaste mest svavelhaltiga tungoljan?
  Alla de fartygen kunde byggas med bränsle för hela sin livslängd och få betalt för elkraft och eller dricksvatten vid hamnuppehåll.
  Det handlar bara om kompetens… ikke sant?

 23. Hela Danmark är ett bevis i naturlig skala på att vindkraft inte kan leverera.  En del vindgeneratorer på ställen med bristfälling elnät som Samsön möjligen kan vel vara en bra ide. 
  Vi har oxå sett att W2C -altså Wind To Car, laddning til batteritunder parkering – er senaste nytt för att fixa problemet med att det inte blåser när en behöver kraften och vice versa. Men för en mängd olika skäl, som fex den att man vil åka bil oxå när det blåser, så är detta bara just another slag i luften för att uttrycka det så. 
  Efter att ha misslyckas så totalt på hemmaplan kan en fråga varför danskarna vill pusha Vestas grejor til länder som inte upptäckt hur dårligt det är med vind. Men givetvis, ju mindre kWh per snurra, ju mer snurror kan man kränga. Dansk affärsmoral är ett oxymoron. 

 24. Carl Friis-Hansen

  Gunnar Littmarck
  Jeg bor i nærheden af Ljungby og har mine egne træer at producere CO2 med og det er 20 år siden jeg sidst boede i Danmark, så mit aktuelle kendskab til dem på den anden side of Øresund er noget begrænset. Jeg kommenterede dog en dansk videnskabsmands arbejde for nogen tid siden og blev forbavset over hans reaktioner til mine kommentarer. Det var tydeligt, i hans sarkasme, at min opfattelse af klima processor var i modstrid me enhver fornuftig danskers ”viden”.
  Jo, Gunnar, jeg holder med dig i hvad du siger, jeg forsøger blot at holde mig fra store afvigelser, der blot er enten mode eller overdreven politik.
  Således ser jeg ikke vindkraft som totalt ubrugelig eller et totalt vidunder. Det samme gælder kulfyrede elværker. Der er gennem årene gjort meget for at mindske sod og andre slemme stoffer, det er billigt og stabilt. Danmark har en meget lang historie af super gode langtidsaftaler med Polen. Desuden afgiver kul en masse CO2, som livet på Jorden foreløbig ikke kan få for meget af – med undtagelse af Al G. Hansen, som kvæles i CO2.
  Elling Disen
  Du siger at Danmark beviser hvor urentable vindkraft kan være. Det hænger måske sammen med centralisering. Hvis du går en del år tilbage i tiden i Danmark, så finder du at vindkraften udbyggedes mere spredt. I dag leveres næsten al vindkraften fra vindparker, med det resultat af betydelige forsyninger falder ud når vindstyrken falder i et område. Sagen er at hvis du tager en midling af vindstyrken for hele Danmark, så er variationene ikke så voldsomme. En decentral vindkraft forsyning kræver næsten ingen ændring eller udbygning af el-nettet.
  Dit forslag om kærnekraft er da også gode, men pragtfuldt ville det jo være hvis de ikke gav det yderst holdbare affald. Der var en dansk pop gruppe, der hed Voxpop, de sang om at man en dag ville have en hus-stands-reaktor. Når vi ikke har dem endnu, så er det nok fordi skatteværket ikke kan hitte ud af hvordan de så kan få skat af strømmen.
  Spøg til side, Danmark og ikke mindst Tyskland er tossede med misforstået grøn udvikling (afvikling).

 25. Gunnar Littmarck

  Jag kommer alltid hata dansk kolkraft så länge de inte sätter på partikelfilter och en fullgod svavelrening..
  Jag vet att det testar och Öresundsbottnar fylls av gips som resultat, men fortfarande har kolkramarna 5000ton SO2/år på sitt skuldkonto, bara i Danmark.
  Kolkraften kostar det dubbla mot TMSR och 10% mer än de senaste Indiska fast breeder reaktorerna.
  Om danskar lärde sig kärnfysik och reaktorteknik, tillsammans med Tyskar och Polacker, kanske försurningen minskade i denna del av världen.

 26. Gunnar Littmarck

  Carl Friis-Hansen
  Din konklusion om att  den missförstådda gröna utvecklingen har den största skulden i nordeuropeiskt miljö och kapital förstöring, är jag helt enig i.

 27. Carl Friis-Hansen

  Der hakkes meget på specielt kul kraftværker. Måske er det ikke altid helt berettiget.  Hvis man studerer udslip fra el-produktionen i Danmark for 2007,  så er det ikke helt så tilsuneladende.  Se selv her:
  http://www.dmu.dk/NR/rdonlyres/18A52201-26F3-4D5C-B8DC-B6F67628DBF0/0/Emf_internet_januar2009_GHG_final_web.htm
  Rapporten er fra et regerings organ,  så hvis de normalt ville favorisere nogen, så ville det være AGWerne,  men jeg tror tablellen forsøger at fortælle fakta.

 28. Friis-Hansen,
  kan du ikke väre så snill å lese gjennom diskusjoner som om thorium som redan varit på denna eksellenta blogg + min websajt om avfaldet. Så slipper jag å skrive alt på nytt. 
  http://www.torium.se/
  http://www.torium.se/Onwaste.htm
  http://www.torium.se/Ebook2030.htm
  I förra innlegget så utfordrede jeg deg på fölgende :
  Er det måske umoralsk, att forsöge exportere vindkraftverk på stor skala, til land med begrenset kompetens og kapital, der slige felinvesteringer kan få katastrofal konsekvenser ?
  Vi er ej brydd med MW och kWh.  Vi önsker nytt på GW och TWh-nivån. Vi anser att vindkraft er en lort på brillelinsen för et relevant klarsyn. OK ?  

 29. Carl Friis-Hansen

  Elling Disen
  Thorium reaktorer (http://torium.se/) synes virkelig at løse stort set alle problemer. Hvorfor er pressen ikke oversvømmet med information om denne teknologi? Jeg var aldrig kommet længere end til at høre lidt om at man i Norge ekperimanterede med løsninger indenfor fusion.
  Ser lovende ud, men kommer der nok information ud om dette til politikerne? Med denne tilsynaladende langt sikrere teknologi ville selv danskerne måske være med. 🙂

 30. Carl Friis-Hansen #29,
  Äntligen en till som undrar.
  Tidigare hade vi oerhört spännande (ofta ohörda) inläggg om hur snabbt och lätt och bra vi skulle  lösa både energiproduktion och avfallseländet.
  Det som nuvarande kärnkraft brottas med. För att inte tala om hur råvaran skulle bli ett betydligt mindre problem om tekniken med smält salt och Thorium fungerar för att producera energi ur avfall. Samtidigt som avfallet oskadliggörs.
  Är det bara nonsens?

 31. Fusion i form av ITER håller på att gå upp i limingarna. Alltid nåt. 
  Friis och Uffeb, tror ni det er lätt att framföra ett budskap om ny kärnkraftteknologi ? Ni har ALLA mot er. Området är politiskt hypersensitivt. ENORMA affärsintressen står på spel. 
  Som beskrivet så lades projektet påhyllan etter 5 suksessfyllda år fördi TMSR inte kan brukas i vapensamanhang. . Det finns knappast några som sysslar med innovation etter Chernobyl. Och just nu håller Barack på att upptäcka världen som ni redan gjort i Danmark. 
  Når så vi, et brokigt internatikonellt nätverk utan karriär i bransjen, lägger fram saken så långt dörrarna öppnas som best vi kan, hjälper tom inte varma rekommendationer från världens mest namnkuninniga professorer. Friis, känner du några i Danmark ? Der har vi inte varit.  

 32. Ang nonsens : Sveriges Kärntekniska Selskap STS har nästa väcka årsmöte. Vi har fått aksepterat – ej bifallit än – ett förslag om studieresa/konferensdeltakning om integrerat behandling av dagens avfall mhp reinjeksjon i TMSR. Konferensen er her
  Det er klart det är för gott til att vara sant. Att bara flurionera avfaldet med hud og hår. Men observera att det blir kortlivad avfald istället – ca 1000 års lagringstid. Då blir kan hända saken fremstår lite mindre enn 100% perfekt – och dermed sann.  

 33. Carl Friis-Hansen

  Elling Disen # 31 ”Friis, känner du några i Danmark ? Der har vi inte varit.”
  Jeg har lidt familie i Danmark og London, som måske kan hjælpe med gode navne.  Jeg vil forsøge i aften og vende tilbage i morgen.

 34. Jag tycker det är intressant att vissa anser att vi ska minska vår sårbarhet med centraliserad kärnkraft. Dessutom, du som är akademiker och forskare. Hur kommer vårt språk att se ut om, låt oss säga, 50 000 år? Vårt nedgrävda kärnavfall måste skyddas under 100 000 år. Hur varnar vi? Du ser inga kostnader i att upprätthålla en sådan säkerhet?
  Sen har vi ju problemet med brytningen av uranet också. Välkommen till oss i Skaraborg och besök Ranstad någon gång. (Ranstad 200 miljoner kronor senare, som vi säger).
  You’re the scam.

 35. Vi har varit i London. De har redan vald teknik för deras satsing och vill inte at Gov’t skall sponsa R#D. UK lär betala för det via inflation på standard vattenreaktorer och osäkerhet i uranforsyningen. 

 36. István

  Mikael H.
  Att försöka förutse teknisk utveckling bara 100 år i förväg är ju mer än lovligt enfaldigt.
  På ännu längre perspektiv blir det ju rent vansinne.
  Att vara dum är dock ingen skam.
  Likt dåligt andedräkt, lider man häller inte själv av det.
  Omgivningen gör det

 37. Apropå politik och energiproduktion:
  Nu har Alliansen tappat sitt övertag på Oppositionen inför nästa val.  Läs DN i dag.  Länk
  Titta också på läsarfrågan om vad folk anser om kärnkraftens framtid i Sverige.  Den finns på försatsidan på webben. Lite annat än det som Naturskyddsföreningen kom fram till.
  När  jag nyss läste tyckte 87 % att den ska behållas eller avvecklas först när det finns fler alternativ…

 38. Barsebäck’s bortfall har inte blivit ersatt. Börja med det det

 39. Svar på tal i Svenska Dagbladet  i dag.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2632191.svd
  Det tar sig. Snart kanske MP kan övertygas om att det finns en ny kärnkraftteknik som är ”i stort sett hållbar”  🙂

 40. L

  Tur att dom lallande riksdagsmännen får pension när klimatbubblan brister, annars skulle dom sluta som vinddrivna existenser… 😉