Skrämseltaktik à la WMO

Lars G tipsade sent i går kväll om att World Meteorological Organization (WMO) släppt sin årliga rapport om status för det globala klimatet 2008. Rapporten är naturligtvis full med grafer som visar den rekordartade temperaturhöjning som skett under den senare delen av 1900-talet. Startåret för diagrammen är dock 1840, vilket gör uppvärmningen ganska lätt att förstå – återhämtning efter Lilla istidens kyla. Nåväl.
Det som WMO gör stor sak av är att visa hur i princip hela världen drabbats av någon form av rekordartade väderkatastrofer. Se de två bilderna nedan.
WMO status 2008
WMO status 2008 del 2
När den globala uppvärmningen framställs på det här sättet är det svårt att stå emot. Notera dock att både rekordkyla och rekordvärme rapporteras som om de vore konsekvenser av antropogen klimatförändring. Kommentarer, mina damer och herrar?
Uppdatering: Med anledning av Daniels kommentar ger jag er här en karta över alla väderstationer på Antarktis. Jämn fördelning, någon?
vaderstationer-antarktis

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Steve

  Läget är faktiskt ohyggligt.  ”Global katastrof hotar i Antarktis” ! !  SR varnar oss för katastrofen:   ”– Om temperaturen överskrider fem grader så skulle det på några tusen års sikt höja havsytans nivå med mellan fem och tio meter. Det är väldigt mycket, ungefär lika mycket som om hela Grönland skulle smälta, säger klimatexperten Erland Källén på Stockholms universitet. …
  Att temperaturen verkligen skulle stiga så hör förstås inte till de mest troliga scenariona för de närmaste 100 till 200 åren.  Avsmältningen tar sen dessutom ett par tusen år. Men det här måste ändå tas på allvar nu, säger klimatexperten Erland Källén.”  
  http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2708939
  Man blir så glad och tacksam över att di kloke och vise vakar över oss.  Och di rare murvlarne sedan — hur skulle vi klara oss utan dem!  Vi skulle ju kunne tro att det rentav är lite kyligt just nu… Den vår de svage kallar frost, eller hur det nu hette.

 2. Steve och andra: En liten tankeövning. Avsmältningen av Antarktis beräknas ta några tusen år. Var befann sig mänskligheten för en tre-fyra tusen år sedan?  Hur snabbt har teknikutvecklingen skett de senaste hundra åren? Var kommer vi att befinna oss teknikmässigt om två tusen år?

 3. Mattias

  Ett annat tips:
  http://www.ageofstupid.net/

 4. S. Andersson

  Teknikutvecklingen eller för den delen temperaturutvecklingen spelar inte någon roll. AGW är årtusendets ”gravy train” för klimatforskare och miljöflummare. Vad som än händer så kommer dessa människor att hävda att AGW hotet lurar i vassen. Om vi så har en ny istid med isbjörnar på gatorna i Stockholm så kommer de att fortsätta sina korståg med motiveringen att ”AGW har bara gjort en paus” eller ”tidigare modeller hade brister men NU stämmer allt”.
  Jag tror att vi får dras med det här åtminstone min livstid ut i varje fall. Så sakta kommer budskapet att modifieras så att det mer handlar om extremväder, varvid varje värmebölja eller köldknäpp kommer att leda till ökade forskningsanslag. Tänk t ex om det skulle sluta blåsa. Då måste man ju öka insatserna för att klara ut vindkraften.
  Det börjar verkligen likna en kombination av maffia och religion.

 5. Thomas

  maggie, sex meter på tusen år motsvarar 6 mm om året vilket inte är helt försumbart. Sen är tidsskalan mest en gissning, det skulle kunna ta både mer eller mindre tid, vi vet inte. Det finns indicier på mycket snabb höjning av havsytan under tidigare interglacialer så ibland tycks det kunna gå fort. Inse att det vi håller på med är ett experiment i global skala, vi har inget facit för vad som kommer att hända.
  Det är som i förra tråden: hur stor risk anser du vara rimlig?
  Appropå var vi kommer att befinna oss om 1000 år:
  ”I do not know with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones.”
  A. Einstein

 6. GS

  WMO:s rapport är en genomgång av förra årets klimathändelser. Om graferna visar att temperaturen stiger så är det för att det är det man observerat. Ingenstans görs det en koppling till antropogen klimatförändring.
  Jag tycker inte att Maggie ska tolka in sina egna åsikter i rapporten. För det här är väl en blogg för de som tänker själv?

 7. Thomas: 6mm om året är fortfarande bara 600 mm på ett århundrade. Och vi får väl anta att havsnivån höjs olika mycket på olika ställen? Vad gäller de hotade korallöarna så borde 6 mm per år vara en rimlig tillväxttakt för korallreven?

 8. GS: Aha, så alla får tänka själva utom jag. 😉

 9. Daniel

  Ekot hänvisade dessutom till rapporten som visade att temperaturen på Antarktis stiger kraftigt. Ni vet, den som var fel. Ändå används den som referens.
  Samma mönster går igen.

 10. Patrik

  Thomas>> Vi har ju faktiskt möjligheten att förutsägelsen kan stämma, men att det inte kommer att vara avhängigt på halten antropogen CO2 i atmosfären. I och med att det har hänt förut.
  Vad gör vi då tycker du?

 11. Patrik

  Daniel>> Äsch, lite interpolering i data har väl ingen dött av? 😉

 12. Gunnar Littmarck

  #5
  Där har Albert fel, betänk att han slängde ur sig det före kompjuttrar blev allmängods.
  Om bara några tusen överlever kommer inte mänskligheten ens tillbaka till 1800talets tekniska nivå efter WWIII
  Det finns ju dessutom en massa ointagliga militära bergrum där inte de med sämst intellektuelle förmåga ska skyddas.
  Det kanske är så att klimatalarmisterna bygger upp en global byråkrati, dessinformation och regleringsverk så enda chansen blir just WWIII för att mänskligheten ska komma ur det greppet.
  Tidigare har vansinnet varit mer lokalt och då har de kulturerna dött ut.
  Så länge bara några förvirrade i Europa, på alvar bestraffar sina medborgare, är inte jag så oroad.
  Europa förtjänar att gå under med alla sina byråkrater och vansinniga tro att veta bäst utan att på minsta vis kunna styrka det.
  Den dag jag ser Indien USA Ryssland och Kina, misshandla sina medborgare i syfte att minska växthuseffekten (givetvis inte på ett verksamt vis, utan på ett europeiskt vis så det bara blir dyrt) inser jag att vi kommer få WWIII.
  Vad jag ska göra då vet jag ej..
  Jag minns fortfarande den engelska familj som var orolig för världsfreden och flyttade till Falklandsöarna i slutet av 70:talet.

 13. Daniel

  😉 Erland slog dessutom rekord i havsnivåhöjning. Antarktis + Grönland = ”minst 12 meter”.
  Fy så hemskt.

 14. Labbibia

  Gunnar #12
  ”Det finns ju dessutom en massa ointagliga militära bergrum där inte de med sämst intellektuelle förmåga ska skyddas.”
  Nej de bergrummen ska ju skydda genierna som startade eländet (kriget)?

 15. Thomas

  maggie, koraller växer under havet inte på land. Korallöar finns framförallt för att havsytan var högre under förra interglacialen och rev växte upp till den nivå. Om havet stiger sjunker korallöarna under havsytan och först då börjar de växa till så att de håller sig kvar strax under ytan, för att dyka upp igen i någon avlägsen framtid då havet börjar sjunka igen.
  En annan mekanism är att lokal landhöjning kan lyfta upp en ö, men knappast med den takten.
  Patrik, om haven höjs naturligt är det lika allvarligt som om de gör det av AGW, men finns det något som tyder på att det skulle ske just nu utan extra växthuseffekt?
  Gunnar, har du en aning om hur mycket folk som krävs för att hålla igång ett modernt teknologiskt samhälle? Chipen i kompjuttrar görs i bara några få fabriker i världen för att dessa är så våldsamt dyra att bygga. Tvärtom är vi mer sårbara idag. En bok kräver ingen teknik för att läsa, men hur mycket av all dagens kunskap går förlorat om Internet släcks ned och ingen kan hitta en fungerande dator för att läsa en CD?

 16. Gunnar Littmarck

  Det står i rapporten att de sista 50 åren har temperaturen stigit med i snitt 0.13C/decennium. vilket är den dubbla hastigheten mot tidigare.
  O.K.
  Om då hälften av 0,65 är det bruna molnet och svavel kylt o,4C, hela 90 talet berott på ökat solljus kanske CO2 och den naturliga höjningen är 0.7C/50 år
  Om då de sista 50 åren fossilförbränning ger 0,7C tillsammans med återhämtningen från tidigare kallare tid, är inte jag så oroad.
  Skulle växthuseffekten öka på ett farligt vis skulle det redan gå att avläsa ut irbilder och mätdata från atmosfären.
  Vore effekten exponentiell till skillnad mot det motsatta skulle det finnas fog för oro, men då skulle aldrig några människor funnits.
  Då de skriver om ozonhålet blir jag lite trött, för det första så ska det stå ozonuttunning, vilken sker på polerna av längre frånvaro av solljus.
  Så då når uv-ljuset lite djupare ner i atmosfären några månader för att snabbt träffa på tätare lager av syrgas och bilda nytt ozon, den värmen borde synas i de lagren. liksom kylan under mörkret då trevärt syre återbildas till tvåvärt.
  Då det utslaget på ett år är ett nollsummespel och inga temperatur skillnader i årstider som funktion av ozonförtunningen kan visas, är hela det argumentet i globalklimathänsyn att förkasta.
  Frågan är hur mycket den del av CO2 som kommit ur fossilförbränning höjt växthuseffekten de sista 50 åren?
  Det är kanske inte så alarmistiskt att veta ty det tillsammans med den logaritmiskt minskande effekten kan ju dra undan alla motiv till dagens Europeiska kamp mot demoner.
  Alternativt kanske visa att CO2 haft en större effekt vilket med skulle sänka alla argument till dagens resursindragning, med tanke på att den bara är dyr, den minskar inte CO2 utsläppen på minsta vis.
  Jag tror att de förvirrade politiker i denna del av världen som dragit ut med blanka vapen mot en inbillad drake, kommer förlora hur det en går, de har ju visat att de inte förstått någonting.

 17. Daniel

  Thomas ”om haven höjs naturligt är det lika allvarligt som om de gör det av AGW, men finns det något som tyder på att det skulle ske just nu utan extra växthuseffekt?”
  Eftersom haven stigit och sjunkit sedan de bildades, finns det något som tyder på att AGW har med det att göra?
  Är det så svårt att förstå att bevisbördan ligger hos er alarmister och AGW-anhängare? Sluta be om bevis för motsatser hela tiden!

 18. Gunnar Littmarck

  Thomas lek med tanken att allt förstörs utom det som finn i huvudet på människorna i en godtycklig halvmiljonstad.
  Då inser du att vi troligen inte ens skulle ramla 50 år tillbaka… jag tror faktiskt att mänskligheten tekniskt skulle ta ett språng fram av WWIII och om bara en promille överlever skulle de knappt 7 miljoner människorna bilda bas för ett tusenårigt paradis.
  Sen kanske de bygge lika korkade system där svansen viftar med hunden.
  Dagens tekniska landvinningar kan bara gå förlorade av en smäll som släcker allt liv på jorden…
  Då återstår bara de rester som sänts ut i rymden… var det 1977 den första hälsningen till främmande livsformer sändes ut?

 19. Thomas: Jag är medveten om att korallrev växer under ytan. Just därför borde de väl kunna växa om havsnivån stiger. 6 mm per år är inte så mycket för ett friskt korallrev. Eller? Alltså, havsnivån stiger, korallerna växer ifatt.

 20. Gunnar Littmarck

  Maggie
  När du räknar på havsnivåhöjningen får du dra ifrån den landhöjning som ett minskat istryck ger.
  I bottenviken är det kanske 8m.m/år och i Danmark -1m.m.
  Om Antarktis och Grönland blir av med kilometertjocka islager kommer de stiga lika mycket fast långsammare..
  Att se till att världshaven inte stiger från dagens nivå (ganska larvigt) så det drabbar en majoritet av världens kuststäder, kostar inget.
  Att muddra tillbaka jorderosion från floddeltan, vända ishavsfloder och bilda nya sötvatten innanhav, skulle bara öka odlingsmöjligheter och biologiskt liv.
  Det enda argument jag tar på alvar är om korallrev och kalkbildande organismer dör ut..
  Jag har nyligen läst att det dock inte kan skyllas på CO2 utan troligen är effekter av miljöförstöring, typ svavel…
  Annars skulle det kanske inte finnas stora korallrev i tillväxt och välmåga samtidigt med andra som minskar.
  Vill europeiska politiker sluta att utmärka sig som intellektuellt efterblivna kunde de starta med att stoppa in ett LFR i vart kol och gas kraftverk.
  Så länge de inte sker kan ni fortsätta att ringakta era ledare.

 21. Gunnar L: Den prognosticerade havsnivåhöjning som anges är väl ändå nettohöjningen, eller?

 22. Mikael

  Landhöjning sker i tidigare nedisade områden, typ Skandinavien. Berör således ej korallrev.

 23. Lars G

  Tänk om ”Världen” kunde koncentrera sig på att ”Mitigate the Effects of Bad Policies and Bad Management”…vilket paradis vi skulle ha inom vår och vår nu levande avkommas livstid. Observera alla rökridåer som nu läggs i världens huvudstäder och finanscentra. AGW är bara en av dessa. Media andas/”haschar” okritiskt in denna rök bl.a. eftersom de flesta journalister inte kan räkna…bara skriva för dagen. Media är en färskvara och en journalist känner inget eget ansvar för gårdagens skrivande.

 24. Gunnar Littmarck

  #21
  Visa de beräkningarna…
  Jag har bara sett rena volymberäkningar av smält is som om allt annat är lika.
  Det är så sjukt.
  Isbjörnar drunknar konferensen hålls bakom lyckta dörrar.
  Världshaven stiger så mänskligheten drunknar…
  Inte ett ord om hur enkelt det är att bestämma vilken nivå haven ska ha på ett medel av kuststäder.
  Senast i morse medlades på vetenskapsradion om de katastrofer vi får i allt större takt och starkare omfattning p.g.a. CO2 från fossilförbränning.
  En konferens i NewYork  som helt och hållet tystades ner av media, så en värdelös en i Köpenhamn, då meddelas att allt är värre en befarat, vilket styrkas av att 2000 klimatforskare konstaterar det på mötet…
  Ni journalister som läser här men inte protesterar, bör skämmas.
  Alla är ni noterade, ni kommer inte slippa undan.

 25. Christopher E

  Maggie:
  Du har helt rätt. Korallrev växer för att matcha relativa havsyteförändringar. Inom rimliga förändringstakter, förstås, vilket är precis vad vi har. Det här visste redan Darwin, för övrigt.
  Havet yta ändras ständigt. Om inte korallerna anpassade sig efter det skulle det vara universums största mirakulösa tillfällighet att jordens korallrev befinner sig precis vid ytan just i vår tid…
  Går det fortare än den ”naturliga” takten nu då. Nej, det finns ingen som helst indikation på att någon AGW bidrar till havsytehöjningen. Den har samma takt nu som den haft sedan innan utsläppen av CO2 kom igång. Några alarmistiska forskare har ägnat sig åt statistikmissbruk genom att plocka ut en tioårsperiod från tidigit 1990-tal och framåt och hävda acceleration, glatt ignorerande att man kan visa vad man vill genom att plocka ut en sådan valfri period ur 1900-talet.
  De senaste åren har dessutom höjningen avtagit, så det är uppenbarligen ingen ingen fart på ”accelerationen”.

 26. Lars G

  Karin Bojs i DN ”Juryn överlägger ännu” – nej inte om AGW utan PSA! Tänk om hon kunde skriva lika balanserat eftertänksamt i AGW-frågan! Då skulle man kunna klassa henne som journalist i.st.f. lobbyist.

 27. Gunnar Littmarck

  #23
  Det är vad jag hoppas.
  Om bluffen drivs långt nog, faller FN och alla dagens politiska maktstrukturer i Västeuropa.
  Då är det värt allt, kostnaden hittills ligger ju mest på förtroendekapitalet.
  Vettiga industriledare och privatpersoner ser till att minimera skadorna.

 28. Thomas

  Maggie, hur tänkte du dig egentligen att rev som bara växer under ytan skulle kunna sticka upp över ytan i en värld med stigande havsyta?
  Christopher, den ”mirakulösa tillfällighet” du talar om är alltså att förra interglacialen var något varmare än idag och haven därför stod någon meter högre så att korallrev kunde växa upp högre. Sen finns det naturligtvis en hel massa korallrev som inte sticker upp ovanför ytan idag också. Det där visade jag redan förra gången vi diskuterade precis samma sak…
  Skulle ökningen av havsytan varit konstant? Nej, knappast:
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Post-Glacial_Sea_Level.png

 29. karlsson

  ”The graph above shows the temperature changes of the lower troposphere from the surface up to about 8 km as determined from the average of two analyses of satellite data. The best fit line from January 2002 to February 2009 indicates a decline of 0.25 Celsius/decade. The Sun’s activity, which was increasing through most of the 20th century, has recently become quiet, causing a change of trend. The green line shows the CO2 concentration in the atmosphere, as measured at Mauna Loa, Hawaii. ” http://www.friendsofscience.org/

  Säger inte denna graf allt?
  Lokala förändringar kan man leta upp överallt. Dom kan inte vara intressanta om man inte vet de lokala förändringarna över tid. 20. 40, 100, 500, 1000, 5000, 15000 år tillbaka i tiden.
  Är det en nyupptäckt att klimatet förändras?

 30. Mikael

  karlsson det säger däremot allt att du och andra förnekare väljer att bortse från det dagligen upprepade argumentet att klimatet bör betraktas över längre tid än 5 år. Tittar du på hela grafen ser du en värmande trend. Om man bara är skeptisk till AGW men okritiskt köper idiotgrafer likt den du skickar så är man ingen skeptiker utan en förnekare.

 31. Thomas: ”Sen är tidsskalan mest en gissning, det skulle kunna ta både mer eller mindre tid, vi vet inte.”

  Snickeli-alarmist-snack. Forskarna är helt bestämda med att inte Västantarktis bidrar snabbare, efter alla modellkörningar  samt givet att det blir rejält varmare.
  http://dotearth.blogs.nytimes.com/2009/03/18/study-west-antarctic-melt-a-slow-affair/
  ”Over all, the pace of sea-level rise from the resulting ice loss doesn’t go beyond about 1.5 feet per century, Dr. Pollard said in an interview, a far cry from what was thought possible a couple of decades ago.”

 32. Thomas. Att du sen börjar och snacka om tredje världskriget… Ja det blir ju som världskrig att klara mellan 20 och 50 cm per århundrade!

 33. Thomas

  Magnus, när blev du så övertygad om att datormodeller alltid gav rätt svar? Här en artikel där man funnit att under förra interglacialen steg havsytan ibland med 1,5 m/sekel.
  http://www.nature.com/ngeo/journal/v1/n1/full/ngeo.2007.28.html

 34. Mikael: ” bör betraktas över längre tid än 5 år. Tittar du på hela grafen ser du en värmande trend. Om man bara är skeptisk till AGW men okritiskt köper idiotgrafer”
  Vadå idiotgrafer? Det intressanta med temperatur över 5 eller 10 år är att man kan se som det finns faktorer som påverkar den. Jag vet inte vilken ”idiotgraf” du avser, men om det var grafer som visade att temperaturen sedan 2001 och efterföljande år sjunkit för samtliga mätinstituts centralvärden (inkl GISS) är det inte meningslöst. Även IPCC (som jag iofs inte gillar när det gäller vad de sammanställer, dogmatiskt förutsätter mm) redovisar hur solaktivitet i 11-åriga solcykeln påverkar temperaturen för några få år kring solcykelns minimum, så de håller väl också på med idiotgrafer om du så vill. Var du fått att 5 år skulle vara en tid man måste filtrera temperaturdata på vet jag inte. Troligen har du bara hittat på det eller läst på någon AGW-sajt att man kan bli av med temperaturfallet detta decennium på det sättet. Det du säger om att klimat och 5 år är relevant är alltså bullsh*t. Klimat är enligt kortast föreslagna period jag sett 30 år (skrev SMHI någonstans), men jag skulle vilja påstå att internationella klimatologer anger 100 år som kortaste period, och att se en tendens i klimat tar minst så lång tid. Denna tid beror på fluktuationer. 
  Men detta går helt emot den gängse syn som implementeras i klimatmodeller, finns hos CO2-alarmister, i (smoothade) hockeyklubbsgrafen — ett helt värdelöst fuskverk — och i den allmänna synen i dag, där man talar om sommar-is som ska smälta om 5 eller 15 år, vilket kräver år-från-år-uppvärmning som aldrig infunnit sig och aldrig kommer att infinna sig eftersom inte CO2 styr klimatet som man lurats att tro.
  Om man — som du — då både CO2 och temperatur stigit tror att det ena — och bara det — nämligen CO2 är orsaken till det andra — temperaturen — så är man iofs inte förnekare, utan dogmatisk idiot. Inte sant?
  Är man annars förnekare av idiotin kan jag iofs köp benämningen förnekare.
  sedan 100 år tillbaka är korrelationen mellan temperatur och CO2 är enligt en beräkning (av data från Oak Ridge National Lab Carbon Dioxide Information Analysis Center och USHNC) 44 procent. Korrelation mellan solstrålning (TSI) och temperatur är enligt Scafetta and West (2007) 57 procent. Korrelation mellan de cykliska havsströmmarna PDO och AMO och temperatur är enligt Goodridge 85 procent.
  Här en bild på dessa samvarianser som du kan skriva ut och sätta upp på väggen:
  http://farm4.static.flickr.com/3189/2867574893_c00d6b0660_o.gif
  Här är källor med detaljerade länkar om nämnda korrelationer:
  http://wattsupwiththat.com/2008/01/25/warming-trend-pdo-and-solar-correlate-better-than-co2/

 35. Labbibia

  Magnus A
  Tack för bra länkar. Och har man sett, dom slutar inte vid år 2000. 😉

 36. Thomas

  Magnus, du är medveten om att temperaturen de försöker korrelera med i de där graferna är kontinentala USA:s temperatur, inte världens? Genom att godtyckligt selektera sina data på det sättet kan man ”bevisa” vad som helst.

 37. Labbibia. Spelar iofs ingen så stor roll vid vilket årtal man slutar när det gäller den korrelationen mellan faktorer över 100 år eller med det långa perspektiv jag argumenterade för att klimat ska ses, där det som sker under några år eller decennier inte bevisar någon teori.  Men trots det är år och decenniers data intresanta för att hitta orsaker til klimatförändring. Men trögheten i hela systemet är väl så stor, där inte minst haven är viktiga, att man får se klimatförändringar i  åtskilliga decennier eller sekel. Korta förändringar alltså intressanta att studera för att lära och lägga eller gissa pusselbitar i det stora pussel klimatsystemet är, men av liten praktisk betydelse och säger inget säkert om vart allt barkar hän i framtiden (om man nu inte är övertygad om att varje liten förändring bevisar att CO2 styr allt).
  Samvariation menade jag också. (Börjar visst bli koldioxidförgiftad i min trötthet bakom tangentbordet.)

 38. Thomas,
   jag tror inte du kan korreleras med något som helst. Du måste vara alldeles unik.

 39. Thomas. Ja, jag är medveten om det. Korrelationen mellan USHCN och globala GISS-data är dock rätt hög. Man bör alltså få nästan samma värden med globala data.
  http://www.theoildrum.com/files/US_global_temp_small.png
  Det anses vidare att USHCN är av högst kvalitet i världen. Det skriver  GISS som motivation för att så många stationer finns i USA.
  Apropå temperatur: För globala data har i dagarna uppmärksammats att IPCC utifrån Jones 1998 antar att östra Kinas urbana uppvärming (UHI) var under 0.05 grader, medan Jones et al 2008 skrev att den var 0.1 grader C. Kineserna själva sapporterar nu till IPCC att den urbana effekten är långt högre; 0.3 grader C per decennium. Tjosan!
  http://www.warwickhughes.com/blog/?p=203
  UHI lär väl främst ha gett ökning under det sena 1900-talet.

 40. Labbibia

  MagnusA # 37
  ”Spelar iofs ingen så stor roll vid vilket årtal man slutar när det gäller den korrelationen mellan faktorer över 100 år eller med det långa perspektiv jag argumenterade för att klimat ska ses, där det som sker under några år eller decennier inte bevisar någon teori.”
  Just så! Det där med data efter år 2000 var naturligtvis en liten känga åt våra AGW-vänner. Deras grafer slutar ju nästan alltid vid 1998 av någon oförklarlig anledning?

 41. karlsson

  Idiotgraf ett nytt begrepp inom klimatforskningen.
  Fakta kvarstår den enda uppmätta temperaturökning är på  0, 6 grader de senaste 150 åren och den   avtar eller planar ut de senaste 10 åre, fast CO2 halten ökar i atmosfären.
  Dessförinnan – istid för 10 000 år sedan. Varm vikingatid. Kall medeltid. Några klimatförändringar som skett på ett naturligt sätt utan människan medverkan.
  Att klimatet numera styrs av hur vi andas ut CO2, kör bil eller tänder och  släcker lampor är ett obevisat påstående, även utan idiotgrafer.
  Jag har faktiskt inte fått svar på frågan – vilket klimat är det naturliga?  Om vi nu  ska stoppa klimatförändringarna måste vi ju ha ett mål – vilket?

 42. Anders L

  Den art som drabbas värst av en ”klimatkris” är naturligtvis Homo sapiens. Exakt var och hur effekterna kommer att bli som svårast är det ingen som vet, men vi har haft mörka århundraden tidigare i mänsklighetens historia och kan säkerligen komma att få det igen under en period av ”klimatbävningar”. Jag vet att många här anser att en anpassning till ekologiskt och ekonomiskt uthålliga teknologier innebär den västerländska civilisationens undergång. Själv ser jag snarare att de utgör det enda sättet att förbättra oddsen för den västerländska civilisationens överlevnad. (Om den nu är så mycket att bevara, vilket man ibland kan betvivla, t ex när man ser program som ”Grillad” på TV.)

 43. Anders L #42,
  Du bör inte oroa dig så mycket för oss människor. Det är värre för isbjörnar och andra hotade små varelser på jorden. Det finns små skallbaggar som är mer illa ute.
  Det finns till och med bakterier som hotas av mänsklig åverkan.
  Trots att dom kanske var grunden till vårt liv på jorden.
  Hur ska det gå tror du?  🙂

 44. Peter Stilbs

  Dagens skämt:  (om det nu går att skämta om allt detta)
  Explorers On Global Warming Expedition Stranded in North
  Pole by Cold Weather

  Wednesday, March 18, 2009
  Three global warming researchers stranded in the North Pole
  by cold weather were holding out hope Wednesday as a fourth
  plane set off in an attempt deliver them supplies.
  The flight took off during a break in bad weather after
  ”brutal” conditions halted three previous attempts to reach
  the British explorers who said they were nearly out of food,
  the Agence France-Presse reported.
  ”We’re hungry, the cold is relentless, our sleeping bags are
  full of ice,” expedition leader Pen Hadow said in e-mailed
  statement. ”Waiting is almost the worst part of an
  expedition as we’re in the lap of the weather gods.”
  Hadow, Martin Hartley and Ann Daniels began an 85-day hike
  to the North Pole on February 28 to measure sea ice
  thickness, the AFP reported.
  With bad weather hampering supply flights, the team is was
  down to half-rations, battling desperate sub-zero
  temperatures and unable to proceed, the AFP reported.
  ”It’ll be a relief to get our new supplies,” Hadow said in a
  statement Wednesday. ”Until (the plane) does arrive, we need
  to conserve energy and can’t really move on.”
  The expedition now expects to arrive at the North Pole in
  late May.
  http://www.foxnews.com/printer_friendly_story/0,3566,509735,00.html

 45. Tyvärr är räddningsmannen Björge Ousland på isbjörnkonferens i Tromsö. Imorse såg jag jägarbataljonen Arvidsjaur komma halsande rundt Karlbergskanalen. Der var det mycket flås, fläskdaller och liten fart så en miljömedveten bataljonschef kan nog glömma att skicka iväg stödpatruljen. 

 46. Magnus A

  Stilbs.
  Såg det där. Just nu verkar det mellan Kanada och Nordpolen vara extremt kallt (ned mot -50 grader) och blåsigt, så man får hoppas att de klarar sig (jag är en s a s god kristerlig ”skeptiker”).
  Det bästa vore väl om de fick en stor rejäl fossildriven bandvagn eller något liknande att åka i.
  De intervjuades för några dagar sen på länk och jag skrev ned något en av personerna sa i bloggposten ”Exploring The End of the World in the Arctic”…
  http://klimathot-gameover.blogspot.com/2009/03/exploring-end-of-world-on-arctic.html
  …nämligen: ”we seem to be losing one of our planets defining surface glaciers, and the implications of a seasonal loss will affect almost everywhere on the planet, and almost everyone. There will be weather changes, wind changes, temperature changes, and rainfall changes largely unpredictable at this stage, given us the level of science available to us”.
  Sista meningen lät som en parallell till en replik i Monte Pyton-sketchen The End of the World:
  – And will there be a mighty wind, Brother Enim?
  – Certainly there will be a mighty wind, if the word of God is anything to go by.
  🙂

 47. Patrik

  Daniel>> Äsch, lite interpolering i data har väl ingen dött av? 😉