klimatproposition

Klimatproppens klimatambitioner

Jag håller på att ta mig igenom regeringens klimatproposition. Det är en tjock och inte särskilt intressant lunta, men några stycken får mig faktiskt att haja till. Bland annat det som sägs om den svenska elproduktionen. Låt mig citera (från sid. 12): ”Svensk elproduktion står i dag i princip bara på två ben – vattenkraft   →

Klimatproppen

Ambitiösa Sverige fortsätter att försöka imponera på världspubliken. Regeringens nya klimatproposition är full av löften av vidlyftiga mått. Kraftiga minskningar av utsläpp, förnybar energi så det stänker om det. ”Sverige ska ta på sig en globalt ledande roll i omställningen till en miljödriven ekonomi”, deklarerade Maud Olofsson och Andreas Carlgren. Sverige, vars CO2-utsläpp motsvarar 0,2%   →

Läs dagens DI!

I dagens pappersutgåva av Dagens Industri har klimatdebatten fått ett helt uppslag.

Bättre klimat kostar två caffè latte i veckan

Sydsvenskan berättade häromdagen om klimatberedningens rapport. Den ska ligga till grund för regeringens klimatproposition i höst och innehåller förslag på flera åtgärder för att få ner utsläppen av koldioxid. Kostnaden för dessa åtgärder beräknas vara överkomlig för genomsnittssvensken, eller som Hans Jonsson (ordförande för klimatberedningen) säger: ”ett par caffè latte i veckan”. En caffè latte   →