elcertifikat

Ännu flera vindsnurror – en norgehistoria

Vi som följer Klimatupplysningen, får mail från ’Klimatsmart’,  lär om sammanklappningen för ’Energiewende’ och kanske läser någon vindkraftskritisk debattartikel i MSM, kan få intrycket att vindkraftvågen i Sverige inom kort kommer att ebba ut. T o m representanter för KVA har ju kritiserat dess fortsatta utbyggnad. Visserligen är redan kostnaden ett antal miljarder. Hur många   →

Sivert Göthlin på Ny Teknik

”Vi har redan en elproduktion som ur miljösynpunkt är nästan oöverträffad. Ett tredje ben för elförsörjningen är bara ett kostsamt politiskt påhitt” skriver Sivert Göthlin som tycker elcertifikaten ska avskaffas. Mest fel blir vindkraft i Norrland då 10-15 procent av produktionen går bort i överföringsförluster. Läs och kommentera på Ny Teknik!  

Jag mår illa – eller grön skymning

Vindkraftsindustrin är bankrutt. I ett öppet brev till regeringen ”lipar” de nu efter mer subventioner. Från att under flera år påstått att vindindustrin är lönsam och effektiv  och att vi som haft en annan uppfattning har varit lögnare, okunniga och desinformatörer kan man nu inte längre dölja sina lögner. Trots att man står på gränsen   →

Vindkraftens vara eller inte vara

Vid slutet av 2007 fanns totalt ungefär 780 MW vindkraft installerat i Sverige, vilket är en ökning med 38 % från året innan. Den installerade effekten i Sverige framstår dock som blygsam vid en internationell jämförelse, trots våra gynnsamma vindförhållanden. Som jämförelse var den installerade effekten i Danmark 3.100 GW och 22.500 GW i Tyskland.   →