Ännu flera vindsnurror – en norgehistoria

Vi som följer Klimatupplysningen, får mail från ’Klimatsmart’,  lär om sammanklappningen för ’Energiewende’ och kanske läser någon vindkraftskritisk debattartikel i MSM, kan få intrycket att vindkraftvågen i Sverige inom kort kommer att ebba ut. T o m representanter för KVA har ju kritiserat dess fortsatta utbyggnad. Visserligen är redan kostnaden ett antal miljarder. Hur många kan jag inte hålla reda på – men i alla fall färre än i Tyskland. Framför allt så borde väl den i praktiken CO2-fria elkraften i Sverige få fortsätta ostörd, även  även om AGW-hypotesen fortfarande skrämmer ¼ av svenskarna.
Kvot fig 1Ganska nyligen fick jag en kalldusch över denna min troskyldiga optimism, när den senaste nätutgåvan av Svensk Energi anlände (länk). Rubriken
”En sensationell höjning av kvoterna i elcertifikatsystemet att vänta”
väckte mina farohågor, även om man kunnat hoppas att “sensationell” signalerar positiva nyheter. Det står t o m ”rejäl överraskning”. Det visar sig handla om en rapport från Energimyndigheten till regeringen om elcertifikatsystemet inför den kontrollstation som ska äga rum i systemet år 2015 – och då svalnar optimismen. Det visar sig handla om att vi måste betala flera elcertifikat för att klara, inte bara ”vår” politiska målsättning,  utan för att följa ett  avtal med Norge.
Sverige och Norge har gemensamt åtagit sig att ha en viss andel ”förnybar” elkraft i sin produktion. I ett möte har man nu kommit fram till att Norge kan minska antalet elcertifikat, under det att vi i Sverige måste öka denna avlatshandel. Ordagrant heter det : ”Energimyndighetens analys visar att den svenska kvotplikten måste höjas med 75 TWh under perioden 2016–2035 för att avtalet med Norge ska uppfyllas”. Detta ytterligare självplågeri beordras alltså oberoende av att Sveriges elproduktion redan är fossilfri.
” Vi har gjort vårt jobb. Se till att målet nås. Inte försökt hjälpa branscher på vägen” sade Energimyndighetens GD Erik Brandsma vid presentationen av kontrollstationsrapporterna på Gardemoen. Näe, tanken att Energimyndigheten på något vis skulle vara hjälpsam när det gäller svensk elproduktion, det var en förhoppning som försvann redan när den förre generaldirektören tillträdde. På byråkratiska heter det: “Efterfrågan på elcertifikat skapas genom kvotplikt. Som kvotpliktig är du skyldig att att inneha en viss mängd elcertifikat i förhållande till försäljning eller användning av el. Kvotplikten ska också deklareras årligen till Energimyndigheten.” Det är alltså denna ”kvotplikt” som nu stigit oväntat mycket. Tabellen över kvotplikten finns på energimyndighetens hemsida. Hittils har den angivits i %, men i framtiden blir det enl avtalet med Norge i TWh.
År                                                                                                                     Kvot (%)
Fig 2Man kan notera att den mer än fördubblades 2003-07, ökade till 2012, minskade 2013 och nu är på uppgång igen. Det framgår av texten att sedan 2003 har 53 % av stödet gått till vindkraft och 39% till biokraft.
Energimyndigheten uppskattar att kvotplikten kommer att höjas med 34 TWh under åren 2016–2019, varav 8 TWh 2016. Under åren 2016–2020, då kvoterna höjs som mest, kan detta medföra att elkundernas kostnader ökar med 1,8–3,5 öre per kWh. Enligt myndighetens hemsida är detta inget väsentligt bekymmer. Kvotsystemet påstås ha levererat  18 TWh el och noterar belåtet: ”Elcertifikatsystemet har visat sig leverera el till rimliga priser för elkonsumenterna. I ett europeiskt perspektiv är kostnaderna för elkonsumenterna låg.”
Det är spöklikt hur de tidigare grönskimrande besluten om målsättningar nu realiseras i ett byråkratiskt beslutsmaskineri utan politiskt ansvar, utan hänsyn till vad som sker i omvärlden och vad som skulle vara gynnsamt för vår arbetsmarknad och ekonomi.
Liksom i ett tidigare inlägg (länk) bekymrar mig den tålmodighet branschens representanter visar inför denna styrning av elmarknaden. I och med att man tidigt och obetänksamt lovat verka för ”förnybarhet” så kan man nu inte svära i den kyrka man hjälpt till att bygga. Cecilia Kellberg, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Energi säger ” De kvotjusteringar som föreslås av Energimyndigheten är överraskande  stora. De beräkningar som vi sett från andra aktörer tidigare visar på betydligt blygsammare justeringar. Vi får helt enkelt sätta oss ned och försöka tränga in i de beräkningar som Energimyndigheten gjort. En förklaring till att kvotjusteringen blivit oväntat stor i Sverige kan vara att regelförändringar gjorts under resans gång vilket möjliggjort mer generös tilldelning av elcertifikat än vad som var tanken från början och detta har inte varit helt tydligt för samtliga marknadsaktörer.”
Vad som är tydligt för oss konsumenter är att subventioneringen av vindkraft skall ökas och att vi får betala den i slutändan med vår elräkning, även om vi inte bett om vindel.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. PM
  En sak jag försummade att skriva. Tänk om det skulle bli så att ett antal vkv i Sverige läggs ner på grund av konkurser ungefär som i Tyskland, och att den totala vindkraftproduktion därmed minskade.
  Såvitt jag kan förstå skulle då både ”vår målsättning” och avtalet med Norge kräva ytterligare elcertifikat. Elpriset skulle tvingas upp därför att olönsamma vkv lagts ner. Hittills har det ökat därför att de har byggts och detta är den process som nu pågår.
  Jag hoppas verkligen att någon kan rätta mig på denna punkt!
  C-G

 2. Ingemar Nordin

  C-G,
  Det här kommer att bli en chock för oss ovetandes elkonsumenter. Där ser man vad en avsaknad av offentlig diskussion om vår energiförsörjning innebär. Varför är inte detta en fråga som står på den politiska agendan till höstens val? – Svaret är väl som vanligt att medierna undviker att informera oss om vad deras och politikernas agenda verkligen innebär. Eller är även de ovetandes om vilka beslut de fattar och om vad som borde förmedlas? Lever de totalt isolerade i sin bubbla? Styrs Sverige av idioter?

 3. Håkan Bergman

  Nja, det här med elcertifikaten är bara toppen av isberget, den stora kostnaden för vindkraften ligger dold i nätavgiften. Det kostar att bygga ut elnätet till många små producerande enheter och att bygga ut överföringskapaciteten från t.ex. Norrlands inland till tätbebyggelsen i södra Sverige, ohyggliga summor faktiskt. Det här är faktiskt rent bedrägligt, rimligt vore att nätavgiften specificerades i det här avseendet. Sen ska vi inte tala om att det tar bort incitamentet att försöka spara på elen, om man nu verkligen har menat allvar med den tanken, själv funderar jag på att skaffa en fet infravärmare till balkongen då kan jag åtminstone få ner totalkostnaden per KWh.

 4. Mikael W.

  Det svenska idiotmediat, typ Svt och SR, gör att demokratin inte fungerar då de undanhåller fakta och sanningen om verkligheten.
  http://notrickszone.com/2014/03/03/german-meteorology-professor-dont-expect-warming-until-mid-century-co2-models-have-a-fundamental-problem/

 5. Mats G

  Får lite Orwellisk och Kafka liknande vibbar av det här inlägget.

 6. Johan Tisell

  Läste i Bohusläningen att det skall bytas ut snurror vid mitt sommarställe. Eftersom jag inte kan nyckeltalen läste jag vad årsenergin var. Delade sedan med året timmar, och se, det blev 177 kW. Inser Svensson att snurrorna i genomsnitt ger endast en gnutta mer effekt än toppeffekten på min bil? Och bilmotorn väger runt 100-200 kg!
  Dessa mastodonter redovisas alltid med MWh och liknande obegripligt som låter bra. Men tänk efter. En pryl som jag kan köra i en kombibil och som 3-4 människor kan lyfta ger lika stor effekt…
  Vi måste ha fler pedagogiska exempel.
  Hur många kg/kW är det för en vattenverksgenerator, t.ex. ? Och motsvarande för vindkraft.

 7. Björn

  Klimatforskarna har tillsammans med politikerna skapat en pseudovärld, med elcertifikat och CO2-skatter på drivmedel och elektricitet etc. Det saknas konkreta orsaker till dessa skatter, vilket innebär att vi har skatter som inte har reell legitimitet. Hur länge kan detta bedrägeri få fortsätta?

 8. Håkan Bergman

  Lite lättsammare, vet ni vilken köksapparat som är den enda som det är nån mening att ansluta till internet?

 9. f.d. Salasso

  Det är synd om ”det högsta hönset” han kommer att gå till historien som den som avrustade Sverige och i stället valde att fylla den idylliska landsbygden med ”dumhetens propellrar”!

 10. Göran Å

  Som jag säger numera, CO2 är ingen bra förklaring till varför det blivit varmare, men däremot till varför bensinen kostar 15 kr litern.
  Frågan är bara hur länge tillräckligt många fortsätter att gå med på att bli skinnade på lösa grunder. Någonstans går väl en smärtgräns, men vad kan man då välja istället. Kanske gör man som i Italien och kastar ut alltihop. Det är lite skrämmande också.
  Ett sätt att kringgå demokratin som börjar bli klassiskt är att tillsätta en myndighet, som sen arbetar vidare med egna regler och beslut, helt utan demokratisk granskning. Energimyndigheten kan vara ett exempel, tillsatt för att underlätta vindkraftsexpansionen. En annan var djurskyddsmyndigheten, Perssons gåva till miljöpartiet. Undrar vad dom får nästa gång, nu kanske som regeringsdeltagande. Viktigt att hålla i minnet är dock att problemet här är KVOTPLIKTEN, det politiska tvångsmedel som riktas mot energibolagen och som innebär att dom inte kan välja själva, dom måste ha ett visst inslag av förnyelsebar energi (som dock inte innefattar gammal vattenkraft, för då skulle dom flesta klara sig undan). Och den enklaste lösningen är att köpa in el från några vindkraftverk. Kvotplikten är ett politiskt beslut och kan ändras den vägen, men i dagsläget har vi ju inga alternativ utan en totalitär front. Eller vill någon avskaffa kvotplikten?

 11. f.d. Salasso

  Sverige ska nu rusta upp det nationella försvaret. Till det behövs snabba cash. Det får vi genom att snabbt lägga ned Energimyndigheten som ändå bara fungerar som en medeltida inkvisition som delar ut dödsdomar över svenska idyller. EM omsätter visst en par miljarder per år. Behjälpliga vid nedmonteringen får Rockström och Kåberger vara.
  Gotland är nu att gratulera, Jas-plan ska nu stationeras där. Givetvis omöjliggör detta fortsatt storskalig vindkraftsexploatering. Slutligen bara ett lovord till Mats Odell, landets klokaste politiker!

 12. Olav Gjelten

  Min x-hustru från Spanien slutar aldrig förvånas över svenskarnas lydnad till allahanda politiska beslut här i landet. I Spanien går folk ut på gatan i hundratusental när de spanska politikerna fattar dåliga beslut.
  Älskar vi i det här landet våra politiker så till den grad att vi aldrig vill visa att vi är det minsta missbelåtna?
  ELLER har vi totalt gett upp??
  Någon som har en förklaring.

 13. Börje S.

  Fann den här antivindkraftsfilmen på Gosselins blogg idag.
  http://www.youtube.com/watch?v=RnbaIF6gJY0

 14. Håkan Bergman

  Svaret mitt #8.
  En mixer….om man vill ha nåt hackat.

 15. Lars Cornell

  Tack #4 Mikael W för länken. Den var bra och den har jag använt i debatten på dt.
  http://www.dt.se/nojekultur/bocker/1.6919694-missuppfattningar-kring-klimatforskningen

 16. Det är dags för alla att allvarligt överväga att starta sin egen elproduktion. Då menar jag riktig, pålitlig produktion som producerar nästan jämt, inte solpaneler eller vindkraftverk. Hur litet kan ett kraftverk eldat med kol, gas, sopor eller ved byggas? Går det att få billigare el så än genom ledningarna?
  Fast myndigheterna skulle väl genast slå ned på varje försök att komma undan skatter, avgifter och pålagor som miljöflummet har orsakat.
  Den som bor bredvid ett vattendrag kan fundera på att bygga ett vattenkraftverk i alla fall. Då borde det till och med gå att få stöd från spektaklet elcertifikat. Vattenkraft är ju förnybar.

 17. Vad nu då? Varför står det ”Lars Kamélr lite” i stället för bara ”Lars Kamél” i namnfältet i mitt inlägg ovan?

 18. Nu har det försvunnit helt och hållet, så jag tar väl om det:
  Det är dags för alla att allvarligt överväga att starta sin egen elproduktion. Då menar jag riktig, pålitlig produktion som producerar nästan jämt, inte solpaneler eller vindkraftverk. Hur litet kan ett kraftverk eldat med kol, gas, sopor eller ved byggas? Går det att få billigare el så än genom ledningarna?
  Fast myndigheterna skulle väl genast slå ned på varje försök att komma undan skatter, avgifter och pålagor som miljöflummet har orsakat.
  Den som bor bredvid ett vattendrag kan fundera på att bygga ett vattenkraftverk i alla fall. Då borde det till och med gå att få stöd från spektaklet elcertifikat. Vattenkraft är ju förnybar.

 19. ThomasJ

  Skrämmande! Varthän ÄR detta land på väg? Vem/vilka kan när/hur ställas till ansvar, personliga?
  Arma Land/Medborgare
  Mvh/TJ

 20. Per-Olof Persson

  1#
  Vindkraftsföretag som går i konkurs kommer att sälja ut sina verk för att täcka sina skulder till fordringsägarna. Den nye ägaren slipper dessa skulder. Om den nye ägaren kan köpa till ett ”rimligt” pris kan verken mycket väl bli lönsamma att driva.

 21. Pelle L

  Håkan Bergman #14
  😀
  Men räcker det inte med en vanlig kockkniv?

 22. ThomasJ

  Vindfjollorna är i jämförelse ’peanuts’ vs. ETS och allt vad som hör till, läs JoNovas vassa sammanfattning av en påtvingad marknad som i sanning förmedlar värden/pengar från vanlitt [fattigt] fölk till topparna i charlatanerierna, länk:
  http://joannenova.com.au/2014/03/zombie-carbon-market-falls-60-revived-by-government-decree-media-says-it-soars/
  Brrrrr…
  Mvh/TJ

 23. Börje S.

  #22 ThomasJ
  EU minskar antalet ”utsläppsrätter” till hälften för att trissa upp priset på dessa bedrägerier vars reella värde är lika med kostnaden för papperet de är tryckta på. Utsläppshandeln, den som se stora bankerna (och maffian) älskar så mycket, är inget annat än ett gigantiskt falsarium,ett bedrägeribrott utan motstycke i historien. Detta senaste steg i skälmstycket har undertecknats av bl a Sveriges ”gröna” representant:
  Both Britain’s climate minister Ed Davey and his Danish counterpart Rasmus Helveg Petersen backed a permanent cancellation of surplus permits.
  “I would like to see a substantial cancellation and there are other countries that agree with me,” said Davey on the sidelines of a meeting of the 13 ministers, who call themselves
  the Green Growth Group, but he declined to say which countries were in favour.
  The 13 environment ministers signing the Green Growth Group statement were from Belgium, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden and United Kingdom.
  En samling fina bedragare, bland de värsta som trampat jordskorpan, har satt sitt namn under oredligheterna!
  Jag har läst JoNovas sammanfattning och möjligen fattat lite grann av det. Jag skulle gärna vilja förstå lite mer, men min egen kunskap om affärer i denna klass är i stort sett noll.
  Tänk om någon av de insiktsfulla innehavarna av bloggen kunde räta ut frågetecknena i en sammanfattning om utsläppsrättgeschäftet på svenska i t ex inlägg 5005 eller 5006 eller 5007? Skulle sitta fint för min del.