Ingen uppvärmning i Sverige på 25 år

KU-läsare kanske erinrar sig en utväxling av kommentarer mellan Lennart Bengtsson och Magnus Cederlöf för en tid sedan. Kontentan var att  att Lennart inbjöd Magnus att använda ”hans” ECMWF-temperaturdatabas för att göra nya och bättre analyser av temperaturutvecklingen i Europa. Idag kommer det första resultatet av detta samarbete. För egen del tycker jag det är en lysande illustration av KUs  funktion som mötesplats. Det är i klass med vad som i bästa fall händer på vetenskapliga konferenser.
Gästinlägg av Magnus Cederlöf
Efter att ha fått inspiration, idéer och lite starthjälp från Lennart Bengtsson har jag börjat analysera data från European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). Denna organisation med högkvarter i Reading, England, finansieras av ett 20-tal europeiska länder. Organisationen tillhandahåller först och främst väderprognoser, men har även en stor databas med historiska data. Det mest tillförlitliga datat kallas ERA-Interim (från 1979 och framåt) och bygger på mätningar med  väderballonger/radiosonder och satelliter. Detta till skillnad från många andra globala temperaturserier som bygger på markbaserade väderstationer, med alla de problem som är förknippade med detta.
Lennart Bengtsson skriver: ”Att jämföra de traditionella klimatanalyserna som bygger på månadsmedelvärden men manuellt korrigerade data, med ECMWFs är som att jämföra medeltida räknemetoder med vår tids superdatorer.
  Den andra viktiga aspekten är att ECMWFs analyser är systematiskt genomförda ( 100 %, datoriserade med dokumenterade metoder och koder) och representerar de skalor som dessutom är meningsfulla för att studera klimatet.”
Med tillgång till sådant förstklassigt data ska vi titta på hur temperaturen har utvecklat sig i Sverige.4-3, fig 1Fig 1 – Årsmedelvärden för några städer i Sverige. Temperaturen är ECMWFs 2-meters-temperatur.
 Temperaturdatat från ECMWF är indelat i sektorer som bygger på geografiska koordinater. I den här analysen har jag använt sektorer (polygoner) som till exempel i Stockholmsregionen har en ungefärlig storlek på 80 x 40km. Det innebär att temperaturvärdena ska representera en yta som är avsevärt större än städerna själva.
Man kan tydligt se att temperaturen för större delen av Sverige har legat still i omkring 25 år. Det innebär att den så kallade uppvärmningspausen verkar ha pågått ännu längre i Sverige än i många andra länder. Man kan fråga sig hur många kommuner, som satsar stora pengar för att skydda sig mot ett varmare klimat, verkligen har kontrollerat temperaturen i sin egen kommun.
25 år är en relativt kort tid när det gäller klimatets skiftningar, så till viss del är det här en lek med siffror. Men att temperaturen stadigt skulle stiga, som klimatmodellerna visar, det stämmer i alla fall inte. De flesta klimatmodeller har förutspått att vintrarna ska bli varmare men att somrarna ska inte förändras så mycket. Nedan kan man se hur utfallet har blivit.4-3, fig 2
Fig 2 – Medeltemperatur för vinterhalvåret från ECMWFs 2-meters-temperatur.
4-3, fig 3_Page_3Fig 3 – Medeltemperatur för sommarhalvåret från ECMWFs 2-meters-temperatur.
Det är väldigt tydligt att utfallet är precis tvärtemot vad klimatmodellerna har förutspått. Vi har fått kallare vintrar men varmare somrar. Jag kan inte minnas att jag har hört SMHI säga att vi har fått kallare vintrar men varmare somrar. Vad jag kan minnas har de sagt precis tvärt om. Hur kan det komma sig?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Labbibia

  Tack!
  Mycket intressant.
  Som lekman och glad amatör kan jag inte låta bli att fråga mig om faktumet att vintrarna blivit kallare och somrarna varmare, att det kanske beror på att luften blivit renare? Färre sotpartiklar och dylikt borde ju kunna ge den här effekten?

 2. Mats G

  Bra jobbat till all inblandade!

 3. Michael

  Detta påminner mig om en av etablissemanget bespottad tysk meteorolog som för en tid sedan visade att alperna har en sjunkande temperaturtrend under vinterhalvåret för de senaste 25 åren.

 4. Lasse

  Bra jobbat. SMHI borde kunna vara intresserade av dina kurvor. Där finns det gott om folk som sysslat med klimatförändringarna!
  Vore spännande med en kommentar från dem!
  Eller skicka dem (i ett öppet brev) till bloggande meteorologer.

 5. Astrid Å

  OT
  Forts. på svts granskning av vindkraften.
  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/vindkraften-forandrar-lanskapet

 6. Olav Gjelten

  När den dagen kommer att vi har miljoner av faktauppgifter som visar att klimatalarmismen har fel, kommer de då att också att erkänna det?
  Jag utgår ifrån att alla läsare på den här sidan är eniga med mig om att svaret är NEJ. Klimatalarmismen är en del av miljöreligionen, den religion som tveklöst är den största i Sverige och i många i-länder i dag. Och religioner kännetecknas inte av upplösning så snart faktauppgifter talar religionen imot.

 7. Magnus C

  Lasse #4:
  Tror du inte att de flesta meteorologer redan känner till detta? Att vintrarna blivit kallare och somrarna varmare syns även tydligt i de markbaserade mätningarna. Möjligen kan det vara så att många meteorologer inte vill se en sådan utveckling och helt enkelt har valt att ignorera det.

 8. Labbibia

  # 7
  ”Follow the money” gäller väl som alltid?

 9. lennart bengtsson

  Hej
  Det är två viktiga budskap med detta resultat:
  1. Att vi nu har tillgång till en helt ny metodik för att systematiskt ordna och studera meteorologisk information av väsentlig betydelse för klimatstudier. Faktum är att detta nu kan göras i 5 dimensioner nämligen rum, tid och en parameter dimension. Med parameterdimension menar jag simultana observationer/analyser av temperatur, vind, fuktighet och lufttryck samt diverse vädersystem med en tidsupplösning på 6 timmar.
  2. För studier av det lokala klimatet som Magnus klart påvisar räcker det inte med 25 år för att identifiera robusta trender. Här behövs säkert tidsperioder på ca 100 år. Situationen är annorlunda för hemisfära eller globala medelvärden där sannolikt 30-50 år är tillräckligt. Tänk bara på att den varmaste dygnet i Uppsala är fortfarande de 24 juli 1865.
  Det är med andra ord inte så lätt att bevisa hur mycket klimatet har ändrat sig i Sverige. En nyttig mental övning (Gedankenspiel) är att förflytta sig tillbaka till slutet på 1970-talet eller för den delen till slutet på 1930-talet. I båda fallen var de flesta ( även en majoritet av klimatologer) övertygade att klimatet höll på att ändras men i helt olika riktningar. Det kände vidare ett starkt behov att informera allmänheten härom.
  LennartB

 10. Lasse

  #7 Magnus C -Det tvivlar jag på!
  Men det är väl så att Lennart B #9 visar att så inte är fallet.
  Det är upp till de som är insatta i frågan att väga informationen och informera.
  Det jag vet om en annan fråga är vittnesmål från berörda. Dessa betvivlas ej!
  http://wattsupwiththat.com/2014/03/03/the-silence-of-the-anti-defamation-league-suggests-they-endorse-defamation-of-climate-skeptics/

 11. Lasse Forss

  Jag äger lite skog i västra Jämtland och Skogsstyrelsen bjuder ofta in till kurser av olika slag. För första gången bevistade jag en sådan: ”Klimatanpassa din skog”. Och i programmet, som berättade hur man skulle göra med skogen, talade hydrolog Gunn Persson, SMHI, Norrköping över ämnet ”Vad händer med klimatet”. Hon började med en bild som visade att temperaturen stigit med 0,6 grader från förtiotalet till 1998. Jag protesterade och berättade om den sjunkande temperaturen fram till 1975, som gjorde att forskare hemställde till president Nixon att en kommission skulle bildas för att hantera livsmedelsförsörjningen i den kommande lilla istiden. Gunn fortsatte oförtrutet med sina bilder och jag påpekade att man homogeniserat faktiska data för att få ”praktiken att stämma överens med teorin”. Hon visade också att havsnivån stigit med 2,62 mm per år de senaste decennierna. Jag kom ihåg Börje S inlägg den 21/2 om hur man ”homogeniserat” värdet från 0,976 mm och berättade även detta. Faktiskt var det inte så många som knorrade.
  Jag sade att jag tänker skriva till Gunn och hon har lovat att svara. De här temperaturgraferna som Magnus Cederlöf tagit fram med Lennart Bengtssons assistans betyder naturligtvis mycket. Gunn Persson visade ett stort antal lokala korta temperaturserier och drog ut dessa till år 2100. Det kunde bli 5 grader varmare och underlaget som extrapolerades var ytterst kort. Om man nu ska ”klimatanpassa sin skog”, så lär man inte göra det helt gratis. Och det underlag som Gunn Persson presenterade bleknar ju jämfört med de uppgifter som vi får ta del av idag. Jag tänker naturligtvis skicka en kopia till Skogsstyrelsen.
  Ja, jag kan bara tacka för alla fakta som vi får ta del av i Klimatupplysningen.

 12. Sten Kaijser

  Tack Magnus, C_G och Lennart Bengtsson,
  det är ett sådant här inlägg som kan få mig att känna mig riktigt stolt över att vara skribent på KU

 13. Börje S.

  #11 Lasse Fors
  EU:s Envisatsatellit mätte fram 0,976mm/år vilket i efterhand justerades till 2,62 mm/år.
  NOAA:s Sea level budget 2012: Total sea level trend (satelliterna Jason 1 & 2) 1.6mm/år ±0,8mm/år. Jag kan inte hitta någon aktuell sammanfattning från det hållet.
  Hemsidan till Colorado sea level research går inte att nå för tillfället. Där brukar medelvärdet 3,2mm/år anges, men då är ett schablontillägg på 0,4 mm (för en förmodad förändring av havsbottennivån) medräknat.
  SMHI anger i de prognoser som beställts av diverse kommuner höjningar på flera centimetrar/år, vilket jag tycker är förvånande med tanke på NOAA:s Colorados och Envisat:s kalkyler.

 14. Michael

  Olav #6
  Logic is useless in the war against irrationality.

 15. lennart bengtsson

  *13
  Vad som händer i en avlägsen framtid vet ingen. Sen är det ju klart att kommunernas intresse är större om ökningen än i cm/år än i mm/år. Vi får utgå från att SMHI vet vad de talar om. Hittills och för de senaste 20 åren visar dock altimetrimätningarna ca 3 mm/år och ingen acceleration har konstaterats under dessa 20 år.
  LennartB

 16. Magnus C

  Tack Sten och andra! Det är alltid roligt med uppskattande kommentarer. För mig och många andra här är det här ju ett obetalt ”fritidsintresse”.

 17. bom

  #11 Lasse Fors
  Så Du fick inga konkreta råd om hur Du skall ”klimatanpassa” Din skog då? Då var det ju så att Staten agerade som bondfångare. Man lovar Dig skandalöst nog att det SKALL bli 5 grader varmare. Då är det väl logiskt att Du går över till ek, bok , valnöt och kanske mango och bananer i någon söderlid. Den här verk och myndighetstillväxten som skulle avvecklas före valet 2006 blev ju i stället en kraftig tillväxt och nu löper politikerna som prins Charles`s (englands vingmutterprins) huvudlösa kycklingar runt och letar arbetsfri försörjning som landshövdingesäten och generaldirektörsstolar. Jag säger det igen – vi borde ha supervalår vartenda år. Om dom inte hinner uträtta så mycket innan de åker ut så anställs heller inte så mycket skada. Kom ihåg lotteririksdagen. den var bra återhämtning för Sverige!

 18. Sören G

  Det är viktigt att påpeka att havsytehöjningen har pågått sedan vi kom ut ur Lilla Istiden vid mitten av 1800-talet, samt att ingen acceleration de senaste 20 åren har skett (mest vatten från glaciärer och inlandsisar som smälter). Glaciärer som växte under Lilla Istiden återgår till vad de var innan. Glaciärers tillväxt resp. avtagande beror på mängden snö som faller på isen och hur mycket som smälter bort. Tillbakadragande glaciärer kan också bero på minskad nederbörd i form av snö (även om inte temperaturen stiger).

 19. Lasse

  #11 Klimatanpassa skogen. CO2 höjs och den är tillväxtbefrämjande för skogen.
  OT Kärnkraften hotas om EU sätter upp ett klimatmål för hela EU- Fjellner (m)
  Kanske är det därför SVMp och andra så gärna ser att EU tar detta beslut. Vi har ju bara vatten och kärnkraft och skall vi ÖKA andelen förnybart så blir det något som minskar. Fulspel pågår!

 20. Lasse Forss

  Bom #17
  Jodå. Och i en bifogad folder kan jag läsa: ”Genom att anpassa brukandet på din skogsfastighet har du bättre möjlighet att möta och mota problemen med de pågående klimatförändringarna…”
  och ”Redan gjorda och kommande utsläpp av växthusgaser gör att Sverige förväntas få tydliga förändringar i klimatet över tiden. Ju mindre vi på global nivå lyckas sänka utsläppen under kommande decennier desto större blir förändringarna”
  Så jag tänker informera Skogsstyrelsen om den faktiska temperaturutvecklingen som Magnus C visat oss så att inte skogarna i framtiden kommer att bestå av förfrusna bananstockar.

 21. Mikael W.

  Labbibia #1, tror du har rätt att den renare luften/mindre partiklar pga mindre träeldning, renare bilar, bränsle och industri…ger vissa effekter. Kan vara det som gjorde att en uppvärmning av Jorden skede sedan mitten av 70talet till 1998. Det har jag påpekat många gånger tidigare på Newsmill och här. Partiklar hindrar nämligen solens strålar och ger sålunda ett kallare klimat. Om partiklar försvinner blir det varmare igen.

 22. Sten Kaijser

  Hej Mikael,
  jag tror att du har både rätt och fel. Om partiklarna reflekterar en del av ljuset så blir det inte lika mycket uppvärmning av ”systemet”. Om de däremot ”fångar ljuset” så bidrar de till att värma atmosfären, men hindrar naturligtvis en uppvärmning av jordytan (mark eller hav).
  Om de alltså inte är reflekterande så borde de bara ha en lokal effekt, medan den totala instrålningen inte påverkas.

 23. Björn

  Som synes håller det på att växa fram en ny standard för temperaturmätningar med satelliter. De landbaserade mätstationerna borde kunna skrotas, vilka knappast längre är tillförlitliga på grund av urbaniseringen. Med satelliter och datorer bör man lätt kunna skaffa sig en uppfattning om medeltempen, med och utan urbana områden. Men är klimatforskare i gemen villiga att släppa in den nya tekniken? Den kan tillsammans med andra data om tex TSI etc, komma fram till att jorden är på väg att kylas ner sakta, vilket inte klingar så bra i öronen på de som har lagt ner hela sin prestige på att det är CO2 som driver klimatet och att vi har att förvänta oss en global ökning av medeltempen.

 24. Hand

  Imponerande!

 25. lennart bengtsson

  *23
  Det är inte fråga om att släppa in, den nya tekniken har redan funnits ett bra tag. Sedan finns det ju naturligtvis personer som har förutfattade meningar vad som kommer att hända med jordens temperatur och säkert inte kommer att bli glada om deras hypoteser inte stämmer med observationerna. Det finns t ex inga som helst indikationer på att temperaturen kommer att falla vid jordytan såvida inte ett massivt vulkanutbrott inträffar. Däremot är vi synnerligen osäkra på hur fort uppvärmningen kommer att fortlöpa. Låt oss hoppas att den blir långsam som tidigare.
  LennartB

 26. Sirapsodlaren

  SMHI har statistik för solstrålning i Sverige:
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.11013!image/allgack_1983-lastyear.jpg_gen/derivatives/fullSizeImage/allgack_1983-lastyear.jpg
  Det är ett tydligt trendskifte omkring år 2000.
  Det skulle var intressant med längre mätserier på solstrålningen, samt en uppdelning mellan olika årstider.
  När det gäller partiklar/sot mm, finns det något uppenbart som kan ha påverkat detta i slutet på 90-talet?

 27. Mikael W.

  Lennart #25.
  No warming until mid 2100.
  http://notrickszone.com/2014/03/03/german-meteorology-professor-dont-expect-warming-until-mid-century-co2-models-have-a-fundamental-problem/

 28. Mats G

  ”Increasing CO2 predicted to cool the thermosphere
  substantially in coming decades”
  ??? öh, hur är det med det här?

 29. Magnus C

  Lennart #25:
  Kan man inte lika gärna säga att man inte vet om temperaturen kommer att stiga eller sjunka? Hittills har ju temperaturen uppvisat väldigt få likheter med koldioxidutsläppskurvorna.
  Kanske är det inte strålningsbalansen som styr temperaturen alls. Willis Eschenbachs studerade inkommande solstrålningen från några vulkanutbrott:
  http://wattsupwiththat.com/2014/02/24/volcanoes-erupt-again/
  Efter Pinatubo (1991-1994) minskade inkommande strålning med 14W/m2. Och ändå påverkades temperaturen knappt alls. Om klimatkänsligheten skulle varit 3 grader per dubblering av CO2, så skulle temperaturen ha sjunkit 11 grader. Och det gjorde den ju inte.

 30. lennart bengtsson

  Magnus
  Den lokala temperaturen bestäms nästan helt av atmosfärströmningen. Det kan inte prognoseras mer än några veckor i förväg och det är därför inte möjligt att säga viken typ av väder vi skall ha till sommaren eller nästa vinter. Sverige befinner sig på en plats där atmosfärströmningen varierar kraftigt utan att detta har något samband med växthusgaser eller vulkanutbrott såvida inte dessa är absolut exceptionella. Svenskarnas fixeringen vid klimatändring är fullständigt obegriplig och har ingen som helst rationell grund. De flesta människor tänker inte utan följer bara sina känslor och här har man tyvärr blivit hjärntvättad och detta synnerligen effektivt.
  Växthusgaserna ger en långsam uppvärmning som hittills är nära nog omärklig och skulle man inte hela tiden upprepa detta skulle folk inte ha märkt något. Sverige är inte märkbart varmare än det var på 1930 -talet dvs för 80 år sedan. Jag har försökt föra fram detta under de senaste 10 åren men det är som att hälla vatten på gäss. Vi vet inte vad som kan hända om 100 år då det inte finns några vettiga möjligheter att beräkna detta tillförlitligt men det finns en risk att den underliggande uppvärmningstrenden kan börja tillta. Man man kan ju inte vända upp och ned på hela samhället bara för en möjlig risk. Människan kan inte skydda sig mot allt och man bör därför använda sitt omdöme och skydda sig mot sådant som verkligen är ett problem.
  Lennart

 31. Kalle Kula

  Mikael W #27
  ”No warming until the middle of the 21st century”
  dvs ingen uppvärmning före 2050 ungefär
  Vi lever i det tjugoförsta århundradet nu.