gas

Energirikt Azerbajdzjan

Kan spänningar i det energirika Kaukasus bidra till fortsatt höga energipriserinom EU? En konflikt hotar återigen mellan Armenien och Azerbajdzjan när regionala maktermanövrerar i Kaukasus. Under de senaste månaderna, särskilt i september och oktober, såg vi en nysammandrabbning. Iran är distraherad med sin interna situation, upploppen, protesternaoch den revolutionära rörelsen. Ryssland är helt besatt och   →

Den gröna omställningen rasar samman

I spåren av Ukrainakriget så har Europa börjat inse att de målat in sig i ett hörn när det gäller energi. Utan att ha någon hållbar plan för nuvarande och framtida energiförsörjning så har Europa helt i onödan lagt ned den ena pålitliga energikällan efter den andra, framför allt kol- och kärnkraft, men även den   →

Dikthjälp efterlyses

Kevin Benn är en av våra läsare här på bloggen. Han vill gärna ha lite hjälp med att hitta bra bilder till nedanstående dikt (tidigare publicerad här) eftersom planen är att lägga ut den på Youtube. Han skriver: Jag tänkte att ”KU familjen” skulle kunna hjälpa mig med detta – tillsammans besitter ni stora kunskaper   →

Det finns hopp för USA

  Enligt en artikel i The Telegraph nyligen finns det hopp för USA. Främst beroende på omfattande nya fyndigheter av gas och olja.   Antaganden om att det stora landet i väster oundvikligen måste gå i en nedåtgående spiral i ekonomiska och strategiska sammanhang – som resonemanget i slutet av 1980-talet, då Japan var på modet – känns   →

Hur North Dakota blev Saudiarabien

Vi har ju här på TCS rapporterat en del om Polens och USA:s möjligheter till skiffergasutvinning och kring de problem och möjligheter som följer av detta. Nu har turen återigen kommit till USA, som återupplever en boom av stora mått vad avser både olja och gas.  Det är sannolikt goda nyheter för våra barn och   →

Mycket större än olja

Der Spiegel berättar om den globala gas-boomen. Ingemar NordinProfessor emeritus i filosofi. Forskningsinriktning är vetenskapsteori, teknikfilosofi och politisk filosofi. Huvudredaktör för Klimatupplysningen. www.klimatupplysningen.se/

Snabb utveckling för skiffergasen

Intresset för skiffergas bara ökar. Kinesiska PetroChina investerar flera miljarder dollar i utvinningen i Nordamerika där stora lager av gasen nu finns tillgängliga.   Sådana lager med skiffergas finns även i Polen, Tyskland, Frankrike och Storbritannien.  Hittills har dock EU varit mest intresserad av att bygga kostsamma elnät för skattesubventionerad vindkraft i norr (som inte   →

I min maillåda

Tidigt i morse damp det ner ett email i min låda. Rubriken är: ”Upprop till klimat-förnekare/skeptiker”. ”Upproparen” skriver följande: Vilka som vill ha rätt finns tusentals inlägg om, ifall det kan gå illa och måste motverkas, eller inte hända något alls och alla åtgärder är bortkastade pengar. Detta verkar ingen bestrida: Olja och kol är   →