I min maillåda

Tidigt i morse damp det ner ett email i min låda. Rubriken är: ”Upprop till klimat-förnekare/skeptiker”. ”Upproparen” skriver följande:

Vilka som vill ha rätt finns tusentals inlägg om, ifall det kan gå illa och måste motverkas, eller inte hända något alls och alla åtgärder är bortkastade pengar.

Detta verkar ingen bestrida: Olja och kol är gamla miljöfaror, gas är lite bättre. Alla 3 bidrager till växthusgasen CO2 plus alla andra gamla miljöproblem. Och alla 3 är ändliga resurser, oljan tar slut först, sedan gas och kol. Vi måste byta till andra energikällor i god tid, oljan tar slut snart och måste hitta en ersättare ganska fort. Kol och gas passar inte till det.

När även USA nu gått med på att det kommer att bli en ändring väntar vi på Ryssland, är det någon mer och vad säger araberna?

En kvalificerad majoritet anser att det finns risker, även skeptiker medger att vi måste byta till andra energislag oavsett CO2 och klimatet.

”Klimat-förnekare/skeptiker”:

Finns det någon anledning att vänta, oavsett om du/ni har rätt eller fel?

Min enkla kommentar är: naturligtvis bör vi på sikt ersätta fossila bränslen. Det är jag övertygad om att vi kommer att göra. Dock kanske inte med vindkraft, i varje fall inte i dess nuvarande utformning. Jag tror dessutom att vi kommer att gå ifrån fossila bränslen långt innan dessa tagit slut, helt enkelt därför att vi hittar en bättre och billigare lösning.
Förmodligen kommer övergången att börja i industriländerna, medan de länder som fortfarande håller på att utvecklas fortsätter att utnyttja sin billiga kol.
Så visst ska vi arbeta för nya energislag. Men måste det verkligen ske hals över huvud, utan någon tanke på ekonomiska konsekvenser? Varför är miljöpartiets Maria Wetterstrand så ivrig att stänga ner Sveriges kvarvarande kärnkraftverk. De är inte supermoderna, sant, men de svarar idag för nästan hälften av vår energiförsörjning. Är det inte vansinne att tro att man på några års sikt kan ersätta dem med hjälp av ett antal tusen vindsnurror?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter

  Vem var avsändaren? En känd organisation eller anonym stolle som tror sig kunna "omvända" de otrogna? Isåfall har du givit honom/henne lite väl mycket uppmärksamhet med det här inlägget… 😉

 2. Labbibia

  Är det inte vansinne att tro att man på några års sikt kan ersätta dem med hjälp av ett antal tusen vindsnurror?”
  Jo.

 3. Christopher E

  Jag hade aldrig bevärdigat någon med ett svar som använder ordet ”klimatförnekare”.
  Till övriga med mer bakom pannbenet; det finns all anledning att ta det lugnt med eventuell omställning. Panik och hysteri leder bara till oanande och negativa konsekvenser. Dessutom saknas vetenskapligt stöd för att de små koldioxidmängder vi hinner släppa ut innan utvecklingen gått vidare av sig själv kan ställa till med något dramatiskt.
  Resursbrist tror jag inte på så länge mängden tillgängliga resurser bara ökar.

 4. Peter o Christopher: Jag tycker att alla (nästan) förtjänar uppmärksamhet. I detta fall skickades ju mailet uppenbarligen av någon/några som bryr sig vår framtid. 🙂

 5. Gunnar Littmarck

  Du kar så rätt Maggie.
  Såg att någon peak metaller och peak allt möjligt skrev i natt..
  Jag undrar om inte mänskligheten nått peak dumhet, nu kan inte den allmänna oförståndet sjunka lägre, allt kan bara bli bättre..
  Peak oil, ha ha
  USA har ju för flera hundra år på upp till 10km djup bara i Noth Dakota… gamla oljefält som ibland stängts vid 5% utnyttjande kan numer ibland tömmas till 95% vipps så fanns det 10ggr mer… men vem vill betala?
  Då olja ur kol kostar 50$/fat och nyolja ur snabbväxnde alger har chans att bli än billigare, så har vi jokern Craig Verner.
  Olja som kostar 4-5:-/l låter billigt i svenska konsumentöron, men är hopplöst dyrt..
  En del missförstådda industriledare satsar på ”miljödiesel” fast det funkar bara om oljan kostar runt 5:-/l eller om politiker tvingar skattebetalare att stå för mellanskillnaden.
  Till er som tror att mänskligheten förbrukar metaller, så gäller det bara då vi klyver deras kärnor, eller sänder ut dem som mekaniska prylar i rymden.
  Vill vi förbruka Uran och Torium, räcker det i mer än 50.000år, fast vill vi kan vi fortsätta än längre genom att ta uran ur havsvatten kostand i dag 250$/kg.
  Thorium som räcker avsevärt längre kan vi hämta från månen om mänskiligheten om någon årmiljon inte lyckats fixa fungerande fusion.
  Men redan om några hundra år finns lönsamma solkraftverk, så hur länge klyvbara produkter räcker är hypotetiskt.
  De behöver bara räcka under de hundra år som hela mänsklighten stabiliseras i antal och välfärd.
  Ville mänskligheten av någon outgrundlig anledning utvinna från 3000m djup är det enkelt, bara en prisfråga… återvinning är ofta både billigare och mer etiskt försvarbart.
  Som sagt jag satsar på att klimatdebatten nu nått till västvärldens botten peak förstånd, tack vare opinionsbildare som Maggie.
  Tackar
  för att du finns.

 6. Tobias Bäckström

  Intressant att man med detta mail börjar svänga i orsaken till varför vi ska avveckla fossilbränslena. ”Även om de inte orsakar någon klimatkatastrof så är det ändå bra att de ersätts.”
  Så har ju även Obama börjat tala, han väger in mer säkerhetsaspekten (”vi ska inte stärka våra fiender genom att köpa deras olja”).
  Till detta kan sägas att sanningen faktiskt har ett värde i sig, att lura i folk att koldioxidutsläpp leder till klimatkatastrof bara för att få dem att gå med på kraftiga koldioxidskatter är inte särskilt hedervärt.
  I en fri marknadsekonomi så kommer som dagt oljan och kolet ändå att ersättas, när det finns alternativ som är mogna.
  Kul att se dig i Agenda igår förresten.

 7. Gunnar Littmarck

  Det ovan borde jag läst minst en gång före insändning..
  Kanske lika bra, mina vänner förstår och de andra känner sig inte så underlägsna…  :o)

 8. Gunnar Littmarck

  Kanske har jag nått peak oförskämdhet?
  Det vore skönt, men jag tvivlar.

 9. På morgoneekot kl 6 berättade man om vindkraftens kostnader och att speciellt havsbaserade kraftverk är olönsamma vid dagens priser. Havsbaserad kostar ca 1 kr/kWh att producera och landbaserad kostar ca 75 öre/kWh och kan enbart finansieras genom elcertifikaten subventionerar med nästan lika mycket som elpriset idag.
  Inslaget var tydligen känsligt för det är borttaget från nyheterna på Sr.se/ekot men går nog att lyssna på i arkivet.
  Ekot i P1 måndag 26 januari 2009 06:00 http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/sandningsarkiv.asp
  Grunden till varför vindkraft aldrig kan bli lönsamt för ett samhälle idag är ysikaliskt. Vindkraften har så låg energitäthet att det kostar för mycket att samla in, jämfört medfossiola bränslen och i synnerhet med kärnkraft.  Alla i elbranschen vet att vindkraften inte är en lösning men de är glada att politikerna snackar om det och de kan låtsas bygga ut energin med det. På så sätt blir det inget överskott på el och energipriserna kan hållas uppe. Vad som behövs för att sänka elpriset är en  kraftig utbyggnad av kärnkraften som bara är möjlig vid en återreglering av elen.
  Se mer på http://www.larouche.se/artikel/sa-kan-saab-krisen-tacklas

 10. Gunnar Littmarck

  Reglering av elmarknaden är inte lösningen.
  Jag anser att en massiv utbyggnad av kärnkraft är möjlig bara genom att tillåta ex. TMSR eller MSR som drivs med avfall och U233, de har mycket låg kostnad dels för att de inte behöver någon inneslutning, men det finns många fler anledningar.
  Se det lilla mini Fuji som nu tas fram för att den okunniga uppskrämda opinionen ska kunna vändas.
  Sverige kunde nöja sig med att låta de 40 miljarder som ligger i slutförvars fonder finansiera transmutationsverk, förslagsvis de billigaste MSR…
  Men då blir alla vind bio våg sol kraftverk förlustaffärer för ägarna omedelbart, taskigt, men inte historiskt unikt i svensk politik.
  En avreglerad energimarknad, och regelverk som tillåter ny kärnkraft, är vad Europa behöver, men Europa är bara en liten parentes, vi kan i princip överleva på kottar och bär (vindkraft cyklar och drömmar)
  Världens fattiga befolkningar måste få billig och miljövänliga enegisystem, då finns bara några av de nya kärnkraftkonstruktionerna som alternativ.
  Vill Europa hjälpa välden, satsar vi på smältsaltreaktorer, masstillverkade de måste byggas många nya var vecka om vi ska slippa mänskliga katastrofer i den fattiga världen de närmaste 40 åren.

 11. Tege Tornvall

  För vind-, våg- och solkraft råder följande besvärande fakta:
  1. Det blåser bara ibland, och inte alltid lagom mycket.
  2. Det är bara solsken ibland, i Sverige dessutom med låg infallsvinkel = verkan under vinterhalvåret.
  3. Det är inte alltid vågor, och ibland för mycket.
  4. Elenergi är färskvara och måste produceras i jämn takt hela tiden.
  5. Att lagra elenergi i stora mängder är svårt och dyrt.
  Kvar blir för Sveriges del främst vatten- och kärnkraft, för många andra länder kol och olja innan de hinner utveckla och införa ny teknik. Åkarbrasor räcker inte långt.
  Tege

 12. UnoK

  Ulf Sandmark och Gunnar Littmarck:
  ”Reglering av elmarknaden är inte lösningen” skriver Gunnar, och det är den kanske inte. Men dagens halvdana avreglering verkar ju inte heller vara någong lösning – för elkonsumenten har priserna bara stigit. För att en fri marknad skall kunna få avsedd effekt så krävs fri etablering, och så är inte fallet, varken hemma eller borta.
  Sen uppstår frågan om marknadskrafter kan ha en slutligt positivt resultat för konsumenten i det fall konsumenten inte har alternativet att inte köpa/konsumera.

 13. Ture Marklund

  Till Ulf Sandmark
  Landbaserad vindkraft är självkostnaden ca 1 kr per KWh och havsbaserad vindkraft är självkostnaden ca 78 öre per KWh, därtill finns andra kostnader som inte medräknats.
  Detta enligt en artikel skriven av bertil Persson
  fd skogsarbetare

 14. arga gubben

  Att kärnkraft inte är en förnybar enengikälla beror på att miljörörelsen har bestämt så. Och det godkänner vi???  Det handlar alltså bara om en definitionsfråga.  Det ska emellertid erkännas att det är duktigt att en så liten grupp lyckats föra så många bakom ljuset.

 15. Gunnar Littmarck

  UnoK
  Problemet är dels nätmonopolet, det borde ersättas av ett sytem likt det som gäller i rallycross, alla får köpa konkurrenternas bilar för ett i förväg fastställt pris.
  Dels att inte industrin får bygga kärnkraftverk eller ens konkurrera med restvärme på lika villkor.
  Om alla nät konfiskeras och sedan drivs på entreprenad av utomstående entreprenörer, samtidigt som det bygg massor med nya regionala och mellanstatliga kraftledningar, kommer elmarknaden bli lika avreglerad som tulpanmarknaden.
  Se kraftledningar som vägar, de genererar välfärd och är en vinst om skattekollektivet bekostar så ingen borde kunna berika sig med energitransport i halv och hel monopol.

 16. Gunnar Littmarck

  Orlando furioso
  Miljörörelsen har i detta avseende lyckats med en historisk miljöförstöring.
  Inte förvånande, men ska aldrig glömmas.
  Green Peace har bidragit till någon miljon ton svavel mer i naturen.. för att inte tala om det ökade radioaktiva nedfall kolkraften skapar.

 17. Hans B

  Varför kan vi inte bygga ut vattenkraften. Debatten om detta får inte heller förekomma i media och bland politiker. Utan subsidier fanns inte vindkraften .
  Elcertifikat låter fint, men vad är det ? Jo, en skatt som läggs på elräkningen för att finansiera den olönsamma vindkraften.

 18. Leo Vidgren

  I EU finns 300 TWh varmvatten, som tappas till miljön.
  Opcon har nyligen nått ett teknikgenombrott med  PowerBox-teknik, som genom en modifierad Rankineprocess kan producera elström för 20 öre/kWh ur 55 gradigt vatten.
    Med överskottsvärme ur t ex massatillverkning får man dessutom 35 öre genom elcertifikat – alltså  (65+35-20)= 80 öre/kWh.   Ett 0.6 MW aggregat kostar 8 milj. kr och en normal -fabrik släpper ut 70 Mw till havet.
  Opcon har stigit 100% på börsen sedan årsskiftet efter två 22-milj. kr ordrar.

 19. Callefikon

  Att klimatet kanske förändras är väl inte så konstigt om man ser tillbaka på jordens historia. Det har skett förr. Men nu koncentrerar man sig på CO2 och alla springer åt ett håll. Vi är ju en liten prick i kosmos så det finns många starka krafter som påverkar oss. Dom kan vi nog inte göra mycket åt. Se istälet till vad som behöver göras för att hindra klimatförändringens påverkan på världen i olika  avseenden. Om det nu förändras? vilket det ju alltid gjort oberoende av mänsklig påverkan.
  En totalkalkyl på vindkraft lär var mycket dålig har jag sett någon stans.
  Varför använder man inte istället snurror i  våra älvar =vattenströmskraft.Dom rinner jämnt. Tekniskt problem?
  Om det nu är människan som påverkar klimatet varför pratar man då så lite om befolkningsexplosionen. Senaste 50 åren från 3 till 6,5 milijarder och fram till 2050. Politiskt kännsligt?

 20. Callefikon: Befolkningsexplosionen är också överreklamerad. Visst har vi blivit betydligt fler, men inte så många att vår jord inte skulle kunna försörja alla. Givet perfekt fördelningspolitik.

 21. Mikael

  Callefikon: Det är inte enbart befolkningsexplosionen som påverkar klimatet och ekosystemen. Faktum är att västländerna ökat sin påverkan väldigt mycket utan att öka i befolkningsmängd – genom att öka sin levnadsstandard. Men det är så enkelt att alltid peka ut dom svaga. ”Det är de fattiga som blir fler och fler och förstör klimatet och jorden.” Det är budskapet från världens priviligierade.

 22. Leo Vidgren

  Under gaskrisen i dec-jan då östeuropa frös fanns 28600 MW vindkraft installerad.  Av dessa nyttjades 880 MW för energiproduktion p g a vindstilla.  Om vi bygger 1100 st vindsnurror i Piteå måste två norrlandsälvar byggas ut för att klara motreglering vid plötsligt vindbortfall.

 23. Hin Håle

  Mikael: Ökad levnadsstandard innebär mindre miljöpåverkan. Jämför tex med det bruna molnet det talades mycket om rätt nyss. Det är låg levnadsstandard som skapar sot och skit. 

 24. Mikael

  Hin håle: Fel. Du är alldeles för generell. Visst kan vissa saker bli bättre med högre levnadsstandard, men högre levnadsstandard innebär inte generellt mindre miljöpåverkan. Utsläpp av koldioxid och förbrukning av naturresurser är avgjort större ju högre levnadsstandard man ligger på – inget snack om detta. Att du sedan inte accepterar detta som miljöpåverkan är en annan sak.

 25. Gunnar Littmarck

  callefikon
  Tänk om de gröna certifikaten även gällde för vattenkraft utan reglering eller skador på vattenlevande organismer?
  Då skulle omedlbart alla vindsnurreprojekt stoppa, ty även utan reglering blir energiproduktionen avsevärt billigare och stabilare.
  Jag undrar hur många småkraftverk från 16hundaralet och framåt, som kunde generera el?
  Lär er hata politiker som gynnar eldning i kraftvärmeverk, men inte låter industri och kärnkrafts restvärme konkurrera på samma villkor, den släpps rätt ut i naturen i den heliga förnyarreligionens anda.

 26. Claudius

  Re Tege Tornvall, #11: Javisst är det så, du har så rätt. Men alla dessa tokar, man skulle kunna kalla dom för ”realförnekare”, kan ju inte fatta det.

 27. Hin Håle

  Mikael: Förväxla inte ökad folkmängd med ökad förbrukning av resurser per person. Det är en hårt etablerad myt att ett modernt liv med västerländsk levnadsstandard har högre miljöpåverkan än ett liv i fattigdom och armod. Det är precis tvärtom. 

 28. Gunnar Littmarck

  Leo Vidgren
  Om vi bortser från att vindkraft är ohemult dyr, så kvarstår det du pekar på.
  Antag att 20% av svensk elproduktion var vindkraft, hur stora vattendammar skulle då behövas?
  Hur mycket skadar dessa dammar den lokala miljön samt Östersjöns syresättning då vårfloden ytterligare försvagas?
  Jag vet skiter vi pengar kan vi genom elektrolys skapa vätgas. då kostar inte längre vindkraft 75-100 öre kWh utan närmare 2:-..
  Så finns ju TMSR teknik som producerar till 20 öre kWh.

 29. Mikael

  Hin Håle: Räknar man koldioxidförbrukning och förbrukning av naturresurser så har du fullständigt fel. Totalt fel. Siffrorna för koldioxidförbrukningen borde vara välkända – ca 20 ton per person och år i USA, can 0.2 ton i Bangladesh. Räknar man dessutom in energiförbrukning i u-länder som egentligen syftar till att producera varor för i-världens räkning så blir skillnaden ännu större.
  Du påstår att det är en myt, men det tror jag absolut inte på.

 30. Jens

  Apropå vindkraft.
  Enligt http://www.vindstat.nu så producerar just nu sveriges installerade vindpark på total 695 MW ”hela” 11 MW, det är 2% verkningsgrad.
  Följer ni http://www.vindstat.nu så kommer ni se att verkningsgraden inte ligger speciellt högt. För december månad 16%.

 31. Hin Håle

  Mikael: Jag vet att du inte tror på mej. 

 32. Iven

  Skåne idag: total vindstilla!
  Tur att vi inte är beroende av vindkraftproduktionen….

 33. Iven

  Skåne idag: ingen sol, täta moln!
  Tur att vi inte är beroende av solcellproduktionen

 34. arga gubben

  Jag har också tittat på http://www.vindstat.nu. Jösses så deprimerande.  Somliga verkar inte producera mer än vad som behövs förl att dra rotorbladen runt.

 35. Gunnar Littmarck

  NT har en artikel om hur vindkraftverken ska avisas med 25kw går det på 10 min ökas effekten till 100kw hinner inte ens isen bildas…..
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article498411.ece

 36. Toprunner

  Ett vindkraftverk kan även förbruka energi för sin drift genom behovet av avisning. Upp till 100 kW för att hålla bladen isfria.
  Kanske vore på sin plats med en kilowatträknare som går åt bägge håll?

 37. Gunnar Littmarck och Uno K
  Elavregleringen fungerar inte därför att det är ett systemfel. Med elavreglering kan priserna bara gå upp eftersom det aldrig kan bli en fri marknad med el som UnoK så riktigt påpekar. Det går nämligen inte för elföretagen att bygga något nytt. Varje utbyggnad riskerar att sänka priset även för alla gamla kraftverk. Det betyder att ovanpå kostnaden för att bygga nytt  kommer denna stora prisförlust på bolagets hela elförsäljning. Resultatet blir att elbolagen bara kan investera sina övervinster utomlands eller ge dem till aktieägarna.
  Det är därför vindkraften är”gefundenes fressen” för elbolagen. Då kan de låtsas göra det som alla kräver, bygga ut kraften, samtidigt som vindkraften ger så lite att prisera ändå kan fortsätta stiga.
  Det går bara att bygga nya kraftverk om priset är fast. Då är det lönsamt att sälja mer och gammal kraft kan finansiera utbyggnad av ny dyr kraft.
  Priset på el borde som förr i tiden vara lågt, men inte för lågt. Priset måste ge utrymme till underhåll och utbyggnad. Samtidigt borde det inte ge någon vinst över detta. Ett lågt elpris gör nämligen hela samhället effektivare och gör det möjligt att producera mer. Staten kan då ta in mycket mer ”vinst” av Vattenfalls kraftproduktion genom att skattekraften ökar och därmed statens skatteinkomster. Vinsten på elskatter och övervinster från Vattenfall är alltid mycket lägre än skatteinkomsten på förädlingsvärdet av den ökande produktionen i flera led.
  Problemet är att klimatdebatten  och miljörörelsen är inriktad på att straffa ut all energianvändning och därmed så mycket mänskligt liv som möjligt.  Hela idén att göra energi till något syndigt kommer från dem som vill begränsa befolkningen i världen. Till syvende och sist är det den felsynen vi betalar för på elräkningen.

 38. Gunnar Littmarck

  Ulf Sandmark.
  Jag inser problemet, men ser en möjlig lösning.
  Industrin har nyligen sänt propåer om att få bygga egen kärnkraft.
  Politikerna bör se till att alla nät ägs offentligt men drivs och byggs ut på entreprenad, så som vägar.
  Sen ska de skapa ett bra regelverk, så alla som vill kan bygga och sälja elkraft, t.e.x. genom att tillåta TMSR eller verk med motsvarande positiva miljöpåverkan, då såklart utan straffskatt, men med rätt att ta betalt för destruktion av kärnavfall.
  Jag tror att om inte annat franska företag skulle bygga smältsaltreaktorer  på den svenska marknaden, trist för alla som nu skär guld med täljkniv, men inte för konsumenterna.
  Jag trorr att många kommer bygga småskalig vattenkraft, en del vindkraft, industrin och städer kärnkraft.
  Då priset ligger tillräckligt långt under det Europeiska lönar det sig med fler kraftledningar.
  Med ett vettigt regelverk för hela Europa vinner alla utom Gasprom.
  Som det är nu är ju energiskatt och nätavgift den största delen av räkningen, det kan ni rösta bort i riksdagsval.

 39. Steve

  RWE AG — näst största kraftbolaget i Tyskland efter E-ON, med 63.500 anställda — kommer inte ta beslut om nya kraftverk i Västeuropa, eftersom EU:s ”emissions-trading scheme”, utsläppshandel, gör dem icke-lönsamma.  EU har sagt att kraftverken måste köpa utsläpps-certifikat fr.o.m. 2013. 
  ”Vi får ett läge där det kan bli mer ekonomiskt att fortsätta att driva gamla anläggningar än att bygga nya, och då bära både byggkostnad och kostnd för utsläppscertifikat”, sade RWE:s ansvarige chef.
  http://www.guardian.co.uk/business/feedarticle/8311631
  Handeln med utsläppscertifikat, carbon trading, kommer väl att bli något helt underbart för lite lagom välslipade finansmän med resurser bakom ryggen…

 40. Iven

  Steve
  RWE AG planerar dels ett kärnkraftverk i Belene, att komma i drift 2014, dels – tillsammans med 5 andra energibolag, två kärnreaktorer i Cernavoda i Rumänien (projektering under de närmaste 18 månader) enl. modern kanadensisk Candu-teknik.
  Man räknar med att flera länder nu i högre grad kommer att satsa på kärnkraft (som anses vara ”CO2-neutral”). När tidigare ”öststater” inser fördelarna med satsningar på kärnkraft, kan man undra, vad Tyskland och Sverige väntar på.
  RWE AG kommer att ligga t.v. lågt i Västeuropa p.g.a. hotet om kostnader för utsläppsrätter i ”anti-kärnkrafts” länderna. Ska Sverige med på tåget, är det högst på tiden att börja planera för en realistisk framtida energipolitik!

 41. Gunnar Littmarck
  Du har rätt om att industrin kan bygga kraftverk själva. De kan ju sälja nästan allt till sig själva och väsentligt få ned kostnaden. Problemet är då att det blir nybyggd kraft som är dyr och Sveriges tidigare investeringar i vattenkraft inte hjälper till att ge Sverige bättre konkurrenskraft.
  Andra kraftkällor kan också byggas för egenförbrukning, speciellt om man på så sätt slipper skatt och nätavgifter men det är inget att försörja ett samhälle på.
  Du tänker dig att näten skall vara offentligtägda. Det är väl för att inte de lokala monopolen skall kunna utnyttjas till prishöjningar.
  Men det går inte att driva näten på entreprenad. Då struntar nätföretagen i underhållet och staten får betala även en totalupprustning förutom första utbyggnaden.Det  blir betalning dubbelt upp. Själva byggena kan mycket väl göras på entreprenad.

  Varken näten eller kraftverken behöver nationaliseras. Det räcker med reglering. Det är nödvändigt för kommer det in nya kraftverk på marknaden är det stor risk att de köps upp, så det åter blir oligopol som höjer priserna igen.
  TSMR vore mycket bra i många sammanhang, men jag tycker det dessutom behövs några högtemperaturreaktorer som kan ta fram tusengradig processvärme för kemisk och metallurgisk industri, sophantering och inte minst framställning av bränslebärare som metanol eller vätgas för bilarna.
  Kärnavfallet skall inte behöva kosta något utan säljas till upparbetning. Speciellt om kärnkraftverken ställs in så att speciella isotoper tillverkas.
  Energiskatter och moms är sådant som jag menade skulle tas bort för att få ned priset. Tillsammans med ett lågt reglerat elpris går det, som jag skrev, för staten att få igen ännu mer genom dynamiska effeker när det låga piset gör att fler industrier kan komma igång och ge arbete.
  Långa kraftledningar har hittills bara använts för att exportera lagom mycket el för att de höga priserna skall kunna importeras. Av det skälet har det överinvesterats i internationella ledningar i onödan i stället för nya kraftverk.
  Jag tror att om det nu börjar gå att slå tillbaka klimatbluffen, så borde det vara möjligt att   omedelbart sänka
  elpriserna för industrin genom en  första delåterreglering. Det vore viktigt för industrin som ett snabbt och riktat stöd för att hålla igång produktivt arbete i den nuvarande ekonomiska krisen.

 42. tty

  Var just inne och tittade på http://www.vindstat.nu/
  Just nu presterar 800 vindkraftverk 11 MW (2 % av full effekt). Om varje kraftverk behöver 25 kW för avisning så producerar 800 vindkraftverk alltså just nu elekticitet nog att avisa 400 vindkraftverk. Någon som är intresserad av aktier i Ebberöds bank?  

 43. Xpert

  ”Klimatförnekare” kommer från Maggie!
  Mp regerar inte och kommer förhoppningsvis inte att göra så, kärnkraften försvinner inte innan det finns miljövänligare.
  Vad vi kan hoppas mest på är syntetisk fotosyntes.
  Tillsvidare är ex. solfångare obligatoriska på nybyggen i Spanien och sedan kommer nordafrika som källa.
  Det enda som kan bromsa är just ekonomi och politik, knappast några skeptiker, betalda eller ej, då det som lagrats under lång tid och släpps ut på kort  inte är en naturlig variation.
  De som vill chansa vår överlevnad av ekonomiska skäl är bara att beklaga.
  Maggie sa i TV att hon vill ha 100% bevis, då är det försent, vetenskap handlar om sannolikheter. Jag har skrivit om detta i 10 år, då blir man lite misstänksam när en reklamare dyker upp på andra sidan från en firma som ex. har Scania som klient. Och nu ska Maggie göra mera pengar på en bok. Jag vet en som skriver en expertbok:)
  EU har räknat ut vad en omställning kan kosta nu, väntar vi blir det dyrare.
  Snart kan det komma en kur emot åldrande, så riskerar klimatskeptiker-trollen att stå till svars för vad de gjort.

 44. Klimatanalys

  Är det inte oartig att svara i en egen kontrollerad blogg istället för mail Maggie, det kan ju mkt väl vara du och dina kolleger på reklambyrån som skriver svaren.
  I Agenda fick Höglund frågan om hon inte tar på sig ett väldigt stort ansvar, då var inte Höglund en skeptiker längre.
  Du/Ni som har barn borde ta lite bättre ansvar, Du/Ni som vilseleder och får betalt kan hamna inför rätta.
  klimatanalys@gmail.com

 45. Klimatanalys

  PS ”kritiken kommer från Bloggosfären” LOL. Självklart, den styr man själv, de som inte klarar en debatt i vanliga forum bloggar.

 46. UnoK

  Utmärkt, Xpert,
  Äntligen någon som kan visa hur IPCC kom fram till just 90 % sannolikhet (vilket var det Maggie efterfrågade).

 47. Klimatanalys

  Sa Du just det i Agenda eller klippte de ner?

 48. Klimatanalys

  Klimatkris i Copa Grande, Peru
  Många utvecklingsländer som själva bara släpper ut en ytterst liten del av de farliga växthusgaser, syns redan tydliga tecken på klimatförändringar. Och pengar att mildra effekterna saknas ofta. Den lilla jordbruksbyn Copa Grande i norra Peru, ligger vid foten av en glaciär som snabbt håller på att smälta. Inom 20-30 år kan byn vara utan sin huvudsakliga källa för vatten.””
  Studio ett

 49. Klimatanalys: Men kära nån, vad är du för person egentligen? Du menar att jag, som varken vilseleder eller får betalt för att göra det jag gör, är en dålig människa, medan ett gäng Greenpeace-aktivister som stormar ett kolkraftverk och blir frikända tack vare James Hansen borde hyllas som hjältar? Kom igen.
  Är det inte oartigt att antyda att min blogg skulle vara driven av en reklambyrå eller att jag är köpt av någon?

 50. Klimatanalys: PS Om du kritiserar mig som person så får du gärna framstå med hela ditt namn.

 51. Xpert: Vilken trevlig konversationston du har. 🙂

 52. Danne

  GORE HEARING ON WARMING MAY BE PUT ON ICE
  Läste just följande på Drudgereport:
  Mon Jan 26 2009 17:59:26 ET
  Al Gore is scheduled before the Senate Foreign Relations Committee on Wednesday morning to once again testify on the ’urgent need’ to combat global warming.
  But Mother Nature seems ready to freeze the proceedings.
  A ’Winter Storm Watch’ has been posted for the nation’s capitol and there is a potential for significant snow… sleet… or ice accumulations.
  ”I can’t imagine the Democrats would want to showcase Mr. Gore and his new findings on global warming as a winter storm rages outside,” a Republican lawmaker emailed the DRUDGE REPORT. ”And if the ice really piles up, it will not be safe to travel.”
  A spokesman for Sen. John Kerry, who chairs the committee, was not immediately available to comment on contingency plans.
  Global warming advocates have suggested this year’s wild winter spells are proof of climate change.
  Developing…

 53. Gunnar Littmarck

  Klimatanalys
  Tycker du att Svenska politiker minskar risken för en global klimatkatastrof?
  Kan du ge en realistisk metod att minska fossilkolförbränningsökningen globalt?
  Tycker du det är hycklande då EUs energikommisionär sade i höstas att:
  -Vi måste bidra ekonomiskt och politiskt, till oljeutvinning i sårbara arktiska områden.
  EU har sedan dess fattat ett beslut om ett isbrytare borrfartyg för 6,5miljarder?
  Hur anser du att de fattiga länders ökning av kolförbränning ska minska?
  Du vet att om alla i hela Europa dör nu omedelbart, märks det inte ens på bara några år?
  Jag är nyfiken på dina lösningsmetoder.

 54. Christopher E

  Klimatanalys: Tycker du/ni att det är bra debattmetod att hota med rätta för dem som inte delar era åsikter? Metoden har provats förr i historien, och är knappast ett föredöme.
  Apropå Copa Grande… glaciärer i Anderna har väl minskat i flera hundra år. Är byborna beroende av en nettoavsmältning från glaciären… om inte, så är det väl vanlig nederbörd som buffras i form av is och smälter.
  Har nederbörden minskat? Då förklarar det att glaciären minskar bättre än global uppvärmning. Vattenproblemet kan lätt lösas med en damm som lagrar vatten över den torra årstiden. Den hinner man nog bygga på några årtionden. Om inte klimatpolitiken ätit upp de pengar som hade behövts.

 55. Xpert

  Kan ni inte skriva i ett vanligt Forum istället, tekniken här är urusel!
  Felet med Maggie och liknande man blir ilsk på är ensidigheten när klimatexperterna visar mer ödmjukhet åt alla håll, men seriösa skeptiker är andra privat. Jag vet att Maggie inte är så blåögd som hon låtsas och har otur med en perfekt utbildning till Lobbyist, jobbandes på en Reklambyrå som bla har Scania som klient. Då är det problem när Fred Goldberg och kollegan Peter Stilbs utpekas i massmedia för att vara en av de betalda tvivlarna, eller tror någon att Exxon etc. bara avlönar folk i USA?
  ”I Australien kartläggs skeptikerna som framstår som allt dummare”: Tällberg (som ärligt var lite ensidigt men inget ljug).
  ”Jag har börjat ta ett samtal med de stora företag som försöker vilseleda folk, att de kommer att få ta sitt ansvar”: James Hansen NASA.
  Jag har följt detta i minst 10 år för redan då kunde en svensk klimatexpertsgrupp i MISU visa att det kan gå illa, en man vid namn Gore fick veta det då. Jag är bara politiskt verksam och budbärare som han, ex. Maggie är en ensidig påläst. Seriösa skeptiker framställs som vara emot vad som bör göras, när de egentligen brukar vara mer ödmjuka som klimatexperterna är.
  Som Pontus sa i Agenda ungefär, det här småkäbblet nu är redan passerat på högre nivå.
  För oss som har småbarn och vill leva länge är det högst irriterande med diverse konspirationsteorier mm, när politiker snarare har en tendens att bromsa av politiska skäl, då det ena alternativet kan vara att mänskligheten försvinner och det andra att vi kanske får det lite bättre men andra ett helvete så de måste flytta hit.
  Om man ändå måste byta bort det fossila, verkar det urdumt att tvista och försöka fördröja. Sådant kan man läsa i vanliga forum, var skriver du annars?

 56. Gunnar Littmarck

  Xpert
  Kan du inte komma med något konkret?
  Förstår du fysiken?
  Har du läst det som ligger till grund för IPCCs sammanfattningar?
  Anser du att Nordeuropeiska politiker minskar risken för en global klimatkatastrof?
  Om du anser det, beskriv konkret hur du menar?
  Bara riktigt dumma människor söker inte alltid information som undergräver deras åsikter.
  Jag var som många andra här troende, så då sökte vi argument mot, nu är jag för var dag allt mer säker på att om någon lyckade skapa en CO2halt på 500ppm, vore det i sig ingen katastrof.
  Jag söker såklart nu med ljus och lykta efter information som kan stärka tron att CO2 driver klimatet, men finner ingen…
  Då har jag övergått till konstruktiva alternativ.
  Om du kan engelska bör du läsa här några timmar om dagen.
  http://thoriumenergy.blogspot.com/
  Ty de som tänker inser att enbart tekniker som kan priskonkurrera ut fossilkol kommer minska ökningstakten av fossilkolförbränningen.
  Dessa mål bör alla utom de som har ekonomiska intressen i fossilkol och subventionerad dyr energiteknik, vara eniga om.
  På så vis vinner miljön och mänskligheten oavsett om CO2 är bra eller dåligt.
  Du kommer såklart inte att svara på mina frågor, men kanske hamnar de en bit in i din skalle.
  Hur mycket anstränger du dig för att samla information som undergräver dina åsikter?

 57. Jens

  Klimatanalys #45 skrev… ”PS “kritiken kommer från Bloggosfären” LOL. Självklart, den styr man själv, de som inte klarar en debatt i vanliga forum bloggar.”
  Den som inte klarar en debatt i vanliga forum tillåter inte journalister eller kritiska röster – Nobelpristagaren Al Gore
  http://smp.se/nyheter/kronoberg/al-gore-vill-stanga-ute-journalister(594423).gm
  http://blogg.svd.se/klimatochmiljo?id=9781
  Den som inte klarar en debatt i vanliga forum tillåter inte någon med annan åsikt att debattera. – Mattias Goldman, ordförande för ”Gröna Bilister” vill inte tillåta att Elisabeth Höglund debatterar på ett klimatforum. Mattias Goldman ansåg nämligen att klimatskepticism var lika med förnekelse av Förintelsen.
  ”Goldman meddelade även att om inte Höglunds presentation togs bort från Klimatforums hemsida före klockan 13 måndagen därpå (detta hände på en fredag), skulle Gröna Bilister vända sig direkt till sponsorerna, länsstyrelsen och kommunen och uppmana dessa att dra tillbaka sitt stöd till konferensen. I ett brev har Goldman också uppmanat arrangörerna att “säkerställa en diskussion mer i linje med vad världens klimatforskare slagit fast”.”
  http://www.newsdesk.se/pressroom/hgg/pressrelease/view/groena-bilister-hotar-energi-och-klimatforum-i-haernoesand-239243
  Som en passning till Xpert #55, att tilläggas är att Mattias Goldman är lobbyist och jobbar egentligen för reklambyrån Westander Publicitet & Påverkan, som hjälper företag och organisationer att få publicitet och/eller påverka politiska beslut.
  http://blogg.aftonbladet.se/19401/perma/750590/
  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=806396

 58. arga gubben

  Jag förstår inte hur det är möjligt att  en så liten organisation kan få bidrag på flera miljoner.
  Eller ska vi se det som en fingervisning om att vi alla borde se oss om i bidragssvängen.
  Om vi alla bildar en förening: ”För En Bättre Värld”  eller  ”Rädda Alla Världar!” (varför nöja sig med en!)  eller ”Utrota Koldioxiden!” (ja, ja, inte så praktiskt, men jag är säker på att den formuleringen ger pengar!)

 59. Gunnar Littmarck

  När jag läser om xperts kommentar ovan, blir jag än säkrare att de ytterst få politiker Sverige behöver, måste utsättas för offentliga förhör.
  Inte konstigt att landet slarvat bort alla forna tiders försprång.
  Ett medelmåttans tyranni, kombinerat med en  byråkratsfär som sväller av egen kraft och helt saknar resultatkrav till allmänheten, kan inte annat än ödelägga.
  Varför är det självklart att inte den byråkratiska och politiska sfären ska utnyttja samma synergieffekter de som betalar kalaset alltid tvingas till?
  Anonyma obildade fördömande politiker, är en styggelse, som borde jagas fram i ljuset.