Det finns hopp för USA

USAs flagga
 
Enligt en artikel i The Telegraph nyligen finns det hopp för USA. Främst beroende på omfattande nya fyndigheter av gas och olja.
 
Antaganden om att det stora landet i väster oundvikligen måste gå i en nedåtgående spiral i ekonomiska och strategiska sammanhang – som resonemanget i slutet av 1980-talet, då Japan var på modet – känns igen.

TCS läsare vet redan allt om ”skiffergasrevolutionen” som har förvandlat USA till världens främsta producent av naturgas, även framför Ryssland. Mindre känt är att tekniken för hydraulisk spräckning – att knäcka sten med vattenstrålar – också kommer att skapa ett genombrott för skifferolja, främst från Bakkenfälten i North Dakota, Eagle Ford i Texas och andra reserver i Mid-West . ”USA var den enskilt största bidragsgivaren till den globala oljeförsörjningens tillväxt förra året, med ett netto 395.000 fat per dag, säger Francisco Blanch från Bank of America, och jämför Dakotafälten med ett nytt Nordsjön.

USA: s totala skifferreserver kommer att  expandera dramatiskt när nya källor tas i drift, och eventuellt nå 5.5 miljoner fat per dag i mitten av decenniet. Detta är en tiofaldig ökning sedan 2009. USA tillgodoser redan 72 % av sitt eget oljebehov, mot cirka 50 % för ett decennium sedan. ”Konsekvenserna av denna förändring är mycket stora geopolitiskt, energisäkerhetsmässigt, för militära allianser och för ekonomisk aktivitet. När USA:s beroende av Mellanöstern fortsätter att sjunka, blir däremot Europa mer beroende och kommer sannolikt att bli mer utsatt för vinstmaximeringsbeteende från oligopolistiska spelare ”, sade Blanch.

Samtidigt är förhållandet Kina och USA på väg att svänga. ”Made in America, igen” – en rapport den här månaden från Boston Consulting Group – sade att den kinesiska löneinflationen som kört på med 16 % per år i ett decennium har minskat en stor del av kostnadsgapet. Kina är inte längre ”Default location” för billiga anläggningar som levererar till USA. En ”tipping point” är nära för datorer, elektrisk utrustning, maskiner, bilar, motordelar, plast, gummi, metallvaror, och även möbler. ”En stor mängd arbeten som rusade till Kina under det senaste decenniet kan snart kan börja komma tillbaka”, säger BCG är Harold Sirkin.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bertel

  Vad som blir tydligt, när men läser artikeln i The Telegraf, är hur viktigt det är med energiförsörjningen för varje nation,s ”välbefinnande” och förmåga att bibehålla konkurenskraft.

  Vi i Sverige håller på , sakta men säkert, rasera vår konkurenskraft som industrination pga horribla insatser i ineffektiva och kostsamma sk ”gröna”energiprojekt. Vindkraft är ett lysande exempel hur man inte bör agera som nation.  

 2. Björn

  Jag påstår nog med rätta att USA: s framgång är också världens framgång. USA och Europa är som bröder, eftersom grunden till Amerikas bildande är europeiska ättlingar. Därför måste vi hålla ihop och stödja varandra.

  Att oljebehovet i USA täcks av till 72 % av egna källor och har ökat från 50 % på 10 år är en dramatisk ökning av självförsörjandet. Frigörandet av utländskt beroende av energibärare skapar förutsättningar för ett inhemskt kapital som kan användas för att skapa arbeten och öka förutsättningarna för höjda levnadsvillkor. De skatter som föreslås i Europa för att bekämpa en pseudofiende i form av koldioxid, skapar bara fattigdom och är därför direkt kontraproduktivt. Vi borde som amerikanerna göra oss mindre beroende av energibärare från övriga världen och ta till vara allt från skiffer, kol, olja, gas och uran, för att tillgodose vårt energibehov. Tekniken är så framgångsrik att vi behöver inte oroa oss för demagogernas gnöl och de som ser användandet av fossil energi som ett problem, måste inse att forskning och utveckling med tiden löser alla dessa problem.

  Europa har stolta traditioner, se bara på Grekerna med sitt stolta kulturarv som nu gör sig påmint när övriga Europa försöker lösa deras finansiella kris. Utan kapital blir vi prisgivna och styrda av andra regioner i världen och detta kan få katastrofala följder och med sådana insikter i bakhuvudet är det vansinnigt att dränera vårt gemensamma kapital på en naturlig klimatförändring som vi inte kan rå på. Det som borde gälla är anpassning och med ny teknik följa klimatets oundvikliga svängningar. Att i ett läge med dessutom finansiell oro i världen leka världsförbättrare är oansvarigt och dumt. Vi i Europa liksom övriga världen står och faller med tillgången på energi och därför måste idealisternas inflytande brytas, annars går vi mot en trist framtid.
   
   

 3. Klokt sagt Björn.
  Riklig tillgång på tillförlitlig och vettigt prissatt energi är en förutsättning, det har jag sagt många gånger. Kan vi dessutom åstadkomma det från ”egna” källor så är det ju ännu bättre. Och att tro att vi kan rå på klimatet istället för att anpassa oss måste väl vara den högsta klassen av hybris minst sagt.

 4. Jan E M

  Lite statistik gällande USA.

  Oljeproduktion
  Från 70-talet fram till 2009 har ojeproduktionen minskat från 12 milj fat/dag till 7 milj fat/dag. Vid år 2000 var oljeproduktionen ungefär 8 miljoner fat/dag.

  Oljekonsumtion
  Oljekonsumtionen i USA var som högst 2006 med nästan 21 miljoner fat/dag. Den har sjunkit till 18,5 miljoner fat/dag 2010.

  Att oljekonsumtionen minskat så mycket beror på krisen och på att nya bilar drar mycket mindre bensin än gamla. Det är de nya automatlådorna som nästan är lika effektiva som manuella lådor som är huvudorsaken till att nya bilar i USA drar mindre bensin än de gjorde för några år sedan.

  2011 så beräknas 40% av den amerikanska oljekonsumtionen vara inhämskt producerad. År 2006 var det bara30% som var inhemskt producerad.
   
  Källa: Wikipedia.

  Finns en viss diskrepens gällande statistik för amerikansk oljeproduktion.
  Enligt US Energy Information Administration, som är en amerikansk myndighet, så är USA:s inhemska oljeproduktion endast 6 miljoner far/dag (september 2011). Enligt Nationmaster så är den 9 miljoner fat/dag (2009).

  Det är däremot inga stora skilllnader i uppfattningen när det gäller den amerikanska oljekonsumtionen.

 5. inge

  Låt oss hoppas att det även finns hopp för Sverige, t.ex. detta:
  http://www.infowars.se/2010/10/07/gas-oljefynd-i-dalarna-1387805

 6. Robert

  För några dagar sedan skrev jag ett kritiskt inlägg mot denna artikel, och ifrågasatte också korrektheten i den. Tyvärr verkar det dock som om ansvarig för publiceringen inte törs ta in den. Tråkigt tycker jag, när man inte kan ta en debatt.
  /Robert 

 7. Ingemar Nordin

  Robert #6,

  Bli inte ledsen över att en kommentar försvinner. Oftast tar det automatiska filtret bort osakliga eller felaktiga kommentarer :-). Men eftersom frågan om den framtida energin intresserar mig så undrar jag vad din invändning var?

 8. Robert

  Ingemar #7,
  Ja, vet inte vad som hände men borta var inlägget, awaiting comment var statusen.

  Hursomhelst, jag intresserar mig också för framtida alternativa energilösningar och hur (den begränsade) energitillgången i världen ska kunna fördelas. Jag tycker också det är ett etiskt och moraliskt dilemma med tanke på framtida generationer och den fattiga delen (den dominerande) ur klimatperspektiv. Det är också min uppfattning att vi definitivt inte är oskyldiga till det onaturligt snabbt förändrade klimatet.
  Det som fick mig att reagera på denna artikel var först rubriksättningen. USA har givetvis sina problem, delvis självorsakade. När man sedan läser innehållet i artikeln gör det mig nedstämd. USA’s hopp står till en ålderstigen, utvinning av energi som orsakar oerhörda skador på miljön där skiffergas/olja utvinns men också genom oerhörda mängder CO2. USA är tydligen den största enskilda bidragsgivaren till globala oljeförsörjningen och därmed också till miljöförstöringen. Ett genombrott för skifferolja är verkligen inget att jubla över. Billig energi utvunnen på detta sätt riskerar också att fördröja omställningen till förnyelsebar energi. Siffrorna kan nog bra glädja ekonomiska, kortsiktiga intressen och är knappast något som världen är i behov av.
  En omställning till alternativ, förnyelsebar energi är också nödvändig om man betänker att biltätheten i Kina idag är 3 bilar/100 personer. Motsvarande för Västeuropa (och ev USA?) är ca 50 bilar. Det är knappast sannolikt att de kommer att välja en annan utvecklingsväg än vi gjort. Tyvärr. Det innebär att det är osannolikt att resurserna räcker, vi måste hitta nya vägar.
  Då är det betydligt mer glädjande att läsa om t ex utbyggnaden av vindkraften, som nu går i en rasande fart i Kina. Förra året var tillväxttakten över 40% producerad energi. USA är avseende installerad effekt på andra plats, vilket ändå får ses positivt. Tillväxttakten där ligger dock bara på ca 15%. Se t ex http://gwec.net. Sverige har som mål 30Twh vindkraft till 2020 vilket är ett bra mål (drygt 20% av den totala elproduktionen 2010).
  Nu är inte vindkraft bara en lösning, energiomställningen behöver omfatta t ex vågkraft, solenergi, bioenergi mm. Givetvis finns också här problem i form av ev råvarubrist på t ex ädelmetaller och i vissa fall förfulat landskap (men det bör en hård tillståndsgivning kunna reglera. Solenergin har en oerhörd potential och skulle kunna förse hela världen med den energi som behövs, se t ex http://desertec.org. Vi har egentligen ingen energibrist alls, däremot ett jättestort konverteringsproblem.
  Vi behöver mekanismer på marknaden som gör det ännu attraktivare att investera i förnyelsebar energi, t ex genom större beskattning på fossil energi med motsvarande subventioner för förnyelsebar sådan. Med en sådan utveckling finns det hopp för Usa men med skillnaden att det då även gäller för t ex Somalia och Bangladesh. Men det kräver en annan satsning i västvärlden än den som bejublas i artikeln.