Snabb utveckling för skiffergasen


Intresset för skiffergas bara ökar. Kinesiska PetroChina investerar flera miljarder dollar i utvinningen i Nordamerika där stora lager av gasen nu finns tillgängliga.  
Sådana lager med skiffergas finns även i Polen, Tyskland, Frankrike och Storbritannien.  Hittills har dock EU varit mest intresserad av att bygga kostsamma elnät för skattesubventionerad vindkraft i norr (som inte levererar särskilt mycket) och skattesubventionerad solkraft i söder (som inte heller levereras särskilt mycket). Men intresset börjar vakna bland enskilda stater även för den enorma energikälla som man har under fötterna. Senast i raden att uttrycka ett försiktigt intresse för denna energi är den Brittiska regeringen.
Från miljöhåll protesteras det redan och man framhåller att det finns miljörisker med utvinningen. Och det finns det visserligen, men det handlar om ganska små och kontrollerbara risker. Man får helt enkelt se till att inte borra, och använda kemikalier på ett sådant sätt att man riskerar vattentäkter och annat som kan skadas vid utvinningen. Inget talar för att gasutvinningen skulle vara farligare än att driva t.ex. kolgruvor eller oljekällor.
Liknande teknik som gör skiffergas tillgänglig används nu också i USA för en ny oljeboom och för att göra landet oberoende av import. Vi står troligen inför en stor revolution inom energisektorn, med globala maktpolitiska förändringar som följd.
Som Wall Street Journal skriver så kommer denna energirevolution som en total överraskning för världens politiker. I sin självupptagenhet med att bedriva energi- och teknikpolitik med skattemedel så har ingen av dem sett hur borrtekniken stillsamt utvecklats på den fria marknadens villkor. Kanske är det trots allt inte politiker som är bäst på att förutspå och initiera ny teknikutveckling?
Ingemar Nordin 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Intrssant,nya möjligheter står runt hörnet.
  Där ser man,så snackar man om Peak Oil långt innan vet vad man talar om ,framtida the end of oil.
  Undrar hur alla s.k experter ska  detta,kommer att bli intressant,
  att följa upp detta.
  ALI.K.

 2. Pia

  I vår kommer besked om Shells borrningar i Skåne leder till utvinning av gas. Protesterna från miljövännerna är omfattande.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=4300434
  Utan protester däremot sker förberedelser för uranutvinning i Finland med start tidigast år 2012. Talvivaara mining har skrivit kontrakt med Cameco omfattande en investering på 60 miljoner dollar.
  Uranproduktionen i Europa fördubblas därmed.
  http://www.world-nuclear-news.org/ENF-Cameco_closes_deal_to_buy_Finnish_uranium-0802118.html

 3. bom

  Jag börjar tro att det skulle bli bra för oss att söka asyl som land hos Kina! Japan drar igång nyare kärnkraft i Oskarshamn och Kina kör igång utvinning av skiffergas i GB. Vi måste naturligtvis utträda ur EU först.
  Vår regering är helförlamad och både energi-industri och miljöministrarna är gravt okunniga och våra barn skalar bananer åt norrmännen för här hemma omöjliggör arbetsmarknadsregleringen för dem att få ett jobb och statsministern tycker att LAS med mera sosseskit är bra och skall vara kvar!
   
  Vi ses på Sergels torg om det så ska ta 17 dagar. Man kan köpa ett 25W bullhorn från Teknikmagasinet för 345kr!

 4. Kent Forssgren

  ”Missförstånd om vindkraft”. Spridning av fakta kallar intresseorganisationen Svensk Vindenergi detta. Lögnerna är det dom som står för. Några utdrag ur artikeln där de anklagar Jonny Fagerström och Björn Törnvall för lögner.
  http://www.kristianstadsbladet.se/sok/?writer=Eric+Birksten%2C+Svensk+vindenergi
  Svensk Vindenergi. 12 februari 2011
  Jonny Fagerström och Björn Törnvall fortsätter, i ”Sverige blir en elråvarukoloni” (3/2), att sprida missförstånd och osanningar om vindkraft.
   
  Om den bild som målas fram vore sann skulle det knappast byggas någon vindkraft överhuvudtaget. Artikelförfattarnas argument bygger emellertid på en rad felaktiga slutsatser.
   
  Vindkraft är en samhällsekonomiskt bra affär bland annat genom att utbyggnaden av vindkraft sänker elpriset eftersom dess låga rörliga kostnader tränger ut dyr el från smutsig kolkraft.
   
  Utbyggnaden sker eftersom den är billig – poängen med elcertifikatsystemet är nämligen att gynna de förnybara energikällor som är mest kostnadseffektiva.
   
  Man kan också konstatera att ju mer förnybar elproduktion som tillförs kraftsystemet, desto mer minskar elpriset för alla. Detta beror på att marginalkostnaden för vindkraft och vattenkraft är den lägsta av alla kraftslag vilket gör att dyr kolkraft från våra grannländer vare sig behöver produceras eller importeras.
   
  Fagerström och Törnvall ondgör sig över den ”subvention” som går till vindkraften. Det är visserligen sant att finns en ekonomisk subvention till vindkraft för att kunna fasa ut icke förnybar energi. Däremot så är i princip alla energikällor subventionerade, direkt eller indirekt, genom statliga åtgärder. Konsumentens bidrag till vindkraften är knappt 1 öre/kWh. Ändå ondgör sig Fagerström över just vindkraftens subventioner.
   
  Det är viktigt att poängtera att den fortsatta vindkraftutbyggnaden avgörs av att det finns ekonomisk lönsamhet och folkligt stöd. Undersökningar från SOM-institutet vid Göteborgs universitet visar att vindkraft är den näst mest populära energikällan bland svenskarna. Hela 74 procent tycker att vi ska satsa mer, bara 1 procent vill att vi helt ska avstå från vindkraft som energikälla.
   
  Vindkraften byggs för att det är en ren och kostnadseffektiv energikälla – att den dessutom gynnar Sverige ekonomiskt gör inte saken sämre.
   
  Detta är Svensk Vindenergi
  Vi har nu 149 medlemmar. Våra medlemmar är kraftbolag, kommunala energibolag, projektörer, finansiella investerare, banker, advokatbyråer, konsultföretag och leverantörer av olika slag.
   
  Vår uppgift är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen genom att vara en nationell branschorganisation som är branschens samlade röst i samhället.
   
  Vi arbetar för utbyggnad av vindkraft genom:
  Spridning av fakta och information om vindkraft till beslutsfattare, media och allmänhet.
   

 5. Bertel

  OT. Kan inte låta bli att påminna om de Spanska solkraftsfarmer(mycket lönsamma för ägarna) som mirakulöst producerade solenergi under dygnets ALLA timmar.
  Efter 2 år?? reagerade energimyndigheten i Spanien och upptäckte att solkraftfarmens dieselmotorer(sk reglerkraft? :)) hade varit behjälplig i denna mirakelproduktion.
  Ps.Costa de sol..fritt översatt..kostsam solenergi.Ds   🙂  

 6. Lars C

  Det verkar ligga rätt i tiden att med alla medel befria oss från beroende av mellanöstern. Utvecklingen där är oförutsägbar. USA:s inflytande i regionen tycks gå mot sitt slut, Saudi nästa?.
  Undrar om detta inte är den största bakomliggande orsaken till klimatkampanjen, sinande gamla fält ej att förglömma.

 7. Bim

  Bom #3
  Bra, Bom! Du smäller högt på här TCS. Nästan lika högt som dynamitkärran som small i tre dagar. 😀
  Jag stödjer en revolution. Bort med vindsnurre-monstren.
  Jag vill se Andreas och Maud trampa en elgenerator resten av sina liv.

 8. Michelangelo

  #6# Nu när USA visat sig kunna bli helt sjävförsörjande med energi från olja, gas och kol i mer än flera decennier så blir trenden säkert en helt annan.
  Det har republikanerna insett och blockerar nu  EPA
  http://thehill.com/blogs/e2-wire/677-e2-wire/143639-house-gop-spending-bill-cuts-funding-for-epa-climate-regs

 9. Michelangelo

  ”2” Märkligt att dessa miljövänner inte agerar mot det som verkligen betyder ngt. T.ex LRF:s planer på att begränsa allemansrätten och det förstörda landskapet som Big Wind lämnar efter sig.
  ( Det borde finnas en maxhöjd på dessa vindmöllor t.ex 35 meter)
  Omvandlingen av för människan nyttigt jordbruk som blir moraliskt smutsigt fordonsbränsle med hjälp av skattesubventioner borde väl också stoppas tvärt.
  Politikerna handlingsutrymme borde  begränsas i lag till att bidrag och subventioner enbart skulle få utgå till enskilda personer ( i nöd) och inte till företag och lobbyingorganisationer. Här bör marknadskrafterna , dvs vi som röstar med vår plånbok, råda.

 10. Michelangelo

  Tillägg till #8# flera århundraden snarare än decennier skulle det varit.

 11. Micke

  Om vi nu bara för ett kort ögonblick ponerar att all samlad expertis har rätt angående växthusgasers uppvärmande effekt, innebär då inte nya sätt att förbränna ytterligare fyndigheter av fossilt bränsle att det kommer finnas en god chans att co2 halterna i atmosfären hålls stigande för att uppfylla ipccs framtidsscenarion.. även efter peak oil?

 12. L

  Är det inte hög tid att man river ett av de större vindkraftverken för att se hur mycket det kostar innan allt är återvunnet och marken återställd?
   
  Jag har en känsla av att hela branschen tänker överlämna det problemet till kommande generationer skattebetalare.

 13. karlsson

  Som vanligt är det kloka, kompetenta och uppfinningsrika personer som leder utvecklingen frammåt. Utvecklar nya metoder, ser möjligheter. Allt i fri konkurrens och med målet att tjäna pengar på att gör något bättre och billigare.
  Allt medans politiker lever styr i sin egen bubbla

 14. Noterar med viss förnöjsamhet att jag för några dagar sedan skrev följande på min blog, http://www.frihetsportalen.se/2011/02/februari-2011/
  Vi borde använda mer energi. Det finns hur mycket energi som helst. Vad som krävs för att få tillgång till den är att vi satsar ännu mer på att använda energi. Så bygger man välstånd, tillverkar produkter, skapar nytta och nöjen. Då ökar efterfrågan och då kommer lösningarna som gör det möjligt att ta till vara energi att bli upptäckta, uppfunna och lönsamma. Att snåla oss ur energiberoendet med en växande befolkning är som leken hela havet stormar, där det alltid är en stol för lite för att alla ska få vara med.

 15. tty

  Pia #2
  Sveriges Radio desinformerar som vanligt. Hydraulic Fracturing (”fracking”) är inget nytt. Tekniken har funnits i mer än 60 år och enbart Halliburton har använt den i mer än en miljon borrhål. Inga nämnvärda miljöproblem har märkts och även ”miljövännerna” har varit knäpptysta. Det var först då tekniken nu hotar att revolutionera energimarknaden som den plötsligt blev hemsk och farlig.
  Det som är nytt är att man lärt sig att styra borriktningen på djupet med mycket större precision än förr. Jag råkar känna till det här ganska väl eftersom jag har en god vän som just är specialist på att ”borra krokigt” och jobbar som konsult åt bl a Schlumberger (Halliburton och Schlumberger är de två stora inom oljeborrning). Som exempel på vad som numera är möjligt kan nämnas att hans ”personliga rekord” är att kröka ett borrhål 90 grader på 29 meter.

 16. Christer Löfström

  Mats Jangdal #14
  Den 3/12 1998 skrev Bo Persson i Finanstidninen under rubriken ”Frihet eller fasces?”
  Han skrev om en bok ”för den som inte kramar staten”. Johan Norbergs ”Den svenska liberalismens historia”
  Nu skriver Johan Norberg i Metro.
  http://www.metro.se/2011/02/09/45896/dina-skattepengar-gar-direkt-till-mil/.
  Han hänvisar till en artikel i den av organisationen Svenskt Näringsliv subventionerade magasinet NEO.
  Johan Norbergs fru Sofia Nerbrand skriver krönikor i den  skattesubventionerade Svenska Dagbladet, bl.a om varför de flyttat till Malmö.
  Du som verkar gilla frihet, har du någon förklaring på varför Johan Norberg spårat ur? (Flytten till Malmö förstår jag, men inte flirten med miljöfascismen!)

 17. Björn

  Onekligen en intressant utveckling. Konkurrensen kanske gör att bensinpriset går ner så att vi får råd att köra våra Suvar och vad skall oljeshejkerna göra när pengarna inte trillar in?
  Fantasi och kreativitet verkar fullständigt saknas hos vår politiker. Ta bara Maud Olofsson som inte ser annat än vindkraft som energikälla numera. Hon för en rigid politik men utvecklingen på energiområdet går rasande snabbt, men hon lyckas om hon får fortsätta, försätta oss i en energikris. Självklart är det så att marknadskrafterna skall styra vår energiframtid och inga tröga idealistpolitiker.
   
   

 18. bom

  #17
  Du skrev idealistpolitiker. Varför inte ID..T – politiker?
   

 19. Lejeune

  Det här med att USA skulle sitta på enorma oljereserver, bör kanske tas med en ”nypa salt”, för den intresserade, från maieutic.com:
  Here comes a letter from a person in the US that is involved in the oil business.
  Things are not what they look like
  I read the USGS article that was written in 2008, and my question to anyone
  is, ”If the oil can be recovered economically, then why isn’t there a push
  to get those oil prices down … to the $16 per barrel commented on in your
  email to me? The obvious answer is that the shale reserves are not as
  economical to recover as one is led to believe, and there are a limited
  number of drilling rigs.
  An analog example, one that I know something about, is the current drilling
  activity in the Eagle Ford Shale in East Texas. Every driller has known for
  more than 70 years that every well drilled through the Eagle Ford
  encountered oil from the formation. However, no one was able to produce
  enough oil from it from vertical boreholes for the effort to be commercial.
  Nonetheless, with improved horizontal drilling and fracturing techniques it
  was determined that one could produce the oil possibly at economical rates,
  so the ”gold rush” began in the Eagle Ford Shale trend. Chesapeake was
  rumored to have paid landowners upward of $25,000 per acre to lease their
  oil rights. Now that the drilling has been proceeding for the last several
  years, things have slowed down … as has the lease prices. Why? Because it
  is becoming clear that the wells aren’t paying out. I have a close friend
  who works for Goodrich Petroleum, a company who fell into the oil shale
  trap, and he recently told me that of the 200 plus oil-shale wells that they
  have drilled in the past several years, only about 25% will ever pay out,
  and the rest definitely won’t. The only way for them to keep their income
  steady in this money game is to continue drilling as fast as they can, for
  as soon as they stop drilling (or even slow down) the cash flow from their
  wells will precipitously drop … and so will the price of their stock! He
  has already sold all of his stock that he had owned in his company because
  of the inevitable price collapse of the stock price.
  This is how the oil-shale money-game works:  Since it costs about
  $12,000,000 per well to drill and complete the Eagle Ford wells, then you
  see it requires a large investment. Wall Street likes these oil-shale plays
  because almost all of the wells are successfully completed. They can tell
  the public how safe their money will be to invest in a particular company
  that is heavily invested in oil-shale plays, because their drilling success
  rate is very high. So, a company contracts for several drilling rigs, and
  starts a continuous drilling program using those rigs. The production
  characteristic of oil-shale completions is that the wells initially produce
  at impressive rates, but the production rates quickly decline during the
  first year. After the first year the rates flatten out … decline less
  steeply … and many of the wells indeed do continue to produce for many
  years, though at low rates. What the companies are hoping for is for their
  investment to mostly be recovered by the end of the second year. However,
  you can see that the only way to maintain a level, or preferably rising,
  slope for your company’s income profile is for them to continue to drill
  wells at a faster and faster rate (which is impossible). Otherwise, your
  income will show a declining curve … which is not good for stock prices
  and bonuses. (This is totally a money game. It is not about finding oil and
  gas. We are talking about companies that are run by greedy people … humans
  … in the business to make money. The oil business is no different from any
  other type of company. Money, money, money.)
  I hear from most of my buddies here in Houston, who are in this game, that
  it takes about $60 oil for the game to work. Below this number the drilling
  will slow down … probably uneconomical. However, that is the general
  thinking. The reality, unfortunately, is proving that this number is
  definitely wrong; it is too low. As I mentioned above, Goodrich is not going
  to make money on their shale-drilling programs, and yet their entire future
  relies on those programs … they sacrificed their future for the present. I
  am of the opinion that the entire oil-shale game will be eventually revealed
  to have been a scam of epic proportions for oil company investors. Bernard
  Madoff’s game will appear as insignificant.
  Lastly, the $16 oil price that was mentioned in the email to me is
  ridiculous. You don’t go drill all those necessary hundreds of thousands of
  wells while the price of oil stays at $100 per barrel, and then watch the
  excess availability of oil cause oil prices to then fall to $16 …
  benefiting the public, but not the oil companies who are in business to make
  money. It actually works in a reverse manner. As the wells are being drilled
  and producing oil in greater quantities, the oil price will fall below the
  $60 level and the drilling will begin to slow down, and if the oil price
  were to fall even lower then there will be a general stoppage of drilling
  (uneconomical). So, there will not be a way for the vast oil-shale reserves
  that exist to ever contribute meaningfully to the total oil production which
  is necessary to make the USA energy self-sufficient.
  I don’t care to do the research to find the answer, but since the USA
  imports 60% of its oil, then just imagine how many wells would have to be
  drilled for us to become self-sufficient. Keep in mind that as of today (I
  just checked) there are only 1,685 drilling rigs operating in the USA, 429
  in Canada, and 1,099 International. Those rigs are all busy, so where are
  you going to find the additional 10,000 drilling rigs, or perhaps many more,
  necessary to get those oil-shale reserves out of the ground? (Extra facts:
  It takes about two years to build a drilling rig capable of accessing these
  reserves. It takes about three months to drill and complete each and every
  well.)
  The oil reserves are indeed in the ground, but that is where most of it will
  stay.

 20. Björn

  bom [18]; Varför inte IDP. En PK IDP (en politiskt korrekt idealistpolitiker). Vi lever ju i en förkortningarnas värld.

 21. Nu blev det mycket. Ser att Michelangelo tycker att LRF hävdar äganderätten för starkt ffa gentemot allemansrätten. Jag anser tvärtom, http://www.frihetsportalen.se/2011/02/vattvallingen/
   
  #14 Christer
  Detta med Norberg var nytt för mig, följer inte honom så noga. Jag gissar att han är emot styrande bidrag. Det är jag också, det missgynnar alltid friheten och självbestämmandet. Man får verkligen hoppas att han inte ser något liberalt i den centralbyråkratiska detaljstyrning som miljörörelsen förordar utifrån en intellektuell monokultur. Samma länk som ovan till Michael kan gälla som kommentar till detta. Kan bara tillägga att nu börjar tusentals av centerpartiets kärnväljare få nog av centerns och LRF:s politik att krama subventioner ur statens och EU:s skattekistor i utbyte mot förlorad frihet, egenmakt och äganderätt.
  Just äganderätt är ett argument och ett perspektiv som jag framfört envetet en längre tid. Nu börjar det lossna i den allmänna debatten, allt fler (in)ser att NGO:s självpåtagna roll att styra över sådant de inte äger, är oförenligt med en frisk demokrati. Det måste finnas gränser för demokratin. En majoritet kan inte bara bestämma att ”den här frågan är vår för att vi är flest.” De måste också respektera andras åsikter och inte minst andra individer och deras äganderätt, pursuit of happiness etc.
  Oj, nu är jag snart tjatig 😉

 22. Christer Löfström

  Mats, ingemar och andra:
  En bra bok för den som funderar kring de stora frågorna.
  ”Why the west rules – for now” av Ian Morris”

 23. Inge

  För minst 40 år sedan var det lite Clondyke här på Gotland. Man borade efter olja på några ställen och fick fram lite. Borrplatserna övergavs och stod sen kvar som monument.
  Nu är det dags igen. Nu tror man att det finns utvinningsbar olja på norra Gotland så snart ska det borras igen, men det är små mängder det rör sig om.

 24. #22 Christer
  Jag tror att han menar att den vanliga sanningen gäller, den som har mest vapen och pengar, samt låter bli att sabba sin organisation, vinner. Men han ser dessutom globala hot som han inte tror kan lösas på nationell basis. Det beror väl å andra sidan vilka mått och steg man tar sig för nationellt.
   
  I mina ögon är dock hela historien en historia om energi. Makten över energin är avgörande. Det verkar som om jag har medhåll av tsar V. Putin.

 25. Gunnar Strandell

  Mats Jangdahl #24
  Jag delar din synpunkt om att energi är huvudpunkten. dessutom vill jag tillägga att i Norden måste vi ha energi för att hålla oss varma under vintern. Om vi begränsar kärnkraften måste vi elda och skapa CO2-utsläpp eftersom vatten och vind inte räcker till med den standard vi har idag.
  Bakom kulisserna tror jag att man jobbar utifrån dessa fakta.
  Till sist är jag glad över att du skriver här igen. Jag har saknat dina inlägg. Läsning på din blogg ger inte samma vibbar när man inte kan kommentera.

 26. ThomasJ

  Intressant om energi – tillförsel, resurser, ekonomi, inte minst rörande ’förnybart’ BS-tugg…:
  http://co2insanity.com/2011/02/11/global-panic-as-green-sector-collapses-and-investors-face-ruin/
  Mvh/Tj

 27. Ingemar

  Lejeune #19,
  Intressant brev. Jag är dock inte klar över om din brevskrivare anser att just oljeutvinningen (till skillnad från gasutvinningen) är en bubbla. Han säger bara att oljeutvinning endast är lönsam om oljepriset är högt. Men det är ju samma sak för djuphavsborrning, eller borrning på andra svårtillgängliga platser … Om det är lönsamt på en nivå över 60 dollar per fat, så låter det som om det definitivt är lönsamt idag.

 28. tty

  Inge #23
  Det finns olja på Gotland, men det rör sig om små biohermfält (alltså olja som samlats i gamla rev) och de lönar sig bara att utvinna om oljepriserna är höga. Troligen finns större tillgångar i havet sydost om Gotland, men knappast några riktigt stora fyndigheter.
  Lejeune #19
  Jag har sett många liknande försök att ”talk away” skiffergasen. De är inte speciellt övertygande med tanke på att tillgångarna i varje fall är stora nog att pressa gaspriserna kraftigt.
  Att USA har stora outnyttjade oljetillgångar på kontinentalsocklarna är det nog få som känner till geologin som tvivlar på. Hindren att utvinna dem är framför allt politiska (större delen av kontinentalsockeln är förbjuden att borra i). Sedan är det naturligtvis så att oljeutvinning till havs alltid är mycket dyrare än på land.
  I vilket fall som helst kommer det inte att bli någon prospektering eller utvinning de närmaste åren. Obamas borrningsmoratorium har gjort att de flesta borrplattfomarna nu har lämnat Nordamerika och fått kontrakt på andra håll (många i Angola t ex). Huruvida Obamaadministrationen inte insåg att detta skulle hända, eller om det var just det den ville åstadkomma vet jag inte.
   
   
   

 29. #25 Gunnar
  Tack för uppskattningen!
  Jag tyckte ett tag att jag sagt allt som behövde sägas, men jag hade fel.
  Har funderat på att öppna för kommentarer på min blog men känner att jag inte har tid och ork att sitta och vara städgubbe i kommentarerna. Vill ha tid till att tänka fritt. Hade hoppats att det jag skriver räcker som inspiration till andra, kanske de kan göra något stort av det.

 30. Christer Löfström

  Ian Morris skriver att ”Energy Capture” är den viktigaste av de 4 storheterna i hans ”social development index”, men påpekar ”looking att energy alone is too simple, and distorts the shape of history”
  Det viktigaste jag fann i hans bok.
  ”we now know so much more about the issues involved” (för att undvika katastrofen) Det framgår dock inte vem ”we” är.
  Det är förmodligen inte de som påstår sig vara förkunnare av sanningen.

 31. Lejeune

  Ingemar #27
  Det jag fäste mig vid var följande formulering:
   
  ”The only way for them to keep their income steady in this money game is to continue drilling as fast as they can, for as soon as they stop drilling (or even slow down) the cash flow from their wells will precipitously drop … and so will the price of their stock! He has already sold all of his stock that he had owned in his company because of the inevitable price collapse of the stock price.”
   
  ….det hela påminner starkt om ett pyramidspel, vi vet att marginalkostnaden för att hitta nästa fat hela tiden stiger. Det går bara att finansiera det hela så länge det finns investerare som tror på det hela, och för eller senare tar dom slut!

 32. @30 Christer
  Där tror jag att han har helt rätt. Eneryg capture tolkar jag som utvinning av energi, ungefär lika med energiproduktion. Men sedan är det naturligtvis avgörande vad gör med den energin.
   
  @31 Lejeune
  Jo, den uppfattningen har jag haft länge om aktiehandel. När väl företaget fått sitt kapitaltillskott genom aktieförsäljning, så är aktiehandeln inget som gynnar företaget. Det är bara ett sätt för spekulerare att lämpa över risk på andra. Ju större risk man lyckas sälja till andra, desto större vinst till en själv. Ett mycket cyniskt spel.

 33. Kent Forssgren

  Lejune. #19. Intressant beskrivning av oljeborrningen i USA och kostnad/s/intäktanalysen. Att oljepriset måste ligga på en hög nivå för att borrningen i USA skall vara lönsam.
  Min reflexion efter att ha läst denna beskrivning.
  Detta överenstämmer med en hypotes kring anledningen till klimatlarmen: USA vill ha kontroll över energitillgångarna, hemma och i omvärlden och då måste oljepriserna pressa upp. Annars är man rädd för att araberna och ryssarna får ett för stort inflytande över den mest avgörande naturresursen, efter livsmedel, energi. Oljekrisen när araberna strypte oljan till väst, startade detta.
  Klimatlarmen med alla skatter och miljöavgifter på oljan,´och andra fossila bränslen samt subventioner av alternativa elproduktion, t.ex. vindkraft, driver onekligen upp priserna. Det kan vi konstatera denna vinter.
  Det är i det här perspektivet som man kan se på oljeborrningarna i Mexikanska Golfen. Stora vattendjup och långt under havsbottnen finns oljan. Tekniskt svårt och dyrt. Oljepriserna måste upp på en mycket hög nivå för att detta skall bli lönsamt. Som jag uppfattat det är dessa tillgångar så stora att om de blir ekonomiskt att utvinna dem, då får USA  egen kontroll över energin.
  Alltså har man försökt  skjuta på att klimatlarmsbubblan spricker till åtminstone tekniken för denna utvinning är utvecklad.
  Kanske teknikutvecklingen är där nu? Bra för då kan vi säga adjö till vindsnurrorna och Maud Olofsson med kollegan Andreas Carlgren.

 34. Ingemar

  Lejeunde #31,
  Jag förstår fortfarande inte varför det skulle vara en bubbla. Att ständigt borra nya hål är väl bara en del i produktionskostnaden, och en bidragande orsak till att det bara lönar sig med ett realtivt högt oljepris? Eller är det någon information som bara bolagsledningen har tillgång till (och vi här på TCS), men inte aktiemarknaden?
  Jag har svårt att tro att inte insatta oljeanalytiker på aktiemarknaden mycket väl förstår vilka kostnader som är involverade.

 35. ThomasJ

  David Archibald intressant ppt-presentation ang. energi via WUWT:
  http://wattsupwiththat.com/2011/02/12/david-archibald-on-climate-and-energy-security/
  Mvh/TJ

 36. Lejeune

  Ingemar #34
  I det här speciella fallet handlade det om oljeutvinning i den så kallad Bakken-formationen, den framställdes på sin tid som lösningen på USAs energiförsörjning, alltså våldsamt hypad. Vilket ledde till att företagens aktiekurser påverkades positivt och naiva investerare formligen slogs om aktierna.
   
  Vad skribenten menar, som jag uppfattar det, är att marginalkostnaden för att utvinna nästa fat stiger snabbare i Bakken-formationen än i resten av världen, därav behovet av friskt kapital utifrån, och liknelsen med ett pyramidspel. Företag som inte kan visa på tillväxt är ointressanta som investeringsobjekt, men så länge man kan inbilla marknaden något annat så…..!? IT-bubblan är inte så avlägsen!

 37. Ingemar

  Lejeune #36,
  OK, jag är kanske lite trög. Och i början, när tekniken var ny kan jag mycket väl tänka mig att detta med olja var hypad – tills det gick upp för dem att utvinningen kräver fler borrhål än om oljan ligger fri. Men trots allt så har ju problemet med skiffer varit att det inte så lätt släpper igenom saker. Att man måste borra många borrhål verkar logiskt.

 38. Kerstin

  Mycket intressant, Shell provborrar ju redan på Österlen. Det vore ju trevligt om det eftersatta Österlen kunde få storskalig energiindustri som ersättning för det tynande jordbruket.

 39. Slabadang

  Lejune!
  Bakken är väl en fyndighet av främst oljesand? Barnett Shale har stor lönsamhet och här har du en länk.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Barnett_Shale
  Självklart kan inte alla källor bli lönsamma men det intressanta är ju i slutändan mägnden som är utvinningbar? Priset kommer naturligtvis NÄR det blir lönsamt att utvinna eller ej. Men med rädslan för ”energikris” så har en ny resurs frigjords genom ny teknik.

 40. Lejeune

  Bakken handlar oxå om oljeskiffer, lite länkar:
  http://bakkenshale.net/index.html
  http://www.usgs.gov/newsroom/article.asp?ID=1911

 41. tty

  Kerstin #38
  Tyvärr, när borrningen väl är över går det knappast ens att se att det är ett producerande gasfält. En liten friggebod här och där bara. Den långsiktiga sysselsättningseffekten är minimal, ett fåtal personer som sköter underhållet.

 42. tty

  När man talar om Willistonbäckenet (Bakkenformationen) och dess potential kan det vara värt att notera att North Dakota är den enda staten i USA där sysselsättningen inte minskat, och att det är bristen på pipelinekapacitet som främst begränsar oljeutvinningen, f n skeppas en ökande del av oljan på järnväg.
  Sedan är det ju riktigt att med nuvarande teknik och priser är bara 1-3% av oljan i Bakkenformationen ekonomiskt utvinningsbar. Skulle all olja vara utvinningsbar skulle North Dakota och Montana vardera ha större tillgångar än Saudiarabien. 

 43. Budskapet till mänskligheten enligt S.V.T Kunskapskanalen är
  att mänskligheten Måste SLUTA MED FOSSILENERGIN till förbränning,
  Vi måste andra energiformer för framtiden.
  ALI.K.

 44. Bilen är ett fritidsfordon inte till att åka till jobbetmed,en och en som
  sitter i sina bilar.är totalt vansinne.
  Möjligheten är att man samåker ett flertal,ca 3-4 pers.
  Antingen går man eller cyklar,i värsta fall åker man buss.
  Sen finns det Elcykel,moped eller 4 hjulig Quad,eventuelt Mc.
  Bilen håller också mycket längre också.
  Besparingar som gynnar landet bäst,minskad energiförbrukning.
  ALI.K.
   

 45. #44 Ali K
  Med vilken rätt sätter du dig till doms över hur andra gör sig nytta av bilens möjligheter?
  Låter som att du har mycket, mycket, mycket kvar att lära.

 46. Pingback

  […] TCSs läsare om den stora energipotential som finns i skifferlagren djup under jord, t.ex. här och här. Dessa nya energikällor- främst gas men även olja – har blivit tillgängliga tack […]