NATURGASTURBIN – en perfekt energikälla

gasturbin

Bilden är lånad/hämtad från Klimatsans artikel

https://klimatsans.com/2016/07/13/efter-karnkraften-gaskraft/

Då kärnkraften ser ut att dröja, kan naturgasturbiner, vara ett utmärkt sätt att snabbt komma igång med elproduktion i elområde SE4. Barsebäck är alldeles utmärkt för detta, med färdig infrastruktur på ca 1.800 MWe samt huvudgasledning som passerar en bit utanför.

Naturgasledning finns sedan tidigare till ”Barsebäcksverket”, dock bara på 30 MW för den dåvarande kylvattenbehandlingen. Innan naturgasen var det med eldningsolja

Enbart gasturbin (vänstra bilden)

 • Rökgastemperatur kring 500°C
 • Verkningsgrad ca 33 – 35%

Kombi gas- och ångturbin (högra bilden)

 • Rökgastemperatur beroende på hur kylsystemet utformas. Möjligt <100°C.
 • Verkningsgrad för turbinerna över 50%, varav 2/3 gas och 1/3 ånga
 • Med kylvatten via FV(fjärrvärme)-nätet (Lund, Lomma och Malmö) kan tillvaratagandet av energin öka till totalt ca 97%. Kulvertförlusterna blir kanske 8 – 9%.

För ångprocessens del behövs det kondensat, med vattentemperatur 90 – 100°C för att få största möjliga tryckskillnad gentemot ångan. Då ingående rökgastemperatur till rökgaskylaren är ca 500°C, kan lämplig teknisk nivå väljas för ångtryck och ångtemperatur. Ångans kritiska temperatur, där övergång direkt sker till ångfas utan vattenfas, är 374,2°C vid trycket 225,6 ata (atmosfärer absolut).

Naturgas har i grunden mycket bra förbränningsegenskaper

utslapp naturgas

Förbränningstekniken för naturgas har utvecklats mycket. Den ger i dag mycket lite prompt NOx.

CO-halt finns även vid naturgas men är så liten att den ryms på nollstrecket.

Ingen stoftbildning sker vid naturgaseldning.

Jämförelse har gjorts med bra flis/pelletskvalitet med fukthalt under 8%. Man kan förbättra resultatet även för dessa med extrautrustningar. Naturgasen har det ”inbyggt”.

Naturgas ger ingen klimatpåverkan

Felaktigt sprids att naturgasen, som är ett kolväte (CxHx), är ”fossil”. Den bildas hela tiden och är därför förnybar.

 • Koldioxidhalten i luften ändras uppemot 12 månader efter förändringar i havens ytvattentemperatur, enligt Ole Humlum, Climate4you.
 • Partialtryck och temperatur, beskrivet i Henrys lag, gör att varmt havsvatten avger koldioxid till luften medan kallt vatten ”suger” den till sig
 • Det är solen med molnen som styr havens vattentemperatur.

Dessutom

 • EU:s taxonomi 2022-07-06, godtar såväl naturgas som kärnkraft, som miljömässigt hållbara.
 • Tekniken är väl beprövad och klar att beställas/användas.
 • Ökar överföringsmöjligheterna av el från norr till söder.
 • Snabb reglering till växlande elbelastning.

Så vad väntar regeringen och ”våra” politiker på?

Naturgasturbin, det perfekta alternativet för Barsebäck i elområde SE4. Se även https://klimatupplysningen.se/bristande-elproduktion-i-elomrade-se4/

Ingvar Åkesson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. HasseB

  Öresundsverket är klart för återstart 2025, välbehövligt för oss i Skåne!

 2. Stefan Eriksson

  Var finns närmaste gasturbin (fullskala/elproduktion) att inspektera? Danmark kanske?
  Metoden har väl för det mesta fallit ur planen på grund av priset/kostnaderna per genererad kWh.

  Såsom den skaraborgare jag är, frågar jag; kostar det något?

 3. Mats Kälvemark

  Tack Ingvar för ditt tänkvärda inlägg. Vi kan ju följa Tyskland i spåren här också. Först lägger vi ner kärnkraft och nu bör vi investera i gaseldade kraftverk. Om vi då påstår att de senare skall drivas med grön vätgas så kommer EU att ösa bidragsmiljarder över projekten. Vi får väl purra Harald Mix på denna idé. Nödvändig kunskap finns i Finspång. Vad väntar vi på?

  https://www.tn.se/utrikes/35565/energiexperten-sagar-tysklands-vatgasplaner-ett-forsok-av-fossillobbyn/

 4. Ulf

  OT men det här är faktiskt extremt viktigt för vårt framtida energiförsörjning. Äntligen efter många år styrs vår framtida energiförsörjning av människor med en hjärna.

  https://www.tn.se/naringsliv/36015/hjarnan-bakom-regeringens-nya-plan-for-elsystemet-vi-har-varit-naiva/

 5. Sigge

  I Sverige används ungefär 9 TWh naturgas/biogas per år. Ungefär 2 TWh är biogas producerad i svenska anläggningar,

  Med gaskombikraftverk kan man få upp till 59% verkningsgrad om ångdelen är kondenskraft med låg kondenstemperatur.

 6. Lasse

  Intressant.
  Är gas lätt att lagra eller är de ledningar som finns tillräckliga?
  Klotet igår handlade om metan i luft som ökade på pappret eller kanske även i verkligheten.

 7. Håkan

  Utveckla gärna hur naturgas ”bildas hela tiden”.

 8. Leif Andersson

  # 3 Ulf

  Maja L säger bara det många sagt länge och redan pläderat för. Annars är det en bra situationsbeskrivning hon gör. Men som sagt hon tillför kanske något som attraherar Ebba B som verkar ha lite svårt med hanteringen av alla goda råd hon får av Bryssel och Elsa W.

 9. Stefan E. #1
  Finns att se i Malmö,
  https://www.uniper.energy/sv/sverige/kraftverk-i-sverige/oresundsverket

 10. Ulf #3,
  Glädjande att energidepartementet nu befolkats med folk med hjärna! Otroligt efter alla dessa decennier utan.

  Det är en lång artikel men väl värd att plöja. En intressant tanke som jag inte sett förut i debatten är att Maja Lundbäck föreslår ett system som även innehåller krav på säkerhet och elberedskap. Ödrift, dvs att varje stad har en beredskap på att kunna leverera el även om de stora näten fallerar, är bra.

  Hon går inte in på lösningar, men lokala gaskraftverk och minikärnkraft kan väl vara möjliga leverantörer av denna tjänst. Behöver vi verkligen oändligt långa ledningar från norr till söder eller kablar från Polen och Tyskland?

 11. Lasse

  #8
  ”affären fick avbrytas”
  Tydligen har Svenska kraftnät backat i sista stund.
  Nu får Uniper betalt för att ingå i effektreserven från 2025.
  Kostade oss 1 miljard. Sätter det på MPs konto 😉

 12. Sten Kaijser

  Varför inte importera gas direkt från norska gasfält i Barents hav? Tillsammans med Finland?

 13. hans backman

  Öresundsverket i Malmö återstartas under 2025, ger oss lite bättre elsäkerhet i söder.

 14. LasseLu

  All förruttnelse som sker i våtmarker och sjöar med dålig syresättning på bottnarna leder till bildande av metangas. Det sker hela tiden. Även biogas tillverkas genom förruttnelse.

 15. Göran

  Fortfarande vill Energidepartementet ha solceller och vindkraft, är otroligt långsamma vad gäller nya kärnkraftverk. Var är hjärnorna?

 16. Willy Larsson

  Naturgas har vi i Mora. Kan vara ofantliga mängder. Men den får vi inte utvinna

 17. Christer Eriksson

  Mp nya språkrör vill absolut inte ha ny kärnkraft.Dom får inte uppgraderas,möjligen underhållas.
  Det är förnybart som gäller.
  Besöker Höör,har vadat ut i en vattensamling framför några hus.Så hög har inte vatten nivån varit på 100 år säger han bestämt.
  Hm,är han säker på om det låg några hus där för 100 år sedan.
  Reporter ställer givetvis ingen sådan motfråga.
  Behöver jag nämna att reportern var från Aftonbladet.

 18. Ingvar Åkesson

  Håkan #7
  Finns artiklar på Klimatsans som behandlar hur kolväten bildas
  https://klimatsans.com/2022/04/30/inblandning-ar-ett-misstag-bensin-diesel-ar-fornybara/
  https://klimatsans.com/2022/12/26/fossilt-resp-fornybart/

  Sten Kaijser # 12
  När Naturgasnätet i Sverige byggdes på början av 80-talet, var det meningen att det skulle finnas framme i Stockholm 1995 och att ledningen som nu slutar i Stenungsund skulle anslutas till Norges naturgas. Som vanligt ryckigt i svensk energipolitik.

 19. Claes-Erik Simonsbacka

  Enligt US Environmental Protection Agency (EPA) släpper naturgaskraftverk ut cirka 50-60 % av CO2-utsläppen per enhet genererad el jämfört med koleldade kraftverk. Naturgasturbiner släpper dock ut mindre CO2 än kol- eller oljeeldade kraftverk, vilket gör dem till ett renare alternativ.

  Naturgasturbiner kan avge metan under produktion, transport och förbränning av naturgas. EPA uppskattar att naturgasindustrin i USA släpper ut cirka 1,4 % av den naturgas som den producerar, med en betydande del av dessa utsläpp som kommer från ventilation och läckor i produktions- och transportprocessen.

  En annan växthusgas som släpps ut av naturgasturbiner är kväveoxider (NOx) som har, enligt uppgift, en global uppvärmningspotential som är 298 gånger större än CO2 över en 100-årig tidshorisont. Naturgasturbiner släpper ut NOx vid förbränning, men mängden NOx-utsläpp beror på typen av turbin och driftsförhållanden.

  Mvh,

 20. Lars-Eric Bjerke

  #18 Ingvar Åkesson

  ”Finns artiklar på Klimatsans som behandlar hur kolväten bildas”

  Jag tror att du har missförstått hur den fossila olja och naturgas (fossilgas), som vi använder har bildats. Prof. Aleklätt vid UU beskriver det i kap 4 i sin bok ”Peeking at peak oil”. Det är framför allt under perioder mellan 90 och 500 miljoner år som kolvätena bildades.

  Att det finns mindre mängder metan i form av biogas som användes från framför allt gödsel och avloppsslam är en annan sak. I Göteborg byggdes för några år sedan ett biogasverk, Gobigas, med flis som råvara. Det producerade ca 20 MW biogas efter en inkörningsperiod, men lades sedan i malpåse på grund av olönsamhet. Berätta gärna hur man får ett nybyggt kraftverk baserat på icke fossil gas lönsamt då det står ett färdigt biogasverk på Hisingen, som är olönsamt.

 21. Anders Nylander

  Maximal effekt som kan tas tillvara är 261 MW el och 294 MW värme med en totalverkningsgrad på 92,5%.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Rya_Kraftv%C3%A4rmeverk

 22. Göran

  #18 Lars-Eric Bjerke

  Hur vet du att den olja vi använder är fossil?

  Saturnus måne Titan har mer olja än jorden och vad jag vet har det inte funnits några typ dinosaurier på Titan eller ens några träd. Så, vad kom oljan ifrån?

 23. Claes-Erik Simonsbacka

  Den globala efterfrågan på gas förväntas bli starkare år 2024 med tillväxtekonomier som leder ökningen av konsumtionen, men geopolitiska risker och oro på utbudssidan kan utlösa prisvolatilitet, enligt International Energy Agencys (IEA:s) senaste gasmarknadsrapport.

  År 2024 förväntas den globala efterfrågan på gas växa med 2,5 %, eller 100 miljarder kubikmeter (bcm).

  LNG-tillförseln förväntas växa med 3,5 % i år – långt under den 8 % tillväxttakt som upplevdes mellan 2016 och 2020 – bland annat på grund av förseningar i nya kondenseringsanläggningar.

  IEA- Rapporten konstaterar att det politiska momentumet bakom gaser med låga utsläpp håller på att stärkas, med ett ökat fokus på vätgas, biogas och biometan som stöd för länder att nå energi- och klimatmålen

  Mvh,

 24. Lars-Eric Bjerke

  #22 Göran

  ”Saturnus måne Titan har mer olja än jorden och vad jag vet har det inte funnits några typ dinosaurier på Titan eller ens några träd. Så, vad kom oljan ifrån?”

  Jag frågade Gemini, den svarade:
  ” De vanligaste kolvätena på Titan är metan och etan.
  Kolvätena på Titan tros ha bildats genom abiotiska processer, det vill säga processer som inte involverar liv. En möjlig mekanism för bildandet av kolvätena är solens ultravioletta strålning som bryter ner organiska molekyler i Titans atmosfär.”

 25. Lars-Eric Bjerke

  #22 Göran
  ”Hur vet du att den olja vi använder är fossil?”

  Vid alla nya olje- och gasfält görs analyser bland annat:
  Geologisk undersökning: Om en olja eller naturgas hittas i ett område med sedimentära bergarter är det troligt att den är fossil.
  Isotopanalys: Om en olja eller naturgas har en specifik isotopsignatur som är typisk för fossila bränslen är det troligt att den är fossil.

 26. Ivar Andersson

  Lennart Söder, professor i elektriska energisystem på KTH har jag inte hört på länge. Vad har hänt?

 27. Claes-Erik Simonsbacka

  #26 Ivar Andersson

  Den senaste publikationen av Lennart Söder jag tagit del av är:

  ELPRISETS VOLATILITET: En kort analys

  https://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1825059&dswid=4596

  Mvh,

 28. Ingvar Åkesson

  Det är klart att vi använder tidigare bildad naturgas och olja, även om de bildas än i dag. De nya fyller på tidigare källor även sådana som blivit ”tomma”. De kan även bilda nya källor.
  Fossil är förstenade rester av djur eller växter. Sten brinner inte. Så det är dags att låta fossil stå för vad det är. En del tror att de kör bil med rester av dinosaurier, etc i tanken.
  Kolvätena olja och naturgas, bildas/bildades av sediment från döda plankton och alger i sjöar och hav. De bildas under hög temperatur och högt tryck, vilket beskrivs i mina hänvisade dokument i kommentar #18.

 29. Lasselu

  #19 Du kanske menar N2O lustgas som är en växthusgas dock endast 0,34 ppm. Har hög effekt som du påpekar men i totalen har bara en tiondel så hög effekt som CO2. NOx är en giftig gas som löser sig i regn och har bara lokal verkan.

 30. Berra

  OT: Nu har de släppt ut henne igen.
  ”Arter försvinner i en rasande takt…”
  ”…kommer att vara en inskränkning för jord- och skogsägare. Hur det kommer att bli vet vi ännu inte riktigt”…(men ändå är lagen framröstad utan att veta följderna)

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nu-stalls-nyckelpigor-hem-mot-privat-agande

 31. Fredrik S

  Berra #30

  Nyckelpigor gillar sol och värme, liksom deras favoritföda bladlöss.

  De övervintrar gärna i våra hus, ofta under fönstersprång.

  Vi får se till att det blir varmt och soligt samt bygga hus.

  Angående blåbärsskogen så finns det gott om den och jag plockar jag mycket och gärna, det är en del mygg och älgflugor men saknas miljöpartister vilket är en befrielse.

 32. tty

  #22

  ”Hur vet du att den olja vi använder är fossil?”

  Bl a för att den innehåller föreningar som bara uppstår i levande organismer (”biomarkers”), och för att den har isotopförhållanden som visar att den bildats av levande organismer.

  Dessutom känner vi ju till de ”source rocks” som oljan och gasen ”kokas ur”, och med moderna frackingmetoder kan vi t o m ibland utvinna den direkt ur sådana ”source rocks”.

  Och man kan ju faktiskt ta alunskiffer och själv ”koka ur” oljan. Det gjordes ju som bekant i Kvarntorp 1940-1966.

  För den intresserade:

  https://www.researchgate.net/publication/257433085_Biomarker_Analysis_in_Petroleum_Exploration

 33. tty

  #28

  ”En del tror att de kör bil med rester av dinosaurier, etc i tanken.”

  Och då tror de i princip rätt, även om andelen dinosaurie förvisso är extremt liten. så visar analys av olja att biologiskt material från landorganismer (t ex blomväxter) faktiskt ingår i olja från vissa fält, i synnerhet när source rock har bildats i sötvatten.

 34. tty

  #28

  ”Fossil är förstenade rester av djur eller växter.”

  Njaaa……

  https://en.wikipedia.org/wiki/Trace_fossil

  https://en.wikipedia.org/wiki/Amber

  https://en.wikipedia.org/wiki/Fossil_wood

  https://en.wikipedia.org/wiki/Lignite#

  https://en.wikipedia.org/wiki/Biosignature

  https://en.wikipedia.org/wiki/Coprolite

  https://en.wikipedia.org/wiki/Lagerst%C3%A4tte

  https://en.wikipedia.org/wiki/Gastrolith

  https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_DNA

 35. Bubo

  ”Så vad väntar regeringen och ”våra” politiker på?” Vad ska de göra om den är perfekt? Det är väl företag och entreprenörer som ska bygga? inte staten, om man nu är för marknadsekonomi förstås.

  Faktum är naturgaskraftverk (både nya med gasturbin och byte av bränsle till naturgas i befintliga ångkraftverk) är den främsta anledningen till minskningen av koldioxidutsläpp i USA sen mitten på 00-talet. Drivet av billig naturgas genom fracking. Inte ens Trump som skulle rädda kolgruvejobben lyckades hindra skiftet från kolkraft till naturgas (och sol och vind). Sen har kolproduktion/konsumtion stabiliserats under Biden, men det har nog mer med vad Putin gjort för naturgaspriser än Biden.

 36. En nyckelfråga är huruvida gas kan garanteras för vår industri och energiförsörjning givet att det byggs många fler gaskraftverk. Norge säger en del. Trump kanske slutar att exportera till Europa eftersom han verkar skita i resten av världen och alla överenskommelser. Vi har själva säger andra, Men hursomhelst så är gasen strypt från Ryssland. Kan vi klara oss ändå?

 37. Bubo

  Felaktigt sprids att naturgasen, som är ett kolväte (CxHx), är ”fossil”. Den bildas hela tiden och är därför förnybar.

  Förnybar och fossil är etablerade begrepp men man kan ofta använda flödande och lagrade energikällor istället och indirekt ligger det ett antagande om att de förnyas i samma takt som de används. Naturgas och olja förnyas inte i samma takt som de förnyas. Det går att jämföra med ett bankkonto där man har en miljon och det varje månad kommer in 1000 kr. Har man då ett uttag på 100 000 kr varje månad blir det litet skevt att säga att det är oproblematiskt med ett sådant uttag genom att säga att det kommer in nya pengar, 1000 kr varje månad.

 38. tty

  #36

  ”Trump kanske slutar att exportera till Europa eftersom han verkar skita i resten av världen och alla överenskommelser.”

  Det är faktiskt exakt tvärtom. Att Europa kunnat importera naturgas från USA beror uteslutande på att Trump-administrationen gav tillstånd för ett antal nya gaslikvifieringsanläggningar.
  Bidenadmistrationen har inte beviljat tillstånd för en enda ny anläggning och har nu utfärdat ett generellt stopp för nya exportlicenser, något som märkligt nog förbigåtts med nästan total tystnad i Europa.

  https://www.reuters.com/markets/commodities/companies-most-affected-by-us-pause-lng-export-permits-2024-01-26/

 39. Ulf

  Svar 15,

  Nuvarande personer har väl varit på plats knappt ett år. Lundbäck startade för 1 år och 3 månader sedan. Vad är det som går så långsamt? Har du exempel ifrån utlandet där kärnkraftsutbyggnad går snabbare? Det är väl klart att vi ska använda alla energikällor. Problemet var att förra regeringen ville bara ha vindkraft och la ner kärnkraft och försökte lägga ner vattenkraft. Det är så problemen uppstod. Det är lätt att förstöra svårare att bygga upp.

 40. Ulf

  Någonstans läste jag att om man bytte kol mot gas så skulle ”problemet” med utsläppen vara fixat. Med det menas väl typ att IPCC målen skulle var nådda.
  Vet inte om det stämmer men låter inte helt orealistiskt.
  Tanken måste skrämma de klimatreligiösa som då skulle bli av med alla självdestruktiva möjligheter att piska sig själva.

 41. Claes-Erik Simonsbacka

  #29 Lasselu

  Miljöeffekterna av NOx-gaser är betydande och kan ha både lokala och globala effekter.

  De primära NOx-gaserna är kväveoxid (NO) och kvävedioxid (lustgas) (NO2).

  Lokala miljöeffekter:
  – NOx-gaser bidrar till bildandet av marknära ozon och partiklar, vilket kan leda till minskad luftkvalitet
  – När NOx-gaser reagerar med andra ämnen i atmosfären kan de bilda sura föreningar som faller till marken som surt regn.
  – NOx-gaser kan reagera med andra föreningar i atmosfären och bildar dis,

  Globala miljöeffekter:
  – NOx-gaser bidrar till bildningen av ozon i stratosfären, vilket kan leda till utarmning av ozonskiktet.
  – Kvävedioxid (NO2), bidrar till klimatförändringen genom att delta i bildningen av andra växthusgaser, såsom metan och koldioxid.
  – NOx-gaser kan påverka de globala näringsämnenas kretslopp genom att förändra nedfallet av kväve i ekosystemen.

  Mvh,

 42. TorbjörnR

  #41 Claes-Erik

  Tycker inget av det du tar upp är ”betydande”. Låter mer som skrämselpropaganda då inga siffror redovisas utan man försöker bara hitta så många skäl som möjligt i text.

 43. Sigge

  Claes-Erik Simonsbacka #41

  Att svensk skogstillväxt ökat beror på flera orsaker. En av orsakerna är att regnet innehåller kväveföreningar där växterna kan ta upp kväve.

  När det regnar i sjöar och vattendrag så bidrar kvävet till att sjöarna växer igen.

 44. Sigge

  TorbjörnR #42

  Kväveoxider är ett miljöproblem. Ett bra sätt att minska kväveoxidutsläppen från dieselmotorer är att använda bränslevärmaren innan motorn startas. Då kommer avgasreningen snabbare upp i rätt arbetstemperatur.

 45. Jan F Westling

  Stefan 2
  Närmaste Gascombi 2 x400 MW finns i Tyskland
  Trianel ,Hamm,annars Düsseldorf Fortuna Stadt werke kraftvärme applikation > 500MWe.Båda är av typen single-shaft.
  Singel shaft är ej beskriven i inlägget och är numera mycket vanlig.

 46. Claes-Erik Simonsbacka

  #42 TorbjörnR

  Har bl.a. medverkat som platsansvarig teknisk delprojektledare i ABB Carbon´s PFBC – anläggning (2x200MW) för miljövänlig kolförbränning i Värtan.

  PFBC-tekniken (trycksatt fluidiserande bubblande bädd) där kolpasta / kolpulver eldas i en trycksatt fluidiserad bädd, de heta rökgaserna renas och expanderar i gasturbiner. Värtaverkets PFBC – anläggning producerar 140 MWe, 224 MWv.

  Trycksatt fluidiserande bädd förbränning (PFBC) är en avancerad teknik för kraftproduktion. Den bygger på kombicykel teknik och genererar kraft från kol på ett rent och effektivt sätt. I en fluidiserande trycksatt bäddreaktor förbränns kol (eller andra fast bränslen) med trycksatt luft i en kalciumoxidbaserad bädd, som t ex kalksten eller dolomit, vid ett tryck på 12 – 16 bar. Förbränningsluften trycksätts med luft från gasturbinens kompressor. De trycksatta förbränningsgaserna från förbränningskammaren renas på partiklar och expanderar i gasturbinen varvid kraft genereras. Ångan genereras i tubsatsen vilken är placerad direkt i den fluidiserade bädden och leds därefter till en ångturbin. De heta rökgaserna från gasturbinen utnyttjas i ekonomiser innan de leds in i stoftfilter till skorstenen.

  Emission – Typiskt emissioner från dagens PFBC-anläggningar (2010):
  – NOx 10 – 90 mg/MJ bränsle
  – SO2 90 – 95 % avskiljning i bädden
  – CO 10 mg/MJ bränsle
  – Partiklar 5 – 10 mg/MJ bränsle

  Ps. Har ägnat många timmar att optimera slutförbränning, i förutom ovannämnda PFBC-anläggning. även i fastbränsleeldade cirkulerande fluidbäddspannor (CPF-pannor), för att minska emissioner.

  Mvh,

 47. TorbjörnR

  #46 Claes-Erik

  Ifrågasätter inte alls din kompetens i ämnet. Det är också därför jag har fullt förtroende för att Sverige är duktiga på att rena avgaser och inte mycket slinker ut.
  Just därför så var din originaltext, som jag tror du kopierat någonstans ifrån, inte av så allvarlig natur och inte något stort hot mot vår natur eller klimat.

  Rätta mig gärna om jag har fel.

 48. Stefan Eriksson

  Jan F Westling #45.
  Tack för info. Jag skall goggla för att se hur det ser ut.

 49. Stefan Eriksson

  # 45.
  Här är det; https://www.swd-ag.de/ueber-uns/erzeugung-standorte/heizkraftwerke/gaskraftwerk-lausward/
  Vore väl värt ett studiebesök.

 50. Nils Rahm

  #18
  Första referensen säger att olja bildas av vatten och kol, men det är väl växter och djur som under tryck och temperatur som bildar olja, inte vatten?
  Fossil olja är väl bara kallad så för att den bildats under epok där fossiler hittats i berglager.
  Problemet med fossila bränslen är att uttaget är så stort i förhållande till nybildningen som enligt en US referens om ”fracking” endast är 2% av uttaget, så fyller man på atmosfären med koldioxid. Omsättningstiden i atmosfören har jag aldrig fått något svar på.

 51. Ingvar Åkesson

  Nils Rahm #50
  Det är riktigt att kolet (C) kommer från sedimentet av döda plankton och alger. Vätet (H) kommer från spjälkningen av det omgivande vattnet till H2 och O såsom det angetts i den första referensen.
  Sen tar vi ut mer än vad nybildningen är. Jag har inte sett några forskningsresultat om detta.

 52. Jan F Westling

  CO2 emission Gascombi kraftverk
  Runt 310g/KWh är mer normalt med NG. Inte 250g/Kwh
  Runt 460g/KWh är normalt för behandlad dieselolja som
  bränsle.
  Har arbetat flera år med stora CCPP 700-800 MW i Tyskland och Sydostasien.

 53. TorbjörnR

  #52 Jan F

  Enligt Electricity map så släpper kol i Tyskland ut 1167 gram per kWh .

  Hur relaterar dina siffror till dem?

 54. Bubo

  #53 TorbjörnR

  Det första man bör hålla reda på är om man menar kWh el eller kWh bränsle. Det andra man bör hålla reda på är om man bara tar med utsläpp som blir vid själva förbränningen eller även tar med utsläpp som uppstår vid brytning/borrning, distribution etc. För att använda grova siffror:

  Naturgas: ca 205 g/kWh bränsle (enbart förbränning), NGCC verkningsgrad grovt 60 % ger ca 340 g/kWh el

  Kol: grovt 335 g/kWh bränsle vid förbränning (varierar beroende på kolsort) verkningsgrad ångkraftverk grovt 35 % ger 957 g/kWh el.

  För att komma upp i 1167 g/kWh kanske man även beaktar utsläpp som uppstår vid kolbrytning etc

 55. TorbjörnR

  #54 Bubo

  Tack. Var rätt säker på att det var verkningsgraden som vad skillnaden 😊

 56. Jan F Westling

  Tobjörn R
  Gascombiverk har en specifik Värmeförbrukning runt
  6100-5900KJ/Kwh.
  CO2 från NG 50-54g/MJ 5,9×50=295g/Kwh
  CO2 från olja 78-80g/MJ 6,1×78=475g/Kwh
  CO2 från kol 93-98g/MJ gissningsvis.
  Co2 från brunkol eller lignite vet ej
  Trolig specifik värmeförbrukning kolkraftverk
  8000-11000Kj/Kwh.Den stora skillnaden spec.värmeförbrukningen beror sannolikt på att kolkraftverken måste dygns-
  reglera. utan att stoppa.Gascombiverk har samma problem
  men kan stoppa på kvällen och köra igång extremt snabbt
  tidigt på morgonen därpå.Starttid 1-1,5h