Putin

Den gröna omställningen rasar samman

I spåren av Ukrainakriget så har Europa börjat inse att de målat in sig i ett hörn när det gäller energi. Utan att ha någon hållbar plan för nuvarande och framtida energiförsörjning så har Europa helt i onödan lagt ned den ena pålitliga energikällan efter den andra, framför allt kol- och kärnkraft, men även den   →

Greenpeace i fokus

Bild: Greenpeace i St Petersburg, sept 2010 Det har hänt en del under de senaste veckorna som satt fokus på Greenpeace, men även på de andra gröna lobbygrupperna (WWF, Jordens vänner, Romklubben, etc.) Den ena händelsen berättade jag om i förra veckan. NATO-chefen Anders Fogh Rasmussen menar sig ha bevis för att Putin aktivt stödjer   →

Putins hot höjer EUs intresse av fossila bränslen

Det händer mycket just nu beträffande den europeiska energipolitiken. Många EU-stater är mycket beroende av rysk import av gas. Allteftersom Putins plan för Ukraina blir tydligare så inser staterna inom EU att man försatt sig i en beroendeställning och kan bli utsatta för utpressning på energiområdet. Därför höjs alltfler röster för att minska ett sådant   →

Energikriget oroar

Medan EU, med Tyskland och England i spetsen, har satsat allt på s.k. förnyelsebar energi så har den inofficiella sanningen sedan flera år varit att dessa energikällor är ineffektiva, dyra, miljöförstörande och extremt oekonomiska. Det har experimenterats med dessa energikällor i över 30 år. Ständigt har det utlovats att de skall bli marknadsekonomiskt hållbara inom   →

Putins nyttiga idioter

De gröna har under många år drivit på en avrustning av energiproduktionen i Europa. Mest lyckosamma har de varit i Tyskland med den s.k. ”Energiewende”. Där har man fått regeringen att satsa enorma summor i subventioner till både vind- och solkraft. Samtidigt är landet på väg att avveckla kärnkraften. Som påpekades i Peter Stilbs inlägg   →

Ryssland: Inte utan USA och Kina

Rysslands premiärminister Vladimir Putin säger klart och tydligt att Ryssland inte går med på några utsläppsbegränsningar om dessa inte inbegriper de största ”förorenarna”, dvs. USA och Kina. Antingen är alla med eller så får det vara.

Obama och hans baseballteam

Enligt The Guardian ska president Obama under nästa vecka besöka herr Putin i Moskva. Resan till Ryssland är en fri fortsättning på Obamas försök att få med sig Kina på utsläppsminskningar, även om några konkreta krav aldrig framförts. Det handlar mer om att Obama reser runt och missionerar för världen. När det gäller Ryssland har   →