Ryssland

En europeisk energikris är här

Det har under några års tid nu varnats för att Sverige kommer att hamna i en energikris av stora mått. Hittills så har bristen på el ”bara” inneburit att olika kommuner har fått tacka nej till nya industrier och utbyggnader eftersom kraftverken inte kunnat garantera elförsörjningen. Särskilt södra Sverige är drabbat. Samtidigt stängde den rödgröna   →

Västvärldens energikris, Ryssland utnyttjar läget

Västvärlden bygger så sakta in sig i att bli utpressad av Ryssland och Kina. Det har man gjort med en galen energipolitik som går ut på att göra sig av med fossil energi till varje pris, men utan hållbara alternativ, så har man utsatt sig för detta. Och det har man gjort med öppna ögon.   →

Klimatförhandlingar kollapsar – igen

En av de mest centrala frågorna som diskuterades vid Bonnmötet i veckan gäller “Subsidiary Body for Implementation” (SBI). Diskussionen handlar bl.a. om hur drabbade stater (eller stater som anser sig drabbade) skall få kompensation från de som bär skulden. Och det är åtskilliga miljarder, förmodligen trillioner, som skall överföras från oss skattebetalare i Väst till   →

Rysslands läge inför Durban

Vi sade ju igår på TCS att BRIC-länderna eventuellt skulle kunna tänka sig att skriva på ett sk Kyoto 2-avtal, men det förutsätter givetvis att alla andra också tecknar sig för ett sådant bindande avtal, något som synes vara en omöjlighet fn. Ryssland pekar bla ut Kina, Indien och de oljeproducerande länderna som största hindret för en   →

Ryssland: Inte utan USA och Kina

Rysslands premiärminister Vladimir Putin säger klart och tydligt att Ryssland inte går med på några utsläppsbegränsningar om dessa inte inbegriper de största ”förorenarna”, dvs. USA och Kina. Antingen är alla med eller så får det vara.

Obama och hans baseballteam

Enligt The Guardian ska president Obama under nästa vecka besöka herr Putin i Moskva. Resan till Ryssland är en fri fortsättning på Obamas försök att få med sig Kina på utsläppsminskningar, även om några konkreta krav aldrig framförts. Det handlar mer om att Obama reser runt och missionerar för världen. När det gäller Ryssland har   →

Det är ryssarna som förändrar klimatet

Eftersom det sägs vara bra att inta en dos grönt varje dag låter jag vissa gröna sajter ingå i min dagliga diet. En intressant klimatteori framförs på dagens The Daily Green. Så vitt jag kan förstå antyder skribenten att den globala uppvärmningen är manna för Ryssland som sedan länge kastat lystna blickar på Arktis och   →