Klimatförhandlingar kollapsar – igen

bonnmötet
En av de mest centrala frågorna som diskuterades vid Bonnmötet i veckan gäller “Subsidiary Body for Implementation” (SBI). Diskussionen handlar bl.a. om hur drabbade stater (eller stater som anser sig drabbade) skall få kompensation från de som bär skulden. Och det är åtskilliga miljarder, förmodligen trillioner, som skall överföras från oss skattebetalare i Väst till andra länder. I samma veva är det tänkt att åtskilligt av de enskilda nationernas suveränitet skall överföras till FN. Frågan utgör också själva grundbulten för en eventuell global överenskommelse i Paris 2015.
I onsdags sköt man frågan på framtiden (till Warszawa i november) utan att man ens lyckats komma igång med några diskussioner. Utan tvekan kommer media (här, här, här, några aktuella svenska har jag inte hittat) och våra miljöministrar att lägga skulden för detta misslyckande på Ryssland (samt Vitryssland och Ukraina). Men det kan ju vara bra att veta något om bakgrunden. En sådan ges här.
Vid tidigare klimatmöten har det flera gånger hänt att ordföranden och FN-byråkraterna på olika sätt trakasserat delegaterna genom att t.ex. hindra opponerande delegater att tala, stänga ute dem från vissa förhandlingar och sedan slå klubban i bordet och frank påstå att alla är eniga.
Det värsta övertrampet kom i slutet på Doha-mötet när Ryssland, Vitryssland och Ukraina helt enkelt kördes över och ordföranden ignorerade deras protester. Slutdokumentet hade förhandlats fram bakom stängda dörrar (utan bland andra Ryssland) för att därefter presenteras i absolut sista minuten och antas. Antagandet skedde genom något som FNs klimatchef, Christiana Figueres, kallade ”konsensus” – men utan någon omröstning.
Ryssland vill under dessa omständigheter inte ta ett enda steg i riktning mot verkliga förhandlingar innan spelreglerna klargjorts. Och det är ju ganska förståeligt, i synnerhet som det handlar om så långtgående beslut som SBI. Men i Bonn så ignorerades i praktiken sådana krav av ledningen, med påföljd att förhandlingarna helt enkelt kapsejsade.
Förutom FNs arrogans gentemot enskilda nationer så är skadeståndskraven så splittrade, och så enorma, att det inte ser ut som om man skulle kunna komma fram till någon gemensam ståndpunkt ändå. Alla utvecklingsländer vill naturligtvis ha kompensation för alla extremväder och höjda havsnivåer, som ”forskarna” påstår är orsakade av den globala uppvärmningen. Ryssland och andra f.d. östblocksländer ser sina innehav av utsläppsrättigheter hotade av EU, och vill ha kompensation för en kraschad handel inom EU. Det senaste är att f.d. öststater vill ha kompensation från Ryssland därför att de fått lida under en påtvingad kommunism, vilket kostat dem åtskilligt i försummad ekonomisk utveckling.
Riktigt hur det sistnämnda är kopplat till klimatet förstår jag inte. Men jag antar att i den hyperalarmistiska klimatvärlden så är även kommunismen orsakad av klimatförändringen. 🙂
Fler kommentarer: här och här
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. man kan undra hur de moderna klimatleninisterna (som de själva kallar sig) ställer sig till frågan om Lenin som klimatbov 🙂

 2. Björn

  Detta kan man kalla för en ”superfars”, att sitta och förhandla om klimatet. Varje individ som är fritt tänkande inser att det är en omöjlighet att genom förhandlingar rå på klimatet. De beslutande organen är helt utan vetenskaplig insikt och handlar därför enbart i egen sak. Det finns inga belägg för att den CO2 som är antropogen, orsakar den uppvärmning som har skett under senare delen av 1900-talet, men ändå skall världen ställas under förmyndarskap. Den politiserade klimatfrågan är ett hot mot vår existens här i västvärlden. Kollapsade förhandlingar ger åtminstone hopp om att ökad insikt mot galenskaperna skall uppnås innan nästa förhandlingsrunda.

 3. Ingemar Nordin

  Jag vet inte om de förhandlade om klimatet direkt – den frågan är ju ”avgjord” för dessa delegater. Nej det festliga är SBI:n. Upplägget är ju som gjort för att gå i stå – varrenda gång. Bara att göra en uppdelning mellan ”skyldiga” och ”drabbade” – för att inte tala om frågan ”hur mycket” – är ett s.k. elakt, dvs olösligt, problem. Men många klimatmöten kan det ju alltid generera,..

  Byråkraterna och förhandlarna vet hur de skall hålla sig sysselsatta 🙂

 4. Lennart Bengtsson

  Ingemar
   
  Problemet med dessa märkliga förhandlingar är att de bygger på en konstruerad determinism. Detta är en fullständig orimlighet då alla väderfenomen har en begränsad prediktabilitet på högst några veckor. Att använda sig av statistiska samband som i sin tur är kopplade till overifierbara modellberäkningar har en slående likhet med de metoder som Sovjetunionen använde. Under 1930 talet hade man kommit fram till att  5 % av befolkningen var kontrarevoutionärer med följd att varje enskiid ”oblast” ombads att arrestera  5% av befolkningen. Detta genomfördes samvetsgrant och exakt. Ett antal avrättades helt sonika med nackskott de övriga sände i väg till Gulagarkipelagen. På detta sätt kan alltså vetenskapen missbrukas av de som har en övertro på determinism vilka tyvärr är alldeles för många även i vår tid. Samtidigt var det ju ett utmärkt sätt att göra sig av med misshagliga eller personliga fiender.
   
  LennartB

 5. Lennart Bengtsson

  Hej
   
  Ett sätt att reducera klimatmötena är att lata delegaterna betala resa och uppehälle med privata medel. En annan möjlighet är att införa en frivillig  klimatskatt eller klimatobligationer som får gå till diverse klimataktiviteter. Detta kan jämföras med de åtgärder som infördes under världskrigen för att stärka det svenska försvaret
   
  LennartB

 6. Ingemar Nordin

  Lennart B,

  Jag håller helt med dig. Vetenskapen har ofta missbrukats på detta sätt. Men i politikens värld så gäller helt andra villkor och metoder än i vetenskapen. Sanningen, eller bästa teori, används bara då det fungerar som ammunition för en viss politisk agenda – i andra fall så slår man dövörat till. I den politiska världen så trumfar alltid politiken vetenskapen (lärdom från Pielke Jr).

  Om politiken gynnas av alarmistiska budskap om extremväder t.ex. så kommer man att ta fasta på det och ignorera allt som talar emot. Osv. Stormedia följer snällt efter.

  Men ibland så biter man sig själv i tummen. Som nu i Bonn, eller rättare sagt redan i Cancun. Genom att ha introducerat SBI som den centrala fråga för Paris 2015, så är det kört.

 7. Ha,ha.
  Kamekaze-piloter!  Vad skall de göra när det inte funkar att förhandla fram en gemensam ”lösning”?  Handelskrig? Snacka om att ha målat in sig i ett hörn.

 8. ThomasJ

  Mycket bra inlägg, Ingemar! Big txs!  😀
   
  Fördjupad insikt över hur djupt och detaljerat galenskaperna är gångna kan erhållas genom läsande (och förståelse) av bl.a. dokument/avtalsförslag etc. i/kring Agenda-21 och dess ’dotter’ ICLEI. En hel del info finns här:
  http://www.democratsagainstunagenda21.com/
   
  Positivt är iaf, att ’förhandlingarna’ (om det nu var sådana…  😉  ) brakade samman. Tror inte heller att Ryssland, Kanada, Japan, Kina, Indien m.fl. – tack och lov – kommer att ’spela’ med i vansinnet värst mycket längre. Är oxo rätt säker på att där kommer en rejäl ’vändning’ i AGW-frågan från EU – strax innan hela EU oxo brakar samman via implodering. Tidshorisont? Tja, inom 4-6 år kan vi emotse Eurons kollaps och i anslutning EU som det idag ser ut.
   
  Truth and reality always prevail! Period!
   
  Mvh/TJ

 9. ThomasJ

  Ingvar Engelbrecht 2013/06/15 kl. 17:54
   
  Hade kamikaze-piloterna fallskärm, månne…?  🙄 
   
  AGW-folket har iaf ’fallskärmar’ så det stänker/stinker om ét…  Fytt-i-grisen!
   
  Mvh/TJ

 10. Ryssarna tycker nog också att de inte har så bra klimat själva. Vi har väl det lite varmare i Sverige på vintern men det är ändå kallt och mörkt och våra förfäder fick ofta svälta på grund av missväxt.

   

  Varför inte se klimatproblemen i ett längre perspektiv? Vems är skulden till att våra förfäder här i Sverige tvingades bosätta sig här i detta ogina klimat? Varför fick inte de njuta av de bättre klimaten längre söderut? Varför skall inte vi få kompensation och skadestånd för att de inte kunde vara kvar på sådana orter utan begav sig hit?

 11. ThomasJ


   

  Pehr Björnbom 2013/06/15 kl. 18:13Vilka ’klimatproblem’?Mvh/TJ

 12. ThomasJ

  ThomasJ 2013/06/15 kl. 18:21 
   
  Oj, vá konstigt det blev. Trots att returen trycktes ner för radbryte, vilket även syntes i ’kommentarsrutan’. Mysko, eh?
   
  Får f.ö. fortsatt inga e-post-aviseringar över nya inlägg – dock kommer där aviseringar ifall jag avgivit kommentar…
  Väntar fortfarande, nu sedan ~fem veckor, på info/avhjälp/korr på detta… Ngn fler med liknande ’problem’?
   
  Mvh/TJ

 13. ThomasJ

  It’s getting worse and worse… :
   
  http://www.bloomberg.com/news/2013-06-13/obama-tells-keystone-foes-he-will-unveil-climate-measures.html
   
  Mvh/TJ

 14. ThomasJ

  Där tycks finnas en ’uppsjö’ av diverse kollapser… :
   
  http://blogs.the-american-interest.com/wrm/2013/06/15/germanys-green-plan-is-crumbling/
   
  Let ém keep on rolling in… he-he…  :mrgreen: 
   
  Mvh/TJ

 15. Lennart Bengtsson

  Ingemar 1214
   
  Det är inte möjligt att beräkna tidpunkten för dessa då de inte är deterministiska. En omkörning med exakt samma modell med säg ändring av värdet i en enda gitterpunkt skulle mycket väl producera en dylik process 10 eller 20 år senare eller motsvarande tidigare. Det är bara den statistiska egenskapen att producera dylika fenomen som modellerna gör 
   
  LennartB

 16. OR

  Pehr Björnbom 18:13
   
  Skulden låter sig dessutom inte begränsas till klimatfrågan utan innehåller lätt också t.ex. kolonialhistorien, som ordförande Pachauri ger intryck av. Nej, den religiösa ingenjörskonsten blir bara mer absurd ju närmre man kommer, och riktiga frågor om miljö och rättvisa försvinner i hanteringen.

 17. De fattiga länderna bär själva den största skulden till sina problem. De har ”satsat” på diktatur, planekonomi, korruption, klanvälde och annat som inte fungerar så bra om man vill ha bra ekonomisk tillväxt. Många av dem har dessutom haft enorma befolkningsökningar, upp till nivåer som deras länders ekosystem inte kan försörja. Brist på färskvatten beror till exempel väldigt ofta på att befolkningen har blivit så stor att grundvattnet inte längre räcker. Lika fullt brukar klimataktivister komma och hävda att klimatförändringar lett till mindre nederbörd och att det därför det är vattenbrist.
  Willis Eschenbach hade nyligen ett inlägg om sådana saker på Watts Up With That. Framför allt handlar det om korallöar. Han har själv levt på sådana och borde kunna en hel del. Småriken som Maldiverna och Tuvalu består ju bara av korallöar, som i praktiken flyter på havsytan och inte kan slukas av stigande hav. Lika fullt håller klimataktivister och makthavare i dessa östater på och ljuger om att öarna är på väg att hamna under vattenytan. Många av öarna är överbefolkade, så vattnet räcker naturligtvis inte. När sötvattnet i reservoarerna är slut, får de upp saltvatten i stället. Och då skyller de på att havsytan har stigit så att havsvattnet tränger in i färskvattnet. Vilket är rent trams! På korallöar flyter färskvattnet ovanpå saltvattnet i fickor under jorden. Tar invånarna för mycket vatten, blir det bara saltvatten som kommer upp.
  Vi i de rika länderna behöver inte känna oss skyldiga alls för de fattiga ländernas problem. Problemen har ingenting med utsläpp av växthusgaser att göra. Lite kan de ha med tidigare kolonialtider att göra, men det är så länge sedan att återstående effekter borde vara väldigt små. Några skadestånd ska vi inte betala till de fattiga länderna. Däremot kan de få goda råd om hur man ordnar till ekonomisk tillväxt. Och så kan vi sluta bry oss om alla miljö- och klimataktivister som hävdar att mänskligheten måste sluta använda fossila bränslen. De fattiga behöver billig energi, och fossila bränslen är viktiga för det.
  Sämre vänner kan de fattiga nog inte  ha än alla de aktivister som predikar förnybar energi och hävdar att klimatförändringar är de fattigas största problem.

 18. AOH

  2013/06/15 av Ingemar Nordin.
   
  ”——Och det är åtskilliga miljarder, förmodligen trillioner, som skall överföras från oss skattebetalare i Väst till andra länder.—–
   
  Det är just det som våra svenska klimatambassadörer sliter för  på COP-möten och är stolta över
  S M I L E Y
   
  http://blogg.miljodep.se/blog/antligen-over/#.UbynP_nwnD4
   
  På flyget hem från COP18 i Doha
   
  ”—– Jag är glad att kunna åka hem med ett beslutspaket i bagaget:
   ——Dessutom ett av Sverige frammedlat beslut om att inrätta en mekanism för att hantera förluster och skador orsakade av klimatförändringar, liksom en indikation om hur vi ska nå löftet om att mobilisera 100 miljarder dollar i klimatfinansiering år 2020.
  Det räcker förvisso inte för att rädda klimatet, men givet förutsättningarna är jag ändå nöjd.—-”
   
  ”—- Lena Ek för EUs talan i den för framförallt de små ö-staterna så viktiga frågan om förluster och skador. Mycket tack vare det förtroende som Sverige åtnjuter i breda kretsar av vitt skilda länder kan denna fråga få en lösning.——”

 19. Lennart B ..det är väl fortfarande frivilligt att ”klimatkompensera” på flyget. Detta borde ju få vara enda finansieringesformen för ”klimatarbete”… frivilliga avgifter och bidrag. Det skulle ganska snabbt ge proportion åt klimatfaran.Vad är dom oroliga för ? Att människor säljer ut jordens framtid för några hundringar ? 🙂

 20. Skogsmannen

  ThomasJ 2013/06/15 kl. 18:05
   
  ”Hade kamikaze-piloterna fallskärm, månne…?   ”
   
  Tro vad du vill, men de hade de faktiskt! (hur gör man en sådan där blågubbe?)     

 21. Pelle L

  Skogsmannen och ThomasJ
   
  Intressant!
   
  Men när man tänker efter var det väl självklart att de hade fallskärmar.
  De kunde ju få motorkrångel till exempel innan de nådde sina anfallsmål.
  Och de var (snabb)utbildade piloter som då borde få en ny chans att tjäna sitt land.
  Ingen vill väl dö förgäves?

 22. Börje S.

  OT och sorglustigt
   
  MetOffice kostar skattebatalarna 3milliarder om året.
  MetOffice ska ha ett toppmöte som ska behandla personalens besvikelse över vädret nästa vecka:
  Met Office to hold a summit on disappointing wheather.
  Av 13 långtids”prognoser” (för kommande vintrar och somrar) blev 12 fel, och alltid åt samma håll: det skulle bli varmare än vad britterna var vana vid.
  År 2010 tror jag det var fick MetOffice sin nya gymnastiksalstora superdator, till det facila priset 500 millioner.
  Och då blev ”progniserna” välan mycket bättre? frågar ni. Nej, de blev nog lite sämre. Roande läsning om detta:
  http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100221883/12-good-reasons-to-scrap-the-met-office/
  hos Watts finns även kalkylerna i Celciusgrader.
   
  Kunde inte lorden som leder MetOffice skickat en springgrabb till närmsta tobakshandlare för att köpa en en-pencare? Samt låta samma springgrabb singla slant om det ska bli kallare eller varmare, blötare eller torrare, blåsigare eller vindstilla! 
  Slantsinglingen skulle kosta 1 pence (finns de fortfarande? annars bleve det dyrare), springgrabben skulle behöva 5 minuter inkluderande kissepaus. Kostnad, tja 50 pence, men låt oss vara generösa och dra till med ett pund!
   
  Slantsinglingen skulle lyckas betydligt bättre än superdatorn för 500 mille! Men då skulle välan britterna bygga vindkraftverk för pengarna de sparat och do vore de ju bortkastade i alla fall.
   
  MetOffice får 3 milliarder om året och 500milliarders datorer att leka med. Hur mycket får SMHI om året? Och hur mycker pröjs plockar SMHI kommunen för att fantisera ihop att Nyköpings havsnivå kommer att stiga mellan 1 till 2 meter på 4 decennier, inklusive landhöjningen och allt?
   
  Ibland när jag ser hur klimatvansinnet som breder ut sig tror jag att alltihop bara är en ond dröm.
   

 23. Börje S.

  Som ni nog förstår efter att ha läst mitt förra inlägg så har alla mina korrekturläserskor gått ut i strejk. De vill att jag ska koka kaffe åt dem, inte tvärtom. Jag är så besviken på korrekturläserskarna, precis som personalen på Metoffice är såå besvikna  vädret, som aldrig gör som de säger.

 24. ThomasJ

  Skogsmannen 2013/06/15 kl. 23:32
   
  Jo, jag känner till det – glömde att sätta en /sarc i slutet. Ursprunget till frågan är en ’ordlek’ vi underhöll oss med i plugget för sisådär 100 år sedan…  🙄
   
  En  🙄  får du via 1-2 mellanslag följt av ’:roll:’ + ett mellanslag efter kolontecknet.
  Fler tips om hur med smileys hittar du här:
  http://codex.wordpress.org/Using_Smilies
   
  Mvh/TJ

 25. Lennart Bengtsson

  Hej
   
  Skuld och klimat
   
  Tanken att industriländerna skall kompensera utvecklingsländerna för det som uppfattas som klimatändringar i dessa länder tillhör det mer absurda i den sk klimatrörelsen. Ingen ifrågasätter att den  Europeiska koloniala verksamheten var till fördel för Europa och huvudsakligen till stor nackdel för kolonierna. Slaveriet och  det ekonomiska rofferiet under främst 1700 och 1800-talet är här tydliga exempel. Positiva faktorer har däremot varit utbildning och västerländsk civilisation som idag gjort det möjligt för flera utvecklingsländer att komma upp i en nivå som inte skiljer sig särskilt mycket från en del av de europeiska länderna. 
  Klimatändringar under de senaste 50-100 åren är knappast märkbara jämfört med de naturliga väderfenomenen. Havsytan har stigit  20-25 cm sedan 1850-talet och ligger för närvarande på ca 3mm/år. Hur mycket av detta som beror på  växthusgasökningen är osäkert men knappast mer än 2/3. De större ändringar som förekommer i vattenståndet är lokala eller regionala och beror på tektoniska ändringar eller ändringar till följd av lokala omständigheter som uttag av färskvatten mm. Extrema väderförhållanden skapar betydligt mer problem i dag som en följd av befolkningsökningen och bosättnng på olämpliga och utsatta platser. De extrema väderfenomenen är naturliga och ingen systematisk trend i dessa kan  idag fastställas. Det finns därför ingen som helst vetenskaplig grund av skuldbelägga västvärlden för utsläpp av växthusgaser och ingen grund för utvecklingsländerna att begära ersättning härför. Att man skall hjälpa människor i svårigheter är en helt annan sak och det är en normal handling för en anständig person.
  LennartB

 26. Missade att denna artikel dök upp igår, vi är barnvakter åt barnbarnen, vilken kräver an annan sorts koncentration än den vardagliga.
  Sverige tycks lida FN-blindhet efter Dag Hammarskjölds glorifierade insats för det internationella organet.
  Jag har krävt Sverige ut ur FN.
  http://www.frihetsportalen.se/2013/01/sverige-ut-ur-fn/
  Och Oklahoma har förklarat Agenda 21 för ”unconstituional”. 
  http://www.frihetsportalen.se/2013/03/agenda-21-ar-slaveri/
  Det är mycket mer än bara en klimatfråga som står på spel när FN-byråkraterna går igång, det är den fria världen.

 27. Sören G

  Lars Kamél 2013/06/15 kl. 23:08 Helt klart!

 28. Mikael

  Dårar tillåts styra denna Värld. Aldrig har så mycket pengar och arbetskraft slösats som i dessa tider. Kapitalism skapar välstånd, inte kollektiva galenskaper som kommunism och environmentalism.

 29. Ann L-H

  Efter att ha hört Lena Eks ”unstoppable” svada i P1 nyligen plockade jag ner 1984 från bokhyllan. Att Orwell redan 1949 kunde beskriva klimathotsvärlden så på pricken blev en chockartad upplevelse. Det ÄR verkligen värre än man kunde ana här i vårt land ockuperat av miljö- och klimataktivister där ”Okunnighet är stryka”!

 30. Micke Johnsson

  Ann L-H!
  håller med dig, det är som tagit ur boken! Orwells mardröm är idag verklighet och de som ställde sig upp och applåderade filmen när den gick på bio, är antagligen samma personer som sitter på miljö och kultursidorna i MSM och på våra tidningar…man kan inte mer än att förundras över agendan!

 31. Sören G

  I dag i P1 kl. 17.00 Filosofiska rummet : Vad ska vi göra åt klimatfrågan?

 32. Vi pratar gammalt..enl. Judith Curry har nu debatten skiftat från den lilla uppvärmningen fram till 98..till avkylningen därefter 🙂

 33. Svenolof Karlsson

  Lennart 08:41,
   
  Tack för den kommentaren. Ett stort tema sammanfattat i tolv meningar. Utmärkt summary for policymakers.

 34. OR

  Lars Kamél 23:08  och  Lennart Bengtsson 08:41
  Mycket bra sammanfattningar. Jag tror dock inte att följderna av kolonialtiden på långt när är passerade, t.ex har jag ett intryck av att det är den inhemska överklass som tidigare samarbetat med kolonisatörerna, som nu driver på i FN:s politisering.
   
  För länge sen, när FN hade större trovärdighet i mina ögon, lär det ha funnits en FN-rapport som konstaterade att överbefolkningen ”inte berodde på att folk förökade sig som kaniner, utan på att de inte längre dog som flugor.” Och hur ska man se på skulden i att ha spridit kunskap om tvål och vatten.
   
  Jag tyckte att jag hittade en bra benämning i mitt tidigare inlägg för den här blandningen av skuld- och kompensationstänkande: religiös ingenjörskonst. Det lär inte vara sista gången vi behöver värja oss för sådant.

 35. Börje S.

  2013 blir ett av de varmaste åren enligt MetOffice. Läcka från AR5: 2-4,8 grader varmare år 2100.
  http://www.trust.org/item/?map=uks-met-office-sees-2013-likely-to-be-one-of-warmest-on-record/
   
  MetOffice´s långtids”prognoser” i grader C över 1971-2000:s medelvärde kontra utfallet:
  http://climateedinburgh.blogspot.co.uk/2012/12/met-office-forecasts-show-something.html
  ”It is not clear why the Met Office make their annual forecast given that it is so consistently flawed.”

 36. Ann L-H

  Även jag stämmer in i tackkören till Lennart Bengtssons inlägg 08:41. Det kommer att hänga på väggen vid min datorplats bredvid andra kloka ord.  

 37. ThomasJ

  Helt oavsett hur mycket/många allehanda ’konferenser/förhandlingar’ de samhällsletala kamikaze-politokraterna kör i diket, så fortsätter dem i allt ökande takt med och på samma spår… Jösses, sicken lång & mödosam vär det är tillbaka till en antydan av verklighetsbaserade handlanden… Brrrrrr!
   
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/90/05/69c8eecd.pdf
   
  Mvh/TJ

 38. Åke N

  OT. Diskuteras fel saker på dessa klimatseanser? Är det global cooling vi har framför oss?:
  http://www.climatedepot.com/2013/06/15/forget-the-temperature-plateau-earth-undergoing-global-cooling-since-2002-climate-scientist-dr-judith-curry-attention-in-the-public-debate-seems-to-be-moving-away-from/
   

 39. Sören G

  I Filosofiska rummet i P1 i dag diskuterades global uppvärmning som en fastslagen sanning och att Västvärlden har en skuld till U-länderna.

 40. Ingemar Nordin

  Sören G,

  Jag lyssnade på filosofiska rummet idag efter tips på denna blogg. Tyvärr var det ett riktigt bottennapp, särskilt ur filosofisk perspektiv. Här är några notat som jag gjorde.

  Tlll att börja med så diskuterades öht inte den vetenskapliga frågan, eller den vetenskapsteoretiska, eller den idéhistoriska. Så hela diskussionen hade sitt givna ramverk där inga radikala frågor ens kom upp på bordet. Frågan handlade enbart om: Vad gör vi för att undvika den globala uppvärmningen?

  Redaktören + de inbjudna gästerna, Sverker Sörlin och Gustav Arrenius, var hela tiden rörande eniga:

  Påskön – vi sitter lika illa till. De fattiga lider än mer. Vi i väst har skitat ned

  Sverker: Svårt. Makten bara pratar. Vi har inte institutioner som fungerar. Vilken utformning skall vi ha för världens ledning i framtiden?

  Gustav: solidariskt ansvar. Allmänningen dilemma – lösning: nya institutionella strukturer.

  Montrealavtalet – då gick det ju!

  Sverker: Rättvisa! Det är grunden och förutsättningen för en lösning! Kräver en ”gemensam instans”.

  Gustav: Hur skall vi prioritera? Moralfilosofer kan bidra!

  Sverker: Vi (idéhistoriker) vet om gränser. Kan man ha privata jetplan? Vi kan foga ihop olika vetenskaper.

  Gustav: Problemet är kortsiktighet i politiken i stället för långsiktighet. Marknaden fungerar inte. Vi behöver en öppen diskussion! Inför representanter för framtida generationer i riksdagen.

  Sverker: Intressanta tankar! Nu rövar vi från framtiden, detta måste stävjas! Vi behöver en smartare demokrati. Man bör inte vara rädd för att stöta sig med mäktiga intressen, (t.ex. de som lever nu?)

  Republikanerna i USA är förfärliga som inte ens tror på klimatalarmismen.

  Sverker: vi behöver en grön tillväxt! Men det skapar problem – all tillväxt har en kostnad. Det blir för mycket konsumtion.

  Gustav: Kapitalism ger alltid ökad konsumtion. Vågar vi satsa på kapitalism? – vi behöver mer fritid.

  Sverker: Nu växer det fram nya ideologier som är bättre än de gamla. Nya institutioner. Vad är värdefullt? Konsumtion?

  Redaktören: Växla tillväxt mot fritid – det låter underbart!

  Gustav: Vi blir olyckliga av ojämlikhet, eftersom vi annars konkurrerar. Jämlika samhällen är lyckligare.

  Sverker: Om vi skall ha mindre resurser, så krävs mer av rättvisa. Vi behöver mer av vård om omsorg, som inte kräver så mycket resurser.

  Redaktören: Planetskötarkultur. Globalt kollektiv.

  Gustav: Vi behöver politiska åtgärder för att hejda konsumtionskulturen för att närma oss en planetskötarkultur.

  Sverker: Planetskötarkulturen är en fin metafor! Vi behöver en annan teknik och ekonomi! Rättvisa!

  Som sagt. Detta har knappast med någon riktig filosofi att göra. Istället är det en typisk public service-produkt.

 41. Lasse

  Ingemar Nordin
  Tänk där har vi skilda åsikter. Jag tycker programmet-givet deras kunskaper om klimatet-var riktigt filosofiskt.
  De utgår ju ifrån att klimatet kommer att ändras på ett otrevligt sätt om inget görs.
  Att de sen har fastnat för en felaktig och överdriven beskrivning är en annan sak!

 42. Ingemar Nordin

  Lasse,

  Nej, det var uselt. Att ignorera den vetenskapliga frågan är ett grundfel som många s.k. etiker gör sig skyldiga till. I ett beslutsteoretiskt sammanhang så måste detta vara med, samt kostnader (nyttor) för olika alternativ. Utan detta är det bara nonsens – ungefär som frågan om hur många änglar som kan rymmas på ett knappnålshuvud, eller vilka etiska problem som kan tänkas finnas om grisar kunde flyga.

  Jag vidhåller: Ett riktigt bottennapp! Varför rigga programmet på detta sätt?

 43. Argus

  Ja f- -f.
   
  (sorry about that..)
   
  Jag lyckades inte undvika ’filosofiska rummet’. När man ’vet om’ att man kanske är manipulerad så SER man. Man ser hur löjeväckande och avskyvärt argumentationen rullar på. ’Hur kan dom hålla på???’ 
   
  Min känsla vacklar mellan ursinne och uppgivenhet…. när vaknar förnuftet?
   
  Jag önskar att min utkomst kom från en ’klimathotsinformationstjänst’. Dvs, jag har som uppgift att systematiskt avslöja den bredsida av vinklade lögner hotarsidan ständigt bombarderar allmogen med.
   
  ’Public service’ mao.

 44. Så.
  Det blir allt tydligare att klimathotsprojektet faktiskt är ett omfördelningsprojekt i kommunistisk anda. Vilket även företrädare för IPCC faktiskt uttalat tidigare.
  Har inte ett jota med att ”rädda världen” från någon klimatkatastrof att göra. Det är en ohelig allians mellan Malthusianer och människor med starka vänstersympatier som genom ett smart upplägg fått med sig nyttiga idioter från de gröna och företag som blivit köpta med riklig tilldelning av utsläppsrätter.
  Snacka om röd-grön-brun röra!

 45. Sören G

  I Rapport i kväll gick ordförande för IEA ut med att nu ”slår dörren” igen om vi inte skyndsamt vidtar åtgärder för att få ner koldioxidutsläppen. Annars blir det 5 graders uppvärmning 2100 med katastrofala följder.

 46. Skogsmannen

  Ingvar Engelbrecht 2013/06/16 kl. 22:39
   
  Ja, nu är ju jag inte särskilt konspiratoriskt lagd, men visst!
   
  Kan man inte vinna politiskt stöd för extremistisk vänsterpolitik kan man ju alltid försöka med att få världens ledare att tro att man måste förändra världen. Ty annars går det åt h-vete!
   
  Även om det gick alldeles för långt, går det nog ändå inte i längden…  :mrgreen: 
   

 47. Skogsmannen

  …förändra världen i en vänstervriden riktning, skulle det stått!

 48. Ingvar Engelbrecht 2013/06/16 kl. 22:39 Jag är enig med dig Ingvar, ”klimathoteriet” har ingenting med klimatet att göra, det har med en global världssyn-kupp att göra. Teknokrati är i grunden kommunistisk, se artikel:
  http://www.economist.com/node/21538698
  Egentlig resurshushållning och omsorg för vår livsmiljö, alltså balans i hushållning mellan människa och natur, är inte med i ”klimathotares” drömmerier. Patrick Moore som startade Greenpeace nämnde i en intervju att hans intention med föreningen underminerades när muren föll och människor med rovdjursideologier ”hi-jacked” Greenpeace och föreningen blev ett politiskt och ideologiskt verktyg. Moore lämnade sin egen skapelse i avsky. I dag surfar Greenpeace på den teknokratiska vågen och verkar inte kunna vänta till den dagen kommer då varenda människa är fångad i ett elektroniskt nät som kommer att förstöra allt liv, långsamt och plågsamt.
  http://www.thegreenitreview.com/2010/02/greenpeace-looks-to-ict-companies-to.html
  Det är inte bara pengar och övervakning det handlar om, utan dehumanisering. Säg hejdå till ditt privatliv och din hälsa, ungefär. Man undrar hur de med beslutsmakt egentligen efterforskar det de klubbar genom.

 49. Mats Jangdal 2013/06/16 kl. 08:43  Äntligen en vettig röst Mats, håller med om utträde ur FN. Första steget i den riktningen borde vara att Sveriges befolkning begär att meditationsrummet i FN-monoliten på Rockfellers donerade ö omedelbart transporteras tillbaka till skandinavien, så inte hela FN-skrapan genomsyras av Hammarskjölds bisarra mindset:
  http://www.un.org/depts/dhl/dag/meditationroom.htm
  När man är där inne så upptäcker man att det är ett ”sensory deprivation chamber” och symboliken går rakt in i ens undermedvetna, snacka om ”mind control techniques”!
  Ta tillbaka skiten och släpp världen fri, Sverige!
   

 50. MrsM
  Skrämmande läsning om meditationsrummet.