Felaktigheter om orkaner i IPCC AR4

IPCC AR4 från 2007 innehåller flera allvarliga felaktigheter om oväder och då speciellt orkaner. William M. Gray är expert på orkaner och då speciellt att göra prognoser. Han har en Ph.D. i meteorologi och geophysical sciences. Han har varit professor i Atmospheric Sciences vid University of Colorado. Gray säger att han och hans kollegor som är skeptiska till AGW-hypotesen inte fått vara med i IPCC arbetet på grund av de är skeptiker. Han har publicerat 80 dokument inom området tropiska cykloner. Utan tvekan är William Gray en av de mest kompetenta inom området.
Hutticane
William Gray har själv finansierat en rapport som är 122 sidor [ länk ]. I min artikel får jag bara plats att skumma på ytan av det digra materialet.
På sidan 239 i AR4 rapporten står det:
”Intense tropical cyclone activity has increased since about 1970.” INTE SANT!
”Globally, estimates of the potential destructiveness of hurricanes show a significant upward trend since the mid-1970s, with a trend towards longer lifetimes and greater storm intensity, and such trends are strongly correlated with tropical SST.” INTE SANT!
”These relationships have been reinforced by findings of a large increase in numbers and proportion of hurricanes reaching categories 4 and 5 globally since 1970…” INTE SANT!
”The largest increase was in the North Pacific, Indian and southwest Pacific Oceans” INTE SANT!
Al Gore sa i An Inconvenient Truth:  “major storms (hurricanes) spinning in both the Atlantic and Pacific Oceans since the 1970s have increased in duration and intensity by about 50 percent.”
Detta är heller INTE SANT vilket inte är så förvånande. Al Gore hade många fel i sin film och bok.
Gray säger att de som skrev detta avsnitt av AR4 rapporten saknade kompetens inom området. Just orkaner är särskilt tacksamt att skrämmas med. IPCC bestämde sig tidigt för att utnyttja detta. Input från skeptiker att sambandet mellan ökad CO2 och ökad orkanaktivitet saknas har konsekvent ignorerats. De flesta slutsatserna i IPCC rapporten baseras inte på observationer. De forskare som i rask takt publicerade rapporter 2005-2008 hade liten kunskap om tropiska cykloner. De flesta antog ett samband mellan ökad havstemperatur och ökad cyklonaktivitet. De duktigaste forskare inom området har inte fått vara med och ta fram AR4.
Gray angriper också klimatmodellerna som påstår att det kommer att bli 2-5 grader varmare vid en dubbling av koldioxidhalten. Modellerna är felaktiga.
På sidan 9 i Grays rapport framgår att orkanaktiviteten har gått ner de senaste 20 åren. Gray konstaterar också att före 1980 hade man svårigheter att veta kategorin på orkaner, dvs om de var en 2 – 3 eller 4 -5 kategori . Min anm. skalan är 1-5 där 5 är högst.
Orkaner i Atlanten styrs enligt Gray främst av AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation).
AMO_1856-2009
Under åren 1945-1970 när globala temperaturen sjönk något registrerades 80 kategori 3-5 orkaner i Atlanten. AMO var då stark. Under 1970 – 1994 då globala temperaturen ökade men AMO var negativt så registrerades endast 25 sådana orkaner. 45-års perioden 1921-1965 kom 40 orkaner in över USA. Under 1966-2010 var det bara 22 orkaner som kom in över land. (sid 81 i Grays rapport).
Gray går igenom de referensdokument som använts av IPCC och konstaterar stora fel i dem. Speciellt angriper Gray klimatforskaren Kevin Trenberth – en klimathotsalarmist som inte är specialist på tropiska oväder. Den enda specialisten på tropiska oväder som deltog i AR4 var Dr. Chris Landsea. Han avgick i protest mot Trenberth’s ovenskapliga påhitt.
I Appendix B finns hela Chris Landsea’s avskedsbrev när han sa upp sig från IPCC. Ett litet utdrag:
After some prolonged deliberation, I have decided to withdraw from participating in the
Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). I am
withdrawing because I have come to view the part of the IPCC to which my expertise is
relevant as having become politicized. In addition, when I have raised my concerns to the
IPCC leadership, their response was simply to dismiss my concerns
….
I personally cannot in good faith continue to contribute to a process that I view as both
being motivated by pre-conceived agendas and being scientifically unsound. As the IPCC
leadership has seen no wrong in Dr. Trenberth’s actions and have retained him as a Lead
Author for the AR4, I have decided to no longer participate in the IPCC AR4.
Källor: IPCC AR4 (pdf) Obs! stor fil. SPPI report (pdf)
Min kommentar: Just i fallet med tropiska cykloner syns IPCC-bluffen mycket tydligt. Man väljer selektivt ut AGW-troende att skriva i AR4. Skeptiker med mycket högre kompetens ratas. Både Gray och Landsea har mycket lång erfarenhet och är långt mer kompetenta än Trenberth m.fl. IPCC är en politiserad och korrupt organisation.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Helt sant igen Per. Läste i går på Donna’s blogg att spektaklet i Stockholm i september kommer att vara ett 4-dagars politiskt möte, där man egentligen inte ens bryr sig om vad som står i IPCC’s 5.e rapport.

 2. Ingen stor nyhet i sig. Det goda med nyheten är dock att en så kunnig person har anständigheten och gör sig den ansträngning som ett detta klargörande innebär. Det är en god nyhet. You can fool some of the people…

 3. Lennart Bengtsson

  Hej Per
   
  Jag har sysslat en hel del med tropiska orkaner och har bl annat en gemensam artikel med Landsea. Jag känner Bill Gray personligen. Vi delar inte alla uppfattningar men har alltid en god och uppfriskande diskussion. Han är en personlighet. I stora drag kan jag bekräfta  Grays och Landseas erfarenhet. Jag har också drabbats därav. Emellertid, som jag kan se från preliminära skrivningar i den nya IPCC rapporten, så har man nu ändrat uppfattningen nämligen att man kan förvänta sig FàRRE tropiska orkaner men eftersom uppvärmningen förväntas tillta, mer intensiva orkaner. Detta kan dock inte påvisas från dagens observationer utan förutsätter sannolikt en tropisk uppvärmning på ca 2°C eller mer. Den naturliga variationen är helt dominerande men inte på det enkla sätt som Gray hävdar.  Det stora problemet är alla slag av tyckanden som är särskilt problematiskt när det görs av kända personer som diverse politiker vilka i detta fall inte vet vad de pratar om men uppmärksammas allmänt i media.
   
  LennartB

 4. Hej Lennart – Det som är illa var att Gray ratades och att Landsea kände sig tvingad att avgå.

  Om nya AR5 ändrar till färre orkaner är det ett framsteg då det åtminstone delvis stöds av observationer. Intensivare orkaner verkar inte otroligt OM temperaturen ökar med > 2 grader. Därmed inte sagt det kommer bli intensivare orkaner då temperaturen kan förbli < 2 grader. Osäkerheterna om framtiden är stora och modeller har lätt fel om komplexa system. Viktigt är att modeller valideras dvs de jämförs med framtida observationer innan bestämda slutsatser dras.

  Just molnbildning och i detta fall de intressanta cumulonimbus klarar klimatmodellerna inte att simulera. Vädermodeller är utmärkta för att förutsäga banan på orkaner men har svårare att prognostisera intensiteten. 

 5. Thomas P

  Lennart, jag har inte kompetens att bedöma vem av de olika forskarna här som har rätt, men jag kan läsa innantill ur IPCC:s rapport.
   
  Där står i sammanfattningen till kapitel 3: ”These relationships have been reinforced by findings of a large increase in numbers and proportion of hurricanes reaching categories 4 and 5 globally since 1970 even as total number of cyclones and cyclone days decreased slightly in most basins. ”
   
  och i kapitel 10: ”Most recent published modelling studies investigating tropical storm frequency simulate a decrease in the overall number of storms, though there is less confidence in these projections and in the projected decrease of relatively weak storms in most basins, with an increase in the numbers of the most intense tropical cyclones.”
   
  Det förefaller mig alltså som om man redan i IPCC4 skrev så som du nu menar att man ändrat sig till i IPCC5.

 6. Tage Andersson

  Vi har lärt oss att el Nino ger värme och la Nina köld. Emellertid har flera av de senaste globalt sett varma åren haft la Nina, få el Nino. Under de 15 senaste varma åren har 2 haft el Nino, 8 la Nina och 5 andra orsaker, enligt Washington Post. Dags att lära om?
   
  http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/06/14/global-warming-appears-to-have-slowed-lately-thats-no-reason-to-celebrate/

 7. Lennart Bengtsson

  Tage
  Det är knappast troligt att den obetydliga uppvärmningen under de senaste16 åren kommer att fortsätta men om det gör så ytterligare ca 10 år får vi verkligen fråga oss om vi har några allvarliga problem i klimatmodellerna. Variationer på en tidsskala av ca 15 år är inte ovanligt, jag visade ett sådant exempel april 1996 publicerat i Arrheniusboken 1998 ( ISBN 91-7190-0284) se fig 6 sid138. Sådana variationer beror med stor säkerhet på interna variationer i klimatsystemet. För en  möjlig förklaring se bl Hasselmanns artikel i Tellus från 1976.
   
  LennartB

 8. Ingemar Nordin

  Lennart & Tage,

  Ni som är meteorologer. OM, jag säger om, den globala temperaturen skulle gå upp med ytterligare 1,3 grader någon gång i framtiden, skulle detta då inte kunna påverka orkanernas banor? Nu verkar ju inte värmen i tropikerna påverkas så mycket, men vi borde då få det varmare på våra breddgrader. Bäddar inte det för att vi får se fler orkaner längre norrut, och längre söderut, än tidigare?

 9. Helge

  Thomas P 2013/06/15 kl. 09:40 Då kanske du påpekar det nästa gång media går ut med att det bara blir värre och värre när det gäller tropiska orkaner?

 10. PAB

  Temperaturen har väl ökat och minskat i ungefärliga 30-års perioder under hela 1900-talet. Ett problem för klimatmodellerna är väl att temperaturökningen från 1970 och framåt sägs bero på ökande koldioxidhalter i atmosfären. Detta stämmer uppenbarligen inte så bra just nu. Men om jag förstår Lennart Bengtsson rätt så skulle klimatmodellerna överensstämma med verkligheten om temperaturen börjar stiga igen om 10-15 år? Kanske någon sorts 30-årscykel som redan är inlagd i klimatmodellerna?

 11. Helge

  Lennart Bengtsson 2013/06/15 kl. 10:36 Är inte det faktum att temperaturen inte stiger sker parallellt som människan släppt ut mer fossilt koldioxid än någonsin tidigare lite besvärande? Ett tydligt tecken på att det finns många faktorer och samband vi fortsatt inte fått kläm på.

 12. Lennart Bengtsson
  menar du att Santer har fel som sätter upp 17 år som en gräns för när man kan bedöma hur bra klimatmodellerna?

 13. Thomas P
   Skall du inte svara på de frågor som ställts till dig? Tala åtminstone om att du inte har några svar.

 14. Ingemar Nordin

  Perfekt 2013/06/15 kl. 11:26

  Efter uppvärmningsperioden i början av 1900-talet, som var ungefär lika stor som den i slutet, så var det ju en period på 25 år eller så med stillastående eller något avsvalnande globala temperaturer. Så en 15-års period med stillastående, eller avsvalning, är väl inget ”ovanligt” i sig? Det förvånande är ju att modellerna inte lyckats med att prognosticera den nuvarande. Kanske beror det på att de överdrivit koldioxidens roll? 🙂

 15. Lennart Bengtsson

  Helge
   
  Det är inte alls besvärande. Klimatsystemet är ingen badbalja. På en 50-årsskala har växthusgas forcingen och den globala temperaturen i stora drag följts åt. Något mer kan vi knappast vänta oss. Både modeller och observationer visar irregulariteter på en tidskala av flera decennier. 
  Perfekt
  Santers 17 år skall man nog inte uppfatta allt för strikt även om Santer kanske gör det själv. Bättre med 15-30 år
   
  Ingemar
   
  Den storskaliga atmosfärströmningen spelar en viktigare roll än havstemperaturen även om man kan se havstemperaturen som ett nödvändigt villkor. En av Bill Grays viktigaste bidrag har varit att påvisa detta. Vad som händer i en global uppvärmning är att ändringen i atmosfärcirkulationen och i den vertikala skiktningen bidrar negativt eller om man så vill en positiv effekt av en global uppvärmning. Hur som helst detta är teoretiska resultat så vad gäller empiri får vi vänta så där ett halvsekel och se vad som händer.
   
  LennartB

 16. Slabadang

  Men L Bengtsson!
   
  Är det något jag missuppfattat eller något som finns i beskrivet i någon hemlig bilaga till de framtidsscenarier modellerna beräknat. I scensrierna skall väl redan de ”naturliga variationerna ingå ?
  Jag hittar ingen friskrivningsklausul från naturliga variationer i någon av modellberäkningarna och den bildade feta ”struten” i sammanställningen av de 77 olika klimatmodellernas scenarier infattar dessa naturliga klimatvariationer.
  Om jag har rätt så innebär det att det är direkt felaktigt att argumentera för att naturliga variationer kan anses som argument för att försvara modellernas misslyckande. Drt funkar liksom inte att räkna samma naturliga variationer två ggr.

 17. Tage Andersson

  Lennart, jag har otaliga gånger läst att 1998 globalt var så varmt pga el Nino. Nu visar det sej att del flesta av de senaste 15 varma åren haft la Nina. Må vara en kort period, men nog är det bestickande. F.ö. är det ju ett vanligt trick att börja i medio eller senare 1900-talet så att man undviker det tidiga 1900-talets uppvärmning.
  Ingemar, som det ofta anförts här borde störst uppvärmning vid polerna dämpa våra stormfrekvenser. Betr tropiska orkaner är temperaturen alls inte enda styrande faktor. Vi har också vindskjuvning och luftens stabilitet och horisontella temperaturgradienter. Kvalitativa utsagor blir minst lika osäkra som klimatmodellerna. 

 18. Per Welander

  Tage: precis som du säger är en hög havsvattentemperatur en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning. Havet är redan 28-29 grader i Västindien men det måste inte bli orkaner för det. Andra faktorer har stor betydelse för bildandet av orkaner. Vindskjuvning t.ex är viktig både för tornados och orkaner. Skjuvningen kan vara vertikal eller horisontell. Klimatmodellerna klarar inte sådana detaljer. Gridden är alldeles för grovmaskig.

 19. Björn

  Ingenting är trovärdigt så länge man inte tar solens variationer på allvar. Utan solen finns trots allt inget klimat och därför borde solens alla aspekter finnas med i klimatsimuleringar och modeller. Solens magnetiska aktivitet åskådliggörs bland annat i antalet solfläckar. Det vore ur fysikalisk synpunkt mycket underligt om inte den stora variation som nu förekommer i dess aktivitet, skulle kunna kvantifieras på olika platser kring vårt jordklot. Exempelvis så förekom enligt NOAA den 16/5 i år 212 fläckar och en månad senare den 11/6, endast 14 fläckar. Det handlar alltså om enormt stora skillnader i energiflöden mot jorden, vars effekter bör vara tydligt mätbara och kvantifierbara.
   
  När man talar om cykloner så finns bakomliggande orsaker, vilka handlar om energi. Utan solens energi får vi inga fenomen alls, varken vid ekvatorn eller på haven. Vi har haft en global uppvärmning under 1900-talet, men denna uppvärmning kan knappast ha orsakats av antropogen CO2. Svagheten i denna hypotes, är att ingen har lyckats kvantifiera dess bidrag vid sidan av solens. Så länge man inte vill inse att solen är motorn i klimatsystemet och förstår att alla andra fenomen är underordnade, går det inte att komma fram till ett vetenskapligt acceptabel förklaring på klimatsystemet.

 20. Lennart Bengtsson

  Slabadang
   
  Detta utesluter inte att modellerna har systematiska fel vilka de också har. Ett sådant fel är en alltför kraftig uppvärmningstrend t ex i tropikerna. Detta kan man i princip korrigera för men härtill kommer det interna variabiliteten som man inte kan korrigera för. Du får se modellberäkningarna som ett slags riskuppskattningar något mer är de inte. Att tro att solen eller kosmiska effekter kan fixa till detta är ett missförstånd, modellerna är inte tillräckligt bra och behöver förbättras. Däremot finns det inget som kan avhjälpa den kaotiska variabiliteten då  detta är en intern egenskap hos alla komplexa system
   
  LennartB

 21. Slabadang

  Lennart B!
   
  Problemet med den argumentationen förs då istället över på de kriterier som gäller för modellernas hindcasts och jag hävdar att man måste välja efter vilken metod och vilka kriterier som måste gälla för både hiostorik och framtidsberäkningar. Poängen blir bland annat att de systematiska felen i så fall också måste gälla historiken.Been ther done that got eight T_shirts! 🙂
   
  Jag utgår ifrån att den faktiska baklängesberäknade modellberäkningens enkla centralekvation gällande för både historrik och framtid ger klimatmodellernas användare och tillskynadare svår magknip.
   
  http://wattsupwiththat.com/2013/06/03/climate-sensitivity-deconstructed/

 22. Lennart Bengtsson

  slabadang
   
  Hindcastberäkningarna är empiriskt anpassade till observationerna genom val av lämplig parameterisering av processer som inte kan korrekt behandlas i dagens klimatmodeller. Dit hör bl a moln och  konvektiva fenomen. I AR4 användes ofta aerosoler för att ”tuna” modellerna.  Dvs om en modell gav en alltför stor uppvärmning antog man att detta berodde på att man underskattat de avkylande aerosolerna och ökade dessa och alternativt om uppvärmningen var för långsam så drog man slutsatsen att man överskattat se avkylande aerosolerna och minskade dem. Med dagens klimatmodeller med stora brister är det  kanske oundvikligt så länge som det korrekt dokumenteras – detta gjordes emellertid inte av IPCC. Tyvärr blev konsekvensen att en godtrogen användarskara fick för stor tilltro till modellsimuleringarna
   
  LennartB

 23. tty

  Lennart Bengtsson
  Detta kan dock inte påvisas från dagens observationer utan förutsätter sannolikt en tropisk uppvärmning på ca 2°C eller mer.
  En så stor tropisk uppvärmning verkar högst osannolik. Under den förra mellanistiden då de arktiska temperaturerna var 5-10 grader högre än nu, och temperaturerna i Europa 2-5 grader högre ökade temperaturerna i de tropiska haven med 1 grad eller mindre. Vid ett varmare klimat ökar framförallt värmetransporten mot högre breddgrader.
  Inte ens under PETM då det växte varmtempererad skog på norra Ellesmereland och det rådde badbara temperaturer vid Nordpolen sommartid var det särskilt mycket varmare än nu i tropikerna.