Det är ryssarna som förändrar klimatet

Eftersom det sägs vara bra att inta en dos grönt varje dag låter jag vissa gröna sajter ingå i min dagliga diet. En intressant klimatteori framförs på dagens The Daily Green. Så vitt jag kan förstå antyder skribenten att den globala uppvärmningen är manna för Ryssland som sedan länge kastat lystna blickar på Arktis och de oljefynd som tros döljas under polarisen.
Ett aggressivt Ryssland behöver stärka sin makt och vad är väl bättre än att försäkra sig om att man kontrollerar så många nya oljefyndigheter som möjligt. Och ryssarna tycks vara väl förberedda.

”One example: The U.S. has just two ice-breakers suitable for work in the Arctic, as the New York Times reported, and they were both old enough to have seen action before the last Cold War ended. Russia, on the other hand, has at least 14 such ships and is building more.”

Det återstår väl bara att någon föreslår att det är Ryssland som ligger bakom den globala uppvärmningen. Kan kineser frammana moln så kan väl ryssar påverka klimatet.
Skribenten har dock rätt i att skulle den globala uppvärmningen vara verklig så har ryssarna ganska lite att vinna på att försöka begränsa dess effekter. Tvärtom borde de vara måna om att påskynda avsmältningen av Arktis så att de så snabbt som möjligt kan lägga vantarna på oljan.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas

  Det är inte direkt avsiktligt, men en av de tänkbara ”tipping points” finns upp i Sibirien och dess frusna mark som kan börja avge enorma mängder metan och koldioxid om den tinar.

 2. Toprunner

  Thomas:
  Vilken tur för dem att det finns enorma mängder metan då. Här i sverige kapslar vi ju in soptippar och gödselbrunnar för att komma åt densamma. Biogas är ju ett av de man hoppas på som framtida bränsle i transportsektorn.

 3. Thomas

  Toprunner, det är nog inte så realistiskt att kapsla in hela Sibirien…

 4. Gunnar Littmarck

  Hela sibirien är redan inkapslat…
  i vår atmosfär..
  Har ni läst teorierna om att det var en metangasexplosion i sibirien i början av förra århundraret?
  Inte asteroid, som jag trodde…
  Kanske bäst att bygga en massa aluminiumfabriker i sibirien, drivna av metangas…
  För egen del hoppas jag att männsklig växthuspåverkan kan litegrand motverka nästa istid, tyvärer tycks vi skapa lika mycket kylande som värmade processer..

 5. Toprunner

  Thomas:
  Nej, det räcker säkert med de ställen där gasen kommer ur marken. Här är ett bra ställe t.ex :
  http://www.alaska.edu/uaf/cem/ine/walter/videopage.xml
  Inte sibirien men närapå. Metan är det dock.

 6. Toprunner

  Förlåt.. här är filmen..:
  http://www.alaska.edu/uaf/cem/ine/walter/videopage_docs/Walter_lake-bubbling.MOV

 7. Lars

  ”Vi måste få ned oljekonsumtionen.”
  Så lyder sista raden i artikel med Kjell Aleklett i dagens DI.
  Artikeln handlar om Norges olja eller snarare den framrida bristen på sådan och sista raden avser Sverige.

 8. Lars

  Thomas
  Jag har funderat lite över det här med metan, tippingpoints och permafrost. Det är ju så att markens ytskikt tinar varje sommar för att åter frysa på vintern. Ett varmare klimat gör att upptiningen blir djupare. Men eftersom det handlar om områden med extrem vinterkyla så måste det till något i hästväg för att inte återfrysning ska äga rum. Dvs en höjning av vintertemperaturen på mycket mer än 10 grader.
  Eftersom den djupa permafrosten inte påverkas så är det väl inte troligt att några tippingpoints uppnås av att ytterligare en eller annan meter tinar. I vilket fall som helst så bör det väl vara en mycket långsam process, så långsam att naturliga variationer eller en ny istid justerar upp alltsammans. Om en reell risk föreliger, borde det då inte ha hänt för länge sedan under någon av historiens tidigare varma perioder.  Sen kan man fundera över hur fort gasen diffunderar upp genom gyttjan.
  Jag vet inte? Vad tror du?

 9. Lars

  Oljepris.
  http://www.va.se/nyheter/2008/08/19/tillfalligt-lagt-pris/

 10. Gunnar Littmarck

  Efter oljekrisen i början av 80:talet startade utvinninga av olja i dyrare fält, då räknade de med oljepriser över 30$/fat..
  Oljepriset föll snart till 10$/fat och Exon tappade stort.
  Med oljepriser upp emot 100$/fat lönar sig även syntetdrivmedel framställning, så långsiktigt är det inte sannolikt.
  Kanadas oljesand lär innehålla 7ggr Saudis reserv och brytningen lönar sig vid priser över 50$/fat därför Saudi prognåstiserar ett pris på 48$/fat.
  Jag tror att ekonomer har för dålig kunskap i teknikutveckling.
  Dessutom är det ju ofta så att de dummaste civ ing hoppar av och tar civ ek… eller?
  Jag är övertygad att om oljepriset kan ligga mellan 100 -150$/fat i fem år, kan Opec sedan sluta med oljeutvinning som huvudsaklig inkomst.
  Jag älskar nyteknik så jag hoppas att priset är så högt som möjligt så länge som möjligt, ty snubbar som Thomas påverkar noll och nix globalt, men höga oljepriser ändrar massor.

 11. Lars

  Gunnar Littmarck
  Har du läst punkten Svart guld göms i sand på Alekletts blogg från den 080731?
  http://aleklett.wordpress.com/page/2/

 12. Gunnar Littmarck

  Nu har jag läst det och det ändrar inte min inställning, långsiktigt kan inte oljepriset överstiga dagens nivå…
  Visste du att Irak aldrig undersökts med morden seismik?
  Ingen vet hur mycket som finns där och det finns nästan oändligt många liknande områden på planeten.
  Sol och geokraftverkkonstruktörer påstår att de kommer kunna konkurera ut orenad obeskattad kolkraft, så olja till priser på över 100$/fatet är osannolikt på 10 års sikt.
  Vi har drivit upp oljekonsumtionen just för att det varit så oerhört billigt, nu har priserna varit höga i bara något år.
  Så fort går inte omställningen.
  Jag gissar att de största amerikanska oljebolagen kommer visa av tidigare tro på peakoil och följande långsiktiga höga priser, ligger lågt.
  Däremot har Statoil Hydro köpt massor av rättigheter till fantasisummor.
  De kokar bl.a. olja or kanadas sand.
  Ingen skulle bli gladare än jag om oljepriset stadigt höjs 10%/år, då närmar sig den dag ingen vill köpa skiten fortare.
  Här i Norge är rikedommen ett problem ty nu kan knappast längre Norge som världens tredje största oljeexportör (fann i förra veckan en stor fyndighet till i Nordsjön) låta bli att investera i landet.
  Jag föreslår en ensidig övergång till euro(utan eumedlemskap).
  Troligen kommer mycket mer av de arbeten borskämda norrmän konkurerar med på världsmarknaden, upphöra.
  Vi blir alla lata bidragstagare…
  Med dagens priser och fyndigheter (massor av norsk sockel är kvar inte bara Barens hav utan också Lofoten) motsvarar värdet (78% i vinstskatt på utvinningen) nästan 10.000.000Skr till var norrman gammal som ung…
  Skoj är att de har 200ggr så mycket torium, räknat i energi.

 13. Lars

  Gunnar Littmarck
  Tänkvärt!
  Min sammanfattning är en stabiliering av oljepriset på  kanske $150, att produktionen ligger konstant i kanske 5 år för att sedan långsamt avta samtidigt som priset kanske sakta faller. Orsaken är då att efterfrågan faller pga ny teknik tar över samt att besparingarna slår igenom allt mer.
  Det där med prisutvecklingen är inte helt lätt. Det är så många parametrar inblandade, det handlar som bekant inte bara om tillgång/efterfrågan och produktionskostnader.

 14. Gunnar Littmarck

  Om några år får vi se vem som har rätt, din prognås liknar massan av ekonommers, men de har som regel haft fel.
  Jag tror att produktionen kommer flerdubblas med priser på 150$ då kommer även antarktis att exploateras, oavsett alla fördrag.
  Betänk hur teknik att finna och utvinna olja har utveklats de senaste åren.
  Lofoten blir snart undersökt med modern seismik, lofoten finns såklart inte med i världens oljereserv, tillsammans med flertalet av Tellus oljefält.
  Betänk att priser över 100$ har varit synerligen kortvariga, omställning av energisystem tar längre tid och investerare måste tro att priserna fortsätter att vara höga.
  Om oljan är billigast som drivmedel vid priser på 80$/fat men inte långsiktigt där över kommer såklart priset falla till det.
  Som du vet förbrukar männskligheten mer energi på att kyla än att värma och massor av olja har använts till elframställning, den delen lär försvinna först.
  Besparingar kan ju inte slåigenom så länge männsklighetens energiförbrukning ökar, vilket den troligen kommer göra minst 100 år till.
  Tänk vad som skulle hända med en pandemi som slog ut hälften av jordens befolkning…..
  Olje, fastigheter alla naturtillgångar, skulle falla rätt ner och arbetskraft skulle kanske uppvärderas.
  Eftersom jag så gärna vill att din samanfattning ska slå in borde jag kanske köpa derivat, ty då vinner jag hur det än går…
  En av de farligaste effekterna med dagens oljepris är den osannolika ekonomiska maktförskjutningen, anser jag.

 15. Tege Tornvall

  Olja och ev. naturgas kommer förr eller senare att utvinnas i Arktis, men det blir förstås billigare utan is. I vart fall blir det en storslagen internationell huggsexa. Med tiden även i Antarktis, för den delen.
  Tege

 16. Gunnar Littmarck

  maggie har nog missförstått kinesisk geoingenjörskonst, de frammanar inte moln likt regndans, det sprider kondensatkärnor i lämpliga moln att urvattna.
  I deras fall silverjodid, men av modeskäl anser jag att vi ska sprida frusen finfördelad CO2, vilket praktiserades på alla dimmiga flygplatser på den tid då fri sikt var nödvändigt.
  Som alla vet är det den metod jag anser att vi ska använda för att reglera atmosfärens energibalans och öka uppodlingen av torra områden nära hav.

 17. Gunnar Littmarck

  Tege T
  Fjolårets stora brist på borriggar, påskyndade en teknik för både borrning och utvinning utan riggar.
  En ormliknade borr gräver sig fram och analyserar, finner den lönsamma fynd kopplas piplensystem ihop på botten och leds långa sträckor i uppvärmda piplines till land.
  Du finner en massa på Satoilhydros sida.
  Jag är övertygad om att oljan under Arktis is kommer pumpas upp helt genom robot och undervattensteknik om vi inte tillåter de energisystem som kan priskonkurrera ut skiten förstås.
  Sverige kunde utnyttja lågkonjunkturen och ändra lagar/regler, så fri  utbyggnad av kärnkraft tillåts.
  4 Indiska snabba bridreaktorer byggs nu efter deras första, de är klara 2017 till en kostnad av 1,4$/W och 100 års livslängd, godkända för placering i tätbebyggt område och drivandes på dagens ”kärnavfall”. (uranoxid och plutoniumoxid)
  De ska producera så mycket U233 de bara kan till 2020 då Indien räknar med att komma igång med storskalig utbyggnad av toriumdrivna reaktorer.
  Tänk om Sverige lade 4 sådana brider i Oskarshamn och så byggde ett stort TMSR i Nynäshamn och ett i Brofjorden.
  Dessa TMSR startas på dagens kärnavfall och kommer om 28 år ha skapat så mycket U233 att det går att starta två till på det.
  Brofjorden och Nynäshamn lämpar sig bra ty dessa gigantiska TMSR ska producera drivmedel och konstgödsel, avsevärt billigare och miljövänligare än dagens fossila varianter.
  Varför kan inte politiker fatta?