oljereserver

Det är ryssarna som förändrar klimatet

Eftersom det sägs vara bra att inta en dos grönt varje dag låter jag vissa gröna sajter ingå i min dagliga diet. En intressant klimatteori framförs på dagens The Daily Green. Så vitt jag kan förstå antyder skribenten att den globala uppvärmningen är manna för Ryssland som sedan länge kastat lystna blickar på Arktis och   →