sol o vindkraft

Sol och vind – de omöjliga energikällorna

SCB har i dagarna publicerat även uppgifterna om de installerade nätanslutna solcellsanläggningarna t.o.m. 2023. Installerat V(ind)+S(ol) i diagrammet är beräknat som om de inte   →