Sol och vind – de omöjliga energikällorna

sol o vind

SCB har i dagarna publicerat även uppgifterna om de installerade nätanslutna solcellsanläggningarna t.o.m. 2023.

Installerat V(ind)+S(ol) i diagrammet är beräknat som om de inte var väderberoende, där tiden för underhåll är satt till 8%. Effekten är baserad på installerat (2022+2023)/2. De producerar enbart ca 25% av det installerade. Man behöver alltså installera effekten × 4, för att kunna uppnå det genomsnittliga energibehovet. Det blir ”eltomt” emellanåt då det inte blåser eller blåser för litet/mycket. Solen lyser inte alltid eller för litet.

Att försöka lagra energin för att täppa till ”hålen”, kräver därför stor lagringskapacitet.

Vätgas är en återvändsgränd, med sin dåliga verkningsgrad.

El in 100% → elektrolysör → kompression till 700/900 bar → lagring → distribution → bränslecell → el ut ca 20% vid flyttande vätgas. Ca 5 – 6% försvinner sedan som förluster i elnätet.

Att lagra med batterier med dagens teknologi är svindlande omöjligt.

Man behöver därför multiplicera med 5. Det skulle behövas 20 (4 × 5) vätgas-kombi-anläggningar, vardera med samma effekt som för t.ex. 1 st kärnkraftverk. Det blir stora investeringar, som knappast kan bli lönsamma.

Dessutom måste såväl sol- som vindkraft ”snylta” på de pålitliga energikällorna, såsom vatten-/kärn-/gas-/värme-kraftverk. Sol och vind kan inte ”stå på egna ben”. För att elen skall kunna strömma i elledningarna behövs motkraft från energikällor med synkrona generatorer.

Jämförelse kan ske med att det inte hjälper med att enbart lägga en slang från ett ”vattenhål” för att vattnet skall rinna. Det behövs också en pump. Betrakta de synkrona generatorerna i detta fall som ”pumpar” för el.

Vindkraft har asynkrona generatorer och solkraft saknar helt sådana. Samma sak gäller även batterier och bränsleceller.  Ingen av dessa duger, för att bibehålla balansen i elnätet på 50 (49,9 – 50,1) Hz, då de ger negativ fasförskjutning mellan ström och spänning, som måste kompenseras/ersättas med de synkrona generatorerna.

Därför passar de väderberoende energislagen enbart för ö-drift. D.v.s. ingen anslutning till det allmänna elnätet.

Ingvar Åkesson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Helt rätt. Men jag undrar, när man konstruerar DC/AC omvandlare, går det då inte att styra den så att den i nätet, tex i el-kabeln till Gotland, ser ut som en synkron källa? I Ö-drift är det nödvändigt för att kunna hålla frekvensen.

 2. Som av en händelse blev jag just klar med produktionssiffrorna för vindbältet runt SE4, ni vet området där våra vindkraftsentusiaster vill bygga ännu mera vindkraft. Det omfattar Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, Nederländerna och StorBritannien. Vi har DC-kablar till Litauen, Polen, Tyskland och DK1 och AC-kabel till DK2. Har väl blåst rätt bra, som det brukar göra kv1, men intermittensen kommer man inte ifrån. Installerad effekt är minst 126 GW och medeleffekt av detta ca 41 GW.
  https://sprayhattas.crabdance.com/vind-runt-se4/

 3. UWb

  Sedan har vi de kraftigt ökade kostnaderna för off-shore wind, senaste Contract for Difference i Norge var på 115 öre/kWh, där norska staten lagt undan 23 miljarder NOK för att stötta producenten under 15 år.

  Enbart två av fem anbudsgivare var med i auktionen då de andra såg riskerna för stora. I Sverige fantiserar entusiasterna om priser om 50 öre per kWh trots sämre vindförhållanden…

 4. Lasse

  Tack Ingvar Å
  Det är uppenbart att det är problem som ännu inte har uppmärksammats tillräckligt.
  Men nu börjar det brännas.
  Eldistributionsbehovet ökar när utspridda anläggningar med hög kapacitet och låg tillgänglighet kopplas in på nätet.
  Vi skall betala allt mer.
  Var det 100 miljarder?

  Elen är idag billig men distributionen är alltid dyrare och dyrare. Vad ger det för underlag till pålitlig elproduktion. Timpriser lönar sig inte för konsumenter.

 5. mattias

  OT.
  Det börjar brännas på flera håll. VD för SSAB avgår.

 6. Gunnar Juliusson

  Ledare i Bulletin idag i samma ämne. Ord och inga visor.

  https://bulletin.nu/hjort-vindkraften-ar-ideologisk-kapitalforstorelse

 7. Stefan Eriksson

  ”Omöjligt”,,, kanske inte, men,,, definitivt ointelligent och helt onödigt.

 8. Ulf

  OT men måste bara in. Dumhet i kvadrat.

  https://www.tn.se/naringsliv/36668/myndighet-i-blasvader-klimataktivist-fick-jobb-som-sveriges-gassamordnare-olampligt/

 9. Tege Tornvall

  ”Man behöver alltså installera effekten × 4, för att kunna uppnå det genomsnittliga energibehovet.” Det hjälper inte om man så installerar en miljon gånger mer. Det blåser inte mer eller blir mer solsken för det. Det blir fortfarande för mycket ibland och för litet ibland. Vad som behövs är jämnt och säkert tillgänglig energi hela tiden. Vilket ju Ingvar också förtjänstfullt ofta påpekar.

 10. iah

  enligt någon undersökning som jag läste men inte minns var så har mätningar i tyskland visat att vinden har minskat med x%

 11. Peter

  Lars Cornell.
  När man för över kraft med likspänning vilket man gör i mark och vatten, mindre förluster(högre verkningsgrad.
  En överföring av DC kräver omvandling på andra sidan i form av en DC/AC omformare. Denna kan stabiliseras på flera sätt. Det bästa är att nätet på andra sidan har stora roterande massor som enkelt även kan stabilisera den extra omvandlade kraften.
  Om detta saknas som på öar och i Skåne, etc eftersom MP har stängt ned kärnkraften så måste den ofta induktiva lasten kompenseras med kapacitiva shuntar och andra allehanda komplexa lösningar.

 12. Det är trist att elbolagen verkar kunna härja fritt med sin monopolistiska avgift för elnäten. Nu skyller de på räntan och den kommande gröna omställningen.

  ”De ramar som sätter gränser för elnätsbolagens avgifter kan öka med runt 40 procent de närmaste fyra åren, rapporterar Ekot. Men höjningen kan bli ännu högre. Elnätsbolagen har nämligen satt i system att överklaga besluten om intäktsramarna.”

  https://www.expressen.se/ledare/elbolagen-blaser-kunderna-pa-pengar/

 13. Lars Cornell

  #11 Peter. Framför allt är det inte möjligt att föra över växelström i kabel på stora avstånd. Jag har sett siffran 50 km som praktisk max gräns.

  Du nämner stabil effekt. Jag har uppfattat att det mer handlar om stabil frekvens (fasvinkel) och det är inte riktigt samma sak även om det finns ett samband. Stor svängmassa har man ju i vindkraftverk på grund av deras stora tunga propellerblad. Men den kan bara utnyttjas vid synkron teknik.

  I Slite fanns det förr, och kanske fortfarande, en generator med stor svängmassa som användes för stabilitet.

 14. Dan

  Jag har sökt svar på denna enkla fråga på Vattenfalls hemsida:

  Jag undrar hur Vattenfall har planerat för reglerkraft till de nya vindkraftparkerna Norrbäck och Pauträsk?
  Kommer den existerande vattenkraften att räcka till?

  Ingen sådan information fanns, så jag skrev till kundservice.

  De verkar inte kunna eller vilja svara, nu har jag senast fått rådet att ”kika med växeln om de vet nåt”.
  Jag hade ju hoppats på lite mer…

 15. Dan #14,

  Jag gissar att Vattenfall vill lösa landets energiförsörjning genom höjda priser. Ju dyrare det blir för konsumenten, desto mindre har vi råd att använda el. Lätt som en plätt.

  Någon planering för kärnkraft tycks de inte vilja veta av. Och inget har heller hänt i regeringen (budget) om detta som jag har sett.

 16. Sören G

  Ndt zero går inget vidare bra
  https://www.netzerowatch.com/campaigns/view-email/0aI9cO_8_wgLsL2BYXh354Gqjo4fj8Y1AbcDrvBsl4GVdw6GFyuNI0Py5ZEjbG1dxid5nFfoymCvcYUew3ZaYxEt-YR4LeV7AndsD9hTrprEqM-P2VxYI9GT_U8QlXfeTRf8o1qyV6xoFX6jVTYZpH0pZa_GKJ74QcFX5g==?ss_source=sscampaigns&ss_campaign_id=6613d27e4f5f1141ed5e3654&ss_email_id=6613dd202b78fe543ec42a8d&ss_campaign_name=NZW+Samizdat%3A+EV+retreat&ss_campaign_sent_date=2024-04-08T12%3A07%3A18Z

 17. Christian H

  Jag läste att vindkraftsbolagen har en genomsnittlig förlust på 39% av fakturerat belopp. En sådan verksamhet borde naturligtvis läggas ned, om man följt vad som sker i andra branscher. Nu är energibranschen starkt politiserad och styrs inte av ekonomiskt förnuft, utan av den galenskap som följer av okunskap, ideologisk förblindelse, koncensustänkande, önsketänkande och rädsla att skilja sig från mängden. Det är ytterst oansvarigt av politikerna att slösa bort medborgarnas pengar på fixa idéer om att rädda klimatet, som man i realiteten inta kan påverka nämnvärt. För denna bortslösade penningsumma hade man kunnat få gratis sjukvård eller drivmedelspriser under 10 kr per liter. Samtidigt belönar man de personer som ställer till med störst skada rikligt. Jag tänker bl.a. på Vattenfalls vd, Anna Borg, som får 1,3 miljoner varje månad för sitt fördärvliga värv. Jag hoppas fler politiker vaknar upp från dvalan och inser vad de håller på att ställa till med.

 18. Rossmore

  #15 Ingemar

  Fick elräkning för sommarstugan från Vattenfall idag (950 kr för 85 kW, tack för det).

  Hursomhelst, i fakturadokumentet finns ett kundbrev där de skriver så här om just kärnkraft:

  ”När blir det ny kärnkraft i Sverige?

  De senaste åren har man pratat om behovet av mer planerbar, fossilfri el. Det har gjort att kärnkraften seglat upp som ett attraktivt alternativ.
  Andelen svenskar som är positiva till kärnkraft har fördubblats mellan 2020 och 2023, visar en undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet.
  Även politikerna vill se ny kärnkraft. I höstas lämnade regeringen en proposition om att göra det möjligt att bygga nya reaktorer. Regeringen vill ta bort bestämmelserna i miljöbalken om att det bara får finnas tio reaktorer i landet och att nya reaktorer endast får byggas för att ersätta gamla.
  Kärnkraften behöver vara lönsam
  – Tittar vi på vad det tar att bygga en ny anläggning: projektera, driva och riva den på ett säkert sätt och sedan ta hand om avfallet så pratar vi om långt över 100 år. För att som företag göra det behöver man veta att det är något som samhället vill, säger Martin Darelius, kärnkraftsexpert på Vattenfall.
  Även om propositionen ger en del av de förutsättningar som behövs för att kunna bygga nya kärnkraft, finns andra viktiga parametrar. Den behöver till exempel byggas på ett modulärt och effektivt sätt.
  Det är mycket som ska stämma för att nya kärnkraftsanläggningar ska börja byggas. Men det är ändå inte så avlägset.
  – Under första hälften av 2030-talet skulle vi kunna ha ny kärnkraft på plats i Sverige, säger Martin Darelius.”

 19. Sol och vind och klimat – ja, där är hela svenska folket förda bakom ljuset.

  Svt hjälper vattenfall att blåljuga om både klimatutveckling och energifrågor – detta bådar inte gott och riskerar våran demokrati.

  Idag hade SVT och rapport ett inslag om att antalet vinterdygn i Vindeln minskat med 2 månader….och att vattenflödena i rinnande vatten flerfaldigats under vintern…
  Tittar man på smhi och hydrologi låter detta smått otroligt..men vem vet vad dom egentligen menar?

  Rapport fortsatte i bästa anda med renarna i samma område som inte hittar mat på vintern pga milda vintrar – dom sa ingenting om att våra lavrika skogar i norr minskat med 71% sedan 1950, pga modernt skogsbruk.

  SVT drar igång propaganda maskinen och trumpetar över land och rike – medans markbygdens vindkraftindustri tar upp 45 kvadratkilometer renskog och dessutom dras i rekonstruktion för markbygden1, kinesiska statens..

  – Färska, vetenskapliga rapporter om kraftigare påverkan på djurlivet, bl a ren , än vad vindkraftbranschen uppgett passerar SVT helt ohörda.

  Det är ovärdigt med ett propagandistiskt och ovetenskapligt SVT – Och det är farligt!

  Jag bävar inför årets sommarrapportering om extremtemperaturer på 25 grader och badvarma sjöar OCH jag bävar inför vattenfall och SVT:S hittepå reportage om Sol och Vind succén i våra elnät – det är jättebilligt, nästan gratis och det är grönare än en regnskog…och all skit skall byggas i vildmarkerna, där nästan ingen bor…bara några lättlurade samebyar och en massa vilda djur.

 20. SatSapiente

  #6 G Juliusson
  De, i mina ögon, största bovarna är de otaliga prospekteringsbolag för vindkraft som växer upp som svampar i skogen efter ett rejält regn.
  De ”markbereder” dvs lokaliserar ”lämpliga” områden, tar fram planer, optimistiska vindprognoser och dito livslängder, ”glada” bullervärden, inventerar sällsynta växter mm, kontaktar markägare, ordnar samrådsmöten, skaffar fram godkännande från kommuner och hanterar ev överklaganden osv och paketerar det hela smakfullt.
  Prospekteringsbolagen säljer sedan ett godkänt paketet till något (mindre vetande?) bolag som sedan ska bygga och driva ”parken”.
  Enda risken prospekteringsbolagen tar är att få ett nej i tillståndsprocessen. Ev förlust i byggande och drift hamnar i annat bolag. Med tillräckligt många prospekteringar igång samtidigt kan förluster vid några avslag täckas av vinster från försäljningar av ”lyckade” projekt. Det finns mängder av sådana prospekteringsbolag, jag nämner inga namn här.

 21. Bernt O

  Aftonbladet tycker att Kristersson bör ge upp med kärnkraften, sol och vind är såååå billig…
  https://www.aftonbladet.se/ledare/a/AP8VEx/kristerssons-karnkraft-lar-aldrig-bli-verklighet

 22. Fredrik S

  Magnus blomgren #19

  Förra året rapporterade de att de kommit fram till att vintern blivit en månad kortare när de fick ta del av dagboksanteckningar om isgången på en sjö i närheten.

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/en-manad-kortare-vinter-vid-svartberget

  Om nu antalet vinterdygn minskat med två månader verkar detta rimma lite illa? Men det kanske har med definitioner av vinter att göra?

  De påstår också att antalet övergångar mellan minusgrader och plusgrader blivit många fler men enligt SMHI’s statistik så finns det ingen tydlig trend att antalet ”nollgenomgångar” ökat för helåret . Något ökande för vintern kanske.

  https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindex/nollgenomgangar-1.22895

  Däremot kan det säkert skilja sig mycket lokalt, speciellt nära kusten i Västerbotten antar jag.

 23. Nr 22 Fredrik S
  Reportaget i rapport att vindeln tappat nästan 60 vinterdygn måste vara ett fullständigt tokljug.

  Enl SMHI har vindeln tappat ungefär 8 vinterdygn dom senaste 40 åren.

  SVT :s reportage om både temperatur och renbete verkar bara vara fullständigt råljug….förbaskat märkligt…

 24. Sören G

  Såg Vetenskapens värld i TV2 i kväll. Jakten på jordens äldsta DNA.
  På norra Grönland har man fått fram DNA från tiden innan istiderna, 2,5 miljoner år.
  Då var det mycket varmare än nu. Och koldioxidhalten var över 400 ppm och påstods aldrig ha varit lika hög förrän nu. Man menade att om man fick fram DNA från den tidens djur och växter skulle det hjälpa oss att överleva idet kommande varmare klimatet som vi människor har förorsakat. Man blev således pådyvlad klimathotslarm i det här programmet också.

 25. Peter

  Lars cornell,
  Nu har du blandat ihop begreppen ordentligt.
  Vindkraft är otroligt dålig på stabilisering.
  De, rotorbladen, väger ingenting i sammanhanget och saknar helt förmågan att stabilisera nätet. Den roterande massan på axeln i ett kärnkraftverk kan väga 6-800 ton…Ett vindkraftsverks avgivna effekt är proportionell med kuben på vindstyrka varför en fördubbling av vindstyrkan ger 8 ggr högre effekt och omvänt sjunker till en 1/8 del. De flesta verken är asynkrona vilka kräver variabel kapacitiv kompensation. De synkrona varianterna är bättre men ger mycket dålig verkningsgrad då varvtal måste hållas konstant.
  För övrigt är det endast vid AC, växelspänning som man talar om fasförskjutning och det är hur spänning och ström förhåller sig toll varandra beroende på last. De mesta lasten är induktiv varför kompensation av kapacitiv art behövs för stabilisering. Detta för att motverka skenbar effekt som minskar den möjliga överföringen på ett givet nät.

  När det gäller överföring av växelspänning så är 50 km inte en gräns på något sätt. De jan röra sig om mycket längre sträckor. 50 mil är fullt möjligt. Viktigt är dock spänningen. En fördubbling av spänning ger endast en 1/4 av förluster varför 800kv är att föredra framför 409kv.

 26. Ann lh

  Trump fångade upp vad ”The Deplorables” tyckte och tänkte och han fick ju stort förtroende bland dem.
  Såvitt jag förstår finns det bland folket utanför bubblan i Stockholm ett stort missnöje med hur EU alltmer sväller över alla bredder.
  Nu har Sara Skyttedal och Jan Emanuel slagit ihop sina politiska påsar och ämnar göra revolt i EU genom att säga de sanningar folket vill höra. Det lilla de avslöjade idag lät i hög grad utvecklingsbart, men vad skulle hända om de även började låta som SD i klimatfrågan?
  Säga vad man vill om Jan Emanuel, någon söndagsskolegosse är han verkligen inte och tämligen självlärd är han, skolkunskaper var inte hans grej, han har byggt upp sin egen imponerande värld och han har en enorm förmåga att övertyga, när han själv är övertygad. Klimathotsfrågan skulle förmodligen vinna på att han gav sig in i den.
  För min del är jag överraskad över hans nya politiska satsning, men skulle kunna sätta en slant på att han kan ruska om rätt rejält den dag han eventuellt får den möjligheten i EU.
  Från det att han dök upp i en klass där jag var så kallad klassföreståndare på gy i Norrtälje har jag från att i hans värld vara en ”irriterande radhuslärarinna” blivit alltmer förundrad över denne figur som ständigt utmanar – och i allmänhet vinner.
  Spännande!

 27. Bernt O #21
  Det har pågått en kampanj mot kärnkraft och för vindkraft en längre tid nu, och då tänker jag inte på att den faktiskt pågått i 50 år sen Fälldins dagar, utan sen senaste regeringsskiftet. Vad är man rädd för om regeringens politik ändå inte kommer att kunna genomföras? Den här regeringen har faktiskt inte suttit i mer än lite drygt ett och ett halvt år och att då kalla det faktum att några ministrar iförda söta blå plasthjälmar inte står och tar spadtag inför ett medieuppbåd ett misslyckande är verkligen korkat. Det är en komplicerad process att återställa det som den förra regeringen förstörde just genom att ta beslut utan en ordentlig konsekvensanalys. Att stänga ner energiproduktion är enkelt att bygga ny är komplicerat.

 28. Lars Cornell

  Du Peter [25] skriver,
  – längre sträckor. 50 mil är fullt möjligt.
  Kan du ge exempel på AC-kabel längre än 50 km?
  Jag har svårt att hitta sträckor över 5 km, men jag vet att de finns.

  ”asynkrona vilka kräver variabel kapacitiv kompensation”
  Det är inte generatorn utan lasten som kräver kompensation.

  https://sv.wikibooks.org/wiki/Formelsamling/Ellära
  Se även #40 #63 #90 #108 #120 #131 #132 #133 mfl
  https://klimatupplysningen.se/oppen-trad-364/
  Se även
  http://www.tjust.com/vit/ellosses.pdf

  Till vindturbinens svängmassa kommer generatorns svängmassa, men det vet jag inte mycket om. Troligen används det enklast möjliga med neodym-magneter i rotorn som ger en obestämbar AC med okänd spänning och frekvens som därefter likriktas och därefter görs om till AC.
  Kan någon beskriva det bättre (jag har svaga kunskaper på det) eller ge länk till sådan beskrivning?

  Vi kan jämföra på följande sätt. Det är säkert inte helt rätt, men ger en bra jämförelse,

  Kärnkraft
  Medelradie på generator och turbin = 0,6 m
  Rotation 1500 varv/minut = 25 varv/s
  Massa = 700 ton
  Effekt 1000 MW

  Vindkraft
  Medelradie på rotorbladen 30 m
  Rotation 1/3 varv/s
  Massa 3*40 ton
  Effekt medel 1 MW

  Jämförelse
  Rotationshastighet i kvadrat * medelradie för svängmassan * massa / effekt =
  mått på svängmassestabilitet.

  Kärnkraft
  0,6 * 25 * 25 * 700 / 1000 = 260

  Vindkraft
  30 * 0,11 * 120 / 1 = 400

  Räknat så har således vindkraft större rotationsmassa än vad kärnkraft har per alstrad MW. Det är inte där skillnaden finns utan i generatorns och elöverföringens konstruktion.

  Det saknar betydelse, men jag har sysslat med el i 79 år, största delen som yrke och med strömmar från mikroampere till megaampere och frekvenser från noll till tal med 12 nollor. Men jag har aldrig besökt ett vindkraftverk. Jag var 8 år när jag började bygga elnät och apparater med batterier, trådar, lampor, motstånd, magneter mm i mitt sovrum. När jag var 9 år 1945 fick jag en uppgift av min lärare att bygga en elmotor. Hur gammal var du?
  .

 29. Magma

  #28 Lars
  Du kan inte ”slå ihop” ett antal väderkvarnar och räkna som om de har en gemensam svängmassa – framförallt inte när de går i asynkron eller DC drift.

 30. foliehatt

  Magnus, Fredrik, ##22, 23

  Enligt SVT så kommer uppgifterna från en Hjalmar Laudon vid SLU. Jag kan inte hitta någon publikation från honom där det som SVT presenterade framgår, så kanske är det endast något som har gått direkt till media innan man publicerar. Sådant händer (kommer ni ihåg ”kall fusion”?)

  Laudon går att kontakta direkt. Kanske är han villig att dela med sig av det material som SVT utgick ifrån.

  Telephone: +46907868584, +46705606625
  E-mail: hjalmar.laudon@slu.se

 31. Nr 30 Foliehatt
  Nu när SVT så uppenbart och grovt missleder svenska folket med detta klimatreportage från igår – så skall jag prova att ringa dom.
  Jag brukar mejla, med blandat resultat – nu blir det telefon.

  Att vindeln, som även smhi har en station i, skulle ha tappat 58 vinterdagar sedan 1990 är galet.

  OCH det är just detta dom jobbar med varje vecka, att förneka och redovisa hittepåvärden.

  Vi har den största uppvärmningen globalt i norr – men våra extra växtdygn i naturen däruppe är 0 – 14 dagar i antal och ungefär samma gäller antalet vinterdygn.
  Det är mycket små skillnader – som SVT, media och klimatforskare försöker få oss att bli livrädda för.

  Jag lever i naturen, av naturen och med naturen – dessa enorma förändringar som ständigt blåses upp i media är befängt – och helt agendadriven politik.

  Jag såg en snabb förändring i väder och natur för 30 år sedan, som sedan snabbt planade ut – likaså gjorde mina mor och farföräldrar för 100 år sedan, liksom fiskeindustrin vid Grönland för 200 år sedan och för 100 år sedan.

  Den mediala förvanskning av klimatförändringar som sker idag – är en katastrof för samhället, för naturen och för planeten.

  Visst är det idiotiskt att vägra lyda narrativet men jag är i gott sällskap av naturen, moder jord och Arktis havsis – och det sällskapet känns tryggare än Putin, biden, von der leyen och kristersson och störe och alla dom andra politikerna…eller SVT för den delen.

 32. Peter

  Lars Cornell,
  Svängmassa
  Din uträkning är korrekt MEN dessa svängmassor är inte synkrona, och intermittenta, därmed oerhört svåra att använda.
  Pröva att korrelera 1000 utspridda vindkraftverk… med olika vindstyrkor, grattis.
  Vattenkraft och kärnkraft behövs för att kompensera, stabilisera och ersätta vindkraftens osäkra kraftskapande.
  Fråga;
  Om nu kärnkraft, vattenkraft eller gaskraft behövs för att kompensera för vindkraften när det inte blåser, så måste vi ju ha den extra kraften i alla fall varför vindkraften är värdelös? Nej, man kan lagra energi…Vätgas…vilket skämt, verkningsgraden är för dålig. Batterier, för dyrt, kan endast användas för transienter…

  Det är sant att det är lasten som är induktiv eller kapacitiv.
  Dock är den asynkrona generatorn att se som en induktiv last i nätet då det skapas skenbar effekt som minskar överföringsutrymmet. Eftersom effekten ut från ett vindkraftverk dessutom varierar med kuben på vindhastigheten så förstås det enkelt att detta är ett mycket stort problem.
  Svenska kraftnät har kostnader för kompensation av nätet som stegrar.
  Vidare så är det enklaste sättet att se om ett elnät mår bra och är i balans, titta på frekvensstabiliteten. Den ska vara inom 49,9-50,1. Den brukade gå över eller under detta värde några gånger om året. Idag är det i snitt en gång om dagen. Vindkraften har gjort att Sveriges elnät börjar likna Bangladeshs.

  Jag är född 1965, är elektroingenjör från KTH, och vi kunde räkna då oxå.

 33. Ivar Andersson

  Vindkraftens instabila elproduktion visas i figuren i
  https://klimatsans.com/2024/04/08/opalitlig-sol-och-vindkraft/
  Hur stort batteri eller hur stort vätgaslager behöver vindkraften för att ersätta effekten från nedlagd kärnkraft (4000 MW) för alla timmar under dygnet och alla dagar i månaden? Vad kostar anläggningarna? Idag används vattenkraften för att kompensera för den opålitliga vindkraften.

  Det tog SMHI ca 15 månader att räkna ut Sveriges medeltemperatur för 2022! När man ändå höll på så kom samtidigt även medeltemperaturen för 2023. För 2022 blev medeltemperaturen 5,89 grader och för det år som Copernicus anger som det absolut varmaste året sedan mätningarna startade 2023, då blev Sveriges medeltemperatur 5,20 grader. Det skall jämföras med 2020 då medeltemperaturen i Sverige var 6,84 grader.
  https://thoralfsblogg.com/2024/04/08/smhi-har-raknat-fardigt/

 34. Peter

  Lars Cornell,
  Den här ledningen blir 30 mil lång…
  https://via.tt.se/pressmeddelande/3332539/mangmiljard-investering-okar-eloverforing-mellan-elomrade-2-och-3?publisherId=3235391

 35. Lars Cornell

  #34. Jag kan inte se någonstans att det skulle vara kabel. Normal trefas luftledning med dubbla ledare läste jag mig till.

 36. Christian H

  Jag vill påminna om mogondagens föredrag i Malmö av Jacob Nordangård. Han är docent, medlem i Clintel och har författat flera böcker, relaterade till narrativet om klimatets utveckling.

  Tid: Ons 10 april kl 18:00
  Lokal: Hotel Mayfair Tunneln i Konferensrummet Elenoras boudoir
  Entre: 220 kr. Betalas på plats (kontant eller Swish) eller i förväg (Swish 123 291 93 97 / Plusgiro 814120-2)
  FB-event: http://www.facebook.com/events/784006873637687 (dela gärna vidare!)

  Jag hoppas att, i alla fall, många av de som bor nära Malmö kommer.

 37. Peter

  35,
  Det är en kabel…3 närmare bestämt.
  om du vill diskutera längder på HVDC kablar så finns även de i betydligt längre längder än 5km.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Högspänd_likström

  HVDC klarar 50 mil+…

  Sluta svamla.

  Du hade inget att säga om mitt svar om svängmassan rörande ditt svammel med vindkraftens förträfflighet.
  Tips, boka ett besök och lär dig lite mer om vindkraftens tillkortakommanden innan du uttalar dig.

 38. peter

  35,
  https://www.nkt.com/products-solutions/high-voltage-cable-solutions/high-voltage-offshore-solutions/high-voltage-offshore-ac-cables

  Här beskriver man en 163km lång HVAC kabel…
  lägg ner ditt svammel.

  Lär dig skillnad mellan frekvens och fasvinkel…
  effekt och energi.
  sluta och svamla

 39. Fredrik S

  Peter, Lars Cornell # 34, 35

  Klipp från SVK i mars:

  ”På den 30 mil långa sträckan mellan Nässe i Sollefteå kommun och Mehedeby i Tierps kommun ska två nya 400 kilovolts-luftledningar byggas”

  https://www.svk.se/press-och-nyheter/press/nu-bygger-vi-ett-elnat-for-framtiden—3432903/

 40. BD-Nille

  Angående 400 kV luftledning vs 400 kV AC kabel.

  Kabel har hög kapacitans per km, och vid 400 kV AC blir det enormt hög generering av reaktiv effekt i kabeln. Tumregeln är att efter 80 km upptar den kapacitiva (tomgångs-) strömmen hela kabelns överföringskapacitet.

  Detta kan teoretiskt lösas med shuntreaktor-stationer med täta mellanrum. SVK anger i nedan länk var 15:e km!

  400 kV AC kablar är i praktiken uteslutna annat än på mycket korta sträckor.

  https://www.svk.se/om-kraftsystemet/om-transmissionsnatet/teknik/

 41. Stackars vindkraftsägare, blåser gör det men förbrukningen sjunker i värmen och därmed också elpriset.
  blåsningen
  Å andra sidan får andra kraftslag inte heller betalt, men O3 är nere för revision och i Forsmark har man reglerat ner alla tre blocken till 60-70 % av toppeffekten.
  https://karnkraft.vattenfall.se/forsmark/produktion

 42. UWb

  #19, det är faktiskt 450 kvadratkilometer i Markbygden, inte 45.
  För att ställa det i relation så är Stockholms stad/kommun 205 kvadratkilometer.

 43. Nr42 UWb
  Helt riktigt – 45 000 hektar – erhörda landområden – och tillika renbetesmark och vilda djurs hem, då inte nu.

  Borde vara obligatoriskt för varje skolklass att besöka – grön…energi…

 44. Berra

  #43:

  Du menar väl vilda djurs fd hem….och renarna lär väl också fly fältet…

 45. Lars Cornell

  Tack BD-Nille #40. Din länk var läsvärd.
  De längsta AC-kablar som jag känner till är två mellan Skåne och Danmark och en till Öland.
  Sid 31 och 32 i ”Sveriges framtida elnät En delrapport – Vägval el”
  Det lades även 3 ganska långa AC-kablar i Jeddah när jag var där. De ville inte förstöra miljön med luftledning. Se även,
  https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/allmanna-nyheter/2022/elkvalitet–en-pusselbit-i-energiomstallningen/

  På sid 49 beskrivs VSC-teknik, Voltage Source Converters som innebär att DC/AC-omvandlingen kan styras så att nätet får interface så att det ser ut att ha svängmassa. Den innebär att DC kan användas i Ö-drift. Jag förmodar att svängmassans största betydelse är transienter (till/frånslag av brytare) och dippar kortare än en sekund.

  ABB är ledande med japanerna hack-i-häl.
  ”they have both turn-on and turn-off capability. This ability allows them to produce a fully controllable AC voltage output, in terms of frequency, phase and magnitude. Through this, active and reactive power can independently controlled.”

  Det mest kostnadseffektiva är att transportera energi i hål. Pipelines för gas och olja finns det mycket av.